Cảm thức của ông cha ta về biển và không gian biển
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Văn hóa biển, văn hóa sông nước chính là văn hóa sơ khởi, lâu đời nhất của người Việt và cũng là nét văn hóa đặc trưng nhất, đáng tự hào nhất của người Việt.
a249xcf1ax1178exafb0xf533x12172xc56bx10324x10e80xX7x128c4x10fd5xf441xbd4ax12fc7xb24fxX5xcd19xXax1069bx10f02xb551x13634xX3xXexX1xb4bfxX4xX3xX4xe40cxX6xX3xa69bx11ad1x127e5xX3xX4xX1xX6xX3xXexX6xX3xb008xbec0xX3xa49exXdx13294xX21xX3xX2bxfbbdxX3xf8b0xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX2exXdxX30xX21xX0xe182xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde3axX10xX6xc31fxXaxX12x125a9xb238xX55xe96cxf62fxdf66x14d6axX3xX5cx11533xX21xX3xX1xc323xX6xX3xX2exXdxX30xX21x105d0xX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xdb4cxef26xX4xX3xX4xX1xd486xX21xX1xX3xX5xX34xX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX7xcb7exX3xX36xX1x12ecexXdxX6fxX3xX5xafe3xa2a5xX3x12864xb925xXdxX3xX21xX1x11452xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdx143c1xXexX3xX2bxX34xX3xX4x13722xX21xX22xX3xX5xX34xX3xX21xe947xXexX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xXa1xe706xX4xX3xXex14a81xX7fxX21xX22xX3xX21xX1xXa7xXexX6fxX3xXa1xa3a6xX21xX22xX3xXex135baxX3xX1xX34xb94fxX3xX21xX1xXa7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXex113f1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10414xXeaxX58xd18fxXaxX12xX5fx135f8xX3xX4xX68xX3xX21xX1xXdxX2cxX9fxX3xX21xX22xX1xXdxb739xX21xX3xX4xX19xX9fxX3xX2bxX34xX3xX4xXbdxX21xX22xX3xXa1xX116xX3xX4xX68xX3xX21xX1xbe94xX21xX22xX3xXa1x11263xX4xX3xX36xa555xXexX3xX4xX95xX3xX2exX14xX21xX3xX2bxX2cxX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX58xX9fxX3xX15x13176xX4xX6fxX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX7xX64xX21xX3xX2exa66cxXexX6fxX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX21xX20xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxXb6xXbxX6fxX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX5xX141xX6xX3xX21xX7fxX80xX4xXffxXffxXffxX3x12f39xX1xX7fxX21xX22xX3xX1xe9aaxX9fxX3xX21xX1xX7fxX3xX5bxX4xX14xX3xXexXd5xX125xX21xX3xXexX1xX145xX3xX22xXdxX80xXdxX61xX3xX4xX1xX7fxX6xX3xXexX1xXa7xX112xX3xX4xX68xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xXa1xX141xX4xX3xX36xX145xXexX3xX4xX95xX3xX2exX14xX21xX3xX2bxX2cxX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX2exXdxX30xX21xXffxX3xXcxXd5xXeaxX21xX22xX3xX36xX1xXeaxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxfad9xXdxX3xX55xXdxX3xc315xX202xXbxX3xc666xX3xX208xX6xX3xf87cxX116xX3xX4xX68xX3xX2bxedaaxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX2exXdxX30xX21xX3x12f67xXeaxX7xX10xXdxX58xXeaxX21xX3xX20cxX3xX19cxX10xXbxXexX9fxX21xX10xXffxX3xXcxXd5xXeaxX21xX22xX3xX4xXe1xX4xX3xXexXd5xX9fxX112xXb6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxXd5xX9fxX21xX22xX3x13e8exX9fxb46exX4xX3xX4xX68xX3xX21xX1xX9exX21xX3xX2bxdf41xXexX3xX208xXeaxX21xX22xX3xX55xX14xXdxX3xXa1xX202xXdxX3xX2bxX7fxX95xX21xX22xXffxX3xX19cxX1xX7fxX21xX22xX3xX4xXe1xX4xX3xX2bxX218xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXa7xX112xX