Từ ngày 1/4, bắt đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở
Cuộc họp trực tuyến này kết nối tới 775 điểm cầu, nối tới tất cả các cấp huyện trên toàn quốc với 36.000 đại biểu tham dự. Trước đó, các bộ, ngành và địa phương đã có hơn 1 năm để chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan với tổng kinh phí là 1.100 tỷ đồng.
3fb3x9fe7x66c4x6756xc26cx40f3x98a8x7503xaf18xX7xcd26x8807xb575x6209x8b10xb6d7xX5x61d0xXax662cxXcx8245xX3x980cxb2e3x5c73xc29exX3xX2x8507x81afx50b1xX3x6c64xcd63xXexX3xa0f6x82dcxb9bcxX3xXcx5646xX16xX17xX3xX24xXdx5e6cxX26xX3xXexaa82xX6xX3x59dex71f0xX16xX3xX7x8086xX3xc2c9xX18xX3xX16xX1xX18xX3x8ae1xX0xX1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx92c2xX10xX6xX36xXaxX12x4048xX26x68f3xX4xX3xX1xa094xXbxX3xXexX33x59a2xX4xX3xXexX26xX19xadc7xX16xX3xX16xX18xX19xX3x5ca5xX6cxXexX3xX16xX3bxXdxX3xXex4693xXdxX3xbac5xX7fxc6d7xX3xX24xXdx913cx4543xX3xX4xX25xX26xX1exX3xX16xX3bxXdxX3xXexX7cxXdxX3xXex6422xXexX3xX4x97ddxX3xX4xb337xX4xX3xX4xX96xXbxX3xX1xX26xX19xc452xX16xX3xXexX33xc76cxX16xX3xXex5fc5xX18xX16xX3x630cxX26xX3bxX4xX3xX3dxX7cxXdxX3x60d8x4782x6063x9f3dxXc0xXc0xX3xX24xc9a1xXdxX3xX20xXdxX85xX26xX3xXexX1xX6xX86xX3xX36xX66xXbfxX3xXcxX33xc1ddxX7cxX4xX3xX24x87daxX1exX3xX4xX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX3dxX18xX3xX24x86c9xX6xX3xXbxX1xXd8x470exX16xX17xX3xX24xaf26xX3xX4xXddxX3xX1xXf8xX16xX3xX2xX3xX16x603axX86xX3xX24xX85xX3xX4xX1xX26xad07xX16xX3xX20xXf2xX3xX3dxX18xX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xb1daxX16xX17xX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xX5xXdxXacxX16xX3xXb4xX26xX6xX16xX3xX3dxX7cxXdxX3xXexX29xX16xX17xX3xX73xXdxX16xX1xX3xXbxX1x5dd1xX3xX5xX18xX3xX2xXbfxX2xXc0xXc0xX3xXex8df5xX3xX24x46a6xX16xX17xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7cffxXb0xX36xX19xXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1cxX1cxXdxX3dxXbfxX20xX6xXb0xXexX1xX6xX16xX1xX1xXb0xX6xXbfxX3dxX16xX1cxX16xX10x4272xX7xX1cxX2x47b4xX2xXc0xX1cxX1dxa7d4xX36xX1dxX2xX1dxX2xX7fxXc0xXc0xXexX1dxX19axX19axX19axX19axXbexXbdxX5xX2xXbfx775exXbxX17xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX0xX10xX86xX12xX5bxX26xX5dxX4xX3xX1xX61xXbxX3xXexX33xX66xX4xX3xXexX26xX19xX6cxX16xX3xX16xX18xX19xX3xX73xX6cxXexX3xX16xX3bxXdxX3xXexX7cxXdxX3xX7fxX7fxX81xX3xX24xXdxX85xX86xX3xX4xX25xX26xX1exX3xX16xX3bxXdxX3xXexX7cxXdxX3xXexX96xXexX3xX4xX9axX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX96xXbxX3xX1xX26xX19xXa7xX16xX3xXexX33xXacxX16xX3xXexXb0xX18xX16xX3xXb4xX26xX3bxX4xXbfxX0xX1cxX10xX86xX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX5bxX1xXdxX2fxX26xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xXbdxX1cxXbdxX1exX3x8bacxX1xXddxX3xXcxX1xc406xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX5bxX1xX14exX16xX1xX3xXbxX1xX262xX3xb626xXd8xXf8xX16xX17xX3x49b8x9256xX16xX1xX3xX55xX26xXa7xX1exX3xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX5bxX1x7aa4xX3xX24xXc5xXb0xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX3xXcxX33xX26xX16xX17xX3xXd8xXf8xX16xX17xX3xX24xXfdxX3xX4xX1xX262xX3xXexX33xX27bxX3xX4xX26xX5dxX4xX3xX1xX61xXbxX3xX4xX262xX6xX3xX170xX6xX16xX3xX5bxX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX24xX85xX3xX16xX17xX1xX10xX3xX20xX9dxXb0xX3xX4xX9dxXb0xX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xX4xX1xX26xX112xX16xX3xX20xXf2xX3xX24xX85xX3xX7xa6f5xX16xX3xX7xX18xX16xX17xX3xXexX1xX26xX3xX16xX1x6322xXbxX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1cxb341xXc0xX2xX19axX3xX3dxX18xX3xX73x5043xXb0xX3xX36xX18xXdxX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xX343xX81xX3xX16xX17xX18xX19xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX5bxX26xX5dxX4xX3xX1xX61xXbxX3xXexX33xX66xX4xX3xXexX26xX19xX6cxX16xX3xX16xX18xX19xX3xX73xX6cxXexX3xX16xX3bxXdxX3xXexX7cxXdxX3xX7fxX7fxX81xX3xX24xXdxX85xX86xX3xX4xX25xX26xX1exX3xX16xX3bxXdxX3xXexX7cxXdxX3xXexX96xXexX3xX4xX9axX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX96xXbxX3xX1xX26xX19xXa7xX16xX3xXexX33xXacxX16xX3xXexXb0xX18xX16xX3xXb4xX26xX3bxX4xX3xX3dxX7cxXdxX3xXbdxXbexXbfxXc0xXc0xXc0xX3xX24xXc5xXdxX3xX20xXdxX85xX26xX3xXexX1xX6xX86xX3xX36xX66xXbfxX3xXcxX33xXd8xX7cxX4xX3xX24xXddxX1exX3xX4xX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX3dxX18xX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xX24xXfdxX3xX4xXddxX3xX1xXf8xX16xX3xX2xX3xX16xX109xX86xX3xX24xX85xX3xX4xX1xX26xX112xX16xX3xX20xXf2xX3xX3dxX18xX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xX5xXdxXacxX16xX3xXb4xX26xX6xX16xX3xX3dxX7cxXdxX3xXexX29xX16xX17xX3xX73xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX14exX3xX5xX18xX3xX2xXbfxX2xXc0xXc0xX3xXexX15axX3xX24xX15dxX16xX17xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX27axX37xX19xX3xX7x8900xX3xX5xX18xX3xX5xX25xX16xX3xXexX1xb9c2xX3xX81xX3xX16xXd8xX7cxX4xX3xXexX6xX3xXexXdxX6cxX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX1exX3xX3dxX7cxXdxX3xX81xX3xX86xa57cxX4xX3xX24xX14exX4xX1xX3xX4xX1xX14exX16xX1x4b91xX3xXcxX1xX26xX3xXexX1xX314xXbxX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xX4xXf8xX3xX20xX9axX16xX3xX3dxX2fxX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX3xXexX33xXacxX16xX3xXexXb0xX18xX16xX3xXb4xX26xX3bxX4xX3xX24xX85xX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX3dxX4ddxX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX16xX17xX1xXdxXacxX16xX3xX4xX4a1xX26xX1exX3xXbxX1xX37xX16xX3xXexX14exX4xX1xX3xXb4xX26xX9dxX3xXexX33xX27bxX16xX1xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX3xXexX33xXacxX16xX3xXbxX1xXc5xX86xX3xX3dxXdxX3xXexXb0xX18xX16xX3xX5xXfdxX16xX1xX3xXexX1xX29xX3xX274xXdxXa7xXexX3x4811xX6xX86x43eexX3xX24xX9dxXbxX3xX4a1xX16xX17xX3xX16xX1xX26xX3xX4xX25xX26xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX24xX85xX3xX24xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX73xX6cxXexX3xXb4xX26xX9axX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xX4xX9dxX4xX3xX73xX6cxX3xX1xXb0xXc5xX