Xử lý rác thải công nghiệp tại thị xã Bỉm Sơn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi năm, thị xã Bỉm Sơn có khoảng 350 tấn chất thải rắn công nghiệp, trong đó khoảng 272,5 tấn rác của các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, còn lại là của các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp. Lượng rác thải công nghiệp này đến nay đã được thu gom, xử lý, tái sử dụng đạt khoảng 95%.
8792xec3bx105dexec55x1147bxd20bx102e9xa9c8x10785xX7x116eexf102xfb6bxdb92xa28bxa4efxX5xdbfcxXax10d8dxd6a7xde28xX3xX5xcbd6xX3xcfffxb323xX4xX3xXexX1x920exXdxX3xX4xe9cexa7e3x104f2xX3xX24xX25xX1xXdxd386xXbxX3xXexd1d4xXdxX3xXexX1xe308xX3xaadaxee1bxX3xf688xa20ax110efxX3x1188ax99c0xX24xX0x10c92xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd95bxX10xX6xe169xXaxX12x11115xf0bbxXdxX3xX24xa630xX3bxa0d7xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX3xX4xd4d1xX3xf604xX1x92a1xX1fxX24xX25xX3x9d41x10eb6xf3d8xX3xXexbaa6xX24xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX19x10557xX24xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3x88b0xX6fxX3xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xb3d0xb8c8xXabxX5dxX79xX3xXexX7dxX24xX3xX19xX1axX4xX3xX4xdff6xX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7x1163exX3xX1xX73xX2fxXexX3xXa1xdeaaxX24xX25xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX71xX1xefc7xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xX4x10324xX24xX3xX5xX2fxXdxX3xX5xa598xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX3xX24xX25xX73xXf1xXdxX3xX71xX1xXd9xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbx107c4xX3xe219x9165xe59axX24xX25xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX24xXf1xfdc1xX3xXa1xd1fexX24xX3xX24xX6xX13exX3xXa1xX37xX3xXa1xX122xX123xX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX5dxX3xXexX1axXdxX3xX7xX14xX3xX53xf45cxX24xX25xX3xXa1xX2fxXexX3xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xc984xX79x10992xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5c0xX6xXbxXexXdxX73xX24xXaxX12xX0xXdxX3bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xXd9xX3bx107acxX3xXdxX18axX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxe0e9xXdxX53xXexX1xaaffxX3xdc99xX7axX7axXbxX36x9a72xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1bbxX3xX79xXabxX79xXbxX36xX1c2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX41xX41xXdxa93dxX11fxX1a4xX6xX73xXexX1xX6xX24xX1xX1xX73xX6xX11fxX1dcxX24xX41xX24xX10xX1b6xX7xX41xXabxX2xXabxX177xX41xX2xXacxXacxX53xX79xX7axX1bdxX79x10c69xX2xX7axXexX78xX2xX79xX1bdxXacxX5xX7axX11fxbcb1xXbxX25x92f8xX19xX9xXabxX78xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xXaxX3xX1b6xXdxX53xXexX1xX9xXaxX1bdxX7axX7axXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX79xXabxX79xXaxX3xX41xX12xf95dxX1axX4xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xXcx931fxX50xX50xX3xX13xXdxX3xX3bxX5bxX24xX25xX3xX121xX73xX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xXa1xeaefxX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX141xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xe1d1xX141xX24xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xXcxX286xX50xX50xX3xX13xXdxX3xX3bxX5bxX24xX25xX3xX121xX73xX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xXbxX1xX122xe66cxX24xX25xX3xX2c3xX23xX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xX4xX1fxX3bxX3xX24xX1xda1fxX24xX3xXa1xe4d6xXd9xX3xXexXdx10feexX24xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX1xb17bxX24xX25xX3xXexX23xXdxX3xXa1xX6fxX3xX5xXf1xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX25xXdxX6xX24xX3xXexX1xX73xX1axX24xX25xX3xXa1xX37xX24xX25xX5dxX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX7xd73dxX5dxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX1a4xX6xX73xX3xXexX19xb6b5xX3bxX3xX1a4xXc5xXdxX3xX1xX2bxX3xXexX1xf30exX24xX25xX3xX4xdd77xX13exX3xX36xX6xX24xX1xX3xXexX19xbe46xX24xX25xX3xXbxX1xXbaxX3xX71x11005xX24xX3xX53xd041xX4xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX365xXdxX3xXa1xXdxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX71xX1xXd9xX23xX24xX3xX1dcxXdxX316xX24xX3xX24xX1xXf1xX3xX3bxX1axX13exX11fxX3xf879xX1xX6fxX3xa96bxXdxX1axX3bxX3xXa1xX365xX4xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX5dxX3xX23xX24xX25xX3xX121xX316xX3xXcxXdxX141xX24xX3x112e1xf0e8xX24xX25xX3xX4xX1xX73xX3xX1a4xXdxX141xXexX1bbxX3xXcxX1xX2e9xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xb8edxXd9xX6xX5dxX3xX5xX37xX24xX1xX3xXa1xX2fxX73xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX5xXd9xX23xX24xX3xX3e4xXd9xX6xX24xX3xXexX36axX3bxX3xX4xX1xX3axX3xXa1xX2fxX73xX3xXexX1xa2c7xX4xX3xX1xXdxX2bxX24xX3xXexX365xXexX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX1axX4xX3xX1a4xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX3bxX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXa1xX6fxX3xX4xX6fxX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXa1xX31fxX24xX25xX3xX24xX3exXdxX3xX3e4xXd9xX13exX3xXa1xX34xX24xX1xX11fxX3xbe59xa375xXdxX3xX5xX122xX123xX24xX25xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX19xXd9xX24xX25xX3xX1a4x8be4xX24xX1xX3xX3bxX57xXdxX3xXexXd9xX311xX24xX3xXexed29xX3xX2xX5dxXabxX3x8ea7xX3xX2xX5dxX79xX3xXexX7dxX24xX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXa1xX6fxX5dxX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX73xX2fxXexX3xXa1xX37xX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX71xX17xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX18axX3a9xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX1dcxXf1xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX19xX490xX24xX1xX3xXa1xX23xX3xXexX1xX34xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xX2xX3xXexXd9xX311xX24xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xXabxX3xX5xX311xX24xX11fxX3xX265xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX3e4xXd9xX1axX3xXexX19xX490xX24xX1xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX3xe7ecxX1dcxa9e4xX3xX1a4xX6xX73xX3xX19xX1axX4xX1xX5dxX3xX53xX36axX13exX3xX1a4xXd9xXcdxX4xX11fxX11fxX11fxb238xX3xX7xX6xXd9xX3xX71xX1xXdxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX7xX34bxX3xXbxX1xX36axX24xX3xX5xX73xX2fxXdxX3xX1dcxXf1xX3xXexX30dxXbxX3xX71xX141xXexX3xXexX2fxXdxX3xX4xX1axX4xX3xX24xX25xX5bxX24xX3xX4xX1x8a90xX6xX3xX19xXdxX316xX24xX25xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX71xX1xX73xX3xXa1xX412xX24xX25xX3xX19xX1axX4xX11fxX3xX286xX25xX5bxX24xX3xX4xX1xX5afxX6xX3xX19xX1axX4xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xXbaxX3xX13exX141xXd9xX3xX5xXf1xX3xX7xX8bxXexX5dxX3xXexX1x118c0xXbxX5dxX3xX1dcxX55axX3xX1a4xX6xX73xX3xX558xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xXabxX7axX3xXexX7dxX24xX41xX24xX5bxX3bxX571xX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX3bxXcdxXexX3xX7xX365xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xXa1xX6fxX24xX25xX3xXexX19xX316xX24xX3xXa1xX34xX6xX3xX1a4xXf1xX24xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX141xX11fxX3xX265xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX5dxX3xX4xX1xXbaxX3xX13exX141xXd9xX3xX5xXf1xX3xX53xX311xXd9xX3xX24xX1xX477xXