Phát triển kinh tế trên vùng đất Vân Du
(vhds.baothanhhoa.vn) - Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình kinh tế đã và đang mang lại hiệu quả.
4c76x800axaad1xb842xce6cx5cd0x8373x5d89xabe0xX7xcc8bx8a32xbf86xd3d1x9f85xa806xX5x9ba9xXax6836xX0xX7xXex7520xc6c2x72dax8346xX12xc50dxX1x8881xXexX3xXexX16xXdx5393xX18xX3x8186xXdxX18xX1xX3xXex996fxX3xXexX16x6ea3xX18xX3x67adx4eabxX18xX19xX3xc9d9xbd92xXexX3xdba8x88dcxX18xX3xafbex6393xX0x8d27xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx51d5xX10xX6x7102xXaxX12xXcxX1xd2b5xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xb0bexX3xX1xX41xae20xdd18xX18xX3xXcxX1xb5f7xX4xX1xX3xXcxX1xdd3dxX18xX1xX3xX38x931fxb16fxX4xX3xX38xX1dxX18xX1xX3xX19xXdxX1dxX3xX5xX80xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX4x8a6exX3xX18xX1xXdxd8d8xX41xX3xXexXdxXa4xadbexX3xX18xb81dxX18xX19xX70xX3xX5xX86xXdxX3xXexX1xX2cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX70xX3xX18xX1xXdxXa4xX41xX3xXaaxbd70xX3xX1x6642xX18xX1xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xX38xcabbxX3xX33xX80xX3xX38xX6xX18xX19xX3xXaaxX6xX18xX19xX3xX5xX7axXdxX3xX1xXdxX75xX41xX3xbadbxX41x7fbexa8e7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a7bxX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc559xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXax8819xXdxX5exXexX1xb5d1xX3x7636x7afbxX140xXbx9ac0x7d75xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xae2exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xd736xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43x8731xX2x879axX13fxX43xX2xa3d3xX13fxX5exX176xX140xX17axX174xX17axX140xd90axXexX17axX13fxX176xX174xX140xX5xX140xX106xb826xXbxX19x8e37xX16xX9x5300xX193xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xbf93xX18xX19xX3xX18xXadxXaaxX3xX103xX41xX6xX70xX3xXexX1xX63xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX85x746cxX18xX19xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xX1xX80xX18xX19xX3xX1xX9fxX6xX70xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xX1xa901xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX70xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX38xX9fxX3xX143xX3dxX74xX3xX5exbb84xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX7axXdxX70xX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xX7axXdxX3xX38x628axX4xX3xX160xXdxX75xXexX3xX5xX80xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX7axXdxX3xXexdbf5xX18xX19xX3xX1xX86xXbxX70xX3xX4xX1xXadxX18xX3xX18xX41xXdbxXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xX5exX85xX238xXdxX3xXexX1dxX18xX3xX16xd334xX18xX19xX70xX3xX4xX105xXdxX3xXexX7axX17xX3xX33xX85x97cfxX18xX3xXexX7axXbxX3xXexX16xd2f0xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX7axXdxX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX3xX4xX9fxX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xX63xX3xX4xX6xX17xd9f9xX3xX38xXebxX3xXaaxX6xX18xX19xX3xX5xX7axXdxX3xX1xXdxX75xX41xX3xX103xX41xX105xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX70xX3xX18xX3dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX38xX2eexXdxX3xX7x9cf1xX18xX19xX3xX4x6074xX6xX3xaab8xX1xX3dxX18xX3xX5exX3dxX18xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xb473xX3d6xX3d6xXexX193xX17axX174xX140xX3d6xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX174xX176xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX129xX34xX18xX19xX3xX33xX238xXdxX3xX38xX9fxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX80xX17xX3xccd7xX1xX258xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX70xX3xXexX1xXdxX3xX38xX41xX6xX70xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xX26xXdxX18xX1xX3xX5exX17xX6xX18xX1xX3xX19xXdx65caxXdxX70xX3xX19xXdx99eaxXbxX3xX18xX1xX6xX41xX3xX143xX9fxX6xX3xX38xX9fxXdxX3xX19xXdxX105xXaaxX3xX18xX19xX1x8bdaxX17xX3xX5xX80xXaaxX3xX19xXdxX80xX41xX3xX4xX1xae35xX18xX1xX3xX38xX1dxX18xX19xda55xX3x789dxX19xd7ebxXdxX3xXex8ad6xXexX3xX5xX80xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX80xX17xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX70xX3xX26xXdxX18xX1xX3xX5exX17xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX49bxXdx6fb0xX3xX5exX17xX3xXcxX16xX41xX18xX19xX3xX85xd045xX18xX19xX3xX5bxX258xXdxX3xX353xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xX3cxXdxX75xXexX3xX353xX6xXaaxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX38xX258xX18xX19xX3xX38xX2cxX18xX3xX1xX258xXdxX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX39xXbxX3xX38xXebxX3xX19xX9fxXbxX3xXbxX1x6d1cxX18xX3xX26xX1xX4c7xX4xX1xX3xX5xX75xX70xX3xX38xX258xX18xX19xX3xX33xXdxX30xX18xX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX103xX41xX30xX3xX1xX85xX50dxX18xX19xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX193xX176xX140xXexX14exX174xX176xX193xX14exX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX174xX13fxX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX5bxX258xXdxX3xX353xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xXcxX1xX63xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xX38xXebxX3xXexX41xX74xX30xX18xX3xXexX16xX41xX74xXa4xX18xX3xX33xXa4xX3x69a1xX3xX18xX19xX1xc45bxX6xX70xX3xX7xX272xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX33xX80xX3xXexX553xXaaxX3xX103xX41xX6xX18xX3xXexX16xX4d3xX18xX19xX3xX4xX350xX6xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX80xX17xX3xX38xX2cxX18xX3xXexX2dfxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX258xXdxX3xX33xX80xX3xX1xX258xXdxX3xX33xXdxX30xX18xX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX70xX3xX33x59adxX18xX3xX38xX258xX18xX19xX3xX353xX1xX3dxX18xX3xX5exX3dxX18xX3xX33xX80xX3xX1xX258xXdxX3xX33xXdxX30xX18xX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX19xXdxX6xX3xX38xXadxX18xX19xX3xX26xX6c0xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX5exX3dxX18xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xX26xXdxX18xX1xX3xX5exX17xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX49bxXdxX70xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX258xXdxX3xX4xX9fxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX80xX17xX3xX19xXdxX49bxXdxX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX14exX140xX14exXexX17axX2xX2xX14exX14exX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX193xX176xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xda82xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX353xX19xX41xX74xc2fdxX18xX3xX3cxXadxX18xX3x96a0xX41xX6c0xX3x660bxX3xX26xX1xX41xX3xXbxX1xX34bxX3xX3d6xX3xa3b3xX3xX5xX80xX3xXaaxX258xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX201xX18xX19xX3xX1xX258xX3xX38xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xX18xX41xXdbxXdxX3xX34bxX4xX3xX18xX1xX2f7xXdxX70xX3xXexX16xX2f7xX18xX19xX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX106xX3xX3cxX238xXdxX3xX5exXdxX75xX18xX3xXexX4c7xX4xX1xX3xX174xX1xX6xX70xX3xXexX2dfxX3xX18xXadxXaaxX3xX174xX140xX2xX183xX70xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX160xX4d7xXexX3xX38xX553xX41xX3xXexX16xX2f7xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX7axXdxX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX3xX18xX1xX85xX3xX160xX85xX8acxXdxX70xX3xX2afxXdxX70xX3xX38xX2f7xX18xX19xX3xXexX1xX2eexXdxX3xX18xX41xXdbxXdxX3xX140xX70xX14exX1xX6xX3xX34bxX4xX3xX18xX1xX2f7xXdxX106xX3xX5bxXdxX75xX18xX3xX18xX6xX74xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xX4xX350xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX8a8xX41xX6c0xX3xX38xXebxX3xX33xX80xX3xX38xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xXexX34bxXexX70xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX41xX3xX18xX1xX720xXbxX3xX2afxX18xX3xX38xX63xX18xX1xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX14exX176xX183xXexX193xX14exX193xX193xX183xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX2xX3d6xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xa54dxX3xX26xX1xX41xX3xXbxX1xX34bxX3xX2xX70xX3xXexX1xX63xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX70xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xXdbxX18xX19xX3xX1bxX1xX7axXaaxX3xXcxXdxX2cxX18xX3x821axX85xX86xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xXexX16xX2f7xX18xX19xX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX3xX18xX1xX85xX3xX4xX6xXaaxX70xX3xX2afxXdxX70xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX5xX17xX18xX19xX70xX3xXaaxX4c7xXexX31dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX3d6xX2xX176xX2xXexX174xX174xX183xX2xX176xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX17axX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX30xX18xX3xX5exXdxX75xX18xX3xXexX4c7xX4xX1xX3xX2xX174xX1xX6xX70xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX17xX7axXdxX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX3xX4xX350xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX38xXdexX18xX1xX3xXdbxX18xX19xX3xX1bxX1xX7axXaaxX3xXcxXdxX2cxX18xX3xXb00xX85xX86xX18xX19xX3xX38xX85xX86xX4xX3xX103xX41xX74xX3xX1xX17xX7axX4xX1xX3xX38xX105xXaaxX3xX160xX105xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxX34xX6xX3xX33x8a63xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXadxXaaxX70xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX41xX3xX18xX1xX720xXbxX3xX2afxX18xX3xX38xX63xX18xX1xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX183xX2xX183xXexX14exX140xX17axX140xX176xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX193xX3d6xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX63xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xXbxX1xX34bxXdxX3xX1xX86xXbxX3xX33xX238xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX50dxX3xX103xX41xX6xX18xX3xX4xX1x508exX4xX3xX18xXadxX18xX19xX3xX4xX350xX6xX3xX1xX41xX74xX75xX18xX3xXcxX1xX7axX4xX1xX3xXcxX1xX80xX18xX1xX3xXbxX1xXca2xX4xX3xXexX16xX1dxX18xX19xX3xX4xX3dxX74xX3xX38xX553xX41xX3xX5exdb37xX18xX19xX3xX19xXdxX34bxX18xX19xX3xX4xX6xXaaxX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xX33xX80xX3xX1xXdxX75xX18xX3xX38xXebxX3xX38xX85xX86xX4xX3xX4xX50dxX3xX103xX41xX6xX18xX3xX4xX9fxX3xXexX1x5d62xXaaxX3xX103xX41xX74xXa4xX18xX3xX4xX39xXbxX3xX4xX1xXde1xX18xX19xX3xX18xX1xX720xX18xX3xX4xX1x9f17xX3xX5ex92fdxX18xX3xX38xX63xX6xX3xX5xX6c0xX70xX3xX38xX23xX3xX143xX3dxX74xX3xX5exX272xX18xX19xX3xXexX1xX85xX50dxX18xX19xX3xX1xXdxX75xX41xX70xX3xX143xX3dxX74xX3xX5exX272xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xXexX1xX3dxXaaxX3xX4xX6xX18xX1xX70xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX19xXdxX34bxX18xX19xX3xX4xX41xX18xX19xX3xX