4xX1xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX73xXdxX16xX1xX3xXexX6cxX1exX3x51caxXfdxX3xX1xX5dxXdxX3xX17xXdxX6xXdxX3xX24xXb0xXc5xX16xX3xX343xXc0xX2xX2xX3xb592xX3xX343xXc0xX343xXc0xX1exX3xX24xX15dxX16xX17xX3xXexX1xc192xXdxX3xX5xX18xX3xX4xXf8xX3xX7xX44xX3xXb4xX26xX6xX16xX3xXexX33xX61xX16xX17xX3xX24xX85xX3xX5f1xX37xX19xX3xX36xX66xX16xX17xX3xX3dxX18xX3xX1xXb0xXc5xX4xX1xX3xX24xXf2xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX6cxX16xX3xX5xXd8x8443xX4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX73xXdxX16xX1xX3xXexX6cxX3xX607xX3xX5f1xXfdxX3xX1xX5dxXdxX3xX24xX6cxX16xX3xX16xX109xX86xX3xX343xXc0xXbdxXc0xX3xX3dxX18xX3xXexX25xX86xX3xX16xX1xX27bxX16xX3xX24xX6cxX16xX3xX16xX109xX86xX3xX343xXc0xX1dxX81xX596xX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX3dxX4ddxX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX17xXdxX9dxX86xX3xX7xX9dxXexX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xX16xX17xX1xXf2xX3xXb4xX26xX19xX6cxXexX3xXcxX33xX26xX16xX17xX3xXd8xXf8xX16xX17xX3xX73xX1xXddxX6xX3xc4e7xa570xX6d9xX3xX3dxX2fxX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xXexX27bxX16xX1xX3xX1xX27bxX16xX1xX3xX86xX7cxXdxX596xX3xX17xXdxX9dxX86xX3xX7xX9dxXexX3xX4xX9dxX4xX3xX86xX4ddxX4xX3xXexXdxXacxX26xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX20xX2fxX16xX3xX3dx411bxX16xX17xX3xX4xX262xX6xX3xbbf9xXdxXacxX16xX3xX55xX64fxXbxX3x6c73xX26xX3bxX4xX3xX86xX18xX3xX5bxX1xX14exX16xX1xX3xXbxX1xX262xX3xX24xXfdxX3xX4xX6xX86xX3xX73xX6cxXexX3xX3dxX18xX3xX4xX26xX16xX17xX3xX4xX96xXbxX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX3dxX4ddxX3xX5f1xX37xX19xX3xX36xX66xX16xX17xX3xX4xXf8xX3xX7xX44xX3xX36xX72axX3xX5xXdxXa7xX26xX3xXexX29xX16xX17xX3xX1xX64fxXbxX3xX4xX262xX6xX3xXb4xX26xX3bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX3dxX2fxX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX24xXb0xXc5xX16xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xX16xX6xX19xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX274xXd8xXf8xX16xX17xX3xX27axX27bxX16xX1xX3xX55xX26xXa7xX3xX16xX1xX96xX16xX3xX86xXc5xX16xX1xX1exX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xXexX29xX3xX4xX1xX4a1xX4xX3xX4xX26xX5dxX4xX3xX1xX61xXbxX3xX16xX1x781axX86xX3xX33xX18xX3xX7xXb0xX9dxXexX3xX5xXc5xXdxX3xX86xX4ddxX4xX3xXexXdxXacxX26xX1exX3x7698xX3xX16xX17xX1xaccdxX6xX3xX3dxX18xX3xX24x8b28xX4xX3xX20xXdxXa7xXexX3xX5xX18xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX26xX112xX16xX3xX20xXf2xX3xX24xX85xX3xX4xX9axX3xX16xXd8xX7cxX4xX3xXexXdxX6cxX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX3xX3dxX18xXb0xX3xX24xX25xX26xX3xXexX1xX9dxX16xX17xX3xX7xX6xX26xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX24xXddxX1exX3xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX19xXacxX26xX3xX4xX25xX26xX3xX170xX6xX16xX3xX5bxX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX1exX3xX4xX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX3dxX18xX