Người dân xã Phú Nghiêm và ư ớc mong con đường mới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã nông thôn mới của huyện vùng cao Quan Hóa, thế nhưng tuyến đường khoảng 6 km từ QL15C (trung tâm huyện) dẫn về xã đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay, ảnh hưởng đến giao thương, hoạt động kinh tế địa phương cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
ed40x13ea0x16403x17afbxfd04x1524cx13c67x14e1bx12182xX7xfe98x15593x15896x11a29x17e79x17920xX5x15d73xXax127caxX0xX7xXex11169xf856x12b96x140dfxX12xX0x12d82xX12x11c2exX19x16075x1586bxXdxX3xed42xfe95xX18xX3x1573cx14302xX3x14328xX1x17777xX3xX1exX19xX1xXdxf87dx17002xX3x17f0ex134ccxX3xX20xX0x15108xX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12x1188axX4xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xf3c6xX20xX21xX18xX19xX3xX34xX52xXdxX3xX0xX3bxX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1144dxX10xX6xX24xXaxX12xf9e7xX37xX3xX28xX29xX3xX18x13b6fxX18xX19xX3xXexX1xX92xX18xX3xX34xX52xXdxX3xX4x1402cxX6xX3xX1x15492x17cc5x16c66xX18xX3xX36x1055dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xed96xXa4xX6xX18xX3xX85x166e3xX6x14892xX3xXexX1x11061xX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3x15056xX1xX17xf517xX18xX19xX3x106a1xX3xXd2xX34xX3xXexfb92xX3xXb2xX8bxX2x16cadx14e09xX3x12604xXexX16xXa4xX18xX19xX3xXexX25xX34xX3xX1xXa4xXa5xXa6xX18x13b1exX3xX24x153b2xX18xX3xX36x14b5fxX3xX28xX29xX3xX5exX29xX3xX28xXa4x173c9xX18xX19xX3xX4x17072xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX33xX34xX3xXexX16xf3faxX18xX19xX3xXexXdfxX3xX18xX1xXdxXfexXa4xX3xX18x12b31xX34xX3xX18xX6xXa5xXbaxX3xXd5xX18xX1xX3xX1xX20xf438xX18xX19xX3xX5exXbexX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX20x1717bxX18xX19xXbaxX3xX1xX17xf0c2xXexX3xX5ex10e22xX18xX19xX3xXd2xXdxX18xX1xX3xXexXbexX3xX5ex16cdbxX6xX3xXbxX1xX20xX145xX18xX19xX3xX4x14f5dxX18xX19xX3xX18xX1xX20xX3xXexXdxXfexX34xX3x17831xX18xX3xX18xX19xXa4xXa5xX3xX4xX145xX3xXexX6xXdxX3xX18xX14cxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX92xX18xX19x129efxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10173xX17xX24xXa5xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xX0xXdxX34xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xXexX1xXa4xX34xX1cxX3xXdxXe5xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXax14d3exXdxX24xXexX1x15236xX3x177bex15486xX1dexXbxX28x14c31xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dbxX3xXe4xf1c3x16565xXbxX28xX1e2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX36xX192xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xX36xX18xX3bxX18xX10xX1d6xX7xX3bx12c3bxX2xXe4xX212xX3bxX212xX1dexX212xX24xX212xX2xX1dexX212xX212xX1eexX212xXexX1ddxXe4xX1dexXe4x146f1xX5xX1dexX192x17bddxXbxX19x1817dxX16xX9xX1eex16cc3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX20xX3xX52xX4xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX34xX52xXdxXaxX3xX1d6xXdxX24xXexX1xX9xXaxX1ddxX1dexX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX1edxX1eexXