Lan tỏa văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình và nhà trường
(vhds.baothanhhoa.vn) - Được triển khai tại 10 trường học trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, mô hình truyền thông “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; quy tắc, văn hóa ứng xử trong trường học” đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp học sinh tự hoàn thiện bản thân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa ứng xử trong gia đình và nhà trường.
b663xc917x14c7cx11bd4x11004xe676x13e3exc3aexc31axX7x1273bx11d38xeefdxc92fxd0fbx10d4axX5xe1f2xXax14e30x153c8xX6x13f55xX3xXexe8d7xX6xX3xe8b1x115e7xX15xX3xX1xb8a6xX6xX3xce12xX15x10c3fxX3x104c4xd77bxX3xXex11324xXexX3xe237x12e61xXbxX3xXexda8cxec00xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exc65bxX15xX1xX3xX1bx12b72xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xde3dxc20exX15xX25xX0x10902xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a49xX10xX6xf5d0xXaxX12xe1ffxX4ax1441dxX4xX3xXexX33xXdxcc52xX15xX3x123ebxX1xX6xXdxX3xXex13bb7xXdxX3xX2x13885xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1x109f6xX4xX3xXexX33xf0a1xX15xX3xX2exe629xX6xX3x13314xX42xX15xX3xXexX34xX42xX15xX3xXex14a6cxX15xX1xX3xX8fx11a06xXexX3xX2exdab3xe2c4xX3xXex13f11xX3xX15xX1cxd768xX3xX1xX83xX4xX3xfb56xX79xXb0xX79xX3x10685xX3xXb0xX79xXb0xX2x10684xX3xXaaxed71xX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xd184xf6aaxX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3x10019x129fexXdx14345xX34xX3xX61xe551xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xc6fdxX3x10ffexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4x11400xX3xX2ex109e8xX3xXexX75xX34xX3xX33xX6xX3xX7xc877xX15xX3xX4xX1xbb09xXdxX3xX8fx13b89xX3xca09xX4xX1xXbbxX3xX25xXdx10964xXbxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexe39dxX3xX1xX34xX42xX15xX3xXexX1xXdx1038cxX15xX3xX8fxf570xX15xX3xXexX1xX133xX15xXbbxX3xX25xX20xXbxX3xXbxX1xXa2xX15xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xXaaxX75xX15xX1xX3xXaaxbf99xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xfc06xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca53xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX0xXdxXaaxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xXa3xXaaxX8fxX3xXdxX1bdxX10xX15xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxf350xXdxX61xXexX1xc40exX3x13ea4xX79xX79xXbxX27xXfcxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1eexX3x115e9xX1f0xe350xXbxX27xXfcxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX1bxX1adxX8fxX6xX34xXexX1xX6xX15xX1xX1xX34xX6xX1adxX1bxX15xX4fxX15xX10xX1e9xX7xX4fxXb0xX2xX2x12058xX4fxX2xX201xX201xX61xbdb1xX79xX1f0xXb0xX1ffxXb0xe271xXexX1ffxXb0xX1ffxX79xX228xX5xX79xX1adx13792xXbxX25xc5d2xX33xX9xX234xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXexX3xX2exX2fxXbxX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xXaxX3xX1e9xXdxX61xXexX1xX9xXaxX1f0xX79xX79xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1ffxX1f0xX201xXaxX3xX4fxX12xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxe90exX3x127cfxX133xX15xX3xXexd5c7xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xXexX33xX145xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xe738xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xX3xX2ex1178cxXc8xX3xXaaxX75xX15xX1xX3xXexXa3xXc8xX88xX15xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX3xXfexXa3xX6xX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xX7xX133xX15xX3xX6fxX1x1321fxXa3xX3xX1xX20xX6xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d67xX34xX61xXc8xXaxX12xX64xX6cxX3xXexX1cxX15xX25xX3xX4xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX138xX15xX3xX15xe792xX6xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xXbbxX3xX2afx1327exX3x13ab6xX1cxX15xX3xX1xX20xX6xXbbxX3xXcxX1xX6cxX3xXexX1xX6xX34xX3xX1bxX42xX3xX2b1xXa3xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX1xX66xXbxX3xX1bxcd88xXdxX3xX2afxX3aaxX3xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX1bxX42xX3xX64xX42xX34xX3xXexX75xX34xX3xXexX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX33xXdxX6cxX15xX3xX6fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX13exX3xX2exXdxX6cxXaaxX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXaxXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX126xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX75xXdxX3xX2xX79xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxX2afxXbbxX3xXcxX5ex14381xXcxX3xX3aaxX3xX4xXd5xX4xX3xX2exX8cxX6xX3xX8fxX42xX15xX1eexX3xXcxX497xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5exX20xX6xXbbxX3xXcxX497xX3xX2afxXa2xXaaxX3xX2afxX138xX15xXbbxX3xXexX1xX8cxX3xX27xX129xX3x118ccxX25xX1xXdxX3xX2afxX138xX15xXbbxX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX4caxX1xX4axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xX1adxX3xX3acxX3d3xXdxX3xX4xXd5xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xX61xXa3xX15xX25xX3xXexX33xX83xX15xX25xX3xXexX133xXaaxX3xX2exX4axX66xX4xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xXbbxX3xX15xX1xX4axX1eexX3xX33axX2b6xX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX3xX4x13495xX6xX3xX33axX2b6xX3xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX1bxX42xX3xX64xX42xX34xX3xXexX75xX34xXfcxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX3acxXdxX15cxXexX3xX4caxX6xXaaxX3xX1xXdxX15cxX15xX3xX15xX6xXc8xXfcxX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX15xX25xXa3xXc8xX88xX15xX3xXexX9exX4xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xX4xX138xX3xX8fxX160xX15xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xX1ffxX3xXexXdxX88xXa3xX3xX4xX1xX13exX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX1eexX3xXcxXbexX15xX3xXexX33xX83xX15xX25xXb5xX3xX8fxX3dxX15xX1xX3xX2exef2cxX15xX25xX3xXb5xX3xXc8xX88xXa3xX3xXexX1xX4axX138xX15xX25xX3xXb5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe796xXfcxX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX25xXdxX3d3xXdxX3xXexX13exX15xX1xXbbxX3xXbxX1x14ae5xX15xX25xX3xX15xX25xXa6xX6xX3xX27xX133xXaaxX3xX1xX75xXdxX3xXexX3dxX15xX1xX3xX61xXd9xX4xXbbxX3xXbxX1xX62exX15xX25xX3xX15xX25xXa6xX6xX3xX160xX15xX1xX3xX1xX4axX3aaxX15xX25xX3xXexXdxX88xXa3xX3xX4xX152xX4xX3xX4xX54exX6xX3xXaaxX75xX15xX25xX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxXfcxX3xX6fx11a75xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX5xX9exX15xX25xX3xX15xX25xX1xX10xXbbxX3xXexXbexX15xX3xXexX33xX83xX15xX25xX3x140c2xX3xX6fxXdx1407axX15xX3xX15xX25xX4axX4bxXdxX3xX6fxX1xXd5xX4xXfcxX3xX4xXd5xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xX8fxX160xX15xX3xX1bxXc9xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX1bxXc9xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX1adxX1adxX1adxX3xX64xX699xX15xX3xX15xX6xXc8xXbbxX3xX4xX1xX4axX138xX15xX25xX3xXexX33xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exX129xX3xXexX1xXa3xX3xX1xX145xXexX3xX2exX4axX66xX4xX3xX7xX152xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX25xXdxX6xX3xX4xX54exX6xX3xX1xX138xX15xX3xX2xX79xX1adxX234xX79xX79xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX1xX42xX15xX25xX3xX15xX25xX1xX3dxX15xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX1bxXdxX88xX15xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