[Infographics] - Vai trò của công nghệ trong cuộc sống bình thường mới thời COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hầu hết các nước trên thế giới đang tích cực ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT)… để giành thế chủ động, sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
c913xccf1x156eex17a58xf213x104b0x14e75x123d8x15b50xX7x13c64xf2eaxdfe2xde58x111d3x13e79xX5x13ed0xXaxc938x123a9xf7efxe393x14721xfa91x10562x1383dxX6xXbxX1xXdxX4xX7x12d9axX3x11443xX3xd1c4xX6xXdxX3xXexX19xeff6xX3xX4x10974xX6xX3xX4x16dc0xX15xX18xX3xX15xX18xX1xfcafxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4x12123x1302cxX4xX3xX7x10828xX15xX18xX3x1434bx11d74xX15xX1xX3xXexX1xf5dfx116aexX15xX18xX3x12f54xdb46xXdxX3xXexX1xX52xXdxX3x12cf6x141a9xX24xX14x1582bxX22xX2xd80cxX0x13e50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147b0xX10xX6xd70cxXaxX12xX77x1619axX41xX3xX1x108fcxXexX3xX4xcdf6xX4xX3xX15xX51xX57xX4xX3xXexX19x10424xX15xX3xXexX1xX82xX3xX18xXdxX57xXdxX3x12cf3xX6xX15xX18xX3xXex119b7xX4xX1xX3xX4xca9exX4xX3x10fbdxX15xX18xX3xX7ax15451xX15xX18xX3xX4xX86xX4xX3xX15x14e96xX15xX3xXexec1axX15xX18xX3xe289x15096xX3xXexX1xX41x17dfbxXexX3xX7xX46xd3f8xX3xX9cxXdxX38xX15xX3xXexX17xX86xX15xX3xX9cxX86xX56xX3xX56x1384ax10fe3xXcbxX3xX4xX31xX15xX18xX3xX15xX18xX1xX38xX3xX4xX1xX41x14d36xXdxX3xXc0xX1xX46xXdxX3xfa93xX4axX5xX17xX4xXc0xX4xX1xX6xXdxX15x11270xXcbxX3xXexX19xXa2xX3xXexX41xX38xX3xX15xX1xXdcxX15xX3xXex11c20xX17xX3xXf5x10bacxX14xX100xXcbxX3xX14xX15xXexX10xX19xX15xX10xXexX3x16aa6xX111xX15xX3xX123xXc6xXexX3xXf5xX14xX17xXcxX100x1350dxX3xX9cx171b8xX3xX18xXdx143e7xX15xX1xX3xXexX1xX82xX3xX4xX1xX2dxX3xX9cxX42xX15xX18xXcbxX3xX7x1532dxX15xX3xX7xX137xX15xX18xX3xX9cxX46xXdxX3xXbxX1x10508xX3xX123xX57xXdxX3xX7ax10bcexX4xX1xX3xX5fxX60xX24xX14xX63xX22xX2xX66xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xXexX19xX111xX15xX18xX3xXexX1xX86xXdxX3xX4axX4bxX15xX1xX3xXexX1xX51xX52xX15xX18xX3xX56xX57xXdxe726xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e71xX17xX7axXddxXaxX12xX0xXdxX56xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axXexX1xX41xX56xX4axX3xX7axX1xXdxX7axX10xX3xXdxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXax14f5bxXdxX7axXexX1x105b9xX3x12186xcc47xX1d3xXbxce19x1669exX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d0xX3xe9f5xX1d2xX1e1xXbxX1d6xX1d7xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX123xX18cxX4axX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX18cxX123xX15xX68xX15xX10xX1cbxX7xX68x14399xX2xX1e1xX207xX68xX2xX1d3x17ca4xX7axX20exX2xX1d3xX20exX1e1xX1e1xX1e1xXexX1d2xX1d3xX20exX66xX5xX1e1xX18cx11309xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX6xXdxX3xXexX19xX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX31xX15xX18xX3xX15xX18xX1xX38xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4xX41xX42xX4xX3xX7xX46xX15xX18xX3xX4axX4bxX15xX1xX3xXexX1xX51xX52xX15xX18xX3xX56xX57xXdxX3xXexX1xX52xXdxX3xX5fxX60xX24xX14xX63xX22xX2xX66xXaxX3xX1cbxXdxX7axXexX1xX9xXaxX1d2xX1d3xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1e1xX1d2xX1e1xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX17xX7axXddxXaxX12xX0xXdxX56xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX1cbxXdxX7axXexX1xX1d0xX3xX1d2xX1d3xX1d3xXbxX1d6xX1d7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1d0xX3xX2x109c8xX2e2xX1d3xXbxX1d6xX1d7xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX123xX18cxX4axX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX18cxX123xX15xX68xX15xX10xX1cbxX7xX68xX207xX2xX1e1xX207xX68xX2xX1d3xX20exX7axX20exX2xX1d3xX20exX1e1xX1e1xX1e1xXexX207xX2xcf37xX20exX5xe16fxX18cxX21fxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX6xXdxX3xXexX19xX2axX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX31xX15xX18xX3xX15xX18xX1xX38xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX4xX41xX42xX4xX3xX7xX46xX15xX18xX3xX4axX4bxX15xX1xX3xXexX1xX51xX52xX15xX18xX3xX56xX57xXdxX3xXexX1xX52xXdxX3xX5fxX60xX24xX14xX63xX22xX2xX66xXaxX3xX1cbxXdxX7axXexX1xX9xXaxX1d2xX1d3xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX2e2xX2e2xX1d3xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX41xXexX1xX17xX19xXaxX12xd677xX41xX6xX15xX18xX3xXcxX19xX41xX15xX18xX0xX68xXbxX12
Quang Trung