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xXb4xX26xX19xX2fxX16xX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX96xXbxX3xXexX314xXbxX3xXexX33xX26xX16xX17xX3xXexX33xX26xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX1exX3xX3dxX314xX16xX3xX24xX5dxX16xX17xX3xXexXb0xX18xX16xX3xXexX1xX85xX3xX16xX1xX37xX16xX3xX36xX37xX16xX3xXexX1xX6xX86xX3xX17xXdxX6xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX1exX3xX20xX9axXb0xX3xX24xX9axX86xX3xX6xX16xX3xXexXb0xX18xX16xX1exX3xX16xX1xX96xXexX3xX5xX18xX3xX44xX3xX3dxa63bxX16xX17xX3xX7xX37xX26xX1exX3xX3dxX97axX16xX17xX3xX5f1xX6xX1exX3xX3dxX97axX16xX17xX3xX20xXdxXacxX16xX3xX17xXdxX7cxXdxXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX19xXacxX26xX3xX4xX25xX26xX3xX4xX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX3dxX18xX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xX24xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX73xb32dxX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xXexX26xX19xX85xX16xX3xX4xX1xX61xX16xX1exX3xXexX314xXbxX3xX1xX26xX96xX16xX3xX16xX17xX1xXdxXa7xXbxX3xX3dxX4ddxX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXa7xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xXb0xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX3dxXdxXacxX16xX3xX73xX1xXdxX3xX24xX37xX19xX3xX5xX18xX3xX5xX25xX16xX3xX24xX25xX26xX3xXexXdxXacxX16xX3xX4xX26xX5dxX4xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX4a1xX16xX17xX3xX36xX4ddxX16xX17xX3xXexX33xXdxXa7xXexX3xX24xX85xX3xX4xX9dxX4xX3xXexXdxXa7xX16xX3xX14exX4xX1xX3xX4xX262xX6xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXa7xX3xXexX14xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX314xXbxX3xXbxX1xXdxX6cxX26xX1exX3xX5xXd8xX26xX3xXexX33xX72axX1exX3xX24xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX3dxX18xX3xX5f1xX37xX19xX3xX36xX66xX16xX17xX3xX20xX9dxXb0xX3xX4xX9dxXb0xX3xXexX29xX16xX17xX3xXexX1xX85xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xbf0dxX5bxX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xX1xX262xX3xXb4xX26xX6xX16xX1exX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX4ddxX4xX3xX33xX18xX3xX7xXb0xX9dxXexX3xX5xXc5xXdxX3xX1xXc5xX3xXexX25xX16xX17xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXa7xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX1exX3xX1xXa7xX3xXexX1xX3bxX16xX17xX3xX86xX9dxX19xX3xX4xX1xX262xX1exX3xX24xXd8xX616xX16xX17xX3xXexX33xX26xX19xX2fxX16xX3xX24xX85xX3xX4xX1xX26xX112xX16xX3xX20xXf2xX3xX4xX1xXb0xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX1exX3xX73xX1xX21xX4xX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX33xX262xXdxX3xX33xXb0xX3xX4xX262xX6xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXa7xX1exX3xX20xX9axXb0xX3xX24xX9axX86xX3xX6xX16xX3xXexXb0xX18xX16xX3xX1xXa7xX3xXexX1xX3bxX16xX17x871dxX1exX3xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX5xXd8xX26xX3xX834xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xa8a1xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