Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIII
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 16-17/6, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
3e85x975bxab95xc4caxc36cxefabxc7dex972bx40caxX7xa130x8900x4c98xaf53x703ex5187xX5x81f4xXaxd4d4x8201x7700xXdxX3xX1x661exXdxX3xbaedxX14xXdxX3x6c20xXdxd4c8xa21cxX3xX13x5b40xe84bxde3exX3xX1fxX18xX3x71cbxcfdaxX26xX27xX3xXex88a7xX3xX13xXdxf65fxX26xX3xX5xb957xX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3x4db2x6ccdxX6xX3xX5x74bdxX26xX3xXexX1x4689xX3xa3eexX4fx4a24xX51xX51xX0x6c95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6x72c1xXaxX12xXcx9c21xbbc2xX26xX27xX3xeee8xX3xX26xX27x4edbxX32xX3xX2x48faxd28cxX2xe68dxX55xX78xe76fxX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX13xXdxX36xX26xX3xX5xX3axX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX44xX6xX3xXex612fxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX5xX48xX26xX3xXexX1xX4dxX3xX4fxX4fxX51xX51xX51xX7exX3xX26xX1xXdxX36x515dxX3x729ax56d1xX3xX70xe0bcxX70xXd5xX79xX70xXd5xX70x54bfx73bexX0xX55xXbxX12xc3ffxX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX70xXd5xX2xXdcxX3xX79xX3xX70xXd5xX70xXd5xX7exX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX13xXdxX36xX26xX3xX5xX3axX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX6cx4699xX3xX1bx54dcxX3xX1bxXa4xXdxX3xXcfx4ef3xXdxX3xXbxX1xb634xe98cxX26xX27xX3xXexX1xX4dxX4xX3xX5xX11cxX26xX1xX3xX1bxX14xX6cxX7exX3xX4xX1x5e2axX3xX1bxX14xX6cxX3xX1bxX128xX6xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX4xX44xX3xX26xX1x9147xX26xX27xX3xX1fxX128xX123xX4xX3xXexXdx7ebfxX26xX3xf5a1xX128xc7c5xXexX3xX1fxe4b0xX4xX3xX163xed38xX3xXcfx6fc6xXdxX3xXcfx6c21xXexX7exX3xX1fxX25xX6cxX3xX1bxX25xXcfxX3xX4x5f3bxXbxX3xX1bxXdxX36xX26xX3xX6xX26xX3xXexX6cxX74xX26xX7exX3xXa4xX26xX3xX1bx6a90xX26xX1xX7exX3xX1bxX119xXbxX3xX4dxX26xX27xX3xX4xX1xX6cxX3xX26xX1xX22xX3xX4xX48xX22xX3xXbxX1xX119xXexX3xXexX6bxXdxX21xX26xX3xb34dxXcxX79xX4fxX43xX7exX3xdec4xXe2xX79xca60xbef4xX3xX163xX74xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX6cxX14xXexX3xX4x40ddxX6xX3xX26xX1xb0d8xX26xX3xX67xX1daxX26xXddxX3xX43xX36xX3xXexX1xbc1axX26xX27xX3xX5xX128xX123xXdxX3xX1bxXdxX36xX26xX3xXexd9daxX26xX27xX3xX1fxX128xX123xX4xX3xX1bxX128xX165xX4xX3xX1bxX48xX22xX3xXexX128xX7exX3xX4xX25xXdxX3xXexX14xX6cxX3xX26xX1daxX26xX27xX3xX4xX181xXbxX3xX163xX74xX3xXcfx777axX3xX6bxX18xX26xX27xeb0exX3xX1bxX18xX3xXexeae2xX26xX27xX3xXexX6bxX128xX221xX26xX27xX3xX1bxXdxX36xX26xX3xX4xX1d5xX6xX3xXexX6cxX74xX26xX3xXexX13exX26xX1xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX1bxX6cxX14xX26xX3xX70xXd5xX2xXdcxX3xX79xX3xX70xXd5xX2x4a63xX3xX1bxX14xXexX3xXexX1f6xX3xX2xXd5xX7exX25fxX25fx74f7xX3xX1bxX160xX26xX3xX2xb828xX7ex40cbxf08exX26dxX55xX26xX22dxXcfxX7exX3xX4xX6xX6cxX3xX1xX129xX26xX3xXexX22dxX26xX27xX3xXexX6bxX128xX221xX26xX27xX3xX4xX1xX22xX26xX27xX3xX4xX1d5xX6xX3xXexX6cxX74xX26xX3xXcfxXdxX16dxX26xX3x6026x7fd6xX4xXddxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a7xX6cxX67xX32xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXbxX12xX0xXdxXcfxX27xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX163xXddxX1fxX6xX6cxXexX1xX6xX26xX1xX1xX6cxX6xXddxX163xX26xX55xX26xX10xdd2fxX7xX55xX70xXd5xX70xX274xX55xX274xX277xX67xX274xXd5xX277xX274xXd5xXd5xXd5xXexX276xX2xX277xX274xX274xX276xXd5xX5xX2xXddx5eb6xXbxX27xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXdxX12xX13xcdd2xX26xX27xX3xX4xX1x5c9dxX3xX13xXdxX26xX1xX3xXcxX1xX196xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX74xX3xX79xX3xX1c5xX1xX44xX3xX2a7xX314xX3xXexX1xX128xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1d5xX32xX3xX1baxX1xX1e7xXdxX3xX4xX119xX4xX3xX2cxX129xX3xd909xX22xX6xX26xX3xX163xX74xX3x601cxX6cxX6xX26xX1xX3xX26