Quyết liệt, tập trung cao độ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 9
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Bão số 9 là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung. Với tính cấp thiết và nguy hiểm của cơn bão không cho phép chúng ta chủ quan; phải quyết liệt, tập trung cao độ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại mà bão số 9 gây ra.
e891x14503x12c97x12462x17523x104d5x1611dxf43bx158b3xX7x176fex163dcxf38bx1661bx132a0x11a1exX5x13810xXax188ccx146a4x156afx12014xebb4xXexX3xX5xXdx13277xXex11ec1xX3xXex10bfcxXbxX3xXex1050exX14x12a63x18a11xX3xX4xX6x18340xX3x10a3cx14a0bxX1dxX3xX1x14890xX26xX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xebcfxXbxX3xX26xX1xX3bxXexX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1xX32xXdxX3x181d9xX2bxX3x13b82x12e9dxX2bxX3xX7x15068xX3x164b1xX0xf349xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15443xX10xX6xX4dxXaxX12x170b6xX1x164ecxX3xXcxX1x12782xX3xXex1675fxf2cfxX26xX27xX3xXcxX24xfbfcxX26xX1xX3x12137x157cdxX26xX1xX3x1544bx1414exX26xX27xX3xX26xX1xX3bxX26xX3x15267xX32xX26xX1x175daxX3x118bexX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX5x17bfaxX3xX91xX2exXexX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX26xX1x119a5xX26xX27xX3xX4xf162xX26xX3xX50xX51xX2bxX3xX91xX32xX26xX1xX3xX26xX1xX3bxXexX3xX2dx154f3xX3xX50xX2exX3xeccexXa1xX2bxX3xX91xXdx150c5xX26xX3xXcxX24xX14xX26xX27x18771xX3x14595xX78xXdxX3xXex170a9xX26xX1xX3xX4xX3bxXbxX3xXexX1xXdxX16xXexX3xXcbxXa1xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdx171d5xX91xX3xX4xX74xX6xX3xX4xXb4xX26xX3xX50xX51xX2bxX3x15ea2xX1x1044exX26xX27xX3xX4xX1xX2bxX3xXbxX1x15b50xXbxX3xX4xX1x15aa9xX26xX27xX3xXexX6xX3xX4xX1xX74xX3xf431xX14xX6xX26x160c0xX3xXbxX1x11eadxXdxX3xX123xX14xX15xX16xXexX3xX5xXdxX1bxXexX1dxX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX26xX27xX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX2exX3xX2dxXf8xX3xX1xX32xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX2dxX16xX26xX3xX91x13747xX4xX3xXexX1xX3bxXbxX3xX26xX1xX3bxXexX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1xX32xXdxX3xX91xXa1xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX27xf6f2xX15xX3xX24xX6xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX0xXdxX91xX27xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXcbxXd9xX50xX6xX2bxXexX1xX6xX26xX1xX1xX2bxX6xXd9xXcbxX26xX59xX26xX10xec2exX7xX59x14874x13b47x140ffx16861xX59xX1bfxfd8dxX4dxX1bdxX1bdxX2xX1c0x18323xX1bexX1bexXexX1bfx11bb1xX1c3xX1cex128f4xX57xX57xX5xX2xXd9x16a84xXbxX27xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xX2dxXdxX3xX107xXdxXf8xX91xX3xXexX24xX6xX3xXexX1x15997xX4xX3xXexX16xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXex143b3xX4xX3xXbxX1x15a54xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xXexX32xXdxX3x10264xX14xX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX3xXcxX1x17910xX3xX13xX14xX6xX26xX27xX3x151c4xX82xXa1xX3x1407ax1124axX26xX27xf2ebxXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX82xX17fxX15xX3xX5xXa1xX3xX4xX1x148a4xX3xX2dxX32xX2bxX3xX4xX74xX6xX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xXexX32xXdxX3xX4xX14xX2exX4xX3xX1xX254xXbxX3xX27xXdxXafxX6xX3xX97xX6xX26xX3xf943xX1xX284xX3xX1xX14xX15xX3xXexXdxXd1xX26xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX25cxX2dxX70xX26xX27xX3xXexX32xXdxX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX264xX3xXcbxX78xXdxX3xX4xX22bxX4xX3xX50xX2exX1dxX3xX50xX6xX26xX1dxX3xX26xX27xXa1xX26xX1xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX91xXdxXd1xX26xX3xXcxX24xX14xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xXdxXd1xX14xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX1dxX3xX2c2xX1xXe0xX26xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX4xX88xX26xX27xX3xX26xX1xX77xX3xX97xX6xX26xX3xX2c2xX1xX284xX3