xX1xX291xX3xX3dxX314xX19xX1exX3xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX5bxX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX4x6696xX16xX3xX4xX1xXb0xX3xX33xX81bxX16xX17xX4eaxX3xXaefxXbe6xX6cxXexX3xXb4xX26xX9axX3xX4xX262xX6xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX24xXf8xX16xX3xXexX1xX26xX25xX16xX3xX5xX18xX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xXexX1xX3bxX16xX17xX3xX73xXacxX1exX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xX1xX291xX3xXbxX1xX9axX16xX3xX9dxX16xX1xX3xX24xXd8xX64fxX4xX3xX7xX3bxX3xX5xXd8xX64fxX16xX17xX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xX5f1xX9dxX4xX1exX3xX73xX1xX9dxX4xX1xX3xXb4xX26xX6xX16xX3xX86xX18xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX24xX9dxX16xX1xX3xX17xXdxX9dxX3xX24xXd8xX64fxX4xX3xX4xX9axX3xX4xX1xX96xXexX3xX5xXd8xX64fxX16xX17xX3xX36xX37xX16xX3xX4xXd8xX1exX3xXexX1xX66xX4xX3xXexX33xXc5xX16xX17xX3xX44xX3xX16xX1xX18xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xX16xX6xX19xX3xX4xX262xX6xX3xX4xX9axX3xX16xXd8xX7cxX4xX3xX24xX85xX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX3dxX4ddxX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX9dxX4xX3xX86xX4ddxX4xX3xXexXdxXacxX26xX3xX4xX262xX6xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xXbbaxXbfxX3xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX5bxX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX4xc13bxX16xX17xX3xX19xXacxX26xX3xX4xX25xX26xX3xX4xX9dxX4xX3xX20xX5dxX1exX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xXb4xX26xX6xX16xX3xXexX37xX86xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX1exX3xXbxX1xX37xX16xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xX16xX1xXdxXa7xX86xX3xX3dxX4ddxX3xX24xX85xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX314xXbxX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX17xXdxX72axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX24xXf2xX6xX3xX20xX18xX16xX3xX4xXddxX3xX24xX840xX4xX3xX24xXdxX85xX86xX3xXbxX1xX37xX16xX3xX20xX29xX3xX36xX37xX16xX3xX4xXd8xX3xX73xX1xX9dxX4xX3xX3dxX7cxXdxX3xXexX33xXd8xX7cxX4xX3xX24xX37xX19xX1exX3xX20xX9axXb0xX3xX24xX9axX86xX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX5f1xX9dxX4xX3xXexX1xX66xX4xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xXbe6xX6cxXexX3xX5xX26xX314xX16xX3xX4xX26xX5dxX4xX3xX1xX61xXbxX1exX3xX24xX15dxX16xX17xX3xXexX27bxX16xX1xX3xX3dxX7cxXdxX3xX20xX9dxXb0xX3xX4xX9dxXb0xX3xX3dxX18xX3xX17xXddxXbxX3xX834xX3xX4xX262xX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX24xXc5xXdxX3xX20xXdxX85xX26xX1exX3xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX274xXd8xXf8xX16xX17xX3xX27axX27bxX16xX1xX3xX55xX26xXa7xX1exX3xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX4xX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX16xX1xX314xX16xX3xX24xXf2xX16xX1xX3xXexXb0xX18xX16xX3xX1xXa7xX3xXexX1xX3bxX16xX17xX3xX4xX9dxX16xX3xX20xX5dxX