Ký ức về ngày 20-11 của những người thầy vùng cao
Ở miền núi, nhất là ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, ngày Nhà giáo Việt Nam có rất nhiều điều đặc biệt.
99e3xfbefx10074xbb90x9e27x11a0cxd4d1x112c8xbf55xX7xb1bfx12240xf527xd524x9cfex127ddxX5xce4fxXaxdcc2x1032ex11848xX3xdc76xX4xX3x106b0xf05axX3xb65dxe57fxe38bxff25xX3xe53cxd364xb636xX2xX2xX3xX4xa57bxX6xX3xX1cxX1x121caxX1cxX1dxX3xX1cxX1dx109c1xe133xXdxX3xXexX1xd144xX1fxX3xX19x1193dxX1cxX1dxX3xX4xX6xf6f4xX0xa857xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc708xX10xX6x100c1xXaxX12x12339xX3xcbb5xXdxX1axX1cxX3xX1cxa727xXdxb500xX3xX1cxX1x10ff6xXexX3xX5xX1exX3xe52cxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxd291xXdxX3xXex9a5exX33xX34xX1cxX1dxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX7x1175dxb8a6xX64xX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3x10eb5xX6xX64xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xa271xX1xX1exX3xX1dxXdx121d5xX43xX3xd18fxXdxada3xXexX3xX9axX6xX5cxX3xX4xd7b1xX3xX7cxX68xXexX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xfec6xXdxX1axX89xX3xXb9xdad9xX4xX3xc2d1xXdxXa5xXexc321xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba74xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX12xX0xXdxX5cxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX89xX5cxXc2xX3xXdxXd6xX10xX1cxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxfcbaxXdxX57xXexX1xd9afxX3xdda2xX22xX22xXbxX91xb5a5xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX107xX3xfc96xX109xX22xXbxX91xX10exXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX19xXc6xXc2xX6xX43xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX43xX6xXc6xX19xX1cxX45xX1cxX10xX102xX7xX45xX21xX2xX118x11a80xX45xX2xX109xX109xX57x10f7dxX22xfa7exX147xX21xX147xX109xXexX147xX141xX109xX21xX141xX5xX22xXc6xd5d1xXbxX1dx9caexX7cxX9xd1dcxX118xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX4xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX33xX34xXdxX3xXexX1xX39xX1fxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX6xX43xXaxX3xX102xXdxX57xXexX1xX9xXaxX109xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX118xX109xX22xXaxX3xX45xX12xXd6xX78xX3xX19xX1exX3xXexX7cx9e6bxX3xX1xc2c1xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX5x12a91xXbxX3xX2x122dcxX64xX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX3xe7eaxX88xX5cxX3x126b3xX1xX62xX3xX4xX1x10fccxXbxX3xdeefxX1cxX1xX3xX5xX33xX89xX3xX1cxXdxXa5xX5cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xXc6xX3xbc22xbdfbxX1cxX1xX3xX57xX43xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xX89xX1cxX1dxX3xX4xX68xXbxfceexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf057xX43xX57xX1fxXaxX12xX2xXc6xX9axX1dxX1exX1fxX3xX9axX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXa3xXdxXa5xXexX3xX9axX6xX5cxX3xX1cxfb1dxX5cxX3xX1cxX6xX1fxX64xX3x12a18xX1xX78xX1cxX1dxX3xX253xX1xd65cxX3xXexX7cxX39xX5