Phát triển kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ ở Đông Sơn
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước xu hướng phát triển của kinh tế thị trường gắn với tiêu thụ sản phẩm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, nhiều năm nay Hội LHPN huyện Đông Sơn đã định hướng và hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển được 9 mô hình kinh tế tập thể (KTTT) do phụ nữ làm chủ, trong đó có 4 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác. Các mô hình KTTT đều phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập ổn định.
cc11xd839x12b2ax14491x157b4x12b8dx1636cx156b3xdfc6xX7x15b6dx11136x11687x10b0ex13e45x1564fxX5x13109xXaxX3xX7xXex15889xX5xX10xX9xXaxXexX10x134c0xXex129bexX6xX5xXdxdbedx13ab3x144d0xX3x144aex15da9xX7xXexXdx16053xX15x10ff8xXax111bdx10f20xX1xe7b7xXexX3xXexda8dxXdx14843xX23xX3xfc1dxXdxX23xX1xX3xXex1313bxX3xXex14fa5xXbxX3xXexX1xX38xX3x123ffx12388xX3xXbxX1x12f4exX3xX23x1076axX3xX5x108a7x15efbxX3xX4xX1x15107xX3x1611bxX3x15056x10b48xX23xX22xX3x15937x1145exX23xX0xfeeexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc45xX10xX6xX4bxXaxX2fxXcxX36x13566x107caxX4xX3xX1cxX27xX3xX1xX7fxX80xX23xX22xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX4xX5bxX6xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX1x157ebxX3xXexX36xX7fx15966xX23xX22xX3xX22x1225cxX23xX3x138dexX80xXdxX3xXexXdx15dfaxX27xX3xXexX1xX50xX3xX7xd919xX23xX3xXbxX1x12b63xX57xX3x12ee1xXc0xX4cxX3xd576xXc0xX57xX3xX6xX23xX3xXexX4cxX56xX23xX3xX7xfce7xX4xX3xX3bxX1x113f4xX10xX3xX4xX1xX4cxX3xX23xX22xX7fxXaaxXdxX3xX4bxfb1fxX23x12977xX3xX23xX1xXdx13f79xX27xX3xX23x14c1axX57xX3xX23xX6xX15xX3xX77xf0dcxXdxX3xd146xX77xX30x1141bxX3xX1xX27xX15xd859xX23xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xX3xXccxda19xX3xXccxXa5xX23xX1xX3xX1xX7fxX80xX23xX22xX3xXb2xX56xX3xX1xeabbxX3xXexX36x1574exX3xX1xXffxXdxX3xXb2xXdxXb8xX23xXeexX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3x10d60xX3xX57xX60xX3xX1x10f6cxX23xX1xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xdf60xf224xXcxXcxXcxebe4xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxXeexX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xXccx12c6axX3xX4xX18axX3x101f4xX3xX1xX12cxXbxX3xXexX32xX4xX3xX1cxX117xXeexX3x124baxX3xXexecd4xX3xX1xX12cxXbxX3xXexX32xX4x14688xX3x13841xX32xX4xX3xX57xX60xX3xX1xX155xX23xX1xX3xX16axXcxXcxXcxX3xXccxXf3xX27xX3xXbxX1x12168xX3xX1xX12cxXbxX3xXb2xX80xXdxX3xXccxXdxXf3xX27xX3xX3bxXdxX10axX23xX3xXexX1x10d7axX4xX3xXexX41xX3xX4xX5bxX6xX3xXccxXa5xX6xX3xXbxX1xX7fxX65xX23xX22xXeexX3xX22xXdxXc0xXdxX3xec3bxX27xX15xX41xXexX3xXb2xXdxX10axX4xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX56xX23xX22xX3xXexX36xXf7xX57xX3xX5xX6xX4cxX3xXccxXffxX23xX22xXeexX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX1a0xX23xX3xXccxXa5xX23xX1xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb70xX4cxX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1abxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax11108xXdxX4bxXexX1xX24xX3x10843xff09xX264xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19dxd461xX273xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXb2xX1a9xXc8xX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX1a9xXb2xX23xX68xX23xX10xX