Làng học sinh trường THPT Mường Lát xuống cấp nghiêm trọng
(vhds.baothanhhoa.vn) - Xây dựng từ năm 2006, đến nay một số hạng mục tại làng học sinh THPT ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của học sinh.
4bb9x4f97xd994xfcfex74b9x8756xd11bxa67exddf6xX7xbf0ax7590x6288x60fex9479xc11fxX5xc176xXax4bdexf8c7xc68dx6639x8808xX3xX1x4e86xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexbae3x7885x9954xX15xX16xX3xXcxca56xd58bxXcxX3x9be9xX23xX24xX15xX16xX3xX13x509cxXexX3x50bfxa3c9x8acexX15xX16xX3xX4x5f9bxXbxX3xX15xX16xX1xXdx86caxb1faxX3xXexX22xX19xX15xX16xX0xc0f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x59b2xXaxX12xeb0fxbaf0x9289xX3xX60x4d44xX15xX16xX3xXexdbd2xX3xX15x8207xX46xX3xc63fx4eedxX74x6415x569exX3xaf99x8ba2xX15xX3xX15xX6xX65xX3xX46xb2d2xXexX3xX7xX39xX3xX1x9ec6xX15xX16xX3xX46xd6f7xX4xX3xXexX89xXdxX3xX5xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX29xX2axXcxX3x5f27xX3xX1xX38xX65x7f55xX15xX3xed4cx8f69xX15xX16xX3xX4xX6x7d37xX3xc5f1xXdxX45xX15xX3xX16xXdx5decxXdxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX79xbceaxX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xX77xX3x6ec0xX15xX1xX3xX1xX23xXa8xX15xX16xX3xX79xX7axX15xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX79xX82xX15xX16xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX4x8c1axX6xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1x69ccxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb117xXb7xX60xX65xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX38xX46xXb9xX3xXdxaf9cxX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxd201xXdxX60xXexX1x885fxX3xa42cxX74xX2xXbxX37xe944xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xff4axX2x51ddxXbxX37xX15bxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXb0xX116xXb9xX6xXb7xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb7xX6xX116xXb0xX15xX4exX15xX10xX14fxX7xX4exX73xX2xX73xX74xX4exX73xX74xX74xX60xX74xX73xX73xX74xX167xX73xX156xXexX156xX167x8c6exX167xX156xX5xX74xX116x95afxXbxX16x79a7xX22xX9xX167xX73xX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xXaxX3xX14fxXdxX60xXexX1xX9xXaxX156xX74xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12xX2dxX82xXexX3xX16x87aexX4xX3xX5xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX38xX65xXadxX15xX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXdxXadxX15xX3xX4xX228xX3xX167xX2xX3xX15xX1xX14xX3xX7xX14xX15xX3x7d39xXexX22xXb7xX15xX16xX3xX79xX228xX3xX4xX228xX3xX46xX82xXexX3xX15xX1xX14xX3xX79xXdxd13cxX38xX3xX1xX14xX15xX1x9516xX77xX3xX5xX14xX3xX15x4eb9xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX4xX10bxX6xX3xX2xX74xX74xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX77xX3xX4xX1xX10bxX3xX65xX7axX38xX3xX5xX14xX3xX60xX64xX15xX3xXexX82xX4xX3xX2dxf066xX15xX16xX77xX3xXcxX1xX34xXdxX77xX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX77xX3xcdeaxX1xX2a3xX3xX2dxf6ebxX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xXcxX1xe440xX65xX3xd266xX16xX38xX65x4f83xX15xX3xX31fxX6xX46xX3xe7e4xX2a3xX15xX77xX3xX2axX1xX228xX3xX29xXdxXadxX38xX3xXexX22xX23xXa8xX15xX16xX3xX15xX1xX14xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xX4xX1xXb7xX3xXb9xXdxX7axXexX77xX3xX15xX70xX46xX3xX73xX74xX74xX156xX3xXcx100a1xXbxX3xX79xXb7xX14xX15xX3x546axXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1xcfdcxX3xXexX22xf7f2xX3xX73xX3xXex8ceaxX3xX79x100e4xX15xX16xX3xX1xXb7xX14xX15xX3xXexX1xXdxXadxX15xX3xX167xX74xX3xX15xX16xX2ecxXdxX3xX15xX1xX14xX3xX7xX14xX15xX116xX3xX366xX6dxX6xX3x6c75xX38xX6xX77xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX3exXbxX77xX3xX15xX16xX14xX15xX1xX77xX3xX79xXb7xX14xX15xX3xXexX1xf45exX3xX4xX10bxX6xX3xXexc562xX15xX1xX77xX3xX1xX38xX65xXadxX15xX3xX79xXcexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3x652fxX1xXe8xXb7xX3xX7xX34xXexX77xX3xXexa01axX46xX3xX1xXdxX3bbxX38xX77xX3xXexX1xX39xX15xX16xX3xX15xX1xX3exXexX3xX4xX1xX10bxX3xXexX22xX23xX2a3xX15xX16xX3xX79xX31cxX38xX3xXexX23xX77xX3xXexX38xX3xX7x792exX6xX3xX5xX89xXdxX3xX46xX82xXexX3xX7xX39xX3xX1xX89xX15xX16xX3xX46xX8exX4xX3xXb0xXc0xXdxX3xXexee8bxX15xX16xX3xX3d6xXdxX15xX1xX3xXbxX1x9c5dxX3xX19exX3xXexX378xX3xX79xX37bxX15xX16xX3xXexX22xXb7xX15xX16xX3xXexX1xX24xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7xXc0xX46xX3xX15xX1xX3exXexX116xX3xX29xXdxXadxX15xX3xX15xX6xX65xX3xX15xX1xX14xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXb0x939cxX15xX3xX79xX6xX15xX16xX3xXexX22xXb7xX15xX16xX3xXexX22xX89xX15xX16xX3xXexX1xX34xXdxX3xX4xX1xX24xX3xX79xX373xXdxX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX60xXexX1xX154xX3xX156xX74xX74xXbxX37xX15bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX37xX15bxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXb0xX116xXb9xX6xXb7xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb7xX6xX116xXb0xX15xX4exX15xX10xX14fxX7xX4exX73xX2xX73xX74xX4exX73xX74xX74xX60xX74xX73xX73xX74xX165xX2xX156xXexX167xX167x6c9bxX76xX167xX5xX74xX116xX1a4xXbxX16xX1a7xX22xX9xX19exX156x5ab2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xXaxX3xX14fxXdxX60xXexX1xX9xXaxX156xX74xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12xX126xX3bbxX3xX15xX23xXc0xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX3d6xX1xX2ecxX15xX16xX3xX7xX40cxX3xX60xX8exX15xX16xX3xX79xX23xX373xX4xX3xX79xXcexX3xX15xX1xXdxX295xX38xX3xX15xX70xX46xX3xX15xX6xX65xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX60xXexX1xX154xX3xX156xX74xX74xXbxX37xX15bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX37xX15bxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXb0xX116xXb9xX6xXb7xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb7xX6xX116xXb0xX15xX4exX15xX10xX14fxX7xX4exX73xX2xX73xX74xX4exX73xX74xX74xX60xX74xX73xX73xX74xX76xX2xX167xXexX167xX156xX156xX73xX165xX5xX74xX116xX1a4xXbxX16xX1a7xX22xX9xX156xX19exX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xXaxX3xX14fxXdxX60xXexX1xX9xXaxX156xX74xX74xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12xXcxX22xX31cxX15xX3xX15xX1xX14xX3xX60xX82xXexX3xX15xX34xXexX77xX3xX1xX23xX3xX1xbbfexX15xX16xX