Khi sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các chủ thể sản xuất và tiện lợi cho người tiêu dùng trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.
f1b6x10f9bx13978x14a78x16aadx13174x17754x18014x160e9xX7x115b5x1a327x168fcx13eb4x19a10x15013xX5x17c06xXax16f66x1122fxX1xXdxX3xX7x11c9ex16c7bxX3xXbxX1x138c2x11676xX3x11a1ax1468fxX20x13d2cxX3xX5x181c1xX19xX3xX7x10449xX19xX3xXexX1x150c6x16f3axX19x134ebxX3xX1ex16bd9xXdxX3x16767xXdx1926fxX19xX3xXex1120fxX0x15341xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx159acxX10xX6x1075bxXaxX12x13b2axX2fxX6xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xX38xX6xX19xX32xX3xX1ex10e51xX3x1258axX6xX3xX19xX1xXdx15094x11168xX3xX4xX30xX3xX1x11d0axXdxX3xXbxX1x11b5dxXexX3xXexX8axXdx14118xX19xX3xX4xX1xf25axX3xX4xX9cxX4xX3xX4xX1x14620xX3xXexX1xXa2xX3xX7xX18xX19xX3x155baxX91xf316xXexX3x1a399xX2axX3xXexXdxX3axX19xX3xX5x10751xXdxX3xX4xX1xXa7xX3xX19xX32xX2fx1621axXdxX3xXexXdxX26xX91xX3xX52x11a3dxX19xX32xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xXexX1xXd1xXdxX3xX38xX35xXdxX3x126c7xXdaxX19xX32xX3xX19x135f3xX3xX4x15dbdxX19xX32xX3xX19xX32xX1xX3axX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xXexXdxX19x14408xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxXa7xX19xXaxX12xX0xXdxX1exX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX91xX1exXedxX3xXdxX21xX10xX19xXexX10xX8axXaxX3xX7xXex10b59xX5xX10xX9xXax124f0xXdxX52xXexX1x15d63xX3x104d4x16f5exX14cxXbxXb9x12f14xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX149xX3x14fbex12c7fxX14cxXbxXb9xX150xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbexX108xXedxX6xXa7xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xX108xXbexX19xX40xX19xX10xX144xX7xX40x106e9xX2x1691fxX2xX40xX2xf7d7xX186xX52xX15bxX14cxX14bxX15ax189d8xX2xX186xXexX2xX180xX180xX14cxX2xX5xX14cxX108x160fdxXbxX32x17dbexX8axX9xX182xX180xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exXaxX3xX144xXdxX52xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX15axX15bxX14cxXaxX3xX40xX12x16efdxX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3x18d4cxXdx15146xX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1x13421xX19xX32xX3x19a4cxXa7xX19xX32xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123c1xXa7xX52xX13fxXaxX12xX0xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xXcx187d2xX3x1214fxX1xX2axX19xX1xX3xXexX8ax18eb1xX19xX1x193f7xX3xX38xX2fxX6xX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19x113f4xX0xX40xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xXcxXf6xXdxX3xXbexX90xX3xX5xX2axX19xX32xX3xX19xX32xX1xX90xX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcx19488xX19xX3x12a60xXdxX6xXa7xX3x196a9xXb9x160d6xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32x135e7xX3xX1xX91xX13fxX3axX19xX3x17de7xXf6xX19xX32xX3xX21x10c10xX19xX32xf676xX3x192b9xX1xXdxX3xXedxX2axX3xX4xXa7xX19xX3xX19xX30xXdxX3xX38xX289xX13fxX3xX38xX6xX19xX32xX3xXexXbbxXexX3xXedx11254xXexX3xXbex11ac3xXdxX3xX19xX1x1879exX19xX32xX3xX38xX30xX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX1exX2d3xXdxX108xX3xX13xXa2xX3xXexX22cxX3xXexX1xX9cxX19xX32xX3xX186x19568xX180xX14cxX180xX14cxX29fxX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX19xX1xX2cfxX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX4xXbbxXbxX3xXex1062axX19xX1xX29fxX3xX1xX35xX19xX32xX3xX182xX3xX7xX6xXa7