25cxX7xX68xf7acxX2xX273xX273xX68xX2xX18fxX14fxX4bxX19dxX2xX19dxX264xX273xX298xX18fxXexX298xX19dxX19dxdb88xX2xX5xX264xX1a9xX26xXbxX22xf7f0xX36xX9xX14fxX263xX263xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xXaxX3xX25cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19dxX273xX273xXaxX3xX68xX2fxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX2fx148d8xXdxX41xX23xX3xX22x13dcdxX4cxX3xX1exX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xXexX1xXa5xX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xXb2xX56xX3xX23xX22xX4cxX56xXdxX3xXex10b77xX23xX1xX3xX7fxX27xX3xX4xX1xX27xXffxX23xX22xX3xX1exX3xX5xX56xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5xX1d8xX4xX3xX4xX5bxX6xX3xX77xXcx13212xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xd994xXexX3xXb2xX56xX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xXexX1xX60xX23xX3x10ef1xXf7xX23xX3xX1abxX1xXecxX27xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX77xXcxX38bxX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xXb2xX56xX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xXexX1xX60xX23xX3xX3c2xXf7xX23xX3xX1abxX1xXecxX27xXeexX3xX1cxX117xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX3c2xXf7xX23xX3xX169xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xX16exX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX5xX44xXbxX3xX23xXf7xX57xX3xX298xX264xX298xX264xX3xXb2xX80xXdxX3xX273xX2xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX1a9xX3xX64xX6xX27xX3xX2xX3xX23xXf7xX57xX3xX1xX4cxX333xXexX3xXccxXffxX23xX22xX3xXccxX117xX3xXexXf7xX23xX22xX3xX5xXb8xX23xX3xX18fxX14fxX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX1a9xX3xXcxX36xX27xX23xX22xX3xXc8xX155xX23xX1xX3xX57xX128xXdxX3xX23xX22xX56xX15xX3xX77xX12cxXbxX3xXexX32xX4xX3xX1cxX117xX3xX169xX77xXcxX38bxX16exX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX3bxX1xX4cxXc0xX23xX22xX3x14536xX3xXexX393xX23xX3xX22xX333xX4cxXeexX3xX5xX56xX57xX3xX36xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX23xX1xX7fxX3xX57xXdxX41xX23xXeexX3xXc8xX32xX23xX1xX3xXccxX6xXeexX3xXc8xX32xX23xX1xX3xXccxX6xX3xX23xX10xX57xe703xX3xXcxX1xX6xX15xX3xXb2xX155xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xX23xX1xXdexX3xX5xd189xXeexX3xX3bxX1xXdxX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX77xXcxX38bxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX4xX1c2xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX51exX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX10axX57xX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexXeexX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX4bxX4cxX6xX23xX1xXeexX3xX57xX333xX23xX1xX3xX4bxX333xX23xX3xXccx14888xX27xX3xXexX7fxX3xX57xX32xX15xX3xX57xX18axX4xXeexX3xX4xX1xf557xX3xXexX36x13af4xX23xX22xX3xXexX10xX57xX3xX23xX1xX117xX23xX3xXexX36xX27xX15xX3xX1cxX27xX393xXexX3xX23xX22xX27x1379exX23xX3xX22x14961xX4xXeexX3xXc8xXc0xX4cxX3xXccxXc0xX57xX3xX6xX23xX3xXexX4cxX56xX23xX3xXb2xX10axX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xXbxX1xXc5xX57xX1a9xX3xX105xX1xXaaxX3xXccxX18axXeexX3xXexX1xXa5xX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xX23xX22xX56xX15xX3xX4xX56xX23xX22xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xX1a9xX3xX77xXdxX10axX23xX3xX23xX6xX15xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX4xX5bxX6xX3xX77xXcxX38bxX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xXexX333xXdxX3xX23xX1xXdxXf3xX27xX3xXexX361xX23xX1xXeexX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xX4xXc0xX3xX23xX7fxX80xX4xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1abxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX4bxXexX1xX24xX3xX263xX264xX264xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX4c9xX263xX14fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXb2xX1a9xXc8xX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX1a9xXb2xX23xX68xX23xX10xX25cxX7xX68xX298xX2xX273xX273xX68xX2xX18fxX14fxX4bxX19dxX2xX19dxX264xX4c9xX298xX2xXexX273xX2xX18fxX19dxX298xX5xX264xX1a9xX26xXbxX22xX2b4xX36xX9xX2acxX4c9xX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xXaxX3xX25cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX4c9xX263xX14fxXaxX3xX68xX2fxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX2fxXcxX36xX32xX23xX22xX3xXc8xX32xX23xX1xX3xXccxX6xX3xXc8x162b4xX23xX22xX3xX4xX60xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10axX3xX57xX32xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX7xXd9xX4xX3xX5xX6xX4cxX3xXccxXffxX23xX22xX3xXexX1xX5bxX3xX4xX60xX23xX22xXeexX3xX23xXf7xX23xX22xX3xX7xX27xX393xXexXeexX3xX7xXc0xX23xX3xX5xX7fxX12cxX23xX22xX3xX4xX6xX4cxX3xX1xX65xX23xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX1abxX1xXa5xX3xXcxX36xX580xX23xX3xXcxX1xXa5xX3xX77xXc0xXdxX3xX1exX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX77xXcxX38bxX3xX4xX1xX4cxX3xXc8xXdxX41xXexX24xX3xX3c2xX12cxX3xX4xX1xX5afxX23xX22xX3xXexX60xXdxX3xXb2xXf3xX3xX1f3xX27xXb8xX3xX5xX44xXbxX3xX23xX22xX1xXdxX10axXbxX3xXc8xX76bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXf3xX3xX5xX56xX57xX3xXc8xX32xX23xX1xX3xXccxX6xXeexX3xX23xX1a0xX3xXc8xXdexX23xX22xX3xXexX1xX393xX15xX3xX4xX18axX3xX1xXdxX10axX27xX3xX1f3xX27xXc0xX3xX23xXb8xX23xX3xX1f3xX27xX15xX41xXexX3xXccxXa5xX23xX1xX3xXb2xX6xX15xX3xXb2xX5b3xX23xX3xXccxX580xX27xX3xXexX7fxX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX1a9xX3xXcxX36xX7fxX80xX4xX3xX3bxX1xX60xX23xX22xX3xX4xX18axX3xX57xX32xX15xX3xXbxX1xXc0xXdxX3xX5xX56xX57xX3xXexX1xX5bxX3xX4xX60xX23xX22xX3xXc8xX76bxX23xX22xX3xX7xXd9xX4xX3xX5xX6xX4cxX3xXccxXffxX23xX22xX3xX36xX393xXexX3xXb2xX393xXexX3xXb2xXc0xXeexX3xX57xX128xXdxX3xX23xX22xX56xX15xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX361xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xX273xX264xX264xX3xX4xX32xXdxX3xXc8xX32xX23xX1xXeexX3xX23xX6xX15xX3xX5xX56xX57xX3xXc8xX76bxX23xX22xX3xX57xX32xX15xX3xX23xXb8xX23xX3xX57xX128xXdxX3xX23xX22xX56xX15xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xXb2xX56xXdxX3xX23xX22xX1xX155xX23xX3xX4xX32xXdxXeexX3xX1xX56xX23xX22xX3xXccxXf3xX27xXeexX3xXccx13cc1xXbxXeexX3xX23xXb8xX23xX3xXexX1xXa5xX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xX3xXexX1xX50xX3xX23xX22xX56xX15xX3xX4xX56xX23xX22xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xXeexX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX1a0xX23xX3xXccxXa5xX23xX1xX3xX22xX580xX23xX3xX298xX264xX264xX3xXexX36xXdxX10axX27xX3xXccxX5afxX23xX22xX68xX23xXf7xX57xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX27xX57xXc8xX3xXdxX1abxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX4bxXexX1xX24xX3xX263xX264xX264xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19dxX273xX273xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXb2xX1a9xXc8xX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX1a9xXb2xX23xX68xX23xX10xX25cxX7xX68xX298xX2xX273xX273xX68xX2xX18fxX14fxX4bxX19dxX2xX19dxX264xX2acxX19dxX298xXexX19dxX264xX298xX14fxX264xX5xX264xX1a9xX26xXbxX22xX2b4xX36xX9xX2acxX263xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xXaxX3xX25cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19dxX273xX273xXaxX3xX68xX2fxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX2fxX77xXffxXdxX3xX102xX77xX30xX105xX3xXexX361xX23xX1xX3xXexX1a0xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xXexX1xXf7xX57xX3xX57xX60xX3xX1xX155xX23xX1xX3xX16axXcxXcxXcxX3xXexX333xXdxX3xX77xXcxX38bxX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xXb2xX56xX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX3c2xXf7xX23xX3xX1abxX1xXecxX27xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX1abxX1xXa5xX3xX105xX22xX27xX15xf96exX23xX3xXcxX1xXa5xX3xX30xX1xX7fxXaaxX23xX22xXeexX3xX30xX1xX18axX3x15327xXdxX32xX57xX3xXccxX5b3xX4xX3xX77xXcxX38bxX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xXb2xX56xX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xXexX1xX60xX23xX3xX3c2xXf7xX23xX3xX1abxX1xXecxX27xXeexX3xX4xX1xX4cxX3xXc8xXdxX41xXexX3xXexX1xXb8xX57xX24xX3x11034xX5fxX38xX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xX3xXexX1xXa5xX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xXeexX3xX77xXcxX38bxX3xXccxX117xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX22xXdxX80xXdxX3xXexX1xXdxX10axX27xX3xX23xX1xXdxXf3xX27xX3xX23xX65xXdxXeexX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xXccxX18axX3xX4xX18axX3xX4x110d3xX6xX3xX1xX56xX23xX22xX3xX22xXdxX80xXdxX3xXexX1xXdxX10axX27xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc0xX57xX3xX4xX5bxX6xX3xX1cxX117xXeexX3xX4xX5bxX6xX3xX1xX27xX15xX10axX23xX3xXb2xX56xX3xX4xX5bxX6xX3xX77xXffxXdxX3xX102xX77xX30xX105xX3xXexX361xX23xX1xX1a9xX3xXcxX1xX60xX23xX22xX3xX1f3xX27xX6xX3xX23xX1xXdxXf3xX27xX3xX57xX5b3xXdxX3xX1f3xX27xX6xX23xX3xX1xX10axXeexX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX77xXcxX38bxX3xX4x132a0xX23xX3xX22xXdxX80xXdxX3xXexX1xXdxX10axX27xXeexX3xX1f3xX27xXc0xX23xX22xX3xXc8xX32xX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX23xXb8xX23xX3xXccxX65xX23xX3xX1xX56xX23xX22xX3xX4xX5bxX6xX3xX77xXcxX38bxX3xX23xX22xX56xX15xX3xX57xXffxXexX3xX23xX1xXdxXf3xX27xXeexX3xX23xX1xX393xXexX3xX5xX56xX3xX4xX32xX4xX3xXexX361xX23xX1xX3xX3bxX1xX27xX3xXb2xX1d8xX4xX3xXbxX1x11b36xX6xX3xX105xX6xX57xX1a9xX3xX105xX22xX4cxX56xXdxX3xX36xX6xXeexX3xX77xXcxX38bxX3xX4xXc3axX23xX3xXc8xX32xX23xX3xX1f3xX27xX6xX3xX3bxXb8xX23xX1xX3xX57xX333xX23xX22xX3xX1cxX117xX3xX1xXffxXdxX506xX3xX77xXcxX38bxX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xX4xX1xXc9bxX23xX1xX3xX1f3xX27xX15xXf3xX23xX3xXccxXa5xX6xX3xXbxX1xX7fxX65xX23xX22xX3xXexX333xX4cxX3xXccxXdxXf3xX27xX3xX3bxXdxX10axX23xX3xX1xX128xX3xXexX36xX12cxX3xX57xXffxXexX3xXbxX1xX580xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXbxX1xXc9bxX3xXccxX38xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX5xX56xX57xX3xX1xX10axX3xXexX1xX5b3xX23xX22xX3xX23xX7fxX80xX4xX3xXexX1xXc0xXdxXeexX3xX22xXdxXc0xX57xX3xXexX1xXdxX38xX27xX3xX60xX3xX23xX1xXdxXaf5xX57xX3xX57xX60xXdxX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xXeexX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xX7xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xXc8xXc0xX4cxX3xXccxXc0xX57xX3xX6xX23xX3xXexX4cxX56xX23xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xXbxX1xXc5xX57xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1abxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX4bxXexX1xX24xX3xX263xX264xX264xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19dxX2xX298xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXb2xX1a9xXc8xX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX1a9xXb2xX23xX68xX23xX10xX25cxX7xX68xX298xX2xX273xX273xX68xX2xX18fxX14fxX4bxX19dxX2xX19dxX2xX2xX298xX263xXexX298xX4c9xX263xX298xX263xX5xX264xX1a9xX26xXbxX22xX2b4xX36xX9xX2xX263xX298xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xXaxX3xX25cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19dxX2xX298xXaxX3xX68xX2fxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX2fxXcxX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xXcxX77xXcxX3xX4xX1xXf7xX23xX3xX23xX27xX60xXdxX3xXb2xX56xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX580xX57xX3xX1cxX117xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX105xXdxX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX51exX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX10axX57xX3xX4xX1xXf7xX57xX3xX7xX18axX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX580xX57xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxXcxX1a0xX3xX1xX12cxXbxX3xXexX32xX4xX3xX4xX1xXf7xX23xX3xX23xX27xX60xXdxX3xXb2xX56xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX580xX57xX3xX1cxX117xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX105xXdxX23xX1xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX5xX44xXbxX3xX23xXf7xX57xX3xX298xX264xX2xX18fxX1a9xX3xXcxcf9axX3xX23xX22xX27xX5afxX23xX3xX1xX128xX3xXexX36xX12cxX3xXc8xX6xX23xX3xXccxX580xX27xX3xX57xX128xXdxX3xX1xXffxX3xX19dxX264xX3xX4xX4cxX23xX3xX22xXdxX5b3xX23xX22xX3xX22xX56xX3xX36xXdxX3xXexX1xX10xX4cxX3xX4xX1xX7fxX65xX23xX22xX3xXexX36xX155xX23xX1xX3xX1cxXecxX15xX3xX4bxX1d8xX23xX22xX3xX105xXcxX32dxXeexX3xXccxX41xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX298xX264xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xXccxX117xX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX4xX1xXf7xX23xX3xX23xX27xX60xXdxX3xX23xX1xXdxXf3xX27xX3xX5xX4cxX333xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX580xX57xX3xX3bxX1xX32xX4xXeexX3xX23xX1xX7fxX3xXb2xXa5xXexXeexX3xX23xX22xX6xX23xXeexX3xX4xX1xXdxX57xX3xXc8xX5afxX3xX4xXecxX27xX1a9xX1a9xX1a9xX3xX77xX56xX23xX22xX3xX23xXf7xX57xXeexX3xX57xX128xXdxX3xX1xXffxX3xXexX1xX7fxXaaxX23xX22xX3xX23xX27xX60xXdxX3xX273xX3xX5xXd9xX6xX3xX22xX56xXeexX3xX57xX128xXdxX3xX5xXd9xX6xX3xXexXf51xX3xX273xX264xX264xX1exX19dxX264xX264xX3xX4xX4cxX23xX3xXexX36xX5dxX3xX5xXb8xX23xXeexX3xXc8xX155xX23xX1xX3xX1f3xX27xXecxX23xX3xX57xX128xXdxX3xX1xXffxX3xX4xX18axX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX2xX264xX264xX3xXexX36xXdxX10axX27xX3xXccxX5afxX23xX22xX68xX23xXf7xX57xX3xXexX36xX5dxX3xX5xXb8xX23xX1a9xX3xX1abxX32xX4xX3xX1xXffxX3xXexX1xX7fxXaaxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXb8xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX51exX3xX3bxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX10axX57xX3xX4xX1xXf7xX57xX3xX7xX18axX4xXeexX3xX23xX22xX27xX5afxX23xX3xX22xX5b3xX4xX3xX57xX27xX6xX3xX4xX4cxX23xX3xX22xXdxX5b3xX23xX22xX3xX4xX1xX393xXexX3xX5xX7fxX12cxX23xX22xX3xXb2xX56xX3xX4xX32xX4xX3xXccxX580xX27xX3xX57xX5b3xXdxX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xX3xX23xXb8xX23xX3xX22xXdxX32xX3xX4xXc0xX3xX5xX27xX60xX23xX3xX1a0xX23xX3xXccxXa5xX23xX1xXeexX3xX23xX1xXaaxX3xXccxX18axX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX4xX5bxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX1xXffxX3xX23xX22xX56xX15xX3xX57xXffxXexX3xX3bxX1xX32xXeexX3xX4xX18axX3xX1xXffxX3xX57xX5dxX3xX36xXffxX23xX22xX3xX1f3xX27xX15xX3xX57xX60xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexXeexX3xX5xX56xX57xX3xX22xXdxX56xX27xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX1abxX1xXa5xX3xX102xXb8xX3xXcxX1xXa5xX3xX23axX155xX23xX1xX3xX1abxX1xX5bxX3xXexXa5xX4xX1xX3xX77xXffxXdxX3xX102xX77xX30xX105xX3xX1cxX117xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX105xXdxX23xX1xXeexX3xX4xX1xX4cxX3xXc8xXdxX41xXexX24xX3xXcxX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxX3xX4xX5bxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX1xXffxX3xX36xX393xXexX3xXexX5b3xXexXeexX3xX23xX1xXdxXf3xX27xX3xX1xXffxX3xXccxX333xXexX3xX1xX56xX23xX22xX3xXexX36xXf7xX57xX3xXexX36xXdxX10axX27xX3xXccxX5afxX23xX22xX68xX23xXf7xX57xX1a9xX3xXcxX80xXdxX3xXccxXecxX15xX3xX4xX1xX591xX23xX22xX3xXexX60xXdxX3xX7xd1e0xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xXcxX1a0xX3xX1xX12cxXbxX3xXexX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xX77xXcxX38bxX3xXccxX38xX3xX23xXecxX23xX22xX3xXexX580xX57xX3xX1f3xX27xX15xX3xX57xX60xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xXb2xX56xX3xXexX1xXa5xX3xXexX36xX7fxXaaxX23xX22xX3xXexXdxXb8xX27xX3xXexX1xX50xXeexX3xXexX333xX4cxX3xXccxXdxXf3xX27xX3xX3bxXdxX10axX23xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX23xXecxX23xX22xX3xX4xX6xX4cxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX44xXbxXeexX3xX22xX18axXbxX3xXbxX1xX580xX23xX3xX1cxXecxX15xX3xX4bxX1d8xX23xX22xX3xX1cxX117xX3xXccxX333xXexX3xXexXdxXb8xX27xX3xX4xX1xXc9bxX3xX1cxX117xX3xX3bxXdxX38xX27xX3xX57x113eexX27xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1abxX10xX23xXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX4bxXexX1xX24xX3xX263xX264xX264xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19dxX263xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXb2xX1a9xXc8xX6xX4cxXexX1xX6xX23xX1xX1xX4cxX6xX1a9xXb2xX23xX68xX23xX10xX25cxX7xX68xX298xX2xX273xX273xX68xX2xX18fxX14fxX4bxX19dxX2xX19dxX298xX14fxX2xX18fxXexX18fxX19dxX18fxX18fxX2acxX5xX264xX1a9xX26xXbxX22xX2b4xX36xX9xX18fxX4c9xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xX5dxX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xXaxX3xX25cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19dxX263xX19dxXaxX3xX68xX2fxX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX6xXbxXexXdxX4cxX