7 HTX dịch vụ điện năng bao giờ được hoàn vốn?
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau gần 5 năm bàn giao lại tài sản lưới điện hạ áp nông thôn (HANT) cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, đến nay 7 Hợp tác xã Dịch vụ điện năng (HTXDVĐN) ở TP Thanh Hóa vẫn chưa nhận lại được một đồng vốn nào.
901excd97xc5bbx10ccbx9745x10afbx11c15xecdbxe3e4xX7x11feaxd282xceccxb89ax9087xdee0xX5xa89bxXaxdfabxe3a8xX3xae84xXcx967cxX3xa99bxcd07xX4xX1xX3xc3c7xe83cxX3xa13fxXdxdc12xa5a1xX3xX24xa636xX24xf4e9xX3xfeeexX6x1211dxX3xX29xXdx93e0xX3xX21x1134fxe436xX4xX3xX1xX2dxc330xX24xX3xX1ex97d8xX24x123f0xX0xfab7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX10xX6xX19xXaxX12x103e4xX6x11f21xX3xX29x93aaxX24xX3x10ccfxX3xX24xX27xede8xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX5xd0e1xXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xcde0xX24xX3xX5xX34xd11bxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX1xX6fxX3x1208exXbxX3xX24xb031xX24xX29xX3xXexX1xX8bxX24xX3xc87exX15xfdccx9d79xXcx9a51xX3xX4xX1xX2dxX3x9a6bxX8bxX24xX29xX3xXexe0e7xX3x9e3bxXdxX23xX24xX3xX5xd131xX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xd353xX6xX3xd9d8xX59xX77xX24xX3xX5xc650x904axX3xX21xbbeaxX24xX3xX24xX6xXa5xX3xX13xX3xX15xX35xXbxX3xXexX87xX4xX3x10a0fx9e0exX3xa97bxX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX24xX27xX24xX29xX3xX94xX15xXcxX17xXd8x9276xXa7xX97xX99xX3xf846xX3xXcx11ffdxX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1ex1132dxX24xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX24xX1xaecbxX24xX3xX5xX6fxXdxX3xX21xX34xX35xX4xX3xX63xaef7xXexX3xX21xfb3dxX24xX29xX3xX1exX3exX24xX3xX24xX3axX2dxc17dxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb282xX2dxX19xXa5xXaxX12xX0xX2bxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX63xX7xX2dxf0abxX2bxXdxX19xXdxX14dxbbafxX2dxX24xXexX14dxcfd4xX10xXdxX29xX1xXex955dxX3xX24xX2dx12221xX63xX6xX5xXaxX12xXefx11771xX6xX3x928bxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX162xX77xX3xXexXdx12252xX24xX3xX1exX169xX6xX3xX16cxXdxX24xX1xX3xX19xX2dxX6xX24xX1xX3xXexX162x9f16xX24xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4x90e7xX6xX3xX24xX29xX34xX31xXdxX3xX16cxX1xX87xX4xX0xX42xX2bxX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX21xXb7xXc1xX3xXexX1xX87xX24xX29xX3xX2xab6bxX42xX1cex10dcbxX2xX5fxXc1xX3xX13xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX4xX198xX6xX3xXcxXf7xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX5xX3axX15exX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3x10cebxX59xX77xX24xX29xX3xXcxX1xb0cfxX24xX29xXc1xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXa7xX8bxX24xX29xX3xX9fxX34xd0fexX24xX29xXc1xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1fdxX59xX77xX24xX29xX3xX15xX34xX24xX29xX3xX2xXc1xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1fdxX59xX77xX24xX29xX3xX15xX34xX24xX29xX3xX1cexXc1xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXa7xX8bxX24xX29xX3xX15xX77xXdxXc1xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX1fdxX59xX77xX24xX29xX3xXcxX1xX3axX24xX1xX3xX2xX3xX1exX3axX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1fdxX59xX77xX24xX29xX3xXcxX1xX3axX24xX1xX3xX1cexX3xX21xXd6xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX24xX1xX10exX24xXc1xX3xXbaxX59xX77xX24xX3xX5xXc0xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXefxX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX7xX3exX3x106caxX2e0xX2xb778xX42x9e81xX13axX97xXd8xX14dxX9fxX97xX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX2xc98bxX42xX1d1xb980xX42xX1cexX1d1xX2xX1cexX3xX1exX3axX3xXefxX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX7xX3exX3xX2e3xX1cexX13xX2f