4xX39xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xX4xX3dxX74xX3xXadxX18xX3xX103xX41xX105xX3xXexX16xX30xX18xX3xX38xX63xX6xX3xX160xX80xX18xX70xX3xX18xX1xdc4exXaaxX3xX18xX3dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxX75xX41xX3xX103xX41xX105xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xX3xX5exXexX1xX41xXaaxX160xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX183xX3d6xX140xXexX176xX140xX13fxX183xX176xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX13fxX140xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX3cxXdxX75xX4xX3xX38xXadxX18xX19xX3xX26xX6c0xX3xXexX1xX80xX18xX1xX3xX4xXdbxX18xX19xX3xX18xX1xXebxX18xX3xX1xXdxX75xX41xX3xX4xX6xXaaxX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xX33xX80xX3xX1xX85xX238xX18xX19xX3xX38xX2cxX18xX3xX143xX3dxX74xX3xX5exX272xX18xX19xX3xX4xX1xXe5fxX3xX5exXe62xX18xX3xX38xX63xX6xX3xX5xX6c0xX3xX4xX1xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX4xX6xXaaxX3xX33xX3dxX18xX3xX40xX41xX3xX5xX80xX3xXexXdxXa4xX18xX3xX38xXa4xX3xX103xX41xX6xX18xX3xXexX16xX4d3xX18xX19xX3xX18xX1xXeebxXaaxX3xX18xX3dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX41xX74xX3xXexX4c7xX18xX70xX3xX4xX1xX39xXexX3xX5xX85xX86xX18xX19xX3xX33xX80xX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX7axX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX4xX350xX6xX3xX7xX105xX18xX3xXbxX1xXe45xXaaxX3xX4xX6xXaaxX3xXexX16xX30xX18xX3xXexX1xX63xX3xXexX16xX85xX2eexX18xX19xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX17xX5exX74xXaxX12xX0xXdxXaaxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX5exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX140xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xX14exX140xX140xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX33xX106xX160xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX33xX18xX43xX18xX10xX138xX7xX43xX174xX2xX176xX13fxX43xX2xX17axX13fxX5exX176xX140xX17axX176xX17axX140xX3d6xXexX14exX193xX13fxX193xX193xX5xX140xX106xX18dxXbxX19xX190xX16xX9xX3d6xX13fxX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX26xXdxX18xX1xX3xXexX2cxX3xXexX16xX30xX18xX3xX33xX34xX18xX19xX3xX38xX39xXexX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xXaxX3xX138xXdxX5exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX14exX140xX140xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX63xX3xXexX16xX39xX18xX3xX3cxX3dxX18xX3xX40xX41xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexXca2xX4xX3xX38xXe45xX74xX3xXaaxX7axX18xX1xX3xX4xXdbxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX41xX74xX30xX18xX3xXexX16xX41xX74xXa4xX18xX70xX3xX18xX1xX3dxX18xX3xX16xX258xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xXexX720xXbxX3xXexX16xX41xX18xX19xX70xX3xXaaxXdbxX3xX1xXdexX18xX1xX3xX7xX105xX18xX3xX143xX41xX39xXexX3xX18xXdbxX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX75xXbxX3xX7xX7axX4xX1xX70xX3xXexX7axX17xX3xX7xX272xX3xX5xXdxX30xX18xX3xX26xX2cxXexX3xX19xXdxX201xX6xX3xX18xX1xX80xX3xX18xXdbxX18xX19xX70xX3xX18xX1xX80xX3xX26xX1xX17xX6xX3xX1xX4d3xX4xX3xX33xX80xX3xX5exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX75xXbxX70xX3xXexX7axX17xX3xX38xX553xX41xX3xX16xX6xX3xX2afxX18xX3xX38xX63xX18xX1xX3xX38xX23xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX23xX18xX3xX160xXa4xX18xX3xX33xX201xX18xX19xX106xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85c2xX41xXexX1xX17xX16xXaxX12xX353xX890xbd1fxX129xX3xX5bx9b74x9514xX353xX3xX8b8xX3xX129xXcxX3cxX0xX43xXbxX12
NGỌC HUẤN - CTV