Lênh đênh kiếp vạn chài
(vhds.baothanhhoa.vn) - Lênh đênh nay đây mai đó, từ bao đời nay cuộc sống của cư dân vạn chài thôn Giang Thanh cứ luẩn quẩn theo dòng nước đục.
3fd6x7516xd39ax9d71xbd8axad32x6aabxc1c3x4a9axX7xd3abx4431x86f5x8750x59eaxc5dcxX5x5129xXax9668x51e8x4e8axc53cxX1xX3xad31xX14xX15xX1xX3x569exXdxd64bxXbxX3x947ex5b94xX15xX3xX4xX1x5a48xXdxX0xa10exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5301xX10xX6x85ffxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX15xX6x9ddexX3xX18x85a1xX4cxX3xa8ffxX6xXdxX3xX18xa7ebx4d7axX3xXexce93xX3xafd6xX6x576bxX3xX18x82f5xXdxX3xX15xX6xX4cxX3xX4x43dbxd1f8xX4xX3xX7x72f7xX15x73dcxX3xX4x599cxX6xX3xX4x9cdaxX3xX3dxX4fxX15xX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxX3xXexX1xbf97xX15xX3xc24bxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4x9b63xX3xX5xX6axb5afxX15xX3x42adxX6axX9dxX15xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX3dx6f5fxX15xX71xX3xX15xX78x84dfxX4xX3xX18xbbd5xX4x7c0cxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc529xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx5f66xX10xX15xXexX10xc7c6xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXax8bc2xXdxX3dxXexX1x650dxX3x7f65x9c02xXf1xXbxaf27x5ac3xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3x4e37xX2x8b6dxXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxa1c0xX2xX125xa4f8xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xXf1xXffx5aafxXf1xX2xXexXf0xX132xXf0x9825xae14xX5xXf1xXb7xb0e4xXbxX71x44f9xXdfxX9xX139xXf0xX139xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xXcxX1xX89xX15xX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xb68dxXbxX1xX78xX62xX15xX71xX3xXcxX1xXdx51a5xX6axX3x78c8xX1x8558xX15xX1xX58xX3xXcx4e57xXb7xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX3axX57xX6x761dxX3xX15xa4c6xX52xX3xX4xX23xX15xX1xX3xX3dxXabxX15xX71xX3xX7xX89xX15xX71xX3xXdaxX1xX6axX58xX3xX15x4499xXdxX3xX18xX4fxX4cxX3xX4xX57xX3xXexXdfxX14xX15xX3xX139xXf1xbd5dxX3xX4xX78xX3xX3dxX4fxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX4xX1xX74xX3xX4cxX1fxX6axX3xX5dxX1d0xX15xX71xX3xX15xX71xX1x7d77xX3xX7xX89xX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xX58xX3xX4xX6axX6bxX4xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX4xXabxX15xX3xXdfx9cf5xXexX3xX15xX1xXdxX21cxX6axX3xX1dxX1xX57xX3xX1dxX1x9c2dxX15xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX13axXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xXf1xXffxX132xX125xX132xXexX125xX128xX139xX125xXf1xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX132xXf1xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX13axXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12x4158xXdaxX1xX6xX3xXexXdfxX6axX4cxX21cxX15xX58xX3xX4xX5fxX15xX3xX15xX6fxXdxb2cdxX58xX3xXexX5bxX3xX5dxX6xX5fxX3xX18xX62xXdxX3xX15xX6xX4cxX3xX4xX78xX3xX3dxX4fxX15xX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbxX1xd080xXdxX3xX5dxX1bbxX52xX3xX3dxXabxX15xX71xX3xX7xX89xX15xX71xX58xX3xX4xX6axX6bxX4xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX4xX74xX6xX3xX1x8ec8xX3xXexXdfxX89xXdxX3xX15xd210xXdxX58xX3xXa0xX6axX6xX15xX1xX3xX15xX247xX52xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX3dxXabxX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX13axXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xXf1xXffxX132xX101xXf0xXexX132xX125xX128xX132xXf1xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX2xX125xXffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX13axXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xXcxXdfxX5fxX15xX71xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xXexX1xX6axX4cxX21cxX15xX3xX15xX1xce65xX3xX5dxb549xX58xX3xX6xX15xX1xX3xXcxXdfxb377xX15xX3x5f5bxX247xX15xX3xX3axcce6xX15xX71xX3xX1abx52adxc7baxX3xX2xX139xX132xX132xX58xX3xXexX1xX89xX15xX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX1cdxX3xX5dxX4c1xXdxX3xX15xX71xX4c1xXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX5dxXdxX1fxXexX3xX6xX15xX1xX3xX5xX28xX3xX18xX62xXdxX3xXexX1xX99xX3xX13axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX3dxX78xXb1xXdxX3xX4xX5fxX15xX3xXexX1xX6axX4cxX21cxX15xX3xX15xX28xX4cxX58xX3xX1xXdxX1b6xX15xX3xX22x5ac7xX3xX4xX1x5656xX15xX71xX3xX6xX15xX1xX3xX18xX6xX15xX71xX3x44c0xX3xX4xX4c1xX15xX71xX3xX5dxX6fxX3xX52x95f9xX3xX22xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX99xX6xX3xX4xX5fxX15xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX132xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xX101xX139xX125xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xXf1xXffxXf0xX125xXf1xXexXf0xX13axX139xXf1xX128xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX128xXf1xX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX132xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxX101xX139xX125xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xXcxXdfxX78xXb1xX4xX3xX18xX4fxX4cxX3xX5dxX6fxX3xX4xX5fxX15xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX28xX52xX3xX15xX71xX1xX21cxX3xX4xX1xX28xXdxX3xX5xX78xXb1xXdxX58xX3xX22xX28xXdxX3xX15xX247xX52xX3xXexXdfxX53axX3xX5xX23xXdxX3xX18xX4fxX4cxX3xX4xX57xX3xX22xX6xX4cxX3xX52xX78xX529xX15xX3xX18xX57xX15xX71xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xXexX1xX6axX4cxX21cxX15xX3xX5xXb1xX15xX3xX18x9b26xX3xX4xX1xX53axX3xX4xX1bbxXexX3xXexX1xX6axX14xX3xX4xX1xX5fxX3xX52xX6bxXexX3xX7xX6fxX3xX4xX1xX74xX3xX5dx507fxXdxX58xX3xX52xX4adxX3xX4xX1bbxXexX3xXexXdfxX14xX15xX3xX18xd3a7xX6xX3xX5dxX28xX15xXb7xX3xd168xX5fxX3xX1dxX1xX89xX15xX71xX3xX4xX57xX3xX15xX1xX28xX3xX4x81d9xX6xX58xX3xX18xX238xXexX3xX18xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX3xX4xX1xX238xXbxX3xX15xX71xX4fxX15xX3xX1xX28xX15xX71xX58xX3xX71xXdxX6xX3xX18x4fc9xX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX370xXdxX3xX32cxX4xa73exX15xX3xXdfxX247xX15xX71xX340xX3xX22xX6xX4cxX3xX5xX6b7xXdxX3xX15xX71xX5fxX28xXdxX58xX3xX22xXb1xXdxX3xX5xX6b7xXdxX3xX7xX6axX238xXexX3xXdfxX238xXexX3xX4xX6xX5fxX58xX3xXexXdfxX5fxX15xX71xX3xX1dxX1xXdxX3xXexX1xX6axX3xX15xX1x5bd2xXbxX3xX4xX74xX6xX3xX71xXdxX6xX3xX18xX706