Đền thờ Phù Đổng Thiên Vương và Lễ hội Thánh Gióng ở Thanh Hóa
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông Gióng đánh giặc cứu nước đã đi vào tâm thức văn hóa dân gian bằng hình tượng cao đẹp và kỳ vĩ. Lễ hội tôn vinh, tưởng nhớ người anh hùng làng Gióng đã đi vào đời sống tâm linh nhiều thế hệ người Việt. Và cũng không ngạc nhiên khi hội Gióng là một trong những lễ hội văn hóa dân gian tiêu biểu, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại.
bff9x17ec7xe671xd387x113dax123aax11656x14c96xd3e4xX7x1569bx100a6x1846ax1550ex10e21x1536cxX5x11af0xXax13ec0x1308fx101d7x194e3xX3xXexX1x19882xX3x17655xX1x18937xX3xX13x1516exX15x14052xX3xXcxX1xXdx159c4xX15xX3x1812cx166b8x10fd1xX15xX22xX3x1111dxc77cxX3x12b8ax17b22xX3xX1x15f30xXdxX3xXcxX1x161fcxX15xX1xX3x19d70xXdxf714xX15xX22xX3xe457xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x1031dxX42xX6xX0x17361xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xd1e4xXaxX12x175e4xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3x1988bxX3cxX15xX1xX3xX22xXdx17ac5xX4xX3xX4xc21bx1859cxX3xX15xX2bx17038xX4xX3xX71xf99cxX3xX71xXdxX3xX30xX31xd257xX3xXex14ebbx18543xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX30x16e4cxX15xX3xX1xX42xX6xX3xX64xX8fxX15xX3xX22xXdxX6xX15xX3xf762x17cebxX15xX22xX3xX1x11499xX15xX1xX3xXexX2bxf2f1xX15xX22xX3xX4xX6xX8cxX3xX71xf10cxXbxX3xX30xX31xX3x12ee2x16961xX3xX30x1544dx16fc1xX3xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXex161f9xX15xX3xX30xXdxX15xX1x15933xX3xXexX2bxX46xX15xX22xX3xX15xX1xX81xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xX5xX31xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX85xX3xX71xXdxX3xX30xX31xX8cxX3xX71xX19xXdxX3xX7x135b6xX15xX22xX3xXexX8fxX90xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xXexX1x173e5xX3xX1x10cf4xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX2axXdxX126xXexXc8xX3xX2axX31xX3xX4xf417xX15xX22xX3xXc3xX1xXd2xX15xX22xX3xX15xX22x12f5cxX4xX3xX15xX1xXdxX27xX15xX3xXc3xX1xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX5xX31xX3xX90xX37xXexX3xXexdae9xX8cxX15xX22xX3xX15xX1xdbd3xX15xX22xX3xX5xX34xX3xX1xX37xXdxX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX3xX64xX8fxX15xX3xX22xXdxX6xX15xX3xXexXdxX27xX7dxX3xXa8xXdxe967xX7dxXd9xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX7cxX4xX3x19936x135c3x10fc2xc32cx10db8x11258xX3xX4xXd2xX15xX22xX3xX15xX1x177caxX15xX3xX5xX31xX3xX64xXdxX3xX7xdcb4xX15xX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX5xX8cxX144xXdxXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdabdxX8cxX64x1363axXaxX12xX1a2xX1xX8fxX7dxX3xXexX1xX20xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX4ex192edxX15xX22xX3xX5xX31xX3xX4xX3cxXdxX3xX15xXd2xXdxX3xX1xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX30xX31xX3xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xXc8xX3xX1a1xe96axX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX163xXdxX18dxX15xX3xX4x12c35xX6xX3xX1xX37xXdxX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX85xX3xXexX144xX8cxX3xX15xX27xX15xX3xX90xX37xXexX3xXc3xX1xXd2xX15xX22xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX3xX30xX81xXdxX3xX15xX1xX16axX15xX22xX3xXexX163xX7dxX15xX22xX3xXexX8fxX90xe6a8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12x125ebxX3xX33xX31xX15xX22xX3xX1bxX1xX1dxX3xX13xX20xX15xX22xX3xXa8xX27xX15xX3xXa8xX19xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX13xX7dxX10exX15xX22xXd9xX3xX15xX2cxXdxX3xX4xX42xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3x11827xX7xXdxX15xX1xX3xX163xX6xX3xX4xX1xee30xX15xX22xX3xX15xX42xXdxX3xX4xX1xX2c3xX15xX22xX3xX4xX2bxX19xXdxX3xXexX163xX2cxX3xXexX163xX2cx157a6xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX288xX3xX19fx18701xXdxX3xX1a2xX1xX8fxX7dxX3xX1a2xf04fxX7dxX3xXexX1xX7dxX37xX4xX3xXa8xX37xX3xX2axX138xX3xX19fxXdxX15xX1xX3xXexX1xX19xXdxX3xXc3xXc4xX3xX15xX2bxX81xX4xX3xX2axX98xX15xX3xX33xX6xX15xX22xX3xX5xX31xX3xX2b8xX4xX1xXdxX123xX15xX3xXexX163xX2bxX19xX15xX22xX2ddxX3xX15xX2cxXdxX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX3cxX15xX1xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX90xX31xX3xX64xf255xX7dxX3xXexead0xX4xX1xX3xX4xf09axX15xX3xX5xX2bxX7dxX3xX5xX144xXdxX3xX5xX31xX3xX163xX358xXexX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xX64xX358xX7dxX3xX4xX1xX8fxX15xX3xX15xX22xX222xX6xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX288xX3xX1a1xX42xX4xX3xX1a1xX2cxX15xX3xX5xX31xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xX2b8xXexX163xX2bxX81xX4xX3xX15xX2f7xXdxX2ddxX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX1xX126xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xX15xX2f7xXdxX3xX7xX42xXexX3xX4xX230xX6xX3xX4xX1xX8fxX7dxX3xXexX1xX20xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX4exX1efxX15xX22xXd9xX3xX15xX2cxXdxX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX7xX6xX7dxX3xXc3xX1xXdxX3xX71xX3cxX15xX1xX3xXexX6xX15xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX71xX85xX3xX4xX2bxc5c8xXdxX3xX15xX22xX222xX6xX3xX2b8xXexX1xX8cxX3cxXexX3xX15xXb4xX3xXexX163xX300xX15xX3xX1xX8cxX31xX15xX3xX5xX27xX15xX3xXexXdxX27xX15xX2ddxXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX85xX3xX71xXdxX3xX30xX31xX8cxX3xXexX8fxX90xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX64xX8fxX15xX3xX22xXdxX6xX15xX3xX30xX31xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX5xX2bxX7dxX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3x1549bxX7dxX6xX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xXexX1xX123xX3xX1xX126xX272xX3x18b5cxXdxX3xX2cxXdxX3xX90xX1dxX15xX22xX3xX4xX1xX35cxX15xX3xXexX1xX3cxX15xX22xX3xXexX2bxX52xX3xc4fbxX1xXd2xX15xX22xX3xX71xXdxX3xX1xX37xXdxX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX4xX138xX15xX22xX3xX1xX2bxX3xX90xX358xXexX3xX71xX19xXdxX3x18fddxX1a2xX6xX3xX64xX6xX8cx184faxXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xXcxX1xX300xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX30xX14xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX4xX42xX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xX5xX81xXbxX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xXc8xX3xX13xXdxX18dxX90xX3xX15xX1xX358xX15xX3xX4xX230xX6xX3xX7xX222xX3xXexX35cxX4xX1xX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX4xX1xX35cxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX123xXexX3xX15xX1xX7dxX10exX90xX3xX90xX31xX7dxX3xX1xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX4xX230xX6xX3xX4xX2bxX3xX64xX8fxX15xX3xX15xXd2xX15xX22xX3xX15xX22xX1xXdxX126xXbxX3xX4xX20xX3xX288xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xX5xX81xX15xX3xX5xX27xX15xX3xX2b8xX15xX1xX2bxX3xXexX1xX20xXdxX2ddxX3xX15xX1xX19xX3xX5xX2f7xX6xX3xX22xX144xX8cxX3xX4xX230xX6xX3xX30xX98xX15xX3xX90xXdxX15xX1xX3xX15xXd2xX15xX22xX3xX15xX22xX1xXdxX126xXbxX3xX5xX2f7xX6xX3xX15xX2bxX81xX4xXc8xX3xX1a2xX10exX3xXcxX1xX230xX3xXexX2bxX81xX15xX22xX3xX1bxX1xX144xX90xX3xX2axX98xX15xX3xX13xX1efxX15xX22xX3xX71xX85xX3xXc3xX1xX2c3xX15xX22xX3xX71xd381xX15xX1xX272xX3xX1a2xX3cxXdxX3xX4xX10exXexX3xX5x143e7xXdxX3xX4xX230xX6xX3xX7xX222xX3xXexX1xX1acxXexX3xX5xX602xX4xX1xX3xX7x17ce5xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX4xX8fxX7dxX3xX4xX1xX7dxX1ddxX126xX15xX3xX71xX300xX1ddxX3xX4xX1xX358xXexX3xXexX1xX2cxXd9xX3xX4xX1xX358xXexX3xX90xX37xX15xX22xX3xX30xX14xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xX5xX31xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX5xX31xX3xX90xX37xXexX3xXexX163xX6xX15xX22xX3xX7xX625xX3xX30x13999xX3xX30xX6xX15xX22xX3xX4xX1xX10exX15xX22xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX15xX22xX8cxX144xXdxX3x17a1dxX8fxX90xX3xX4xX230xX6xX3xX64xX8fxX15xX3xXexX37xX4xX3xX2axXdxX126xXexX3xX19fxX6xX90xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX71xX42xX3xX15xX20xXdxX3xXa8xX1acxXexX3xX5xX27xX15xX3xX4xX1xXdxX123xX15xX3xX4xXd2xX15xX22xX3xX4xX230xX6xX3xX4xX8cxX15xX3xX10xX90xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX64xX8fxX15xX3xXexX1xX2bxX19xX15xX22xXc8xX3xX2axX81xXdxX3xX1xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX30xX31xX3xX1xX126xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xX64xXdxX3xXexX35cxX4xX1xXd9xX3xX5xX34xX3xX1xX37xXdxX3xX71xX1acxX90xX3xX71xX31xX3xXexX35cxX15xX1xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX30xX98xX15xXd9xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xX5xX31xX15xX22xX3xX1bxX1xX1dxX3xX13xX20xX15xX22xX3xXexX2bxXb4xX15xX22xX3xXexX163xX2bxX15xX22xX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX3cxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xX2axXdxX126xXexX3xX19fxX6xX90xX3xX4xX1xX10exX15xX22xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX15xX22xX8cxX144xXdxX3xX696xX8fxX90xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX1a2xX1xX8fxX7dxX3xXexX1xX20xX3xX7xXd2xX15xX22xX3x13e1exX85xX3xX288xX3xX696xX7cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXc3xX1xXd2xX15xX22xX3xXbxX1xX1b6xXdxX3xX4xX3cxXdxX3xX15xXd2xXdxX3xX4xX230xX6xX3xX1xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX30xX31xX3xX1xX37xXdxX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX15xX1xX2bxX15xX22xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xX71xX358xXexX3xXbxX1xX35cxX6xX3xX19fxX6xX90xX3xX4xX230xX6xX3xX15xX2bxX81xX4xX3xX2axX98xX15xX3xX33xX6xX15xX22xX3xX15xX31xX1ddxX3xX30x1754bxX15xX3xX5xX2bxX7dxX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xX1xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX8cxX144xXdxX3xX30xX14xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX30xX31xX3xX1bxX1xX1dxX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX2axX2bxX2cxX15xX22xX3xX71xX85xX3xX71xXdxX3xX30xX31xX8cxX3xXexX1xX300xX15xX3xX71xXdxX126xX15xX3xX4xX230xX6xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX64xX8fxX15xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX30xX1dxX15xX22xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX2axX14xX3xX4xX2cxX3xXa8xX1b6xX15xXd9xX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX7dxX1ddxX123xXexX3xX30xX14xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX5xX2bxX7dxX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xX46xX3xX696xX7cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX42xX3xXexX1xX18dxX3xX696xX10xX90xX3xX5xX31xX3xX64xX602xX3xXa8xX1b6xX15xX3xX4xX230xX6xX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX7dxX1ddxX123xXexX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX46xX3xX4xX1xX8fxX7dxX3xXexX1xX20xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX4exX1efxX15xX22xX3xX7xX8cxX15xX22xX3xX90xX37xXexX3xX7xX10exX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX123xXexX3xX71xX85xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX2b8xX71xX602xX6xX3xXbxX1xX2bxX2cxX15xX22xX3xX1xX42xX6xX2ddxX3xX22x10e09xX15xX3xX30xX81xXdxX3xX15xX1xX16axX15xX22xX3xX1xXdxX126xX15xX3xXexX2bxXb4xX15xX22xX3xXexX222xX3xX15xX1xXdxX27xX15xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xX4xX1xX8fxX7dxX3xXexX1xX20xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX7a9xX85xX3xX15xX1xX2bxX272xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xd8bdxX358xX7dxX3xX4xX1xX8fxX15xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xXc3xX1xX20xX15xX22xX3xX5xX1efxX3xXexX163xX27xX15xX3xX71xX358xXexX3xX5xX31xX15xX22xX3xX1a2xX361xX15xX22xX3xX1a2xX1xX3cxX1ddxX3xX46xX3xX696xX85xX3xX2axXc7xX15xX1xX3xX49dxX15xX3xX4daxX1xX7dxX1ddxX126xX15xX3xX2axXc7xX15xX1xX3xX33xX37xX4xX4e1xX3xX4xX1xX35cxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX30xXdxX126xX4xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX64xX1acxX90xX3xX4xX1xX8fxX15xX3xX15xX1xX1b6xX1ddxX3xX48bxX7dxX6xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX7a9xX85x159e1xX3xXa8x15529xXdxX3xXexX163xX10xX3xX71xXa9xX15xX22xX3xX15xX22xX31xX3xX46xX3xX90xX37xXexX3xX7xX10exX3xX15xX2cxXdxX3xXexX163xX27xX15xX3xX71xX358xXexX3xX2axXc7xX15xX1xX3xX33xX37xX4xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX4xX1xX8cxX3xX5xX31xX3xX15xX22xX222xX6xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xXbxX1xX7dxX15xX3xX5xX625xX6xX3xX4xX42xX3xX90xX31xX7dxX3xX696xX3cxX90xX3xX15xX1xX2bxX3xXa8xX602xX3xX71xX10exXexXa24xX3xX5xX8cxX144xXdxX3xXexX163xX10xX3xX2b8xX90x17597xX4xX3xX15xX22xX2bxXb4xX4xX2ddxX3xXexX144xXdxX3xX71xX1efxXdxX3xX67xX15xX22xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX4daxX1xX7dxX1ddxX126xX15xX3xX4exX31xX3xXcxX163xX7dxX15xX22xX4e1xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX71xX19xXdxX3xX7xX6xX7dxX3xX5x1656dxX3xX22xXdxX1b6xXdxX3xXex1265cxX3xX1xX31xX15xX1xX3xX71xX37xX15xX22xX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX15xX1xX20xX3xXexX163xX10xX3xX71xX3cxX15xX1xX3xX22xXdxX78xX4xXd9xX3xXa8xXa27xXdxX3xXexX163xX10xX3xX163xX2cxXdxX3xXexXadbxX3xXexX163xX27xX15xX3xX4xX6xX8cxXd9xX3xX4xX953xX90xX3xX15xX22xXa98xX15xX3xX696xX7dxX10exX15xX22xX3xX71xX358xXexX3xXexX1xX31xX15xX1xX3xX163xX6xX3xX2b8xX90xXa98xX4xX3xX15xX22xX2bxXb4xX4xX2ddxX3xX30xX31xX3xX71xX3cxX15xX22xX3xXc3xX18dxX3xX15xX1xX358xXexX3xX4xX1xX35cxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX71xX602xX6xX3xX64xX6xX15xX1xX3xX15xX2f7xXdxX3xX1a1xX42xX4xX3xX46xX3xX2axXc7xX15xX1xX3xX33xX37xX4xX3xX4daxXexX163xX1dxX15xX22xX3xX30xX81xXdxX3xX71xX602xX6xX3xX64xX6xX15xX1xX3xX15xX2f7xXdxX3xX1a1xX42xX4xX3xX46xX3xXa8xX37xX3xX2axX138xX3xX19fxXdxX15xX1xX4e1xX3xX5xX31xX3xX15xX2cxXdxX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX18dxX3xX5xX144xXdxX3xX3cxX8cxX3xX22xXdxX3cxXbxX3xX7xX953xXexX3xX163xX1efxXdxX3xX4xX1dxX15xX22xX3xX15xX22xX222xX6xX3xX7xX953xXexX3xXa8xX6xX1ddxX3xX5xX27xX15xX3xXexX163xX19xXdxXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xXcxX1xX300xX15xX3xX71xXdxX126xX15xX3xX30xX14xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xXexX163xX27xX15xX3xX71xX358xXexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4exX42xX6xX3xX71xX3cxX15xX22xX3xXc3xX18dxX3xX15xX1xX358xXexX3xX4xX1xX35cxX15xX1xX3xX5xX31xX3xX71xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX30xX2bxX2cxX15xX22xX3xXexX1xX300xX15xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX1a1xX3cxX4xX1xX3xX13xX144xXdxX3xX19fxX6xX90xX3xX19fxX1xX358xXexX3xXcxX1xX10exX15xX22xX3xX1a2xX1xX35cxX3xX4daxXexX1acxXbxX3x15cc0xX4e1xX3xX4xX1xX8cxX3xXa8xXdxX123xXexX272xX3xX13xX14xX15xX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX30xX2bxX2cxX15xX22xX3xXexX1xX300xX15xX3xX46xX3xX5xX31xX15xX22xX3xXcxX163xX602xX15xX1xX3xX13xXdxX126xX15xX3xX4daxX5xX31xX15xX22xX3xX1a2xX1xXdxX14xX15xX22xXd9xX3xX15xX6xX1ddxX3xXexX1xX7dxX37xX4xX3xX696xX85xX3xX13xX602xX15xX1xX3xX4exX1b6xXdxX4e1xXc8xX3xX13xXdxX126xX15xX3xXexX1xX19xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX696xX8fxX1ddxX3xX64xX222xX15xX22xX3xX46xX3xX30xX602xX3xXexX163xX35cxX3xX22xX300xX15xX3xX5xX31xX15xX22xX3xXcxX163xXaexX15xX1xX3xX13xXdxX126xX15xX3xX30xX31xX3xX5xX31xX15xX22xX3x10ef2xXdxX3xX4xX1acxX15xX3xXc3xX14xX3xX7xXd2xX15xX22xX3xX7a9xX85xXd9xX3xX71xX10exXdxX3xX64xXdxX126xX15xX3xX30xX81xXdxX3xX64xXdxX3xXexX35cxX4xX1xX3xX71xX1efxXdxX3xX1a1xX42xX4xX3xXa8xX27xX15xX3xXc3xXdxX6xX3xX7xXd2xX15xX22xXc8xX3xXcxX1xX10xX8cxX3xX5xX19xXdxX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xX30xX98xX15xXd9xX3xX71xXdxX126xX15xX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX2axX2bxX2cxX15xX22xX3xX4xX42xX3xX48bxX7dxX1ddxX3xX90xXd2xX3xXc3xX1xX3cxX3xX5xX81xX15xXd9xX3xXbxX1xX35cxX6xX3xXexX163xX2bxX81xX4xX3xX4xX42xX3xX90xX37xXexX3xXc3xX1xX10exXdxX3xXexX2bxXb4xX15xX22xX3xX15xX22xX222xX6xXd9xX3xXexX144xX4xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xXexX1xX123xX3xX71xX6xX15xX22xX3xXa8xX6xX1ddxX3xX5xX27xX15xX3xXexX163xX19xXdxX3xX4daxX90xXd2xX3xXexX35cxXbxX3xXbxX1xX20xX3xXa8xXdxX123xX15xX3xXexX144xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX64xXdxX3xXexX35cxX4xX1xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX4e1xXc8xX3xX1a2xX98xX15xX3xX4xX7cxX3xX30xX31xX8cxX3xX30xX1acxXexX3xX5xXdxX126xX7dxX3xXc3xXdxX123xX15xX3xXexX163xX2f7xX4xX3xX4xX361xX15xX3xX5xX144xXdxXd9xX3xX4xX42xX3xXexX1xX18dxX3xX15xX1xX1acxX15xX3xXexX1xX358xX1ddxX3xX71xXdxX126xX15xX3xXexX1xX19xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xX696xX8fxX1ddxX3xX64xX222xX15xX22xX3xXc3xX1xX3cxX3xX7xX81xX90xXd9xX3xX90xX7dxX37xX15xX3xX15xX1xX358xXexX3xX4xX138xX15xX22xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xXexX144xX8cxX3xX64xX222xX15xX22xX3xX30xX31xX8cxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1xX1acxX7dxX3xX33xX27xX3xX30xX31xX3xX71xX85xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xXexX7dxX3xX7xX625xX6xX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xX5xX300xX15xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX19fxX1xX2bxX3xX4xX3cxX4xX3xX71xX602xX6xX3xX71xXdxX18dxX90xX3xXexXd2xX15xX3xXexX1xX19xX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX46xX3xX4xX3cxX4xX3xX15xX2cxXdxX3xXc3xX1xX3cxX4xXc8xX3xX33xX34xX3xX1xX37xXdxX3xX46xX3xX71xXdxX126xX15xX3xXexX1xX19xX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX30xX2bxX2cxX15xX22xX3xXexX1xX300xX15xX3xX71xX2bxXb4xX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xX30xX31xX8cxX3xX71xX300xX7dxX3xXexX1xX3cxX15xX22xX3xXexX2bxX3xX4daxX8fxX90xX3xX5xX602xX4xX1xX4e1xXd9xX3xX30xX81xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX15xX22xX1xXdxX3xX5xX34xXd9xX3xX64xXdxX34xX15xX3xX696xX2bxX81xX15xX22xX3xXexXd2xX15xX3xX30xXdxX15xX1xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xXd9xX3xXexX1xX