cxX3xX5xd15fxX1cxX1dxX3xX1x9ef8xX1cxX3xX57xX43xX3xX1e7xX1cxX1xX3xX1xX33xX6exX1cxX1dxX3xX4xX28xX6xX3xX57xef97xX4xX1xX3xXc2xXa5xX1cxX1xX3xXd6xdf38xXa3xc958x11b16xX23xX2xX15dxX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xX19x9bbbxX1cxX3xX5xX1exX3xX4xX1e7xX5cxX3xX1dxXdxXa0xX4xX3xXc2xb704xXdxX3xX1xX2a6xXdxX3xXb9xce61xXdxX3xX19xX1c9xXdxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX33xX34xXdxX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX1axXc6xX3xX21xX141xX3xX1cxX24bxX5cxX3xX19xX1axX3xXexX7cxX33xX1c9xX4xX64xX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXcxX7cxX27dxX1cxX1xX3xXcxX1xX27dxX3xX1daxX89xf9fdxX1cxX3xX19xX1axX3xX4xX78xX1cxX1dxX3xXexXa0xX4xX3xXex10ab0xXdxX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxXdxa7ebxX89xX3xX1xX1c0xX4xX3xX200xXcxX54xX21bxX3xXd6xfc02xX5cxX3xX1daxX33xX268xX1cxX1dxX3xX200xX1cxX6xX1fxX3xX5xX1exX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54x116e5xXcxX54xXd6xf94axX3xXd6xX31bxX5cxX3xX1daxX33xX268xX1cxX1dxX64xX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xXd6xX31bxX5cxX3xXcxX1xX28xX1fxX21bxXc6xX3xX21xX141xX3xX1cxX24bxX5cxX3xXb9xX2a6xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1x11fb4xX6xX3xX19xX1c9xXdxX3xX21xX141xX3xX4xXa0xXdxX3xXexd8c6xXexX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xXc6xX3xXcxX375xXexX3xX1cxX1exX43xX3xX4xae79xX1cxX1dxX3xX5xX1exX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX253xa976xX3xX1cxXdxXa5xX5cxX3xXb9x123c8xXbxX3xXb9xX2aexXdxX3xX19xX1c9xXdxX3xX4xX78xX3xX1daxX89xX2f2xX1cxXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX4xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX9axX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXa3xXdxXa5xXexX3xX9axX6xX5cxX3xXb9xX39xX89xX3xXexXdx12addxX1cxX3xXb9xX2aexXdxX3xX19xX1c9xXdxX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX1daxX89xX2f2xX1cxX3xXexX1xX2f2xXexX3xXb9xXbfxX4xX3xXc2xXdxXa5xXexXc6xX3xc5c0xXcxX78xXdxX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xXexX1xX30exX3xb384xX89xX3f3xX1cxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1xe694xX1cxX1xX3xX1e7xX1cxX1xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xXb9xX39xX89xX3xXexXdxX3f3xX1cxX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX1axXc6xX3xX9axX1dxX1exX1fxX3xXb9xX68xX1fxX64xX3xXb9xXdxX1axX89xX3xX253xXdxXa5xX1cxX3xX19xX1axX3xX253xXdxX1cxX1xX3xXexX375xX64xX3xXb9xX33xX34xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX43xX3xXexX1xX78xX1cxX1dxX3xX4xX1bdxX1cxX3xX7cxX68xXexX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxXc6xX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xX2xX141xX253xX5cxX3xX19xX1exX3xXb9xXdxX3xX57xX302xX1fxX3xXc2xaa16xX1cxX1dxX3xX91xX10xX3xXb9xX302xXbxXc6xX3xXcxX78xXdxX3xX57xX302xX1fxX3xX6exX3xX253xX1xX89xX3xX5x10340xX64xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX253xX1xX89xX3xX4xX1xX25bxX1cxX1xX3xd58cxX253xX5cxX3xXb9xX33xX34