Thanh Hóa điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình và tổng kết năm học 2020-2021
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 7-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý phê duyệt tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2020-2021 và xử lý tình huống phát sinh.
dd33xe95bx13c4cx155b3x168d6x13cafx1748ex167d5xf0e8xX7x16c8fx12258x127a9x11c30x14f67x16771xX5x1422bxXax122dfxXcxX1xX6x14bd5xX1xX3xed67x13d8cxX6xX3xe698xXdx1509bx16ecbxX3xX4xX1x11c99xX16xX1xX3xXexX1x16a88xXdxX3xed0fxXdxX6xX16xX3xX1x134aax119c9xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX4xX1x14688x12580xX16xX2dxX3xXexebafx1208exX16xX1xX3x14a00xX34xX3xXexfdf6xX16xX2dxX3x10d3fx1425dxXexX3xX16x15d3cx1701dxX3xX1x14c16xX4xX3x108cex1102bxX5exX5fx13ae0xX5exX5fxX5exX2xX0x11010xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6x13521xXaxX12x1253dxX2dxX34x169abxX3xecaaxX62x135dcx13a99xX3x14963xX1x16229xX3xXex1690dxX4xX1xX3x14588xfc92xX7dx14620xX3xXexX24xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxeb3bxX3xX1dx148c0xX16xX2dxX3x102e7xX3xXbxX1x16f1cxX3xX7axX20xX80xe97bxXexX3xXexX2axX3xXexX45xX46xX16xX1xX3xX4xX89xX6xX3x16a59x1723dxX3x16449xXdxf8d9xX33xX3xX7ax14070xX4xX3xX4axX34xX3x16178xX34xX33xX3xXex14eefxX33xX3xX4axX1fxX3xX4axXdxXb5xX4xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX24xX16xX1xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX1xX33xX34xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX4xX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXexX45xX46xX16xX1xX85xX3xXexX4exX16xX2dxX3xX52xX53xXexX3xX16xX57xX58xX3xX1xX5bxX4xX3xX5exX5fxX5exX5fxX62xX5exX5fxX5exX2xX3xX4axX34xX3x145e2x121f5xX3xX5xXacxX3xXexX46xX16xX1xX3xX1xX20x15a83xX16xX2dxX3xXbxX1xXcaxXexX3xX7xXdxX16xX1x157aaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX33xX7axX80xXaxX12xX0xXdxX58xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX16xXexX10xX45xX3xX7axXexX1xX20xX58x14003xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX4axX14axX179xX6xX33xXexX1xX6xX16xX1xX1xX33xX6xX14axX4axX16xX68xX16xX10x1222axX7xX68xX5exX2xX2x11965xX68xX2xX5fxX84xX7axX84xX2x15658xe583xX82xX2xX84xXexX84x11e82xX82xX5fxX5xX5exX14ax155d0xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX24xX16xX1xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX1xX33xX34xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX4xX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXexX45xX46xX16xX1xX3xX4axX34xX3xXexX4exX16xX2dxX3xX52xX53xXexX3xX16xX57xX58xX3xX1xX5bxX4xX3xX5exX5fxX5exX5fxX62xX5exX5fxX5exX2xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX33xX7axX80xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX1dxX1axX85xX3xX4axX1fxX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX24xX16xX1xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX16xX57xX58xX3xX1xX5bxX4xX3xX5exX5fxX5exX5fxX62xX5exX5fxX5exX2x155f2xX3xX7dxX2dxX34xX80xX3xX52xX53xXexX3xXexX1x10679xX4xX3xX1xX5bxX4xX3xX52xed18xX3x12f33xX272xX3xf082xX1xX33xX34xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX52xX53xX3xX1xX33xXd9xX4xX1xX3xX2dxXdxea3bxX16xX2dxX3xX7axXd9xX80xX3xX4axX34xX3xX1xX5bxX4xX3xXex160c7xXbxfd06xX3xX1dxX13dxXdxX3xX4ax118ecxXdxX3xX2dxXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xX58x159aaxX58xX3xX16xX33xX16xX85xX3xX2dxXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xXbxX1xX4exX3xXexX1x11c6axX16xX2dxX3xX4axX34xX3xX2dxXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xXexX1xX3fxX2axX16xX2dxX3xX130xX20xX80xXb0xX16xX3xX275xX19xXb5xX3xX91xXcx12013xX19xX29exX3xX5xX34xX3xX16xX2dxX34xX80xX3xX2xX84xX62xX84xX62xX5exX5fxX5exX2x1211axX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX40xX3xX7xXc6xX3xX2dxXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xX1xX33xX34xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX52xX53xX3xX1xX33xXd9xX4xX1xX85xX3xXexX4exX3xX4xX1x10e09xX4xX3xX179xX53xX3xX2dxXdxX28cxX16xX2dxX3xX16xX57xX58xX3xX1xX5bxX4xX3xX5exX5fxX5exX5fxX3x1060cxX3xX5exX5fxX5exX2xX3xXexX45xX3fxX2a5xX4xX3xX16