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX1cxX12xX0xX3bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf2cfxX20xX21xX18xX19xX3xXexX16xXa4xX18xX19xX3xXexX25xX34xX3xX24xXfaxX18xX3xX36xXfexX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxX3xX18xX19xX1xXdxX33xX34xX3xXexX16xX119xX18xX19xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX8bxX20xXa4xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xXexXdfxX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xXb2xX8bxX2xXe4xXe5xX3xX36xX37xX17xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xXd2xX1xX92xX18xX19xX3xXd2xX1x15868xXdxX3xXd2xX1xXdxXbexX18xX3xX4xX1xX2dxX18xX19xX3xXexX92xXdxX3xX19xXdx17297xXexX3xX34xf8bexX18xX1xX3xXd2xX1xXdxX3xX4xX17xX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX24xXfaxX18xX3xX36xXfexX3xXexX16xXa4xX18xX19xX3xXexX25xX34xX3xX28xX29xX3xX1cxX15dxX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxX3xX34xX150xXexX3xX4x17c5fxX4xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX33xX34xX3xXexX16xX119xX18xX19xX192xX3xXcxXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX4xXb8xX3xX4xX1xXdxXfexXa4xX3xX16xX150xX18xX19xX3xXd2xX1xX17xXd5xX18xX19xX3xX227xX3xX34xX3xX36xX37xX3xXd2xX1xX17xXd5xX18xX19xX3xXd9xX3xXd2xX34xX3xX4xX1xXdxXfexXa4xX3xX24xX37xXdxX3xX4xXd5xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX192xX3x156d9xfac7xX4xX3xX24xXaaxX3xX5exX29xX3xX5exX20xfda2xX4xX3xX5ex1740cxXa4xX3xXexX20xX3xX4x1711exX18xX19xX3xX1xXb8xX6xX3xX1cxfc5axX18xX19xX3xX1cxX33xX3xXexX92xX18xX19xXbaxX3xXexXa4xXa5xX3xX18xX1xXdxX33xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3x140e3xXa4xX6xX18xX3xX7xX384xXexX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX10dxXa5xX3xX18xX1xXdxXfexXa4xX3xX36xX15dxX3xXexX16x10e54xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX1cxX15dxX3xX1cxf629xX3xX19xX29xXa5xXbaxX3xX7xX34cxX18xX1xX3xX5xX2dxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX33xX34xX3xXexX16xX119xX18xX19xX3xXexX14cxX17xX3xXexX1xX37xX18xX1xX3x11b5bx15c04xX3xX36xX17xXdxXbaxX3xX46bxX3xX19xX37x14d1axX3xX24xX37xXa5xX3xX5exX3dfxX4xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX3dexX150xXexX3xX18xX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xX3xX5exX6xX18xX19xX3xX34cxX3xX14cxX4xX1xX3xXd2x1367bxX17xX3xX18xX1x126a4xX18xX19xX3xX4xX25xXa5xX3xX5xXa4xf582xX18xX19xX3xX5xX20xXa4xX3xXexX1xX92xX18xX19xX3xXexX16xX33xX18xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX18xX37xXa5xX3xXexX1xX135xX3xX24xX108xX4xX3xX18xXb8xXdxX1dbxX3xX46axX2afxX20xX21xX18xX19xX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxX3xX5xX25xXa4xX3xX16xX4bexXdxX3xX34xX37xX3xXd2xX1xX92xX18xX19xX3xXexX1xX10dxXa5xX3xX5exX3eexXa4xX3xXexX20xXbaxX3xXexXa4xX3xX7x17252xX6xX22exX3xX1a2xX37xX3xX4xX17xX18xX3xXexX16xX4bexX18xX19xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xXb8xX3xX4xX384xXdxX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX34xX52xXdxX3xX5ex147d3xX3xX28xX10xX3xX36xX348xX18xX3xXexXd5xXdxX3xX1xX119xX3xX36xX37xX17xX3xX16xX6xX3xX36xX348xX18xX3xX4xX1xXa4xXa5xX54fxX18xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xXexX1xXa4xX348xX18xX3xX5xX3eaxXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxX37xX3xX4xX17xX18xXbaxX3xX4xX25xXa5xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xX18xXb8xX3xX4xX168xX18xX19xX3xX4xXb8xX3xX19xXdxX384xX192xX3xX2afxX20xX21xX18xX19xX3xX1xX20xX3xX1xX333xX18xX19xXbaxX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxXbaxX3xX4xX384xX18xX1xX3xX5xX384xXdxX3xX28xX10xX3xX1xX119xX3xX18xX19xX14cxXdxX3xX4xX1xX14cxXa5xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX34xX34cxX18xX1xXbaxX3xXexX1xX348xX34xX3xX4xX1xX437xX3xXd2xX1xXdxX3xX19xX119xXdxX3xX4xX1xX135xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xX1xX119xX3xX4x160eexX18xX3xX5exX605xXdxX3xX1cxX4bexXdxX3xX24xX20x17fdfxX18xX19xX3xXexX1xX33xX34xX3xX28xX127xX18xX19xX3xX28xX10xX476xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX85xX333xXdxX3xX36xXfexX3xX18xX19xXa4xXa5xX33xX18xX3xX18xX1xX25xX18xXbaxX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX18xX37xXa5xX3xX5exX20xX3eaxX4xX3xX5xX37xX34xX3xX5xX25xXa4xX3xX4xX1xX20xX6xXbaxX3xX36xX34cxX3xX7xX6xX17xX3xX1xX20xX3xX1xX333xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX33xX34xX3xXexX16xX119xX18xX19xX3xX18xX1xX20xX3xX36xX348xXa5xXbaxX3xX18xX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xX3xX135xX3xX5exX25xXa5xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX3fexX18xX19xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX5xX37xX34xX3xXexXdfxX3xX5xX25xXa4xXbaxX3xX18xX1xX20xX18xX19xX3xX24xX17xX3xXexX16xX33xX18xX3xX5exX15dxX6xX3xX1cxX37xX18xX3xX4xXb8xX3xX34xX333xX3xX5exX384xX3xX1xX17xX14cxXexX3xX5exX150xX18xX19xXbaxX3xX16xX4bexXdxX3xX28xX10xX3xX4xX1xX135xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xXexX1xX20xX21xX18xX19xX3xX28xXa4xXa5xX33xX18xX3xX24xXdxX3xX4xX1xXa4xXa5xX54fxX18xX3xX24xXfaxX18xX3xX5exXbexX18xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXb8xX18xX19xX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX0xXdxX34xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX24xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX1dexX1dexXbxX28xX1e2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dbxX3xX1eexX227xX2xXbxX28xX1e2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX36xX192xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xX36xX18xX3bxX18xX10xX1d6xX7xX3bxX212xX2xXe4xX212xX3bxX212xX1dexX212xX24xX212xX2xX1dexX212xX1eexXe4xX1eexXexXd9xX1dexX212xX232xX232xX5xX1dexX192xX22bxXbxX19xX22exX16xX9xXd9xX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX20xX3xX52xX4xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX34xX52xXdxXaxX3xX1d6xXdxX24xXexX1xX9xXaxX1ddxX1dexX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1eexX227xX2xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1exX1xXdxXfexXa4xX3xX36xX15dxX3xXexX16xX437xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX1cxX15dxX3xX1xX20xX18xX19xX3xX1xX333xX18xX19xX3xX18xX19xX6xXa5xX3xXexX14cxXdxX3xX5exXdxX54fxX34xX3xX4xXa4xX6xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX24xX108xX4xXbaxX3xXexXdxXfexX34xX3xX175xX34xX3xX18xX19xXa4xXa5xX3xX4xX145xX3xXexX6xXdxX3xX18xX14cxX18xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX3dexX150xXexX3xX1xX150xX3xX24xX25xX18xX3xXd2xX1xX384xX4xX3xX5xX17xX3xX5x13e3cxX18xX19xX1dbxX3xX2afxX20xX21xX18xX19xX3xX1xX20xX3xX1xX333xX18xX19xX3xXd2xX1xX92xX18xX19xX3xX4xX1x12643xX3xX5xX37xX34xX3xX4xX1xX17xX3xX36xXdxXa6xX4xX3xX36xX348xX18xX3xX4xX1xXa4xXa5xX54fxX18xX3xX4xX25xXa5xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xX19xX3dfxXbxX3xXd2xX1xXb8xX3xX34xX37xX3xX4xX1xX437xX18xX1xX3xX4xX1xX437xX18xX1xX3xX18xX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xXbaxX3xX4xX17xX18xX3xX10xX34xX3xX5exXdxX3xX1xX119xX4xX3xXexX16xX33xX18xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX18xX37xXa5xX3xX4xX168xX18xX19xX3xXexXdxXfexX34xX3xX175xX18xX3xX18xX1xX4b4xX18xX19xX3xX18xX19xXa4xXa5xX3xX4xX145xX3xXexX6xXdxX3xX18xX14cxX18xX192xX3xX2afxX20xX21xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXfexXa4xX3xX24xX108xX4xX3xX4xX6xX17xXbaxX3xX5xX14cxXdxX3xXa4xX108xX18xX3xX5xX20xX3eaxX18xX3xX36xX52xXdxX3xX18xX1xXdxXfexXa4xX3xX5exXdxX54fxX34xX3xX19xX10dxXbxX3xXd2xX1xX2dxX4xX3xXd2xX1xXa4xX10dxXexX3xXexX3eexX34xX3xX18xX1xX34cxX18xXbaxX3xX16xX10dxXexX3xX18xX19xXa4xXa5xX3xX1xXdxX54fxX34xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12x14d70xX384xX4xX3xX18xX1xX348xX18xX3xXexX1x12ba3xX4xX3xXexX16xX14cxX18xX19xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxXbaxX3xX92xX18xX19xX3xX2bxX1xX14cxX34xX3xX1a2xX384xX3xXcxX16xX119xX18xX19xXbaxX3xXe5xX1xXa0xX3xXexX15dxX4xX1xX3x12bd0xX1a2xX1ex12cafxX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xX18xXb8xXdxX1dbxX3xX46axX85xXdxXa6xX18xX3xXexX14cxXdxX3xXexX16xX33xX18xX3xX5exX15dxX6xX3xX1cxX37xX18xX3xX28xX29xX3xX4xXb8xX3xX19xX3eexX18xX3xX212xX192xXe4xX1dexX1dexX3xXd2xX1xX175xXa4xX3xX36xX52xXdxX3xX1xX145xX18xX3xXd9xX1dexX1dexX3xX1xX150xX3xX24xX25xX18xXbaxX3xX4xX1xXa0xX3xXa5xXbexXa4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX108xX18xX19xXbaxX3xXbxX1xX384xXexX3xXexX16xXdxX54fxX18xX3xXd2xXdxX18xX1xX3xXexXbexX3xX18xX1xX21xX3xX36xX37xX17xX3xXexX1xXa4xX3xX18xX1xX348xXbxX3xXexXdfxX3xX4xX25xXa5xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX476xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX0xXdxX34xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe5xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxX1d6xXdxX24xXexX1xX1dbxX3xX1ddxX1dexX1dexXbxX28xX1e2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1dbxX3xXe4xX1edxX1eexXbxX28xX1e2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX36xX192xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xX36xX18xX3bxX18xX10xX1d6xX7xX3bxX212xX2xXe4xX212xX3bxX212xX1dexX212xX24xX212xX2xX1dexX212xXe4xX1eexXe4xXexX1ddxXe4xX1dexX1eexX232xX5xX1dexX192xX22bxXbxX19xX22exX16xX9xX1eexX212xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX19xX20xX21xXdxX3xX24xX25xX18xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1exX