Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”
(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã chủ động chuyển đổi cách thức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.
d9fcx13f3bx153cex16f00x174cdx13778x15cafx16942x154c3xX7x18a55x1552fxea6cx17380x13654x113e0xX5x17691xXax11642xX0xX7xXex10f86x14faax158e3xfa91xX12x18153xe8aaxXdxX3x1284axX1bxeef6x16348xX3xXexX1xe11axX3x17ed8x17d24xX3x15ab9x116f2x14065xX3x12ec3x1a0a6xX18x13fa0xX3xf887xe1aex1a41dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1x11cb5xX3xX18x10792xX3xX18x187e9xXdx17336xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdx147b1x10d50xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5x18ca2xX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17x1562cxX0x11a1exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x18aa0xXaxX12xX22x14ce6xX2dxX3x136ebx143e6xXa5xX2xX49xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3x16133xf70dxXdxX3xX4x174a1xX18xX1xX3xXb6xX18xX1xX3xX1x1943dx111dcxX18xX19xX3xX4x13ab1xX6xX3xX9exX26xX4xX1xX3xX35x13a8bx1709fxf004xe1e7x128e0xX2x13961xX49xX3xX4x14891xX4xX3xX4x174faxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX3x16017xX29xX3xX4xX1xXc5xX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX66xe87exX65xX18xX3xXf7xfd7dxXdxX3xX4xXd8xX4xX1xX3xXexX1x1230exX4xX3xXexX16xXdxX65xX18xX3x168d1xX1xX6xXdxX3xXexX1xf377xX4xX3xX1xXdxe802xX18xX3xX4xXd8xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX6fxX17xX3xXexX1xXdxX3xXf7xX66xX6xX49xX3xX4xX66xX1cxX4xX3x10a51x190eaxX18xX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX14axX6fxX3xX18xX1xXdxX12axX2dxX3xX14axX41xX3xXexX16x195cfxX18xX19xX3xXexdbc1xX2dxX3xX4x11d1bxX18xX19xX3xXexXd8xX4xX3xX1bxX1cxXdx192a2xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxe8b5xXdxX9exXexX1xX32xX3x17b90xXa6xXa6xXbxX28xdd26xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2x18c2exXd4xX9exXa6xX2xXa5x13ce0xXd4xX1e9xXa5xXexX1efxX1e9xX1e9x17fe3xX1aexX5xXa6xX175x14086xXbxX19x1904exX16xX9xX2xde5cxXa6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX1fxX66xX16axX18xX3xXexX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3xXbxX1xXbfxX30xX18xX19xX3xX4xX1xX166xX2dxX3xX34x15d6cxX3xXf7xX166xX66xX3xX4xX47xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX49xX3xXc0xX3xXf7xX47xX3xX4xX47xX3xX1xX17x14c08xXexX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX81xX49xX3xXexX2dcxX17xX3xX2dxX16axXdxX3xXexX16xXbfxdcd2xX18xX19xX3xXf7xX65xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX16xXdxX65xX18xX3xXb1xXb6xX18xX3xXexX1xX166xX18xX49xX3xXf7xX47xX18xX19xX3xX19xX47xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1cxX18xX19xX3xXf7xe8f9xX18xX19xX49xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xXexX10bxX3xX4xX1xX115xX4xX3xX1bxX1cxXdxX49xX3xX18xXa2xX2dxX3xXa5xXa6xXa5xX2xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXf7xXdxda3cxX66xX3xX11exXdxX12axX18xX3xX19x16872xXbxX3xX18xX1xXdxX357xX66xX3xX11exX1xX47xX3xX11exX1xXa2xX18xX3xX9exX17xX3xX9exX26xX4xX1xX3xXb1xX12axX18xX1xX3xX35xXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX49xX3xX18xX1xXbfxX18xX19xX3xX4xXd8xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX6fxX17xX49xX3xX1xX17xX2dcxXexX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxXdxX3xX5xX66xX16axX18xX3xX1xXbfx12994xX18xX19xX3xX14axX357xX3xX4xX30xX3xX7xXc0xX49xX3xX14axX357xX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdx1504fxX18xX49xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX19xX1x11b83xX17xX3xX14axX6fxX3xX1x11a00xX3xXexX16x15afcxX3xX4xX1xX26xX3xX10xX2dxX3xX18xX166xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX11exXdx1996fxX18xX3xXexX1xX115xX4xX3xX14axX357xX3xX2dxX161xXdxX3xX2dxX360xXexX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1f7xX1efxXa5xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX203xX1efxX1efxXa6xXexXa5xX1efxX2xX203xX1efxX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1f7xX1e9xXa5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f7xX1efxXa5xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX2xXa6xXa6x14c55xX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX49xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX19xX1xX3d9xX17xX3xXf7xXbfxX3e4xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXex10064xX18xX3xX4xX1xXdcxXbxX3xX14axX6xX106xX3xX14axXb2xX18xX3x17db1xX66xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX11exX3cbxX18xX1xX3xX18xX19xX166xX18xX3xX1xX6fxX18xX19xX3xX14axX6fxX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xX14axXb2xX18xX3xX14axX6xX106xX3xX570xX66xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX18xX19xX66xX32bxX18xX3xX11exX1xXd8xX4xX3xXf7xX65xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX16xXdxX65xX18xX3xX7xXb6xX18xX3xX28xX66xXdcxXexX49xX3xX18xX166xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xX66xX3xX18xX1xX14bxXbxX1b3xX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xX28xX166xX106xX49xX3xX7x19fc6xX6xX3xX203xX3xX34x10f6bxXd8xXdxX3xXdcxX2dxX3xXex19821xX18xX1xX3xXexX1xXbfxX30xX18xX19xX81xX49xX3xX4xXd8xX4xX3xX35xX1fxX2bxX3xX34xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xX19xXdx1902bxXbxX3xX18xX1xX6xX66xX3xX19xXdxXb6xX2dxX3xX18xX19xX1xX3d9xX17xX81xX3xXexX16xX3cbxX18xX3xXf7xX26xX6xX3xXb1xX6fxX18xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX1e9xX3xX4xX17xX18xX3xX19xXdxXb2xX18xX19xX3xXb1xde47xX49xX3xX5xX3e4xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xXb6xX18xX175xX3xXcxX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3x17ee3xX357xX3xXd8xX18xX3xX1bxX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX11exX1xXc0xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX12axXbxX3xX18xXa2xX2dxX3xXa5xXa6xXa5xX2xX49xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xXbxX1xXb2xXdxX3xX1xX3e4xXbxX3xX14axX3b4xXdxX3xXcxX16xX66xX18xX19xX3xXexX166xX2dxX3xX9exX2dcxX106xX3xX18xX19xX1xX357xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX2cxX18xX1xX3x1675fxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX2cxX18xX1x168e6xX3xX9exX2dcxX106xX3xX7xX30xX3xX4xXdcxXbxX3xX18xX19xX1xX357xX3xX4xX1xXa2xX18xX3xX18xX66xX16axXdxX3xX19xXdxX6xX3xX7xX611xX4xX49xX3xX19xXdxX6xX3xX4x1891fxX2dxX3xX14axX6fxX3xXexX16xX32bxX18xX19xX3xX4xX166xX106xX3xX5xXbfxX30xX18xX19xX3xXexX1xX125xX4xX175xX3x151d9xX66xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX17xX2dcxXexX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX3cbxX18xX49xX3xX18xXa2xX2dxX3xXa5xXa6xXa5xX2xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXf7xX29xX3xX19xXdxX611xXbxX3xXa5xX1e9xX3xX1xX1cxX3xXexX1xX17xXd8xXexX3xX18xX19xX1xX3d9xX17xX49xX3xXexX1xX17xXd8xXexX3xX4xX14bxX18xX3xX18xX19xX1xX3d9xX17xX3xXb1xX357xX18xX3xX14axX44xX18xX19xX3xXb1x19c40xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX357xX66xX3xX1xX5f2xX18xX1xX3xXexX1xX115xX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX611xX49xX3xXf7xX6xX3xX9exX2dcxX18xX19xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3x12b6exX1aexX203xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX7e2xX1f7xX1aexXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX2xXa6xXa5xXexX2xX1e9xX203xX1aexX1e9xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1efxXa5xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX7e2xX1aexX203xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX7e2xX1f7xX1aexXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX49xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXbxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX22xX19xX161xX4xX3xXcxX16xX2dcxX17xX3xXexX14bxX18xX3xX9exX41xX18xX19xX3xX5xXb2xXbxX3xX28xX10xX3xX5xX6fxX2dxX3xXb1xX32bxX18xX3xXexX16xX32bxX18xX19xX3xX1xX17xX6xX49xX3xX5xX6fxX2dxX3xXf7x1690dxXbxX3xXf7xXbfxX2f5xX18xX19xX3xXbxX1xXb2xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xXd4xXa6xX7e2xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xXa5xX203xX1e9xXexXd4xX1efxXd4xX2xXd4xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1aexX1f7xXd4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXd4xXa6xX7e2xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xXcxX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3xX4xX1xXbfxX30xX18xX19xX3xXexX16xX5f2xX18xX1xX3xX11ex1415exX3xX11exX3f8xXexX3xX14axX3b4xXdxX3x103a7xX2bxX22xXd1xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX6fxX17xX3xX34xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX44xX3xX19xX5f2xX18xX3xX14axX12axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2dxX16axXdxX3xXexX16xXbfxX2f5xX18xX19xX49xX3xX28xX166xX106xX3xX9exX125xX18xX19xX3xXf7xX16axX3xXexX1xX26xX3xX28xX6xX18xX1xX49xX3xX7xX2dcxX4xX1xX49xX3xXf7xX926xXbxX81xX49xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xXf7xX29xX3xX28xX166xX106xX3xX9exX125xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX357xX66xX3xX2dxX16axX3xX1xX5f2xX18xX1xX3xXb1xXb6xX17xX3xX14axX12axX3xX2dxX16axXdxX3xXexX16xXbfxX2f5xX18xX19xX49xX3xX18xX1xXbfxX3xX34xX22xX1xX6fxX3xX7xX2dcxX4xX1xX3xX14axXbfxX2f5xX18xX3xXf7xX926xXbxX81xX1b3xX3xX34xX1bxX6fxX18xX19xX3xX16xX6fxX17xX3xX28xX6xX18xX1xX81xX49xX3xX34xX667xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX81xX1b3xX3xX34xX35xX1xXb2xX18xX19xX3xX16xXd8xX4xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX18xX1xX125xX6xX81xX3xX49xX3xX34xX2bxXdxX3f8xX18xX3xX16xXd8xX4xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX18xX1xX125xX6xX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xXexXdxX357xX18xX81xX3xX19xX166xX106xX3xX570xX66x117edxX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX19xX1xX3d9xX17xX3xX14axX6fxX3xXexX16xf04cxX3xX10xX2dxX3xX4xX47xX3xX1xX17xX6fxX18xX3xX4xXb6xX18xX1xX3xXf7xX360xX4xX3xXb1xXdxX12axXexX3xX11exX1xX47xX3xX11exX1xXa2xX18xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1f7xX7e2xX2xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX1efxX1efxXd4xXexX2xX1e9xX203xXd4xX2xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX203xXd4xXa5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f7xX7e2xX2xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xXbxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX667xX16axX18xX19xX3xX2fxX30xX18xX3xX14ax174e3xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXf7xXbfxX2f5xX18xX19xX3xXbxX1xXb2xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX1bxXdxX12axX18xX3xX18xX6xX106xX49xX3xX203xX1aexX83xX203xX1aexX3xX18xX1xX6fxX3xX14axXa2xX18xX3xX1xX47xX6xX3xX14axX6fxX3xX1f7xXa6xX3xXexX66xX106xX3f8xX18xX3xXf7xXbfxX2f5xX18xX19xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX125xX3xX570xX66xXb6xX18xX3xXexX16xX3cbxX18xX3xXf7xX26xX6xX3xXb1xX6fxX18xX3xXf7xXbfxX3e4xX4xX3xX1bxX1cxXdxX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX4xXd8xX4xX3xXbxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX49xX3xX28xX29xX3xX4xX1xXa2xX2dxX3xX7xX47xX4xX49xX3xXexX125xX3xX570xX66xXb6xX18xX1b3xX3xX7e2xX83xX7e2xX3xXbxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX49xX3xX28xX29xX3xX18xX1xX166xX18xX3xX16xX1cxX18xX19xX3xX2dxX16axX3xX1xX5f2xX18xX1xX3xX34xX22xX1xX6fxX3xX7xX2dcxX4xX1xX49xX3xX14axXbfxX2f5xX18xX3xXf7xX926xXbxX81xX49xX3xX19xX47xXbxX3xXbxX1xX705xX18xX3xX28xX166xX106xX3xX9exX125xX18xX19xX3xXf7xX16axX3xXexX1xX26xX3xX28xX6xX18xX1xX49xX3xX7xX2dcxX4xX1xX49xX3xXf7xX926xXbxX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX203xX203xXd4xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX203xXa6xX7e2xXexX1f7xX1e9xX1efxXa6xX2xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1e9xXa5xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX203xX203xXd4xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX35xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX14axX14bxX18xX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX1xX30xX18xX3xXd4xXa6xXa6xX3xXexX16xXdxX12axX66xX3xXf7xX32bxX18xX19xX3xXf7xX65xX3xXexX10bxX3xX4xX1xX115xX4xX3xXexX1xXa2xX2dxX3xX1x1293cxXdxX49xX3xXexX360xX18xX19xX3xX570xX66xX6fxX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX66xX1cxX4xX3xX19xXdxX6xX3xXf7xX5f2xX18xX1xX3xX4xX1xX560xX18xX1xX3xX7xXd8xX4xX1xX49xX3xXexX166xX18xX3xXb1xXdxX18xX1xX3xX5xX3cbxX18xX3xXf7xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX18xX1xX14bxXbxX3xX18xX19x126eexX49xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX49xX3xXexX16xXbddxX3xX10xX2dxX3xX4xX47xX3xX1xX17xX6fxX18xX3xX4xXb6xX18xX1xX3xX11exX1xX47xX3xX11exX1xXa2xX18xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX667xX360xX4xX3xXb1xXdxX12axXexX49xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX16axX18xX19xX3xXexXd8xX4xX3xXbxX1xX64cxX18xX19xX3xX4xX1xXb2xX18xX19xX3xX9exX26xX4xX1xX49xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX5xX66xX16axX18xX3xX4xX1xXc5xX3xXf7xX1cxX18xX19xX49xX3xX7xXd8xX18xX19xX3xXexX2dcxX17xX49xX3xX570xX66xX106xX3f8xXexX3xX5xXdxX12axXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX66xX106xX3cbxX18xX3xXexX16xX66xX106xX357xX18xX49xX3xX14axX14bxX18xX3xXf7xX1cxX18xX19xX49xX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xX4xX16axX18xX19xX3xXexXd8xX4xX3xXbxX1xX64cxX18xX19xX49xX3xX4xX1xXb2xX18xX19xX3xX9exX26xX4xX1xX3xX35xXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX49xX3xX19xX47xXbxX3xXbxX1xX705xX18xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX32bxXdxX49xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX16xXdxX65xX18xX3xX11exXdxX18xX1xX3xXexX3f8xX49xX3xX28xX29xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xX2dcxX18xX19xX3xXexX1xXd8xXdxX3xX34xXb1xX5f2xX18xX1xX3xXexX1xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX2dxX3b4xXdxX81xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1f7xXa6xXa6xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xX1efxX2xX203xX2xXa5xXexX7e2xX7e2xXd4xX1e9xX1efxX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX203xX2xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f7xXa6xXa6xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xX4xX30xX3xX7xXc0xX3xXexX560xX4xX1xX3xX4xX125xX4xX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xX18xX1xX66xX3xX106xX3f8xX66xX3xXbxX1xf6ecxX2dxX3xXbxX1xX64cxX18xX19