Thêm 14 tỷ đồng nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đợt 2 năm 2017.
b124x146f5xd2adxce72xd467x16439xd1b0x100d4x16c51xX7x15504xdc71xe3c6xd9a0xb38fx14a30xX5x14d24xXaxefa0xXcxX1x1227exfadaxX3xX2x125ccxX3xXex11d68xX3xdb5ex10b32xc5a6x100daxX3xX20x12478xX20xX21xX3xX4xX6x13112xX3xX1xXdxcfebx1270exX3x14f32xX2fx1251cxX3xX4xX1xf065xX20xX3xX20xX2fxff65xXdxX3xX20xX3cxX20xX21xX3xX1x1325fxX0xfea0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2adxX10xX6x127fexXaxX12x11cb7xf7c0xX56xb44dx10587xd197x1700bxX3x1450cx124d9x17030xdc93xX3xXexcfedxX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX56x13ba0xX6xX3xc2abxd312xX6xX3xXbxX1xX15xX3xX59xX2fx14e39xX2exXexX3xXbxX1xX24xX20xX3xc499xc0eaxX3x114f2xXdxX20xX1xX3xXbxX1x11d7cxX3xXexX1xc90exX4xX3xX1xXdxX2exX20xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX7x10b5exX4xX1xX3xX1xdd08xX3xXex1573bx1336axX3xX20xX24xX20xX21xX3xX4xX6xX2axX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX1xX37xX20xX3xX20xX2fxX3cxXdxX3xX20xX3cxX20xX21xX3xX1xX45xX3xX1exXb1xXexX3x151f6xX3xX20xX37xX16xX3xXdbx14ff2xX2x13ce6x13adbxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX1exX75xe584xX3xX20xX1x11b20xX16xX3xXexX37xX20xX21xX3xX1xXdxX2exX2fxX3xX31xX2fxX33xX3xX4xX1xX37xX20xX3xX20xX2fxX3cxXdxX3xX20xX3cxX20xX21xX3xX1xX45xX3xX21xXdxX6xXdxX3xX1exX2ax1392exX20xX3xXdbxXe2xX2x142eaxX3x10cacxX3xXdbxXe2xXdbxXe2xX3xXexXb0xX15xX20xX3xX1ex14867xX6xX3xX8bx11567xX20xX3xXexX6axX20xX1xX102xX3xX64xX65xX66xX67xX3xXexX6axX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX56xX75xX6xX3xX1ex15bb0xX3xXbxX1xX15xX3xX59xX2fxX82xX2exXexX3xXbxX1xX24xX20xX3xX8bxX8cxX3xX8exXdxX20xX1xX3xXbxX1xX95xX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX2exX20xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX1xXadxX3xXexXb0xXb1xXe5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12xX0xXdxX16xX21xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX47xX47xXdxX78xXe5xX8bxX6xX2axXexX1xX6xX20xX1xX1xX2axX6xXe5xX78xX20xX47xX20xX10xb8a2xX7xX47xX2xXe4x122c8xX1daxX47xX19x1741exX59xXdbxX2xXdbxXe2xXe2xXe2xXe2xXexX2xXdbx111baxX136xXe4xX1dexX5xX2xXe5x15b37xXbxX21xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12xX66xX1xXdx1152axX2fxX3xX1xX45xX3xX4xX1xX37xX20xX3xX20xX2fxX3cxXdxX3xX1exb5d7xXb1xX4xX3xXexX1x1427bxX3xX1xX221x14a7dxX20xX21xX3xXexX79xX3xX4xX1xX95xX20xX1xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX8exX1xX2fxX82x13e51xX20xX3xX8exX1xX95xX4xX1xX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexXb0xXdx13e55xX20xX3xX4xX1xX37xX20xX3xX20xX2fxX3cxXdxX3xX20xX3cxX20xX21xX3xX1xX45xXe5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12x10ec4xX227xX3xXexX1xX252xX102xX3xX8exX241xX3xX1xX2axX130xX4xX1xX3xX21xXdxX6xX2axX3xX20xX37xX16xX3xXdbxXe2xX2xXe4xX3xXexX130xXdxX3xdea2xX2fxX82xX241xXexX3xX1exX145xX20xX1xX3xX7x1274cxX3xX19xX19xX1dexX47xX29fxX60xX138xX64xX65xX66xX67xX3xX20xX21xX149xX82xX3xX2xX1daxX47xXe2xXdbxX47xXdbxXe2xX2xXe4xX3xX4x11e59xX6xX3xX27cxX1xX2caxX3xXexX145xX4xX1xX3xX64xX65xX66xX67xX3xXexX6axX20xX1xX3xX5xX149xX3xX1daxXe2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xXe5xX3x104c2xXdxX20xX1xX3xXbxX1xX95xX3xX1exX167xX3xX4xccc6xXbxX3xX1exXb1xXexX3xX2xX3xXexX130xXdxX3xX29fxX2fxX82xX241xXexX3xX1exX145xX20xX1xX3xX7xX2abxX3xX19xX19xX1dexX47xX29fxX60xX138xX64xX65xX66xX67xX3xX20xX21xX149xX82xX3xX2xX1daxX47xXe2xXdbxX47xXdbxXe2xX2xXe4xX3xX5xX149xX3xX2xX136xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xXe5xX3xX2efxXdxX20xX1xX3xXbxX1xX95xX3xXbxX1xX24xX20xX3xX8bxX8cxX3xX1exXb1xXexX3xXdbxX3xX5xX149xX3xX2xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xXe5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12xX66xX21xX2fxX1fxX20xX3xX8exXdxX20xX1xX3xXbxX1xX95xX3xXexX79xX3xX20xX21xX2fxX1fxX20xX3xXcxXb0xX2fxX20xX21xX3xX221x12d3fxX20xX21xX3xXexX130xX16xX3xc502xX20xX21xX3xX8exXdxX20xX1xX3xXbxX1xX95xX3xXexX1xX99xX4xX3xX1xXdxX2exX20xX3xX29fxX2fxX82xX241xXexX3xX1exX145xX20xX1xX3xX136xXe2xX47xXdbxXe2xX2xX19xX47xX29fxX60xX138xXcxXcxX21xX3xX20xX21xX149xX82xX3xX19xX47xc571xX47xXdbxXe2xX2xX19xX3xX4xX2caxX6xX3xXcxX1xX2caxX3xXexX221x12f5exX20xX21xX3xX27cxX1xX95xX20xX1xX3xXbxX1xX2caxX3xXexX130xXdxX3xX27cxX3cxX20xX21xX3xX78xX37xX20xX3xX7xX2abxX3xXdbxXdbxX19xXe4xX47xX65xXcxX27cxX138xX66xX61xX66xX66xX3xX20xX21xX149xX82xX3xXdbxX2xX47xXe2xXdbxX47xXdbxXe2xX2xXe4xX3xX4xX2caxX6xX3xX65xX45xX3xXcxX149xXdxX3xX4xX1xX95xX20xX1xXe5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX2axX59xX82xXaxX12xX0xX8bxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX16xX7xX2axX138xX8bxXdxX59xXdxX138x16b43xX2axX20xXexX138xX1d5xX10xXdxX21xX1xXex128d5xX20xX2axXb0xX16xX6xX5xXaxX12xX61xX39bxX20xX3xX60x10e6cxX20xX1xX0xX47xX8bxX12xX0xX47xXbxX12