3xX2bxc713xX21xX3xX5xX34xX3xX5xXe6xX4xX3xX5xX7fx13838xX21xX22xX3xX7xXdxX125xX9fxX3xX21xX1xXdxX125xX21xX6fxX3xXa1xX19xX21xX22xX3xX21xX22xXeaxX34xXdxX3xXa1xXa2xXdxX3xX7xX255xX21xX22xX3xf8dfxX116xX3xX1xc32bxXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXeaxX21xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxXffxX3xX13xX1xa416xX3xX4xX68xX3xX99xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX19cxX6xX15xX6fxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX2exXdxX30xX21xX3xX15xX80xXdxX3xX5xX34xX3xcca9xX13xX1xX6x11648xX3xX4xX1dxX6xX3xX15xX2c2xXexX3xX22xXdxX255xX21xX22xX3xX21xe1bdxXdxX3xX20cxX3xX208xX202xX4xX3xX208xXeaxX21xX22xX3xX253xX9fxX9exX21xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xX303xX13xXeaxX21xX3xXd5xb977xX21xX22xX3xX4xX1xXe1xX9fxX3xXexXdxX125xX21xX307xXffxX3x13f5bxX1xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX2d6xX3xX5xX34xX3xXa1xXa7xX21xX22xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX1xX34xX21xX1xX6fxX3xX4xX1xX6xX3xX208xX202xX4xX3xX208xXeaxX21xX22xX3xX253xX9fxX9exX21xX3xX4xX318xX21xX3xX58xX28exX21xX3xX58xX16fxXexX3xXa1xX34xX21xX3xX4xXeaxX21xX3xX1xX7fxX80xX21xX22xX3xX2bxX2cxX3xX15xX20xXdxX3xXexXd5xX7fxXa2xX21xX22xX3x14088xX9fxX10xX21xX3xXexX1xX9fxX2c2xX4xX3xXa1xX30xX3xX7xX255xX21xX22xX6fxX3xXa1xX30xX3xX22x10bc9xX21xX3xX22xXdxX13cxX3xX2bxX34xX3xX2exX14xXeaxX3xX2bxXb6xX3xX21xX68xX6fxX3xX2exX99xXdxX3xXa1xX68xX3xX5xX34xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX7xX255xX21xX22xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX6xX3xX4xXeaxX21xX3xX15xX3c2xX21xX1xX6fxX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX1xX34xX3xX15xX3c2xX21xX1xXffxX3xX55xX3c2xX21xX1xX3xX14xX21xX1xX3x11a40x105d4xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX4xXeaxX21xX3xXexX1xX10xXeaxX3xX4xX1xX6xX3xXexXd5xX99xX3xX2bxX2cxX3xX2exXdxX30xX21xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6xX3xX208xX202xX4xX3xX208xXeaxX21xX22xX3xX253xX9fxX9exX21xX3xX2bxX34xX3xX4xX2c2xXdxX3xX21xX22xX9fxX342xX21xX3xX58xX9exX21xX3xXexX2c2xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX4xX68xX3xX5xf9d6xX3xX5xX34xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xXa1xX2c2xX4xX3xXa1xXe1xXeaxX3xX21xX1xXa7xXexX3xXexXd5xX125xX21xX3xXexX1xX145xX3xX22xXdxX80xXdxX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX4xa345xX21xX22xX3xX15xX2c2xXexX3xX5xX141xX4xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX2d6xX3xX2bexXe1xX4xX3xXa1xX218xX21xX1xX3xX4xX2c2xXdxX3xXd5x13b7cxX3xX22xXdxX255xX21xX22xX3xX21xX318xXdxX3xX21xX22xX9fxX342xX21xX3xX4xX2c2xXdxb9a7xX3xX3aaxX9fxX125xX3xX4xX1xX6xX3xX5bxX3aaxX9fxX125xX3xX4xX1xX6xX3xXa1xXa7xXexX3xXexf6f0xX61xX46xX3xX3aaxX9fxX125xX3xX21xX1xX34xX46xX3xX3aaxX9fxX125xX3xX1xX7fxX95xX21xX22xX61xX3xX15xX34xX3xX4xX318xX21xX3xX2bexXe1xX4xX3xX5xX261xXbxX3xX15xX20xXdxX3xXexXd5xX7fxXa2xX21xX22xX3xXa1xX218xX21xX1xX3xX4xX7fxX3xX3aaxX9fxX10xX21xX3xXexX1xX9fxX2c2xX4xX3xX20cxX3xX4xX95xX3xX7xX99xX3xX4xX1dxX6xX3xX15xX2c2xXexX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX4f5xX3xX5cxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX10fxXdxX30xX21xXffxX3xX10fxXdxX30xX21xX3xX2bxX80xXdxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX2d6xX3xX5xX34xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX7xX255xX21xX22xX3xX15xX34xX3xX4xX318xX21xX3xX5xX34xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX3c2xX21xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX20cxX3xX4xX1dxX6xX3xXexX3c2xX21xX1xX3xX112xX125xX9fxX6fxX3xXexX3c2xX21xX1xX3xXexX1xX7fxX95xX21xX22xX6fxX3xXexX3c2xX21xX1xX3xX21xX22xX1xf6b4xX6xX6fxX3xX21xX95xXdxX3xX21xX9fxX20xXdxX3xX58xX7fx13a21xX21xX22xX3xX4xX14xX3xXexX1xX30xX3xX2bexXe1xX4xX3xX5xX28exX21xX3xXexX9exX15xX3xX1xX342xX21xXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xX60xX6xX9fxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX6xX3xX208xX202xX4xX3xX208xXeaxX21xX22xX3xX253xX9fxX9exX21xX3xX4xX4bcxX21xX22xX3xX2bxX80xXdxX3xX41axX41bxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX4xXeaxX21xX3xXexXd5xXa7xX21xX3xX22xXdxX13cxX3xX2exXdxX30xX21xX3xX4xX14xX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX4xX318xX21xX3xX15xX2c2xXexX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX3xX36xX1xXe1xX4xX6fxX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX3xX211xX6xXdxX3xa758xX21xX3xXcxXdxX125xX15xX3xX2bxX34xX3xX303xX7xXe6xX3xXexX85xX4xX1xX3xX3aaxX9fxX14xX3xX58xX7fxX6xX3xXa1xd63bxX307xXffxX3xX13xX68xX3xX5xX484xX3xXa1xX9exX112xX3xX4xXbdxX21xX22xX3xX5xX34xX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX3xXa1xX2c2xX4xX3xXa1xXe1xXeaxX3xX2bxX2cxX3xX36xX1xX14xX3xX21xX64xX21xX22xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX15exX4xX3xXa1xX14xXeaxX3xX7xX80xX15xX3xX21xX1xXa7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexXffxX3xXcxXd5xXeaxX21xX22xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX1xXeaxX202xXdxX3xc4faxXa1xXdxX2bexX125xX3xX4xX1dxX6xX3xX55xXdxX3xX208xX202xXbxX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX6xX21xX1xX3xX1xX4bcxX21xX22xX3x14c49xX112xX5xXdxXexX2bexX95xX3xX5bxX15xX2c2xXexX3xXexX125xX21xX3xX22xf39fxXdxX3xX36xX1xXe1xX4xX3xX4xX1dxX6xX3xX74exXa1xXdxX2bexX125xX61xX3xX7xX6xX9fxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX145xX21xX3xXexX1xX16fxX21xX22xX3xX3aaxX9fxX9exX21xX3xXcxX95xXd5xXeaxX6xX3xXexXd5xX99xX3xX2bxX2cxX3xX2exX218xX3xX5xX202xX4xX3xXexXd5xX125xX21xX3xX4xXe1xX4xX3xXa1xX14xXeaxX3xX1xXeaxX6xX21xX22xX3xX15xXa7xXexX3xX2exX6xX3xX21xX64xX15xX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xXexX6xX3xX4xX1xXeaxX3xXd5x142e0xX21xX22xX3xXa1xX68xX3xX5xX34xX3xX7fxX80xX4xX3xX15xX95xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX15exX4xX3xX2exXdxX30xX21xX3xXa1xX14xXeaxX6fxX3xX7fxX80xX4xX3xX15xX95xX3xX15xX99xX3xXa1xXa7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX55xXdxX3xX208xX202xXbxX3xX4xX50dxXffxX3xX60xXeaxX21xX22xX6fxX3xX15xX116xXdxX3xXa1xX145xX21xX3xXexX1xX145xX3xX36x10191xX3xX2xaaf5xX3xX4xX1xX9exX9fxX3x108f8xX9fxX3xX15xX80xXdxX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxXb6xX21xX3xXa1xX7fxX29axX4xX3xX22xXdxXa7xX4xX3xX15xX95xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX15exX4xX3xXa1xX14xXeaxX3xX1xXeaxX6xX21xX22xX3xX3aaxX9fxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX303xX1xX4bcxX21xX22xX307xX3x10553xX20xX2exXdxX21xX2bexX95xX21xX3xX13xXd5xX9fxX2bexX20xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xXexXdxX30xX9fxX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX3xX4xX4bcxX21xX22xX3xXexX125xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX5fxX6xX21xXdxX10xX21xX3xX5fxXdxX224xX1xX20xX3xX5bxX19cxX1xX9exX21xX3xX2bxX261xXexX3xXa1xX7fxX29axX4xX3xX5xXa7xX112xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX19xX21xX22xX3xXex1409axX3xX15xX2c2xXexX3xX4xX1xX9fxX112xXb6xX21xX3xX4xX68xX3xXexX1xX261xXexX3xX2bxX2cxX3xX15xX2c2xXexX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX2exX218xX3xX5xX202xX4xX3xXexXd5xX125xX21xX3xXa1xX14xXeaxX3xX1xXeaxX6xX21xX22xX3xX15xX34xX3xX2bxX28exX21xX3xX7xX255xX21xX22xX3xX7xX68xXexX6fxX3xX7xXeaxX21xX22xX6fxX3xX4xX68xX3xX4xX9fxX2c2xX4xX3xX7xX255xX21xX22xX3xX1xXeaxX34xX21xX3xXexXeaxX34xX21xX3xX21xX22xX7fxX29axX4xX3xX5xX202xXdxX3xX2bxX80xXdxX3xX898xX20xX2exXdxX21xX2bexX95xX21xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xXexXdxX30xX9fxX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX61xXffxX3xX19cxX1xX7fxX21xX22xX6fxX3xXexX8f0xX3xXa1xXa2xXdxX3xX55xX4bcxX21xX22xX3xX5cxX7fxX95xX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX2x1362cxX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xXa1xX116xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX15exX4xX3xXa1xX14xXeaxX3xX1xXeaxX6xX21xX22xX3xX2bxX34xX3xXa1xX116xX3xX2exXdxX145xX21xX3xXa1xX14xXeaxX3xX1xXeaxX6xX21xX22xX3xXexX1xX34xX21xX1xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX1xX202xX21xX1xX3xXbxX1xX141xX4xXffxX3xX13xX9exX9fxX3xX4xX1xX9fxX112xXb6xX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX34xX21xX22xX3xXexXd5xX6xXdxX3xX211xX6xXdxX3xX6c0xX21xX3xXcxXdxX125xX15xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1xX64xX21xX22xX3xX5xX34xX3xX15xXdxX21xX1xX3xX4xX1xX19xX21xX22xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXa1xX2c2xX21xX22xX3xX2bxX34xX3xX5xX116xX21xX22xX3xX15xX202xX21xX3xX21xX1xXa7xXexX3xX2bxX2cxX3xX2bxXdxXb6xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX6xX3xXexX6xX3xXa1xX116xX3xX4xX1xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX15exX4xX3xX2exXdxX30xX21xX3xXa1xX14xXeaxX3xXexX8f0xX3xXd5xXa7xXexX3xX7xX80xX15xX6fxX3xXexX1xX141xX3xX2bxX218xX3xX1xX95xX21xX3xX21xX13cxX6xX6fxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xXa1xX1a3xX9fxX3xXexXdxX125xX21xX3xX15xX99xX3xX15xX6xX21xX22xX3xX2exXa2xX3xX4xe039xXdxX3xXd5xX6xX3xX2exXdxX30xX21xX3xXa1xX20xX21xX22xX3xXa7xX112xX3xXa1xX116xX3xXexXd5xX99xX3xXexX1xX34xX21xX1xX3xX21xXdxX2cxX15xX3xXexXe6xX3xX1xX34xXeaxX3xX4xX1dxX6xX3xX2bexX19xX3xXcxX1xX6xX21xX1xXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xX55xX3c2xX21xX1xX3xXexX7fxX29axX21xX22xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xXeaxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xXd5xX484xX3xX7xX68xX21xX22xX3xX2bxX80xXdxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xXdxX145xX21xX3xX2exXdxX21xX1xX3xX208xX202xX4xX3xX5cxXdxXb6xXexX3xXexXd5xX125xX21xX3xXexXd5xX255xX21xX22xX3xXa1xX342