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX53xX6xX73xX3xXa1xXcdxX24xX25xX3xXexX49exX3xX78xX5dxX79xX3x8f4fxX3xX79xX3xXexX7dxX24xX41xX24xX5bxX3bxX5dxX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX71xX17xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX18axX3a9xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX286xX25xX1xXdxX3xX3dxX3exX24xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xXcxX286xX50xX50xX3xd8f3xcd85xXcx10098xX3cbx101afxX3xX476xX722xX286xX71dxX5dxX3xXa1xX34xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX121xX23xX3xX18axX286xX3xX4a4xX3xX7axX79xX41xX78xX3xX4a4xX3xX1ffxX5dxX3xX286xX6xX3bxX3xde09xX1xXd9xX3xX71dxX5dxX3xX748xX1xXd9xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xXbxX1xX122xX2e9xX24xX25xX3xX39xX8bxX4xX3xX3dxX3exX24xX3xX5xXf1xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX4xX1xXd9xX13exX316xX24xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX5dxX3xX25xXdxX6xX3xX4xX23xX24xX25xX5dxX3xX5xX8bxXbxX3xX19xX1axXbxX3xX5xXdxX24xX1xX3xX71xXdxX2bxX24xX5dxX3xXbxX1xX168xX3xX71xXdxX2bxX24xX3xX23xX3xXexX23xX5dxX3xX1a4xX6xX73xX3xX25xX374xX3bxX1bbxX3xX18axX1axX4xX3xX5xX73xX2fxXdxX3xX25xX1xX141xX3xX36xX10xX5dxX3xXexX412xX6xX3xXa1xX311xXd9xX5dxX3xX1a4xX381xX4xX3xXa1xX2bxX3bxX3xX4xX1axX4xX3xX1a4xXcdxX3xXbxX1xX30dxX24xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX36xX10xX3xX23xX3xXexX23xX11fxX11fxX11fxX3xX265xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xXbaxX6xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX4xX1xXbaxX3xX13exX141xXd9xX3xX5xXf1xX3xX3bxX31fxXexX3xXexX1xX49exX6xX5dxX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX2a4xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX141xX3xXa1xX122xX123xX4xX11fxX3xX39xXf1xX3xX286xX25xX23xX3xX3a9xX1xX122xX3exX24xX25xX3xX121xXdxX24xX1xX5dxX3xX4xX1axX24xX3xX1a4xXcdxX3xX3a9xX1xXe9xX24xX25xX3x10017xXd9xX1fxX24xX3xX5xX17xX3xX1xXf1xX24xX1xX3xX4xX1xX37dxX24xX1xX3xX1dcxf49cxX3xX24xX1xX36axX24xX3xX7xX412xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX5dxX3xX4xX1xX73xX3xX1a4xXdxX141xXexX1bbxX3xX13xX1axX4xX3xXa1xX34xX24xX1xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX1axX4xX3xX1a4xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX3bxX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX5dxX3xXa1xe1acxX4xX3xX1a4xXdxX2bxXexX3xX5xXf1xX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xX5xXf1xX3xX3bxXcdxXexX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX24xX1xa12cxX24xX25xX3xX24xX1xXdxX2bxX3bxX3xX1dcxX168xX3xX3e4xXd9xX6xX24xX3xXexX19xX381xX24xX25xX5dxX3xX24xX316xX24xX3xXexX49exX3xX71xX1xXdxX3xXa1xXdxX3xX1dcxXf1xX73xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX3xX558xX4xXd9xX365xXdxX3xX24xX5bxX3bxX3xXabxX7axX2xX177xX571xX5dxX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xXa1xX37xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xXabxX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX19xX1axX4xX3xX5xXf1xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX18axX3a9xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX1dcxXf1xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX19xX490xX24xX1xX3xXa1xX23xX3xXexX1xX34xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX3xX558xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX73xX2fxXexX571xX3xX1dcxXf1xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX18axX3a9xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xXcxX1xXd9xX30dxX24xX3xXcxX1xXf1xX24xX1xX5dxX3xXa1xX34xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX286xX25xX381xX4xX3xX748xX