2 mẹ con tử vong bất thường ở xã Thọ Cường (Triệu Sơn)
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 21/4, ông Phạm Xuân Kỳ, Chủ tịch UBND xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn khẳng định về thông tin vụ việc 2 mẹ con tử vong bất thường, nhưng chưa rõ nguyên nhân.
c54fxdbebx12821x12c1exffabx116f4xf6f9xda65x14024xX7x14269xdd96x12a2fx11713x1441dx11433xX5xcb16xXax11df7x109bdxX3x129d2x12802xX3xX4xc982xe137xX3xXexe886xX3x12be3xX19xX1ax10084xX3xd789xe1c8xXexX3xXexX1xc95ex1032dxX1axX22xX3x1059exX3x145c8x12c7exX3xXcxX1xcdffxX3x1365bxX2axX2bxX1axX22xX3x10108xXcxf6b3xXdx1459ex138b4xX3x10d6bxd545xX1ax11f60xX0x12063xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10556xX10xX6x1181dxXaxX12xX45x12fbfxX1axX22xX3xX1axX22xdcedx136c7xX3xX13xX2xX4ax12b3fx11d08xX3xca47xX1axX22xX3x1017dxX1x119e4xX15xX3x1384fxX43xe652xX1axX3xec05xf9e9xX6dxX3xX38xX1x1312fxX3xXexd029xX4xX1xX3xcfc1x10333x14432x12d97xX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX38xX2axX2bxX1axX22xX6dxX3xX1xX43xX67xX42xX1axX3xXcxX40xXdxX42xX43xX3xX45xX46xX1axX3x13aa9xX1x1171exX1axX22xX3x11370xX86xX1axX1xX3xX1fxfbfbxX3xXexX1xX6fxX1axX22xX3xXexXdxX1axX3xX1fxe434xX3xX1fxXdxX42xX4xX3xX13xX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX1fxX19xX1axX22xX3xX24xX25xXexX3xXexX1xX2axX2bxX1axX22xX6dxX3xX1axX1xX2axX1axX22xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX40xeb33xX3xX1axX22xX43xX67x14125xX1axX3xX1axX1xX7axX1ax1381bxX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX1fxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXexX10xX31xXexd7b7xX6xX5xXdxX22xX1axe116xX3xX4xX10xX1axXexX10xX40xfa3cxXaxX12xX0xX10xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX19xX5cxX67xXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX1fxX103xX24xX6xX19xXexX1xX6xX1axX1xX1xX19xX6xX103xX1fxX1axX4axX1axX10xd3d2xX7xX4axX13x13800xX2xe8c4xX4axX6cx116e2xX5cxX13xX2xX6cxed06xX167xX162xX162xXexX6cxX6cxX6cxX167x141e1x10d50xX162xX5xX2xX103x1355cxXbxX22xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX10xX15xX12xX0xX10xX15xX12xX38xdeaexX1axX3xX1axX1xX66xX3xX4xX83xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXb3xdc16xX1axX1xX3xX4xX1xX60xX43xX3x116adxXdxX3xXcxX1xX86xX3xX1a9xX103xX3xX0xX4axX10xX15xX12xX0xXdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax13506xX7xX19xX8cxX19xX40xX15xX6xX5xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX40xX22xXdxX1axX118xX24xX19xXexXexX19xX15xX11exX164xX103xX162xXbxXexXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXb3x13809xX6dxX3xX7xX60xX1axX22xX3xX7xdc38xX15xX3xX13xX2xX4axX6cxX6dxX3xX4xX1xX60xX43xX3xX1a9xXdxX3xXcxX1xX86xX3xX1a9xX103xX3xX3exX2xX162xX3xXexX43x13370xXdxX48xX3xX118xX3xX2fxX3xX31xX1f2xX15xX3xX13xX6dxX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX38xX2axX2bxX1axX22xX6dxX3xX1xX43xX67xX42xX1axX3xXcxX40xXdxX42xX43xX3xX45xX46xX1axX3xX3exXcxX1xX6xX1axX1xX3xX59xX1f2xX6xX48xX3xX1axX22xX83xX3xX5cxe91fxX67xX3xXadxX1xX6fxX1axX22xX3xXexX1xX25xX67xX3xX15xX16xX3xXb3xX7axX43xX103xX3xX1a9xX103xX3xX4xX1f2xX3xX5xX6xX67xX3xX1axX22xX2axX2bxXdxX3xX10xX15xX3xX22xX60xXdxX3xX5xX66xX3xX1a9xXdxX3xXcxX1xX86xX3xX1c5xX103xX3xX1axX1xX2axX1axX22xX3xXadxX1xX6fxX1axX22xX3xXexX1xX25xX67xX3xX10xX15xX3xX4x14468xX6xX3xf024xX43xX257xX67xX103xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1c5xX7xX19xX8cxX19xX40xX15xX6xX5xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX40xX22xXdxX1axX118xX24xX19xXexXexX19xX15xX11exX164xX103xX162xXbxXexXaxX12xX45xX6xX43xX3xXb3xX1f2xX6dxX3xX4xX1xX60xX43xX3xX1a9xX103xX3xXb3xXdxX3xX40xX6xX3xXbxX1x13d93xX6xX3xXexX40xX60xXdxX3xX1axX1xX66xX3xXexX1xX25xX67xX3xX1axd408xXbxX3xX22xXdx114dexX1axX22xX3xX1xX2fxX3xX40xX6xX6dxX3xX4xX1xX60xX43xX3xX4xX1f2xX3xX1axX1xX1a0xX1axX3xX31xX43xf05dxX1axX22xX3xXexX1xX25xX67xX3xX24xX25xXexX3xXexX1xX2axX2bxX1axX22xX3xX1axXfcxX1axX3xX4xX1xX75xX67xX3xXb3xXdxX3xX22xX36xXdxX3xX6fxX1axX22xX3xX1axX22xX19xX75xXdxX3xX5xXfcxX1axX103xX3xX7dxX1xXdxX3xX1axX22xX2axX2bxXdxX3xX1axX1xX66xX3xXb3xX30exX1axX3xXexX1xX1a0xX3xXbxX1xX60xXexX3xX1xXdxX42xX1axX3xX4xX1xX86xX3xX59xX19xX66xX1axX22xX3xXcxX1xX86xX3xX78xX103xX3xX3exX15xX16xX3xX4xX1xX60xX43xX3xX1a9xX103xX48xX3xX1ax135dcxX15xX3xX5cxX2axX1fbxXdxX3xX22xXdxX30exX1axX22xX6dxX3xX4xd915xX1axX3xX4xX1xX60xX43xX3xX1a9xXdxX3xXcxX1xX86xX3xX1c5xX103xX3xX3exX164xX3xXexX43xX219xXdxX6dxX3xX4xX19xX1axX3xX22xX60xXdxX3xX4xX1xX86xX3xX78xX103xX48xX3xXb3xX32xX3xXexX1dxX3xX1fxX19xX1axX22xX3xXexX40xX19xX1axX22xX3xX1axX1xX66xX103xX3xX38xX1xX86xX3xX78xX103xX3xXb3xX32xX3xXb3xX2axf46fxX4xX3xX1fxX1fbxXexX3xX5xXfcxX1axX3xX1fxX66xX3xXb3xX2axX6xX3xXb3xX30exX1axX3xX24xX42xX1axX1xX3xX1fxXdxX42xX1axX3xXb3xfb2cxX3xX4xX25xXbxX3xX4x124ebxX43xX6dxX3xXexX43xX67xX3xX1axX1xXdxXfcxX1axX3xX1axX75xX1axX3xX1axX1xX7axX1axX3xXb3xX32xX3xXadxX1xX6fxX1axX22xX3xX2a9xX43xX6xX3xXadxX1x13c2bxXdxX103xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1c5xX7xX19xX8cxX19xX40xX15xX6xX5xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX40xX22xXdxX1axX118xX24xX19xXexXexX19xX15xX11exX164xX103xX162xXbxXexXaxX12xX8cxX1xX257