xX2dxX32xX2bxX3xX13xX14xX55xX4xX3xX27xXdxX6xX3xXcbxXd1xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xXexX1xXdx16412xX26xX3xXexX6xXdxX3xXcbxXa1xX3xXexX83xX91xX3xX107xXdxX16xX91xX3xX4xX15bxX14xX3xX26xX32xX26xX3xX2dxX22bxX26xX1xX3xX27xXdxX22bxX3xX24xX3bxXexX3xX4xX6xX2bxX3xX7xX21fxX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xX4xX74xX6xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX91xXdxXd1xX26xX3xXcxX24xX14xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX50xX2exX1dxX3xX26xX27xXa1xX26xX1xX3xX4xX70xX3xX5xXdxX3acxX26xX3xX123xX14xX6xX26xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xX7xX261xX26xX3xX7xXa1xX26xX27xX3xX15bxX26xX27xX3xXbxX1xX70xX3xXcbxX78xXdxX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX1xXdxX1bxX26xX3xX26xX6xX15xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX26xX1xXdxX3acxX26xX1dxX3xX4dxX2bxX3xX2dxX17fxX15xX3xX5xXa1xX3xX4xXb4xX26xX3xX50xX51xX2bxX3xX4xX70xX3xX4xX77x16c90xX26xX27xX3xX2dxX2exX3xX91xX32xX26xX1xX3xXcbxXa1xX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xX15xXf8xX26xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX1dxX3xX5xX32xXdxX3xX2dxXdxX3xXcbxXa1xX2bxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX5xXdxX3acxX26xX3xXex11786xX4xX3xX50xX7exX3xX50xX51xX2bxX3xX5xX4cexXexX3xX1xX2bxXa1xX26xX1xX3xX1xXa1xX26xX1xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xXexX1xX495xXdxX3xX27xXdxX6xX26xX3xX27x1365axX26xX3xX2dxX17fxX15xX3xX2dxX51xX3xX27xX17fxX15xX3xX24xX6xX3xX26xX1xXdxXd1xX14xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1xX32xXdxX3xXcbxXd1xX3xXexXe0xX26xX1xX3xX91xX32xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xXexXa1xXdxX3xX7xX12bxX26xX3xX4xX74xX6xX3xX26xX1xX17fxX26xX3xX4dxX17fxX26xX1dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX3bxXexX3xX26xX77xX78xX4xX3xX26xX3acxX26xX3xX2dxXf8xX3xX1xX32xX26xX3xX4xX1xX16xX3xX2dxX16xX26xX3xX91xX15bxX4xX3xXexX1xX3bxXbxX3xX26xX1xX3bxXexX3xX26xX1xXafxX26xX27xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX4dxX2bxX3xX4xXb4xX26xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX5xX4f8xX26xX3xX26xXa1xX15xX3xX27xX17fxX15xX3xX24xX6xX1dxX3xX2dxX230xXdxX3xX1x13ba8xXdxX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX1dxX3xX2dxXb4xX26xX3xXcbxX7exX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX3xX26xX1xX17fxX26xX3xXex17a02xX26xX27xX3xX26xX27xX77xX495xXdxX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xX1xXb4xX26xX3xX26xXafxX6xX3xX2dxXf8xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX3xX4xX1xX55xX26xX27xX1dxX3xX15bxX26xX27xX3xXbxX1xX70xX3xXcbxX78xXdxX3xX50xX51xX2bxXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12x154d9xX260xX16xX14xX3xX4xX4f8xX26xX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX4xX70xX3xX1xX14xX15xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xXexX1xX3acxX91xX3xX7xX21fxX3xX4xX1xXdxX3xXcbxXdxX1bxX26xX1dxX3xX1x12e71xX3xXexX24xef3cxX3xX4xX74xX6xX3xX13xX14xX17fxX26xX3xX107xX1xX14xX3xX1c0xX1dxX3xX13xX14xX17fxX26xX3xX107xX1xX14xX3xX1bfxX1dxX3xX13xX14xX17fxX26xX3xX107xX1xX14xX3xX1c9xX3xXcbxXa1xX3xX91xX2exXexX3xX7xX55xX3xX2dxXb4xX26xX3xXcbxX7exX3xX123xX14xX17fxX26xX3xX2dxX2exXdxX3xX107xX1xX22bxX4xX3xX2dxXf8xX3xX27xXdxX118xXbxX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX1dxX3xX7xX261xX26xX3xX7xXa1xX26xX27xX3xXexX83xX91xX3xX107xXdxX16xX91xX3xX4xX15bxX14xX3xX26xX32xX26xX3xXcbxXa1xX3xX107xX1x17f47xX4xX3xXbxX1xX4cexX4xX3xX1xX20xX14xX3xX123xX14xX12bxX3xX91xX77xX6xX3xX50xX51xX2bx11085x14ae9xX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xX26xX1xX3bxX26xX3xX91xX32xX26xX1xX127xX3xX2dx156ebxX26xX27xX3xXexX1xX495xXdxX1dxX3xX6exX1xX70xX3xXexX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xX5xX77xX14xX3x114cexX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX1dxX3xX2dxXb4xX26xX3xXcbxX7exX