6xX42xX2e5xX13axX97xXd8xX14dxX9fxX97xX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1d1xX1cexX42xX2xX1d1xX42xX1cexX1d1xX2xX2f3xX3xX4xX198xX6xX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexb5eexX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX12axX3x118edxXdxX87xX3xXexX162xX1axX3xX4xb332xX24xX3xX5xX6fxXdxX3xX4xX198xX6xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xXexX6fxXdxX3xXexX1xX31xXdxX3xX21xXdxd204xX63xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX13axXdxX18cxX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX29xXdx1217fxX6xX3xX2bxX18cxX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX1exX3axX3xX2bxX18cxX24xX3xX24xX1xX10exX24xXc1xX3xX16cxXc4xXexX3xXbaxX59xX77xX3xXd5xX87xX4xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX4xX198xX6xX3xX15xX11bxXdxX3xX21xX11fxX24xX29xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX29xXdxX87xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xXcxX1xX3axX24xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX5xX3axX3xX2xX1cexX12axX2e0xX2f3xX1cexX12axX13xX5fxX2f6xX12axX1d1xX1d1xX1d1xX3xX21xX11fxX24xX29xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXcxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX34xX3xX5xXdxX18cxX24xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7xX3exX3xX2e3xX1cexX42xX1cexX1d1xX2xX2e3xX42xXcxXcx11ff9xXcxX14dxX13axX9fxXcxX14dxX13axXcxX9fxX3xX1xX34xX7cxX24xX29xX3xX19xX104xX24xX3xX29xXdxX6xX2dxXc1xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX1exX3axX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX1xX6fxX3xX87xXbxX3xX24xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX8bxX24xXc1xX3xXexX162xX2dxX24xX29xX3xX21xXb7xX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX34xX35xX4xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexX3exXdxX3xX21xX6xX3xX5xX3axX3xX2e3xX2e0xX3xXexX1xX87xX24xX29xX3xX16cxX371xX3xXexX169xX3xXexX1xX31xXdxX3xX21xXdxX371xX63xX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX21xX1axX24xX1xX3xXbxX1xX18cxX3xX19xX59xXa5xX23xXexX3xX29xXdxX87xX3xXexX162xX1axX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX4xX198xX6xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX1xX2dx10228xX4xX3xXexX1xX3axX24xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4xXb7xX3xX1xXdxX23xX59xX3xX5xXadxX4xX12axX3xX97xX1xX34xX3xX1exX10exXa5xX3xX5xX3axX3xX7xX2dxX3xX1exX7cxXdxX3xXexX1xX31xXdxX3xX29xXdxX6xX24xX3xXbxX1xX18cxX3xX19xX59xXa5xX23xXexX3xX4xX198xX6xX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1exX3axX2dxX3xXexX1xX87xX24xX29xX3xX2xX1d1xX42xX1cexX1d1xX2xX2f3xX3xXexX1xd750xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xXd6xX3xXbaxX59xX87xX3xXexX1xX31xXdxX3xX29xXdxX6xX24xX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX5xX3axX3xX1cexX3xX24xX27xX63xX12axX3xXcxX59xXa5xX3xX24xX1xXdxX18cxX24xXc1xX3xX21xXc4xX24xX3xX24xX6xXa5xXc1xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1exX104xX24xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX63xX11bxXexX3xX21xX11fxX24xX29xX3xX1exX3exX24xX3xX24xX3axX2dxX12axX3x107e2xX11bxXexX3xX24xX29xX1xX1axX4xX1xX3xX5xXc0xX3xX5xX3axX3xXexXdxX178xX24xX3xXexX1xX59dxX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX162xX77xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX24xX1xX34xX24xX29xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX1exX104xX24xX3xX21xX6xX24xX29xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1fxX4xX3xX16cxXdxX24xX1xX3xX19xX2dxX6xX24xX1xX3xXexX162xX18cxX24xX3xX7xX3exX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX24xX3axXa5xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX61axX11bxXexX3xX5xXc0xX3xX19xX2dxX3xX21xX34xX35xX4xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xX34xX6xX3xX162xX6xX3xX21xXb7xX3xX5xX3axX3xX1xX11fxX3xX7xX219xXc1xX3xX7xca0exX3xX7xX87xX4xX1xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX19xaa2cxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX21xX5cxXa5xX3xX21xX198xXc1xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX21xX198xX3xX4xX27xX24xX3xX4xa800xX3xX21xX371xX3xXd5xX87xX4xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX4xX219xX3xX4x10b1fxX59xX3xX24xX29xX59xX11fxX24xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX1exX3axX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX12axX3xX9fxX1x9711xX24xX1xX3xX1exX59dxX3xX1exX10exXa5xXc1xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xXd6xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX371xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX12axX3xX97xX1xX34xX24xX29xX3xX63xX11bxXexX3xX4x10877xX59xX3xX1x10f4dxXdxX3xX21xX34xX35xX4xX3xX21xX528xXexX3xX162xX6xX3xX5xX3axX3xX24xXc4xX59xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX371xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX1exXdxX23xX4xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xXexX1xX59dxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX4x1251axX24xX29xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX162xX77xX3xX5xX6fxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX21xXd6xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX21xX371xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXexXadxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX21xX1axX24xX1xX12axX3xXd8xaa30xX3xX1exX10exXa5xXc1xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX24xX1xX38dxX24xX29xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX162xX77xX3xXexXdxX178xX24xX3xX63xX3axX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1exX104xX24xX3xX16cxXdxX24xX1xX3xX19xX2dxX6xX24xX1xX3xXexX162xX18cxX24xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX198xX6xX3xX24xX29xX34xX31xXdxX3xX16cxX1xX87xX4xX3xX24xX29xX6xXa5xX3xX4xX77xX3xX16cxX1xXdxX3xX4xXb7xX3xXc0xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX198xX6xX3xX5xXd6xX24xX1xX3xX21xX6fxX2dxX3xXexX33bxX24xX1xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX0xXdxX63xX29xX3xX7xX162xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1exX12axX2bxX6xX2dxXexX1xX6xX24xX1xX1xX2dxX6xX12axX1exX24xX42xX24xX10xX158xX7xX42xX2xX2f6xX2e3xX2f6xX42xX2f3x103c9xX19xX1cexX2xX5fxX1d1xX1d1xX1d1xX1d1xXexX1cexX2xX95dxX2f3xX5fxX2e3xX1cexX5xX2xX12axf1e9xXbxX29xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX43axXd6xX24xX1xX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xX3xXd8xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX24xX27xX24xX29xX3xX2bxX748xX4xX3xXd5xa930xX4xX3xX1exX59dxX3xX4xX1xX34xX6xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xX1exX3exX24xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX1xX6fxX3xX87xXbxX3xX24xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX8bxX24xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX0xX2bxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX63xX7xX2dxX14dxX2bxXdxX19xXdxX14dxX153xX2dxX24xXexX14dxX158xX10xXdxX29xX1xXexX15exX3xX24xX2dxX162xX63xX6xX5xXaxX12xX9fxX59xX11bxX4xX3xX1xX3axX24xX1xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX21xXdxX12axX12axX12axX3xX21xX353xXdxX3xX24xX35xX0xX42xX2bxX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX13axX748xX4xX3xXd5xX9b5xX4xXc1xX3xX2bxX75axXexX3xX2bxX59dxX24xX1xXc1xX3xX13xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX21xXd6xX3xX24xX1xXdxX178xX59xX3xX5xX5cxX24xX3xX5xX3axX63xX3xX21xX219xX24xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX29xc420xXdxX3xX4xX87xX4xX3xX4xX75axXbxXc1xX3xX24xX29xX3axX24xX1xX12axX3xXcxX1xX10xX2dxX3xX21xXb7xXc1xX3xXexX6fxXdxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xX1exX27xX24xX3xX7xX3exX3xX2e3xX5fxX2e0xX42xX57xXcxX9fxX14dxXa7xXcxX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1cexX2e0xX42xX1d1xX2xX42xX1cexX1d1xX2xX95dxX3xX4xX198xX6xX3xX57xXf4xX3xXcxX3axXdxX3xX4xX1xX781xX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX29xXab2xXdxX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX1exX178xX3xX2bxX87xX2dxX3xX4xX87xX2dxX3xXexX59dxX24xX1xX3xX1xX59dxX24xX1xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxXc1xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX15xX96xX97xXcxX3xXf4xX3xX13xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX4xX198xX6xX3xXcxXf7xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX3xX24xX1xX38dxX24xX29xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX24xX29xX1xX1axXc1xX3xX21xX178xX3xXd5xX59xX75axXexX12axX3xX61axX11bxXexX3xX5xX3axX3xX43axXdxX18cxX24xX3xX24xX29xX3axX24xX1xX3xX21xX178xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX4xXb7xX3xX1exX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xXa5xX18cxX59xX3xX4xX5cxX59xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xX24xXc4xX59xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX371xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX1exXdxX23xX4xX3xXexX162xX77xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xXexX1xX59dxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX162xX77xX3xX5xX6fxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX21xXd6xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX21xX371xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX94xX4xX1xX198xX3xX7xXf4xX3xX1xX38dxX59xX99xX3xX21xX34xX35xX4xX3xXexXadxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX21xX1axX24xX1xX3xXexX162xX18cxX24xX3xX4xX219xX3xX7xXf4xX3xXbaxX59xXa5xX178xX24xX3xX7xXf4xX3xX1xX38dxX59xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX4xX198xX6xX3xXbxX1xX87xXbxX3xX5xX59xX10exXexX12axX3xX15xX6xXdxX3xX5xX3axX3xX57xXf4xX3xXcxX3axXdxX3xX4xX1xX781xX24xX1xX3xX21xX178xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX4xX1xX198xX3xXexX162xX59dxX3xX1xX11bxXdxX3xX24xX29xX1xX1axXc1xX3xXa5xX18cxX59xX3xX4xX5cxX59xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX2bxX87xX2dxX3xX4xX87xX2dxXc1xX3xX5xX3axX63xX3xX162xX716xX3xXexX162xX87xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX23xX63xX3xX4xX198xX6xX3xX63xX59dxX24xX1xX3xXexX162xX2dxX24xX29xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xXd6xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX12axX3xXcxX162xX2dxX24xX29xX3xXexX162xX34xX31xX24xX29xX3xX1xX35xXbxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX1exX104xX24xX3xX16cxX1xa9ccxX24xX29xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX24xX29xX3axX24xX1xX3xX21xXdxX23xX24xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX5xX6fxXdxX3xX1exX3exX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXexX1xX59dxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX10xX2dxX3xX21xX178xX3xXd5xX59xX75axXexX3xX4xX198xX6xX3xX43axXdxX18cxX24xX3xX24xX29xX3axX24xX1xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX57xX6xX59xX3xX21xXb7xXc1xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX3xXefxX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX7xX3exX3xX1cexX2e3xX2f3xX42xXf7xX9fxXcxX15xX14dxc29bxXd8xXd8xX97xX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1cexX13xX42xX1d1xX1cexX42xX1cexX1d1xX2xX95dxX3xXexX162xX77xX3xX5xX31xXdxX3xX1exX7cxXdxX3xX24xX11bxXdxX3xX19xX59xX24xX29xX3xX7xff2bxX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX162xX77xX3xX5xX6fxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1exX59dxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xXd6xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX24xX1xX10exX24xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX15xX96xX97xXcxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX21xX9b5xX24xX29xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX198xX6xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xXc1xX3xXcxX709xX24xX29xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xX61axXdxX178xX24xX3xX13axX205xX4xX3xXexX162xX18cxX24xX3xX4xX219xX3xX7xXf4xX3xX4xX87xX4xX3xX1exX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX4xX198xX6xX3xXbxX1xX87xXbxX3xX5xX59xX10exXexX12axX3xX57xX6xX59xX3xXexXdxXc4xXbxX3xX24xX1xX10exX24xX3xX21xXd6xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexX27xX24xX29xXc1xX3xXexX162xX781xX4xX1xX3xX16cxX1xX75axX59xX3xX1xX6xX2dxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX21xX11fxX24xX29xX3xXexX1xX31xXdxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX77xXdxX3xXexX6fxX2dxX3xX24xX7dexX24xX29xX3xX4xX75axXbxXc1xX3xX7xXab2xX6xX3xX4xX1xX38dxX6xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX77xX63xX3xX2bxX77xX2dxX3xX4xX75axXbxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX709xX24xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX24xX1xX7dexX24xX3xX19xX7dexX24xX12axX3xXefxX59dxX3xX1exX10exXa5xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX24xX6xXa5xX3xX21xXd6xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX4xX353xX24xX3xX24xX1xX34xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexX162xX6fxX24xX29xX3xX5xX9b5xX4xX3xX2bxX6xX24xX3xX21xX5cxX59xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX29xXdxX6xX2dxX12axX3xXcxX162xX34xX7cxX4xX3xX21xXb7xXc1xX3xXexX6fxXdxX3xXefxX27xX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX7xX3exX3xX2f3xX95dxX2e3xX13xX42x9669xXefxX97xX97xXf7xX9fxX14dxXe84xXd8xc47dxXcxX9fxXe84xXcxX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1d1xX13xX42xX2xX2xX42xX1cexX1d1xX2xX13xX3xX4xX198xX6xX3xXcxX709xX24xX29xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xX61axXdxX178xX24xX3xX13axX205xX4xX3xX29xXab2xXdxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX4xX83fxX24xX29xX3xX7xXeafxX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1exX59dxX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX21xX198xX3xX4xX219xX3xX7xXf4xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xXd8xX34xX3xX5xX59xX10exX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX162x10c2cxX24xX29xXc1xX3xX1cexX3xX5xXc0xX3xX19xX2dxX3xXexX162xX18cxX24xX3xX4xX198xX6xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xX11fxX24xX29xX3xX24xX29xX1x9147xX6xX3xX1exX7cxXdxX3xX1exXdxX23xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX7xXeafxX3xX63xX75axXexX3xXexX162xX205xX24xX29xX3xX7xX3exX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xXe84xX1xX8bxX24xX29xX3xX19xX169xX24xX29xX3xXf4xX3xX21xX7dexXa5xXc1xX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1cexX2f3xX42xX1d1xX2f3xX42xX1cexX1d1xX2xX95dxXc1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXcxXf7xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xX1exX27xX24xX3xX7xX3exX3xX2xX2f3xX2e0xX5fxX42xX2e5xX13axX97xXd8xX14dxXe84xXcxX3xX1exX178xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX21xX219xX24xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX12axX3xXcxX162xX2dxX24xX29xX3xX21xXb7xX3xX21xX178xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX24xXc4xX59xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX1xX371xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX1exXdxX23xX4xX3xXexX162xX77xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX15xX96xX97xXcxX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXexX1xX59dxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX162xX77xX3xX5xX6fxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xX3xX24xX3axXa5xX12axX3xXcxXdxXc4xXbxX3xX21xXb7xXc1xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX198xX6xX3xX13axX781xX3xXexX1xX34xXcxX33bxX24xX1xX3xX198xXa5xXc1xX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX15xXa7xX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xXc1xX3xXexX6fxXdxX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xX1exX27xX24xX3xX7xX3exX3xX2xX1cexX1cexX1cexX1d1xX42xX2e5xX13axX97xXd8xX14dxX9fxX97xX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX1d1xX2e3xX42xX2xX1d1xX42xX1cexX1d1xX2xX95dxXc1xX3xXf7xX1xXb7xX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX43axX18cxX3xX96xX24xX1xX3xXcxX59xX75axX24xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX3xXc0xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX15exX3xXa7xX178xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX3xX4xX27xX24xX3xX4xX748xX3xX4xX87xX4xX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX1xX3axX24xX1xX3xX4xX198xX6xX3xXbxX1xX87xXbxX3xX5xX59xX10exXexX3xX1exX3axX3xX4xX87xX4xX3xXc0xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX198xX6xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xXc1xX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1fxX4xX3xXd5xXdxX24xX3xXc0xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX4xX198xX6xX3xXcxX709xX24xX29xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexXa5xX3xXa7xXdxX23xX24xX3xX5xXadxX4xX3xX61axXdxX178xX24xX3xX13axX205xX4xX3xX16cxX1xc6dfxX24xX3xXexX162xX34xX219xX24xX29xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX19xX748xXexX3xX21xXdxX371xX63xX3xX21xX178xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX5xX34xX7cxXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX15xX96xX97xXcxX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX97xX1xX34xX24xX29xX3xX21xXd6xX3xX29xX5cxX24xX3xX2xX3xX24xX27xX63xX3xXexX162xX8bxXdxX3xXbaxX59xX6xX3xX16cxX371xX3xXexX169xX3xX16cxX1xXdxX3xX4xXb7xX3xXc0xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX4xX1xX33bxX3xX21xX6fxX2dxX3xX4xX198xX6xX3xXf7xX1xXb7xX3xX9fxX1xX198xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xX43axX18cxX3xX96xX24xX1xX3xXcxX59xX75axX24xXc1xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX1exX104xX24xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX162xX77xX3xX1exX3exX24xX3xX1xX6xXa5xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX5xX6fxXdxX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX12axX3xX61axX7cxXdxX3xX21xX7dexXa5xXc1xX3xX13xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX5xX6fxXdxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1fxX4xX3xX5xX3axX63xX3xX21xX219xX24xX3xX16cxXdxXc4xX24xX3xX24xX29xX1xX1axX3xX5xX18cxX24xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX12axX3xX15xXdxX23xX24xXc1xX3xX1exX1fxX3xX1exXdxX23xX4xX3xX21xXd6xX3xX21xX34xX35xX4xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX5xX6fxXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX57xXf4xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexX1xX34xX219xX24xX29xX3xX4xXb7xX3xXexX162xX87xX4xX1xX3xX24xX1xXdxX23xX63xX3xX29xXdxX77xXdxX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexXc1xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX12axX3xXa7xX34xX35xX4xX3xX2bxXdxXc4xXexXc1xX3xX57xXf4xX3xX9fxX8bxX24xX29xX3xXexX1xX34xX219xX24xX29xX3xX21xX6xX24xX29xX3xX21xX8bxX24xX3xX21xX3exX4xX3xX4xX87xX4xX3xX21xX219xX24xX3xX1exX1axX