Tuổi trẻ Nga Sơn chung tay bảo vệ môi trường
(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn huyện Nga Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với nhiều mô hình hay, hiệu quả.
9322xc6b6xf17dxfeeex11518xa37cxca1fxa435xf28cxX7x11337xd0dex10632x11a7dxe631xeeb2xX5xe255xXaxaee2xXcxaa3fx122a1xXdxX3xXexbbccxba66xX3xf164xc9f2xX6xX3x11ab2x116f1xb986xX3xX4xX1xX14xX22xX1dxX3xXexX6xf4ccxX3x11de2xc66ax10d6exX3xae59x123c4xX3xf46ax1041cxXdxX3xXexX19xd9cbxde7bxX22xX1dxX0xd3d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9881xX10xX6xb7aexXaxX12x10bb9xX1xcf2dxXexX3xX1xX14xX2cxX3xX32xX6xXdxX3xXexX19x121e3xX3xe16cxX14xX22xX1dxX3xc832xf4e1xX4xX1xX3xX4xa720xX6xX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX19xX30xX22xX1dxX3xX4xX36xX22xX1dxX3xXexX57xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxf76axX3xX4xX1xe39dxX22xX1dxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1x10230xX6xX9dxX3xX4xX57xX4xX3xX4x1043exXbxX3xX2exefadxX3xb061xX30x123e9xX22xX9dxX3xX4fxXbdxXdxX3xXexX19xb54fxX22xX3x11085x11961xX6xX3xX2exXc1xX22xX3xX1xX14xX2cxX33xX22xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xXcex11167xX3xX4xd11axX3xX22xX1xXdx11f84xX14xX3xX1xX30xfca3xXexX3xXcexXbdxX22xX1dxX3xXexX1xXdxe01bxXexX3xXexX1xXb0xX4xX9dxX3xb04dxX3xX22xX1dxX1x10b07xX6xX3xX32xbb18xXdxX3xX22xX1xXdxXedxX14xX3xX35xX36xX3xX1xaceexX22xX1xX3xX1xX6xX2cxX9dxX3xX1xXdxX33xX14xX3x10187xX14xX2fxef93xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa127xX30xX52xX2cxXaxX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX14xX35xX2exX3xXdx10c05xX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxcec5xXdxX52xXexX1xfc7dxX3x11fb6xf4daxbce2xXbxX66xc421xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16bxX3x99acxX2xX2xXbxX66xX172xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX32xX12dxX2exX6xX30xXexX1xX6xX22xX1xX1xX30xX6xX12dxX32xX22xX40xX22xX10xX166xX7xX40xcdddxX1a2xX1a2xX2xX40xX2xea7fxX16dxX52xX16exX1a2xX2xX1a2xX17cxX17cxX16exXexX1a2xce46xfb1fxX16dxX1a2xX5xc1a7xX12dxfed2xXbxX1dxd4e3xX19xX9xX1b4xX2xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX14xX22xX1dxX3xXexX6xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxXaxX3xX166xXdxX52xXexX1xX9xXaxX16dxX16exX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX17cxX2xX2xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX6xXbxXexXdxX30xX22xXaxX12xab2cxX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1xXb0xX6xX3xXcexX3bxf81bxX4xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXfdxX9dxX3xXexa059xX22xX3xX52xd10fxX22xX1dxX3xXbxX1xX24dxX4xX3xX32xX24dxX3xXexXf2xXdxX3xX1dxXe8xX4xX3xX7xcf88xX22xX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX9dxX3xX22xX1xXc1xX3xX32xfec9xX22xX3xX1xXe8xX6xX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xX13dxX6cxX3xXexX1xX3bxX3xX4fxX14xX2cxX33xX22xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xf66axX3bxX21xX22xX1dxX3xXcxX1xXcfxX3xXcxX1xX30xX6xX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxXfdxXexX9dxX3xXcex9a3fxX3xXbxX1xX30xX22xX1dxX3xXexX19xXc1xX30xX3xX4xXe8xX3xX7x973axX4xX3xX5xX6xX22xX3xXexac76xX6xX9dxX3xXcexXdxX3xX32xXc1xX30xX3xX4xX1xXdxXedxX14xX3xX7xX262xX14xX12dxX3xX13dxX6xX22xX3xXcxX1xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX32xX24dxX3xXcxe5c3xX22xX1xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xXcexXe5xX3xX4xX1xX300xX3xXcexXf2xX30xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX21xX3xX7xacb7xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX22xX1dxX1xXdxXcbxX22xX3xX4xX2d3xX14xX9dxX3xX5xXb0xX6xX3xX4xX1x11e97xX22xX3xXexX19xXdxX2c2xX22xX3xX6bxX1xX6xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX1xX30xXf2xXexX3xXcexXbdxX22xX1dxX3xXbxX1x9557xX3xX1xX23cxXbxX9dxX3xXexX1xXdxXfdxXexX3xXexX1xXb0xX4xX3xX32xX10fxXdxX3xXexX11cxX22xX1xX3xX1xX11cxX22xX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexXfdxX3xX4xX71xX6xX3xXex119e0xX22xX1dxX3xXcexXcfxX6xX3xXbxX1xX3bxX21xX22xX1dxX12dxX3xXbfxa40exX2cxX3xX35xXf2xX22xX1xX3xXexX14xX2cxXcbxX22xX3xXexX19xX14xX2cxXedxX22xX3xX2ex122faxX22xX1dxX3xX22xX1xXdxXedxX14xX3xX1xX11cxX22xX1xX3xXexX1xX2d3xX4xX3xbf49xXbxX6xX22xX30xX9dxX3xX57xXbxX3xXbxX1xX6cxX4xX1xX9dxX3xX2exX272xX22xX1dxX3xX19xX36xX22xX9dxX3xX6bxX1xX391xX14xX3xX1xXdxX33xX14xX3xXexX14xX2cxXcbxX22xX3xXexX19xX14xX2cxXedxX22x120a5xb65cxX3xX1dxXdxe096xXbxX3xX22xX1dxX3bxX3cxXdxX3xX52xX262xX22xX3xX1xXf2xX22xX3xX4xX1xXfdxX3xX7x10c67xX3xX52xX24dxX22xX1dxX3xX4xX57xX4xX3xX7xX2fxX22xX3xXbxX1xX391xX35xX3xX22xX1xXb0xX6xX9dxX3xXexX3f1xXdxX3xX22xXdxX5xX30xX22xX9dxX3xXbxX1xX262xX22xX3xX5xX30xXf2xXdxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1dxX6xX2cxX3xXexXf2xXdxX3xX1dxXdxX6xX3xXcexX11cxX22xX1xX9dxX3xX4xX21xX3xX12axX14xX6xX22xX9dxX3xX22xX21xXdxX3xX4xX36xX22xX1dxX3xX4xXbdxX22xX1dxX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xXbfxXfdxX22xX3xX22xX6xX2cxX9dxX3xX4fxX14xX2cxX33xX22xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xXcexXe5xX3xXexX1xXc1xX22xX1xX3xX5xX249xXbxX3xX1a2xX3xX4xX262xX14xX3xX5xXf2xX4xX3xX2exXbdxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xX66xX14xX22xX1dxX3xX6bxX6cxX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX2exXdxX2c2xX22xX3xX3bbxXbfxX30xXc1xX22xX3xX66xXe5xX3xX1cxX1dxX6xX3xXcxX1xX71xX2cxX9dxX3xXbfxX30xXc1xX22xX3xX66xXe5xX3xX1cxX1dxX6xX3xXcxX1xX57xXdxX3edxX12dxX3xXbfx1199cxX22xX1dxX3xXexX1xX3cxXdxX3xX6bxXdxX33xX22xX3xXexX30xXc1xX22xX3xX1a2xX1b5xX3xX4xX262xX14xX3xX5xXf2xX4xX3xX2exXbdxX9dxX3xXexX15xX9dxX3xXcexXbdxXdxX9dxX3xX22xX1xXe8xX35xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xX66xX14xX22xX1dxX3xX6bxX6cxX4xX1xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX9dxX3xX2d3xX22xX1dxX3xXbxX1xXe8xX3xXexX1xXdxXcbxX22xX3xXexX6xXdxX9dxX3xX2exXdxXfdxX22xX3xXcexX15xXdxX3xX6bxX1xX6cxX3xX1xX249xX14xX12dxX3xXcxX1xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX66xX14xX2cxXcbxX22xX3xXexX15xX3xX4xX1xX2d3xX4xX3xX4xX57xX4xX3xX1xX30xXf2xXexX3xXcexXbdxX22xX1dxX3xX1xX3bxX31cxX22xX1dxX3xX2d3xX22xX1dxX3xXcxXfdxXexX3xXexX19xX507xX22xX1dxX3xX4xX262xX2cxX172xX3xX4xX1xX3bxX21xX22xX1dxX3xXexX19xX11cxX22xX1xX3x11383xX157xX1xXa1xX22xX1dxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1xXb0xX6x12101xX172xX3xXbxX1xX30xX22xX1dxX3xXexX19xXc1xX30xX3xX5cdxX1cxX1dxXc1xX2cxX3xXexX1xX2d3xX3xX13dxX2fxX2cxX3xXexX11cxX22xX1xX3xX22xX1dxX14xX2cxX33xX22xX5e1xX9dxX3xX5cdxX1cxX1dxXc1xX2cxX3xX157xX1xX71xX3xX22xX1xX249xXexX3xX66xX6xX22xX1xX5e1xX3xXcexXfdxX22xX3xX2xX1b9xX1b9x11804xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX21xX3xX7xX31cxX3xXbfxX30xXc1xX22xX9dxX3xXexX1xX14xX3xX1xX3f1xXexX3xX1dxb3c8xX22xX3xX2xX2xX12dxX1b9xX1b9xX1b9xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX32xXdxXcbxX22xX9dxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX1dxXdxX6xX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX157xX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX166xXdxX52xXexX1xX16bxX3xX16fxX1b9xX1b9xXbxX66xX172xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16bxX3xX17cxX2xX16exXbxX66xX172xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX32xX12dxX2exX6xX30xXexX1xX6xX22xX1xX1xX30xX6xX12dxX32xX22xX40xX22xX10xX166xX7xX40xX1a2xX1a2xX1a2xX2xX40xX1a2xX1b9xX1b9xX52xX1a2xX1a2xX1a2xX1b4xX1a2xX1a2xX1b9xXexX1a8xX1b9xX1b4xX1b9xX1a2xX5xX1b9xX12dxX1bbxXbxX1dxX1bexX19xX9xX1b4xX16exX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX14xX22xX1dxX3xXexX6xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxXaxX3xX166xXdxX52xXexX1xX9xXaxX16fxX1b9xX1b9xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX17cxX2xX16exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX6xXbxXexXdxX30xX22xXaxX12xX157xX57xX4xX3xXexX57xX4xX3xXbxX1xX391xX35xX3xX5xXc1xX35xX3xXexX380xX3xX22xX1xXb0xX6xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xXexX19xX31cxX3xX22xXcbxX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXcexXbdxX22xX1dxX9dxX3xXexX1xX262xX22xX3xXexX1xXdxX33xX22xX3xX32xX10fxXdxX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xX157xX57xX4xX3xX4xX21xX3xX7xX31cxX3xXbfxX30xXc1xX22xX3xX4xX71xX6xX3xX1xX14xX2cxX33xX22xX3xXcexXe5xX3xXcexX507xX22xX1dxX3xX5xX30xXf2xXexX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xX32xXdxX33xX4xX3xX1xX3bxX10fxX22xX1dxX3xX52xd9a9xX22xX9dxX3xXbxX1xX262xX22xX3xX5xX30xXf2xXdxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX3bbxX22xX1xXb0xX6xX9dxX3xX1dxXdxXb9xX2cxX9dxX3xX22xXdxX5xX30xX22xX3ecxX3edxX9dxX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX32xXdxXcbxX22xX9dxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