2 trường mầm non ngoài công lập được hưởng chính sách xã hội hóa giáo dục
(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 2 trường mầm non và cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non được hưởng Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND.
af4fxf115xc7a1x11ecex137bfxf0d6xf081xde0bx11e43xX7xcc2bx11446xe2c0x1034fx119e5x14739xX5xf39fxXax11431x137b0xX3xXex11541xc12fxd798x1413bxfd46xX3x12085xd0a4xX1cxX3xX19x14d12xX19xX3xX19xX1axX21x14533xXdxX3xX4xea2fxX19xX1axX3xX5xf2a7xXbxX3xeb77xX17xbcd5xX4xX3xX1xX17x13090xX19xX1axX3xX4xX1xd392xX19xX1xX3xX7x1446exX4xX1xX3xf2cbxd48bxX3xX1x12dc3xXdxX3xX1xc269xX6xX3xX1axXdxX45xX21xX3x11691xb8cexX4xX0x14384xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee4fxX10xX6xX59xXaxX12xeb6bxd4ebx13d76xeb01xX3xXex1343axX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX6cxX51xX6xX3xbc67xe2cexX6xX3x11f4fxX6xX19xX3xX1xX27xX19xX1xX3x10fadx14359x12912x1080bxXexX3xX33xe8c7xX19xX1xX3xX7x13affxX3xX13xf433xX13xX2xX5dxX93x1034bx120d7xX72xX73xX74xX75xX3xX86x10c3fxX3xX86xXdxe31cxX4xX3xXbxX1xdc6dxX3xX59xX94xX95xXb3xXexX3xX59xX6xX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xX86xX27xX3xX4xX45xX19xX3xX8axX4dxX3x1291fxX94xce5exX19xX3xX5x14d07x12681xX3xX1axXdxX45xX21xX3xX86xXdxXb8xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xX33xX17xX35xX4xX3xX1xX17xX3axX19xX1axX3xf63bxX1xX40xX19xX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX49xX4axX3xX1xX4dxXdxX3xX1xX51xX6xX3xX1axXdxX45xX21xX3xX59xX5axX4xX3xX1cxX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xXexX78xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX6cxX51xX6xX3xX33xX96xX19xX3xX19xec57xX1cxX3xX13xe33ax14070xX151xX3xXexX1xX10xX21xX3xX74xX1axX1xX9axX3xXe5xX94xX95xX96xXexX3xX7xX9fxX3x129e8xX13xX5dxX13xX151xX2xXa2xX5dxX74xX93xXa8xX6cxXa7xX74xX75xX3xX19xX1axX27xX95xX3xXa2xX5dxX2xX13xX5dxX13xX151xX2xXa2xX3xX4xbd74xX6xX3xX6cxXa7xX74xX75x125aaxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX21xX59xX95xXaxX12xX0xXdxX1cxX1axX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX86xX18fxX8axX6xX21xXexX1xX6xX19xX1xX1xX21xX6xX18fxX86xX19xX5dxX19xX10x105f7xX7xX5dxX2x1243exX13xX168xX5dxf02axX168xX59xX2xX2xX1c9xX152xX152xX151xX151xXexX168xX13xX2xX1c9xX152x1404axX168xX5xX2xX18fxce11xXbxX1axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX21xX59xX95xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX1axX3x116d4xX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xXexX17xX3xXexX1xX5axX4xX3xX74xX21xX8axX10xX5xX3x10408xX1xX94xX95xXb3xX19xX3xb938xXb8xX19xX3xXa7xX9axX19xX1xf052xX18fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX21xX59xX95xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX33xX51xXecxX3xX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xX1axf36exX1cx14372xX3xX6cx108fdxX6xX3xX205xXdxX3xX75xX10xX5xXexX6xX3xX21bxX1xX94xX95xXb3xX19xX3xX6cxX21xf077xX19xX1axX3xX6cxX51xX6xX22axX3xX4xX51xX3xXex12cf6xX19xX1axX3xX7xX9fxX3xX4xX45xX19xX3xX8axX4dxXecxX3xX1axXdxX45xX21xX3xX86xXdxXb8xX19xX3xX5xX27xX3xX2xX168xX3xX19xX1axX17xX18xXdxXecxX3xXexX16xX21xX19xX1axX3xX33xX51xX3xX4xX51xX3xX13xX3xX4xX45xX19xX3xX8axX4dxX3xXe5xX94xXe7xX19xX3xX5xXebxX3xX86xX27xX3xX2xe423xX3xX1axXdxX45xX21xX3xX86xXdxXb8xX19x11d6dxX3xXcxX16xX17xX18xX19xX1axX3xX205xX1dxX1cxX3xX19xX21xX19xX3xXexX17xX3xXexX1xX5axX4xX3xX74xX21xX8axX10xX5xX3xX21bxX1xX94xX95xXb3xX19xX3xX222xXb8xX19xX3xXa7xX9axX19xX1xX22axX3xX4xX51xX3xXexX283xX19xX1axX3xX7xX9fxX3xX4xX45xX19xX3xX8axX4dxXecxX3xX1axXdxX45xX21xX3xX86xXdxXb8xX19xX3xX5xX27xX3xX2xX1cdxX3xX19xX1axX17xX18xXdxXecxX3xXexX16xX21xX19xX1axX3xX33xX51xX3xX4xX51xX3xX2xX3xX4xX45xX19xX3xX8axX4dxX3xXe5xX94xXe7xX19xX3xX5xXebxX3xX86xX27xX3xX2xX152xX3xX1axXdxX45xX21xX3xX86xXdxXb8xX19xX18fxX3xXcxX1xX18xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1xc9c0xX3xXexX16xX35xX3xXexX16xX21xX19xX1axX3xX19xX14dxX1cxX3xX1xX261xX4xX3xX13xX151xX2xX168xX3xXa8xX3xX13xX151xX2xX1c9xX18fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb671xX94xXexX1xX21xX16xXaxX12xX6cxX18fx119f0xX0xX5dxXbxX12
H.L