Tự chủ tài chính bệnh viện công, ‘cởi trói’ để phát triển (Kỳ cuối): Các bệnh viện có trụ vững trên đôi chân của mình?
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các bệnh viện cũng đã ý thức được việc tự chủ tài chính là xu thế tất yếu, theo đó các bệnh viện thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thu hút bệnh nhân để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
d53dxd91bx16318x18682xfe3dx110dax15a9fx13002x1677axX7x1488exff14xec0cxea82x11dfdx14aa3xX5x14afaxXaxd562xXcxd6c8xX3xX4xX1x1159exX3xXex15011xXdxX3xX4xX1x125e1xefbdxX1xX3x14f75x108d9xX21xX1xX3x176d0xXdxX25xX21xX3xX4x179eaxX21x1118cxe022xX3xedf2xX4xe8abxXdxX3xXex14467x11132xXdx14baexX3x1391dx17de2xX3xXbxX1xda20xXexX3xXexX3axXdxX40xX21xX3x106bdx1576ex111c4xX3xX4x12d4dx11452xXdx11e9ax111e3xX3x13920xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4xX3bxX3xXexX3ax1607bxX3xX29xe574xX21xX31xX3xXexX3ax1104exX21xX3xX3fxX2fxXdxX3xX4xX1x14474xX21xX3xX4xX18xX6xX3x13b7ex1299exX21xX1x1032bxX0x14a7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153daxX10xX6xe336xXaxX12xX4dxddeexX99x101d9x118c0x17168xX55xX3xXcxX52x11c0dxX3xX29x11d20xX21xX3xX4xfc20xX21xX3xX21xX1xXdx15ac0xX52xX3xeeb3xX1xX3bxX3xXb9xX1x10b8bxX21xX32xX3xX21xX1x10209xX21xX31xX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4x17463xX21xX31xX3xX3fx1466exX3x17ba2xX3xXexX1x11be7xX4xX3xX3fxXc5x18176xX4xX3xX29xXdxX25xX4xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xX20xX21xX1xX3xX5xX1bxX3xda43xX52xX3xXexX1x11526xX3xXexe91fxXexX3xXa9xX109xX52xX32xX3xXexX1xX10x106bbxX3xX3fxX3bxX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX3fx18a68xX21xX31xX3xX24x13c56xX3xX21xX1xXdxXb6xX52xX3xX31xXdxf844xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX21xX1x17c45xX84xX3xX21xX7dxX21xX31xX3xX4xX6xX117xX3xX4xX1xX10cxXexX3xX5xXc5xXe8xX21xX31xX3xXb9xX1xX44xX84xX32xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX24xX25xX21xX1xX32xX3xXexX1xX52xX3xX1x1806fxXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX3xX3fxX40xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX40xX3xXexX14xX3xX3fxXe3xX21xX31xX3xX29xX6exX21xX31xX3xXexX3axX74xX21xX3xX3fxX2fxXdxX3xX4xX1xX7dxX21xX3xX4xX18xX6xX3xX84xX85xX21xX1xf350xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a9bxX117xX9cxXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX117xX3x15beaxX31xX1x117f8xX3xX3fxX1d3xX21xX1xX3xX2xed99xX3xX4xX18xX6xX3xX58xX1xX20xX21xX1xX3xXbxX1xX18xX3xf5f9xX52xXa9xX3xX3fxX1d3xX21xX1xX3xX4xd83dxX3xX4xX1xX109xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX18xX6xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX7xX14xX3xX21xX31xX1xXdxX25xXbxX3xX4xX2fxX21xX31xX3xX5x18a25xXbxX3xXexX1xX85xX3xX4xX44xX4xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX7xX14xX3xX21xX31xX1xXdxX25xXbxX3xXa9xX3xXexX109xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX1bxX84xX3xf61fxX3xX21xX1xX3bxX84xX56xX3xXa3xX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xXexX14xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