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX4xX1xX118xX3xX73exX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX1dxX3xX107xX1xX109xX26xX27xX3xX2dxXf8xX3xX4dxX17fxX26xX3x144a8xX3xX5xX32xXdxX3xXexX24xX3acxX26xX3xX4xX22bxX4xX3xX5xX722xX26xX27xX3xX50x17867xX1dxX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX3xX27xX1xX10xX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xXcbxX10xX26xX3xX50xXdxXf8xX26xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX1xX12bxXdxX3xX2dxX12bxX2bxX127xX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX26xX1xX17fxX26xX3xX4dxX17fxX26xX3xX24xX6xX3xX107xX1xX59exXdxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdxXf8xX91xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX26xX1xXa1xX3xX107xX1xX109xX26xX27xX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX6xX26xX3xXexX2bxXa1xX26xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX107xX1xXdxX3xX50xX51xX2bxX3xX2dxXc6xX3xX50xX2exXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX623xXdbxX78xXdxX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX4xX1xX17fxX91xX3xXaxX1bfxX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX651xXaxX1dxX3xX4xX12bxX3xX1xX1bxX3xXexX1xX55xX26xX27xX3xX4xX1xXe0xX26xX1xX3xXexX24xX7exX1dxX3xX2dx135aaxX4xX3xX50xXdxX1bxXexX3xX5xXa1xX3xX97xX2exX3xX13xX14xX55xX4xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX97xX2exX3xX260xX109xX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxX1bxXbxX3xXcbxXa1xX3xX6exX1xX22bxXexX3xXexX24xXdxXf8xX26xX3xX260xX109xX26xX27xX3xXexX1xX109xX26xX1dxX3xX97xX2exX3x12b80xXdxX6xX2bxX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xXdbxX20xX26xX3xXexX12bxXdxX1dxX3xX97xX2exX3x1195bxX17fxX15xX3xX4dxX21fxX26xX27xX1dxX3xX97xX2exX3xXcxXa1xXdxX3xX2c2xX1xXe0xX26xX1xX1dxX3xX97xX2exX3xf389xX3xXexX16xXd9xXd9xXd9xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX5xX21fxX4xX3xX5xX77xX655xX26xX27xX3xX107xX1xX22bxX4xX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xXcbxXa1xX2bxX3xX4xX14xX2exX4xX1dxX3xX7xX22bxXexX3xX4xX22bxX26xX1xX3xX4x16d85xX26xX27xX3xX26xX1xX17fxX26xX3xX4dxX17fxX26xX3xXcbxXa1xX3xX4xX1xXe0xX26xX1xX3xX123xX14xX15xXd1xX26xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX2dxXf8xX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX3xXcbxXa1xX3xX107xX1xX6dexX4xX3xXbxX1xX4cexX4xX3xX1xX20xX14xX3xX123xX14xX12bxX1dxX3xX107xXf8xX3xX4xX12bxX3xX91xX77xX6xX3xX5xX88xX3xX7xX6xX14xX3xX50xX51xX2bxX6f5xX3xX6f6xX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xX15xX3acxX14xX3xX4xX4f8xX14xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12x12897xX77xX14xX3xX73exX3xXexX1xX3acxX91xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX1dxX3xX2dxXb4xX26xX3xXcbxX7exX3xXbxX1xX12bxXdxX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX4cexX4xX3xX107xX3acxX14xX3xX27xX254xXdxX1dxX3xX1xX77xX78xX26xX27xX3xX4dx128f6xX26xX3xX7xX55xX3xXexXa1xX14xX1dxX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX3xX4xX230xX26xX3xX5xX32xXdxX3xXexX24xX3acxX26xX3xX50xXdxXf8xX26xX1dxX3xX107xXf8xX3xX4xX12bxX3xXexXa1xX14xX3xX4xX22bxX3xX5xXa02xX26xX3xXexXa1xX14xX3xXcbxX20xX26xX3xXexX12bxXdxX3xX2dxXf8xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xX70xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX22bxXexX3xX24xX6xX3xX107xX1xX59exXdxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX12bxX26xX1xX3xX1xX77xX777xX26xX27xX3xX4xX74xX6xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xXd9xX3x1665dxX118xXexX3xX107xXdxX26xX1xX3xX26xX27xX1xXdxX1bxX91xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xXcbxXdxX1bxX4xX3xX26xX10xX2bxX3xX2dxX20xX14xX3xXexXa1xX14xX1dxX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX3xX107xX1xXdxX3xXcbxXa1xX2bxX3xX26xXb4xXdxX3xXexX24xX118xX3xfa66xX26xX3xXexX24xX22bxX26xX1xX3xX27xX17fxX15xX3xXcbxX6xX3xX2dxX20xXbxX1dxX3xX4xX1xX83xX91xX3xXcbxXa1xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1xX32xXdxX3xX26xX1xX77xX3xX777xX3x18179xX1xX22bxX26xX1xX3xX68xX230xX6xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2dxX17fxX15xXd9xX3xXcxX14xX15xX1bxXexX3xX2dxX55xXdxX3xX107xX1xX109xX26xX27xX3xX2dxXf8xX3xX26xX27xX77xX3xX4dxX17fxX26xX3xX777xX3xX5xX32xXdxX3xX4xX22bxX4xX3xX4xX1xX230xXdxX1dxX3xX5xX722xX26xX27xX3xX26xX14xX109xXdxX3xXexX24xX722xX26xX27xX3xXexX1xX74xX15xX3xX1xX12bxXdxX3xX7xX12bxX26xXd9xX3xX2c2xX1xX118xX3xX73exX3xX50xX12bxX2bxX3xXcbxX1bxX1dxX3xX4xX1x10d4exX26xX27xX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX26xX1xXa1xX3xX4x11240xX6xX1dxX3xX107xX1xX2bxX3xX50xX51xXdxX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX24xX83xX26xX1xX1dxX3xXexX24xX77xX495xX26xX27xX3xX1xX254xX4xX1dxX3xX50xX1bxX26xX1xX3xXcbxXdxX1bxX26xX3xXcbxXa1xX3xX1xX32xX3xXexX4f8xX26xX27xX3xXexX1xXdxX16xXexX3xX15xX16xX14xXd9xX3xXcxX1xX22bxX2bxX3xX4dx16a21xX3xX4xX22bxX4xX3xX4xX4f8xX26xX3xX4xXac0xX14xX3xX777xX3xX4xX22bxX4xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX24xX83xX26xX1xX1dxX3xX50xXdxXf8xX26xX3xX50xX22bxX2bxX1dxX3xX50xXdxXf8xX26xX3xX123xX14xX12bxX26xX27xX3xX4xX22bxX2bxX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX6xX26xX3xXexX2bxXa1xX26xX3xX107xX1xXdxX3xX50xX51xX2bxX3xX2dxX16xX26xXd9xXd9xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX260xX27xXa1xX26xX1xX3xX2dxXdxX1bxX26xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX26xX27xXa1xX26xX1xX3xX4xX70xX3xX5xXdxX3acxX26xX3xX123xX14xX6xX26xX3xX4xX1xX118xX3xX73exX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX2dxX77xX495xX26xX27xX3xX4dxX17fxX15xX3xXexX24xX14xX15xXd1xX26xX3xXexX12bxXdxX1dxX3xX2dxX86axX4xX3xX50xXdxX1bxXexX3xX5xXa1xX3xX2dxX77xX495xX26xX27xX3xX4dxX17fxX15xX3xXexX24xX14xX15xXd1xX26xX3xXexX12bxXdxX3xX1d1xX1bexX1bexX3xXaedxXdbxX3xX2dxXdxX3xX123xX14xX6xX3xX2dxX7exX6xX3xX50xXa1xX26xX3xX91xXdxXd1xX26xX3xXcxX24xX14xX26xX27xX1dxX3xXcxX17fxX15xX3xX260xX27xX14xX15xX3acxX26xXd9xX3xX2c2xX1xX118xX3xX73exX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX4xXb4xX3xX7xX777xX3xX7xX12bxX26xX3x15a96xX14xX3bxXexX1dxX3xX4dxX7exX4xX1xX3xXcbxX4cexX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xX107xX1xX14xX3xX4xX109xX26xX27xX3xX26xX27xX1xXdxX1bxXbxX1dxX3xX26xX1xXa1xX3xX91xX22bxX15xX1dxX3xXcd5xXe0xX3xX26xX27xX1xXdxX1bxXbxX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xX26xX1xXa1xX3xX1xXa1xX26xX27xX1dxX3xX107xX1xX22bxX4xX1xX3xX7xX32xX26xXd9xXd9xXd9xX3xX2c2xX3bxX91xX3xX26xX27xX77xX495xXdxX3xX4dxX17fxX26xX3xX24xX6xX3xX26xX27xX2bxXa1xXdxX3xX107xX1xXdxX3xX2dxX6xX26xX27xX3xX4xX70xX3xX50xX51xX2bxX127xX3xX4xX6dexXexX3xXexX284xX6xX3xX4xX17fxX15xX3xX4xX55xXdxX3xXexX24xX22bxX26xX1xX3xX2dxXf8xX3xX26xX27xX51xX3xX2dxXc6xX3xX5xXa1xX91xX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1xX32xXdxX3xXexXe0xX26xX1xX3xX91xX32xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xXexXa1xXdxX3xX7xX12bxX26xX3xX4xX74xX6xX3xX26xX1xX17fxX26xX3xX4dxX17fxX26xX3xX4xX88xX26xX27xX3xX26xX1xX77xX3xX5xXa1xX91xX3xX91xX3bxXexX3xX6xX26xX3xXexX2bxXa1xX26xX3xX27xXdxX6xX2bxX3xXexX1xX109xX26xX27xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX2c2xX1xX118xX3xX73exX3xX4xX22bxX4xX3xXexX1xX22bxXbxX3xX4xX6xX2bxX3xXcbxXa1xX3xX26xX1xXa1xX3xX4xXb6axX6xX3xX27xX4f8xX26xX3xX4xX22bxX4xX3xXexX1xX22bxXbxX3xX4xX6xX2bxXd9xX3xX13xX14xX6xX26xX3xXexX17fxX91xX3xX4xX1xX118xX3xXexX24xX254xX26xX27xX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX6xX26xX3xXexX2bxXa1xX26xX3xX1xX722xX3xX2dxX20xXbxX1dxX3xX2dxX3acxX3xX2dxXdxXd1xX14xXd9xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX3xXcbxXa1xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX4xX70xX3xX26xX1xXdxXd1xX14xX3xX1xX722xX3xX2dxX20xXbxX3xXbxX1xX12bxXdxX3xX24xXa1xX3xX7xX2bxX22bxXexX3xX4xX22bxX4xX3xX1xX722xX3xX2dxX20xXbxX1dxX3xX5xX77xX14xX3xX5xX77xX655xX26xX27xX3xXexXe0xX4xX1