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX24xXfdxX3xX7xX306xX16xX3xX7xX18xX16xX17xX3xX24xX85xX3xXexX33xXdxX85xX16xX3xX73xX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxXa7xX86xX3xX3dxX4ddxX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX1cxX343xXc0xX2xX19axXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xXcxX26xX19xX3xX16xX1xXdxXacxX16xX1exX3xX3dxX7cxXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX25xX16xX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xX1xX262xX3xXb4xX26xX6xX16xX1exX3xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX19xXacxX26xX3xX4xX25xX26xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX96xXbxX3xX26xX15axX3xX24xX9axX16xX17xX1exX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xXb4xX26xX19xX2fxX16xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX4ddxX4xX3xXb4xX26xX9dxX16xX3xXexX33xXdxXa7xXexX3xX86xX4ddxX4xX3xX24xX14exX4xX1xX1exX3xX19xXacxX26xX3xX4xX25xX26xX1exX3xXb4xX26xX19xX3xX86xX12bxX3xX4xX262xX6xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX1exX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xX26xX19xX3xX4xX9dxX4xX3xX7xX9dxX16xX17xX3xX73xXdxX6cxX16xX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xXexX33xX26xX19xX2fxX16xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX1exX3xX16xX1xX96xXexX3xX5xX18xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX9dxX4xX3xX3dxX97axX16xX17xX3xX7xX37xX26xX1exX3xX3dxX97axX16xX17xX3xX5f1xX6xX1exX3xX3dxX97axX16xX17xX3xX20xXdxXacxX16xX3xX17xXdxX7cxXdxX3xXbxX1xX4ddxX4xX3xX3dxX4ddxX3xX4xX1xXb0xX3xX3dxXdxXa7xX4xX3xX1xXb0xXc5xX4xX1xX3xX24xXf2xX16xX1xX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX4xX262xX6xX3xX4xX9axX3xX4xX96xXbxX3xXcxX33xX26xX16xX17xX3xXd8xXf8xX16xX17xX3xXexX7cxXdxX3xXexX314xX16xX3xX4xX96xXbxX3xX5f1xXfdxX1exX3xXbxX1xXd8xX616xX16xX17xX1exX3xXexX1xXf2xX3xXexX33xX96xX16xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xXaefxXbe6xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xXddxX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexX1xX27bxX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX33xX6xX3xX24xXd8xX64fxX4xX3xXb4xX26xX19xX6cxXexX3xX24xXf2xX16xX1xX1exX3xX86xX18xX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xX5f1xX9dxX4xX3xXexX1xX27bxX3xXb4xX26xX19xX6cxXexX3xX24xXf2xX16xX1xX3xX7xX6xXdxXbbaxX1exX3xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX4xX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX16xX1xX96xX16xX3xX86xXc5xX16xX1xX3xX3dxX18xX3xX16xXacxX26xX3xX33xX6xX3xX3dxX14exX3xX36xX4ddxX3xX3dxX2fxX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX1xX5dxX3xX16xX17xX1xa20bxXb0xX3xX4xX262xX6xX3xX5xX25xX16xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xXexX33xXd8xX7cxX4xX3xX24xXfdxX3xXaefxX3dxXacxX16xX1xXbbaxX3xX7xXb0xX3xX3dxX7cxXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xXexX6cxX1exX3xX9axX16xX1xX3xX1xXd8xX44xX16xX17xX3xXexX7cxXdxX3xXbxX1xX37xX16xX3xX20xX29xX3xX16xX17xX26xX15