xX2dxX34xX80xX3xX5exX84xX62xX84xX62xX5exX5fxX5exX2xX14axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX33xX7axX80xXaxX12x13b41xXdxXb0xX16xX2dxX3xX52xX1xX13dxXdxX3xX5xX2a5xXbxX3xX1acxX3xX4axX34xX3xX5xX2a5xXbxX3xX2xX5exX85xX3xXexX20xX270xX3xX7axXdx10a90xX16xX3xX179xXdxX53xX16xX3xXexX46xX16xX1xX3xX1xX46xX16xX1xX3xX7axX8cxX4xX1xX3xX179xXb5xX16xX1xX3xX87x146f1xX2ecxX272xX93xX62xX2xX1acxX85xX3xX2dxXdxX6xX33xX3xXc5xXc6xX3xXc8xXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xX4axX34xX3xXd4xX34xX33xX3xXexXd9xX33xX3xX4xX1xX89xX3xX1dx101fexX16xX2dxX3xXexX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX179xX13dxX3xXexX45x12c58xX3xXexX1xXdxX3xX1xX5bxX4xX3xX52xX270xX85xX3xX1xXb5xX3xXexX1xX13dxX16xX2dxX3xX1xX33xXcaxX3xX52xXdxX53xX16xX3xXexX1xX330xX4xX85xX3xX2c9xX16xX3xXexX29cxXbxX3xX4xX1xX33xX3xX1xX5bxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1dx15965xX3xX179xX28cxX33xX3xX1dxX28cxX58xX3xX4xX1xeab6xXexX3xX5xX3fx16870xX16xX2dxX3xX4xX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXexX45xX46xX16xX1xX3xX2dxXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX85xX3xXexXdxX53xX16xX3xX1dxX3e3xX3xX4xX89xX6xX3xX4xXcaxX4xX3xX52xX270xX3xXexX1xXdxX3xXexX20xX80xX431xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4axX34xX33xX3xX5xX2a5xXbxX3xX2xX5fxX3xXcxX19x12042xXcxX85xX3xXexX1xXdxX3xXexX13dxXexX3xX16xX2dxX1xXdxXb5xXbxX3xXcxX19xX48cxXcxX14axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX33xX7axX80xXaxX12xX19xX5bxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXcxX45xX3fxX2axX16xX2dxX3xXcxXdxX431xX20xX3xX1xX5bxX4xX3xX7dxX2dxX20xX80xX39cxX16xX3xX2ecxX57xX16xX3xXcxX45xfbddxXdxX3xX275xXcxX48cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX33xXcaxX29exX301xX3xXcxX45xX3fxX2axX16xX2dxX3xXcxX19xX48cxXcxX3xX91xX6xX3xXd4xX46xX16xX1xX3xX4axX34xX3xX4xXcaxX4xX3xXexX45xX3fxX2axX16xX2dxX3xX58xX2b2xX58xX3xX16xX33xX16xX85xX3xXexXdxX431xX20xX3xX1xX5bxX4xX85xX3xXcxX19xX87xXc5xX3xX130xXa5xX3xX7dxX2dxX6xX3x1377exX16xX85xX3xX7dxX2dxX6xX3xX19xX28cxXdxX85xX3xX7dxX2dxX6xX3xXcxX1xX34xX16xX1xX3xX275xX7dxX2dxX6xX3xXc5xX40xX16xX29exX3xX16xX2dxX1xX24xX3xX1xX5bxX4xX3xXexe0bcxX3xX16xX2dxX34xX80xX3xX82xX62xX84xX3xX4xX1xX33xX3xX1dxX53xX16xX3xX52xX1xXdxX3xX4xX1axX3xXexX1xX2c9xX16xX2dxX3xX179xXcaxX33xX3xX58xX2a5xXdxX14axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX33xX7axX80xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX13dxXexX3xX16xX2dxX1xXdxXb5xXbxX3xXcxX19xX48cxXcxX3xXexX4exX3xX4xX1xX330xX4xX3xX4axX34xX33xX3xX1dxX2b2xX20xX3xXexX1xXcaxX16xX2dxX3xX82xX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX1xX24xX3xX1dxXd9xX33xX3xX4xX89xX6xX3xX91xX3e3xX3xXc8xXdxXcaxX33xX3xX7axXcexX4xX3xX4axX34xX3xXd4xX34xX33xX3xXexXd9xX33xX14axX3xXcxX20xX80xX431xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4axX34xX33xX3xX5xX2a5xXbxX3xX2xX5fxX25bxX3xX48cxX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXcaxX16xX3xX2xX3xX4ax12510xX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xX33xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xX1dxX2b2xX20xX3xXexX1xXcaxX16xX2dxX3xX1a5xX3xX275x1266exX5exX3xXexX1xXdxX3xXbxX1x143c2xX16xX2dxX3xX45xXdxXb0xX16xX2dxX85xX3xX632xX5fxX85xX3xX632xX2xX3xXexX4exX3xX4xX1xX330xX4xX3xX4axX34xX33xX3xX4xX20xX13dxXdxX3xXexX1xXcaxX16xX2dxX3xX82xX29exX301xX3xXbxX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXcaxX16xX3xX5exX85xX3xX5x1328axXdxX3xX52xX270xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX53xX16xX3xXexX45xX3fxX2a5xX4xX3xX52xX1xXdxX3xX52xX1xX6xXdxX3xX2dxXdxX28cxX16xX2dxX301xX3xXbxX1xX3fxX40xX16xX2dxX3xXcaxX16xX3xX1a6xX85xX3xX4xX1xX20xX80xX431xX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX20xX80xX431xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX130x1558cxXexX3xXexX20xX80xX431xX16xX3xX275xXexX45xX55exX3xXcxX45xX3fxX2axX16xX2dxX3xXcxX19xX48cxXcxX3xX4xX1xX20xX80xXb0xX16xX3xe268xX6xX58xX3xXc5xX40xX16xX29exX14axX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX533xX20xXexX1xX33xX45xXaxX12xXcxX2c9xX3xX19xX34xX0xX68xXbxX12
Tô Hà