xX1axX3xXb3xX2axX3f7xX4xX3xXexXdxX1axX3xX24xX60xX19xX3xX4xX83xX6xX3xX2a9xX43x14460xX1axX3xX4xX1x10c81xX1axX22xX3xX1axX1xX7axX1axX3xX5cxX7axX1axX6dxX3xX38xX6fxX1axX22xX3xX6xX1axX3xX31xX32xX3xXcxX1xX36xX3xX38xX2axX2bxX1axX22xX3xXb3xX32xX3xX4xX1f2xX3xX15x136e6xXexX3xXexX75xXdxX3xX1xXdxX42xX1axX3xXexX40xX2axX2bxX1axX22xX6dxX3xXb3xe254xX1axX22xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX24xX60xX19xX3xX4xX60xX19xX3xX5xXfcxX1axX3xX4xX25xXbxX3xXexX40xXfcxX1axX3xXb3xX418xX3xXexXdxX30exX1axX3xX1xX66xX1axX1xX3xXb3xXdxXb9xX43xX3xXexX40xX6xX6dxX3xX31xX60xX4xX3xX15xXdxX1axX1xX3xX1axX22xX43xX67xXfcxX1axX3xX1axX1xX7axX1axX3xX1fxXc6xX3xX1fxXdxX42xX4xX6dxX3xX24xX60xX19xX3xX8dxX7axX1axX3xXcxX40xX2f7xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX6xX67xX103xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1c5xX7xX19xX8cxX19xX40xX15xX6xX5xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX40xX22xXdxX1axX118xX24xX19xXexXexX19xX15xX11exX164xX103xX162xXbxXexXaxX12xdd09xX1axX22xX3xX73xX1xX75xX15xX3xX78xX43xX7axX1axX3xX7dxX7exX3xX4xff2dxX1axX22xX3xXexX1xX6fxX1axX22xX3xXexXdxX1axX3xXexX1xXfcxX15xX6dxX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX1a0xX1axX1xX3xX4xX1xX86xX3xX78xX103xX3xXexX1xX43xc876xX4xX3xX1xX5a6xX3xX4xX1f2xX3xX1xX19xX66xX1axX3xX4xde1fxX1axX1xX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX1a0xX1axX1xX3xXadxX1xX1f2xX3xXadxX1xX190xX1axX3xXexX40xX19xX1axX22xX3xX31xX32xX6dxX3xX4xX1xX86xX3xX78xX103xX3xX4xX1f2xX3xX5xX257xXbxX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX1a0xX1axX1xX3xX1axX1xX2axX1axX22xX3xX1axX22xX2axX2bxXdxX3xX4xX1xX4d5xX1axX22xX3xX24xX445xX3xXb3xXdxX3xXb3xX32xX3xX5xX7axX43xX3xX1axXfcxX1axX3x1248bxX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX2fxX3xX1fxX1fbxXdxX3xX1axX1xX6xX43xX103xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1c5xX7xX19xX8cxX19xX40xX15xX6xX5xXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX40xX22xXdxX1axX118xX24xX19xXexXexX19xX15xX11exX164xX103xX162xXbxXexXaxX12xX59xXdxX42xX1axX3xX1axX22xX43xX67xXfcxX1axX3xX1axX1xX7axX1axX3xX13xX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX4xX1xX30exXexX3xX24xX25xXexX3xXexX1xX2axX2bxX1axX22xX3xXb3xX6xX1axX22xX3xXb3xX2axX3f7xX4xX3xX38xX6fxX1axX22xX3xX6xX1axX3xXexd63exX1axX1xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX59xX1f2xX6xX3xXb3xXdxXb9xX43xX3xXexX40xX6xX6dxX3xX5xX66xX15xX3xX40xXf6xX103xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc82dxX43xXexX1xX19xX40xXaxX12xX73xX103xX1a9xX0xX4axXbxX12
P.V