xX21xX22xX3xX5fxX20xX21xX22xX3xX60xX95xX21xX3xXexX1xX125xX15xX3xX15xX2c2xXexX3xX15xXdxX21xX1xX3xX4xX1xX19xX21xX22xX3xX1xX4bcxX21xX22xX3xX1xX342xX21xX3xX21xX13cxX6xX3xX2bxX2cxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xX21xX1xX9exX21xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX7fxX80xX4xX3xX20cxX3xX4xX1xX1dxX3xX21xX1xX9exX21xX3xX2exXdxX30xX21xX3xX4xX14xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX208xX202xX4xX3xX5cxXdxXb6xXexX6fxX3xX4xX68xX3xX4xX1xX2d6xX3xX58xXa7xX9fxX3xX2bexX19xX3xXcxX1xX6xX21xX1xXffxX3xX55xX3c2xX21xX1xX3xX14xX21xX1xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xXdxX145xX4xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexXd5xX125xX21xX3xXexXd5xX255xX21xX22xX3xXa1xX342xX21xX22xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX5xX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xX4xX9exX9fxX6fxX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xXa1xXe1xX21xX1xX3xX4xXe1xX3xXexX1xX20xX21xX22xX3xXexX1xX7fxXa2xX21xX22xX3xX15xX34xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX7xXe6xX3xX5xX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xX5xX80xX21xX6fxX3xXexX1xX261xX15xX3xX4xX1xX85xX3xX5xX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX303xX4xX1xXdxX145xX21xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX307xX3xX4xX68xX3xX4xXa7xX9fxX3xXexXd5xX141xX4xX3xX58xX34xXdxX3xX2exX2cxX3xXexX1xX145xX3xX2bxX80xXdxX3xXa1xX20xX21xX22xX3xXa1xX14xXeaxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX303xX5xX202xX4xX3xX58xX9exX21xX307xX3xX22xXdxX95xX3xX4xX6xXeaxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX15xXe1xXdxX3xX4xX1xea2fxXeaxX3xX5xX80xX21xX3xX2bxX34xX3xX58xX34xXdxX6fxX3xXa1xX68xX3xX5xX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xXdxX145xX4xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xX2bxX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX15xXe1xXdxX3xX4xX1xXcc5xXeaxX3xX58xX34xX21xX1xX3xX4xX1xXeaxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xX9fxX112xX145xX21xX3xX36xX1xX95xXdxX3xX2bexX6xX6fxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xX9fxX112xX145xX21xX3xX2bxX7fxX29axXexX3xX2exXdxX30xX21xX3xX1xXeaxXd1xX4xX3xX4xX1xXeaxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xXexXd5xX261xX21xX3xXexX1xX1dxX112xX3xX4xX1xXdxX145xX21xX3xX1xX34xXeaxX3xX1xX4bcxX21xX22xXffxX3xX55xX3c2xX21xX1xX3xX14xX21xX1xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xXdxX145xX4xX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xXa1xXcc5xX3xX7xX68xX21xX22xX6fxX3xX5xX7fxX80xXexX3xX22xXdxX68xX3xX2bxX80xXdxX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xXa1xX34xX21xX3xX20xX21xX22xX3xX21xX22xXe6xX4xX3xXexXd5xX1a3xX21xX3xXa1xX68xX21xX22xX3xX36xX1xX255xX3xX1xX19xX21xX22xX3xX36xX1xX99xXdxX3xX22xXdxX95xX3xX4xX6xXeaxX3xX15xXe1xXdxX3xX4xX1xXcc5xXeaxX3xX4xX1xXeaxX3xXexX1xXa7xX112xX3xXexX1xX20xX21xX22xX3xXa1xXdxXb6xXbxX3xXd5xXab6xX3xXd5xX34xX21xX22xX4f5xX3xX5fxX9exX112xX3xX4xX1xX85xX21xX1xX3xX5xX34xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xX21xX1xX9exX21xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX7fxX80xX4xX6fxX3xXexX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xX5xX34xX3xXbxX1xX7fxX95xX21xX22xX3xXexXdxXb6xX21xX3xX2bxX20xX3xX4xX4bcxX21xX22xX3xX22xX1a3xX21xX3xX22xXbdxXdxX3xX2bxX34xX3xXexX1xXdxX145xXexX3xX112xX145xX9fxX3xX2bxX80xXdxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX208xX202xX4xX3xX5cxXdxXb6xXexXffxX3xXcxX1xX9fxX112xX2cxX21xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX2d6xX3xX5xX34xX3xXbxX1xX7fxX95xX21xX22xX3xXexXdxXb6xX21xX3xXa1xXdxX3xX5xX202xXdxX3xX15xX34xX3xX4xX318xX21xX3xX5xX34xX3xXbxX1xX7fxX95xX21xX22xX3xXexXdxXb6xX21xX3xX15xX7fxX9fxX3xX7xXdxX21xX1xX6fxX3xXbxX1xX7fxX95xX21xX22xX3xXexXdxXb6xX21xX3xXexXe6xX3xX2bxXb6xX3xX2bxX34xX3xX4xX1xXdxX145xX21xX3xXa1xXa7xX9fxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX7fxX3xX58xX9exX21xX3xX208xX202xX4xX3xX5cxXdxXb6xXexXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xXcxX8f0xX3xXa1xX9exX112xX6fxX3xX4xX68xX3xXexX1xX30xX3xX36xX1xb8c0xX21xX22xX3xXa1xX218xX21xX1xX3xXd5xX7eexX21xX22xX6fxX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX2exXdxX30xX21xX6fxX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX7xX20xX21xX22xX3xX21xX7fxX80xX4xX3xX4xX1xX85xX21xX1xX3xX5xX34xX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX7xX95xX3xX36xX1xX99xXdxX6fxX3xX5xX9exX9fxX3xXa1xXa2xXdxX3xX21xX1xXa7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX2bxX34xX3xX4xXbdxX21xX22xX3xX5xX34xX3xX21xXc5xXexX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xXa1xXd1xX4xX3xXexXd5xX7fxX21xX22xX3xX21xX1xXa7xXexX6fxX3xXa1xXe1xX21xX22xX3xXexXe6xX3xX1xX34xXeaxX3xX21xX1xXa7xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX5cxXdxXb6xXexX3xXbxX1xX7fxX95xX21xX22xX3xX19cxX6xX15xXffxX3xX10fxX14xX21xX3xXexX1xX9exX21xX3xX4xX1xX13cxX3xX303xX5xX202xX4xX307xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xX4xXe1xX4xX3xXa1xX218xX21xX1xX3xX58xX6xX21xX1xX4f5xX3xX208xX202xX4xX3xX1xX1a3xX9fxX6fxX3xX208xX202xX4xX3xX58xX9exX21xX6fxX3xX208xX202xX4xX3xXexX7fxX80xX21xX22xX6fxX3xX208xX202xX4xX3xXa1xXdxX2cxX21xXffxXffxXffxX3xXa1xX116xX3xX21xX68xXdxX3xX5xX125xX21xX3xXa1xXd1xX4xX3xXexXd5xX7fxX21xX22xX3xXa7xX112xXffxX3xX5cxX34xX3xXa1xX9exX112xX3xX4xX1xX85xX21xX1xX3xX5xX34xX3xX5x132a0xX3xX58xXeaxX3xX21xXc5xXexX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xXa7xX112xX3xXa1xX7fxX29axX4xX3xXexX1xX30xX3xX1xXdxXb6xX21xX3xX7xX80xX15xX3xX21xX1xXa7xXexX6fxX3xX7xX9exX9fxX3xX7xX16fxX4xX3xX21xX1xXa7xXexX6fxX3xXa1xX2c2xX4xX3xXa1xXe1xXeaxX6fxX3xX1030xX3xX21xX22xX1xX5fcxX6xX3xX21xX1xXa7xXexX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xX36xX1xXeaxX3xXexX34xX21xX22xX3xX2bxX64xX21xX3xX1xX68xX6xX3xX5cxXdxXb6xXexX3xX19cxX6xX15xXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xX898xXdxX125xX21xX22xX3xX99xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX55xX68xX6xX3xX4xX68xX3xX15xX2c2xXexX3xX2bxX218xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXa1xXd1xX4xX3xX2exXdxXb6xXexX3xX21xX13cxX6xX6fxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX5fxX2c2xX4xX3xX13xX7fxX80xX4xX3xX20cxX3xX2bxX218xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX15xX2c2xXexX3