7dxX3xX1xX2f7xXexX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xXc3xX1xX3cxX4xX1xX3xXexX1xX1acxXbxX3xXbxX1xX2bxX2cxX15xX22xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX1a2xX1dxX15xX22xX3xX30xX81xXdxX3xX5xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXexXd2xX15xX3xX30xXdxX15xX1xX3xX1bxX1xX1dxX3xX13xX20xX15xX22xX3xXcxX1xXdxX27xX15xX3xX30xX2bxX2cxX15xX22xX3xX4xX361xX15xX3xX4xX42xX3xX15xX1xX16axX15xX22xX3xXexXa27xX4xX3xX5xX126xX3xX5xXdxX27xX15xX3xX48bxX7dxX6xX15xX3xX71xX123xX15xX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX7dxX1ddxX123xXexX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX123xX15xX3xX15xX6xX1ddxX3xX30xX816xX15xX3xXexX1efxX15xX3xXexX144xXdxX3xX46xX3xX4xX3cxX4xX3xX5xX31xX15xX22xX3xXd2fxXdxXd9xX3xX5xX31xX15xX22xX3xX1a2xX1xXdxX14xX15xX22xX3xX30xX31xX3xX4xX3cxX4xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xX5xX8fxX15xX3xX4xX1acxX15xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xX33xX31xX15xX22xX3xXd2fxXdxX3xX30xX31xX3xX5xX31xX15xX22xX3xX1a2xX1xXdxX14xX15xX22xX3xX4xX42xX3xXexXa27xX4xX3xXexX163xX1efxX15xX22xX3xX4xX31xXd9xX3xX90xX7dxX10exXdxX3xX4xX31xX3xX71xX18dxX3xX4xX2f7xX15xX22xX3xXexX123xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX64xX602xXbxX3xX5xX34xXc8xX3xXcxX163xX8cxX15xX22xX3xXexX8fxX90xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX64xX8fxX15xX3xX71xX602xX6xX3xXbxX1xX2bxX2cxX15xX22xXd9xX3xXexX163xX2bxX81xX4xX3xXc3xX1xXdxX3xX163xX6xX3xXexX163xX1acxX15xXd9xX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX71xX85xX3xX98xX15xX3xX1xX123xXexX3x15e85xXa8xX1b6xX1ddxX3xX15xX8cxX15xX22xX3xX4xX2cxX90xXd9xX3xXa8xX6xX3xX15xX8cxX15xX22xX3xX4xX31xXaxXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xXcxX163xX361xX3xXexX1xX20xXdxX3xX4xX2cxX90xX3xXexX1xXdxX3xXc3xX1xX3cxX3xXbxX1xX20xX3xXa8xXdxX123xX15xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX71xX19xXdxX3xX7xX10exX15xX22xX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX3xX4xX230xX6xX3xX4xX2bxX3xX64xX8fxX15xX3xX15xXd2xX15xX22xX3xX15xX22xX1xXdxX126xXbxX3xX2axXdxX126xXexX3xX19fxX6xX90xX3xX15xX1xX2bxX15xX22xX3xX30xX81xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xXa27xX15xX22xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xXd9xX3xX30xXdxX126xX4xX3xX15xX358xX7dxX3xX4xX2cxX90xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX30xX31xX3xX15xX22xX8cxX15xX3xXa8xX953xXexX3xX15xX22xX7dxX1efxX15xX3xXexXadbxX3xXexX35cxX4xX1xX3xX696xX2bxX6xXd9xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX64xX8fxX15xX3xXbxX1xX1b6xXdxX3xX15xX358xX7dxX3xX4xX2cxX90xX3xX22xX358xXbxX3xX71xX18dxX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX98xX15xX3xX71xX230xX3xX15xX8cxXc8xX3xX7a9xX37xXexX3xX7xX10exX3xX5xX31xX15xX22xX3xX4xX361xX15xX3xX5xX2bxX7dxX3xX64xX358xX7dxX3xXexX35cxX4xX1xX3xXd2xX15xX22xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX15xX1xX20xX3xXexX163xX10