xX3xX26xX77xX78xX4xX3xXcbxXa1xX3xX4dxX21fxX3xX50xX22bxX2bxX1dxX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX22bxX26xX3xXcbxX20xX26xX3xX1xXa1xX26xX1xX3xX2dxXf8xX3xX2dxX12bxX91xX3xX50xX12bxX2bxX3xX6xX26xX3xXexX2bxXa1xX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX32xX3xX4dxX14xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX0xX7xXexX24xX2bxX26xX27xX12xX2c2xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xX15bxX26xX27xX3xXbxX1xX70xX3xX91xX77xX6xX3xX5xX88xX3xX7xX6xX14xX3xX50xX51xX2bxX1dxX3xX7xX32xXexX3xX5xX777xX3xX2dxX3bxXexX3xX777xX3xX91xXdxXd1xX26xX3xX26xX118xXdxX1dxX3xX26xX1xX3bxXexX3xX5xXa1xX3xXexX32xXdxX3xXcxX17fxX15xX3xX260xX27xX14xX15xX3acxX26xX0xX59xX7xXexX24xX2bxX26xX27xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX24xX77xX78xX4xX3xX2dxX70xX1dxX3xX50xX22bxX2bxX3xX4xX22bxX2bxX3xXcbxX78xXdxX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xX2c2xX1xXe0xX26xX1xX3xXbxX1xX74xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xX2dxX2bxXa1xX26xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xX4xX74xX6xX3xX2c2xX1xXe0xX26xX1xX3xXbxX1xX74xX3xXcbxXd1xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX1dxX3xX2dxX32xXdxX3xX4dxXdxX1bxX26xX3xXcxX6exX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX1dxX3xXexX284xX26xX1xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX1dxX3xX13xX14xX17fxX26xX3xX107xX1xX14xX3xX1d1xX1dxX3xXdbx104b5xX26xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX3xXcxX1xX77xX495xX26xX27xX3xXexX24xX21fxX4xX3xX97xX6xX26xX3xX2c2xX1xX284xX3xX2dxX32xX2bxX3xXcxX24xX14xX26xX27xX3xX77xXb4xX26xX27xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3acxX26xX3xXexX6xXdxX3xX2dxX51xX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xXexXdxX26xX3xXcbxXd1xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xX4xX1xX284xX3xX2dxX32xX2bxX1dxX3xX15bxX26xX27xX3xXbxX1xX70xX3xXcbxX78xXdxX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX777xX3xX4xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX127xX3xXexX83xX26xX1xX3xX1xX83xX26xX1xX3xX4dxXdx1636bxX26xX3xX50xXdxX16xX26xX3xX4xX74xX6xX3xX50xX22bxX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xXcbxXa1xX3xX4dxX21fxX3xX50xX51xX2bxX3xXexX1xX495xXdxX3xX27xXdxX6xX26xX1dxX3xX1xX77xX78xX26xX27xX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xX15xXf8xX26xX1dxX3xX4xX77xX495xX26xX27xX3xX2dxX2exX3xX107xX1xXdxX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX2dxXc6xX3xX50xX2exX3xXcbxXa1xX2bxX3xX91xXdxXd1xX26xX3xXcxX24xX14xX26xX27xX3xX4xX88xX26xX27xX3xX26xX1xX77xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xX4dxXdxX3xX4dxX495xXdxX1dxX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX4dxX17fxX26xXd9xXd9xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXdbxX101axX26xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX3xXcxX1xX77xX495xX26xX27xX3xXexX24xX21fxX4xX3xX97xX6xX26xX3xX2c2xX1xX284xX3xX2dxX32xX2bxX3xXcxX24xX14xX26xX27xX3xX77xXb4xX26xX27xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3acxX26xX3xXexX6xXdxX1dxX3xX1xX722xXdxX3xX2xX1c0xX1xX1bexX1bexX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX1dxX3xXcbxX7exX3xXexX24xXe0xX3xXexX17fxX91xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX4xX22bxX4xX1xX3xX50xX495xX3xX50xXdxXf8xX26xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX27xX51xXdxX3xX107xX1xX2bxX12bxX26xX27xX3xX1bfxX1c9xX1bexX107xX91xX127xX3xX27xXdxX70xX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1c0xX1dxX3xX2xX1bfxX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1c9xX1dxX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xX15xXf8xX26xX3xX1bdxX1bexX6f6xX1bdxX1d1xX107xX91xX59xX1xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xX77xX78xX26xX27xX3xXcxX17fxX15xX3xXcxX17fxX15xX3xX97xX6dexX4xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX87xX21