Thưởng "nóng" cho Công an huyện Tĩnh Gia phá chuyên án ma túy lớn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Công an huyện Tĩnh Gia - đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh phát hiện bắt giữ được số lượng ma tuý lớn nhất đã được Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng nóng vào ngày 18/7.
8245xa8a7x12c56x12013x8e71x93b9xd907xdd00xfb30xX7x11413xb69bx9ed1x91a8xec17x9ad1xX5xa1c9xXax11f1fxXcxX1x12798xe063xb5e6xcff9xX3xXaxX17xe398xX17xX18xXaxX3xX4xX1x93c5xX3x11a1fx104baxX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xd80fxcc07x11681xX17xX3xXcx937exX17xX1xX3x1040dxXdxX6xX3xXbxX1xe78axX3xX4xX1xX2exX2fx114c0xX17xX3xX3exX17xX3xec1bxX6xX3xXexd08cxX2fxX3xX5x10988xX17xX0xc1b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1111bxX10xX6xda00xXaxX12xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX34xX17xX1xX3xX38xXdxX6xX3xfaeaxX3xdaadx10567xX17xX3xc1faxb827xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX4xc710xXbxX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX83x8fdbxX2exX3xXexXdxX44xX17xX3xX4x10f9axX6xX3xXex1016exX17xX1xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xXdxX30xX17xX3x99bex10154xXexX3xX18xXdxce61xX3xX83xX15xdb62xX4xX3xX7x9d12xX3xX5xX15xXc2xX17xX18xX3xX4axX6xX3xXexX2ex8342xX3xX5xX52xX17xX3xX17xX1xX93xXexX3xX83x8e33xX3xX83xX15xXc2xX4xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexXaaxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX64xX1cxX6xX3xXexeb1fxX6xX23xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX87xf698xX23xX3xX17xX18xX10fxX2fxX3xX2xdad5xX55xf0eax11909xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabb0xX23xX67xX2fxXaxX12xX0xXdxX4axX18xX3xX7xXfexX4xX9xXaxX55xX55xXdxX87xX11bxXb8xX6xX23xXexX1xX6xX17xX1xX1xX23xX6xX11bxX87xX17xX55xX17xX10x1255exX7xX55xX2x11813x1291dxX118xX55xe6ddxX118xX67xX159xX2xX11axf5ebxX155x1281axX161xXexX118xX11ax847cxX155xX156xX2xX161xX5xX2xX11bx98c5xXbxX18xXaxX3xX55xX12xd5e4xXdfxX17xX1xX3xX83xf93exX23xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexXaaxX17xX1xX3xXexXfexX6xX23xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX23xX3xX12bxX6xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxX44xX17xX3xX3exX17xX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX67xX2fxXaxX12xX25xb13axX3xXexX1x9a01xccbbxX3x9466xX17bxXdxX3xXexX3exX3x11926xX1xX15xX84xX17xX18xX3xc6cdxX2exX2fxX3xbaccxX6xX17xX1xX3xX81xX3x8295xX1xX1cxX3xX38xXdxX3exX4axX3xX83xXc6xX4xX1c4xX3xXcxX1xXa6xX3xXexXfexX15xX16xX17xX18xX3xX4xX84xX3x10a3dxX2exX6xX17xX3xX25x899fxX1c6xXcxX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexXaaxX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX64xX1cxX6xX3xX83xXdfxX3xXexXfexX6xX23xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX15fxX161xX3xXexXfexXdxX30xX2exX3xX83xb72exX17xX18xc7c5xX3xX64xX2exX2fxX30xX17xX3xX2exf994xX1c4xX3x8fa7xX12bx10414xX1d4xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX34xX17xX1xX3xX38xXdxX6xX3xX83xXdfxX3xXexXfexX6xX23xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