xX4xX1xX9exX21xX3xXexXd5xXa7xX21xX3xX22xXdxX13cxX3xX2exXdxX30xX21xX3xX4xX14xXffxX3xX13xX68xX3xXexX1xX30xX3xX4xX68xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX58xX218xX3xX2exX14xX21xX3xX2bxX2cxX3xX2bxX218xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX15xX2c2xXexX3xX4xX1xX9exX21xX3xXexXd5xXa7xX21xX3xX22xXdxX13cxX3xX99xX3xX21xX1xX13cxX21xX22xX3xX2bxX4bcxX21xX22xX3xXa1xXa7xXexX3xX36xX1xXe1xX4xX3xX21xX1xX7fxX21xX22xX3xX2bxX218xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexXd5xXa7xX21xX3xX22xXdxX13cxX3xX2exXdxX30xX21xX3xX4xX14xX3xX2bxX8f0xX6xX3xXa1xXdxX3xX2bxX34xXeaxX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX3xX2bxX8f0xX6xX3xX4xX68xX3xX7xX16fxX4xX3xXbxX1xXeaxX21xX22xX6fxX3xX4xX68xX3xXa1xX2cxX21xX3xXexX1xXa2xX3xX9fxX112xX3xX21xX22xX1xXdxX3xX5xX9exX9fxX3xXa1xXa2xXdxX3xXexX1xX3c2xX3xX4xX1xX2d6xX3xX4xX68xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX5fxX2c2xX4xX3xX13xX7fxX80xX4xX3xX21xX22xXe6xX3xX99xX3xX1xX318xX21xX3xX13xX50dxX3x1495fxXdxX14xXdxX6fxX3xXexXd5xX125xX21xX3xX58xX116xX112xX3xXcxXd5xX7fxXa2xX21xX22xX3xX208xXb6xX3xX2exXdxX30xX21xX3xX60xX1a3xX15xX3xX60xX95xX21xX3xX5bxX60xX16fxX4xX3xXbxX1xXeaxX21xX22xX3xX21xX64xX15xX3xX13xX14xX21xX1xX3xX55xX7fxX21xX22xX3xXexX1xX19xX3xX2xdd40xX3xX5bxX2xX99fxX84dxee6cxX61xX6fxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xXexX125xX21xX3xX5xX34xX3xX13xX1xX9fxX3xX5cxX64xX21xX3xX352xX1xXeaxX6xX21xX6fxX3xX4xX68xX3xXexX34xXdxX3xXa1xX19xX4xX6fxX3xX22xXdxX141xXbxX3xX4xXe1xX4xX3xXa1xXa2xXdxX3xX2bxX9fxX6xX3xX58xbdc3xXbxX3xX112xX125xX21xX3xX22xXdxXd1xX4xX3xX22xXdxX116xX6fxX3xX22xXdxX13cxX3xX22xX3c2xX21xX3xX2exXa2xX3xX4xXab6xXdxX6fxX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX4xX68xX3xX1xXdxXb6xX9fxX3xX5xX34xX3xX5fxX202xXdxX3xXbxX1xXe1xXbxX3xX7xX7fxX6fxX3xX4xX68xX3xX99fxX3xXbxX1xXc5xXbxX3xX15xX34xX9fxX3xXa1xX30xX3xXexXd5xX218xX3xX15xX6xX3xX3aaxX9fxX84axX3xX22xXdxX6xX21xX3xXe1xX4xXffxXffxXffxX3xX2bxX34xX3xXa1xX7fxX29axX4xX3xX2bxX9fxX6xX3xXbxX1xXeaxX21xX22xX3xX2exX255xX21xX3xX4xX1xX13cxX4f5xX3xX5fxX2c2xX4xX3xX13xX7fxX80xX4xX3xX7xX95xX21xX3xXexXd5xXdxX2cxX9fxX61xXffxX3xX19cxX1xX7fxX3xX2bxX261xX112xX6fxX3xX99xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX55xX68xX6xX3xXa1xX116xX3xX7xX80xX15xX3xX4xX68xX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX6xX21xX1xX3xX1xX4bcxX21xX22xX3xX2bxX80xXdxX3xX36xX1xX14xX3xX21xX64xX21xX22xX3xXa1xXe1xX21xX1xX3xX22xXdxXd1xX4xX3xX2bexX9fxXa7xXexX3xX4xX1xX141xX21xX22xX6fxX3xXa1xXd1xX4xX3xX2exXdxXb6xXexX3xX5xX34xX3xX36xX1xX14xX3xX21xX64xX21xX22xX3xXa1xXe1xX21xX1xX3xXexX1xX1dxX112xXffxX3xX55xX3c2xX21xX1xX3xXexX7fxX29axX21xX22xX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX5fxX2c2xX4xX3xX13xX7fxX80xX4xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX2d6xX3xX15xX6xX21xX22xX3xX1030xX3xX21xX22xX1xX5fcxX6xX3xX22xXdxX14xXdxX3xXexX1xX85xX4xX1xX3xX1xXdxXb6xX21xX3xXexX7fxX29axX21xX22xX3xXexXe6xX3xX21xX1xXdxX125xX21xX6fxX3xXexX1xXdxX125xX21xX3xX21xX1xXdxX125xX21xX3xX5bxX21xX1xX7fxX3xX60xX95xX21xX3xXcxXdxX21xX1xX6fxX3xXcxX1xX1dxX112xX3xXcxXdxX21xX1xX61xX3xX15xX34xX3xX4xX318xX21xX3xX15xX6xX21xX22xX3xX1030xX3xX21xX22xX1xX5fcxX6xX3xX2exXdxX30xX9fxX3xXexX7fxX29axX21xX22xX3xX4xX1xXeaxX3xX2bxXdxXb6xX4xX3xXexXd5xXa7xX21xX3xX22xXdxX13cxX6fxX3xXbxX1xX318xX21xX22xX3xXexX1xX1dxX6fxX3xXexXd5xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX8f0xX21xX22xX6fxX3xX4xX14xX21xX1xX3xX22xXdxXe1xX4xX3xX1xXefdxX21xX3xX1xXeaxXdxX3xX20cxX3xXa1xX68xX3xX5xX34xX3xX1030xX3xXexX1xX19xX4xX3xX2exX14xXeaxX3xX2bxXb6xX3xX2exXdxX30xX21xX6fxX3xX2exX14xXeaxX3xX2bxXb6xX3xX2exXdxX125xX21xX3xX4xX7fxX95xX21xX22xX3xX5xX116xX21xX1xX3xX1xX14xXdxXffxX3xedc8xX3xXexX1xX19xX4xX3xX21xX34xX112xX3xXa1xX116xX3xXa1xXdxX3xX2bxX34xXeaxX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexX6fxX3xX21xX22xX1xX5fcxX6xX3xX5xX34xX3xXexX8f0xX3xXd5xXa7xXexX3xX7xX80xX15xX6fxX3xXexX8f0xX3xXexX1xX9fxX99xX3xX1030xX3xXexX1xX19xX4xX3xX2bxX2cxX3xXa1xX7fxXa2xX21xX22xX3xX2exXdxX125xX21xX3xXd5xX6xX21xX1xX3xX22xXdxX80xXdxX3xX2exXdxX30xX21xX3xX22xXdxX13cxX6xX3xX4xXe1xX4xX3xX3aaxX9fxX255xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX318xX21xX3xX4xX1xX7fxX6xX3xXexX202xXeaxX3xX5xX261xXbxXffxX3xX60xX6xX9fxX3xX21xX34xX112xX3xX5xX218xX4xX1xX3xX7xd845xX3xX4xX68xX3xXexX1xX30xX3xX22xX1xXdxX3xX21xX1xX261xX21xX3xX4xX20xX21xX22xX3xX5xX6xXeaxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xXe1xX4xX3xX6xX21xX1xX3xX1xX4bcxX21xX22xX3xX22xXdxX13cxX3xX21xX7fxX80xX4xX6fxX3xX22xXdxX13cxX3xX2exXdxX30xX21xX6fxX3xX21xX1xX7fxX21xX22xX3xX1030xX3xXexX1xX19xX4xX3xX21xX34xX112xX6fxX3xX4xX1xX1dxX3xX21xX1xX9exX21xX3xX4xX1dxX6xX3xX2bxX4bcxX21xX22xX3xX2exXdxX30xX21xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX55xX68xX6xX3xXa1xX116xX3xXa1xX7fxX6xX3xX2bxX34xXeaxX3xXexXd5xX9fxX112xX2cxX21xX3xXexX1xX9fxX112xX145xXexXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xX211xX2c2xXexX3xX15xXdxX21xX1xX3xX4xX1xX19xX21xX22xX3xX21xX13cxX6xX3xX4xX1xXeaxX3xX7xXe6xX3xX2exXe1xX15xX3xXexXd5xX15exX3xX5xX9exX9fxX3xXa1xXa2xXdxX6fxX3xXexX8f0xX3xXexX1xXa2xXdxX3xXexXdxX2cxX21xX3xX7xX151axX3xXa1xX145xX21xX3xXexX1xXa2xXdxX3xX2bxX64xX21xX3xX15xXdxX21xX1xX3xX1xXdxXb6xX21xX3xXa1xX202xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX2exXdxX30xX21xX3xX2bexX19xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX6fxX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX21xX1xX9exX21xX3xX2exXdxX30xX21xX3xX2bexX19xX3xXcxX1xX6xX21xX1xXffxX3xX13xX1xX85xX21xX1xX3xX1xX781xX6fxX3xX15xa297xXdxX3xX21xX22xX7fxXa2xXdxX3xX58xX9exX21xX3xXa1xX116xX3xX5xX34xX3xX15xX2c2xXexX3xXexX1xX1a3xX21xX3xX5fxX2c2xX4xX3xX13xX7fxX80xX4xX3xXexXd5xXeaxX21xX22xX3xX2bxXdxXb6xX4xX3xX22xXdxX13cxX3xX22xX3c2xX21xX6fxX3xX2exX14xXeaxX3xX2bxXb6xX3xX15xX20xXdxX3xXexXd5xX7fxXa2xX21xX22xX6fxX3xX36xX1xX20xX21xX22xX3xX22xXdxX6xX21xX3xX7xX255xX21xX22xX3xXexX1xXdxX145xXexX3xX112xX145xX9fxX3xX2bxX34xX3xXexX1xXdxX125xX21xX22xX3xX5xXdxX125xX21xX22xX3xX4xX1dxX6xX3xX15xX3c2xX21xX1xXffxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXeaxX58xX112xXaxX12xX0xX2exX3xX7xXexX112xX5xX10xX9xXaxX15xX7xXeaxX20cxX2exXdxX58xXdxX20cx130fdxXeaxX21xXexX20cx12499xX10xXdxX22xX1xXexX4f5xX21xXeaxXd5xX15xX6xX5xXaxX12xX55xX6ddxX6xX3x10f3bxXdxXb6xX9fxX3xXcxX1xX141xX112xX0xX46xX2exX12xX0xX46xXbxX12