fxX3xX50xX22bxX2bxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xXexX24xX3acxX26xX3xX50xXdxX16xX26xX3xX2dxX16xX26xX3xX2xX1bexX3xX27xXdxX495xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c3xX59xX2xX1bexX3xXcbxXa1xX3xXexX24xX3acxX26xX3xX2dxX3bxXexX3xX5xXdxXd1xX26xX3xXexX5c4xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX3xX2dxX16xX26xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX7x172f2xX3xX4xX70xX3xX27xXdxX70xX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX2xX1dxX3xX2xX1bdxX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1d1xX1dxX3xX7xX6xX14xX3xX2dxX70xX3xX7xX14xX15xX3xX15xX16xX14xX3xXexX1xXa1xX26xX1xX3xfbe8xXcxX260xX82xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX8afxXdxX70xX3xXexX24xX3acxX26xX3xX2dxX3bxXexX3xX5xXdxXd1xX26xX3xXexX5c4xX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX3xX2dxX16xX26xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX2xX6f6xX2xX1bdxX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1d1xXd9xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX3xX68xX14xX16xX1dxX3xX6exX1xX118xX3xX8e1xX3acxX26xX3xX4xX3bxXbxX3xX1c3xX1dxX3xX57xX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX2xXd9xX3xXaedxX2bxX26xX3xXcxX14xX91xX1dxX3xX8afxXdxX6xX3xX9c2xX6xXdxX3xX4xX3bxXbxX3xX1c9xX6f6xX1c3xX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1bexX127xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX97xX83xX26xX1xX1dxX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xXcxX24xX7exX1dxX3xX97xX6dexX4xX3xXaedxX1xX22bxX26xX1xX3xX68xX230xX6xX4xX3bxXbxX3xX1cexX6f6xX1c9xX1dxX3xX27xXdxX20xXexX3xX4xX3bxXbxX3xX2xX1bexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12x18952xX70xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xX26xX77xX78xX4xX3xX4dxX17fxX26xX27xX0xX7xXexX24xX2bxX26xX27xX59xX12xXexX5c4xX3xX1c9xX1dxX1d1xX3xX6f6xX3xX57xX1dxX1d1xX91xX3xXcbxX921xX26xX27xX3xX50xXdxXf8xX26xX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX3xX2dxX16xX26xX3xX6exX1xX118xX3xX8e1xX3acxX26xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX5c4xX3xX2dxX3acxX91xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX3xX6f6xX3xX1bdxX57xX59xX2xX1bexX1dxX3xXexX5c4xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX68xX14xX16xX3xX6f6xX3xX6exX1xX118xX3xX8e1xX3acxX26xX3xX91xX77xX6xX3xX1bdxX1bexX1bexX6f6xX1bfxX1bexX1bexX91xX91xX59xX2dxX655xXexX127xX3xX97xX6dexX4xX3xXcxX17fxX15xX3xX260xX27xX14xX15xX3acxX26xX3xX2xX1bexX1bexX6f6xX1bdxX1bexX1bexX91xX91xX59xX2dxX655xXexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX5c4xX3xX1bdxX1c3xX6f6xX1c0xX2xX59xX2xX1bexX1dxX3xX260xX6xX91xX3xX260xX27xX1xX1bxX3xX12e9xX26xX3xXcbxXa1xX3xX68xXa1xX3xXcx11017xX26xX1xX3xX91xX77xX6xX3xX1d1xX1bexX1bexX6f6xX1c9xX1bexX1bexX91xX91xX59xX2dxX655xXexXd9xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX6f6xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xXcxX24xX7exX3xX91xX77xX6xX3xX1bdxX1bexX1bexX6f6xX1bfxX1bexX1bexX91xX91xX59xX2dxX655xXexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX2c2xX22bxX4xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX12bxX26xX1xX3xX1xX77xX777xX26xX27xX3xX4xX74xX6xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xX2dxXd1xX14xX3xX2dxX51xX3xX5xX3acxX26xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX22bxX26xX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX4dxX17fxX26xX3xXcbxXa1xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX254xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX26xX27xX1xX284xX3xX1xX254xX4xXd9xX3xXcxX24xX2bxX26xX27xX3xX2dxX70xX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xXexX284xX26xX1xX3xXexX5c4xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX3xX68xX14xX16xX3xX2dxX16xX26xX3xX6exX1xX118xX3xX8e1xX3acxX26xX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX1bfxX1bfxX1c3xXd9xX1bexX