2xX161xX3xXexXfexXdxX30xX2exX3xX83xX235xX17xX18xX238xX3xX83xX17bxXdxX3xX67xXdxX30xX17xX3xX4xX3exX4xX3xX25xX26xX17xX18xX3xXexX2fxX3xX246xX18xf869xX4xX3xX201xX84xX17xX1c4xX3x1263exXdxX30xXexX3xXcxX2exX93xX17xX1c4xX3xX1cdxXdxX4axX3xX25xX1xX2exX17xX18xX1c4xX3xX64xX2exX2fxX3xd9ddxX17xX1xX1c4xX3xX1c6xX26xX17xX18xX3xXcxXdx96faxX17xX1c4xX3xX2afxX17xX1xX3xX25xX15xb93axX17xX18xX3xX87xX10fxX3xX1c6xd663xX4xX3xXcxX23xX10fxX17xX3xX83xX1cxX17xX18xX3xXexXfexX44xX17xX3xX83xX88xX6xX3xXb8xX10fxX17xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXexXfexX6xX23xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX11axX166xX3xXexXfexXdxX30xX2exX3xX83xX235xX17xX18xX3xX4xX1xX23xX3xXb8xX6xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxX44xX17xX3xX3exX17xX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX67xX2fxXaxX12xXcxXfexX15xX52xX4xX3xX83xX1cxX1c4xX3xX83xX9dxX2exX3xXexX1xX3exX17xX18xX3xX11axX55xX156xX161xX2xX155xX1c4xX3xXexX1xX26xX17xX18xX3xX1fbxX2exX6xX3xX4xX26xX17xX18xX3xXexX3exX4xX3xXexXfexXdxX17xX1xX3xX7xX3exXexX3xX87xX10fxX3xX4xX3exX4xX3xXb8xXdxX30xX17xX3xXbxX1xX3exXbxX3xX17xX18xX1xXdxX30xXbxX3xX87xX1bfxX1c4xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX34xX17xX1xX3xX38xXdxX6xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xXdxX30xX17xX3xX4axbd3axXexX3xX83xX15xX2c5xX17xX18xX3xX67x8529xX2fxX3xX87xe536xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxX1c3xX17xX1c4xX3xX4axX2exX6xX3xXb8xX3exX17xX3xXexXfexX3exXdxX3xXbxX1xa954xXbxX3xX4xX1xX93xXexX3xX4axX6xX3xXexX4exX2fxX3xX5xXdxX44xX17xX3xXexXaaxX17xX1xX3xXex10b9axX3xX246xX18xX1xX30xX3xX2afxX17xX3xXfexX6xX3xXcxX1dfxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX64xX1cxX6xX3xX87xX10fxX3xX4xX3exX4xX3xXexXaaxX17xX1xX3xXbxX1xc776xX6xX3xX12bxXb9xX4xX3xXexXdxX44xX2exX3xXexX1xX1bfxX3xX67xX23xX3xX4axX3a5xXexX3xX83xXc6xXdxX3xXexX15xXc2xX17xX18xX3xXexX44xX17xX3xXcxd691xX17xX18xX3xX4xX9dxX4axX3xX83xX9dxX2exX11bxX3xX12bxX6xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxX44xX17xX3xX3exX17xX3xX83xXdfxX3xX1xX2exX2fxX3xX83xX3a5xX17xX18xX3xX1xX84xX17xX3xX166xX161xX3xX4xX3exX17xX3xXb8xX3a5xX1c4xX3xX4xX1xXdxX2bbxX17xX3xX7xX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX10fxX17xX1xX3xX17xX1xXdx93f9xX2exX3xXexf770xX3xX4xX26xX17xX18xX3xXexX3exX4xX3xX83xX1c3xX3xXexX1xX10xX23xX3xX67x111c8xXdxX1c4xX3xX83xX10xX23xX3xXb8xX3exX4axX3xX83xXc6xXdxX3xXexX15xXc2xX17xX18xX3xXbxX1xX3exX3xX3exX17xX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX67xX2fxXaxX12xX295xX10fxX23xX3xX5xX4exX4xX3xX156xX15fxX1xX3xX17xX18xX10fxX2fxX3xX155xX55xX11axX3xXexX17bxXdxX3x12e68xXdfxX3xX246xXdxX17xX1xX3xX64xd61dxXdxX1c4xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX34xX17xX1xX3xX38xXdxX6xX1c4xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xXcxX34xX17xX1xX3xX38xXdxX6xX3xeed9xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX64xX1cxX6x9f8bxX3xX83xXdfxX3xXbxX1xXc6xXdxX3xX1xXc2xXbxX3xX87xX52xXdxX3xX25xX1bfxX4xX3xX25xX4eexX17xX1xX3xX7xX3exXexX3xX83xXdxX482xX2exX3xXexXfexX6xX3xXexX3a5xXdxX3xXbxX1xX17bxX4axX3xX87xX482xX3xX4axX6xX3xXexX4exX2fxX3xX519xX12bxX3a5xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX523xX3xXb8xXb9xXexX3xX1fbxX2exX4eexX3xXexX6xX17xX18xX3xX246xX18xX2exX2fx8ef8xX17xX3xX201x112afxX3xXcxX435xX17xX18xX3xX519xX201xX246xX3xX2xX155xX118xX159xX523xX3xX16xX3xX4e5xXdfxX3xX1dfxX1xX4exX4xX3xX201xX84xX17xX1c4xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX2afxX17xX1xX3xX201xX84xX17xX3xX87xX10fxX3xXcxXfexX9dxX17xX3xX295x126ebxX17xX3xX64xX15xX17xX18xX3xX519xX201xX246xX3xX2xX155xX155xX2xX523xX3xX16xX3xX4e5xXdfxX3xX1c6xX10fxX3xX201xX84xX17xX1c4xX3xX1xX2exX2fxX30xX17xX3xX1c6xX26xX3xX175xX15xX84xX17xX18xX1c4xX3xXexXaaxX17xX1xX3xX246xX18xX1xX30xX3xX2afxX17xX3xX83xX6xX17xX18xX3xXexX10fxX17xX18xX3xXexXfexXbexX1c4xX3xX87xX3b3xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxX1c3xX17xX3xXexXfexX3exXdxX3xXbxX1xX3cdxXbxX3xX4xX1xX93xXexX3xX4axX6xX3xXexX4exX2fxX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX67xX2fxXaxX12xX175x12ec3xX4xX3xX5xX15xXc2xX17xX18xX3xX4xX1xX2cdxX4xX3xX17xX5b7xX17xX18xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxXbexX3xX2xX3xXexX4exXdxX3xX4axX6xX3xXexX4exX2fxX3xXexX486xX17xX18xX3xX1xXc2xXbxX3xX67xX17bxX17xX18xX3xX83xX3exX3xX4xX1cxX3xXexXfexX28dxX17xX18xX3xX5xX15xXc2xX17xX18xX3xX156x10734xX18xX1c4xX3xX118xX3xXb8xX3exX17xX1xX3xX1xX10xXfexX23xXdxX17xX1c4xX3xX15fxX3xXexX1xcd40xXdxX3xXexX1xX2exXc6xX4xX3xX17xX486xX1c4xX3xX166xX3xX682xX40fxXbxX3xX17xX486xX3xX87xX10fxX3xX118xX3xX83xX23xX17bxX17xX3xX67xX3afxX2fxX3xX4xX1xX3exX2fxX3xX4xX1xX3b3xX4axX3xX83xX15xXc2xX4xX3xX4xX93xXexX3xX18xXdxX93xX2exX3xXexXfexX23xX17xX18xX3xX4e5xX10xX3xX26xXexX26xX3xXb8xX3exX17xX3xXexX4eexXdxX3xXb8xX44xX17xX3xX17xX18xX23xX10fxXdxX3xX18xXb9xX17xX3xX12bxX1cdxX201xX3xX15fxX161xX25xX3xX81xX3xX156xX156xX15fxX11bxX156x8d86xX1c4xX3xXb8xX44xX17xX3xXexXfexX23xX17xX18xX3xX18xXb9xX17xX3xX12bxX1cdxX201xX3xX15fxX11axX25xX3xX81xX3xX156xX11axX2xX11bxX155xX161xX3xX4xX435xX17xX18xX3xX17xX1xXdxX482xX2exX3xXexX6xX17xX18xX3xX87xX3b3xXexX1c4xX3xXexX10fxXdxX3xX5xXdxX30xX2exX3xX682xX1xX3exX4xX3xX5xXdxX44xX17xX3xX1fbxX2exX6xX17xX3xX83xX2bbxX17xX3xX87xXdxX30xX4xX3xXb8xX2exX26xX17xX3xXb8xX3exX17xX3xX4axX6xX3xXexX4exX2fxX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX23xX67xX2fxXaxX12xXcxXdxX2bbxX17xX3xX1xX10fxX17xX1xX3xX682xX1xX3exX4axX3xX4e5xX3cdxXexX3xX17xX84xXdxX3xX16xX3xX4xXa6xX6xX3xX156xX3xX83xXc6xXdxX3xXexX15xXc2xX17xX18xX3xX17xX1cxXdxX3xXexXfexX44xX17xX1c4xX3xX5xX639xX4xX3xX5xX15xXc2xX17xX18xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX83xXdfxX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxXbexX3xXexX17bxXdxX3xX17xX1xX10fxX3xX4xXa6xX6xX3xX246xX18xX2exX2fxX57cxX17xX3xX201xX580xX3xXcxX435xX17xX18xX3xX156xX3xXb8xX3exX17xX1xX3xX1xX10xXfexX23xXdxX17xX3xX87xX10fxX3xX707xX156xX3xXexX1xX699xXdxX3xXexX1xX2exXc6xX4xX3xX17xX486xX3xX4xX1cxX3xXexXfexX28dxX17xX18xX3xX5xX15xXc2xX17xX18xX3xX15fxX2xX3xX682xX18xX11bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2afxX2exXexX1xX23xXfexXaxX12xX1c6xX11bxXcxX0xX55xXbxX12
Đ.T