xX3xX4xX1xXb2xX18xX19xX3xX9exX26xX4xX1xX3xX35xXcexXcfxXd0xXd1xXd2xX2xXd4xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1e9xXd4xX1f7xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX1f7xX1e9xX1f7xXexX1e9xXa5xX203xX1e9xX1efxX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1e9xX203xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e9xXd4xX1f7xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xXcxX560xX4xX1xX3xX4xX125xX4xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX16axX18xX19xX3xXexXd8xX4xX3xXb1xX705xX66xX3xX4xX5e4xX3xXf7xX2dcxXdxX3xXb1xXdxX65xX66xX3xX721xX66xXb2xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX11exX1xX47xX6xX3x10f1dxXcfxX49xX3xXf7xX2dcxXdxX3xXb1xXdxX65xX66xX3xX1bxX667xX22xXd1xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX18xX1xXdxX12axX2dxX3xX11ex1653exX3xXa5xXa6xXa5xX2xXd2xXa5xXa6xXa5xX1f7xX175xX3xX35xX1xX2cxX3xXf7xX2dcxX17xX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xX4xX16axX18xX19xX3xX667xX2dcxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXf7xX2dcxXdxX3xXb1xXdxX65xX66xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX4xXdcxXbxX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX14axX6fxX3xX4xXd8xX4xX3xXf7xX3e4xXexX3xXexX1xXdxX3xXf7xX66xX6xX3xXf7xX360xX4xX3xXb1xXdxX12axXexX3xX4xX1xX6fxX17xX3xX2dx19828xX18xX19xX3xX667xX2dcxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXf7xX2dcxXdxX3xXb1xXdxX65xX66xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX14axX6fxX3xX11ex13113xX3xX18xXdxX12axX2dxX3xX1e9xXa6xX3xX18xXa2xX2dxX3xX18xX19xX6fxX106xX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xX5xX14bxXbxX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1e9xX1efxX2xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX7e2xX2xXa5xXexX1efxX203xX203xX2xXd4xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xXa5xX203xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e9xX1efxX2xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xXa2xX2dxX49xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX3xX1xX1cxXdxX3xX28xX166xX106xX3xX2dxX3b4xXdxX3xXa5xXa5xX3xX2dxX16axX3xX1xX5f2xX18xX1xX49xX3xX4xX166xX66xX3xX5xX2dcxX4xX3xXb1xX1cxX49xX3xXexX1xX66xX3xX1xX611xXexX3xX2dxX3b4xXdxX3xX203xX1efxX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX2dcxXexX3xX1xX1cxXdxX175xX3xXcxX10bxX18xX19xX3xX7xXb2xX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xXexX16xX3cbxX18xX3xXf7xX26xX6xX3xXb1xX6fxX18xX3xX1xXdxX12axX18xX3xX18xX6xX106xX3xX5xX6fxX3xX2xX1efxX175xX1f7xX1efxX1e9xX49xX3xXexX14cbxX3xX5xX12axX3xXexX1xX66xX3xX1xX611xXexX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX2dcxXexX3xXf7xX2dcxXexX3xX1aexXd4xX53dxX175xX3xX1bxX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX49xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX49xX3xXexX10bxX3xX4xX1xX115xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX560xX4xX1xX3xX4xX125xX4xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX19xXdxX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX1xXbfxX30xX18xX19xX3xXexX16xX5f2xX18xX1xX3xX34xX667xX32bxX18xX19xX3xX1xX6fxX18xX1xX3xX4xX36xX18xX19xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXb1xXdxX3cbxX18xX3xX4xXbfxX30xX18xX19xX81xX49xX3xX34x171abxX17xX3xXdcxX2dxX3xX2dxX36xX6xX3xXf7xX16axX18xX19xX81x12097xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbddxX3xX11exX1xX47xX3xX11exX1xXa2xX18xX3xX14axX3b4xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX49xX3xX4xX17xX18xX3xX10xX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