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX1xXdxX23xX24xX3xX1xX11fxX3xX7xX219xX3xX2bxX87xX2dxX3xX4xX87xX2dxX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12x12485xX24xX29xX3xX97xX29xX59xXa5x99cexX24xX3xX15xX38dxX59xX3xXcxX1xX3axX24xX1xXc1xX3xX24xX29xX59xXa5xX18cxX24xX3xX9fxX1xX198xX3xX24xX1xXdxX23xX63xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXa7xX8bxX24xX29xX3xX9fxX34xX219xX24xX29xX3xX4xX1xX2dxX3xX2bxXdxXc4xXexX15exX3xXaxXcxX1xXadxX4xX3xXexXc4xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX8bxX24xX29xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xXexX162xX18cxX24xX3xX1xX59dxX24xX1xX3xXexX1xX3axX24xX1xX3xX4xX1xX198xX3xXa5xXc4xX59xX3xX19xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xXexXadxX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX2bxX1173xX24xX29xX3xX24xX29xX59xX11fxX24xX3xX1exX3exX24xX3xX21xXb7xX24xX29xX3xX29xXb7xXbxX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xXd5xXd6xX3xX1exXdxX18cxX24xX3xXexX162xX2dxX24xX29xX3xX24xX1xXdxX178xX59xX3xX24xX27xX63xX12axX3xXefxX59dxX3xX1exX10exXa5xX3xX1exXdxX23xX4xX3xX4xX10exXbxX3xX24xX1xX10exXexXc1xX3xX5xX34xX59xX3xXexX162xX38dxX3xX4xX87xX4xX3xX1xX11fxX3xX7xX219xXc1xX3xXexX1xX198xX3xXexX1fxX4xX3xX5xXdxX18cxX24xX3xXbaxX59xX6xX24xX3xX21xXc4xX24xX3xXbaxX59xX87xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX1xX59dxX24xX1xX3xXexX1xX3axX24xX1xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xXc1xX3xX24xX29xX59xX11fxX24xX3xX1exX3exX24xX3xX21xX5cxX59xX3xXexX34xX3xX4xX8bxX24xX29xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX2dxX3axX24xX3xX21xX87xXbxX3xX748xX24xX29xX3xX21xX9b5xX24xX29xX3xX24xX1xX34xX3xXa5xX18cxX59xX3xX4xX5cxX59xX3xXexX6fxXdxX3xXcxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX34xX3xX5xXdxX18cxX24xX3xXexX1axX4xX1xX3xX7xX3exX3xX2e3xX1cexX12axX3xXcxX162xX34xX7cxX4xXc1xX3xX4xX1xX9b5xX24xX29xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX83fxX24xX29xX3xX21xXd6xX3xX2bxX709xX3xX7xX59xX24xX29xX3xX29xXdxX75axXa5xX3xXexX31xX3xX24xX1xX34xX24xX29xX3xX1exX104xX24xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX21xX198xX3xX21xXdxX178xX59xX3xX16cxXdxX23xX24xX12axX3xX15xXdxX23xX24xX3xX13xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX21xXd6xX3xX1xX2dxX3axX24xX3xXexX1xXdxX23xX24xX3xX19xX6xX24xX1xX3xX7xX87xX4xX1xX3xX29xXb7xXbxX3xX1exX3exX24xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xXd5xXd6xX3xX1exXdxX18cxX24xXc1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xX4xX87xX4xX3xXbxX1xX34xX31xX24xX29xX3xX4xX83fxX24xX29xX3xX21xXd6xX3xX4xXb7xX3xXd5xX87xX4xX3xX24xX1xX10exX24xX12axX3xXcxX7cxXdxX3xX21xX7dexXa5xXc1xX3xX4xX1xX9b5xX24xX29xX3xXexX8bxXdxX3xX7xXeafxX3xX4xX353xX24xX3xXd5xXdxX24xX3xXd5xX87xX4xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX4xX198xX6xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXcxXf7xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX15xXb7xX6xX12axX3xX97xXc4xX59xX3xXexX1xX3axX24xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xXd5xX87xX4xX3xX24xX1xX10exX24xX3xXexX1xX59dxX3xX7xXeafxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1fxX4xX3xX5xX3axX63xX3xX21xX219xX24xX3xX5xX18cxX24xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xXaxX12axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xX9fxX59xX11bxX4xX3xX1xX3axX24xX1xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX162xX353xX24xX29xX3xX162xXd6xX3xX21xX371xX3xX21xXdxX3xX21xX353xXdxX3xX24xX35xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xX15xXcxX17xXd8xXefxXa7xX97xX3xX4xXb7xX3xX1exee18xX3xX24xX1xX34xX3xX21xX6xX24xX29xX3xX63xXf4xX3xX162xX6xX3xX24xX1xX38dxX24xX29xX3xXexX781xX24xX3xX1xXdxX23xX59xX3xX16cxX1xX77xX3xXbaxX59xX6xX24xX12axX3xX9fxX59xX11bxX4xX3