xX3xX71xX3cxX15xX1xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX30xX816xX15xX3xX4xX42xX3xXexXa27xX4xX3xXexX163xX1efxX15xX22xX3xXexX163xX10xX3xX30xX31xX8cxX3xX71xX300xX7dxX3xX15xX98xX90xXc8xX3xXcxX163xX8cxX15xX22xX3xX1xX126xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xXexX163xX361xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX71xX300xX7dxX3xX15xX98xX90xX3xXexX144xXdxX3xX90xX37xXexX3xX7xX10exX3xX5xX31xX15xX22xX3xX46xX3xX30xX1dxX15xX22xX3xc060xX27xX15xX3xX13xX602xX15xX1xX3xX4xX42xX3xXexX163xX361xX3xX4xX1xX2cxXdxX3xX48bxX7dxX98xX15xX22xX3xX22xX1acxX1ddxX3xXexX163xX10xX3xX288xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX15xX31xX8cxX3xX2b8xX48bxX7dxX98xX15xX22xX3xXexX163xX10xX2ddxX3xX696xX6xX3xX15xX1xX358xXexX3xX5xX31xX3xXexX1xX953xX15xX22xX3xX4xX7dxX37xX4xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1daxX8cxX64xX1ddxXaxX12xXcxX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX7dxX1ddxX123xXexXd9xX3xX64xXdxX3xXexX35cxX4xX1xXd9xX3xXexX35cxX15xX3xX15xX22xX2bxX414xX15xX22xX3xX4xX1dxX15xX22xX3xX5xX34xX3xX1xX37xXdxX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xXexX163xX27xX15xX3xX71xX358xXexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4exX42xX6xX3xXbxX1xX1b6xX15xX3xX3cxX15xX1xX3xX7xX222xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xX15xX1xX358xXexX3xX4xX230xX6xX3xX5xX34xX3xX1xX37xXdxX3xX5xX602xX4xX1xX3xX7xX625xX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX10exX15xX22xXc8xX3xX9a3xX816xX7dxX3xX4xX361xX15xX3xX15xX1xXdxX14xX7dxX3xX48bxX7dxX6xX15xX3xX71xXdxX18dxX90xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xX15xX1xX358xXexX3xX7xX8cxX15xX22xX3xX4xX42xX3xXexX1xX18dxX3xXc3xX1xX2c3xX15xX22xX3xX71xX602xX15xX1xX3xX15xX1xX16axX15xX22xX3xX2b8xXexX163xX300xX90xX3xXexX35cxX4xX1xX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX2ddxX3xX4xX42xX3xX5xXdxX27xX15xX3xX48bxX7dxX6xX15xX3xX71xX123xX15xX3xXcxX1xX3cxX15xX1xX3xX40xXdxX42xX15xX22xX3xX46xX3xX696xX7cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX71xX85xX3xX22xX42xXbxX3xXbxX1xX300xX15xX3xXexXd2xX15xX3xX30xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX16axX15xX22xX3xX15xX22xX2bxX19xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX1dxX15xX22xX3xXexX163xX8cxX15xX22xX3xX4xXd2xX15xX22xX3xX4xX7dxX37xX4xX3xX4xX1xX10exX15xX22xX3xX22xXdxX78xX4xX3xX15xX22xX8cxX144xXdxX3xX696xX8fxX90xXd9xX3xX71xX1efxX15xX22xX3xXexX1xX19xXdxX3xX22xX42xXbxX3xXbxX1xX300xX15xX3xX5xX31xX90xX3xXbxX1xX8cxX15xX22xX3xXbxX1xX2f7xX3xX64xXdxX3xX7xX1b6xX15xX3xX30xX98xX15xX3xX1xX42xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX30xX1acxXexX3xXexX1xX18dxX3xXexX163xX7dxX1ddxX14xX15xX3xXexX1xX10exX15xX22xX3xX4xX230xX6xX3xX64xX8fxX15xX3xXexX37xX4xXc8xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49dxX7dxXexX1xX8cxX163xXaxX12xXcxX163xX300xX15xX3xXcxX1xX602xX3xX33xXdxX27xX15xX0xX52xXbxX12
Trần Thị Liên