Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh trên Biển Đông hướng về phía nước ta, hồi 10h30, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phát công điện yêu cầu các bộ, ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó.
aedbxb2b9x13cb6x16020xd7dbxea78x1343dx109a0x14118xX7x1222cxd8b2xc5aaxc420xf79bx12441xX5x12498xXaxaf00x112bexX1xef3cxX3x112bbx115f4xc95bxeb2axX3xf585xX19xX1axX3xXbxX1xead0xX3xb3bexXbxX3xXexX1xc2bdxXbxX3xX19xX1xXdxe277xXexX3xX17xc10exXdxX0x12418xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d78xX10xX6xbcd4xXaxX12xXcx11e05xdba7xX33xX4xX3xX48xXdxb2a5xX19xX3x12913xXdxeec4xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX17xX6xX19xX1axX3xX48xXdxX3xX4xX1x106ebxf5abx15780xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX4cxe9ecxX19xX3x11439xXdxX7dxX19xX3xf25ex15388xX19xX1axX3xX1xX4dxX33xX19xX1axX3x1506ex1345exX3xXbxX1xff7fxX6xX3xX19xX4dxX33xX4xX3xXexX6xb9c0xX3xX1x16406xXdxX3xX2xb20fxX1xb4ffxXb1xXaaxX3xb78cxe529xX19xX3xXbxX1xd5bexX19xX1axX3xXcxX1xX4dxfc76xX19xX1axX3xXexX4cxb066xX4xX3xX8bxX6xX19xX3xX13xX1x12884xX3xX17x101e8xe059xX3xXcxX4cxX7bxX19xX1axX3xX4dxb1dbxX19xX1axX3xX9bxX9cxX3xXbxX1xXbdxX19xX1axX3xX4xX1xedf0xX19xX1axX3xXexX1xXdxX88xX19xX3xXexX6xXdxX3xX17x1200cxX3xXbxX1xX24xXexX3xX4xX91xX19xX1axX3xX17xXdxX2fxX19xX3xX7cxX88xX7bxX3xX4x14762xX7bxX3xX4xX24xX4xX3xX56xX18xXaaxX3xX19xX1ax129afxX19xX1xX3xX17xf196xX6xX3xXbxX1xX4dxXe0xX19xX1axX3xX5xXdxX88xX19xX3xcf97xX7bxX6xX19xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xXbxX1xX22xcceexX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4cxX10x12ce9xX9xXaxX1xXexXexXbxeb81xX36xX36xX56xX6xXd7xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xX7bxX14axX9bxX19xX36x13c3cxXbxX5xXd7xX6xX48xX10xX48xX36xX19xX1axX7bxX7cxX10xX19xX9bxX6xX19xX1xX7bxX6xX19xX36x12961xXb1xX2xef90xe75exX2xXb1xX19axXb1x1074exX36xX4xXd7xX19xX1axbce4xX196xXb1xX48xXdxX10xX19xX14axXbxX48xX166xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4cxX10xX166xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX36xX36xX56xX6xXd7xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xX7bxX14axX9bxX19xX36xX17fxXbxX5xXd7xX6xX48xX10xX48xX36xX19xX1axX7bxX7cxX10xX19xX9bxX6xX19xX1xX7bxX6xX19xX36xX196xXb1xX2xX199xX19axX2xXb1xX19axXb1xX19fxX36xX4xXd7xX19xX1axX1a5xX196xXb1xX48xXdxX10xX19xX14axXbxX48xX166xXaxX12xX13xX91xX19xX1axX3xX17xXdxX2fxX19xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX6xX12xX7cxX88xX7bxX3xX4xX114xX7bxX3