xX15xX1xX3xXdfxX238xXexX3xda2dxXexX3xX4adxXdxXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX13axXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xXf1xXffxXf0xXffxXf1xXexX139xXf0xX139xXf0xX125xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX128xX13axXf1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX13axXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12x4dfexX3xXcxX1xX89xX15xX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX57xX3xX15xX1x7197xX15xX71xX3xX4xXb5xX3xX71xXdxX28xX3xX18xX6b7xX3xX53axX3xX4xX1bbxXdxX3xXexX6axX399xXdxX3xX32cxX71xX4b9xX15xX3xX18xX238xXexX58xX3xXf4xX6xX3xXexXdfxX62xXdxX340xX58xX3xX78xXb1xX4xX3xX52xX1e8xX3xX3dxX6axX4cxX3xX15xX1xX238xXexX3xX4xX74xX6xX3xX1xX391xX3xX5xX28xX3xX18xX78xX529xX4xX3xX5xX14xX15xX3xX5dxX62xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX6fxX15xX71xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xXf1xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xXf1xX101xXf1xXexXffxX128xX125xX13axX125xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX101xXf0xXf0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xX8cxX1xX4b0xX3xXexX1xX247xX52xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xXexX1xX6axX4cxX21cxX15xX3xX4x9f55xX3xX1dx7c74xX58xX3xX1dxX1xX89xX15xX71xX3xX6xXdxX3xX15xX71xX1x8c87xX3xXdfxX1d0xX15xX71xX3xX18xX57xX3xX5xX28xX3xX15xX71xX89xXdxX3xX15xX1xX28xX3xX4xX74xX6xX3xX52xX545xX3xX4xX5fxX15xX3xX4xX1xX6c8xX3xX4c7xX71xX6axX4cx5960xX15xX3xXcxX1xX6c8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1abxX101xX139xX3xXexX6axX399xXdxX58xX3xXexX1xX89xX15xX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX1cdxXb7xX3xXdaxX1xX52dxX15xX71xX3xX52xX238xXexX58xX3xX52xX545xX3xX4xX5fxX15xX3xX4xX1xX6c8xX3xX1dxX1xX89xX15xX71xX3xX4xX57xX3xX18xX238xXexX3xX53axXb7xX3xX6d0xX5fxX3xX1dxX1xX89xX15xX71xX3xX4xX57xX3xX15xX78xXb1xX4xX58xX3xX18xXdxX1b6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5fxX23xXexX58xX3xX52xX545xX3xX4xX5fxX15xX3xX4xX1xX6c8xX3xXbxX1xX370xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX5dxX62xX3xX15xX1xX62xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX52xX58xX3xX1xX28xX15xX71xX3xXf4xX57xX52xX3xX18xX698xX3xX4xX57xX3xX15xX78xXb1xX4xX3xX3dxX4c1xX15xX71xX58xX3xX18xXdxX1b6xX15xX3xXexX1xX715xXbxX3xX7xX1bbxX15xX71xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xX125xXf1xX13axXexXffxX2xX101xXf1xX139xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX125xX2xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xXdaxX1xX6c8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX4fxX52xX3xX7xb8f8xX58xX3xX4xX6axX6bxX4xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX5dxX14xX15xX3xX3dxXabxX15xX71xX3xX7xX89xX15xX71xX3xXdaxX1xX6axX3xX1xX1fxXexX3xX15xX71xX28xX4cxX3xX15xX28xX4cxX3xX7xX6xX15xX71xX3xXexX1xX1bbxX15xX71xX3xX1dxX1xX1bbxX4xX58xX3xX1xX1fxXexX3xX52xX4c1xX6xX3xX15xX715xX15xX71xX3xX18xX1fxX15xX3xX52xX4c1xX6xX3xX5dxX6b7xX5fxX3xX5xX9bdxX58xX3xX18xX4b9xX4cxX3xX15xX1xX391xX4xX3xX15xX1xX1d0xX15xX58xX3xX22xX238