Các cấp Hội LHPN huyện Đông Sơn tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, các cấp Hội LHPN huyện Đông Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích nhằm chăm sóc, bảo vệ trẻ em và tặng quà cho 97 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
d80x2120xa3aex1c81x1fc5x144bx34d3x6796x735dxX7x70fbxaa67x7f2cx65b2xdcex5ecbxX5x5fccxXax443cxX0x2a4bxX12x8c5cx4706xX4xX3xX4x1bf2xXbxX3xa068xa520xXdxX3x2beaxX1ex67e6x37aaxX3xX1x4a23x6e17x7724x192cxX3x75c3x8c33xX2bx6ad9xX3x5b2ax7fd0xX2bxX3xXex46fexX2bxX30xX3x9818xX28x6529xX3xX4xX1x239dxX3xXex45ffx92dfxX3x3b96x5c1cxX3xX4xX2exXdxX3xX4x26e5xX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4x546axX2bxX1xX3x9b77xX37xX4xX3xX14xXdxX2axXexX3x99f9xX1xX4fxX3xX64xX1x3d3fxX2bxX0xad98xX14xX12xX0xX6dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x3e38xXaxX12xX25xX1x3b9fxX2bxX3xX83x4bddxXbxX3x5080xX28x54aaxX4xX3xXex3b95xX3xXcxX1xXdxX95xX28xX3xX2bxX1xXdxX3xX2x8aebx73f9x35afxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1bxXbxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX32xX33xX2bxX3xX5bx77f5xX3xXex89c1xX3xX4xX1x3d67xX4xX3xX2bxX1xXdx3db0xX28xX3xX1xX41x1023xXexX3xX5bxX1fxX2bxX30xX3xX14xXcaxX3x5e83xX4xX1xX3xX2bxX1x261axX47xX3xX4xX1xX6axX47xX3xX7xX4fxX4xXa4xX3xX14xX57xX41xX3x10cexX2axX3xXexX44xX45xX3xX10xX47xX3xXfbxX3dxX3xXexX37xX2bxX30xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xa1e6x424fxX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX4fxX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xX64xX1xX4fxX3xX64xX1xX6axX2bx1e78xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxacc6xX41xX83xX29xXaxX12xX0xXdxX47xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX2bxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax4298xXdxX83xXexX1x35f5xX3x1dd1x4c9bxX172xXbx115bx65f1xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16fxX3x4da8x17aex2a69xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxXfbxX138xX14xX6xX41xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX41xX6xX138xXfbxX2bxX6dxX2bxX10xX16axX7xX6dx4093xX1a6xX1a6xX1a6xX6dxX2xX180xX115xX83xX181xX172xX115xX1a6xX115xX1a6xX171xXexX2xX172xX116xX115xX172xX5xX172xX138x2e5bxXbxX30x3692xX44xX9xX1a6xX182xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xX4xX1bxXbxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX32xX33xX2bxX3xXexX37xX2bxX30xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX4fxX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xX5bxX37xX4xX3xX14xXdxX2axXexX3xX64xX1xX4fxX3xX64xX1xX6axX2bxXaxX3xX16axXdxX83xXexX1xX9xXaxX171xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX180xX181xX182xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX41xX2bxXaxX12xX22xXc7xX2bxX1xX3xX5bxXd9xX41xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xXfbxX3dxX3xX5xXc7xX2bxX1xX3xX5bxXd9xX41xX3xX175xXc7xX3xX2dxX2exX2bxX30xX3x6506x53caxX2bxX3xXexX44xX6xX41xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xX17xX28xX138xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX41xX83xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xX5bxX4fxXa4xX3xX4xX17xX4xX3xX175xXc7xXa4xX3xXexX1xX8cxX3xXexX44xX1bxX2bxX3xX5bxXd4xX28xX3xXexXcaxX3xX4xX1xXcexX4xX3xXexX37xX2bxX30xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX4fxX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xX64xX1xX4fxX3xX64xX1xX6axX2bxX176xX3xX64xX95xXexX3xX2bxX91xXdxX3xXfbx2b59xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX2bxX1xX3dxX3xX1xX57xX41xX3xXexX88xX47xXa4xX3xXfbx2d2fxX2bxX3xX5bxX1fxX2bxX30xX3xX83xX41xX6xX2bxX1xX3xX2bxX30xX1xXdxX2axXbx3495xX3xX2bxX1xX328xX2bxX3xX5bx9fdexX3xX5bx8908xX28xX3xXfbxX3dxX3xXexX44xX6xX41xX3xX64xXdxX2bxX1xX3xXbxX1xXe4xX3xX5bxX344xX3xX5bxX347xX28xX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX138xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX41xX83xX29xXaxX12xX0xXdxX47xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX83xXexX1xX28xX47xX14xX3xXdxX16xX10xX2bxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX83xXexX1xX16fxX3xX171xX172xX172xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16fxX3xXa3xX172xX172xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxXfbxX138xX14xX6xX41xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX41xX6xX138xXfbxX2bxX6dxX2bxX10xX16axX7xX6dxX1a6xX1a6xX1a6xX1a6xX6dxX2xX180xX115xX83xX181xX172xX115xX1a6xX115xX182xX115xXexX115xX182xX2xX1a6xX115xX5xX172xX138xX1bfxXbxX30xX1c2xX44xX9xX171xX2xX115xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xX4xX1bxXbxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX32xX33xX2bxX3xXexX37xX2bxX30xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX4fxX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xX5bxX37xX4xX3xX14xXdxX2axXexX3xX64xX1xX4fxX3xX64xX1xX6axX2bxXaxX3xX16axXdxX83xXexX1xX9xXaxX171xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxXa3xX172xX172xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX41xX2bxXaxX12xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xXexX1xX8cxX3xXexX44xX1bxX2bxX3x6238x92cexX2bxX30xX3xXcxX1xX2exX2bxX30xX3xX64xX95xXexX3xX2bxX91xXdxX3xX2bxX1xX3dxX3xX1xX57xX41xX3xXexX88xX47xX3xX2bxX1xX328xX2bxX3xX5bxX344xX3xX5bxX347xX28xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX138xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX41xX83xX29xXaxX12xX0xXdxX47xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX2bxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX83xXexX1xX16fxX3xX171xX172xX172xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX16fxX3xX182xX181xX181xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxXfbxX138xX14xX6xX41xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX41xX6xX138xXfbxX2bxX6dxX2bxX10xX16axX7xX6dxX1a6xX1a6xX1a6xX1a6xX6dxX2xX115xX116xX83xX181xX2xX2xX1a6xX116xX172xX180xXexX115xX181xX116xX171xX171xX5xX172xX138xX1bfxXbxX30xX1c2xX44xX9xX115xX181xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX4xX3xX4xX1bxXbxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX32xX33xX2bxX3xXexX37xX2bxX30xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX3xX4xX4fxX3xX1xX41xX3dxX2bxX3xX4xX57xX2bxX1xX3xX5bxX37xX4xX3xX14xXdxX2axXexX3xX64xX1xX4fxX3xX64xX1xX6axX2bxXaxX3xX16axXdxX83xXexX1xX9xXaxX171xX172xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX182xX181xX181xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX41xX2bxXaxX12xX16xX1xfc2xX3xXexX8cxX4xX1xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX1xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX44xX6xX41xX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xX17xX28xX3xe19xX3xX175xXc7xX3xX2dxX2exX2bxX30xX3x650exX1xX287xX138xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX41xX83xX29xXaxX12xXcxXdxX287xX28xX3xX14xXdx9e3cxX28xX3xX2bxX1x4f9fxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX175xXc7xX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX286xX287xX2bxX3xX5bxXc7xX3xX44xX6xX3xX47x8745xXexX3xX47xX2exX3xX1x213exX2bxX1xX3x822fx67bcx3af8xX3xX5bxX344xX3xX5bxX347xX28xX3xX64xX95xXexX3xX2bxX91xXdxX3xX29xX287xX28xX3xXexX1xX65fxX33xX2bxX30x5f77xXa4xX3xXexX44xX6xX41xX3xX2xXa3xX3xX7xX28xX1bxXexX3xX3bxX28xX3dxX176xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX175xXc7xX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xX63axX1xX287xX3xXexX44xX6xX41xX3xX2xX180xX3xX7xX28xX1bxXexX3xX3bxX28xX3dxX176xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xX175xXc7xX3xX2dxX2exX2bxX30xX3xXcxXdxX95xX2bxX3xXexX44xX6xX41xX3xX2xX115xX3xX7xX28xX1bxXexX3xX3bxX28xX3dxX3xX4xX1xX41xX3xXexX44xX45xX3xX47xX48xX3xX4xX2exXdxX176xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX1exX24xX25xX3xXexX1xX8cxX3xXexX44xX1bxX2bxX3xX4abxX4acxX2bxX30xX3xXcxX1xX2exX2bxX30xX3xXexX44xX6xX41xX3xX1a6xXa3xX3xX7xX28xX1bxXexX33cxX3xX689x188fxXdxX3xX7xX28xX1bxXexX3xX3bxX28xX3dxX3xX5bxX65fx5941xX4xX3xXexX44xX6xX41xX3xX4xX4fxX3xX30xXdxX17xX3xXexX44xX8cxX3xXexX4acxX3xX1a6xX172xX172xX3xX5bxX95xX2bxX3xX182xX172xX172xX3xX2bxX30xX3dxX2bxX3xX5bxX48xX2bxX30xX138xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8967xX28xXexX1xX41xX44xXaxX12xX22xX287xX3xX1exX3dxX0xX6dxXbxX12
Lê Hà