1xX1axX3bxX5dxX3xX3adxXdxX6xX3xX2c3xX23xX24xX25xX5dxX3xXcxX1xXd9xX30dxX24xX3xXcxX1xXf1xX24xX1xX3xX558xX39xX8bxX4xX3xX286xXdxX24xX1xX571xX5dxX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX11fxX3xX476xXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX73xX2fxXexX3xXa1xX122xX123xX4xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xXexX1xX412xX4xX3xX1xXdxX2bxX24xX3xXa1xX31fxX24xX25xX3xX24xX1xX122xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX71xX17xX3xX71xX141xXexX11fxX3xXcxXd9xX13exX3xX24xX1xXdxX316xX24xX5dxX3xX53xX73xX3xX5xX122xX123xX24xX25xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX24xX5bxX3bxX3xXabxX7axXabxX7axX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX24xX1xXdxX87cxXd9xX5dxX3xX1xX3exX24xX3xX24xX8f5xX6xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xXa1xX5afxX24xX25xX3xX19xX6xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXc5xX3xX36xX6xX3xX24xX316xX24xX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX71xX34xXbxX3xXexX1xX2e9xXdxX11fxX3xX476xX490xX3xX1dcxX30dxX13exX5dxX3xX24xX5bxX3bxX3xXabxX7axXabxX2xX5dxX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX71xX1xX1axX4xX3xX5xXf1xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX18axX3a9xX3xX2c3xX311xXd9xX3xXexX122xX3xX1dcxXf1xX3xX748x985bxX3xXexX1xXd9xX30dxXexX3xXexXf1xXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX316xX24xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xf7ecxXcxX18axX5dxX3xXa1xX34xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX748xX1xXd9xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX50xXe9xX6xX3xX13xX1axX5dxX3xX36xX37xX3xX121xXcdxX4xX3xX50xXe9xX6xX5dxX3xXcxX3a9xX3xX286xX6xX3bxX3xX2c3xX34xX24xX1xX3xX558xX286xX6xX3bxX3xX2c3xX34xX24xX1xX571xX11fxX3xX50xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xX24xXf1xX13exX5dxX3xX4xX6fxX3xX24xX1xXdxX87cxXd9xX3xXexX1xXd9xX30dxX24xX3xX5xX123xXdxX3xX1xX3exX24xX3xX1dcxX490xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX311xX24xX3xX25xX381xXdxX3xX1a4xX1axX73xX3xXexX19xX122xX477xX4xX3xXabxX3xX24xX25xXf1xX13exX5dxX3xXexX1xX6xX13exX3xX1dcxX490xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xX1a4xX1axX73xX3xXexX19xX122xX477xX4xX3xXabxX3xXexXd9xX311xX24xX3xX24xX1xX122xX3xXexX19xX122xX477xX4xX3xXa1xX36axX13exX5dxX3xX1xX381xX3xXa1xX37xX3xXa1xX141xX24xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xX286xX6fxXdxX3xX1dcxX87cxX3xX17xX3xXexX1xX5afxX4xX3xX4xX1xX7dxXbxX3xX1xXf1xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX3e4xXd9xX13exX3xXa1xX34xX24xX1xX3xX1dcxX87cxX3xX1a4xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX3bxX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX1axX4xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXa1xX6fxX3xX4xX6fxX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xX23xX24xX25xX3xX3cbxX122xX3exX24xX25xX3xX476xX5bxX24xX3xX2c3xX23xX24xX25xX5dxX3xXcxX19xX122xXc5xX24xX25xX3xX3a9xX1xXe9xX24xX25xX3xXcxXf1xXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX316xX24xX3xX1dcxXf1xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xX4xX1xX73xX3xX1a4xXdxX141xXexX1bbxX3xXcxX19xX73xX24xX25xX3xX7xX365xX3xX1ffxX79xX7axX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX5dxX3xX71xXdxX24xX1xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX3xXexX19xX316xX24xX3xXa1xX34xX6xX3xX1a4xXf1xX24xX5dxX3xXa1xX37xX3xX4xX6fxX3xX1ffxX2xX7axX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX4xX6fxX3xX71xX141xX3xX1xX73xX2fxX4xX1xX5dxX3xXbxX1xX122xX3exX24xX25xX3xX1axX24xX3xX1a4xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX3bxX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX3dxXc5xX3xXcxXf1xXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX316xX24xX3xX1dcxXf1xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX1xX73xX8c3xX4xX3xX39xXcdxX3xXcxXf1xXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX316xX24xX3xX1dcxXf1xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xXbxX1xX316xX3xX53xXd9xX13exX2bxXexX3xX558xXa1xX2fxXexX3xX177xX2xX179xX571xX11fxX3xX476xX87cxX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xXexXd9xX13exX3xXexX19xX316xX24xX3xXa1xX34xX6xX3xX1a4xXf1xX24xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX122xX6xX3xX4xX6fxX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexX30dxXbxX3xXexX19xXd9xX24xX25xX3xX24xX1xX122xX24xX25xX3xX2xX7axX7axX179xX3xX4xX1axX4xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX4xX6xX3bxX3xX71xX141xXexX3xX71xX17xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX4xX1axX4xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX4xX6fxX3xX4xX1xX5afxX4xX3xX24xX5bxX24xX25xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX11fxX3xX476xXf1xX3xXexX1xX412xX4xX3xXexX141xX3xXa1xX141xX24xX3xXexX1xX2e9xXdxX3xXa1xXdxX2a4xX3bxX3xX24xXf1xX13exX5dxX3xX4xX3exX3xX1a4xX1fxX24xX3xX4xX1axX4xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXa1xX37xX3xXexX1xX412xX4xX3xX1xXdxX2bxX24xX3xXa1xX31fxX24xX25xX3xX24xX1xX122xX3xX4xX6xX3bxX3xX71xX141xXexX11fxX3xX476xX490xX3xX1dcxX30dxX13exX5dxX3xXexX490xX24xX1xX3xXexX19xX2fxX24xX25xX3xX36xX1fxX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xXa1xX31fxX24xX25xX3xX24xX3exXdxX3xX3e4xXd9xX13exX3xXa1xX34xX24xX1xX3xXexX19xX316xX24xX3xXa1xX34xX6xX3xX1a4xXf1xX24xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX1xX311xXd9xX3xX24xX1xX122xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xX4xX6fxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axX6xXbxXexXdxX73xX24xXaxX12xX0xXdxX3bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18axX10xX24xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX53xXexX1xX1bbxX3xX1bdxX7axX7axXbxX36xX1c2xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1bbxX3xf212xX7axX7axXbxX36xX1c2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX41xX41xXdxX1dcxX11fxX1a4xX6xX73xXexX1xX6xX24xX1xX1xX73xX6xX11fxX1dcxX24xX41xX24xX10xX1b6xX7xX41xXabxX2xXabxX177xX41xX2xXacxXacxX53xX79xX7axX1bdxX79xX1ffxXabxX1bdxXexX1013xX177xX1013xX1013xXacxX5xX7axX11fxX20bxXbxX25xX20exX19xX9xXabxX177xX1013xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xXaxX3xX1b6xXdxX53xXexX1xX9xXaxX1bdxX7axX7axXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1013xX7axX7axXaxX3xX41xX12xX265xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xXexX30dxXbxX3xX71xX141xXexX3xX1dcxX87cxX3xX71xX1xX73xX3xX4xX1xX5afxX6xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX3xX4xXbaxX6xX3xX18axX23xX24xX25xX3xXexX13exX3xXcxX286xX50xX50xX3xX13xXdxX3xX3bxX5bxX24xX25xX3xX121xX73xX24xX25xX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xXcxX19xX6xX73xX3xXa1xd072xXdxX3xX1dcxX87cxX3xXexX1xX412xX4xX3xXexX19xX2fxX24xX25xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX19xX316xX24xX3xXa1xX34xX6xX3xX1a4xXf1xX24xX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX5dxX3xX23xX24xX25xX3xX121xX316xX3xX476xX5bxX24xX3xX39xX490xX24xX1xX5dxX3xX18axX1xXdxX3xX4xX168xX4xX3xXexX19xX122xXc5xX24xX25xX3xX18axX1xXdxX3xX4xX168xX4xX3xX39xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xX558xX3dxXc5xX3xXcxXf1xXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX316xX24xX3xX1dcxXf1xX3xX56xX