xXcxX1xX6xXaaxX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX4axX138xX15xX25xX3xXexX33xX3dxX15xX1xXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX2exX4axX66xX4xX3xX5xX152xX6xX3xX4xX1xX83xX15xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX15cxX15xX3xXexX1xX13exX3xX2exXdxX6cxXaaxX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exX129xX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX6fxX699xX3xX1xX34xX75xX4xX1xXbbxX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xX8fxX8cxX3xX15xX2b6xXdxX3xX61xXa3xX15xX25xX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXdxX88xXa3xX3xX4xX1xX13exX3xX8fxX6xX15xX3xX1xX42xX15xX1xX1adxX3xX33ax11197xX15xX25xX3xX7xX152xX3xX15xX1xXdxX15cxXexX3xXexX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xXexX4axX3xX61xXa3xXc8xX3xX7xXd5xX15xX25xX3xXexX75xX34xX3xX4xX54exX6xX3xX4xXd5xX4xX3xX10xXaaxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xXexX1xXa2xXc8xX3xX4xXbexX3xX25xXdxXd5xX34xXbbxX3xX4xX1xX4axX138xX15xX25xX3xXexX33xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exX4axX66xX4xX3xXexX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXbxX1xX34xX15xX25xX3xXbxX1xX145xXbbxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xX1bxX3d3xXdxX3xX2exX6xX3xX61xX75xX15xX25xX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX23xX4xXbbxX3xX15xX1xX4axX1eexX3xX3acxX180xX3xXexX33xX6xX15xX1xXbbxX3xXexX33xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX15xX25xX9exX15xXbbxX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX4xX5xXdxXbxXbbxX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX4xXd5xX4xX3xXexXdxX6cxXa3xX3xXbxX1xX2d1xXaaxXbbxX3xX1x12e00xX15xX25xX3xX8fxXdxX15cxX15xX1adxX1adxX1adxX3xX64xX129xX3xX4xX20xX3xX1xX138xX15xX3xX2xX1adxX1ffxcbf4xX79xX3xXexX33xX6xX15xX1xX3xX1bxX180xX3xX1bxXc9xX3xX4xX1xX54exX3xX2exXc9xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xXbbxX3xXexX1xXa2xXc8xX3xX4xXbexXbbxX3xX8fxX75xX15xX3xX8fxd3c2xXfcxX3xX228xX79xX79xX3xXaaxX2d1xXa3xX3xXexX33xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX15xX25xX9exX15xXbbxX3xX1xX42xX15xX25xX3xXexX33xX1cxXaaxX3xX8fxX42xXdxX3xX1xX906xX15xX25xX3xX8fxXdxX15cxX15xX3xX1bxX42xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exXdxX15cxXbxX3xXbxX1xX160xX15xX3xXd5xX15xX1xX3xX7xX133xXa3xX3xX7xX9exX4xX3xXexX1xX152xX4xX3xXexX699xX3xX4xXa3xX2b6xX4xX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xXaaxX2bxXdxX3xXfexXa3xX6xX15xX3xX1xX15cxX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX3xX1bxX42xX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxX1adxX3xX2c7xXa3xX6xX3xX2exX20xX3xX2exX129xX3xX25xX20xXbxX3xXbxX1xXa2xX15xX3xX2exX8cxX15xX1xX3xX1xX4axX3d3xX15xX25xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xXaaxX152xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xX3xX2exX6cxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX83xX4xX3xXexe76bxXbxX3xX1bxX42xX3xX5xX42xXaaxX3xXexX1xX10xX34xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxX2afxX3xX2b1xX133xX15xX3xXexX2b6xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xXexX33xX145xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xX3xX2exX4axX66xX4xX3xX4xX1xX83xX15xX3xXexX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xX13exX3xX2exXdxX6cxXaaxX3xX4xX1xX4axX138xX15xX25xX3xXexX33xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXd2xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xX3xX5xX2bxXdxXbbxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX126xX3xX3aaxX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xX1adxX3xX64xX6cxX3xX4xX1xX4axX138xX15xX25xX3xXexX33xX3dxX15xX1xX3xX2exX75xXexX3xX1xXdxX15cxXa3xX3xXfexXa3xX160xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX2exX129xX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX6fxX699xX3xX1xX34xX75xX4xX1xX3xX1bxX42xX3xXexX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX15cxX15xX3xX1bxX3d3xXdxX3xX4xXd5xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xX61xXa3xX15xX25xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xX25xXdxXd5xX3xXexX33xX8cxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xXbbxX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xX2bxX15xX25xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX1adxX3xX33axX825xX15xX25xX3xX15xX1xXdxXc9xXa3xX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexXa3xXc8xX88xX15xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xX15xX1xX4axX1eexX3xXcxX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX15xX20xXdxX3xX4xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX4xX1xXa3xXc8xX88xX15xX3xX2exXc9xXbbxX3xXexX1xXdxX3xX1xX906xX15xX25xX3xX8fxXdxX15cxX15xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4xX1xXa3xXc8xX88xX15xX3xX2exXc9xXbbxX3xX1bxXdxX699xXexX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exXdxX15cxXbxXbbxX3xXexX33xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX15xX25xX9exX15xXbbxX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xXexXdxX6cxXa3xX3xXbxX1xX2d1xXaaxXbbxX3xXexX13cxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX4xXa3xX2b6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX180xX3xXexX33xX6xX15xX1xX1adxX1adxX1adxX3xX25xXdxX145xXbxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX20xX3xXexX1xX88xXaaxX3xX6fxXdxX699xX15xX3xXexX1xX23xX4xXbbxX3xX15xX1xXa41xX15xX3xXexX1xX23xX4xX3xX33x13e30xX3xX1xX138xX15xX3xXexX33xXd5xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX15cxXaaxX3xX1bxX42xX3xX15xX25xX1x13910xX6xX3xX1bxXd9xX3xX4xX54exX6xX3xXaaxX3dxX15xX1xX3xX2exX2bxXdxX3xX1bxX3d3xXdxX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xXbbxX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxXbbxX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX1xX15cxX3xX5xXd9xXc8xX3xX4xX54exX6xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xXexX160xX34xX3xX1xXbexX15xXbbxX3xX1xXbexX15xX3xX15xX1xX133xX15xX3xX4xXa41xX15xX3xX1xXa3xXc8xX699xXexX3xXexX1xX2bxX15xX25xXbbxX3xX13xXa3xXa41xXexX3xX5exXbexX15xX3xX15xX1xX133xX15xX3xX1bxX42xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xX13xXa3xXa41xXexX3xX33axX3dxX15xX1xX3xX2exX5fcxX15xX25xX3xX25xXdxX3d3xXdxXfcxX3xX7xX23xX4xX3xX6fxX1xX18xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX160xX15xX3xX1bxX8cxX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX15xXdxX88xX15xX1adxX1adxX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xba52xXaaxX3xX4caxX25xXa3xXc8xc411xX15xX3xX5exX42xX3xX497xX1xX4axX138xX15xX25xXbbxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX5xX3d3xXbxX3xX201x153a6xXbbxX3xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxX2afxX3xX2b1xX133xX15xX3xXexX2b6xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xXexX33xX145xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xXbbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX615xX1eexX3xXd2xXcxX1xX6xXaaxX3xX25xXdxX6xX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xX15xX42xXc8xXbbxX3xX4xX1xX145xX15xX25xX3xX10xXaaxX3xX1xX83xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX2exX4axX66xX4xX3xX15xX1xXdxXc9xXa3xX3xX2exXdxXc9xXa3xX3xX8fxX13cxX3xX13exX4xX1xX3xX2exX6cxX3xXd5xXbxX3xX61xXd9xX15xX25xX3xX1bxX42xX34xX3xX4xXa3xX2b6xX4xX3xX7xX2bxX15xX25xX1adxX3xXdc6xXaaxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX33xX6xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX61xX133xX15xX3xXexX2b6xX4xX3xXexX1xXdxX6cxXa3xX3xX7xX2bxXbbxX3xX8fxX2bxX3xXaaxX2fxX3xX6fxX1xXbexX15xX25xX3xX8fxX6xX34xX3xX25xXdxX4bxX3xX2exXc9xX3xX4xXa41xXbxX3xXexX3d3xXdxX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX6fxXdxX699xX15xX3xXexX1xX23xX4xX3xX5xXdxX88xX15xX3xXfexXa3xX6xX15xX3xX2exX699xX15xX3xX7xX23xX4xX3xX6fxX1xX18xX10xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX160xX15xX1adxX3xc2b7xX1xXdxX3xXexX1xX6xXaaxX3xX25xXdxX6xX3xX4xXd5xX4xX3xX8fxXa3xX13cxXdxX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX10xXaaxX3xX2exX129xX3xX1xXdxX6cxXa3xX3xX8fxXdxX699xXexX3xX2exX4axX66xX4xX3xX33xX324xXexX3xX15xX1xXdxXc9xXa3xX3xX6fxXdxX699xX15xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1bxXc9xX3xX1bxX324xX15xX3xX2exXc9xX3xX15xX42xXc8xX1adxX3xX4caxX25xX34xX42xXdxX3xX33xX6xXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xX8fxXa3xX13cxXdxX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX25xXdxX145xXbxX3xX10xXaaxX3xX1xXdxX6cxXa3xX3xXexX1xX88xXaaxX3xX1bxXc9xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXexX3xX2exX2fxXbxX3xX1bxX42xX3xX15xX1xXa41xX15xX3xXexX1xX324xXc8xX3xXaaxX3dxX15xX1xX3xXbxX1xX160xXdxX3xX15x14ca8xX3xX5xX152xX4xX3xX1xX83xX4xX3xXexXa41xXbxXbbxX3xXexXa3xX3xX61xX4ax10ed0xX15xX25xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX7xX6xXa3xX3xX15xX42xXc8xX3xXexX33xX3aaxX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX61xX133xX15xX3xXexX2bxXexXbbxX3xX4xX20xX3xX13exX4xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxX126xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xXcxX1xXa2xXc8xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xXcxX33xX8cxX15xX1xX3xX64xX3dxX15xX1xX3xX5exX4axX15xX25xXbbxX3xX5exXdxX15cxXa3xX3xXexX33xX4axX3aaxX15xX25xX3xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxX2afxX3xX2b1xX133xX15xX3xXexX2b6xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xXexX33xX145xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xXbbxX3xX6fxX1xX5fcxX15xX25xX3xX2exX8cxX15xX1xX1eexX3xff28xXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXaxXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX126xX3xX2exX129xX3xX25xX20xXbxX3xXbxX1xXa2xX15xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xXbbxX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX8fxe7aexXdxX3xX61xX4axXfc9xX15xX25xX3xX15xX1xX133xX15xX3xX4xXd5xX4xX1xX3xXexX2bxXexX3xX2exX2fxXbxX3xX4xX1xX34xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX6fxX1xXdxX3xX4xX62exX15xX3xX15xX25xX111dxXdxX3xXexX33xX88xX15xX3xX25xX1xX699xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX1adxX3xX1bdx11ff6xX15xX25xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXfexXa3xX6xX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX15xX42xXc8xXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2exX129xX3xX4xX20xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX4xX1xXa3xXc8xX6cxX15xX3xX8fxXdxX699xX15xX3xXaaxX75xX15xX1xX3xXaaxX180xX3xX1bxXc9xX3xX15xX1xXa41xX15xX3xXexX1xX23xX4xX3xX1bxX42xX3xX1xX42xX15xX1xX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX25xXdxX353xX3xX25xX3dxX15xXbbxX3xXbxX1xXd5xXexX3xX1xXa3xXc8xX3xX4xXd5xX4xX3xX25xXdxXd5xX3xXexX33xX8cxX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX4xXd5xX4xX1xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXexX3xX2exX2fxXbxX3xX3aaxX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX1adxX3xX64xX6cxX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX75xX34xX3xX1xXdxX15cxXa3xX3xX23xX15xX25xX3xXexX2bxXexX3xX1xX138xX15xX3xX15xX353xX6xXbbxX3xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX1bdxX2afxX3xX2b1xX133xX15xX3xXexX2b6xX4xX3xX15xX2b6xXdxX3xXexX33xX145xX3xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX2c7xXa3xX6xX15xX3xX5exX20xX6xX3xXexXdxX699xXbxX3xXexXd9xX4xX3xX5xX111dxX15xX25xX3xX25xX1x13f09xXbxX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX3xX1bxX42xX34xX3xX4xXd5xX4xX3xX8fxXa3xX13cxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX34xX75xXexX3xX61xX4axX3d3xXdxX3xX4xX4bxX3xX1bxX42xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX4xXd5xX4xX3xXexXdxX699xXexX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX61xX133xX15xXbbxX3xXbxX1xXd5xXexX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xXbxX1xX34xX15xX25xX3xXexX33xX42xX34xX3xXexX1xXdxX3xX2exXa3xX6xX3xX61xX75xXc8xX3xXexX2bxXexXbbxX3xX1xX83xX4xX3xXexX2bxXexXbbxX3xX15xX20xXdxX3xX5xX4bxXdxX3xX1xX6xXc8xX3xX5xX42xXaaxX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xXexX2bxXexX1adxX1adxX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xX64xX4axX66xX4xX3xXexX33xXdxX6cxX15xX3xX6fxX1xX6xXdxX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xX15xX42xXc8xXbbxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX497xXcxX3xX4caxX1xX4axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX2exX129xX3xX4xX20xX3xX7xX152xX3xXexX1xX6xXc8xX3xX2exX13cxXdxX3xX33xXcd9xX3xX33xX15cxXexX3xX1bxXc9xX3xX15xX1xXa41xX15xX3xXexX1xX23xX4xXbbxX3xXexX1xX152xX4xX3xX1xXdxX15cxX15xX3xXexX2bxXexX3xX4xXd5xX4xX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xXaaxX152xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX1xX4axX3d3xX15xX25xX3xXexX3d3xXdxX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xXaaxXbexXdxX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xXaaxXdxX15xX1xXbbxX3xX5xX42xX15xX1xX3xXaaxX75xX15xX1xX1adxX3xXcxX1xXa2xXc8xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX4caxX25xXa3xXc8xXdcdxX15xX3xc303xXa3xX133xX15xX3xX2b1xXa3xX15xX25xXbbxX3xX497xX1xX20xX3xX1xXdxX15cxXa3xX3xXexX33xX4axX3aaxX15xX25xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xXbbxX3xX4xX1xX34xX3xX8fxXdxX699xXexX1eexX3xX4caxX1xX353xX15xX25xX3xX4xX133xXa3xX3xX4xX1xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX695xX3xX15xX25xX1xXcf1xX6xXbbxX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xXexXdxX6cxXa3xX3xXbxX1xX2d1xXaaxX3xX1xX6xXc8xXbbxX3xX4xX1xX54exX3xX2exXc9xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX8fxXa3xX13cxXdxX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xX2exX129xX3xX5xX42xXaaxX3xX5xX6xXc8xX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xX4xX160xXaaxX3xX27xX145xX4xX3xX4xXd5xX4xX3xX10xXaaxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX1adxX3xXcxXa6xX3xX2exX20xXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xX10xXaaxX3xX4xX20xX3xXexX1xX6cxX3xX33xX145xXexX3xX33xX6xX3xX15xX1xXdxXc9xXa3xX3xX8fxX42xXdxX3xX1xX83xX4xX3xX8fxX13cxX3xX13exX4xX1xX3xX1bxXc9xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xX3xX1bxX42xX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX4xX20xX3xX695xX3xXexX1xX23xX4xX3xX33xX959xX15xX3xX5xXa3xXc8xX15cxX15xX3xX4xXd5xX4xX1xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xX1bxX1cxX15xX3xXaaxXdxX15xX1xXbbxX3xX5xX42xX15xX1xX3xXaaxX75xX15xX1xX1adxX3xX64xX6cxX3xX4xXbexX15xX25xX3xXexXd5xX4xX3xXexXa3xXc8xX88xX15xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xX1bxXc9xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXexX1xXa41xXexX3xX7xX152xX3xX2exX75xXexX3xX1xXdxX15cxXa3xX3xXfexXa3xX160xXbbxX3xXcxX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXcxX5exX497xXcxX3xX4caxX1xX4axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