xX1xX3axX24xX1xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX21xXd6xX3xX16cxX1xb92fxXbxX3xX5xX6fxXdxX3xX1xX6xXa5xX3xX4xX1xX34xX6xX3xX1xX6xXa5xX3xX1exX104xX24xX3xX4xX353xX24xX3xX29xX528xXbxX3xX24xX1xX38dxX24xX29xX3xXbxX1xXdxX178xX24xX3xX1xX3axXc1xX3xX162xX205xX4xX3xX162xX3exXdxXc1xX3xX4xX1xX9b5xX24xX29xX3xXexX8bxXdxX3xX7xXeafxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1fxX4xX3xXexX1xX8bxX24xX29xX3xXexXdxX24xX3xX1exX1fxX3xX1exXdxX23xX4xX3xXexX162xX2dxX24xX29xX3xX24xX1xX38dxX24xX29xX3xX7xX3exX3xX2bxX87xX2dxX3xXexXdxXc4xXbxX3xXexX1xX10xX2dxX12axX0xX42xXbxX12xX0xX19xXdxX1exX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX63xX7xX2dxX14dxX10xX5xX10xX63xX10xX24xXexX15exXbxX6xX162xX6xX14dxX2bxX2dxX162xX19xX10xX162xX14dxX19xXdxX1exe8b1xX2bxX2dxX162xX19xX10xX162xX15exX7xX2dxX5xXdxX19xX3xX2bxX5xX59xX10xX3xX2xX12axX1d1xXbxXexX1aa1xX63xX7xX2dxX14dxX2bxX2dxX162xX19xX10xX162xX14dxX6xX5xXexX15exX3xX7xX2dxX5xXdxX19xX3xX2bxX5xX59xX10xX3xX12axX5fxXbxXexX1aa1xXbxX6xX19xX19xXdxX24xX29xX15exX2xX12axX1d1xXbxXexX3xX2f3xX12axX1d1xXbxXexX3xX2xX12axX1d1xXbxXexX3xX2f3xX12axX1d1xXbxXexX1aa1xX2bxX6xX4xX16cxX29xX162xX2dxX59xX24xX19xX15ex9445xecc0xX1b06xX1b06xX1b06xX2f6xX2f6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX2dxX19xXa5xXaxX12xXcxX6fxXdxX3xX16cxX1xX2dxX77xX24xX3xX5fxXc1xX3xXa7xXdxX178xX59xX3xX2e0xX3xX4xX198xX6xX3xXcxX1xX8bxX24xX29xX3xXexX34xX3xX5xXdxX18cxX24xX3xXexX1axX4xX1xX3xX2e3xX1cexX42xX1cexX1d1xX2xX2e3xX42xXcxXcxX43axXcxX14dxX13axX9fxXcxX14dxX13axXcxX9fxX3xX24xX29xX3axXa5xX3xX2f3xX42xX2xX1cexX42xX1cexX1d1xX2xX2e3xX3xX24xX18cxX59xX3xX162xX716xX15exX3xXcxX162xX2dxX24xX29xX3xXexX162xX34xX31xX24xX29xX3xX1xX35xXbxX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX4xX353xX24xX3xX1xX2dxX528xX4xX3xX16cxX1xX8bxX24xX29xX3xX21xX198xX3xX1xX11fxX3xX7xX219xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXbaxX59xXa5xX3xX21xX1axX24xX1xX3xXexX6fxXdxX3xX16cxX1xX2dxX77xX24xX3xX2xX3xXa7xXdxX178xX59xX3xX2e3xXc1xX3xX2bxX18cxX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX1exX3axX3xX2bxX18cxX24xX3xX24xX1xX10exX24xX3xX4xX5cxX24xX3xX5xX10exXbxX3xX2bxXdxX18cxX24xX3xX2bxX77xX24xX3xX63xXdxX18cxX59xX3xXexX77xX3xX1xXdxX23xX24xX3xXexX162xX6fxX24xX29xX3xX4xX1fxX3xXexX1xX371xX3xX1xX11fxX3xX7xX219xX3xX4xX198xX6xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xX94xX21xX528xX4xX3xX2bxXdxX23xXexX3xX5xX3axX3xX21xX3exXdxX3xX1exX7cxXdxX3xX1xX11fxX3xX7xX219xX3xX1exX6xXa5xX3xX1exX3exX24xX3xX1exX3axX3xX1xX59xXa5xX3xX21xX11bxX24xX29xX3xX1exX3exX24xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX87xX4xX3xXexX709xX3xX4xX1xX34xX4xXc1xX3xX4xX87xX3xX24xX1xX7dexX24xX99xX12axX3xXcxX1xXadxX4xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX21xX87xX24xX1xX3xX29xXdxX87xX3xX29xXdxX87xX3xXexX162xX1axX3xX4xX353xX24xX3xX5xX6fxXdxX3xXexX1xXadxX4xX3xXexXc4xX3xX4xX198xX6xX3xXexX3axXdxX3xX7xX77xX24xX3xX2bxX3axX24xX3xX29xXdxX6xX2dxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX4xX87xX4xX3xXbxX1xX34xX219xX24xX29xX3xXbxX1xX87xXbxX3xX24xX18cxX59xX3xXexX6fxXdxX3xXa7xXdxX178xX59xX3xX2f3xX3xX4xX198xX6xX3xXexX1xX8bxX24xX29xX3xXexX34xX3xX5xXdxX18cxX24xX3xXexX1axX4xX1xX3xX24xX3axXa5xXc1xX3xX2bxX87xX2dxX3xX4xX87xX2dxX3xX15xX11bxXdxX3xX21xX11fxX24xX29xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX29xXdxX87xX3xXexX1xX1485xX63xX3xX21xX1axX24xX1xX3xX21xX371xX3xXexX162xX59dxX24xX1xX3xX2e5xX13axX97xXd8xX3xXexX33bxX24xX1xX42xXexX1xX3axX24xX1xX3xXbxX1xX3exX3xXd5xX10xX63xX3xXd5xX19f8xXexX3xXbaxX59xXa5xXc4xXexX3xX21xX1axX24xX1xX12axX0xX42xXbxX12xX0xX42xX19xXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX59xXexX1xX2dxX162xXaxX12xX15xX2dxX3axX24xX29xX3xXefxXdxX23xXexX3xX96xX24xX1xX0xX42xXbxX12
Hoàng Việt Anh