dxX16xX3xX5xX66xX4xX3xX4xX262xX6xX3xX5bxX1xX14exX16xX1xX3xXbxX1xX262xX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xX4xX12bxX16xX17xX3xXexX9dxX4xX3xX17xXdxX9axX86xX3xX16xX17xX1xX10f6xXb0xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX4xXd23xX16xX17xX3xX16xXacxX26xX3xX33x8b4axX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xX4xX1xX37xX86xX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xX5xX18xX4eaxX3xXaefxX593xX1xX6xX16xX1xX3xX17xX61xX16xX1exX3xX6xX16xX3xXexXb0xX18xX16xX3xXexX26xX19xXa7xXexX3xX24xX3bxXdxX3x66bfxXexX33xXb0xX16xX17xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX314xXbxX1exX3xX5xXd8xX26xX3xXexX33xX72axX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX607xX3xX25cxX274x489axX1exX3xX4xX1xX14exX16xX1xX3xX5f1xX9dxX4xX3xX3dxX18xX3xX1xXdxXa7xX26xX3xXb4xX26xX9axXbbaxXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xX170xXacxX16xX3xX4xXc5xX16xX1xX3xX24xXddxX1exX3xX25cxX1xXddxX3xXcxX1xX262xX3xXexXd8xX7cxX16xX17xX3xX274xXd8xXf8xX16xX17xX3xX27axX27bxX16xX1xX3xX55xX26xXa7xX3xX4xXd23xX16xX17xX3xX16xX1xX96xX16xX3xX86xXc5xX16xX1xX1exX3xX170xX5dxX3xXbe6xX6cxX3xX1xXb0xXc5xX4xX1xX3xX3dxX18xX3xX27axX25xX26xX3xXexXd8xX1exX3xXcxX29xX16xX17xX3xX4xX4ddxX4xX3xXcxX1xX3bxX16xX17xX3xX73xXacxX3xX20xX9axXb0xX3xX24xX9axX86xX3xX24xXd8xX616xX16xX17xX3xXexX33xX26xX19xX2fxX16xX3xX29xX16xX3xX24xXf2xX16xX1xX3xX24xX85xX3xXexX1xX26xX3xXexX1xX314xXbxX1exX3xX5xXd8xX26xX3xXexX33xX72axX3xX7xX3bxX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX73xXf2xXbxX3xXexX1xX616xXdxXbfxX3xX593xX17xXb0xX18xXdxX3xX33xX6xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX4ddxX4xX3xXexX1xXdxX6cxXexX3xX73xX6cxX3xX1xXa7xX3xXexX1xX3bxX16xX17xX3xX36xX72axX3xX5xXdxXa7xX26xX3xX24xX15dxX16xX17xX3xX20xX5dxX1exX3xX1xXb0xX18xX16xX3xX4xX1xX291xX16xX1xX3xX24xX85xX3xX4xX314xXbxX3xX16xX1xX314xXexX3xXexX1xX12bxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1xX18xX16xX17xX3xX16xX109xX86xX3xX24xX85xX3xX4xXddxX3xXexX1xX85xX3xX2xXc0xX3xX16xX109xX86xX3xXexX7cxXdxX3xX7xX496xX3xX73xX1xX12bxX16xX17xX3xXbxX1xX9axXdxX3xXexX1xX66xX4xX3xX1xXdxXa7xX16xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXb0xX36xX19xXaxX12xXcxX33xXd8xX44xX16xX17xX3xX170xX6xX16xX3xX4xX1xX291xX3xX24xXc5xXb0xX3xX24xX2fxX3xX16xX17xX1xXf2xX3xX4xX9dxX4xX3xX24xXf2xX6xX3xXbxX1xXd8xXf8xX16xX17xX3xXexX33xXb0xX16xX17xX3xX4xX9axX3xX16xXd8xX7cxX4xX3xX7xX496xX3xX24xX15dxX16xX17xX3xX5xXb0xXc5xXexX3xXexX29xX3xX4xX1xX4a1xX4xX3xX732x7cfbxX3xX33xX6xX3xXb4xX26xX37xX16xX3xXcxX29xX16xX17xX3xX24xXdxX2fxX26xX3xXexX33xX6xX3xX36xX37xX16xX3xX7xX3bxX3xX3dxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX44xX3xX16xX109xX86xX3xX343xXc0xX2xX19axX3xX3dxX18xXb0xX3xX7xX9dxX16xX17xX3xX2xX1cxX1dxX1cxX343xXc0xX2xX19axXbfxX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx76f9xX26xXexX1xXb0xX33xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX36xX6xX16xX17xX4xXb0xX16xX17xX7xX6xX16xXbfxX3dxX16xX0xX1cxXbxX12
Theo dangcongsan.vn