xX3xXbexX2axX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXedxX9cxX19xX3xXexX8axX26xX19xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX2b2xX26xX19xX1xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX29fxX3xX38xX30xX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX38xX293xX3xX38xX1fcxX19xX3xXbexX2d3xXdxX3xXedxX2axX3xX4xXa7xX19xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX1xX30xX19xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xf5d0xX19xX32xX3xXcxX8axX2fxX30xX19xX32xX3xX4fxX2d8xX91xX3xX4fxXa7xX6xX29fxX3xX28cxXdxX9cxX1exX3xX38xX2adxX4xX3xX4fxXcx1370axX3xX52x108ddxX4xX1xX3xXbex10687xX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX29fxX3xX4xX1xXa7xX3xXedxXdxX1fcxXexX149xX3xX2a7xX1xX2d8xX19xX32xX3xX19xX205xX1exX3xX38x101e1xX91xX3xX4xXafxX6xX3xXexX1xX2cfxXbxX3xX2b2x13c1axX3xX18dxX14cxX29fxX3xX19xX32xX1xX90xX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xX19xX30xXdxX3xX38xX289xX13fxX3xX1exX2d3xXdxX3xX1exX6xX19xX1xX3xX19xX1xX6xX3xX88xX3xX1exX97xXexX3xXb9x1075fxX1exX3xX19xX1x14978xX3xXbexX2d3xXdxX3xX4xX9cxX4xX1xX3xX5xX2axX1exX3xXexX1xXafxX3xX4xXf6xX19xX32xX29fxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX38xXa7xX35xX19xX3xXbexXbbxXexX3xXbexX18xX108xX3xX2a7xX32xX2axX13fxX3xX19xX6xX13fxX29fxX3xX19xX1xXd1xX3xXbexXdxX3axX4xX3xX9cxXbxX3xX52xX3d5xX19xX32xX3xX2b2x18c3fxX3xXexX1xX91xX2cfxXexX29fxX3xX1exX9cxX13fxX3xX1exX447xX4xX3xXbexX2axXa7xX3x10a68xX91xX9cxX3xXexX8axX236xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX29fxX3xX19xX205xX19xX32xX3xX7xX91xXbbxXexX3xXbexX2axX3xX4xX1xXbbxXexX3xX5xX2fxXc7xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX205xX19xX32xX3xX5xX26xX19xX3xX32xXbbxXbxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX5xX40axX19xX29fxX3xX19xX26xX19xX3xX38xX293xX3xX4xX447xX3xX32xX40axX19xX3x11f3cxX14cxX3xX1xX97xX3xXexX1xX6xX1exX3xX32xXdxX6xX3xX5xX2axX1exX3xX19xX32xX1xX90xX29fxX3xXbexX2d3xXdxX3xX1ex13d9fxX4xX3xXexX1xX91xX3xX19xX1xX2cfxXbxX3xXexX22cxX3xX15axX2f7xX3xX509xX3xXexX8axXdxX3axX91xX3xX38x12183xX19xX32xX40xX19xX32xX2fxXd1xXdxX40xXexX1xX9cxX19xX32xX108xX3xX1fax15f7cxX4xX3xX52xXdaxX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xX21xX20x120fbx10ac3x10a59xX2f7xX2xX18dxX3xX52xXdx13759xX19xX3xXedxXdxX1fcxX19xX3xXbxX1xX527xX4xX3xXexX35xXbxX29fxX3xX19xX1xX2fxX19xX32xX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xX5xX2axX3xX1exX554xXexX3xX1xX2axX19xX32xX3xXexX1xXdxX1fcxXexX3xX13fxX1fcxX91xX29fxX3x14586xXexX3xXedxX3d0xX3xXexX9cxX4xX3xX38xX97xX19xX32xX29fxX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xX38xX30xX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXbex1321bxX19xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX52xX91xX13fxX3xXexX8axX236xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX0xXdxX1exX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX19xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX52xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14cxXbxXb9xX150xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX149xX3xX509xX14cxX15bxXbxXb9xX150xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbexX108xXedxX6xXa7xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xX108xXbexX19xX40xX19xX10xX144xX7xX40xX180xX2xX182xX2xX40xX2xX186xX186xX52xX15bxX14cxX14bxX15bxX2xX2xX2xXexX180xX2xX182xX14bxX15axX5xX14cxX108xX199xXbxX32xX19