1cexX1c9xX0xX7xXexX24xX2bxX26xX27xX59xX12xX26xX27xX77xX495xXdxX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdxXf8xX91xX127xX3xXexX1xX495xXdxX3xX27xXdxX6xX26xX3xX1xX2bxXa1xX26xX3xXexX1xXa1xX26xX1xX3xXcbxXa1xX2bxX3xX2xX1c9xX6f6xX2xX57xX1xX3xX4xX1xXdxXd1xX14xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX2c2xX4cexX3xXexX1xXf8xX1dxX3xXexX32xXdxX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX2xX1bdxX57xXd9xX2xX57xX1bfxX1dxX3xX26xX27xX77xX495xXdxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX1c9xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX127xX3xX2dxX16xX26xX3xX2xX1bfxX1xX3xX4xX921xX26xX27xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX2dxX51xX3xX1xX2bxXa1xX26xX3xXexX1xXa1xX26xX1xX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX1bfxX1bdxXd9xX57xX1d1xX1bexX3xX26xX27xX77xX495xXdxXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXcxX32xXdxX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX27xX51xXdxX3xX7xXb4xX3xXexX22bxX26xX3xX57xX1bfxXd9xX1bdxX1cexX57xX3xX26xX27xX77xX495xXdxX1dxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX1c9xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX127xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX57xX1cexXd9xX1d1xX2xX1c0xX3xX26xX27xX77xX495xXdxX1dxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX57xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX127xX3xX6exX1xX118xX3xX8e1xX3acxX26xX1bdxX1c9xXd9xX1cexX1d1xX1c0xX3xX26xX27xX77xX495xXdxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX1c9xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX127xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX3xX68xX14xX16xX3xX1cexX1c9xXd9xX1c3xX2xX1bdxX3xX26xX27xX77xX495xXdxX1dxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX1d1xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX127xX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX3xX1c0xX1bdxXd9xX1cexX1bdxX1cexX3xX26xX27xX77xX495xXdxX1dxX3xX4dxX21fxX3xX107xXdxX16xX26xX3xXcd5xX2bxX26xX27xX3xXexX24xX77xX78xX4xX3xX2xX1d1xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX2c2xX22bxX4xX3xXexX284xX26xX1xX3xXexX5c4xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX3xX68xX14xX16xX3xX2dxX16xX26xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX123xX14xX15xX16xXexX3xX2dxX7exX26xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX254xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX26xX27xX1xX284xX3xX1xX254xX4xX3xXexX5c4xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX68xXdxX1bxX26xX3xXexX32xXdxX1dxX3xX91xX2exXexX3xX7xX55xX3xX107xX1xX14xX3xX4dxX14xX3xX5xX7exX4xX1xX3xXexX20xXbxX3xXexX24xX14xX26xX27xX3xX2dxX109xX26xX27xX3xX107xX1xX22bxX4xX1xX3xX26xX1xX77xX3xX260xX1xX6xX3xXcxX24xX6xX26xX27xX3xX25cxXaedxX1xX22bxX26xX1xX3xX68xX70xX6xX264xX1dxX3xX13xX14xX15xX3xX260xX1xXb4xX26xX3xX25cxX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xXd9xXd9xXd9xX3xX4xX1xXe0xX26xX1xX3xX123xX14xX15xXd1xX26xX3xX2dxX7exX6xX3xXbxX1xX77xXb4xX26xX27xX3xX2dxX51xX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xXexXdxX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX107xX1xX22bxX4xX1xX3xX4dxX14xX3xX5xX7exX4xX1xX3xX50xXdxX16xXexX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xXexXdxX26xX3xXcbxXd1xX3xX50xX51xX2bxX3xX2dxXf8xX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX26xX27xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX3xXexX24xX22bxX26xX1xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xXdbxXd1xX3xXexXa1xX14xX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX1dxX3xX2dxX55xXdxX3xXcbxX78xXdxX3xXexXa1xX14xX3xX4xX22bxX1dxX3xX2dxX16xX26xX3xX2xX2xX1xX3xX26xX27xXa1xX15xX3xX1bdxX1c9xX59xX2xX1bexX3xX2dxX51xX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xX50xX22bxX2bxX1dxX3xX107xXdxXf8xX91xX3xX2dxX16xX91xX1dxX3xX1xX77xX78xX26xX27xX3xX4