5x122d8xX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX3xX29xX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX3fx16dc4xX52xX3xXexXc5x172c8xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xXexX14xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX284xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xXexX14xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX84xX13axXexX3xXbxX1xX27fxX21xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX3xX29xX1bxX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX9cxX117xX3xX1d0xX1xX1bxX3xX21xXc5xe770xX4xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX1b5xX3xXa3xX109xX21xX3xX21xX6xXa9xX32xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX99xX3bxX6xX3xXb9xX1xX2fxX21xX31xX3xX4xX3bxX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xXa9xX3xXexX109xX3xX4xX2fxX21xX31xX3xX5xX21dxXbxX3xX4xX3bxX3xXexX1xX40xX3xXexX14xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX3xX29xX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX1b5xX3xX1d0xX1xX3bxX84xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX9cxX117xX3xX1d0xX1xX1bxX3xX21xXc5xX2e9xX4xX3xX3fxX144xX84xX3xX24xX144xX117xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX3xX4dxXexX1xX52xX13axX4xX3xXb9xX1xX53xXdxX3xXb9xX1xX44xX84xX32xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX24xX25xX21xX1xX55xX3xX4xX1x14ee6xX3xX4xX3bxX3xX1c5xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXcxX7dxX84xX3xXexX1xX27fxX21xX3xX5xX1bxX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX3fx13bb3xX4xX3xXexX1x118edxX1b5xX3xX58xXbfxX21xX3xX4xXe3xX3xX29xX1bxX117xX3xXexX85xX21xX1xX3xX1xX85xX21xX1xX3xXexX1xX14xX4xX3xXexXdxd907xX21xX3xXex1284axXdxX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX32xX3xX9cxX14xX3xXexX1xX144xX117xX3xX3fxXb6xX3xX44xX21xX3x1440axXcxX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX4xX1f5xX3xX4xX1xX109xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xXexX404xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4xX2fxX21xX31xX3xX5xX21dxXbxX3xXexX1xX52xX13axX4xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX99xX3bxX6x13a45xX3xX29xX2e9xXdxX3xX84xX6bxX4xX3xXexXdxX74xX52xX3xX3fxX404xXexX3x188cexd871xe346xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4xX2fxX21xX31xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX117xX1bxX21xX3xXexX117xX1bxX21xX3xX29xXb6xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX32xX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xX4xXb0xX21xX3xX5xX404xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xX84xX13axXexX3xXbxX1xX27fxX21xX3xX29xXb6xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xXcxX1xX10xX117xX3xX3fxX3bxX32xX3xX31xXdxX144xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX3fxXddxX3xX29xX1bxX3xX3fxX6xX21xX31xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX3fxX3bxX3xX5xX1bxX3xX5xXdxX74xX21xX3xX9cxX117xX6xX21xX1xX32xX3xX5xXdxX74xX21xX3xXb9xX109xXexX3xX31xXdxX6exX6xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX29xX1bxX3xX21xX1xX1bxX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xX104xX7dxXa9xX3xX9cxX14xX21xX31xX3xXb9xX1xX52xX32xX3xXbxX1xXb0xX21xX31xX3xXb9xX1xX44xX84xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX4xX1xX10cxXexX3xX5xXc5xXe8xX21xX31xX3xX4xX6xX117xX3xX21xX14exX84xX3xXexX3axX117xX21xX31xX3xXb9xX1xX52xX2fxX21xX3xX29xXdxX74xX21xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX1b5xX3x1256dxX2e9xXdxX3xX3fxX7dxXa9xX32xX3x1629exX1c5xX1d0x16455xX3xXexX3b9xX21xX1xX3xX3fxXddxX3xX4xX1xX10cxXbxX3xX21xX1xX21dxX21xX3xX4xX1xX18xX3xXexX3axXc5xX1f5xX21xX31xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xX104xX7dxXa9xX3xX9cxX14xX21xX31xX3xX4exX1xX52xX3xX9cxX1d3xX4xX1xX3xX29xX6bxX3xXa9xX3xXexX109xX3xX4xX1xX10cxXexX3xX5xXc5xXe8xX21xX31xX3xX4xX6xX117xX3xXexX404xXdxX3xX1c5xXa0xXa3xX4exX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX99xX3bxX6xX32xX3xX1ebxX52xXa9xX3xX84xX2fxX3xX24cx14fc3xX47axX3xX31xXdxXc5xX26dxX21xX31xX3xX24xX25xX21xX1xX32xX3xX29xX2e9xXdxX3xXex1780fxX21xX31xX3xX84xXe3xX4xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3x115f2xe436xdb61xX3xXex1166exX1b5xX3xX5d6xX14xX3xX44xX21xX3xX7x15031xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xXexX1xX10xX117xX3xX1xX85xX21xX1xX3xXexX1xXe3xX4xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xX104xXddxX3xX1xX13axXdxX3xX1xX3bxX6xX3xX29xX2e9xXdxX3xX4xX1xX18xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xX5xX1bxX3xX5xXdxX74xX21xX3xX9cxX117xX6xX21xX1xX3xX1c5xXa0xXa3xX4exX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX99xX3bxX6xX3xX29xX1bxX3xXcxX656xX21xX31xX3xX58xX2fxX21xX31xX3xXexXa9xX3xXcxX1xXdxX109xXexX3xX24xX1d3xX3x14777xX3xXexX109xX3xXa0xXdxX25xXexX3xX1d0xX6xX84xX1b5xX3xXcxX3axXc5xX2e9xX4xX3xX3fxX3bxX32xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4xXd8xX21xX31xX3xX3fxXddxX3xX104xX7dxXa9xX3xX9cxX14xX21xX31xX3xX29xX1bxX3xX3fxXc5xX6xX3xX29xX1bxX117xX3xX1xX117xX404xXexX3xX3fxX13axX21xX31xX3xX4exX1xX117xX6xX3xe2a1xX52xX53xX4xX3xXexX109xX3xX29xX2e9xXdxX3xXexX656xX21xX31xX3xX84xXe3xX4xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xXb9xX1xX117xX144xX21xX31xX3xX665xX47bxX3xXexX66axX3xX24xX14exX21xX31xX3xX21xX31xX52xX135xX21xX3xX29xX53xX21xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xXex16556xX3xX21xX31xX7dxX21xX3xX7xX44xX4xX1xX3xXexX3b9xX21xX1xX3xX29xX1bxX3xX21xX31xX52xX135xX21xX3xX29xX53xX21xX3xX1xX52xXa9xX3xX3fxX13axX21xX31xX3xXb9xX1xX44xX4xX1b5xX3xX1d0xX31xX117xX1bxXdxX3xX3axX6xX32xX3xX5d3xX1c5xX1d0xX5d6xX3xXexX3b9xX21xX1xX3xX4xXd8xX21xX31xX3xX3fxXddxX3xX3fxX135xX21xX31xX3xXdfxX3xX4xX1xX18xX3xXexX3axXc5xX1f5xX21xX31xX3xX104xX7dxXa9xX3xX9cxX14xX21xX31xX3xX4exX1xX52xX3xX9cxX1d3xX4xX1xX3xX29xX6bxX3xX4xX1xX10cxXexX3xX5xXc5xXe8xX21xX31xX3xX4xX6xX117xX3xX1c5xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3x15f0fxX1xX6bxX3xX7xX144xX21xX3xXexX3b9xX21xX1xX32xX3xX1ebxX52xXa9xX3xX84xX2fxX3xX667xX47bxX47bxX3xX31xXdxXc5xX26dxX21xX31xX3xX24xX25xX21xX1xX32xX3xX29xX2e9xXdxX3xXexX656xX21xX31xX3xX84xXe3xX4xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xXb9xX1xX117xX144xX21xX31xX3xX1dbxX47bxX47bxX3xXexX66axX3xX3fxX135xX21xX31xX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xX0xXdxX84xX31xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX8axX8axXdxX29xX1b5xX24xX6xX117xXexX1xX6xX21xX1xX1xX117xX6xX1b5xX29xX21xX8axX21xX10x15b85xX7xX8axX2xX665xX641xX665xX8axX24cx12db0xX9cxX1dbxX2xX24cxX47bxX47bxX47bxX47bxXexX88dxX666xX24cxX88dxX88dxX665xX88dxX5xX2xX1b5x11f33xXbxX31xXaxX3xX8axX12xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xXcxXdxX21xX1xX3xXexX1xX27fxX21xX32xX3xXexX1xX44xXdxX3xX3fxX13axX3xXbxX1xX6bxX4xX3xX29xX6bxX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX32xX3xX5xX1bxX3xX84xX13axXexX3xXexX3axX117xX21xX31xX3xX21xX1xX6exX21xX31xX3xXa9xX109xX52xX3xXexX53xX3xXexX1xX52xX3xX1xX17bxXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xXa0xXdxX25xX4xX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXexX52xXa9xX109xX21xX3xXexX3b9xX21xX1xX3xX1xXc5xX2e9xX21xX31xX3xX3fxX109xX21xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xX1xX117xX1bxX21xX3xXexX117xX1bxX21xX3xX29xXb6xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc5xX26dxX21xX31xX3xX104xX52xXa9xX74xX21xX3xXb9xX1xX2fxX21xX31xX3xXbxX1xX144xXdxX3xX5xX1bxX3xX29xXdxX25xX4xX3xXb9xX1xX3bxX32xX3xX24xX36xXdxX3xX3fxX7dxXa9xX3xX3fxXb6xX52xX3xX5xX1bxX3xX21xX1xX6exX21xX31xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX3fxX27fxX52xX3xX21xX31xX1bxX21xX1xX3xX4xX18xX6xX3xXexX3b9xX21xX1xX32xX3xX3fxXddxX3xX29xX1bxX3xX3fxX6xX21xX31xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xX3fxX27fxX52xX3xXexXc5xX3xX29xXb6xX3xX4xX1f5xX3xX7xX36xX3xX29xX21dxXexX3xX4xX1xX10cxXexX3xX1xX404xX3xXexX27fxX21xX31xX32xX3xX3fxX13axXdxX3xX21xX31xXd8xX3xXa9xX32xX3xX24xX44xX4xX3xX7x15cc0xX3xX4xX1xX10cxXexX3xX5xXc5xXe8xX21xX31xX3xX4xX6xX117xX32xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX21xX1xXdxXb6xX52xX3xXb9xX9fexX3xXexX1xX52xX21dxXexX3xX4xX1xX52xXa9xX74xX21xX3xX7xX7dxX52xX32xX3xX9cxX400xX3xXexX1xX52xX3xX1xX17bxXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX1b5xX3xX4exX1xX3bxX3xXb9xX1xXbfxX21xX3xX4xX1xX18xX3xXa9xX109xX52xX3xX3fxX109xX21xX3xXexX779xX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXexX52xXa9xX109xX21xX3xX1xX52xXa9xX25xX21xX32xX3xX21xX1xX10cxXexX3xX5xX1bxX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX36xX3xX84xXdxXb6xX21xX3xX21xX17bxXdxX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xXcxX52xXa9xX3xX21xX1xXdxX74xX21xX32xX3xX29xXdxX25xX4xX3xXexX1xX52xX3xX1xX17bxXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX3xXb9xX1xX2fxX21xX31xX3xX21xX1xX10cxXexX3xX21xX1xX10cxXexX3xX4xXe3xX3xXbxX1xX144xXdxX3xX4xX3bxX3xX4xX1f5xX3xX7xX36xX3xX29xX21dxXexX3xX4xX1xX10cxXexX3xXb9xX1xX6xX21xX31xX3xXexX3axX6xX21xX31xX3xX1xX6xXa9xX3xX84xX44xXa9xX3xX84xX3bxX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xX3fxX404xXdxX1b5xX3xX1d0xX1xXc5xX3xXexX3axX404xX84xX3xXa9xX3xXexX109