19xX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX20xX3xX52xX4xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX34xX52xXdxXaxX3xX1d6xXdxX24xXexX1xX9xXaxX1ddxX1dexX1dexXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXe4xX1edxX1eexXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXa0fxX119xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX33xX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xXd2xX1xX92xX18xX19xX3xX5exX20xX3eaxX4xX3xX4xX3f5xX18xX19xX3xX1xXb8xX6xX3xXexX14cxX17xX3xXexX1xX37xX18xX1xX3xX18xX1xX4b4xX18xX19xX3xX1xX108xX3xX7xX25xXa4xX3xX18xX19xXa4xXa5xX3xX1xXdxX54fxX34xX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xXcxX16xX33xX18xX3xX5exX15dxX6xX3xX1cxX37xX18xX3xX28xX29xX3xX4xXb8xX3xX227xX3xX24xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXa6xXbxX3xX36xX37xX3xX85xXcxX9c5xX3xX7xXd5xX18xX3xX28xXa4xX10dxXexXbaxX3xXd2xXdxX18xX1xX3xX24xX17xX6xX18xX1xX3xX1xX17xX14cxXexX3xX5exX150xX18xX19xX192xX3xXcxXa4xXa5xX3xX18xX1xXdxX33xX18xXbaxX3xX7xX17xX18xX19xX3xX1xX37xX18xX1xX3xX36xX52xXdxX3xXbxX1xX384xXexX3xXexX16xXdxX54fxX18xX3xXd2xXdxX18xX1xX3xXexXbexXbaxX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX24xXfaxX18xX3xX36xXfexX3xXexX16xXa4xX18xX19xX3xXexX25xX34xX3xX28xX29xX3xX1xX37xX18xX19xX3xX18xX19xX37xXa5xX3xXbxX1x1571fxX4xX3xX36xXca4xX3xX4xX1xX17xX3xX36xXdxXa6xX4xX3xX36xX348xX18xX3xX4xX1xXa4xXa5xX54fxX18xX3xX5xXa4xX4bexX18xX19xX3xX18xX19xXa4xXa5xX33xX18xX3xX5xXdxXa6xXa4xX3xX5exXbexX18xX3xX4xX384xX4xX3xX18xX1xX37xX3xX34xX384xXa5xX3xX4xX168xX18xX19xX3xX18xX1xX20xX3xX5xX20xXa4xX3xX5xX20xX3eaxX18xX19xX3xX28xX10xX3xX4xX1xX14cxXa5xX3xX36xX348xX18xX3xX4xX1xXa4xXa5xX54fxX18xX3xXexXdfxX3xX34xX333xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXexX1xX384xX4xX3xX5exX384x17d01xX3xXd2xX1xXdxXbexX18xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX36xX108xX18xX3xX5exX20xX3eaxX4xX3xXexX1xXdxXbexXexX3xXd2xXbexX3xXexX1xX10dxXbxX3xX4xX10dxXbxX3xXbxX1xXca4xX4xX3xX36xXca4xX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX20xX145xX18xX19xXbaxX3xX5exXdxX3xX5xX14cxXdxX3xX4xXa0xX6xX3xX1cxX37xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXb8xX18xX19xX3xX28xXa4xX108xX18xX19xX3xX4xX10dxXbxX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX17xX24xXa5xXaxX12xX46ax16f0bxX52xX4xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX4xXb8xX3xX24xX9d0xX3xX384xX18xX3xX5exX3eexXa4xX3xXexX20xX3xXexXa4xXa5xXbexX18xX3xX5exX20xX21xX18xX19xX3xX5xX37xX3xX34xX17xX18xX19xX3xX34xXa4xX108xX18xX3xX4xX1xX437xX18xX1xX3xX5exX384xX18xX19xX3xX4xXa0xX6xX3xX1cxX37xX3xX4xX17xX18xX3xX1exX1xX25xX18xX3xX24xX25xX18xX192xX3xXa0cxX1a2xX1exXa0fxX3xX28xX29xX3xX5exX29xX3xXd2xXdxXbexX18xX3xX18xX19xX1xX15dxX3xX36xX10dxX18xX3xX5exXfexX3xX18xX37xXa5xX3xX5xX33xX18xX3xX1xXa4xXa5xXa6xX18xX476xXbaxX3xX92xX18xX19xX3xXcxX16xX119xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxXbexXexX192xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14165xXa4xXexX1xX17xX16xXaxX12x12228xX145xX18xX3xX2afxX34cxX18xX1xX192xX0xX3bxXbxX12
Sơn Đình.