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX571xX5dxX3xX4xX1xX73xX3xX1a4xXdxX141xXexX1bbxX3xXcxX19xXd9xX24xX25xX3xX1a4xX490xX24xX1xX3xX3bxX57xXdxX3xX24xX5bxX3bxX5dxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX3xX4xX6fxX3xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xX78xX79xX7axX3xXexX7dxX24xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX19xX8bxX24xX3xX558xX18axXcxX265xX571xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXa1xX6fxX3xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xXabxXacxXabxX5dxX79xX3xXexX7dxX24xX3xX4xXbaxX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX1xX73xX2fxXexX3xXa1xXcdxX24xX25xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX71xX1xXd9xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xX4xXe9xX24xX3xX5xX2fxXdxX3xX5xXf1xX3xXexX49exX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX3xX1a4xX316xX24xX3xX24xX25xX73xXf1xXdxX3xX71xX1xXd9xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX11fxX3xX50xXdxX2bxX24xX3xX18axXcxX265xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xXbxX1xX36axX24xX3xX5xX73xX2fxXdxX3xXexX2fxXdxX3xX24xX25xXd9xX374xX24xX5dxX3xXexX30dxX24xX3xX53xX168xX24xX25xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX141xX11fxX3xX3a9xX1xX311xX24xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xXexX1xX2a4xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xX141xX5dxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xXa1xX37xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX1dcxX477xXdxX3xX4xX1axX4xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX4xX1xX5afxX4xX3xX24xX5bxX24xX25xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX1a4x8937xX24xX25xX3xXbxX1xX122xX3exX24xX25xX3xXbxX1xX1axXbxX3xXa1xX365xXexX11fxX3xX748xX1xX365xXdxX3xX5xX122xX123xX24xX25xX3xX18axXcxX265xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXa1xX122xX123xX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xXexX1axXdxX3xX7xX14xX3xX53xX168xX24xX25xX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xXa1xX2fxXexX3xX71xX1xX73xX1fxX24xX25xX3xX177xX79xX179xX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xX56xX8c3xX4xX3xX53xX359xX3xXex9585xX3xX5xX2bxX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xX4xX6xX73xX5dxX3xX7xX73xX24xX25xX3xX24xX1xXdxX87cxXd9xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX3e4xXd9xX1axX3xXexX19xX490xX24xX1xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xXexX30dxXbxX3xX71xX141xXexX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX5dxX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX73xX2fxXexX3xX1dcxXf1xX73xX3xX71xX1xX73xX3xX71xX1xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX36axX24xX3xX5xX73xX2fxXdxX5dxX3xXa1xX2a4xX3xX19xXdxX316xX24xX25xX3xXexX49exX24xX25xX3xX23xX3xX3bxXf1xX3xXa1xX2a4xX3xX4xX1xXd9xX24xX25xX5dxX3xX53x10777xX24xX3xXa1xX141xX24xX3xXexX490xX24xX1xX3xXexX19xX2fxX24xX25xX3xX18axXcxX265xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX5xX1492xX24xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX1xX73xX2fxXexX3xX25xX36axX13exX3xX71xX1xX6fxX3xX71xX1xX5bxX24xX3xX4xX1xX73xX3xX3e4xXd9xX1axX3xXexX19xX490xX24xX1xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX11fxX3xX39xX316xX24xX3xX4xX2fxX24xX1xX3xXa1xX6fxX5dxX3xX1dcxX1492xX24xX3xX4xXe9xX24xX3xX3bxXcdxXexX3xX1a4xXcdxX3xXbxX1xX30dxX24xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX4xX1xX122xX6xX3xX17xX3xXexX1xX5afxX4xX3xXexX365xXexX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xX3e4xXd9xX1fxX24xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX3xXexX2fxXdxX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX11fxX11fxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX12xX2c3xX2a4xX3xX24xX36axX24xX25xX3xX4xX6xX73xX3xX1xXdxX2bxXd9xX3xX3e4xXd9xX1fxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xX1dcxXdxX2bxX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX2fxXdxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXexX1xX2e9xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xXexX477xXdxX5dxX3xX24xX25xX73xXf1xXdxX3xX4xX122xX3exX24xX25xX3xX3e4xXd9xX13exX141xXexX3xX4xX1xX7dxX3bxX3xX53xX5afxXexX3xXexX1xX412xX4xX3xX1xXdxX2bxX24xX3xXa1xX365xXdxX3xX1dcxX477xXdxX3xX24xX1xX8f5xX24xX25xX3xX53xX412xX3xX1axX24xX3xX24xX1xXdxX87cxXd9xX3xX5xX311xX24xX3xX4xX1xX30dxX3bxX3xXexXdxX141xX24xX3xXa1xXcdxX5dxX3xXexX1xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX3xX3dxX3exX24xX3xX4xX311xX24xX3xXexX1xX122xX2e9xX24xX25xX3xX36xXd9xX13exX316xX24xX3xXexXd9xX13exX316xX24xX3xXexX19xXd9xX13exX87cxX24xX5dxX3xXbxX1xX113fxX3xX1a4xXdxX141xX24xX3xX25xXdxX1axX73xX3xX53xX168xX4xX3xXbxX1xX1axXbxX3xX5xXd9xX30dxXexX3xX1dcxX87cxX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX1axX4xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX18axXcxX265xX11fxX3xXcxXdxX141xXbxX3xXexX168xX4xX3xXexX19xXdxX2a4xX24xX3xX71xX1xX6xXdxX5dxX3xXexX1xX412xX4xX3xX1xXdxX2bxX24xX3xX4xX1axX4xX3xX3e4xXd9xX13exX3xXa1xX34xX24xX1xX3xX1dcxX87cxX3xX4xX1xX37dxX24xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xX1xX57xX3xXexX19xX123xX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX18axXcxX265xX1c2xX3xX1dcxX87cxX3xXbxX1xX36axX24xX3xX5xX73xX2fxXdxX3xX18axXcxX265xX3xXexX2fxXdxX3xX24xX25xXd9xX374xX24xX3xX1dcxXf1xX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX3xXexX19xXdxX2bxXexX3xXa1xX2a4xX3xX5xX122xX123xX24xX25xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xXbxX1xX1axXexX3xX7xXdxX24xX1xX3xXexX1xX10xX73xX3xX3e4xXd9xX13exX3xXa1xX34xX24xX1xX11fxX3xX56xX8c3xXexX3xX71xX1xX1axX4xX5dxX3xXexX5bxX24xX25xX3xX4xX122xX2e9xX24xX25xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX1axX4xX3xXexX1xX6xX24xX1xX5dxX3xX71xXdxX2a4xX3bxX3xXexX19xX6xX3xX1dcxX87cxX3xX1a4xX1fxX73xX3xX1dcxX2bxX3xX3bxX23xXdxX3xXexX19xX122xX2e9xX24xX25xX3xXexX2fxXdxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX3exX3xX7xXc5xX3xX7xX1fxX24xX3xX36xXd9xX7dxXexX5dxX3xX71xXdxX24xX1xX3xX53xX73xX6xX24xX1xX5dxX3xXexX19xX73xX24xX25xX3xXa1xX6fxX3xX4xX1xX31fxX3xXexX19xX381xX24xX25xX3xXa1xX141xX24xX3xX4xX23xX24xX25xX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xX36axX24xX3xX5xX73xX2fxXdxX5dxX3xXexX1xXd9xX3xX25xX73xX3bxX5dxX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX1c2xX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX24xX25xX1xXdxX316xX3bxX3xX4xX1axX4xX3xX1xXf1xX24xX1xX3xX1dcxXdxX3xX1dcxXdxX3xXbxX1xX2fxX3bxX3xXa1xX365xXdxX3xX1dcxX477xXdxX3xX4xX1axX4xX3xXa1xX3exX24xX3xX1dcxX34xX3xX4xX1xX122xX6xX3xXa1xX122xX123xX4xX3xX4xX3exX3xX3e4xXd9xX6xX24xX3xX4xX7dxXbxX3xXbxX1xX5fbxXbxX3xX24xX1xX122xX24xX25xX3xX4xX365xX3xXexX490xX24xX1xX3xX1xX123xXbxX3xXa1xX374xX24xX25xX3xX36xX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX25xX1xXdxX2bxXbxX3xX1dcxXf1xX3xX19xX1axX4xX3xXexX1xX1fxXdxX3xX24xX25xXd9xX13exX3xX1xX2fxXdxX11fxX11fxX11fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX73xX53xX13exXaxX3xX7xXexX13exX5xX10xX9xXaxXexX10xX36xXexX4a4xX6xX5xXdxX25xX24xX1bbxX3xX19xXdxX25xX1xXexX1c2xXaxX12xX0xX7xXexX19xX73xX24xX25xX12xX39xXf1xXdxX3xX1dcxXf1xX3xX1fxX24xX1xX1bbxX3xX56xXdxX24xX1xX3xX121xX17xX0xX41xX7xXexX19xX73xX24xX25xX12xX0xX41xXbxX12