dxXa02xX26xX3xX4xX1xX2bxX3xX1bfxX1d1xXd9xX1bexX1bexX57xX3xXexXa1xX14xX59xX1bdxX1bdxX57xXd9xX1bdxX57xX1bexX3xX5xX6xX2bxX3xX2dxX2exX26xX27xX1dxX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xX2dxX70xX3xX2dxX51xX3xXexX1xX2bxX22bxXexX3xX24xX6xX3xX107xX1xX59exXdxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdxXf8xX91xX95xX3xX1bfxXd9xX1bexX1cexX2xX3xXexXa1xX14xX59xX1bdxX57xXd9xX1c9xX1bfxX1c3xX3xX5xX6xX2bxX3xX2dxX2exX26xX27xX127xX3xX26xX10xX2bxX3xX2dxX20xX14xX3xXexX32xXdxX3xX4xX22bxX4xX3xX50xX16xX26xX3xX1bfxX1bexXd9xX1c3xX1bexX1cexX59xX2xX57xX1c3xXd9xX1bfxX1bdxX1bfxX3xX5xX6xX2bxX3xX2dxX2exX26xX27xXd9xX3xX68xXdxX1bxX26xX3xX4xX230xX26xX3xXexX24xX2bxX26xX27xX3xXcbxX921xX26xX27xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdxXf8xX91xX2xX1bfxX1bdxX3xXexXa1xX14xX59xX2xXd9xX2xX2xX1c3xX3xX5xX6xX2bxX3xX2dxX2exX26xX27xX0xX7xXexX24xX2bxX26xX27xX59xX12xX25cxX777xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX264xXd9xX3xXcxX3bxXexX3xX4xX12bxX3xX4xX22bxX4xX3xXexXa1xX14xX3xX26xXa1xX15xX3xX2dxXd1xX14xX3xX2dxX51xX3xX26xX1xX20xX26xX3xX2dxX77xX655xX4xX3xXexX1xX109xX26xX27xX3xXexXdxX26xX3xXcbxXa1xX3xX2dxX6xX26xX27xX3xX4dxXdxX3xX4xX1xX14xX15xXf8xX26xX3xXexX24xX118xX3xXexX24xX22bxX26xX1xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX82xX55xXdxX3xXcbxX78xXdxX3xXexXa1xX14xX3xXcbxX20xX26xX3xXexX12bxXdxX1dxX3xXexXa1xX14xX3xXcbxX51xX26xX27xX3xX5xX6xXdxX1dxX3xX4xX22bxX4xX3xXexX284xX26xX1xX3xX2dxX51xX3xX4xX1xX284xX3xX2dxX32xX2bxX3xX1xX77xX78xX26xX27xX3xX4dxXa02xX26xX3xX26xX10xX2bxX3xX2dxX20xX14xX1dxX3xX24xX495xXdxX3xX107xX1xX59exXdxX3xX107xX1xX14xX3xXcbxX21fxX4xX3xX26xX27xX14xX15xX3xX1xXdxXf8xX91xXd9xX3xX2c2xX4cexX3xXexX1xXf8xX1dxX3xXexX32xXdxX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX3xX2xX1bfxX1bfxX3xXexXa1xX14xX3xX25cxX4xX12bxX26xX27xX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX95xX3xX1c9xX1bdxX127xX3xXcbxX7exX26xX1xX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX95xX3xX1bfxX1bfxX127xX3xXexX32xXdxX3xX4xX4f8xX14xX3xX4xX12bxX26xX27xX95xX3xX1bdxX1c3xX264xX127xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX3xX2xX3xXexXa1xX14xX3xX26xX10xX2bxX3xXexX32xXdxX3xX2c2xX921xX3xX9c2xX6xX2bxX3xX2c2xX1xXa1xX91xX127xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX1c9xX1c3xX3xXexXa1xX14xX3xX25cxXexXa1xX14xX3xX4xX20xXbxX3xX4xX12bxX26xX27xX3xX2xX1d1xX127xX3xXexXa1xX14xX3xX26xX10xX2bxX3xXbxX1xX6xX2bxX1bfxX1c3xX127xX3xXexX32xXdxX3xX4xX12bxX26xX27xX3xXdbxX88xX26xX27xX3xXa81xX109xX3xX2xX1d1xX264xXd9xX3xX2c2xX22bxX4xX3xXexX284xX26xX1xX3xXexX5c4xX3xXcxX1xX5c4xX6xX3xXcxX1xXdxX3acxX26xX3xX68xX14xX16xX3xX2dxX16xX26xX3xX97xX83xX26xX1xX3xX82xX7exX26xX1xX3xX2dxX51xX3xX4xX3bxX91xX3xX50xXdxXf8xX26xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX2bxX4dxX15xXaxX12xX13eaxX6xX14xX3xX4xX14xX2exX4xX3xX1xX254xXbxX1dxX3xX6exX1xX70xX3xXcxX1xX74xX3xXexX77xX78xX26xX27xX3xXcxX24xX7exX26xX1xX3xX82xX83xX26xX1xX3xX87xX88xX26xX27xX3xXcbxXa1xX3xX2dxX2bxXa1xX26xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xX4xX74xX6xX3xX2c2xX1xXe0xX26xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX2dxX51xX3xX2dxX16xX26xX3xX107xXdxXf8xX91xX3xXexX24xX6xX3xX4xX109xX26xX27xX3xXexX22bxX4xX3xXbxX1xX230xX26xX27xX1dxX3xX4xX1xX55xX26xX27xX3xX50xX51xX2bxX3xX7xX55xX3xX57xX3xXexX32xXdxX3xX248xX14xX3xXexX1xX14xX15xXd1xX26xX3xXcxX1xX254xX3xX13xX14xX6xX26xX27xX3xX25cxXcxX6exX3xX82xXa1xX3xX260xX261xX26xX27xX264xX3xXcbxXa1xX3xX107xX1xX12bxX2bxX3xX7xX32xXexX3xXexX32xXdxX3xX50xX495xX3xX50xXdxXf8xX26xX3xX2c2xXb6axX6xX3xX82xX32xXdxX3xX25cxXcxX6exX3xX68xX2exXdxX3xX12e9xX26xX1dxX3xXexX284xX26xX1xX3xX13xX14xX12bxX26xX27xX3xX260xX6xX91xX264xXd9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12e9xX14xXexX1xX2bxX24xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX4dxX6xX26xX27xX4xX2bxX26xX27xX7xX6xX26xXd9xXcbxX26xX0xX59xXbxX12
Theo dangcongsan.vn