xX3xX104xXddxX3xX99xX117xX14exX21xX31xX3xXcxX1xX1bxX21xX1xX32xX3xX99xX117xX14exX21xX31xX3xX99xX3bxX6xX3xXexX52xXa9xX3xX4xX1xX3b9xX3xX29xX2e9xXdxX3xX1ebxX52xXa9xX3xX84xX2fxX3xX5xX1bxX3xXexX3axX404xX84xX3xXa9xX3xXexX109xX3xX21xX1xXc5xX21xX31xX3xX84x15960xXdxX3xX21xX31xX1bxXa9xX3xXexX3axX404xX84xX3xXb9xX1xX44xX84xX3xX29xX1bxX3xX3fxXdxXb6xX52xX3xXexX3axX1d3xX3xX4xX1xX117xX3xXb9xX1xX117xX144xX21xX31xX3xX47axX47bxX3xX5xXc5xXe8xXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX32xX3xXexX3axX117xX21xX31xX3xX3fxX3bxX3xX2xX47axX47cxX3xX5xX1bxX3xX3fxXdxXb6xX52xX3xXexX3axX1d3xX3xX21xX13axXdxX3xXexX3axX17bxX32xX3xX84xXb71xXdxX3xXexX1xX44xX21xX31xX3xX4xX3bxX3xXb9xX1xX117xX144xX21xX31xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX4xX6xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX36xX3xXexX404xXdxX3xXexX3axX404xX84xX1b5xX3xX1c5xX44xX4xX3xX7xX9fexX3x1824bxX74xX3xXa3xX85xX21xX1xX3xX739xX52xX74xX3x1206dxX3xXcxX3axX404xX84xX3xXexX3axXc5xX36xX21xX31xX3xX4xX1xX117xX3xX24xXdxX109xXexX56xX3xX424xXcxX2fxXdxX3xX5xX52xX2fxX21xX3xX9cxX3dcxX21xX3xX9cxXb0xX3xXa9xX3xX9cxXc5xXe8xX4xX3xX7xX9fexX3xX4xX18xX6xX3xXexX3axX404xX84xX3xX3axX14exX21xX31xX3xX21xX31xXc5xX26dxXdxX3xX9cxX7dxX21xX3xX3fxX109xX21xX3xXexX3axX404xX84xX3xXb9xX1xXdxX3xX1xd80axX3xX24xX1d3xX3xX53xX84xX3xX3fxX6xX52xX32xX3xX24xX25xX21xX1xX3xXexX21dxXexX3xX4xX3bxX3xXexX1xX40xX3xX1xXc69xX3xX7xX674xX3xX4xX44xX52xX3xX31xe81axXexX32xX3xX9cxX400xX3xX21xX656xXdxX3xX21xX3bxX21xX31xX3xX29xX85xX3xX3fxX6xX52xX3xX3fxX2e9xX21xX3xX21xX1xXc5xX21xX31xX3xXa9xX3xX9cxXc5xXe8xX4xX3xX7xX9fexX3xX4xX18xX6xX3xXexX3axX404xX84xX3xX5xX52xX2fxX21xX3xX3fxX53xXdxX3xX104x102b2xX3xX29xX2e9xXdxX3xX1xXc69xX3xX24xX14exX21xX31xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX27fxX21xX32xX3xXexX1xX44xXdxX3xX3fxX13axX3xXexX21dxX21xX3xXexX6bxXa9xX32xX3xX4xX1xXbfxX84xX3xX7xX3bxX4xX3xX4xX1xX52xX3xX3fxX44xX117xX32xX3xX21xX1xXdxX25xXexX3xXexX85xX21xX1xX3xX3fxX40xX3xX1xXc69xX3xX4xX144xX84xX3xXexX1xX10cxXa9xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xXexX1xX117xX144xXdxX3xX84xX44xXdxX32xX3xX29xX52xXdxX3xX29x129e1xX1b5xX3xXa3xX135xX21xX31xX3xXexX1xX26dxXdxX32xX3xXexX3axX117xX21xX31xX3xX1xX117xX404xXexX3xX3fxX13axX21xX31xX3xX4xX1xX52xXa9xX74xX21xX3xX84xX2fxX21xX3xXexX2fxXdxX3xX5xX52xX2fxX21xX3xXb9xX1xX20xX4xX1xX3xX5xX25xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX27fxX21xX3xX7xX44xX21xX31xX3xXexX404xX117xX3xX4xX18xX6xX3xXa9xX3xX9cxXc5xXe8xX4xX3xX7xX9fexX32xX3xX4xX53xX3xX31xXc91xX21xX31xX3xXexX404xX117xX3xX84xX2fxXdxX3xXexX3axXc5xX26dxX21xX31xX3xXexX53xXexX3xX3fxX40xX3xX1xXc69xX3xXbxX1xX10cxX21xX3xX3fxX10cxX52xX32xX3xXexX1xX40xX3xX1xXdxX25xX21xX3xXexX3axX20xX3xXexX52xX25xX32xX3xXexX3axX44xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX25xX84xX3xX4xX18xX6xX3xX21xX31xXc5xX26dxXdxX3xXexX1xX27fxXa9xX3xXexX1xX52xX53xX4xX467xX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xXcxX1xX14xX4xX3xXexX109xX32xX3xX29xXacxX21xX3xX4xXb0xX21xX3xX21xX1xX6exX21xX31xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX4xX3bxX3xX4xX44xX4xX1xX3xX1xX1bxX21xX1xX3xX104xXccfxX3xX4xX1xXc5xX6xX3xXexX53xXexX3xXb9xX1xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX25xX21xX3xXb9xX1xX44xX84xX32xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX24xX25xX21xX1xX32xX3xXexX1xX44xXdxX3xX3fxX13axX3xX24xX6xX21xX3xX1f5xX21xX32xX3xX1xX44xX4xX1xX3xX9cxX1d3xX4xX1xX3xX29xX2e9xXdxX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX3xX29xX1bxX3xX21xX31xXc5xX26dxXdxX3xX21xX1xX1bxX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX32xX3xX4xX13axX21xX31xX3xXexX1xX74xX84xX3xX21xX1xX6exX21xX31xX3xXexX1xXdxX109xX52xX3xXexX1xX53xX21xX3xX29xXb6xX3xX29xX21dxXexX3xX4xX1xX10cxXexX32xX3xX21xX31xX1x12d21xX117xX3xX21xX1bxX21xX3xX29xXb6xX3xXb9xX9fexX3xXexX1xX52xX21dxXexX3xX9cxX400xX3xXb9xX1xXdxX109xX21xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX31xXc5xX26dxXdxX3xX9cxX7dxX21xX3xX4xX1xX44xX21xX3xX21xX144xX21xX32xX3xXb9xX1xX2fxX21xX31xX3xX84xX3dcxX21xX3xX84xX1bxX1b5xX3xXa0xXdxX25xX4xX3xXexX1xX52xX3xX1xX17bxXexX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX3xXb9xX1xX2fxX21xX31xX3xXb9xX1xX3bxX3xX24xX36xXdxX3xXb9xX1xXdxX3xX53xX84xX3xX3fxX6xX52xX3xX21xX31xXc5xX26dxXdxX3xX24xX25xX21xX1xX3xX5xX52xX2fxX21xX3xX84xX52xX53xX21xX3xXexX85xX84xX3xX3fxX109xX21xX3xX4xX1f5xX3xX7xX36xX3xXa9xX3xXexX109xX3xX31xX27fxX21xX3xX21xX1xX10cxXexX32xX3xXexX1xX52xX21dxX21xX3xXexXdxX25xX21xX3xX3fxXdxX3xX5xX404xXdxX1b5xX3xXa0xX85xX3xX29xX21dxXa9xX32xX3xX4xX44xX4xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX29xX85xX3xXexX3axX2fxX21xX31xX3xX4xX1xX26dxX3xX424xX21xX31xX117xX404xXdxX3xX5xX14xX4xX467xX3xXexX1xX85xX1xXddxXa9xX3xXexX14xX3xXexX1xX7dxX21xX3xX29xX21dxX21xX3xX3fxX13axX21xX31xX32xX3xX7xXccfxX3xX9cxX6bxX21xX31xX3xX424xX21xX13axXdxX3xX5xX14xX4xX467xX3xX24xX14exX21xX31xX3xX4xX44xX4xX1xX3xXb9xX1xX20xX4xX1xX3xX5xX25xX32xX3xX3fxX13axX21xX31xX3xX29xXdxX74xX21xX3xX3fxX13axXdxX3xX21xX31xXd8xX3xXa9xX32xX3xX24xX44xX4xX3xX7xX9fexX3xX3fxX1f5xX21xX3xX29xX1d3xX3xXexX14xX3xX21xX7dxX21xX31xX3xX4xX6xX117xX3xXexX3axX85xX21xX1xX3xX3fxX13axX3xX4xX1xX52xXa9xX74xX21xX3xX84xX2fxX21xX32xX3xXexX1xX6xXa9xX3xX3fxX656xXdxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX27fxX21xX32xX3xXexX1xX44xXdxX3xX3fxX13axX3xXbxX1xX6bxX4xX3xX29xX6bxX32xX3xX104xX10xX84xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX21xX1xX7dxX21xX3xX5xX1bxX3xX424xXb9xX1xX44xX4xX1xX3xX1xX1bxX21xX31xX3xX3fxX3dcxX4xX3xX24xXdxX25xXexX467xX32xX3xX4xX3bxX3xX21xX1xXc5xX3xX29xX21dxXa9xX3xXexX1xX85xX3xX24xX25xX21xX1xX3xX29xXdxX25xX21xX3xX84xX2e9xXdxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX3xX3fxXc5xXe8xX4xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xX20xX21xX1xX1b5xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c5xX117xX9cxXa9xXaxX12xX0xX24xX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX84xX7xX117xXc10xX24xXdxX9cxXdxXc10x1534bxX117xX21xXexXc10xX884xX10xXdxX31xX1xXexX56xX21xX117xX3axX84xX6xX5xXaxX12xXa0xX7dxX21xX3x117d6xX21xX1xX0xX8axX24xX12xX0xX8axXbxX12