xXcexXe5xX3xXbxX1xXa1xXdxX3xX1xX23cxXbxX3xX4xX57xX4xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xXexX1xX2c2xX3xX1xX3bxX10fxX22xX1dxX3xX52xX802xX22xX3xX22xX1dxX3bxX3cxXdxX3xX52xX262xX22xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xXbxX1xX262xX22xX3xX5xX30xXf2xXdxX3xXexXf2xXdxX3xX22xX1dxX14xX507xX22xX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xX13dxX6cxX3xXexX1xX3bxX3xXbfxX30xXc1xX22xX3xX66xXe5xX3xX1cxX1dxX6xX3xXcxX1xX71xX2cxX3xX1cxX1dxX14xX2cx109a9xX22xX3xXcxX1xXfdxX3xX157xX642xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1axX16bxX3xX1cxX1dxX6xX3xXcxX1xX71xX2cxX3xX5xXc1xX3xX66xXe5xX3xX32xX10xX22xX3xX2exXdxX2c2xX22xX3xX4xX64xX22xX3xX22xX1xXdxXedxX14xX3xX6bxX1xXe8xX3xX6bxX1xX272xX22xX3xX4xX71xX6xX3xX1xX14xX2cxX33xX22xX9dxX3xX2exXcbxX22xX3xX4xXf2xX22xX1xX3xX32xXdxX33xX4xX3xXcexX391xX2cxX3xX35xXf2xX22xX1xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX19xXdxX2c2xX22xX3xX6bxXdxX22xX1xX3xXexXfdxX3xea5fxX3xX66xXe5xX3xX1xXbdxXdxX9dxX3xXcexXcfxX6xX3xXbxX1xX3bxX21xX22xX1dxX3xX5xX14xX36xX22xX3xX12axX14xX6xX22xX3xXexX262xX35xX3xXcexXfdxX22xX3xX4xX36xX22xX1dxX3xXexX57xX4xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX12dxX3xXcxX1xX3cxXdxX3xX1dxXdxX6xX22xX3xX12axX14xX6xX3xeef6xX36xX3xX1xX11cxX22xX1xX3xXbfxXbdxXdxX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xXexX11cxX22xX1xX3xX22xX1dxX14xX2cxX33xX22xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX2exXdxX2c2xX22xX3xX4xX71xX6xX3xX66xXe5xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xXexX1xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX66xX14xX2cxXcbxX22xX9dxX3xX4xXe8xX3xX1xXdxX33xX14xX3xX12axX14xX2fxX3xXexX1xX14xX3xX1xX3f1xXexX3xXexX380xX3xX2xX1b9xX3xX935xX3xX2xX17cxX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX32xXdxXcbxX22xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX9dxX3xX35xX36xX3xX1xX11cxX22xX1xX3xXexX19xXdxX2c2xX22xX3xX6bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX3xX1dxX30xX35xX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX1xX30xXf2xXexX9dxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1xXb0xX6xX3xXexXf2xXdxX3xX4xX57xX4xX3xX2exXe5xXdxX3xX2exXdxX2c2xX22xX3xX1dxXe8xXbxX3xXbxX1xX642xX22xX3xXcexX2fxX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX4xX2fxX22xX1xX3xX12axX14xX6xX22xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX3xX2exXdxX2c2xX22xX12dxX3xX13dxXcbxX22xX3xX4xXf2xX22xX1xX3xXcexXe8xX9dxX3xXexX249xX22xX3xX52xX24dxX22xX1dxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1xXb0xX6xX3xXcexX2c2xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xXbxX1xX24dxX4xX3xX32xX24dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX36xX22xX1dxX3xXexX19xX11cxX22xX1xX3xX4xX36xX22xX1dxX3xX4xXbdxX22xX1dxX9dxX3xX6xX22xX3xX7xXdxX22xX1xX9dxX3xX1xXf2xX22xX3xX4xX1xXfdxX3xX66xX2fxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX9dxX3xXbxX1xXfdxX3xX5xXdxX33xX14xX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xcc6exX22xX1xX3xX1cxX1dxX14xX2cxX8c1xX22xX3x12254xX272xX22xX3xXcxX1xX36xX22xX1dxX3xX3bbxX4fxX14xX2cxX33xX22xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3edxX3xX4xX1xX30xX3xX2exXdxXfdxXexX9dxX3xXexX249xX22xX3xX52xX24dxX22xX1dxX3xX22xX1x1063fxX22xX1dxX3xX32xX249xXexX3xX5xXdxX33xX14xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xX22xX1xX3bxX3xX22xX1xXb58xX22xX1dxX3xX5xXa1xXbxX3xX66xX10xX3xX35xX57xX2cxX9dxX3xX5xXa1xXbxX3xX36xX3xXexX36xX9dxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX1dxc3a4xX9dxX3xX7xd182xXexX3xXcexXe5xX3xX12axX14xX6xX3xX7xX407xX3xX52xX24dxX22xX1dxX9dxX3xX12axX14xX6xX3xX2exXc1xX22xX3xXexX6xX2cxX3xX6bxX1xc86cxX30xX3xX5xXbb9xX30xX9dxX3xX4xX57xX4xX3xXcexX30xXc1xX22xX3xX32xXdxXcbxX22xX9dxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxXcbxX22xX3xXcexXe5xX3xX7xX57xX22xX1dxX3xXexXf2xX30xX3xX22xXcbxX22xX3xX22xX1xXb58xX22xX1dxX3xX4xX1xXdxXfdxX4xX3xX4xX642xX14xX3xXexX19xX3bxX23cxXexX9dxX3xX32xX57xX22xX3xX2exX249xXbxX3xX2exXcbxX22xX1xX9dxX3xX66xX6cxX4xX1xX3xXcexX14xX3ecxX3xX32xXc1xX3xX22xX1xXdxXedxX14xX3xX52xX24dxX22xX1dxX3xX4xX24dxX9dxX3xXcexX507xX3xX4xX1xX21xXdxX3xXbxX1xX30xX22xX1dxX3xXbxX1xX3f1xX3xX6bxX1xX57xX4xX9dxX3xX1xX11cxX22xX1xX3xXexX1xXc1xX22xX1xX3xX22xXcbxX22xX3xXcexXdxX2c2xX35xX3xX32xX14xXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexXf2xXdxX3xX6bxX1xX14xX36xX22xX3xX32xXdxXcbxX22xX3xX22xX1xXc1xX3xX32xX272xX22xX3xX1xXe8xX6xX9dxX3xX7xX262xX22xX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX3ecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX157xX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX166xXdxX52xXexX1xX16bxX3xX16fxX1b9xX1b9xXbxX66xX172xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX16bxX3xX17cxX2xX16dxXbxX66xX172xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX32xX12dxX2exX6xX30xXexX1xX6xX22xX1xX1xX30xX6xX12dxX32xX22xX40xX22xX10xX166xX7xX40xX1a2xX1a2xX1a2xX2xX40xX1a2xX1b9xX1b9xX52xX1a2xX1a2xX1a2xX1b4xX1b4xX1b9xX16exXexX1b5xX1b9xX1b9xX1b5xX1a8xX5xX1b9xX12dxX1bbxXbxX1dxX1bexX19xX9xX1b5xX2xX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX4xX1xX14xX22xX1dxX3xXexX6xX2cxX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxXaxX3xX166xXdxX52xXexX1xX9xXaxX16fxX1b9xX1b9xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX17cxX2xX16dxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX6xXbxXexXdxX30xX22xXaxX12xX1cxX1xXdxXedxX14xX3xX4xX36xX22xX1dxX3xXexX19xX11cxX22xX1xX3xXcexXdxX2c2xX35xX3xX32xX14xXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xXexX249xX22xX3xX52xX24dxX22xX1dxX3xXexX380xX3xX22xX1xXb58xX22xX1dxX3xX32xX249xXexX3xX5xXdxX33xX14xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xX1dxXdxX3f1xXbxX3xX4xX57xX4xX