Đặc sắc lễ hội Đền thờ Đức Thánh cả Lê Uy - Đức Thánh lưỡng Trần Khát Chân
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2 và 3-4 (tức ngày 2 và 3-3 âm lịch)), tại làng cổ Đông Sơn, UBND phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ hội Đền thờ Đức Thánh cả Lê Uy - Đức Thánh lưỡng Trần Khát Chân.
442ax5a54xc9bdxaff6x5464xe796xc0c4x873exd0aexX7x6fedxb1f1xd59fxae1bxbb80x5340xX5x4ebbxXax5521xX0xX7xXex5938xa207x5ecaxcd56xX12x606exdda0xX4xX3xX7xce09xX4xX3xX5x80d8xX3xX1x68d2xXdxX3xX1bx6d85xX18xX3xXexX1x750axX3xX1bxcba4xX4xX3xXcxX1x4e34xX18xX1xX3xX4xd788xX3xc25cxc66dxX3xdabbxc148xX3x88c6xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5x7541xa13cxX18xX19xX3xXcxX16xccbexX18xX3x87ecxX1xX38xXexX3xd495xX1x8286xX18xX3xX0xaa1dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccebxX10xX6x95d0xXaxX12xaa44xX19x5f49xX43xX3x6b49xX3x5f61xX87xX3xccc3xX45xca8cxX3x5fa6xXexX33xX4xX3xX18xX19xX87xX43xX3xX8axX3xX8cxX87xX3xX8fxX45xX8fxX3xX63xe81exX3xX5xb4d7xX4xX1x9579xXadx66c1xX3xXex5f3bxXdxX3xX5xX87xX18xX19xX3xX4xc8e0xX3xX1bx8fe2xX18xX19xX3xb23cxc7f9xX18xXafxX3xX42x8335xX85x6ba3xX3xXbxX1xX52xX30xX18xX19xX3xX7fxX87xXa7xX3xb472x92c1xX18xX19xXafxX3xXcxd05dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7fx5ddbxX6xX3xa80fxc65bxX3xXexXbbxX3xX4xX1xX33xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xe056xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xX3xX82xXexX1x5660xXa7xa8adxXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax7dd7xXdxX82xXexX1x5060xX3x866dxe952xX178xXbxe4d0xdc1cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3x848dxX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2x61aexd6a0xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX8fxXexX186xX178xX91xX2xX5xX2xX178xX137xa707xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3fxX24xX3xX1xX27xXdxX3xXexX1xX164xX3xX1x6f4dxXexX3xX18xX1xXdxX2bxX164xX3xX18xX19xX52xX30xXdxX3xX82xX63xX18xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX19xXdxX6xX3xX8cx4dbbxXdxX3xX18xX1x6bc8xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX16xX164xX43xX2bxX18xX3xXexX1xa746xX18xX19xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX91xX178xX178xe0b6xXexX177xX8fxX8axX313xX178xX5xX178xX137xX1c5xXbxX19x4e08xX16xX9xX1b3xX313xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xX3xX18xddd0xXa7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xX87xX18xX19xX3xX4xXbbxX3xX1bxXbexX18xX19xX3xXc2xXc3xX18xX3xX93xXbxX1xX52xX30xX18xX19xX3xX7fxX87xXa7xX3xXd7xXd8xX18xX19xX3xXafxX3xXcxXdexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7fxXe7xX6xXadxX3xX5xX87xX3xX82xXdxX3xXexa102xX4xX1xX3xX5xXaaxX4xX1xX3xX7xe0bbxX3xX45xX3xX8cx6d25xX18xX3xX1xXe7xX6xX3xX4xXe7xX3xa74fxXdxbe3dxX18xX3xXexX16xX25axX4xX3xX18xX19xX1x4c83xX3xXexX1xX164x9021xXexX3xXeaxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xXafxX3xXeaxXebxX3xXeaxX52xaa1exX4xX3xX17bxX446xXbxX3xX1xXb2xX18xX19xX3xXcaxXdxX3xXexX42bxX4xX1xX3xX4x5d08xXbxX3xabb2xX164xX293xX4xX3xX19xXdxX6xX137xX3xX7fxXdxX451xX18xX3xXeaxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX4xd0f5xX18xX3xX5xX52xX164xX3xX19xXdxX27cxX3xX8fxX2xX3xXeaxXb2xX17xX3xX7xX20xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX91xXexX1b2xX186xX1b3xX91xX5xX186xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX85xX19xX1xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXeaxX27xXdxX3xX5xX24xXafxX3xX82xX63xX18xX19xX3xX5xX24xX3xXex7e6exX3xX18xX1xX87xX3xX8cxX43axX18xX3xX1xXe7xX6xX3xX5xX87xX18xX19xX3xX8cxX87xX17xX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xX3xX4xcecbxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX166xX3dxX18xX3xX1xX27xXdxXafxX3xX166xX87xX3xX4xX17xX18xX3xX85xX1xX63xX18xX3xX82xX63xX18xX3xX8cxX87xX3xX82xX164xX3xX444xX1xX38xX4xX1xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX91xXexX313xX2xX313xX8axX5xX8fxX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX85xX19xX1xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX446xX3xX5xX24xX3xXexXb2xXdxX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX313xX8axX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX186xXexX91xX8axX1b2xX313xX5xX2xX178xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX313xX8axX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxXb2xXdxX3xX166xXdxb721xX164xX3xX8cxX87xX3xX85xX1xX63xX18xX3xX82xX63xX18xX3xX82xX63xX18xX19xX3xX1xX52xXc3xX