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX60xXexX1xX154xX3xX156xX74xX2xXbxX37xX15bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX37xX15bxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXb0xX116xXb9xX6xXb7xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb7xX6xX116xXb0xX15xX4exX15xX10xX14fxX7xX4exX73xX2xX73xX74xX4exX73xX74xX74xX60xX74xX73xX73xX74xX19exX74xX73xXexX2xX2xX51dxX2xX51dxX5xX74xX116xX1a4xXbxX16xX1a7xX22xX9xX73xX51dxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xXaxX3xX14fxXdxX60xXexX1xX9xXaxX156xX74xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12xX31fxX295xX15xX3xX15xX1xX14xX3xXb9xXb7xX15xX16xX3xXexX22xX228xX4xX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX60xXexX1xX154xX3xX156xX74xX2xXbxX37xX15bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX154xX3xX165xX2xX167xXbxX37xX15bxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4exX4exXdxXb0xX116xXb9xX6xXb7xXexX1xX6xX15xX1xX1xXb7xX6xX116xXb0xX15xX4exX15xX10xX14fxX7xX4exX73xX2xX73xX74xX4exX73xX74xX74xX60xX74xX73xX73xX74xX156xX73xX167xXexX73xX51dxX74xX165xX51dxX5xX74xX116xX1a4xXbxX16xX1a7xX22xX9xX50fxX74xX51dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX22xX23xX24xX15xX16xX3xXcxX29xX2axXcxX3xX2dxX23xX24xX15xX16xX3xX13xX34xXexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xXaxX3xX14fxXdxX60xXexX1xX9xXaxX156xX74xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12xX31fxX23xXc0xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX4xX1xX38xX15xX16xX3xX79xX23xX373xX4xX3xX5xX3exX65xX3xXexX6dxX3xX15xX16xX38xX37bxX15xX3xX15xX23xXc0xX4xX3xX16xXdxX7axX15xX16xX3xX3d6xX1xXb7xX6xX15xX77xX3xX15xX23xXc0xX4xX3xX7xX38xX39xXdxX3xX22xX3exXexX3xX2ecxX3xX15xX1xXdxX323xX46xX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXb7xX60xX65xXaxX12xXcxX22xXb7xX15xX16xX3xX3d6xX1xXdxX3xX79xX228xX77xX3xX60xXb7xX3xX37xX64xX65xX3xX60xX68xX15xX16xX3xXexX6dxX3xX5xX64xX38xX3xX4xX82xX15xX16xX3xXb0xXc0xXdxX3xX79xXdxX295xX38xX3xX3d6xXdxXadxX15xX3xXexX1xX24xXdxX3xXexXdxX7axXexX77xX3xX46xX82xXexX3xX7xX39xX3xX1xX89xX15xX16xX3xX46xX8exX4xX3xX4xX10bxX6xX3xX4xX2ecxX15xX16xX3xXexX22xX3e1xX15xX1xX3xX79xXcexX3xX37xX38xX39xX15xX16xX3xX4xX3exXbxX3xX15xX16xX1xXdxX45xX46xX3xXexX22xX19xX15xX16xX116xX3xX140xX8exX3xXexX1xX3bbxX77xX3xXb9xX3bbxX3xX15xX23xXc0xX4xX3xX1xX23xX3xX1xX6e4xX15xX16xX3xX15xb22fxX15xX16xX77xX3xX1xXadxX3xXexX1xX39xX15xX16xX3xXexX23xX24xX15xX16xX3xX22xX14xXb7xX77xX3xX15xX295xX15xX3xX15xX1xX14xX77xX3xX4xX40cxX6xX3xX7xX428xX3xXb9xXb7xX15xX16xX3xXexX22xX228xX4xX77xX3xXexX22xX31cxX15xX3xX15xX1xX14xX3xXexX1xX3exX46xX3xX60xX82xXexX77xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX2ecxX15xX16xX3xXexX22xX3e1xX15xX1xX3xXb0xXadxX3xX7xXdxX15xX1xX77xX3xX15xX1xX14xX3xXex5e96xX46xX3xX1xXb7xX89xXexX3xX79xX82xX15xX16xX3xX3d6xX1xX2ecxX15xX16xX3xX1xXdxXadxX38xX3xX39fxX38xXe8xX116xX116xX116xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e52xX38xXexX1xXb7xX22xXaxX12xXcxX22xX38xX15xX16xX3xX13xX45xX3x96e9xX3x8f3cxX3e1xX15xX1xX3x6304xXdxX6xX15xX16xX0xX4exXbxX12
Trung Lê - Đình Giang