xX1cxX1dxX3xXb9xX2a6xXdxX64xX3xX4xX1xac79xX3xXb9xXdxX3xXc2x11581xX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xXexX1xX30exX3xXb9xXdxX3xX91xX10xX3xXb9xX302xXbxXc6xX3xX9axX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX64xX3xX7cxX68xXexX3xX91xX62xX4xX3xXb9xX508xX1cxX1dxX64xX3xX253xX1xXdxX3xXexX7cxX1bdxX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5cxb5b2xX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xXc2xX4c4xX1cxX1dxX3xX1cxX1e7xXdxX3xX4xX1xX89xX2aexXdxX64xX3xX4xX88xX1fxX3xX5cxX25bxX6xXc6xX3xXd6xX78xX3xXexX7cxX1bdxX3xX19xX89xXdxX3xX19xX4dfxX3xX4xX3dxX1cxX1dxX3xX24bxX1cxX3xX19xX1exX3xX1xXa0xXexXc6xX3xXcxX7cxX1bdxX3xX1xX2a6xX1cxX3xX1cxX1xXdxX3f3xX1cxX3xX5xX263xX5cxX64xX3xX4xXadxX3xX10xX5cxX3xX24bxX1cxX3xX91xX43xX1cxX1dxX64xX3xX1cxXadxXdxX3xX7cxX68xXexX3xXexX43xX107xX3xdedexX1cxX3xX1cxX43xX3xX7cxX2a6xXdxX64xX3xX19xX1axX3xXexX1xX78xXdxXc6xXc6xXc6xb1f8xX64xX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX1daxX89xX2f2xX1cxX3xX1cxX1xX1c9xX3xX5xX302xXdxXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX21xXc6xX3xX9axX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX64xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX7cxXdxX3xX88xX1cxX3xXb9xX2aexXdxX3xX19xX1c9xXdxX3xX1cxX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xXc6xX3xX54xX43xX6xX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5cxX547xX1cxX1dxX3xX4xX28xX6xX3xXexX7cxX1bdxX3xXc2xX6xX43xX3xX1dxXdxX34xX3xX4xX38fxX1cxX1dxX3xX5xX1exX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xXc2xX78xX1cxX1dxX3xX1xX43xX6xX3xXb9xX3a5xXbxX3xX1cxX1xX68xXexXc6xX3xXa3xX1c9xXdxX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX19xXdxX3f3xX1cxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX6xX43xX64xX3xXexX7cxX33xX1c9xX4xX3xXb9xX88xX1fxX64xX3xXexX7cxX1bdxX3xXexXbfxX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xX4xX1xX502xX3xX4xXadxX3xX1xX43xX6xX3xX7cxX547xX1cxX1dxXc6xX3xXa3xX1axX3xX4xX78xX1cxX1dxX3xXexXa0xX4xX3xX4xX3dxX1cxX1dxX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX19xX1c9xXdxX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX1daxX89xX2f2xX1cxX3xX7xX6xX89xX3xX21xX3xX1cxX24bxX5cxX64xX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX1dexX1xX302xX5cxX3xXcxX1xX27dxX3xX1daxX6xX1cxX3xXc2xX2a6xXdxX3xX1xX2a6xXdxX3xX253xX30exX3xX5xX302xXdxX107xX3xX41axXd6xXadxX3xX7cxX68xXexX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xXc2xX68xXexX3xX1cxX1dxX34xX64xX3xXexX1xX62xX3xX19xX27dxXc6xX3xXa3xX89xXdxX3xX1cxX1xX68xXexX3xX19xX1c9xXdxX3xXexX78xXdxX3xXb9xX68xX1fxX3xX5xX1exX3xXexX7cxX1bdxX3xX1xXa0xXdxX3xX1xX43xX6xX3xX7cxX547xX1cxX1dxX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5cxX547xX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xX1cxX1xX88xX1cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX9axX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXa3xXdxXa5xXexX3xX9axX6xX5cxXc6xX3xXd6xXadxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX10xX5cxX3xX253xX375xXexX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xXc2xXadxX3xX19xX1c9xXdxX3xXb9xX28xX3xX5xX43xX302xXdxX3xX1xX43xX6xX107xX3xX5cxX89xX6xX3xX7cxX547xX1cxX1dxX64xX3xX5cxX33xX34xXdxX3xX1dxXdxX34xX64xX3xX5cxX1exX43xX3xX1dxX1exXc6xXc6xXc6xX3xXd6xXadxX3xXexX1xX30exX3xX1xX1c0xX4xX3xXexX7cxX1bdxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX1xXdxX30exX89xX3xX1xX375xXexX3xXb9xX33xefe9xX4xX3xX14xX3xX1cxX1dxX1xX366xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX5xX43xX1exXdxX3xX1xX43xX6xX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xX19xX1c9xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX10xX5cxX64xX3xXb9xX68xX1fxX3xX5xX1exX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xXc2xX78xX1cxX1dxX3xX1xX43xX6xX3xXb9xX3a5xXbxX3xX1cxX1xX68xXexX3xXb9xX30exX3xX5cxX6xX1cxX1dxX3xXexXbfxX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xXc6xX3xXcxX78xXdxX3xX7cxX68xXexX3xXexX7cxX88xX1cxX3xXexX7cxX1c0xX1cxX1dxXc6xX3xX5axX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX253xX1xXadxX64xX3xX19xX1c9xXdxX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX19xXdxX3f3xX1cxX3xX4xX1xX62xX1cxX1dxX3xXexX78xXdxX64xX3xXb9xXadxX3xX5xX1exX3xX1cxX1dxX89xX2a6xX1cxX3xXb9xX508xX1cxX1dxX3xX19xXdxX3f3xX1cxX3xX7cxX68xXexX3xX5xX1c9xX1cxX5c8xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX335xXcxX54xXd6xX339xX3xXd6xX31bxX5cxX3xX1daxX33xX268xX1cxX1dxX64xX3xXexX7cxX33xX1c9xX4xX3xXb9xX88xX1fxX3xXexX1xX89xX508xX4xX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX2xX4f1xX147xXc6xX3xc577xX88xX1fxX3xX5xX1exX3xX5cxX508xXexX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX78xXdxX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xX1bdxX1cxX3xX1dxXbfxXbxX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxX3xX19xX1axX3xX4xX268xX3xX7xX6exX3xX19xX2f2xXexX3xX4xX1xX68xXexX3xX6exX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xXd6xX31bxX5cxX3xXcxX1xX28xX1fxXc6xX3xX22bxX1exX1cxX3xX1dxX1xX375xX3xX1xX1c0xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX91xX89xX2aexX1cxX1dxX3xX4xX68xXbxX64xX3xXexX7cxX6xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX375xXexX3xXc2xX27dxX3xX57xX302xX1fxX3xX19xX1exX3xX1xX1c0xX4xX3xX4xX1bdxX1cxX3xXexX1xXdxX375xX89xXc6xX3xX1daxX302xXdxX3xXexX1xX33xX34xX1cxX1dxX3xX91xX89xX1fxX3f3xX1cxX3xX4xX1xX27dxX89xX3xX1e7xX1cxX1xX3xX1xX33xX6exX1cxX1dxX3xX4xX28xX6xX3xXexX1xXdxX3f3xX1cxX3xXexX6xXdxX64xX3xX1cxX1xX68xXexX3xX5xX1exX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX4xXa0xX4xX3xX1cxX24bxX5cxX3xXexX547xX3xX21xX22xX2xX109xX3xX23xX3xX21xX22xX2xX15dxX64xX3xX5xX38fxX3xX19xX1axX64xX3xX1cxX33xX1c9xX4xX3xX1cxX1dxX2f2xXbxX3xX5xX3f3xX1cxX3xXb9xX375xX1cxX3xXexX39xX1cxX1dxX3xX21xXc6xX3xX54xXdxXa5xX1cxX64xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xX1bdxX1cxX3xXexX1xXdxX375xX89xX3xX2xX22xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX19xXdxX3f3xX1cxXc6xX3xXcxX89xX1fxX3xX1cxX1xXdxX3f3xX1cxX64xX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxX64xX3xX4xXa0xX1cxX3xXc2xX508xX64xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX19xXdxX3f3xX1cxX3xX19xX296xX1cxX3xX5xX89xX78xX1cxX3xX4xX2aexX3xX1dxX263xX1cxX1dxX64xX3xX1cx1140bxX3xX5xde19xX4xX3xX1xX43xX1exX1cxX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX1cxX1xXdxXa5xX5cxX3xX19xX1e4xXc6xX3xXd6xX1xX68xXexX3xX5xX33xX7d3xX1cxX1dxX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX57xX1e4xX4xX3xXb9xX302xXdxX3xXexX7cxX1exX3xX19xX1exX3xX5cxX38fxXdxX3xX1cxX1xX1c0xX1cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX4xX1exX1cxX1dxX3xXb9xX33xX7d3xX4xX3xX1cxX88xX1cxX1dxX3xX5xX3f3xX1cxXc6xX3xXcxX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX1cxX24bxX5cxX64xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX5xX89xX78xX1cxX3xX4xXadxX3xX1xX1c0xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1dxXdxd95fxXdxX3xX4xX68xXbxX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xX19xX1exX3xXexX502xX1cxX1xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX0xXdxX5cxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX1cxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX102xXdxX57xXexX1xX107xX3xX109xX22xX22xXbxX91xX10exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX107xX3xX147xX21xX147xXbxX91xX10exXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX45xX45xXdxX19xXc6xXc2xX6xX43xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX43xX6xXc6xX19xX1cxX45xX1cxX10xX102xX7xX45xX21xX2xX118xX141xX45xX2xX109xX109xX57xX147xX22xX149xX147xX4f1xX4f1xX141xXexX109xX118xX15dxX118xX149xX5xX22xXc6xX157xXbxX1dxX15axX7cxX9xX141xX2xX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX4xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX33xX34xXdxX3xXexX1xX39xX1fxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX6xX43xXaxX3xX102xXdxX57xXexX1xX9xXaxX109xX22xX22xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX147xX21xX147xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX12xXd6xX1xX62xX4xX3xX5cxX547xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX9axX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXa3xXdxXa5xXexX3xX9axX6xX5cxX3xX4xX28xX6xX3xX4xX78xX3xX19xX1exX3xXexX7cxX1bdxX3xX5xX1c9xXbxX3xX2xX22bxX64xX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX335xXcxX54xXd6xX339xX3xXd6xX31bxX5cxX3xX1daxX33xX268xX1cxX1dxXc6xX3xX200xX201xX1cxX1xX3xX57xX43xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xX89xX1cxX1dxX3xX4xX68xXbxX21bxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX9axX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xX1cxX24bxX5cxX3xX1cxX6xX1fxX64xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xX1xX502xX3xXex11acfxX3xX4xX1xX16xX4xX3xXexX1c0xX6xX3xXb9xX1exX5cxX3xX5cxX1exX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX43xX3xX5xX33xX89xX3xX19xX24bxX1cxX3xX1xXadxX6xX64xX3xX19xX24bxX1cxX3xX1cxX1dxX1xXa5xXc6xX3xX54xXdxXa5xX89xX3xXexX7cxX33xX6exX1cxX1dxX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX335xXcxX54xXd6xX339xX3xXd6xX31bxX5cxX3xX1daxX33xX268xX1cxX1dxX64xX3xXexX1xX39xX1fxX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xX9axX1dxX89xX1fx11012xX1cxX3xX13xX1xX6xX1cxX1dxX3xddd2xX89xX6xX1cxX1dxX3xX4xX1xX43xX3xXc2xXdxX375xXexX107xX3xX41axX9axX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xX6exX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX6xX43xX3xX19xX1c9xXdxX3xX7cxX68xXexX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX4xX89xX1cxX1dxX3xXc2xX2f2xX4xX3xX4xX1e7xX5cxX3xX91xX62xX4xXc6xX3xX28axX3dxX3xX4xX1bdxX1cxX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xX19xX1exX43xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX375xXexX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX64xX3xX7cxX68xXexX3xX68xX5cxX3xXa0xXbxX64xX3xXexX1xX88xX1cxX3xXexX435xX1cxX1xXc6xX3xX54xX6xXdxX3xX1cxX24bxX5cxX3xX1cxX6xX1fxX64xX3xX57xX43xX3xX57xX27dxX4xX1xX3xX1cxX3f3xX1cxX3xX4xXa0xX4xX3xX5xX1c9xXbxX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xXexXc97xX3xX4xX1xX16xX4xX64xX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xXexX1xX33xX34xX1cxX1dxX3xXexX1xX435xX3xX4xX16xX3xXb9xX375xX1cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX64xX3xX4xXa0xX4xX3xXexX1xX39xX1fxX3xX4xX78xX3xX7xd21cxX3xX5cxX89xX6xX3xX429xX89xX1exX3xX19xX1exX3xX4xX3dxX1cxX1dxX3xX1xX1c0xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX5xXdxX3f3xX1cxX3xX1xX43xX6xX1cxX3xX4xX1xX62xX4xX3xX5cxX547xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexX302xXdxX3xX5xX1c9xXbxX3xX1xX1c0xX4xX5c8xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX4f1xXc6xX3xXd08xX89xX3f3xX3xX6exX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xX8d7xX78xX1cxX1dxX3xX339xX268xX1cxX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX7xX6xX89xX3xX253xX1xXdxX3xX7cxX6xX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX19xX1exX43xX3xX1cxX24bxX5cxX3xX2xX15dxX15dxX147xX64xX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXcxX7cxX27dxX1cxX1xX3xXcxX1xX27dxX3xee27xX89xX88xX1cxX3xX5xX3f3xX1cxX3xX4xX78xX1cxX1dxX3xXexXa0xX4xX3xXexX302xXdxX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xX5cxXdxX1axX1cxX3xX1cxX62xXdxX3xX1daxX6xX1cxX1dxX3xXd6xX1xXa0xX1cxX1xXc6xX3xXd6xX1xX27dxX3xXb9xb052xX3xXexX547xX1cxX1dxX3xX5xX1exX5cxX3xX19xXdxXa5xX4xX3xXexX302xXdxX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX3xXcxX6xX5cxX3xXa3xX24bxX1cxX3xX19xX1exX3xX7xX6xX89xX3xX1cxX1exX1fxX3xX5xX1exX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX3xX1daxX88xX5cxX3xX1dexX1xX62xXc6xX3xX21xX141xX3xX1cxX24bxX5cxX3xX1dxX263xX1cxX3xXc2xXadxX3xX19xX1c9xXdxX3xX5cxXdxX1axX1cxX3xX1cxX62xXdxX64xX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX4xX88xX89xX3xX4xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX1axX3xXb9xX33xX7d3xX4xX3xX4xX1xX27dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4dfxX3xXc2xX4c4xX1cxX1dxX3xX1cxXdxX1axX5cxX3xXb9xX6xX5cxX3xX5cxX3f3xX64xX3xX1cxX1xXdxXa5xXexX3xX1xX89xX1fxX375xXexXc6xX3xXcxX7cxX43xX1cxX1dxX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xX253xX1xX25bxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX375xXexX3xX4xXa0xX4xX3xX1cxX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX64xX3xX4xX1xX27dxX3xXbxX1xX68xX1cxX3xX4xX1xX68xX1cxX107xX3xX41axX5axX3xXexX7cxX3f3xX1cxX3xX1cxX1exX1fxX64xX3xX1xX1c0xX4xX3xXexX7cxX1bdxX3xX4xX1bdxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xXexX1xXdxX375xX89xX3xXexX1xX2aexX1cxX64xX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xX7cxX68xXexX3xXexX435xX1cxX1xX3xX4xX1e7xX5cxX64xX3xX1dxX39xX1cxX3xX1dxX38fxXdxX64xX3xXb9xXbfxX4xX3xXc2xXdxXa5xXexX3xX19xX1exX43xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xXc6xX3xXcxX78xXdxX3xX1cxX1xX1c9xX3xX19xX1exX43xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX9axX1xX1exX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXa3xXdxXa5xXexX3xX9axX6xX5cxX64xX3xX4xXadxX3xX1xX1c0xX4xX3xXexX7cxX1bdxX3xX5cxX6xX1cxX1dxX3xXexXbfxX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xX5cxX508xXexX3xXc2xXadxX3xX5cxX24bxX1cxX1dxX3xX7cxX547xX1cxX1dxX64xX3xX4xXadxX3xX10xX5cxX3xXexXbfxX1cxX1dxX3xX4xX78xX3xX19xX1exXdxX3xXc2xX1bdxX3xX1dxX302xX43xX3xX1cxX375xXbxXc6xX3xX8d7xX68xX1fxX3xX5xX1exX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xX5cxXadxX1cxX3xX429xX89xX1exX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX62xXdxX3xX7cxX547xX1cxX1dxX64xX3xX7cxX68xXexX3xX429xX89xX14xX5c8xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX3xX1daxX88xX5cxX3xX1dexX1xX62xX3xX5xX1exX3xX5cxX508xXexX3xXexX7cxX43xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX7xX88xX89xX64xX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX91xX6xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX89xX1fxXa5xX1cxX3xX1daxX6xX1cxX1dxX3xXd6xX1xXa0xX1cxX1xX64xX3xXb9xXdxX1axX89xX3xX253xXdxXa5xX1cxX3xX57xX302xX1fxX3xX19xX1exX3xX1xX1c0xX4xX3xX4xX1bdxX1cxX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX253xX1xXadxX3xX253xX1xX24bxX1cxXc6xX3x11f1bxXdxXa0xX43xX3xX19xXdxX3f3xX1cxX3xXexX1xXdxX375xX89xX64xX3xXbxX1xX1bdxX1cxX1dxX3xX4xX1xX16xX4xX3xX1cxX24bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xXadxX64xX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xX4xXadxX3xX2xX3xX253xX1xX89xX3xX4xX1xX25bxX1cxX1xX3xX19xX1exX3xX21xX3xX253xX1xX89xX3xX5xX4dfxX3xX5xX1exX3xX9axX1exX3xX8d7xX6xX1cxX1dxX3xX19xX1exX3xXd6xX1xXa0xX43xX3xX1dexXdxXc6xX3xXcxX547xX3xX253xX1xX89xX3xX4xX1xX25bxX1cxX1xX3xXb9xX375xX1cxX3xX253xX1xX89xX3xX5xX4dfxX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX1cxX1xX6xX89xX3xX2xX147xX253xX5cxX3xXb9xX33xX34xX1cxX1dxX3xX7cxX547xX1cxX1dxXc6xX3xXcxX7cxX43xX1cxX1dxX3xX253xX