xX18xX1xXdxX357xX66xX3xXf7xX26xX6xX3xXbxX1xXbfxX30xX18xX19xX3xX11exX1xXd8xX4xX3xX14axX6fxX3xXexX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3xXexXb2xXexX3xX4xX16axX18xX19xX3xXexXd8xX4xX3xX1xX14bxX66xX3xXbxX1xXbfxX30xX18xX19xX3xX570xX66xX166xX18xX3xXf7xX1cxXdxX49xX3xXf7xX357xX18xX3xX30xX18xX3xXf7xXd8xXbxX3xX18xX19xX1x10e8cxX6xX49xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX28xX29xX3xX1xX1cxXdxX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xX10xX2dxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1f7xX1efxX7e2xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xXa5xX1e9xX7e2xX1efxX1f7xXexXd4xXd4xXa5xXa5xXa6xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xX1f7xXd4xX7e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f7xX1efxX7e2xXaxX3xX83xX12xX0xX83xX10xX2dxX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xXa2xX2dxX3xX4xX47xX3xXa5xX203xXa6xX3xXexX14bxXbxX3xXexX1xX65xX49xX3xX4xXd8xX3xX18xX1xX166xX18xX3xXf7xXbfxX3e4xX4xX3xXb1xXdxX65xX66xX3xX9exXbfxX30xX18xX19xX3xX11exX1xX10xX18xX3xXexX1xXbfxXc0xX18xX19xX3xXexX2dcxX17xX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX5xX125xX4xX3xXexXdxX3f8xXbxX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xXdcxX18xX3xXf7xXdcxX66xX3xX14axX357xX3xX2dxX161xXdxX3xX2dxX360xXexX3xX6cdxX667xX32bxX18xX19xX3xX4xX1xX560xX3xX22xX19xX66xX106xf3c3xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX36xX18xX19xX3xX21xX1xX47xX3xX2bxX560xX3xXexX1xXbfxX3xXcxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX3xXexX16xX125xX4xX3xXcxX1xX26xX3xXc5xX106xX3xXexX16xX6xX17xX3xfeeaxX14cbxX3xX18xXdxX12axX2dxX3xX4xX1xXbfxX30xX18xX19xX3xXaxXcfxX5f2xX3xX7xX125xX3xXexXdxX3f8xX18xX3xXb1xX1cxX3xX4xXc5xX6xX3xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xXcfxXdxX12axXexX3xX22xX6xX2dxX3xX4xX1xX17xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXd8xX18xX3xXb1xX1cxX3xX1xX1cxXdxX6dbxX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX0xXdxX2dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXaxX1a7xXdxX9exXexX1xX32xX3xX1aexXa6xXa6xXbxX28xX1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX32xX3xX1f7xXa5xXd4xXbxX28xX1b3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX83xX83xXdxX14axX175xXb1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX175xX14axX18xX83xX18xX10xX1a7xX7xX83xXa5xXa5xXa6xX2xX83xX2xX1e9xXd4xX9exXa6xX2xX1efxXa6xX2xX1e9xX1f7xXexX1e9xX203xX1e9xX203xX203xX5xXa6xX175xX1fcxXbxX19xX1ffxX16xX9xXd4xX2xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xXaxX3xX1a7xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1aexXa6xXa6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f7xXa5xXd4xXaxX3xX83xX12xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX667xX32bxX18xX19xX3xX4xX1xX560xX3xX35xX1xX66xX3xXcxX1xX26xX3xXcxX1xX66xX49xX3xX35xX1xXc5xX3xXexX26xX4xX1xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2bxX783xX18xX19xX3xX11exX1xX10xX18xX3xX4xXc5xX6xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXcfxXdxX12axXexX3xX22xX6xX2dxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX1cxXdxX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xX1fxX3cbxX3xXcxX1xX26xX3xXcxX66xX106xX3f8xXexX3xX49xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX11exX1xX66xX3xX1aexX49xX3xXbxX1xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX2bxeaddxX4xX3xX2fxX30xX18xX3xXf7xX2dcxXexX3xX9exX6xX18xX1xX3xX1xXdxX12axX66xX3xX34xX21xX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexXdxX3cbxX66xX3