Khai trương phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 27/3, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.
d4d1x13054x1320cx1350bx106d4x14070x14d5dxf505xee20xX7xed9cxeb48xe921x1258bx12ebfx146c9xX5xe97fxXax11e39x144a5xX1xX6xXdxX3xXex120ebxeddcx11a51xebb1xf1bfxX3xXbxX1x10965xX1cxX3x14e86x14dd3xX24xX3x10032xf7b2xXexX3xX1cx11a1dxXdxX3xX4x14111xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xdc3fxX1cxX3xXbxX1x14c69xX24xX3xX1cx15295xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cx13415xX3xXexX1x147b5xX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXex10aacxeedcxX1cxX0xdadexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c1axX10xX6xf877xXaxX12x12459xf344xX1cxX1dxX3x114f6xe17bxX5ex12f49xX4axX3xe742x13c13xf961x15604xX3xXex129b0xX1cxX1xX3xXex12175xX3xX4xX1xf2fbxX4xX3xX5x12e0fxX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dx1165bxX6xf875xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdx12e03xX3xX7xXex105cbxX5xX10xX9xXaxXexX10x1217exXex1167cxX6xX5xXdxX1dxX1cx1425cxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX19xeeb5xXaxX12xX0x1115axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX5axX70xXf8xXaxX12xX0xXdxX24xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXf4xXecxX113xX6xX5axXexX1xX6xX1cxX1xX1xX5axX6xXecxXf4xX1cxX5exX1cxX10x14effxX7xX5exX2xdd2dxX2xX78xX5ex14edbxed89xX70xX7bxX2x10badx140bcxX153xX154xX154xXexX14fx138aexX79xX154xX154xX14exX14exX5xX2xXecx11a15xXbxX1dxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX113xX12xX0xXdxX12xdefaxX74xX4xX3xfa38x1397bxXdxX3xX113xXdxde2exX31xX3xX70xX4exX3xX5xX91xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX1cxX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xXecxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX5axX70xXf8xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXbxX12xX0xXdxX24xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5exX5exXdxXf4xXecxX113xX6xX5axXexX1xX6xX1cxX1xX1xX5axX6xXecxXf4xX1cxX5exX1cxX10xX146xX7xX5exX2xX14axX2xX78xX5exX14exX14fxX70xX7bxX2xX153xX154xX153xX154xX154xXexX14fxX15axX79xX154xX154xX14exX14exX5xX78xXecxX163xXbxX1dxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXdxX12xX3x12c46xea7axX1cxX1dxX3xX4xX1xd857xX3xX80xX1dxX31xXf8xX91xX1cxX3xX246xf95dxX1cxX1xX3xfd34xX8dxX1cxX1dxX3xX101xX3xX175xX1x1275dxX3xXex11f51xX4xX1xX3xX7exX7fxX80xX81xX3xXexX84xX1cxX1xX3xX179xf51axXexX3xX5x155ccxX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX5axX3xX70xX267xX4xX1xX3xX179xX21xX31xX3xXexXdx1460dxX1cxX3xXexX19xX28exX1cxX3xXbxX1xX21xX24xX3xX24xX25xX1cxXecxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX5axX70xXf8xXaxX12x143c1xX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xX3xX179xX1axec4axX4xX3xX7exX7fxX80xX81xX3xXexX84xX1cxX1xX3xX179xX21xX31xX3xXexX1axX3xXffxeaaaxXf8xX3xX70xX4exX1cxX1dxX4axX3xXf4x13315xXdxX3xX24x11b1dxX4xX3xXexXdxX28exX31xX3xXexX17axX5axX3xX19xX6xX3xX24xe7dfxXexX3xX1xX333xXdxX3xX4xX1xX300xX4axX3xX24xX333xXexX3xX7xX5bxX1cxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX24xX17axXdxX4axX3xX179xXdxX27axX1cxX3xXex11b71xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xX4xX264xX6xX3