xX4xX24xX4xX3xXexXd3xX19xX1xXaaxX3xXexX1xX121xX19xX1xX3xXbxX1xXefxX3xX9bxX10xX19xX3xX56xXdxX7dxX19xX3xXex13ef4xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX45xX22xX6xX3xX17xX58xX19xX3x138adxX1x15a0dxX3x12115xX88xX19x14c66xX3xX8bxX6xX19xX3xX13xX1xXd3xX3xX1xX7bxX7cxX3xX24bxX13xXcxXcxX3xX9bxX121xX3xXcx1310cxX13x13588xX3xX4xX24xX4xX3xX8bxX18xX16dxX3xbc3fxX7bxXefxX4xX3xXbxX1xXbdxX19xX1axXaaxX3xc626xXcxXb7xXcxXaaxX3xXcxX26bxdb77xff0bxXcxXaaxX3xX26bxX1axXd7xXd6xXdxX3xX1axXdxX6xXd7xXaaxX3xXcxXcxX289xXcxXcxXaaxX3xX26bxX26bxX289xX24bxXcxX26bxXcx11ad5xX3xXexX1xX91xX19xX1axX3xX56xX24xXd7xX3xX4xX1xXd7xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX4dxXe0xX19xX1axX3xXexXdxX2fxX19xX3xXexX121xX7bxX3xXexX1xX7bxX7cxX9cxX19xX3xX1xXd7xXd6xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX4cxX88xX19xX3xX56xXdxX7dxX19xX3xX56xXdxX58xXexX3xX9bxX126xX3xXexX4cxXa0xX3xX9bxX121xX3xX48xXdxX53xX19xX3xX56xXdxX58xX19xX3xX4xX15xX6xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX17xX7dxX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xXbdxX19xX1axX3xXexX4cxX24xX19xX1xX3x1151cxX18xXexX3xX4xX24xX4xX1xX3xXbxX1xf28bxX3xX1x15b14xXbxX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX0xXdxX332xX1axX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xX36xXdxX9bxX14axX56xX6xXd7xXexX1xX6xX19xX1xX1xXd7xX6xX14axX9bxX19xX36xX19xX10x13523xX7xX36xX2xX199xcfbdxXb1xX36xX37dxX19fxX48xXb1xX2xX37dx1626cxbdd4xXb1xXb1xXexX199xX37dxX199xc737xX38exX386xX386xX5xX2xX14axf8d1xXbxX1axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX45xX4dxX33xX19xX1axX3xX48xXdxX3xX4xX1xX7bxX7cxX7dxX19xX3xX4xX15xX6xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX14axe05bxX3x13f8exX19xX1xX16dxX3xXcxX4cxX7bxX19xX1axX3xXex11e12xX332xX3x13df3xX8bxX269xXcxXcxXb7xX3xXcxX4cxX7bxX19xX1axX3xX4dxXe0xX19xX1axf838xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xXcxX4cxX7bxX19xX1axX3xXexX3e5xX332xX3e8xX8bxX269xXcxXcxXb7xX3xXcxX4cxX7bxX19xX1axX3xX4dxXe0xX19xX1axX3xX4xX1xXd7xX3xX56xXdxX58xXexX3xX1xXadxXdxX3xX199xX3xX1axXdxXc4xX3xX7xX24xX19xX1axX3xX19fxX36xX2xXb1xXaaxX3xX9bxX126xX3xXexX4cxXa0xX3xXexX3e5xX332xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xc249xX3xX9bxX121xXd7xX3xc851xX1xXd7xd1e2xX19xX1axX3xX2xX386xXaaxX19fxX3xX17xX18xX3xXb7xb36dxX3xX8bxc1b8xX4xX252xX3xX2xX2xX387xXaaxX386xX3xX17xX18xX3xX269xXdxX19xX1xX3xX90xX91xX19xX1axXaaxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX135xX7bxX114xX19xX3xX17xX46exXd7