23xXaxX2fxX64xXc0xX23xX3xXbxX1xXc5xX57xX3xX4xX5bxX6xX3xXcxX77xXcxX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xX36xX6xX27xX3xX6xX23xX3xXexX4cxX56xX23xX3xX1cxX117xX3xX5fxX60xX23xX22xX3x16224xXb8xX23xX3xXccxX7fxX12cxX4xX3xX4xX32xX4xX3xXexX1xX56xX23xX1xX3xXb2xXdxXb8xX23xX3xX1xX128xX3xXexX36xX12cxX3xX4xX32xX4xX3xXc8xX41xXbxX3xXf7xX23xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xXbxX1xXc3axX23xX22xXeexX3xX4xX1xX5b3xX23xX22xX3xX4bxXa5xX4xX1xX3xX1abx135cfxX3c2x11e11x134fexX1exX2xX14fxX3xXexX36xXb8xX23xX3xXccxXa5xX6xX3xXc8xX56xX23xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX4cxX4bxX15xXaxX2fxX30xX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xXexX44xXbxX3xXexX1xX38xX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX5xX56xX57xX3xX4xX1xX5bxX3xXccxX6xX23xX22xX3xX5xX56xX3xX57xXffxXexX3xXexX36xX4cxX23xX22xX3xX23xX1xX53xX23xX22xX3xX1xX7fxX80xX23xX22xX3xXccxXdxX3xXb2xX53xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX4xX3xX4xX5bxX6xX3xXexX1a0xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX1xXffxXdxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX393xXbxX3xXexX36xXb8xX23xX3xXccxXa5xX6xX3xXc8xX56xX23xX3xX1xX27xX15xX10axX23xX3xX5fxX60xX23xX22xX3xX64xX65xX23xX1a9xX3xX1abxX32xX4xX3xX57xX60xX3xX1xX155xX23xX1xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX4xX1xX5bxX3xX15xX41xX27xX3xXexX36xXb8xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX5xde1exX23xX1xX3xXb2xX1d8xX4xX3xX7xXc0xX23xX3xX1cxX27xX393xXexX3xX23xX60xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10axXbxX3xXbxX1xX1c2xX3xX1xX12cxXbxX3xXb2xX80xXdxX3xXccxXdxXf3xX27xX3xX3bxXdxX10axX23xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xXexX41xX3xX4xX5bxX6xX3xXccxXa5xX6xX3xXbxX1xX7fxX65xX23xX22xXeexX3xX23xX1xX7fxX3xX36xX6xX27xX3xX57xX56xX27xX3xX1xX56xX23xX22xX3xX1xX18axX6xXeexX3xX4xX1xXf7xX23xX3xX23xX27xX60xXdxXeexX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xXexX1xX1d8xX4xX3xXbxX1xXc5xX57xXeexX3xX4xX1xX41xX3xXc8xXdxX41xX23xX3xX4bxX7fxX12cxX4xX3xX5xXdxX10axX27xX1a9xX1a9xX1a9xX3xXcxX1a0xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX1xXffxXdxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX393xXbxX3xXccxX117xX3xX1xX27xX15xX3xXccxXffxX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX23xX22xX27xX5afxX23xX3xX5xX1d8xX4xX3xX1xX128xX3xXexX36xX12cxX3xXexXf51xX3xX4xX32xX4xX3xX4xX1xX7fxX65xX23xX22xX3xXexX36xX155xX23xX1xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX3bxXdxX23xX1xX3xXexX41xX3xX23xX60xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX10axXbxXeexX3xX1cxXecxX15xX3xX4bxX1d8xX23xX22xX3xX105xXcxX32dxXeexX3xX1xX128xX3xXexX36xX12cxX3xXbxX1xX50xX3xX23xX53xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX3xX23xX22xX1xXf3xX506xX3xXccxX38xX3xXexX333xX4cxX3xXccxXdxXf3xX27xX3xX3bxXdxX10axX23xX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX32xX4xX3xX57xX60xX3xX1xX155xX23xX1xX3xX16axXcxXcxXcxX3xXb2xX6xX15xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xXdxX38xX23xX1a9xX0xX68xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1265cxX27xXexX1xX4cxX36xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX36xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX102xXb8xX3xX77xX56xX0xX68xXbxX2f
Lê Hà