Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 tại Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 24 – 25/7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 19/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Bà Trịnh Thị Tiếp – Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
ee58x14316x108adx15e91x1221dx135a2x1587ex11460x151a4xX7x12204x175b5x13ca0x113ddx14e15x133d2xX5x14bacxXax16ac6x10d7dxX1x11bd3x114e6x13952x142f8xX3xXex12ddbx1306dxX17xX1xX3x1214ax174fax14509xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3x1503ex18718xX3xf756xX3x1150ex182a0xXexX3xX17x152d3xXdxX3x154ebx14313xX17xX18xX3x16e28x14d7cx14ee9xX3xf375xXdx14cc3xXex127c0xX3xX5x1712dxX17xX3xXexX1xf485xX3x11770xX3xXex14c57xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21x17113xX6xX3xX7x1760bxX3xX39xXdx12688xX17xX3xX1bxX6xX3xXexffe3xX3xX17xX18xX22xf660xX3x15e14x17ea5xX3x13993xX3xX73x11bb5x17c42x14eacxX0xX7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xX39xXaxX12xX13xX1xXdx11412xX40xX3xX17xX18xX22xX71xX3xX2x14cf1xX7ax13a48x149d5xX3x180f6xX6xX17xX3xX4xX1x1421exX3xX2cxX53x16a1axX3x13308x1422bxX17xX3xX2cx10eaexX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXexXa9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xXexef45xX3xX4xX1xX4exX4xX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1x17849xX3xfdbfxX6xX17xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX46xX3xX5xX49xX17xX3xXexX1xX4exX3xX50xX3xX17x154e9xX3exX3xX73x17a74xX73xX13dx15f42xX3xXa3xX22xX3xXcxX1bxXebxX17xX1xX3xXcxX1xXebxX3xXcxXdxX32xXbxX3xX76xX3x174e5xX1xX5dxX3xXexX1bxX15xff95xX17xX18xX3xXedxX6xX17xX3xXcxX1xX15x17695xX17xX18xX3xXexX1bx13c7dxX4xX3xXa3xX6xX17xX3xX4xX1xXa9xX3xX2cxX53xXadxX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXexXa9xX17xX1xXa1xX3xX13xX1x17494xX3xXexXebxX4xX1xX3xX21xXb4xXdxX3xX13xX1x14acdxX3xXexX1xXb0xXbxX3xX2cxX2dxX3xXexXa9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xX4xX1xX1a3xX3xXexX1bxX1cxX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12x181eexX16exX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxX3xX4xX3axX17xX3xX4xX5dxX3xX2cxX53xXdxX3xX39xXdxX44xX17xX3xX5x11492xX17xX1xX3xX2cxX53xXadxX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX15dxXa1xX3xXedxX6xX17xXa1xX3xX17xX18xX22xX17xX1xX3xX4x1625exXbxX3xXexXa9xX17xX1xXa1xX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xXa1xX3xX4xX3fxX4xX3xX4x138c7xX40xX3xX5xX53xX4xX3xXedxXb4xX3xXexX40xX71x10b19xX17xX3xXexX1bxX40xX71xX95xX17xX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxX3exX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX7axX7axXdxXafxX140xXedxX6xXadxXexX1xX6xX17xX1xX1xXadxX6xX140xXafxX17xX7axX17xX10xfbeaxX7xX7axX73xX13dxX73xX74xX7axX74xX50xX39xX79xX2xX7bxX79xX9exX13dxX13dxXexX7bxX9exX7bxX13dxX2xX13dx1642cxX5xX2xX140xf313xXbxX18xXaxX3xX7axX12xX21xX1cxX17xX1xX3x1490exX17xX1xX3xXexX53xXdxX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxX3xXedxX6xX17xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX46xX3xX5xX49xX17xX3xXexX1xX4exX3xX50xX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12xX156xX1xX3fxXexX3xXedxXdx17da4xX40xX3xXexX53xXdxX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxXa1xX3xXedxX22xX3xXcxX1bxXebxX17xX1xX3xXcxX1xXebxX3xXcxXdxX32xXbxX3xX2fxX3xX156xX1xX5dxX3xXexX1bxX15xX15dxX17xX18xX3xXedxX6xX17xX3xXcxX1xX15xX168xX17xX18xX3xXexX1bxX16exX4xX3xXa3xX6xX17xX3xX4xX1xXa9xX3xX2cxX53xXadxX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXexXa9xX17xX1xXa1xX3xX13xX1xX1a3xX3xXexXebxX4xX1xX3xX21xXb4xXdxX3xX13xX1xX1b0xX3xXexX1xXb0xXbxX3xX2cxX2dxX3xXexXa9xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xX17xX1xX228xX17xX3xX3exX53xX17xX1xX3xXafxX6xXdxX3xXexX1bxX3axXa1xX3x1695exX3xX17xX18xX1x17776xX6xX3xX4xX1a3xX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX46xX140xX3xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3x13cecxX40xX71xX251xX17xX3xX42xXdxX44xXexX3xX39xXadxX3xXa3xX6xX17xX3xX13xX1xXa9xX3xX2cxX53xXadxX3x161c5xX40xX36xX4xX3xX18xXdxX6xX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xXa1xX3xXa3xXb4xX3x1850exX3xXexX32xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1x157d6xXbxX3xX4xX1xXa9xX3xX2cxX53xXadxXa1xX3xX42xXdxX44xX17xX3xX21xX40xX71xX32xXexX3xX1x1643cxX4xX2fxXcxX1bxX40xX71xX95xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXcxX1bxX40xX17xX18xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX1a3xX3xXexX1bxX1cxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xX4bfxXbxX3xXafx17aeexXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX3xXexX1xX16exX4xX3xX1xXdxX44xX17xX140xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3x139f2xX2dxX3xX5xX49xX17xX3xXexX1xX4exX3xX42xf908xX547xX547xX3xX76xX3xX17xX139xX3exX3xX73xX13dxX73xX13dxX3xXafxX502xXdxX3xX4xX1xX1a3xX3xX2cxX95xX3xX20xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX46xX3xX39xXdxX65xX17xX3xX1bxX6xX3xXexX6cxX3xX17xX18xX22xX71xX3xXa0xX7axXa0xX3xX2cxX32xX17xX3xX17xX18xX22xX71xX3xX50xX7axX50xX3xXexX53xXdxX3xX74xX73xX3xXexXa9xX17xX1xXa1xX3xXexX1xX22xX17xX1xX3xXbxX1xX36xX140xX53bxX244xX71xX3xX5xX22xX3xX39xXebxXbxX3xX17xX244xX17xX18xX3xX4xX6xXadxX3xX17xX1xXb0xX17xX3xXexX1xX4exX4xX3xX4xX1a3xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX49xX17xX18xX3xX5xX502xXbxX3xX17xX1xX244xX17xX3xX39xX244xX17xX3xXafxX95xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xXa1xX3xXexXdxX32xXbxX3xX17xX1xXb0xX17xX3xX2cxX15xX4bfxX4xX3xX5xX15xX4bfxX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xXafxX502xXdxX3xX7xX36xX3xX5xX15xX4bfxX17xX18xX3xX5xX502xX17xXa1xX3xX2cxX3fxXbxX3xX4exX17xX18xX3xX17xX1xX40xX3xX4xX49xX40xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1bxXadxX17xX18xX3xX4xX228xXbxX3xX4xX4exX40xX3xXafxX22xX3xX2cxXdxX95xX40xX3xXexX1bxXebxX3xX4xX1xXadxX3xX17xX18xX15xX168xXdxX3xXedxX44xX17xX1x12254xX3xX3exX15dxX3xX1bxXb4xX17xX18xX3xX2cxX36xXdxX3xXexX15xX4bfxX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xXa1xX3xX1x1756exX3xXexX1bxX4bfxX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX1bxXdxX352xX17xX3xX4xX3fxX4xX3xX3exf441xX3xX1xX1cxX17xX1xXa1xX3xX46fxX244xX71xX3xX39xX16exX17xX18xX3xX5xX16exX4xX3xX5xX15xX4bfxX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xX39xX16exX3xXedxXebxXa1xX3xX18x12d14xX17xX3x11b35xX32xXexX3xX4xX3fxX4xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXafxXdxX251xX17xX3xXafxX22xX3xX17xX18xX15xX168xXdxX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xXa1xX3xX18xX5dxXbxX3xXbxX1xX49xX17xX3xX18xXdxX3fxXadxX3xX39x181f9xX4xX3xXexX1xX32xX3xX1xX44xX3xXexX1bx10fd4xX3xXafxX95xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX71xX251xX40xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xXb4xX17xX18xX3xX2cx18019xX17xX18xXa1xX3xXedxXdxX32xXexX3xX7xX36xX17xX18xX3xXafxX1cxX3xX3exX4d7xXdxX3xX17xX18xX15xX168xXdxXa1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX72cxX3xXafxX22xX3xX4xX36xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX7xX4exX4xX3xXexX1bxX72cxX3xX4xX1xXadxX3xX46fxX20cxX3xX1xXb4xXdxX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12xXcxX53xXdxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xXa1xX3xXexX1bxXadxX17xX18xX3xX17xX1xX1b0xX17xX18xX3xX17xX139xX3exX3x17c06xX40xX6xXa1xX3xXbxX1xXadxX17xX18xX3xXexX1bxX22xXadxX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xX2cxX20cxX3xXexX1bxX15dxX3xXexX1xX22xX17xX1xX3xXafxXdxX44xX4xX3xX5xX22xX3exX3xXexX1xX15xX168xX17xX18xX3xX46fxX40xX71xX251xX17xX3xXexX53xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX16xX3xX7c0xX40xX6xX17xXa1xX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxXa1xX3xXexX1bxX15xX168xX17xX18xX3xX1xX4d7xX4xXa1xX3xX39xXadxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX140xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xX5xX22xX3xX2xX3xXexX1bxXadxX17xX18xX3xX79xX3xXexXa9xX17xX1xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX5xXdxX251xX17xX3xXexXdxX32xXbxX3xX50xX3xX5xX49xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX140xX3xXcxX1xX10xXadxX3xX6d9xX32xX3xX1xXadxX53xX4xX1xX3xX4xX1a3xX6xX3xXedxX6xX17xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xXa1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX17xX139xX3exX3xX17xX6xX71xX3xX7xX61xX3xX39xXdxX65xX17xX3xX1bxX6xX3xXexX6cxX3xX17xX18xX22xX71xX3xX73xX74xX3xX76xX3xX73xX79xX7axX7bxX3xXexX53xXdxX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xXafxX502xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX1xXadxX53xXexX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX4xX1x1287axX17xX1xX3xX17xX1xX15x1356dxX3xX1efxXdxX65xX40xX3xX1xX22xX17xX1xX3xXexX40xX71xX251xX17xX3xXexX1bxX40xX71xX95xX17xX3xXafxX95xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX3xX5xX49xX17xX3xXexX1xX4exX3xX50xX46xXa1xX3xXexX40xX71xX251xX17xX3xXexX1bxX40xX71xX95xX17xX3xXafxX95xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXafxX22xX3xXedxX44xX17xX1xX3xXexX6xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXedx11316xX3exX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1bxX251xX17xX3xXexX40xX71xX32xX17xX3xX2cxX15xX168xX17xX18xX3xXexX6cxX3xX4xX1x146dexX6xX3xX53bxX53xXdxX3xXa3xXdxX3xXafxX95xX3xX2cxX15xX168xX17xX18xX3xXcxX1bxX15xX168xX17xX18xX3xXcxX1xXdxX3xX76xX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX669xX3xX2cxXadxX22xX17xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXafxXdxX32xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX402xX6xX3xXexX1bxX6xX17xX18xX3x12720xXdxX44xXexX3xX7xX402xX3xX21xX22xX3exX3x1729axX747xX17xX18xX3xXafxX22xX3xXex11954xX17xX18xX3xX7c0xX40xX22xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX3fxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX2cxX1cxX17xX1xX3xX5xXdxX44xXexX3xX7xX402xXa1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xXedxX1cxX17xX1xX3xXexX1bxX251xX17xX3xX2cxXebxX6xX3xXedxX22xX17xX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xXafxX22xXadxX3xX17xX18xX22xX71xX3xX73xX74xX7axX7bxX669xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX5xX65xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX3xX31xX32xXexX3xX17xX36xXdxX3xX39xX3axX17xX18xX3xX3exX3fxX40xX3xX42xXdxX44xXexX46xX3xXafxX22xX3xXcxX6aaxX17xX3xXafxXdxX17xX1xX3xX17xX18xX15xX168xXdxX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexXdxX251xX40xX3xXedxXdxX352xX40xX3xXafxX22xXadxX3xXexX36xXdxX3xX73xX74xX7axX7bxX669xX3xXexXdxX32xXbxX3xX17xX1xXb0xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX6cxX3xX17xX18xX15xX168xXdxX3xX1xXdxX32xX17xX3xXexXa2bxX17xX18xX3xXexX1xX40xXb4xX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX15dxXa1xX3xX17xX18xX22xX17xX1xXa1xX3xX2cxXadxX22xX17xX3xXexX1xX352xXa1xX3xX4xX16xX3xX7c0xX40xX6xX17xXa1xX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxXa1xX3xX39xXadxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX44xXbxX3xXafxX22xXadxX3xX7xX3fxX17xX18xX3xX73xX79xX7axX7bxX3xXexX53xXdxX3xXcxX1bxX40xX17xX18xX3xXexX244xX3exX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12xXcxX53xXdxX3xX1xXb4xXdxX3xX17xX18xX1xXebxXa1xX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxX53xXdxX3xXedxXdxX352xX40xX3xXexX1xX6xX3exX3xX39xX16exX3xX2cxX53xXdxX3xX39xXdxX44xX17xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX15dxXa1xX3xX17xX18xX22xX17xX1xXa1xX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxX3xX5xXdxX251xX17xX3xX7c0xX40xX6xX17xX3xXexX1xX36xX17xX18xX3xX17xX1xX228xXexX3xXafxX502xXdxX3xX6d9xX32xX3xX1xXadxX53xX4xX1xX3xX4xX1a3xX6xX3xXedxX6xX17xX3xX4xX1xXa9xX3xX2cxX53xXadxX3xXafxXb0xX17xX3xX2cxXb4xX17xX18xX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXexXa9xX17xX1xX3xXafxX22xX3xX7xX16exX3xXbxX1xX244xX17xX3xX4xX6aaxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX44xX3exX3xXafxX720xX3xX4xX720xX3xXexX1xX352xX3xX2cxX36xXdxX3xXafxX502xXdxX3xXexX6cxX17xX18xX3xX4xX16xX3xX7c0xX40xX6xX17xXa1xX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxX3xX17xX1x13b1fxX3exX3xX2cxX2daxX3exX3xXedxX2daxXadxX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxXdxX95xX40xX3xX6d9xXdxX44xX17xX3xXexXddxX3xX4xX1xX4exX4xX3xXexX1xX22xX17xX1xX3xX4xX6aaxX17xX18xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xXadxX39xX71xXaxX12xX1efxX16exX3xX6d9xXdxX32xX17xX3xX7xX61xX3xX4xX5dxX3xX1xX16xX17xX3xX2caxX140xX13dxX13dxX13dxX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX40xX71xX44xX17xX3xXafxXdxX251xX17xX3xX5xX22xX3xX4xX3fxX17xX3xXedxXb4xXa1xX3xX4xX6aaxX17xX18xX3xX4xX1xX4exX4xXa1xX3xXafxXdxX251xX17xX3xX4xX1xX4exX4xXa1xX3xX17xX18xX15xX168xXdxX3xX5xX6xXadxX3xX2cxXb4xX17xX18xXa1xX3xX2cxXadxX22xX17xX3xXafxXdxX251xX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX251xX17xXa1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXafxXdxX251xX17xXa1xX3xX4xX1xXdxX32xX17xX3xX7x17f1cxX3xX5xX16exX4xX3xX5xX15xX4bfxX17xX18xX3xXafxfa15xX3xXexX1bxX6xX17xX18xX3xXexX1bxX251xX17xX3xX2cxXebxX6xX3xXedxX22xX17xX3xXcxX156xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX21xX5dxX6xX3xXexX1xX6xX3exX3xX39xX16exXa1xX3xX2cxX139xX17xX18xX3xX6d9xX90exX3xX1xXdxX32xX17xX3xX3exX3fxX40xX3xXafxX22xX3xXexXdxX32xXbxX3xX17xX1xXb0xX17xX3xXexX1bxX251xX17xX3xX2xX140xX79xX13dxX13dxX3xX2cxX16xX17xX3xXafxXebxX3xX3exX3fxX40xX140xX0xX7axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9afxX40xXexX1xXadxX1bxXaxX12x14793xX18xX4d7xX4xX3xX21xX40xX228xX17xX0xX7axXbxX12
Ngọc Huấn