18xX19xX3xXexX52xe121xX18xX19xX3xX18xX1xX277xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX186xXexX2xX313xX313xX5xX1b3xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3fxX24xX3xX16xX52xX277xX4xX3xX444xXdxX451xX164xX3xXexX1xX87xX18xX1xX3xX1xX17xX87xX18xX19xX3xX5xX87xX18xX19xX3xXcxX16xXaaxX18xX1xX3xXcxX1xX446xX3xX3fxX467xXdxX3xXexX5dcxX3xX1bxX2bxX18xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX8cxX2bxX3xXa7xXdxX446xX164xX3xX85xX1xXaaxX3xX5xX87xX3xX18x70a1xXexX3xX8cxX43axX18xX3xX1xXe7xX6xX3xXeaxX1cxX4xX3xXexX16xX52xX18xX19xX3xX4xX613xX6xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1xX87xX18xX19xX3xX18xX43axXa7xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX186xXexX1b3xX313xX1b2xX5xX186xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3fxX24xX3xX16xX52xX277xX4xX3xX444xXdxX451xX164xX3xX82xXdxX24xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX40xXa7xX3xXexX16xX40xX18xX3xXexX16x4939xX4xX3xXeaxX52xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX42bxX18xX1xX3xX4xX613xX6xX3xX5xX87xX18xX19xX3xX4xXbbxX3xX1bxXbexX18xX19xX3xXc2xXc3xX18xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX2xX91xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX313xXexX91xX8fxX8axX313xX5xX1b3xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX2xX91xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX61xX1xX52xXc3xX18xX19xX3xXexX16x7d56xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX52xX164xX3xX8cxX43axX18xX3xX18xX19xX1xX451xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX444xX1xX164xXbexX18xX3xX444xX1xXbbxX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX313xX178xX178xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX313xXexX91xX1b3xX1b3xX8fxX5xX1b3xX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX313xX178xX178xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3fxX24xX3xXexX1xX3dxX3xXeax78c5xX18xX3xX1xX17xX6xX3xXeaxX43axX18xX19xX3xX8cxX277xXdxX3xX18xX1xX27cxX18xX19xX3xX52xX277xX4xX3xX8cx9e99xX18xX19xX3xXexX293xXexX3xXeax6e60xXbxX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX8axX91xX8axX313xXexX8axX186xX178xX2xX5xX8fxX137xX1c5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX444xX1xX164xXbexX18xX3xX444xX1xXbbxX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX4xX497xX18xX3xX4xXe7xX3xXexX16xX497xX3xX4xX1xXc3xXdxX3xX82xX63xX18xX3xX19xXdxX6xX18xX3x9771xXc8xXaaxXexX3xXa7xX20xXexX3xXeaxX456xXbxX3xX18xXd8xXdx8880xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX91xX8fxX91xX178xXexX8axX2xX8fxX8fxX186xX5xX178xX137xX1c5xXbxX19xX320xX16xX9xX1b3xX178xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX61xX38xX4xX3xX10xXa7xX3xXexX1xXdxX2bxX164xX3xX18xXdxX40xX18xX3xX16xX47cxXexX3xX1xX87xX17xX3xX1xX33xX18xX19xX3xXexX1xX6xXa7xX3xX19xXdxX6xX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX17xX82xX43xXaxX12xX0xXdxXa7xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX82xXexX1xX175xX3xX177xX178xX178xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX175xX3xX186xX8fxX8fxXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX67xX67xXdxX8cxX137xX166xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX137xX8cxX18xX67xX18xX10xX170xX7xX67xX8axX8axX2xX8fxX67xX2xX1b2xX1b3xX82xX178xX2xX1b3xX91xX91xX178xX186xXexX313xX313xX1b2xX8axX178xX5xX178xX137xX1c5xXbxX19xX320xX16xX9xX313xX1b3xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX4xX3xX7xX20xX4xX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX2bxX18xX3xXexX1xX30xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX4xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX3xX1bxX33xX4xX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX5xX52xX53xX18xX19xX3xXcxX16xX59xX18xX3xX5cxX1xX38xXexX3xX61xX1xX63xX18xXaxX3xX170xXdxX82xXexX1xX9xXaxX177xX178xX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX186xX8fxX8fxXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXeaxX47cxX164xX3xX4xX30xX3xXexX52xX30xX18xX19xX3xX5xX87xX3xXa7xX27xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX27cxX18xX19xX3xX1xX17xXb2xXexX3xXeaxX27xX18xX19xX3xX7xXbexXdxX3xX18xXbbxXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX444xX1xX164xXbexX18xX3xX444xX1xXbbxX3xX5xX24xX3xX1xX27xXdxX137xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda9bxX164xXexX1xX17xX16xXaxX12x652axXb2xX18xX1xX3xX61xX52xX30xX18xX19xX0xX67xXbxX12
Mạnh Cường