xX27xX1xXdxX36xXbxX3xXexX13exX26xX1xX3xXexX174xX26xX27xX3xX1xX6cxX6xX3xX4xX1x4270xX4xX3xXcfxX1f6xX26xX27xX3xX2a7xX6xX26xX3xX4xX1xX181xXbxX3xX1xX74xX26xX1xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX13xXdxX36xX26xX3xX5xX3axX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX44xX6xX3xXd1xX1xX44xX6xX3xX4fxX4fxX51xX51xX51xX7exX3xX26xX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX70xXd5xX70xXd5xX3xX0xXdxX12xX79xX0xXdxX12xX3xX70xXd5xX70xXdcxXddxX0xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxa522xX7xX6cxXe2xX6cx65ffxXbxX6xX4xXdxX26xX27xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXcfxX6xX6bxX27xXdxX26xX79xX1fxX6cxXexXexX6cxXcfxc44fxX78xXddxXd5xXbxXexXaxX12xXe2xX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX70xXd5xX70xXd5xX3xX79xX3xX70xXd5xX70xXdcxX7exX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX13xXdxX36xX26xX3xX5xX3axX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX6cxX119xX3xX1bxX174xXexX3xX6bxX6xX3xX349xX22xX32xX160xXexX3xXexX1daxXcfxX3xX4xX1xX314xX26xX1xX3xXexX6bxX196xX3xX4xX6xX6cxX3xX1xX129xX26xX3xXexX6bxX6cxX26xX27xX3xX26xX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xXexX123xXdxX3xX1bxX44xX3xX5xX74xX3fdxX3xX1c5xX1xX119xXexX3xX1xX22xX32xX3xXexX6bxX22xX32xX16dxX26xX3xXexX1xX1e7xX26xX27xX3xX4xX119xX4xX1xX3xXcfxX14xX26xX27xX3xX4xX1d5xX6xX3xX26xX1xX74xX3xXcfxX119xX32xX3xX1bxXdxX36xX26xX3xX43xX74xXcfxX3xd50axX30exX26xX27xX3xX6xX26xX1xX3xX1x8366xX26xX27xX227xX3xXe2xX1daxX26xX27xX3xX4xX6xX6cxX3xX26xX22dxX26xX27xX3xX5xX3axX4xX3xX5xX11cxX26xX1xX3xX1bxX14xX6cxX7exX3xX7xX4dxX4xX3xX4xX1xXdxX160xX26xX3xX1bxX181xX22xX3xX4xX1d5xX6xX3xX1bxX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX227xX3xX1bxX6cxX74xX26xX3xXd1xX160xXexX3xX79xX3xXd1x941axX3xX4xX128xX129xX26xX27xX3xX79xX3xX1bxXa4xXdxX3xXcfxX123xXdxX3xX79xX3xX7xX119xX26xX27xX3xXexX14xX6cxX227xX3xX1bxX119xXbxX3xX4dxX26xX27xX3xX26xX1xX22xX3xX4xX48xX22xX3xX7x49faxX3xX67xd6a6xX26xX27xX3xX1bxXdxX36xX26xX3xX4xX1xX6cxX3xXbxX1xX119xXexX3xXexX6bxXdxX21xX26xX3xX1baxXcxX79xX4fxX43xX7exX3xX1c4xX1c5xX79xX1c1xXe2xX3xXexX6bxX6cxX26xX27xX3xXex6124xX26xX1xX3xX1xX560xX26xX1xX3xXcfxX123xXdxX7exX3xX1xX6cxX74xX26xX3xXexX1xX74xX26xX1xX3xXexX6cxX74xX26xX3xX67xXdxX36xX26xX3xX26xX1xXdxX36xXcfxX3xX163xX534xX3xX1bxX128xX165xX4xX3xX27xXdxX6xX6cxXddxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dbxX7xX6cxXe2xX6cxX3e0xXbxX6xX4xXdxX26xX27xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXcfxX6xX6bxX27xXdxX26xX79xX1fxX6cxXexXexX6cxXcfxX3fdxX78xXddxXd5xXbxXexXaxX12xXcxX6bx649exX26xX3xXexXdxX26xX1xX3xXexX1xX48xX26xX3xXexX169xXbxX3xXexX6bxX22xX26xX27xX3xX67xX1daxX26xX3xX4xX1xX1d5xX7exX3xX1bxX6cxX74xX26xX3xXd1xX160xXexX7exX3xXexX1xX1e7xX26xX27xX3xX26xX1xX181xXexX7exX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX11cxX3xX1fxX48xX22xX3xX2a7xX6xX26xX3xX4xX1xX181xXbxX3xX1xX74xX26xX1xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX2cxX2dxX26xX27xX3xXexX32xX3xX13xXdxX36xX26xX3xX5xX3axX4xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX43xX44xX6xX3xXd1xX1xX44xX6xX3xX4fxX4fxX51xX51xX51xX7exX3xX26xX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX70xXd5xX70xXd5xX3xX79xX3xX70xXd5xX70xXdcxX3xX163xX74xX3xX1fxX48xX22xX3xX1bxX6cxX74xX26xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1bxXdxX3xX67xX3axX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX1baxX1xX1e7xXdxX3xX4xX119xX4xX3xX2cxX129xX3xX349xX22xX6xX26xX3xX163xX74xX3xX351xX6cxX6xX26xX1xX3xX26xX27xX1xXdxX36xXbxX3xXexX13exX26xX1xX7exX3xX26xX1xXdxX36xXcfxX3xXd1xXd2xX3xX70xXd5xX70xXd5xX3xX79xX3xX70xXd5xX70xXdcxXddxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX22xXexX1xX6cxX6bxXaxX12xXcxX1e7xX26xX27xX3xX43xX128xX129xX26xX27xX0xX55xXbxX12
Tống Hương