xXexX84xX1cxX1xXecxX3xffdcxX3xX179xXeaxX4axX3xXex131faxX3xX4xX74xX3xX1cxX1xX315xX1cxX4axX3xX1xX333xX3xX1dxXdxX6xX3xX179xX257xX1cxX1xX3xX1cxX1x155a7xX4axX3xX5xd59exX3xX179xX29xX1cxX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX27axXbxX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31x107acxXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xX4xX264xX6xX3xXexX84xX1cxX1xX3xX4xXeaxX3xX4xX1bxX3xX1xX333xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxX276xXbxX3xX1dxf09exX4axX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX4axX3xX1dxXdxX31fxXdxX3xXexX1xXdxX27axX31xX3xXf4xX5bxX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xXecxX3xX175xX1bxX3xdad7xX31xX6xX1cxX3xX43cxX31xX3axX1cxX3xX5xfb74xX3xX4xX74xX4xX3xX4xX3bexXbxX3xXbxX1xX74xXexX3xX1xX31xXf8xX3xXf4xX6xXdxX3xXexX19x1017exX3xX1dxXdxX74xX24xX3xX7xX74xXexX4axX3xXffxX359xX3xX5xX447xX3xXf4xXdxX3xXbxX1xX17axX24xX4axX3xX113xX3axX5axX3xX179xX3axX24xX3xXexX1xX43xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xXexX19xX31xX1cxX1dxX3xXexX1xX4exX4xX4axX3xX5xX5bxX3xX179xX267xX6xX3xX4xX1xX84xX3xXexXdxX1cxX3xX4x125fbxXf8xX3xX179xX17fxX3xX1cxX1dxX1axed73xXdxX3xXexXdxX28exX31xX3xX70xee68xX1cxX1dxX3xX1xX1axX31fxX1cxX1dxX3xXexX31fxXdxXecxX3xXcxX3bexXexX3xX4xX3axX3xX1xX1axX31fxX1cxX1dxX3xX179xX29xX1cxX3xX24xX323xX4xX3xXexXdxX28exX31xX3xX4xX31xX2dxXdxX3xX4xX4bbxX1cxX1dxX3xX179xXeaxX3xX5xX5bxX3xX28xX1xX31xXf8xX29xX1cxX3xX28xX1xX24dxX4xX1xX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX4xX74xX4xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX113xX3axX5axX3xX179xX3axX24xX3xXf4xX27axX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX4axX3xX113xX3axX5axX3xXf4xX27axX3xX7xX8dxX4xX3xX28xX1xX3a1xX10xX3xX4xX333xX1cxX1dxX3xX179xX247xX1cxX1dxX4axX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX19xXdxX17fxX1cxX3xX28xXdxX1cxX1xX3xXexX29xX3xX1cxX1dxX5bxX1cxX1xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX27axXbxX3xX4xX264xX6xX3xXexX84xX1cxX1xXecxX3x121f6xX31fxXdxX3xX4xX1xX264xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXf4xX5bxX3xX43cxX31xXf8xX29xXexX3xXexX315xX24xX3xX4xX264xX6xX3xX7fxX6xX1cxX3xX4xX1xX84xX3xX179xX17axX5axX3xX590xX73x12893xXcxXcxX2b0xX4axX3xX590x103a1xX1cxX3xXbxX1xX460xX1cxX1dxX3xX246xXdxX25xX31xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xXf4xX25xX3xX590xX73xX5bexXcxXcxX2b0xX3xXexX84xX1cxX1xX3xX179x144e0xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xX300xXbxX3xXf4xX31fxXdxX3xX590xXdxX91xX1cxX3xXexX1xX43xX1cxX1dxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xX3xXffxX315xXf8xX3xX70xX4exX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX323xX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xX1cxX1x13192xX24xX3xX24xX323xX4xX3xXexXdxX28exX31xX3xX1dxXeaxXbxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX1dxXdxX3axXdxX3xX43cxX31xXf8xX29xXexX3xXf4xX3bexX1cxX3xX179xX25xX3xXf4xX25xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1xXdxX27axX1cxX3xX1cxX6xXf8xXecxX3xX0xX7xXexX19xX5axX1cxX1dxX12xX0xXbxX5exX12xX0xX5exX7xXexX19xX5axX1cxX1dxX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5axX70xXf8xXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX1dxXdxX1cxX107xX3xX154xX4xX24xX3xX154xX4xX24xX3xX153xXbxXexX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXdxX24xX6xX1dxX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXbxX5axX7xXdxXexXdxX5axX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX7xXdx138c2xX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX19xX10xXbxX10xX6xXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX6xXexXexX6xX4xX1xX24xX10xX1cxXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX5axX19xXdxX1dxXdxX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX4xX5xXdxXbxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xXf4xX10xX19xXexXdxX4xX6xX5xX101xX6xX5xXdxX1dxX1cxX107xX3xX113xX6xX7xX10xX5xXdxX1cxX10xX10fxXaxX12xX2b0xX1xX74xXexX3xX113xXdxX17fxX31xX3xXexX17axXdxX3xX113xX31xX89xXdxX3xX5xX91xX4axX3xX179xX247xX1cxX1dxX3xX4xX1xX24dxX3x14296xX28exX3xXcxX1xX267xX3xXcxX1xX257xX1cxX3xX101xX3x15078xXf8xX3xXf4xXdxX28exX1cxX3xX7fxX6xX1cxX3xXcxX1xX1axX4b2xX1cxX1dxX3xXf4xX323xX3xXcxX84xX1cxX1xX3xX264xXf8xX4axX3xX2b0xX1xXeaxX3xX175xX1xX264xX3xXexX267xX4xX1xX3xX7exX7fxX80xX81xX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xX3xX1cxX28exX31xX3xX19x10573xX107xX3xX6dxXdxX27axX1cxX3xXexX19xX28exX1cxX3xX179xX267xX6xX3xX113xX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xX179xX5e8xX3xXffxX315xXf8xX3xX70xX4exX1cxX1dxX3xXf4xX5bxX3xX1xX257xX1cxX1xX3xXexX1xX5bxX1cxX1xX3xX79xX7bxX3xXf4xX4bbxX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX3xX4xX1xX31xXf8xX28exX1cxX3xX4xX6xX1cxX1xX3xX19xX6xX31xX4axX3xX43cxX31xX3axX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX4a9xXbxX3xXexX19xX31xX1cxX1dxX3xX179xX264xX3xX179xXdxX25xX31xX3xX28xXdxX27axX1cxX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xXf4xX31fxXdxX3xX70xXdxX27axX1cxX3xXexX24dxX4xX1xX3xX1xX1bxX1cxX3xX14exX14exX154xX3xX1xX6xX3xXf4xX5bxX3xX179xX5e8xX3xX4xXeaxX3xX78xX14fxX3xX4xX1bxX3xX7x114e6xX3xXexX1xX6xX24xX3xX1dxXdxX6xX3xX4xX1xX31x140f8xXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX8dxX1cxX1dxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxXecxX3xXcxX31xXf8xX3xX1cxX1xXdxX28exX1cxX4axX3xXf4xXdxX27axX4xX3xXexXdxX28exX31xX3xXexX1xX323xX3xX4xX74xX4xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX4xX264xX6xX3xXexX84xX1cxX1xX3xXf4xdc43xX1cxX3xX4xX460xX1cxX3xX1dxX276xXbxX3xX1cxX1xXdxX25xX31xX3xX28xX1xXeaxX3xX28xX1xX5c5xX1cxX10fxX3xXf4xXdxX27axX4xX3xXexX31xXf8xX28exX1cxX3xXexX19xX31xXf8xX25xX1cxX4axX3xX43cxX31xX3axX1cxX1dxX3xX113xX74xX4axX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX5xX4a9xXbxX3xX4xX74xX4xX3xX28xX28exX1cxX1xX3xXexX1xX43xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX1xX8f7xX3xXexX19xX300xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX1dxXdxf517xX6xX3xX1cxX1dxX1axX4b2xXdxX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXf4xX5bxX3xX1cxX1dxX1axX4b2xXdxX3xXexXdxX28exX31xX3xX70xX4bbxX1cxX1dxX3xXexX19xX28exX1cxX3xX179xX267xX6xX3xX113xX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xX4xX460xX1cxX3xX1cxX1xXdxX25xX31xX3xX1xX17axX1cxX3xX4xX1xX29xXecxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5axX70xXf8xXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX1dxXdxX1cxX107xX3xX154xX4xX24xX3xX154xX4xX24xX3xX153xXbxXexX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXdxX24xX6xX1dxX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXbxX5axX7xXdxXexXdxX5axX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX7xXdxX728xX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX19xX10xXbxX10xX6xXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX6xXexXexX6xX4xX1xX24xX10xX1cxXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX5axX19xXdxX1dxXdxX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX4xX5xXdxXbxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xXf4xX10xX19xXexXdxX4xX6xX5xX101xX6xX5xXdxX1dxX1cxX107xX3xX113xX6xX7xX10xX5xXdxX1cxX10xX10fxXaxX12xX246xX17fxX3xX179xX1axX6xX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXf4xX5bxX5axX3xX1xX5axX17axXexX3xX179xX333xX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX4b2xX1cxX1dxX3xXffxX31xXf8xX28exX1cxX4axX3xX89xX1cxX3xX179xX267xX1cxX1xX4axX3xX1xXdxX27axX31xX3xX43cxX31xX3axX10fxX3xX2b0xX1xXeaxX3xX175xX1xX264xX3xXexX267xX4xX1xX3xX7exX7fxX80xX81xX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xX3x124e0xX3xX113xX5bxX3xX7e2xX28exX3xXcxX1xX267xX3xXcxX1xX257xX1cxX3xX179xX25xX3xX1cxX1dxX1xX267xX3xX4xX74xX4xX3xX1cxX1dxX5bxX1cxX1xX4axX3xX4xX74xX4xX3xX4xX3bexXbxX3xX179xX3fxXf8xX3xX24xX17axX1cxX1xX3xX4xX43xX1cxX1dxX3xXexX74xX4xX3xXexX1xX43xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX4axX3xXexX31xXf8xX28exX1cxX3xXexX19xX31xXf8xX25xX1cxX3xX1cxX1xX656xX24xX3xX1cxX315xX1cxX1dxX3xX4xX6xX5axX3xX1cxX1xX4a9xX1cxX3xXexX1xX8dxX4xX4axX3xX447xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX4xX264xX6xX3xX1cxX1xX315xX1cxX3xX70xX315xX1cxX3xXf4xX25xX3xX7xX359xX3xX70xX323xX1cxX1dxX4axX3xXexXdxX28exX31xX3xX70xX4bbxX1cxX1dxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxXecxX3xXcxX1xX1axX4b2xX1cxX1dxX3xXffxX31xXf8xX28exX1cxX3xX179xX5bxX5axX3xXexX17axX5axX4axX3xXexX4a9xXbxX3xX1xX31xX3bexX1cxX3xX1cxX315xX1cxX1dxX3xX4xX6xX5axX3xX28xXdxX29xX1cxX3xXexX1xX8dxX4xX4axX3xXbxX1xX74xXbxX3xX5xX31xX4a9xXexX4axX3xXexX19xX74xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX27axX24xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX74xX1cxX3xX113xX333xX4axX3xX4xX43xX1cxX1dxX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX27axX1cxX3xX1cxX1xXdxX27axX24xX3xXf4xX323xX3xX43cxX31xX3axX1cxX3xX5xX447xX3xX80xX1xX5bxX3xX1cxX1axX31fxX4xX3xXf4xX25xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xXecxX3xXcxXdxX29xXbxX3xXexX323xX4xX3xX1cxX1dxX1xXdxX28exX1cxX3xX4xX8dxX31xX4axX3xX113xX89xX3xX7xX31xX1cxX1dxX3xX4xX74xX4xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX1cxX5c5xX1cxX1dxX4axX3xXexXdxX27axX1cxX3xX24dxX4xX1xX3xX1xX5axX5bxX1cxX3xXexX1xXdxX27axX1cxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX179xX74xXbxX3xX8dxX1cxX1dxX3xXf8xX28exX31xX3xX4xX21xX31xX3xX1dxXdxX6xX5axX3xX70xX267xX4xX1xX4axX3xX24xX31xX6xX3xX113xX74xX1cxX4axX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX5axX74xX1cxX4axX3xXf4xX4a9xX1cxX3xX4xX1xX31xXf8xX17fxX1cxX3xX1cxX1dxX5bxXf8xX3xX4xX5bxX1cxX1dxX3xX4xX6xX5axX3xX4xX264xX6xX3xX4xX74xX