3xX10xX35xX3xX4xXe8xX3xXexX1xXcbxX35xX3xX7xX262xX22xX3xX4xX1xX21xXdxX9dxX3xX5xXf2xXdxX3xX1dxXe8xXbxX3xXbxX1xX642xX22xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xfb2bxX1xX36xX22xX1dxX3xX4xX1xX300xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xX4xXe8xX3xX1xXdxX33xX14xX3xX12axX14xX2fxX3xX32xXdxX33xX4xX3xXcexX2fxX35xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX35xX36xXdxX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX3xXexX19xXcbxX22xX3xXcexXcfxX6xX3xX2exXc1xX22xX9dxX3xX4xX57xX4xX3xX4xX21xX3xX7xX31cxX3xXbfxX30xXc1xX22xX3xXexX19xX30xX22xX1dxX3xX1xX14xX2cxX33xX22xX3xX4xdec8xX22xX1dxX3xXcexXe5xX3xXexX1xXb0xX4xX3xX1xXdxX33xX22xX3xX22xX1xXdxXedxX14xX3xXbxX1xX642xX22xX3xX32xXdxX33xX4xX3xX6bxX1xX57xX4xX3xX22xX1xX6xX14xX9dxX3xX22xX1xX3bxX3xXexX15xX3xX4xX1xX2d3xX4xX3xX1xX21xX22xX3xX2xX1b9xX1b9xX3xX4xX36xX22xX1dxX3xXexX19xX11cxX22xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX3xX7xX407xX6xX3xX4xX1xXb58xX6xX3xXcexX3bxX3cxX22xX1dxX3xX1dxXdxX6xX30xX3xXexX1xX36xX22xX1dxX3xX22xX36xX22xX1dxX3xXexX1xX36xX22xX9dxX3xX22xXf2xX30xX3xX32xXbb9xXexX3xX2xX1a2xX3xX6bxX35xX3xX6bxXcbxX22xX1xX3xX35xX3bxX21xX22xX1dxX3xX22xXbdxXdxX3xXcexX507xX22xX1dxX9dxX3xX7xX6xX22xX3xX7xX407xX6xX3xX7xX262xX22xX3xXexX19xX3bxX3cxX22xX1dxX9dxX3xX22xX1xXc1xX3xX32xX272xX22xX3xX1xXe8xX6xX3xXexX1xX36xX22xX9dxX3xX7xX249xX22xX3xX32xX249xX22xX3xXcexXbdxX22xX1dxX9dxX3xXexX19xX507xX22xX1dxX3xX32xXc1xX3xX4xX1xX272xX35xX3xX7xXe8xX4xX3xX1xX21xX22xX3xX16fxX12dxX1b9xX1b9xX1b9xX3xX4xX262xX2cxX3xX66xX6xX22xX1xX9dxX3xX4xX2fxXdxX3xXexXf2xX30xX3xX2xX1a8xX3xXcexXdxX2c2xX35xX9dxX3xX66xX262xX2cxX3xX35xX10fxXdxX3xX16dxX3xXcexXdxX2c2xX35xX3xX32xX14xXdxX3xX4xX1xX21xXdxX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX6xX22xX1xX9dxX3xXexX1xXdxXfdxX14xX3xX22xXdxXcbxX22xX9dxX3xX2exXe8xX4xX3xX66xXe8xX6xX3xXexX3cxX3xX19xX21xXdxX3xX12axX14xX2fxX22xX1dxX3xX4xX57xX30xX9dxX3xX19xX6xX30xX3xX32xa936xXexX3xXexX19xX57xXdxX3xX12axX14xX2cxX3xXcexXcfxX22xX1xX3ecxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX30xX52xX2cxXaxX12xXb24xX10fxXdxX3xX4xX57xX4xX1xX3xX5xXc1xX35xX3xX7xX57xX22xX1dxX3xXexXf2xX30xX9dxX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX3xXcexX6xX22xX1dxX3xXexXdxXfdxXbxX3xXexX24dxX4xX3xX6bxX1x11f79xX22xX1dxX3xXcexXcfxX22xX1xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX642xX22xX3xX66xX14xX22xX1dxX3xX6bxX6cxX4xX1xX3xXexX19xXcbxX22xX3xX35xX335xXdxX3xX35xXfd2xXexX3xXexX19xX249xX22xX9dxX3xXcexXfd2xX4xX3xX2exXdxX33xXexX3xXexX19xXcbxX22xX3xX35xXfd2xXexX3xXexX19xX249xX22xX3xXbxX1xX64xX22xX1dxX9dxX3xX4xX1xXa1xX22xX1dxX3xX19xX57xX4xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX22xX1xXb0xX6xX12dxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb19xX14xXexX1xX30xX19xXaxX12xXcxX22cxe220xX1cx1212exX3xc8c6xf637xX3xX935xX3xX157xXcxXb24xX0xX40xXbxX12
TRUNG LÊ - CTV