xXb1xXdxX65xX66xX81xX3xX18xXa2xX2dxX3xXa5xXa6xXa5xX2xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX17xX9exX106xXaxX12xX21xX1xXd8xXexX3xX1xX66xX106xX3xX18xX1xX44xX18xX19xX3xX11exX3f8xXexX3xX570xX66xXb6xX3xXf7xX2dcxXexX3xXf7xXbfxX3e4xX4xX49xX3xX18xX19xX6xX106xX3xX18xX1xX44xX18xX19xX3xXexX1xXd8xX18xX19xX3xXf7xX705xX66xX3xX18xXa2xX2dxX3xXa5xXa6xXa5xXa5xX49xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX18xX3xXf7xX29xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xXf7xX3e4xXexX3xXexX1xXdxX3xXf7xX66xX6xX3xXf7xX360xXexX3xXb1xXdxX12axXexX3xX4xX1xX6fxX17xX3xX2dxX14a3xX18xX19xX3xX667xX2dcxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXf7xX2dcxXdxX3xXb1xXdxX65xX66xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX17xX6fxX18xX3xX570xX66xXb2xX4xX3xX5xX705xX18xX3xXexX1xX115xX3xX141cxXd0xXd0xXd0xX3xX14axX3b4xXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX4xX16axX18xX19xX3xXexX16xX5f2xX18xX1xX3xX1xX6fxX18xX19xX3xX16xX6fxX17xX3xX28xX6xX18xX1xX49xX3xXf7xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX49xX3xXb1xXdxX3f8xX18xX3xX16xXd8xX4xX3xXexX1xXb6xXdxX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xXexXdxX357xX18xX49xX3xXexXd8xXdxX3xX4xX1xX3f8xX3xX16xXd8xX4xX3xXexX1xXb6xXdxX3xX18xX1xX125xX6xX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xX1xX17xX6xX49xX3xXexX16xXdxX12axX66xX3xXbxX1xX705xX18xX3xX570xX66xX6fxX3xX7xX6xX18xX3xX7xXbddxX3xX106xX3cbxX66xX3xXexX1xXbfxX30xX18xX19xX49xX3xX2dxX926xX3xXf7x13794xX3xXf7xX705xX66xX49xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX5xXdxX18xX10xX3xXb1xXd8xX17xX3xX4xXd8xX17xX3xX14axXdxX3cbxX18xX3xX19xXdxXfb9xXdxX3xXexX5f2xX2dxX3xX1xXdxX65xX66xX3xX18xX19xX1xX26xX3xX570xX66xX106xX3f8xXexX3xX667xX1bxX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXdcxXbxX1b3xX3xXexX1xXdxX3xXf7xX66xX6xX3xX5xX14bxXbxX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xXexX560xX4xX1xX3xX11exX14cbxX3xX18xXdxX12axX2dxX3xX1e9xXa6xX3xX18xXa2xX2dxX3xX18xX19xX6fxX106xX3xXexX1xX6fxX18xX1xX3xX5xX14bxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX26xX3xX28xX29xX3xX6cdxX2xX1e9xXd2xX1e9xXd2xX2xXd4xX1aexXa5xX3xXd2xX3xX2xX1e9xXd2xX1e9xXd2xXa5xXa6xXa5xXa5xX6dbxX1b3xX3xXexXa2xX18xX19xX3xX4xXbfxX2f5xX18xX19xX3xX4xXd8xX4xX3xX1xX17xX2dcxXexX3xXf7xX1cxX18xX19xX3xX1xX3e0xX3xXexX16xX3e4xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXbxX1xXd8xXexX3xXexX16xXdxX65xX18xX49xX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX1xX14bxXbxX3xX14axX6fxX3xX14axX66xX18xX3xXf7xX1be7xXbxX3xX19xXdxXd8xX3xXexX16xX26xX3xXexXb2xXexX3xXf7xX926xXbxX3xX4xXc5xX6xX3xX19xXdxX6xX3xXf7xX5f2xX18xX1xX3xXcfxXdxX12axXexX3xX22xX6xX2dxX1b3xX3xX667xX6xX3xX9exX2dcxX18xX19xX3xX1xX47xX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX2dxX16axX3xX1xX5f2xX18xX1xX3xXexX1xX66xX3xX1xX611xXexX49xX3xXexX14bxXbxX3xX1xX3e4xXbxX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX49xX3xXexX1xX125xX4xX3xX1xXdxX12axX18xX3xX34xX1efxX3xX4xX36xX18xX19xX81xX3xX14axX3b4xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1cxXdxX32xX3xX34xX35xX36xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX18xX47xXdxX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX18xX47xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xX1xXdxX65xX66xX49xX3xX4xX36xX18xX19xX3xX5xX6fxX2dxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX41xX3xX18xX44xX3xXexX1xX10xX17xX81xX175xX0xX83xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11862xX66xXexX1xX17xX16xXaxX12xX1fxX3cbxX3xX1bxX6fxX0xX83xXbxX12
Lê Hà