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX8e9xX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xXf4xX5bxX3xX1cxX1dxX1axX4b2xXdxX3xXexXdxX28exX31xX3xX70xX4bbxX1cxX1dxXecxX3xX13xX1xX31xXf8xX29xX1cxX3xX28xX1xX24dxX4xX1xX3xX4xX74xX4xX3xX4xX1bxX3xX7xX8e9xX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX4xX264xX6xX3xX179xX267xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX24xX3xX1dxXdxX6xX3xXf4xX5bxX5axX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xXecxX3xXcxX5c5xX1cxX1dxX3xX4xX1axX4b2xX1cxX1dxX3xXexX31xXf8xX28exX1cxX3xXexX19xX31xXf8xX25xX1cxX4axX3xXf4xX4a9xX1cxX3xX179xX333xX1cxX1dxX3xX4xX74xX4xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX27axXbxX4axX3xX4xX74xX4xX3xX6dxXcxX25bxX4axX3xX4xX74xX4xX3xX1xX333xXdxX3xXf4xXdxX28exX1cxX3xX7xX3axX1cxX3xXffxX31xX3bexXexX4axX3xX28xXdxX1cxX1xX3xX70xX5axX6xX1cxX1xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xXexX1xX6xX24xX3xX1dxXdxX6xX3xX43cxX31xX3axX1cxX1dxX3xX113xX74xX4axX3xX1dxXdxX6xX5axX3xX70xX267xX4xX1xX4axX3xX24xX31xX6xX3xX113xX74xX1cxX3xXexX19xX28exX1cxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xXecxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5axX70xXf8xXaxX3xX7xXexXf8xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX19xX1dxXdxX1cxX107xX3xX154xX4xX24xX3xX154xX4xX24xX3xX153xXbxXexX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXdxX24xX6xX1dxX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xXbxX5axX7xXdxXexXdxX5axX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX7xXdxX728xX10xX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX19xX10xXbxX10xX6xXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX6xXexXexX6xX4xX1xX24xX10xX1cxXexX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX5axX19xXdxX1dxXdxX1cxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xX113xX6xX4xX28xX1dxX19xX5axX31xX1cxX70xX101xX4xX5xXdxXbxX107xX3xXdxX1cxXdxXexXdxX6xX5xX10fxX3xXf4xX10xX19xXexXdxX4xX6xX5xX101xX6xX5xXdxX1dxX1cxX107xX3xX113xX6xX7xX10xX5xXdxX1cxX10xX10fxXaxX12xXcxX17axXdxX3xX113xX31xX89xXdxX3xX5xX91xX4axX3xX4xX74xX4xX3xX179xX17axXdxX3xX113xXdxX17fxX31xX3xX179xX5e8xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX27axX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX28xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xX3xX28xX29xXexX3xX1cxX2dxXdxX3xX4xX31xX1cxX1dxX3xX4xX21xX31xX3xX7xX3axX1cxX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX1cxX43xX1cxX1dxX3xX7xX3axX1cxX4axX3xXexX1xX4exX4xX3xXbxX1xX3fxX24xX3xX6xX1cxX3xXexX5axX5bxX1cxX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxX5axX74xXecxX3xX246xX247xX1cxX1dxX3xX4xX1xX24dxX3xX80xX1dxX31xXf8xX91xX1cxX3xX246xX257xX1cxX1xX3xX25bxX8dxX1cxX1dxX3xX101xX3xX175xX1xX264xX3xXexX267xX4xX1xX3xX7exX7fxX80xX81xX3xXexX84xX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX6dxXeaxX6xX3xX179xX276xXexX3xX5xX27axX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX5axX3xX70xX267xX4xX1xX3xX179xX21xX31xX3xXexXdxX28exX1cxX3xXexX19xX28exX1cxX3xXbxX1xX21xX1cxX3xX24xX25xX24xXecxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bexX31xXexX1xX5axX19xXaxX12xX6dxX5axX5bxX1cxX1dxX3xX7e2xX6xX1cxX0xX5exXbxX12
Hoàng Lan