7xX180xX3xXexXdxX699xXbxX3xXexXd9xX4xX3xX2exX2d1xXc8xX3xXaaxX75xX15xX1xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX2exX13cxXdxX3xXaaxX3d3xXdxX3xXbxX1xX4axX138xX15xX25xX3xXbxX1xXd5xXbxX3xX61xX75xXc8xX3xX1xX83xX4xX3xX4xXd5xX4xX3xXaaxXbexX15xX3xX1xX83xX4xX3xX15xX1xX4axX1eexX3xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX61xX133xX15xXbbxX3xX4caxX25xX353xX3xX1bxX1cxX15xXbbxX3xX13xX8cxX4xX1xX3xX7xX28xX1adxX1adxX1adxX3xXexX1xX10xX34xX3xX1xX4axX3d3xX15xX25xX3xXbxX1xXd5xXexX3xXexX33xXdxX6cxX15xX3xXbxX1xX2d1xXaaxX3xX4xX1xX324xXexX3xX1bxX42xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX5xX152xX4xX3xX15xX25xX4axX4bxXdxX3xX1xX83xX4xX1adxX3xXcxX33xX34xX15xX25xX3xX2exX20xXbbxX3xX4xX34xXdxX3xXexX33xX83xX15xX25xX3xXbxX1xX4axX138xX15xX25xX3xXbxX1xXd5xXbxX3xXexX33xX160xXdxX3xX15xX25xX1xXdxX15cxXaaxXbbxX3xX4xXd5xX4xX3xX1xX34xX75xXexX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX7xX2bxX15xX25xXbbxX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX25xXdxX6xX34xX3xXexXdxX699xXbxXbbxX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX4xX54exX6xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXfcxX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX6fxXdxX699xX15xX3xXexX1xX23xX4xX3xXbxX1xXd5xXbxX3xX5xXa3xXa41xXexXbbxX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX61xX133xX15xX1adxX3xX33axX88xX15xX3xX4xX75xX15xX1xX3xX2exX20xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX4xX1168xX15xX25xX3xX7xX180xX3xX15xX133xX15xX25xX3xX4xX6xX34xX3xX1bxX6xXdxX3xXexX33xX62exXbbxX3xXexX33xXd5xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX15cxXaaxX3xX15xX88xXa3xX3xX25xX4axX138xX15xX25xX3xX4xX54exX6xX3xX8fxX6xX15xX3xX25xXdxXd5xXaaxX3xX1xXdxX15cxXa3xXbbxX3xX4xXd5xX15xX3xX8fxX2b6xX3xXfexXa3xX160xX15xX3xX5xX695xXbbxX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX1bxXdxX88xX15xXbbxX3xX15xX1xX324xXexX3xX5xX42xX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX1bxXdxX88xX15xX3xX4xX1xX54exX3xX15xX1xXdxX15cxXaaxX3xX2exX6cxX3xX4xX20xX3xX7xX152xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX1xX66xXbxX3xX25xXdxX353xX6xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xXfexXa3xX160xX15xX3xX5xX695xX3xX1bxX42xX3xX2exX8cxX15xX1xX3xX1xX4axX3d3xX15xX25xX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xXaaxX152xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xXcxX33xX6xX34xX3xX2exX13cxXdxX3xX1bxX3d3xXdxX3xX4xX1xX145xX15xX25xX3xXexXbexXdxX3xX8fxX42xX3xX13xX88xX3x142cbxX3xX4caxX1xXdxXbbxX3xX497xX1xX20xX3xXexX33xX4axX3aaxX15xX25xX3xX497xX1xX62exX15xX25xX3xX146cxX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX15xX699xXbxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX1bxX42xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXbbxX3xX2afxX3aaxX3xX3acxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xXbbxX3xXcxX1xX6cxX3xXexX1xX6xX34xX3xX1bxX42xX3xX2b1xXa3xX3xX5xX8cxX4xX1xXbbxX3xX4xX1xX34xX3xX8fxXdxX699xXexX1eexX3xX5exXdxX15cxX15xX3xX15xX6xXc8xXbbxX3xX61xX34xX3xXaax10b8axXexX3xXexX33xXd5xXdxX3xX4xX54exX6xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX61xX8cxX4xX1xX3xX1bxXd9xXbbxX3xX7xX160xX15xX3xXbxX1xX2d1xXaaxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xXbbxX3xX4xXbexX15xX25xX3xX15xX25xX1xX15cxX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXexXdxX15xXbbxX3xX4xX2b6xX15xX25xX3xX1bxX3d3xXdxX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX4xX1xX6xX3xXaaxX2fxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX699xXa3xX3xXfexXa3xX6xX15xX3xXexX133xXaaxXbbxX3xXd2xX6fxX1xX34xXd5xX15xX3xXexX33xX9exX15xX25xX126xX3xX4xX1xX34xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX6fxX1xXdxX699xX15xX3xX4xXbexX15xX25xX3xXexXd5xX4xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX1xX66xXbxX3xX25xXdxX353xX6xX3xX15xX1xX42xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xXbbxX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXfexXa3xX160xX15xX3xX5xX695xXbbxX3xX25xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xX7xX2bxX15xX25xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX4axX6xX3xX2exX75xXexX3xX1xXdxX15cxXa3xX3xXfexXa3xX160xX3xX4xX6xX34xX1adxX1adxX1adxX3xXcxX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXd2xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX126xX3xX5xX42xX3xX1bxXdxX15cxX4xX3xX5xX42xXaaxX3xX4xXa2xX15xX3xXexX1xXdxX699xXexX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX3dxX15xX1xX3xX1xX3dxX15xX1xX3xX1xXdxX15cxX15xX3xX15xX6xXc8xXbbxX3xX25xX20xXbxX3xXbxX1xXa2xX15xX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xXaaxXbexXdxX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX5xX42xX15xX1xX3xXaaxX75xX15xX1xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xXbbxX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xXaaxX152xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xX3xX1bxX42xX3xX27xX129xX3xX1xX2b6xXdxXfcxX3xX25xXdxX145xXbxX3xXaaxXfb5xXdxX3xX1xX83xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX20xX3xX2exX54exX3xX6fxXdxX699xX15xX3xXexX1xX23xX4xXbbxX3xX6fxX679xX3xX15xX1cxX15xX25xX3xXexX33xX3aaxX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX61xX133xX15xX3xXexX2bxXexX3xX25xX20xXbxX3xXbxX1xXa2xX15xX3xX27xX133xXc8xX3xX61xX152xX15xX25xX3xX2exX324xXexX3xX15xX4axX3d3xX4xX3xX15xX25xX42xXc8xX3xX4xX42xX15xX25xX3xXbxX1xXd5xXexX3xXexX33xXdxX6cxX15xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX34xX61xXc8xXaxX12xX1bdxX1168xX15xX25xX3xXexX1xX10xX34xX3xX8fxX42xX3xX13xX88xX3xX18c2xX3xX4caxX1xXdxXbbxX3xXexXa6xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX4xXbexX15xX25xX3xX8fxX6xX15xX3xX2exXa2xXa3xXbbxX3xXaaxXbexX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX33xXa3xXc8xXc9xX15xX3xXexX1xXbexX15xX25xX3xXd2xXd3xXdxXd5xX34xX3xX61xXd9xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX5xX2bxXdxX3xX7xX2bxX15xX25xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2exX3dxX15xX1xXfcxX3xXfexXa3xXc8xX3xXexX9exX4xXbbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX126xX3xX7xX180xX3xXexXdxX699xXbxX3xXexXd9xX4xX3xX2exX4axX66xX4xX3xX15xX1xX133xX15xX3xX33xX2b6xX15xX25xXbbxX3xXexX33xX3aaxX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX1xX34xX75xXexX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xX15xX25xX34xX75xXdxX3xX6fxX1xX20xX6xX3xXexX1xX4axX4bxX15xX25xX3xX27xXa3xXc8xX88xX15xX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX1adxX3xX2c7xXa3xX6xX3xX2exX20xXbbxX3xXexX75xX34xX3xXexX1xX20xXdxX3xXfexXa3xX10xX15xX3xXexX2bxXexXbbxX3xX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1xX20xX6xX3xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX3xXexX2bxXexX3xX2exX2fxXbxXbbxX3xX4xX1xXa3xX2d1xX15xX3xXaaxX152xX4xX3xX2exX75xX34xX3xX2exX23xX4xXbbxX3xX15xX1xX133xX15xX3xX5xX88xX15xX3xX15xX1xX353xX15xX25xX3xX5xX4bxXdxX3xX1xX6xXc8xXbbxX3xX1xX42xX15xX1xX3xX2exX2b6xX15xX25xX3xX2exX2fxXbxX3xXexX33xX34xX15xX25xX3xXaaxXbexXdxX3xXexX33xX4axX4bxX15xX25xX3xX1xX83xX4xX3xX2exX4axX4bxX15xX25xX1adxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXde9xXa3xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXb5xX6xX5xXdxX25xX15xX1eexX3xX33xXdxX25xX1xXexXfcxXaxX12xX0xX7xXexX33xX34xX15xX25xX12xX146cxXa3xX133xX15xX3xX1bdxX4axX4bxX15xX25xX0xX4fxX7xXexX33xX34xX15xX25xX12xX0xX4fxXbxX12
Xuân Cường