[Infographic] - Các sự kiện nổi bật tại Sầm Sơn mùa hè 2021
(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 sẽ chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc vào tối 24-4 và kéo dài đến hết tháng 7-2021. Với mục tiêu đưa Sầm Sơn từng bước trở thành thành phố du lịch biển hấp dẫn, thành phố của lễ hội, chính quyền thành phố sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí hấp dẫn...
5c6x4953x93fdx87bx5d33x6a5ax5345xf27x4198xX7x8720x8c80x4ef6xc18x3a37x8860xX5x6b61xXax1699x9191x962cx36a5x652fx51c7x5e38x7c0bxX6xXbxX1xXdxX4x150cxX3x3a10xX3x8284x7a90xX4xX3xX7x29e5xX3x23fexXdx6c78xX15xX3xX15x7e67xXdxX3x7180x4a51xXexX3xXex5294xXdxX3x6288x527cx60a8xX3xX3bx2b0exX15xX3xX3dx2a16xX6xX3xX1x3674xX3x8384x9328xX4axX2xX0x930dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx48eaxX10xX6x34f4xXaxX12x95a7xX44xX6xX3x1303x938cxX3xX5x9572xX4xX1xX3xX33xXdx60dcxX15xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX40xX15xX3xX15x77cdxX3dxX3xX4axX4bxX4axX2xX3xX7x5388xX3xX4xX1x76aaxX15xX1xX3xXexX1x260exX4xX3xX33x5cb4xXexX3x1b44xX3cxX69xX3xX33x8e67xX15xX18xX3xX5x84a3xX3xX2axX1xX6xXdxX3xX3dxX38xX4xX3x21b6x129bxX17xX3xXex6ffcxXdxX3xX4ax73b1xX21xXb6xX3xXadxXaexX3xX2ax39fexX17xX3xX61xXaexXdxX3xX98x6492xX15xX3xX1xXc6xXexX3xXexX1xX24xX15xX18xX3x120exX21xX4axX4bxX4axX2x7db1xX3x4e61x3e50xXdxX3xX3dx5875xX4xX3xXexXdx6d06xX69xX3xX98x82d8xX6xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX40xX15xX3xXex725exX15xX18xX3xX33xXe9xXdcxX4xX3xXexX19x4767xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX61xX69xX3xX5xX6cxX4xX1xX3xX33xXdxX72xX15xX3xX1x70e2xXbxX3xX61x67bexX15xa08xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX4x3db1xX6xX3xX5xXa2xX3xX1x6525xXdxX126xX3xX4xX1xX8bxX15xX1xX3x78b6xX69x8954x8f77xX15xX3xXexX1xXaexX15xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX7xX87xX3xXbxX1xXb2xXdxX3xX1x6514xXbxX3xXexX30xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX15xX1xXdxX147xX69xX3xX1xX17xX38xXexX3xX98xX13axX15xX18xX3xXadxX7exX15xX3xX1x704fxX6xX126xX3xXexX1xX72xX3xXexX1xX6xX17xX126xX3xX18xXdx597bxXdxX3xXexX19xX8bxX3xX1xX120xXbxX3xX61xX124xX15xXd9xXd9xXd9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx64d1xX17xX61xX146xXaxX12xX0xXdxX3dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX69xX3dxX33xX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXax7609xXdxX61xXexX1x5296xX3x3e9cxX2xXd3xXbx3f57x1803xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1e1xX3xXb6xX4axX4bxXbxX1e7xX1e8xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXadxXd9xX33xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXd9xXadxX15xX4fxX15xX10xX1dcxX7xX4fxX4axX2xX2x5585xX4fxX2xX4bxX4axX61xX21bxX2xX1e3xXb6xXd3xX21bxX21bxXex6b60xX4bxXd3x87b3xX5xX4bxX21xX2xX4bxX21bxX61xX21bxX2xXb6xX22cxX1e3xX21bx4a3fxXexX2xX22cxX23axX5xXd3xX21xX2xX229xXd9x8607xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7xX28xX3xX2axXdxX2cxX15xX3xX15xX30xXdxX3xX33xX34xXexX3xXexX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX40xX15xX3xX3dxX44xX6xX3xX1xX48xX3xX4axX4bxX4axX2xXaxX3xX1dcxXdxX61xXexX1xX9xXaxX1e3xX2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxXb6xX4axX4bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX17xX61xX146xXaxX12xX0xXdxX3dxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX146xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX61xXexX1xX1e1xX3xX1e3xX21bxX4bxXbxX1e7xX1e8xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX1e1xX3xX1e3xX23axX2xX1e3xXbxX1e7xX1e8xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXadxXd9xX33xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXd9xXadxX15xX4fxX15xX10xX1dcxX7xX4fxX4axX2xX2xX21bxX4fxX2xX4bxX4axX61xX21bxX2xX1e3xX21bxX4bxX4bxX21bxXexX4axX4bxXb6xX4axX5xX1e3xX21xX2xX4bxX21bxX61xX21bxX2xXb6xX22cxX1e3xX21bxX23axXexX2xX22cxX23axX5xXd3xX21xX2xX229xXd9xX245xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX7xX28xX3xX2axXdxX2cxX15xX3xX15xX30xXdxX3xX33xX34xXexX3xXexX38xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX40xX15xX3xX3dxX44xX6xX3xX1xX48xX3xX4axX4bxX4axX2xXaxX3xX1dcxXdxX61xXexX1xX9xXaxX1e3xX21bxX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1e3xX23axX2xX1e3xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx732bxX69xXexX1xX17xX19xXaxX12xX64xX6xXdxX3xX5exX69xX146xX147xX15xX0xX4fxXbxX12
Mai Huyền