1xXdxX3xXb9xXadxX64xX3xXbxX1xX1e4xX3xX1xX89xX1fxX1cxX1xX3xXbxX1xX39xX1cxX3xX5xX1c9xX1cxX3xXb9xXdxX3xX5xX1exX5cxX3xX24bxX1cxX3xX91xX6xX64xX3xXbxX1xXadxX3xX5cxXbfxX4xX3xX19xXdxXa5xX4xX3xX1xX1c0xX4xX3xX4xX28xX6xX3xX4xX43xX1cxX3xX4xXa0xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX1cxX1xX1exX3xXexX7cxX33xX34xX1cxX1dxXc6xX3xXcxX1xX39xX1fxX3xX1dxXdxXa0xX43xX3xXcxX302xX3xXa3xX24bxX1cxX3xX22bxXdxX3f3xX1cxX64xX3xX54xXdxXa5xX89xX3xXexX7cxX33xX6exX1cxX1dxX3xXcxX7cxX33xX34xX1cxX1dxX3xXcxX54xX3xX1daxX88xX5cxX3xX1dexX1xX62xX64xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4dfxX107xX3xX41axX5axX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xXb9xX68xXexX3xX253xX1xXadxX64xX3xX1cxX375xX89xX3xXexX1xX39xX1fxX3xX4xX78xX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xX1cxXa55xX3xX5xXa58xX4xX64xX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xX1cxX3f3xX89xX3xX4xX6xX43xX3xXexX7cxXa0xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxXa5xX5cxX3xXexX1xX435xX3xX19xXdxXa5xX4xX3xX1xX1c0xX4xX3xX4xX28xX6xX3xX4xXa0xX4xX3xX10xX5cxX3xX7xXdf7xX3xX4xX1bdxX1cxX3xX253xX1xXadxX3xX1xX268xX1cxX5c8xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX12xX9axX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX64xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX7cxXdxX3xX88xX1cxX3xXexX1xX39xX1fxX3xX4xX78xX3xX1dxXdxXa0xX43xXc6xX3xX9axX1dxX1exX1fxX3xX1cxX6xX1fxX64xX3xX1xX43xX6xX3xX7cxX547xX1cxX1dxX3xX4xXadxX3xXexX1xX30exX3xXb9xXed8xX3xXb9xX33xX7d3xX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xXc2xX4c4xX1cxX1dxX3xX1xX43xX6xX3xX1xX2a6xX1cxX1dxX64xX3xX1xX43xX6xX3xX4xX62xX4xX10exX3xX1cxX1e7xXdxX3xX4xX1xX89xX2aexXdxX64xX3xX4xX88xX1fxX3xX5cxX25bxX6xX3xX4xXadxX3xXexX1xX30exX3xXb9xXed8xX3xXb9xX33xX7d3xX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xXc2xX4c4xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX375xX4xX3xX253xX1xX24bxX1cxX3xX68xX5cxXc6xXc6xXc6xX3xX13xX14xX3xX16xX4xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX23xX2xX2xX3xXc2xX435xX1cxX1xX3xX57xX27dxX64xX3xX68xX5cxX3xXa0xXbxX3xX4xX28xX6xX3xX1cxX1dxX33xX34xXdxX3xXexX1xX39xX1fxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xX4xX6xX43xX64xX3xX19xX1c9xXdxX3xX1cxX1xX2dxX1cxX1dxX3xXb9xXdxX1axX89xX3xXexX1xX2f2xXexX3xXb9xXbfxX4xX3xXc2xXdxXa5xXexX64xX3xX19xX2f2xXexX3xX4xX1xX68xXexX3xX253xX1xX78xX1cxX1dxX3xX1cxX1xXdxX1axX89xX3xX1cxX1xX33xX1cxX1dxX3xXexX435xX1cxX1xX3xX4xX1e7xX5cxX3xX5xX1c9xX1cxX64xX3xXb9xX68xX1fxX3xX5xX1exX3xXexX68xX5cxX3xX5xX1bdxX1cxX1dxX3xX1xX1c0xX4xX3xXexX7cxX1bdxX3xXexX7cxX3f3xX1cxX3xX19xX3dxX1cxX1dxX3xXb9xX68xXexX3xX253xX1xXadxXc6xXc6xXc6xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22bxX43xX57xX1fxXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX91xXexX23xX6xX5xXdxX1dxX1cxX107xX3xX7cxXdxX1dxX1xXexX10exXaxX12xX0xX7xXexX7cxX43xX1cxX1dxX12xX1cdxX1cxX1xX3xX54xX43xX1exX1cxX1dxX0xX45xX7xXexX7cxX43xX1cxX1dxX12xX0xX45xXbxX12