Đoàn Thanh niên huyện Thường Xuân tích cực hỗ trợ tiêm vaccine
(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện các xã, thị trấn, cụm trung tâm… đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng COVID-19 của huyện Thường Xuân.
bd9fxc60fxcb94x116caxd1c5xfffaxc87dxd97bx1096dxX7x1167cx12a6bx11f09x14304xd5daxe051xX5x110bexXaxe814xX0xX7xXex135b4xc920x10a40xe8abxX12xX0xd994xX12x1207bxX17x11f56xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxbe76xX18xX3xX1x13ab4x11385xe362xX18xX3xXcxX1xbdb0xc456xX18xX19xX3x124fexX2fxfa05xX18xX3xXex108d1xX4xX1xX3xX4xd17exX4xX3xX1x13a9bxX3xXexX16xe9baxX3xXexXdxX2bxd84fxX3x114a5xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX0xfe50xX1cxX12xX0xX5dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe454xX10xX6x11cffxXaxX12x122a8x12c2dxXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x1123cxX18xX3x110d0xX2fxX18xX19xX3xeccdxX41xX4xX1xX3xX4x1173axX6xX3xXexX2fxf2eaxXdxX3xXexX16x143fexd763xX3xef83xX17xX20xX18xX3xX55xXdxX2bxX18xXa3xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2bxX18xX3xXex13d63xX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xX4xe804xX4xX3xX8dx11e7axXa3xX3xXexX1x11babxX3xXexX16xe146xX18xXa3xX3xX4xfe7dxX53xX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xXexX3dxX53x130a9xX3xXa5xXccxX3xXexX41xX4xX1xX3xX4xX46xX4xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX4x126c1xX18xX19xX3xXexXc8xX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xXbxX1xe086xX18xX19xX3xfe9fx12a77xX7fxef7bxedebxff4axX2x10356xX3xX4xX98xX6xX3xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18x1181axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129c4xX17xX7cxX30xXaxX12xX0xXdxX53xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX18xXexX10xX16xX3xX7cxXexX1xX2fxX53xX1cxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxd4fbxXdxX7cxXexX1xf5f4xX3xc4dbxX11fxf373xXbxX8dxf676xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX174xX3x1158axX178xcaf0xXbxX8dxX17bxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX55xX136xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX136xX55xX18xX5dxX18xX10xX16fxX7xX5dxX178xX2x1096exc428xX5dxX2xX11fxX176xX7cxX185xX2xd78dxX1b6x10b23xX1b8xX1b8xXexX1adxX1adxX176xX11fxX1b6xX5xX1b6xX136xeb8axXbxX19x1383exX16xX9xX178xX1adxX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exX17xX20xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2bxX18xX3xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xXexX41xX4xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xXexXdxX2bxX53xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xXaxX3xX16fxXdxX7cxXexX1xX9xXaxX176xX11fxX178xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX185xX178xX187xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX79xX4axX3xXexX16xX4exX3xX19xX1xXdxX3xXbxX1xXdx11757xX2fxX3xXexX1xX105xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX136xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12x12fc9xX18xX1xX3xX79xX17xX20xX18xX19xX3xX7fx142c4xX18xX3x13037xXdxX6xX18xX19xXa3xX3xX146xX41xX3xXexX1xX36xX3xX79xX2fxX30xX31xX18xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX255xXexXa3xX3xX146xX6xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX55xXdaxX3xX79xX2fxX30xX31xX18xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xXa5xXccxX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX5xe359xXbxX3xXa5xdf56xXdxX3xX1xXbcxX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2bxX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xX55xX80xXdxX3xX7xX46xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX98xX6xX3xX178xX178xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xX55xXdxX2bxX18xX3xX1exX17xX20xX18xX3xX4xXc8xX4xX3xX8dxXccxXa3xX3xXexX1xXd1xX3xXexX16xXd5xX18xX3xX4xXdaxX53xX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xXexX3dxX53xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX4xX105xX18xX19xX3xXexXc8xX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX118xX119xX7fxX11bxX11cxX11dxX2xX11fxX3xXa5xX4exXexX3xX1b8xX3xX4xX98xX6xX3xX1xX2fxX30xX31xX18xX136xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12xXcxX1xX37xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXdxX2bxX53xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX7cxXdxd8f7xX18xX3xX16xX6xX3xXexbf05xX3xX18xX19xX20xX30xX3xX187xX3xXa5xX255xX18xX3xX11fxX11dxX11fxX11dxX178xX1b6xX178xX2xX3xXex135d5xXdxX3xXa5xXdxdd3fxX53xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xX3xX1cxX31xX18xX1xX3xX55xXdxX31xX18xX3xXa5xX6xX3xX92xX1xX17xX6xX3xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xXa3xX3xX55xX80xXdxX3xX7xca73xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX5xX20xX3xX1x126f5xX18xX3xX176xX1b8xX178xX3xX5xXdxf7a5xX2fxX3xX53x14514xXdxX3xX178xX3xf685xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xe386xX17xX7cxX10xX16xX18xX6xc46axX136xX3xX118xXc8xX4xX3xXa5xX417xXdxX3xXexX36xX4exX18xX19xX3xXexX16xXdxX3dfxX18xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXexXdxX2bxX53xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa5xX4exXexX3xX18xX20xX30xX3xX1cxX6xX17xX3xX19xbfbcxX53xX3xX4xXc8xX4xX3xXa5xX417xXdxX3xXexX36xX4exX18xX19xX3xXa5xXccxX3xXa5xX36xX4exX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX53xX435xXdxX3xX2xX3xX443xX17xX7cxX10xX16xX18xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa5xX4exXexX3xX1adxX3xX18xX28fxX53xX3xX178xX1b6xX178xX2xX136xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12xX1exX17xX20xX18xX3xX55xXdxX2bxX18xX3xXcxX16xX8axX18xX3x13a22xX1xX36xX428xX18xX19xX3xXcxX1x13b6bxX17xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX255xXexXa3xX3xXexX3daxXdxX3xX1cxX2fxX9dxXdxX3xXexXdxX2bxX53xXa3xX3xX5xX46xX4xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xX55xXdxX2bxX18xX3xXa5xX36xX4exX4xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX4xX105xX18xX19xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX4xXc8xX4xX3xX18xX1xXdxX31xX53xX3xX55xXdaxX3xX18xX1xX36xX174xX3xXcxXdxX255xX18xX3xX1xX20xX18xX1xX3xXa5xX17xX3xXexX1xX3dxX18xX3xX18xX1xXdxX31xXexXa3xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX5xX46xX4xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xX30xX3xXexX255xX3xXexXdxX255xXbxX3xX18xX1xX2e4xX18xXa3xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX5xX2fxX47exX18xX19xXa3xX3xX1xX36xX80xX18xX19xX3xX7cxc370xX18xX3xX18xX19xX36xX37xXdxX3xX7cxX3dxX18xX3xXexX3daxXdxX3xXa5xXdxX3dfxX53xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX118xX119xX7fxX11bxX11cxX11dxX2xX11fxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX92xX1xX6xXdxX3xX1cxXc8xX17xX3xX30xX3xXexX255xXa3xX3xXexX2fxX3dxX18xX3xXexX1xX98xX3xX18xX19xX2fxX30xX2bxX18xX3xXex11969xX4xX3xX185xfb7fxX17bxX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX7xX600xXbxX3xX8dxX255xXbxX3xX55xXd1xX3xXexX16xX41xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX98xX6xX3xX18xX19xX36xX37xXdxX3xX7cxX3dxX18xX3xXexX16xX36xX80xX4xX3xX55xX20xX3xX7xX6xX2fxX3xX92xX1xXdxX3xXexXdxX2bxX53xX17bxX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xXa5xX28fxX18xX19xX3xX92xbf56xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xXa3xX3xX1xX36xX80xX18xX19xX3xX7cxX5a4xX18xX3xX4xX20xXdxX3xXbxX1xX8axX18xX3xX53xX431xX53xX3xX1xX47exX3xX7xX428xX3xX7x1084fxX4xX3xX92xX1x142cdxX10xX3xXa5xXdxX31xX18xX3xXexc42dxX17bxX3xX1cxX4ecxX17xX3xXa5xX4ecxX53xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX11dxX3xXexX16xX2e4xXexX3xXexX46xX3xXexX3daxXdxX3xX92xX1xX2fxX3xX55xX46xX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xXe6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12xXcxX16xX36xX80xX4xX3xXa5xd55axXa3xX3xXexX3c3xX3xX18xX19xX20xX30xX3xX1adxX3xXa5xX255xX18xX3xX1b8xX11dxX11fxX11dxX178xX1b6xX178xX2xX3xX1xX2fxX30xX31xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xXexX9dxX3xX4xX1xX67fxX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX118xX119xX7fxX11bxX11cxX3xX11dxX2xX11fxX3xXa5xX4exXexX3xX1adxX3xXexX3daxXdxX3xX185xX3xXa5xXdxX3dfxX53xX3xX146xX31xX18xX1xX3xX55xXdxX31xX18xX3xXa5xX6xX3xX92xX1xX17xX6xXa3xX3xXexX16xX3daxX53xX3xX30xX3xXexX255xX3xX4xXc8xX4xX3xX8dxXccxX3x132fexX2fxX2e4xX18xX3xXcxX1xX20xX18xX1xXa3xX3xX7fxX3daxX18xX3xX3bxX2fxX3dxX18xXa3xX3xf4eexX2bxX18xX3xefc2xX1xX3dxX18xXa3xX3xXcxX1xXd1xX3xXexX16xXd5xX18xXa3xX3xX55xX80xXdxX3xX7xX417xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX5xX20xX3xX1xX428xX18xX3xX2xX176xX1aexX11fxX3xX5xXdxX431xX2fxX3xX43axX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX284xX7xXexX16xX6xf0b2xX10xX18xX10xX4xX6xX44axX136xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12xX79xX2fxX30xX31xX18xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xXexX9dxX3xX4xX1xX67fxX4xX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX5xX2e4xXbxX3xX185xX3xXa5xX2e8xXdxX3xX1xXbcxX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2bxX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX4xX105xX18xX19xX3xXexXc8xX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xX3xX55xX80xXdxX3xX7xX46xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX98xX6xX3xX1b8xX1aexX3xXexXbcxX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xX55xXdxX2bxX18xX3xX1exX17xX20xX18xX3xX4xXc8xX4xX3xX8dxXccxX3xX4xXdaxX53xX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xXexX3dxX53xXa3xX3xX1exX17xX20xX18xX3xX8dxXccxX3xX769xX2fxX2e4xX18xX3xXcxX1xX20xX18xX1xXa3xX3xX77fxX2bxX18xX3xX783xX1xX3dxX18xXa3xX3xX769xX2fxX2e4xX18xX3xXcxX1xX20xX18xX1xX3xXexX1xX6xX53xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX5xX46xX4xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xX30xX3xXexX255xX3xXexXdxX255xXbxX3xX18xX1xX2e4xX18xXa3xX3xXbxX1xX3dxX18xX3xX5xX2fxX47exX18xX19xXa3xX3xX1xX36xX80xX18xX19xX3xX7cxX5a4xX18xX3xX18xX19xX36xX37xXdxX3xX7cxX3dxX18xX3xXexX3daxXdxX3xXa5xXdxX3dfxX53xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX114xX18xX19xX3xX118xX119xX7fxX11bxX11cxX11dxX2xX11fxX3xXexX1xX46xX4xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX92xX1xX6xXdxX3xX1cxXc8xX17xX3xX30xX3xXexX255xXa3xX3xXexX2fxX3dxX18xX3xXexX1xX98xX3xX18xX19xX2fxX30xX2bxX18xX3xXexX600xX4xX3xX185xX604xX17bxX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX7xX600xXbxX3xX8dxX255xXbxX3xX55xXd1xX3xXexX16xX41xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX98xX6xX3xX18xX19xX36xX37xXdxX3xX7cxX3dxX18xX3xXexX16xX36xX80xX4xX3xX55xX20xX3xX7xX6xX2fxX3xX92xX1xXdxX3xXexXdxX2bxX53xX17bxX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xXa5xX28fxX18xX19xX3xX92xX653xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xXa3xX3xX1xX36xX80xX18xX19xX3xX7cxX5a4xX18xX3xX4xX20xXdxX3xXbxX1xX8axX18xX3xX53xX431xX53xX3xX1xX47exX3xX7xX428xX3xX7xX67fxX4xX3xX92xX1xX684xX10xX3xXa5xXdxX31xX18xX3xXexX68dxX17bxX3xX1cxX4ecxX17xX3xXa5xX4ecxX53xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX11dxX3xXexX16xX2e4xXexX3xXexX46xX3xXexX3daxXdxX3xX92xX1xX2fxX3xX55xX46xX4xX3xXexXdxX2bxX53xX3xX4xX1xX98xX18xX19xXe6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX17xX7cxX30xXaxX12xf08bxXcxeceexX30xX3xX55xX20xX17xX3xX4xXc8xX4xX3xXa5xX4exXexX3xXexXdxX2bxX53xX3xX55xX80xXdxX3xX7xX417xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xX92xX1xXc8xX4xX3xX18xX1xX6xX2fxXa3xX3xX146xX6xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX55xXdaxX3xX79xX2fxX30xX31xX18xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xX7x1220dxX3xXexX1xX20xX18xX1xX3xX5xX2e4xXbxX3xX4xXc8xX4xX3xXa5xX2e8xXdxX3xX1xXbcxX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX2bxX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX18xX19xX2fxX30xX31xX18xX3xXbxX1xXa24xX3xX1xX4exXbxXa3xX3xXa5xX4ecxX53xX3xX1cxX4ecxX17xX3x12818xX2fxX30xX3xXa5xXd1xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX105xX18xX19xX3xXexXc8xX4xX3xXbxX1xX114xX18xX19xXa3xX3xX4xX1xX417xX18xX19xX3xX7cxXd1xX4xX1xX136xX3xX783xX19xX17xX20xXdxX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xXexXdxX2bxX18xX3xX55xX6xX4xX4xXdxX18xX10xXa3xX3xXexX2fxX9dxXdxX3xXexX16xXa2xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xX4xX114xX18xX3xX4xX1xX2fxX18xX19xX3xXexX6xX30xX3xXbxX1xX114xX18xX19xXa3xX3xX4xX1xX417xX18xX19xX3xX7cxXd1xX4xX1xX3x12d7cxX3xX18xX1xXdxX431xX2fxX3xX1xX17xX3daxXexX3xXa5xX2e8xX18xX19xX3xXexX2fxX30xX2bxX18xX3xXexX16xX2fxX30xX431xX18xXa3xX3xX1xX4axX3xXexX16xX4exX3xX5xX46xX4xX3xX5xX36xX4exX18xX19xX3xXexX2fxX30xX255xX18xX3xXa5xX8axX2fxX3xX92xX1xXc8xX4xX3xX18xX1xX6xX2fx138ddxXa3xX3xX6xX18xX1xX3xX79xX17xX20xX18xX19xX3xX7fxX28fxX18xX3xX292xXdxX6xX18xX19xXa3xX3xX146xX41xX3xXexX1xX36xX3xX79xX2fxX30xX31xX18xX3xXa5xX17xX20xX18xX3xXcxX1xX36xX37xX18xX19xX3xX3bxX2fxX3dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxX255xXexX3xXexX1xX2bxX53xX136xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX284xX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xX1exXbcxX18xX1xX3xX292xXdxX6xX18xX19xX0xX5dxX1cxX12xX0xX5dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5dxXbxX12
Đình Giang