xX3xX45xXd7xX121xX19xX1axX3x14b06xX6xX3xX46bxX1xXd7xX46exX19xX1axX3xX19fxXb1xXb1xX3xX46bxX332xX3xX9bxX9cxX3xXbxX1xXa0xX6xX3xX90xX91xX19xX1axX3xX90xX91xX19xX1axX3xX26bxX6xX332xX14axX3xX4aaxX1cxX4xX3xX1axXdxX22xX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX19xX1xX29xXexX3xX465xX3xX9bxX33dxX19xX1axX3xX1axX114xX19xX3xXexX3e5xX332xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX4xX29xXbxX3xX38exX3xX3d7xX37dxXb1xfa0bxX386xXb1xX3xX46bxX332xX36xX1axXdxXc4xX3f9xXaaxX3xX1axXdx163c3xXexX3xX4xX29xXbxX3xX19fxX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX3e8xXcaxX3xX56xX24xXd7xX3xXexX4cxXd7xX19xX1axX3xX196xX37dxX3xX1axXdxXc4xX3xXexX33xXdxXaaxX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX48xXdxX3xX4xX1xX7bxX7cxX7dxX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX10xXd7xX3xX1xX4dxX33xX19xX1axX3xXcxX3e5xX7cxX3xXcxX3e5xX7cxX3xX8bxX47exX4xXaaxX3xX332x132fexXdxX3xX1axXdxXc4xX3xX17xXdxX3xX17xX4dxX340xX4xX3xX46bxX1xXd7xX46exX19xX1axX3xXb3xXb1xX3xX46bxX332xX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX90xX58xX19xX3xX199xX3xX1axXdxXc4xX3xX19xX1axX121xX7cxX3xX387xX36xX2xXb1xXaaxX3xX9bxX126xX3xXexX4cxXa0xX3xXexX3e5xX332xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX465xX3xX9bxX121xXd7xX3xX46bxX1xXd7xX46exX19xX1axX3xX2xX38exXaaxX199xX3xX17xX18xX3xXb7xX47bxX3xX8bxX47exX4xX252xX3xX2xX2xX2xXaaxX19fxX3xX17xX18xX3xX269xXdxX19xX1xX3xX90xX91xX19xX1axXaaxX3xXexX4cxX88xX19xX3xX46bxX1xX7bxX3xX9bxXcaxX4xX3xX135xX7bxX114xX19xX3xX17xX46exXd7xX3xX45xXd7xX121xX19xX1axX3xX4aaxX6xX14axX3xX4aaxX1cxX4xX3xX1axXdxX22xX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX19xX1xX29xXexX3xX465xX3xX9bxX33dxX19xX1axX3xX1axX114xX19xX3xXexX3e5xX332xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX4xX29xXbxX3xX38exX3xX3d7xX37dxXb1xX513xX386xXb1xX3xX46bxX332xX36xX1axXdxXc4xX3f9xXaaxX3xX1axXdxX522xXexX3xX4xX29xXbxX3xX19fxX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX3e8xXd7xX3xX46exX19xX1xX3xX1xX4dxX465xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxXaaxX3xX46bxX1xX7bxX3xX9bxXcaxX4xX3xX8bxX47exX4xX3xX9bxX121xX3xX1axXdxbf12xX6xX3xX8bxXdxX7dxX19xX3xX90xX91xX19xX1axX3xX3d7xX56xX6xXd7xX3xX1axXadxX332xX3xX9bxX33dxX19xX1axX3xX56xXdxX7dxX19xX3xX135xX7bxX114xX19xX3xX17xX46exXd7xX3xX45xXd7xX121xX19xX1axX3xX4aaxX6xX3f9xX3xX4xX22xX3xX332xX4dxX6xX3xX4cxX121xXd7xX3xX9bxX121xX3xX48xX91xX19xX1axXaaxX3xX1axXdxX22xX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX4xX29xXbxX3xX38exXaaxX3xX1axXdxX522xXexX3xX4xX29xXbxX3xX19fxX14axX3xX8bxXdxX7dxX19xX3xX17xX18xX19xX1axX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xXb7xX33dxX19xX1axX3xX19xX1axX7bxX7cxX3xX1xXdxX7dxX332xX3xXexX4cxXd7xX19xX1axX3xX196xX37dxX3xX1axXdxXc4xX3xXexX33xXdxX3xX3d7xX1axXdxX22xX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX4xX29xXbxX3xX38exX3xXexX4cxX465xX3xX5xX88xX19xX3f9xX3xXexX23bxX3xX9bxX47bxX3xXexX7bxX7cxX58xX19xX3xX2xXb3xXaaxX386xX3xX17xX58xX19xX3xX2xX19fxXaaxX386xX3xX17xX18xX3xXb7xX47bxX3xX8bxX47exX4xX252xX3xXbxX1xXa0xX6xX3xX90xX91xX19xX1axX3xX46bxXdxX19xX1xX3xXexX7bxX7cxX58xX19xX3xX2xX2xXb1xX3xX17xX18xX3xX269xXdxX19xX1xX3xX90xX91xX19xX1axX14axX3xX13xX29xXbxX3xX17xX18xX3xX4cxX15xXdxX3xX4cxXd7xX3xXexX1xXdxX88xX19xX3xXexX6xXdxX16dxX3xX13xX29xXbxX3xXb3xX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xXcxX4cxXd7xX19xX1axX3xX196xX37dxX3xX17xX58xX19xX3xX37dxX19fxX3xX1axXdxXc4xX3xXexXdxX58xXbxX3xXexX1xX10xXd7xXaaxX3xX24xXbxX3xXexX1xX29xXbxX3xX19xX1xXdxX2fxXexX3xX17xX33xXdxX3xX48xXdxX3xX4xX1xX7bxX7cxX7dxX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX10xXd7xX3xX1xX4dxX33xX19xX1axX3xXcxX3e5xX7cxX3xXcxX3e5xX7cxX3xX8bxX47exX4xXaaxX3xX332xX594xXdxX3xX1axXdxXc4xX3xX17xXdxX3xX17xX4dxX340xX4xX3xX46bxX1xXd7xX46exX19xX1axX3xXb3xXb1xX3xX46bxX332xX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xXcxX23bxX3xXexX4cxX4dxX6xX3xX332xX6xXdxX3xX3d7xX387xX36xX2xXb1xX3f9xXaaxX3xX9bxX33dxX19xX1axX3xX56xXdxX7dxX19xX3xX26bxX1axX1xX2fxX3xf174xX19xX513xX275xX7bxX46exX19xX1axX3xX26bxX1axXfexXdxX3xX3d7xX56xX6xXd7xX3xX1axXadxX332xX3xX4xX24xX4xX3xX17xX46exXd7xX3xX13xXadxX19xX3xX13x11f20xXaaxX3xX45xXbdxX19xX3xX26bxX1axX4dxXaaxX3xX13xX33dxX3x15be9xX6xXd7xX3xX13xX1xX121xX332xXaaxX3xX907x15540xX3xX4aaxXe0xX19xX3f9xX3xX1axXdxX22xX3xX332xXd6xX19xX1xX3xX48xX114xX19xX3xX5xX88xX19xX3xX4xX29xXbxX3xX386xXaaxX3xX7xX6xX7bxX3xXexXb8xX19xX1axX3xX5xX88xX19xX3xX4xX29xXbxX3xX38exXaaxX3xX1axXdxX522xXexX3xX4xX29xXbxX3xX19fxX14axX3xX13xX29xXbxX3xX17xX18xX3xX4cxX15xXdxX3xX4cxXd7xX3xXexX1xXdxX88xX19xX3xXexX6xXdxX16dxX3xX13xX29xXbxX3xXb3xX14axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXd7xX48xX7cxXaxX12xX0xX56xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX332xX7xXd7xX513xX56xXdxX48xXdxX513xX166xXd7xX19xXexX513xX378xX10xXdxX1axX1xXexX16dxX19xXd7xX4cxX332xX6xX5xXaxX12xX3d7xXcxX1xX10xXd7xX3xX56xX6xXd7xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xX7bxX14axX9bxX19xX3f9xX0xX36xX56xX12xX0xX36xXbxX12