xXexX3xX22xX370xXb7xX3xX84fxX3xX18xX4fxX4cxX58xX3xX18xX28xX15xX3xX5dxX28xX3xX4xX5fxX15xX3xX71xX1bbxXdxX3xX7xX6fxX15xX71xX3xXexXdfxX14xX15xX3xX7xX89xX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xX3xX22xX5bxX6xX3xX22xX238xXexX3xX22xX370xX3xX5xX23xXdxX3xX5dxX238xXexX3xXexXdxX1b6xX15xX58xX3xXexX5bxX3xX4xX1xX6axX4cxX1b6xX15xX3xXexX715xX52xX3xX71xXdx7294xXexX3xX18xX1fxX15xX3xX15xX1xX867xX15xX71xX3xX4xX1xX6axX4cxX1b6xX15xX3xX1dxX1xX57xX3xX15xX57xXdxXb7xX3xXdaxX1xX78xX6xX3xX1dxX698xX3xX5xd7c6xX4xX3xX6fxX52xX3xX18xX6xX6axX58xX3xX5dxX1b6xX15xX1xX3xXexX753xXexX58xX3xXdfxX52dxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX5fxX15xX3xX18x6d37xX3xX4xX1bbxXdx4319xX3xXexX238xXexX3xX4xX370xX3xX18xX21cxX6axX3xXf4xX5fxX6xX4cxX3xXa0xX6axX6xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xXexX1xX6axX4cxX21cxX15xX3xX4xX1xX753xXexX3xX1xX545xXbxX3xX15xX28xX4cxXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxX3xX3dxXexX1xX6axX52xX5dxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xX125xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxXf1xXffxXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xX125xX13axXf1xXexX13axX2xX101xX101xXf1xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xXffxXf1xX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xX125xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxXf1xXffxXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12x6004xX15xX1xX3xX13xX14xX3xX4bcxX247xX15xX3xX4c7xXdxX15xX1xX58xX3xXcxXdfxX78xX53axX15xX71xX3xXexX1xX89xX15xX3xX8cxXdxX6xX15xX71xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX5fxX3xX5dxXdxX1fxXexX58xX3xX1xXdxX1b6xX15xX3xXexX5fxX28xX15xX3xXexX1xX89xX15xX3xX4xX57xX3xX2xX132xX13axX3xX1xX6bxX2bxX132xX128xXf1xX3xX1dxX1xX9dxX6axX58xX3xX15xX71xX78xX62xXdxX3xX3dxX4fxX15xX3xX7xX6fxX15xX71xX3xX4xX1xX74xX3xX4cxX1fxX6axX3xX5dxX1d0xX15xX71xX3xX15xX71xX1xX21cxX3xX7xX89xX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xXb7xX3xa925xX238xX4cxX3xX15xX247xX52xX3xX71xX4b9xX15xX3xX18xX4fxX4cxX58xX3xX52xX6bxXexX3xX7xX6fxX3xX1xX6bxX3xX3dxX4fxX15xX3xXexX767xX4xX1xX3xX4xX57xXbxX3xX18xX78xX529xX4xX3xX52xX6bxXexX3xX7xX6fxX3xX1dxX1xX5fxX370xX15xX3xXexXdxX21cxX15xX3xX1xX391xX3xX5xX14xX15xX3xX5dxX62xX3xX52xX6axX6xX3xX18xX238xXexX58xX3xXf4xX4fxX4cxX3xX15xX1xX28xX3xX53axX3xX22xX28xX3xX4xX1xX6axX4cxX698xX15xX3xX18xX399xXdxX3xX15xX71xX1xX21cxX3xX15xX71xX1xXdxX1b6xXbxX58xX3xX4xXabxX15xX3xX5xX23xXdxX3xX1xX1e8xX15xX3xX125xXf1xX3xX1xX6bxX3xX3dxX5fxX3xX18xXdxX21cxX6axX3xX1dxXdxX1b6xX15xX3xX1dxX1xX57xX3xX1dxX1xX247xX15xX58xX3xX4xX6bxX15xX71xX3xXexX1xX14xX52xX3xX1dxX1xX89xX15xX71xX3xX4xX57xX3xX18xX238xXexX3xX53axX58xX3xX18xX238xXexX3xX7xX370xX15xX3xXf4xX6axX238xXexX58xX3xX15xX14xX15xX3xX1xX391xX3xX22x40b5xX15xX3xX52xX78xX6axX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexXdfxX14xX15xX3xX7xX89xX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xXf1xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xX13axX2xX2xXexX125xX132xXffxXf0xX101xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX139xXf1xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12x60d5xX698xX3xXexXdxX1b6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5fxX23xXexX58xX3xX15xX1xX867xX15xX71xX3xX4xX78xX3xX3dxX4fxX15xX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxX3xX15xX28xX4cxX3xXexX1xX78xX62xX15xX71xX3xX5xX238xX4cxX3xX15xX78xXb1xX4xX3xX7xX89xX15xX71xX3xXdaxX1xX6axX3xXexX715xX52xX3xX71xXdxXc6bxXexX58xX3xXexXdfxX5fxX15xX71xX3xX1dxX1xXdxX3xX15xX71xX6axX52dxX15xX3xX15xX78xXb1xX4xX3xX5dxX6c8xX3xX89xX3xX15xX1xXdxX9f8xX52xX58xX3xX15xX71xX6axX4cxX3xX4xX1e8xX3xXf4xX370xX4cxX3xXdfxX6xX3xX3dxX6c8xX4xX1xX3xX5dxX1b6xX15xX1xX3xX5xX28xX3xXdfxX238xXexX3xX5xXb1xX15xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xXf1xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xX101xXffxXf0xXexX128xX128xX132xX125xX128xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xXffxX125xX13axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xX4c7xX1xX867xX15xX71xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xX4xX4b9xX6axX3xX1dxX1x5a4exX3xX4xX1xX89xX15xX71xX3xX4xX1xX14xX15xX1xX3xX5xX28xX3xX4xX5fxX15xX3xX18xX78xX62xX15xX71xX3xX18xX78xX6xX3xX15xX71xX78xX62xXdxX3xX3dxX4fxX15xX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX5dxX62xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX5fxX3dxX4cxXaxX12xX0xXdxX52xX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdaxX10xX15xXexX10xXdfxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX3dxXexX1xXeexX3xXf0xXf1xXf1xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexXeexX3xXffxX2xX13axXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xXdfxX4xX9xXaxX2bxX2bxXdxX22xXb7xX5dxX6xX5fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5fxX6xXb7xX22xX15xX2bxX15xX10xXe9xX7xX2bxX125xX2xX125xX128xX2bxX125xXf1xXf1xX3dxX125xX125xX2xXf1xX128xX2xXffxXexX2xX13axX132xX13axX132xX5xXf1xXb7xX13exXbxX71xX141xXdfxX9xX128xX125xX128xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX1dxXdxX1fxXbxX3xX22xX23xX15xX3xX4xX1xX28xXdxXaxX3xXe9xXdxX3dxXexX1xX9xXaxXf0xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX71xX1xXexX9xXaxXffxX2xX13axXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xX84fxX3xX18xX4fxX4cxX3xX1xXdxX1b6xX15xX3xX4xXabxX15xX3xX52xX6bxXexX3xXexX1xXba7xX4xX3xXexX1fxX3xX18xX1bbxX15xX71xX3xX5dxX6axX52dxX15xX3xX5xX28xX3xX4xX5fxX15xX3xX10xX52xX3xX4xX99xX3xX1xX391xX4xX3xX1xX1fxXexX3xX5dxX753xX4xX3xXcxX3axXdaxX4c6xX3xX5xX28xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX5dxX6fxX3xX52xX545xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX7xX89xX15xX71xX3xX15xX78xXb1xX4xX58xX3xXdfxX52dxXdxX3xX5xX238xX4cxX3xX4xX1xX52dxX15xX71xX58xX3xX5xX238xX4cxX3xX22xX529xX3xX7xXb1xX52xX58xX3xX7xX6fxX3xX4xXabxX15xX3xX5xX23xXdxX3xX18xXdxX3xX1xX391xX4xX3xX15xX71xX1xX21cxX58xX3xXf4xX6axX238xXexX3xX1dxX1xX9dxX6axX3xX5xX6xX5fxX3xX18xX6bxX15xX71xXb7xXb7xXb7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdd4xX6axXexX1xX5fxXdfxXaxX12xXcxXdfxX6axX15xX71xX3xX13xX14xX0xX2bxXbxX12
Trung Lê