cxX8axX9xX15axX18dxX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exXaxX3xX144xXdxX52xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX509xX14cxX15bxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX2a7xX447xXdxX3xXbexX90xX3xX4xX1xXbbxXexX3xX5xX2fxXc7xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX29fxX3xXf6xX19xX32xX3xX4fxXa7xX6xX3xX2b2xX1x13432xX19xX32xX3xX38xX3d0xX19xX1xX149xX3xXaxX2a7xX32xX2fxXd1xXdxX3xXexXdxX26xX91xX3xX52xXdaxX19xX32xX3xXedxXdxX1fcxXexX3xX38xX1fcxX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xXafxX6xX3xX4xX1x19cc1xX19xX32xX3xXexXf6xXdxX3xXedxX88xXdxX3xX4xX1xXbbxXexX3xX5xX2fxXc7xX19xX32xX29fxX3xX38xX554xX4xX3xXexX5a2xX19xX1xX3xX7xXc7xXdxX3xX32xXdxX6xXdxX3xX1xX30xX19xX3xX7xXa7xX3xXbexX2d3xXdxX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX88xX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xX19xX30xXdxX3xX2b2xX1xX9cxX4xX108xX3xX55xX447xX3xX5xX2axX3xX19xX1xXd1xX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xXedxX5a2xX3xX4aexX91xX13fxX1fcxXexX3xX8axXdxX26xX19xX32xX3xX4xXafxX6xX3xXedxX2axX3xX4xXa7xX19xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX4aexX91xX9cxX3xXexX8axX236xX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xX1exXdxX1fcxX19xX108xX3xXcxX91xX13fxX3xX19xX1xXdxX26xX19xX29fxX3xXexX8axX2fxX2d3xX4xX3xX38xX289xX13fxX29fxX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX5xX2axX1exX3xX8axX6xX3xX4xX1xX334xX3xXedxX9cxX19xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX1xX91xX13fxX3axX19xX29fxX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xXb9xX293xX3xX1exX2axX3xXexX1xXf6xXdxX108xX3xX55xXdxX90xX91xX3xX19xX2axX13fxX3xX4xX447xX3xXexX1xXa2xX3xX5x19573xX3xX32xXdxX18xXdxX3xXedxX88xXdxX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xX4x195e3xX19xX3xX1exX6xX19xX1xX3xX1exX733xX19xX29fxX3xX19xX1xX44cxX3xX5x14778xX29fxX3xX4aexX91xX13fxX3xX1exXf6xX3xX1xX97xX3xX32xXdxX6xX3xX38xX236xX19xX1xX29fxX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX4xX447xX3xX5xXdxX26xX19xX3xX2b2xX1fcxXexX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX29fxX3xXedxX6xXa7xX3xXexXdxX26xX91xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX108xX108xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX2a7xX1xX236xX19xX3xX8axX6xX3xX1xX35xX19xX3xX4xX1xX1fcxX29fxX3xXedxX2axX3xX4xXa7xX19xX3xX5xX2axX19xX32xX3xX19xX32xX1xX90xX3xX38xX293xX3xXexX2cfxXbxX3xXexX8axX91xX19xX32xX3xXbexX2axXa7xX3xXb9xX289xX13fxX3xX52x10dc7xX19xX32xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1xXdxX3axX91xX3xX4xX1xXa7xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX108xX3xX2a7xX1xXd1xX3xX38xX447xX29fxX3xX19xX205xX1exX3xX180xX14cxX2xX509xX29fxX3x1653fxX21dxX2a7xX563xX3xXexX334xX19xX1xX3xX38xX293xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX19xX1xX2cfxX19xX3xX5xX2axX19xX32xX3xX19xX32xX1xX90xX3xX1exXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXexX8axX91xX13fxX90xX19xX3xXexX1xX2adxX19xX32xX3xXcxX289xX19xX3xX28cxXdxX6xXa7xX150xX3xX19xX205xX1exX3xX180xX14cxX2xX14bxX29fxX3xX4fxXcxX3cdxX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX5xX2cfxXbxX150xX3xXexX1xX9cxX19xX32xX3xX180xX2f7xX180xX14cxX2xX18dxX29fxX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX91axX21dxX2a7xX563xX3xXexX334xX19xX1xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX19xX1xX2cfxX19xX3xX5xX2axX3xX1xX2axX19xX32xX3xX19xXf6xX19xX32xX3xX19xX32xX1xXdxX3axXbxX3xX19xXf6xX19xX32xX3xXexX1xXf6xX19xX3xXexXdxX26xX91xX3xXedxXdxXa2xX91xX3xXbexX2axX3xX5xX2axX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX4xXbbxXbxX3xXexX334xX19xX1xX3xXbexX2axXa7xX3xXexX1xX9cxX19xX32xX3xX186xX2f7xX180xX14cxX180xX14cxX108xX3xX4fxX30xX19xX3xX1xX1fcxXexX29fxX3xX38xX447xX3xX5xX2axX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xX293xX3xX4xX447xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX52xX6xX19xX1xX3xX1exX3d5xX4xX3xXedxX9cxX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXexX8axX26xX19xX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX108xX3xX55xX289xX13fxX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXb9xX10xX1exX3xX5xX2axX3xXedxX2fxX2d3xX4xX3xX19xX32xXa7xX554xXexX3xX5xX2d3xX19xX29fxX3xX32xXdxX733xXbxX3xX4xX1xXa7xX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX3xXbexX2fxX30xX19xX3xX1exX236xX19xX1xX3xX8axX6xX3xXexX1xX3d0xX3xXexX8axX2fxXd1xX19xX32xX3xX4xX18xX3xX19xX2fxX2d3xX4xX29fxX3xX38xXafxX3xXexXdxX26xX91xX3xX4xX1xX5a2xX3xX38xXa2xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xX2b2xX1xX1dxX91xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX0xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xX22exX1f1xX289xX19xX3xX4xX1xX30xXdxX239xX3xX4xXafxX6xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xX19xXf6xX19xX32xX3xX52xX289xX19xX3xXbexX2axX3xX19xX1xX2axX3xX38xX40axX91xX3xXexX2fxX0xX40xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX13xX1xXf6xX19xX32xX3xX4xX1xX334xX3xX4xX447xX3xX1faxXdxX1fcxX19xX3xX32xX35xXa7xX3xXcxX1xX205xX19xX32xX3xX209xXa7xX19xX32xX3xX291xX2a7xXf6xX19xX32xX3xX21xX2adxX19xX32xX2b0xX29fxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX19xX1xX2fxX149xX3xX1faxX205xX19xX32xX3xX2b2xX1xXf6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX209xX289xX1exX3xX291xX2a7xX1xX2fxX3xX3cdxX91xX289xX19xX2b0xX29fxX3xXexX2fxX30xX19xX32xX3xX3cdxX91xX289xX19xX3xX23xX1xX18xX3xX291xXcxX1x1140bxX3xX3cdxX91xX289xX19xX2b0xX108xX108xX108xX3xXexX22cxX3xX4xX1xX334xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX38xX3d0xX19xX1xX3xX52xX6xX19xX1xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX1exX97xXexX3xXedxX97xX3xXbxX1xX2cfxX19xX3xX2a7xX1xX289xX19xX3xX52xX289xX19xX29fxX3xXbxX1xX35xX1exX3xXbexXdxX3xXbxX1xX289xX19xX3xXbxX1xX2adxXdxX3xXedxX447xX3xX1x17f57xXbxX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xXb9xX293xX29fxX3xX1xX91xX13fxX3axX19xX29fxX3xX7xX6xX91xX3xX2b2xX1xXdxX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX19xX1xX2cfxX19xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xXbexX2axX3xXbxX1xX289xX19xX3xXbxX1xX2adxXdxX3xX4aexX91xX6xX3xX4xX9cxX4xX3xX2b2xX26xX19xX1xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX29fxX3xXbexX3d0xX3xXexX1xX1fcxX3xX38xX293xX3xX2b2xX1xX9cxX4xX108xX3xX209xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX29fxX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX19xX2axX13fxX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX1x13a63xX3xXexX8axXc7xX3xX4aexX91xX18xX19xX32xX3xXedxX9cxX29fxX3xXbxX1xX9cxXexX3xXexX8axXdxXa2xX19xX3xXexX1xX3d0xX3xXexX8axX2fxXd1xX19xX32xX29fxX3xXexX1xX733xX4xX3xX38xX1dxX13fxX3xX1exX88xX3xX8axX97xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX29fxX3xXexX35xXa7xX3xXexX1xX26xX1exX3xXbexXdxX3axX4xX3xX5xX2axX1exX3xX4xX1xXa7xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xX52xX289xX19xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX55xX1fcxX19xX3xX19xX6xX13fxX29fxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX3xX38xX293xX3xX4xX447xX3xX2xX180xX14cxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX4xXbbxXbxX3xXexX334xX19xX1xX108xX3xXcxX8axXa7xX19xX32xX3xX38xX447xX3xX4xX447xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXedxX9cxX19xX3xXexX8axX26xX19xX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX108xX3xX13xX1xX9cxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX2a7xX32xX91xX13fxX56axX19xX3xXcxX1xX3d0xX3xX4fxX35xX19xX1xX29fxX3xXbxX1xX2fxXd1xX19xX32xX3x19f24xX91xX18xX19xX32xX3xXcxX1xX2axX19xX1xX29fxX3xXcxX23xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX29fxX3xX4xX1xXa7xX3xXedxXdxX1fcxXexX29fxX3xX2b2xXa2xX3xXexX22cxX3xX2b2xX1xXdxX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xXedxX3axX19xX1xX3xX52xXdxX56axX19xX3xXedxXdxX1fcxX19xX3xXbxX1xX527xX4xX3xXexX35xXbxX29fxX3xX4xX1xX3d0xX3xX5a2xXexX3xX2b2xX1xXdxX3xX8axX6xX3xX19xX32xXa7xX2axXdxX29fxX3xXbexXdxX3axX4xX3xX38xXdxX3xX4xX1xXc7xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4xX1xX91xX13fxXa2xX19xX3xX7xX6xX19xX32xX3xX1xX236xX19xX1xX3xXexX1xX527xX4xX3xXa7xX19xX5xXdxX19xX10xX108xX3xX22exXcxXf6xXdxX3xXexX1xX2fxXd1xX19xX32xX3xX1exX91xX6xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXexX8axX26xX19xX3xX6xXbxXbxX3xX22exX561xX21xX21xX562xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX239xX3xX88xX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX1xXa7xX35xXdxX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xX1exXdxX19xX1xX3xX291xX7xX1exX6xX8axXexXbxX1xXa7xX19xX10xX2b0xX29fxX3xXedxX88xXdxX3xX88xX3xX38xX289xX13fxX3xX38xX6xX3xX52xX35xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX38xXa2xX3xX5xX8e1xX6xX3xX4xX1xXbc6xX19xX108xX3xX21xX9cxX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX2b2xXdxXa2xX1exX3xX38xX3d0xX19xX1xX3xXbexX2axX3xX32xX1xXdxX3xX8ax15d29xX3xX19xX32xX91xX542xX19xX3xX32xX2adxX4xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xXb9xX527xX108xX3xX21xX1xX334xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX19xX32xX2axX13fxX29fxX3xX7xX6xX91xX3xX4xX733xX3xX19xX1xXbbxXbxX3xX4xX1xX91xX97xXexX3xX38xX293xX3xX4xX447xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xX1exX6xX19xX32xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX38xX1fcxX19xX108xX3xXcxXf6xXdxX3xX2b2xX1xXf6xX19xX32xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX8axX6xX3xX19xX32xXa7xX2axXdxX3xX38xXdxX3xX4xX1xXc7xX29fxX3xX1xX35xX19xX3xX4xX1xX1fcxX3xXexXdxX1fcxXbxX3xXb9xX733xX4xX3xXbexX2d3xXdxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX29fxX3xX38xX18xX1exX3xXedxX18xXa7xX3xXbxX1xX83cxX19xX32xX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xX21xX20xX561xX562xX563xX2f7xX2xX18dxX239xX29fxX3xX4xX1xX3d0xX3xX4fxX35xX19xX1xX3xX4xX1xXa7xX3xXedxXdxX1fcxXexX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxXa7xX19xXaxX12xX0xXdxX1exX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX21xX10xX19xXexX10xX8axXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxX144xXdxX52xXexX1xX149xX3xX14bxX14cxX14cxXbxXb9xX150xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX149xX3xX186xX186xX509xXbxXb9xX150xXaxX3xX7xX8axX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbexX108xXedxX6xXa7xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xX108xXbexX19xX40xX19xX10xX144xX7xX40xX180xX2xX182xX2xX40xX2xX186xX186xX52xX15bxX14cxX14bxX15bxX14cxX2xX180xXexX186xX180xX18dxX18dxX182xX5xX14cxX108xX199xXbxX32xX19cxX8axX9xX14bxX2xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exXaxX3xX144xXdxX52xXexX1xX9xXaxX14bxX14cxX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX9xXaxX186xX186xX509xXaxX3xX40xX12xX28cxXdxX6xXa7xX3xX52xXdxX3axX19xX3xXedxX9cxX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX4xXafxX6xX3xX6xXbxXbxX3xX22exX561xX21xX21xX562xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX239xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xXcxX8axX6xXa7xX3xX38xXf3xXdxX3xXbexX2d3xXdxX3xX4xX1xX733xX19xX32xX3xXexXf6xXdxX29fxX3xXf6xX19xX32xX3xX21dxXdaxXdxX3xX21xXf6xX19xX32xX3x1528axX19xX1xX29fxX3xX23xX1xX447xX3xX4xX1xX9cxX19xX1xX3xX561xX205xX19xX3xXbxX1xX83cxX19xX32xX3xX55xXdxX90xX91xX3xXbxX1xX2adxXdxX3xX21xX1xX2fxX30xX19xX32xX3xXexX8axX236xX19xX1xX3xXb9xX289xX13fxX3xX52xX8e1xX19xX32xX3xX2a7xXf6xX19xX32xX3xXexX1xXf6xX19xX3xX1exX2d3xXdxX3xXexX334xX19xX1xX29fxX3xX4xX1xXa7xX3xXedxXdxX1fcxXexX149xX3xX1f1xX6xX91xX3xX2b2xX1xXdxX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4xXf6xX19xX32xX3xX19xX1xX2cfxX19xX3xX20xX21xX20xX23xX29fxX3xX38xX30xX19xX3xXbexX3d0xX3xX38xX293xX3xXexX205xX19xX32xX3xX4xX2fxXd1xX19xX32xX3xX4xX9cxX4xX3xX1xXa7xX35xXexX3xX38xX97xX19xX32xX3xXb9xX733xX4xX3xXexXdxX1fcxX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXa2xX3xX38xX2fxX6xX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXbexX2axXa7xX3xX4xX9cxX4xX3xX1xX3axX3xXexX1xX2adxX19xX32xX3xX7xXdxX26xX91xX3xXexX1xX3d0xX29fxX3xX4xX3exX6xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX2b2xXdxX19xX1xX3xX52xXa7xX6xX19xX1xX3xX19xXf6xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXexX1xX8e1xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX6xX19xX3xXexXa7xX2axX19xX29fxX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX2axX19xX3xX32xXdxX6xXa7xX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX29fxX3xXedxX9cxX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXa7xX19xX5xXdxX19xX10xX108xX3xXdd9xX91xX6xX3xX38xX447xX29fxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xXbxX1xX9cxXexX3xXexX8axXdxXa2xX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1xXdxX3axX91xX29fxX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX38xXf6xX19xX32xX3xX38xX18xXa7xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xXexXdxX26xX91xX3xX52xXdaxX19xX32xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX19xX2fxX2d3xX4xX3xXbexX2axX3xX4aexX91xX2adxX4xX3xXexX1fcxX3xX4aexX91xX6xX19xX3xXexX289xX1exX29fxX3xX7xX3exX3xX52xX3d5xX19xX32xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX21x17921xX19xX32xX3xXexX1xX10xXa7xX3xXf6xX19xX32xX3xX21dxXdaxXdxX3xX21xXf6xX19xX32xX3xX111cxX19xX1xX29fxX3xX38xX293xX3xX4xX447xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xXbxX1xX289xX19xX3xXbxX1xX2adxXdxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX29fxX3xX19xX1xX2fxX149xX3xXbxXa7xX7xXexX1exX6xX8axXexX108xXbexX19xX3xX4xXafxX6xX3xX21dxX2fxX91xX3xX38xXdxX3axX19xX3xX561xXdxX3axXexX3xX2a7xX6xX1exX150xX3xX5xX6xX19xX32xX19xX32xX1xX10xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa7xX6xX108xXbexX19xX29fxX3xX561xX21xX21xX562xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX108xX108xX108xX3xXcxX91xX13fxX3xX19xX1xXdxX26xX19xX29fxX3xXb9xfdc3xXexX3xXbexX90xX3xXexX5a2xX19xX1xX3xX1xXdxX3axX91xX3xX4aexX91xX18xX29fxX3xX6xXbxXbxX3xX22exX561xX21xX21xX562xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX239xX3xXexX8axX26xX19xX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX1xXa7xX35xXdxX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xX1exXdxX19xX1xX3xX5xX2axX3xX2xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xX1xXa7xX35xXexX3xX38xX97xX19xX32xX3xXexX2adxXexX3xX88xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX3xXexX1xXd1xXdxX3xX32xXdxX6xX19xX3xX4aexX91xX6xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX55xX554xX4xX3xXedxXdxX3axXexX29fxX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xXedxX2adxXdxX3xX4xX18xX19xX1xX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xX21xX20xX561xX562xX563xX2f7xX2xX18dxX3xX52xXdxX56axX19xX3xXedxXdxX1fcxX19xX3xXbxX1xX527xX4xX3xXexX35xXbxX29fxX3xXbexXdxX3axX4xX3xXbxX1xX289xX19xX3xXbxX1xX2adxXdxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX29fxX3xX1xX2axX19xX32xX3xX1xX447xX6xX3xXexX22cxX3xX4xX9cxX4xX3xX2b2xX26xX19xX1xX3xXedxX9cxX19xX3xX5xX84exX3xXexX8axX91xX13fxX90xX19xX3xXexX1xX2adxX19xX32xX3xX38xX293xX3xX32xX554xXbxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX2b2xX1xX447xX3xX2b2xX1xX205xX19xX3xX52xXa7xX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX2cfxXbxX3xXexX8axX91xX19xX32xX3xX38xXf6xX19xX32xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX29fxX3xX38xX6xX3xXexXdxX1fcxXbxX3xXb9xX733xX4xX108xX3xX561xXdxX3axX4xX3xX32xXdxX6xXa7xX3xX52xX3d0xX4xX1xX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xX4aexX91xX6xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX2b2xX1xX9cxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX32xX3xX5xX8e1xX6xX3xX4xX1xXbc6xX19xX3xXbexX2d3xXdxX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xXexXdxX3axX19xX3xX5xXc7xXdxX3xX19xX1xX2fxX29fxX3xX2b2xX1xXf6xX19xX32xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX8axX6xX3xX19xX32xXa7xX2axXdxX29fxX3xXedxXdxX1fcxXexX3xX8axXf10xX3xX19xX32xX91xX542xX19xX3xX32xX2adxX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX29fxX3xX2b2xX1xXf6xX19xX32xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1exX554xX4xX3xX4xX18xX108xX108xX108xX3xX21xX1xX334xX3xX4xX40axX19xX3xX4xX5xXdxX4xX2b2xX3xX4xX1xX91xX97xXexX29fxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX7x12277xX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4xX1xX91xX13fxXa2xX19xX3xX38xX1fcxX19xX3xXexX2cfxX19xX3xX19xX1xX2axX108xX3xX21xX83cxX19xX3xX4xX1xXafxX3xXexX1xXa2xX3xX7xX18xX19xX3xXb9xX91xXbbxXexX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX4aexX91xX18xX19xX32xX3xXedxX9cxX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXbexX2axX3xXexX1xX3d5xX3xX1xX2fxX88xX19xX32xX3xX4xX9cxX4xX3xX4xX1xX5a2xX19xX1xX3xX7xX9cxX4xX1xX3xX2fxX91xX3xX38xX293xXdxX29fxX3xX19xX1xX2fxX149xX3xX4fxXcc5xX3xXexX8axXc7xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX5a2xX3xX4xX1xX91xX13fxXa2xX19xX3xXbxX1xX9cxXexX29fxX3xX1xXcc5xX3xXexX8axXc7xX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX5a2xX19xX1xX3xXexX22cxX3xX4xX9cxX4xX3xX38xX2adxXdxX3xXexX9cxX4xX108xX108xX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX21xX1xX3d0xX3xX55xXcc5xX3xXcxX1xX3d0xX3xXcxX1xX3d5xX4xX29fxX3xX4xX1xXafxX3xX1exX97xXexX3xX32xXdxX6xX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXexX8axX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xX22exX561xX21xX21xX562xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX447xX6xX239xX29fxX3xX4xX1xXa7xX3xX8ax11673xX19xX32xX149xX3x1216cxX3xXedxXbbxXexX3xX2b2xXa2xX3xX19xX30xXdxX3xX38xX289xX91xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xXexXdxX26xX91xX3xX52xXdaxX19xX32xX3xX4xX12f4xX19xX32xX3xX4xX447xX3xXexX1xXa2xX3xX1exX91xX6xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX29fxX3xX1xXa7xX554xX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX2b2xX1xX9cxX4xX3xX4xX1xX334xX3xXbexX2d3xXdxX3xX4xX1xXdxX1fcxX4xX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX1xXa7xX35xXdxX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xX1exXdxX19xX1xX3xXexX1xXf6xX19xX32xX3xX4aexX91xX6xX3xX1xX3axX3xXexX1xX2adxX19xX32xX3xX111cxXbxXbxX3xX1f1xXexXa7xX8axX10xX3xX4xXafxX6xX3xX1xX3axX3xX38xXdxX90xX91xX3xX1xX2axX19xX1xX3xXdxX20xX1f1xX3xXbexX2axX3xX21xX4fxX3xX23xX5xX6xX13fxX3xX1xX3axX3xX38xXdxX90xX91xX3xX1xX2axX19xX1xX3xX111cxX19xX52xX8axXa7xXdxX52xX108xX3xX22exXcxXf6xXdxX3xXexXdxX19xX3xXexX2fxX88xX19xX32xX3xX19xX1xX2d8xX19xX32xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX19xX1xX2fxX3xXedxX9cxX19xX1xX3xX8axX205xX19xX32xX3xXedxX22cxX6xX3xX3cdxX91xX289xX19xX3xX209xX2cfxXbxX29fxX3xX52xX2fxX6xX3xX13xXdxX1exX3xX4fxXa7xX2axX19xX32xX3xX1xX2cfxX91xX3xX209xX6xX1exX3xX1f1xX30xX19xX29fxX108xX108xX108xX3xX7xX15daxX3xX38xX2fxXc7xX4xX3xX19xX1xXdxX90xX91xX3xX19xX32xX2fxXd1xXdxX3xXedxXdxX1fcxXexX3xX38xX1fcxX19xX29fxX3xXexXdxX19xX3xXexX2fxX88xX19xX32xX3xX1xX30xX19xX3xX2b2xX1xXdxX3xXexX1xX6xX1exX3xX32xXdxX6xX3xX32xXdxX6xX19xX3xX1xX2axX19xX32xX3xXexX8axX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xX32xXdxX6xXa7xX3xX52xX3d0xX4xX1xX239xX29fxX3xX4xX1xX3d0xX3xXcxX1xX3d5xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX84exX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX12xX21xX447xX3xXexX1xXa2xX3xX2b2xX1xX700xX19xX32xX3xX38xX3d0xX19xX1xX29fxX3xXbexXdxX3axX4xX3xXb9xX289xX13fxX3xX52xX8e1xX19xX32xX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xXexX1xX1fcxX3xX1exX35xX19xX1xX3xX38xX3d0xX6xX3xXbxX1xX2fxX30xX19xX32xX3xXexX1xX2axX19xX1xX3xX7xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX20xX23xX3xXbexX2axX3xX38xX2fxX6xX3xX5xX26xX19xX3xX7xX2axX19xX3xXexX1xX2fxX30xX19xX32xX3xX1exX35xXdxX3xX38xXdxX3axX19xX3xXexX3exX3xX5xX2axX3xXedxX2fxX2d3xX4xX3xX38xXdxX3xX38xX733xX19xX32xX3xX38xf5d9xX19xX29fxX3xXbxX1xXdaxX3xX1xXc7xXbxX3xXbexX2d3xXdxX3xXb9xX91xX3xX1xX2fxX2d3xX19xX32xX3xXbxX1xX9cxXexX3xXexX8axXdxXa2xX19xX3xX4xXafxX6xX3xXexX1xX3d0xX3xXexX8axX2fxXd1xX19xX32xX29fxX3xX38xX9cxX19xX1xX3xX52xXbbxX91xX3xXedxX2fxX2d3xX4xX3xX4xX1xX91xX13fxXa2xX19xX3xXedxXdxX1fcxX19xX3xXexX5a2xX4xX1xX3xX4xX8e1xX4xX3xXexX8axXa7xX19xX32xX3xX4xX1xX91xX13fxXa2xX19xX3xX38xXf3xXdxX3xX7xX2adxX3xX19xX32xX2axX19xX1xX3xX19xXf6xX19xX32xX3xX19xX32xX1xXdxX3axXbxX108xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21dxXa7xX52xX13fxXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb9xXexX2f7xX6xX5xXdxX32xX19xX149xX3xX8axXdxX32xX1xXexX150xXaxX12xX0xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xX1f1xX30xX19xX3xX55xX236xX19xX1xX0xX40xX7xXexX8axXa7xX19xX32xX12xX0xX40xXbxX12