Chuyện  một gia đình hiếu học
(vhds.baothanhhoa.vn) - Về làng Kim Bôi, xã Đông Thanh (Đông Sơn) hỏi thăm nhà bà giáo Phương, hầu như ai cũng biết. Gia đình bà nổi tiếng với truyền thống hiếu học, là tấm gương trong nuôi dạy con cái nên người.
c718x10fefx12364xc907x16567xebc3xeb9ex132ebx104d0xX7x16a0fx13284xd301x118c1x16d94x12664xX5xceb4xXaxe67dx102bcxX1xff10xdcffx12edexca5dxX3x12798x150b7xXexX3x16987xXdxX6xX3x1461fxed82xX18xX1xX3xX1xXdxd65exX15xX3xX1x110a3xX4xX0x15fb8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124c9xX10xX6xdcbdxXaxX12xdff5x11bb1xX3xX5x145f7xX18xX1exX3x13152xXdxX1axX3x15ee6xeb3cxXdxcf89xX3x13fa6xdabaxX3x137c2xX52xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x153c5xX59xX52xX18xX1exX3x132a2x1529dxX18xfd53xX3xX1x148ddxXdxX3xXexX1x10a72xX1axX3xX18xX1xX49xX3x1075dxX49xX3xX1exXdxd69bx142f8xX3x14e4exX1x155c5xX6bxX18xX1exX54xX3xX1xf167xX15xX3xX18xX1xX86xX3xX6xXdxX3xX4x12ce7xX18xX1exX3xX7cxXdxX29xXexe8dexX3xeef4xXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX7cxX49xX3xX18x14bc0xXdxX3xXexXdxX29xX18xX1exX3x133e5x14c92xXdxX3xXex12a89xX15xX16xX46xX18xX3xXexX1xee84xX18xX1exX3xX1xXdxX29xX15xX3xX1xX2dxX4xX54xX3xX5xX49xX3xXexefaexX1axX3xX1exX86xX6bxX18xX1exX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX18xX15xX52xXdxX3xX42x1404cxX16xX3xX4xX82xX18xX3xX4xX81xXdxX3xX18xf9c7xX18xX3xX18xX1exX86x13d16xXdxXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xX0xXdxX1axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xXexX1xX15xX1axX7cxX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxd7c7xXdxX42xXexX1xf8e3xX3xfae3xfbeexX144xXbxX56x12434xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX141xX3x11cb9xfdc5xX2xXbxX56xX148xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX30xX30xXdxXb8xXa0xX7cxX6xX82xXexX1xX6xX18xX1xX1xX82xX6xXa0xXb8xX18xX30xX18xX10xX13cxX7xX30xf580xX2xX2xX153xX30xX2xX153xX153xX42x13aa3xX144x14f5bxX2xX143xX152xX183xXexdaabxX181xX183xX144xX183xX5xX144xXa0x14bd8xXbxX1exd606xXbdxX9xX2xX189xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX1xX2dxX4xXaxX3xX13cxXdxX42xXexX1xX9xXaxX143xX144xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX152xX153xX2xXaxX3xX30xX12x1249bxX1xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xd870xX6xX3xX45xX75xX18xX3x11531xe46bxXdxX3xX4xX1x113edxXbxX3x16a6fxX18xX1xX3xX5xX86xX15xX3xX18xXdxX17xX1axX3xX4xX1ebxX18xX1exX3xXb8xd8f7xX3xXb8xX49xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX82xX18xX54xX3xX4xX1xX81xX15xX3x16281xX1xXdxX3xX4x1262fxX18xX3xX7xXc5xX18xX1exXa0xX3xX64xed0exX18xX1xX3xX42xX82xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX4xX15xX18xX1exX3xX4xXd7xXbxX6dxX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xfac2xX3xX143xX3xX4x11441xX3xX18xX1x1493dxX18xX0xX30xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX1daxX75xX1axX3xX18xX6xX16xX54xX3xX7cxX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX1daxX1exX15xX16x133f1xX18xX3xXcxX1x11821xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX22xX57xX3xX7cxX86xXb9xX4xX3xX7xX6xX18xX1exX3xXexX15xXafxXdxX3xX143xX181xXa0xX3xXcxX1xXd7xX16xX3xX219xX1xX81xX4xX1xX3xX22xX29xX18xX54xX3xX7cxX49xX3xX4xXd7xXexX3xX1xX1bxXbxX3xX4xX6xX15xX3xXexXbdxX8dxX15xX3xX7xX6xX18xX1exX3xX1axX1bxXexX3xX7cxXf8xX18xX3xXbdx10b6fxXdxX3xX5xXd7xX16xX3xX18xX86xXb9xX4xX3xX1axXfexXdxX3xX219xX1xX81xX4xX1xXa0xX3xX1daxX1xfbc7xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1exX1xX46xX54xX3xX7cxX49xX3xX7cxdb7dxX18xX1exX3xXexXbdxX8dxX1axX3xX18xX1exX273xX1axX54xX3xX1xX86xXb9xX18xX1exX3xX1axX317xXexX3xXb8xX46xX3xX18xX6bxXdxX3xX22x10630xXexX3xX42xXdxX3xX1f3xX18xX1xX3xX4x1211cxX6xX3xX4xX1xX2fexX18xX1exX3xX26axX3xX18xX1xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX1e3xX6xX3xX45xX75xX18xX3xX1eaxX1ebxXdxX54xX3xX22xX57xX3xX1axXd7xXexX3xX4xX81xX4xX1xX3xX22xX273xX16xX3xX178xX3xX18xX75xX1axXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX51xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xXexffd8xX18xX1exX3xX5xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xXcxXbdxX86xXfexX18xX1exX3xXcxXdxfa78xX15xX3xX1xX2dxX4xX3xX59xX52xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xXa0xX3xX13xX1xX2fexX18xX1exX3xX7cxX49xX3xX18xXafxXdxX3xXexXdxX29xX18xX1exX3xX5xX49xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xXexX273xX1axX3xX1xX15xX16xX29xXexX3xXb8xXb9xXdxX3xX18xX1exX1xX46xXa0xX3x1334dxX153xX3xX18xX75xX1axX3xX4xX52xX18xX1exX3xXexX81xX4xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX18xX1exX49xX18xX1xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX42xX1f0xX4xX3xXexX1xX23xX3xX1exX8dxX18xX3xX178xX144xX3xX18xX75xX1axX3xX52xX18xX1exX3xX5xX49xX1axX3x12d47xX15xX1f3xX18xX3xX5x1279dxX3xf83dxX3xX18xX1xXdxX46xX15xX3xXexXbdxX86xXfexX18xX1exX3xX1xX2dxX4xX3xXexXbdxXf8xX18xX3xX22xX2adxX6xX3xX7cxX49xX18xX3xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX59xX52xX18xX1exX3xX6axX6bxX18xXa0xX3xX51xX49xX3xXexXbdxX1f3xXdxX3xX5xX21exX18xX1exX141xX3xfc4bxX51xXc5xX3xX4xX1xX2fexX18xX1exX3xXexX52xXdxX3xX5xX49xX3xXexX1xX8dxX16xX3xX22xX2fexX3xX18xX1xX82xXa0xX3xXa2xXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX4xX1xX2fexX18xX1exX3xXb8xXc5xX18xX3xX18xX46xX18xX3xX18xX29xXbxX3xX1exXdxX6xX3xXbxX1xX82xX18xX1exX54xX3xX52xX18xX1exX3xX18xX1xX49xX3xXexX52xXdxX3xX4xX98xX18xX1exX3xX5xX49xX3xX18xX1xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX18xXf8xX18xX3xXb8xX46xX3xX7xX6xX15xX3xX18xX49xX16xX3xX4xX1x11883xX18xX1exX3xXexX52xXdxX3xX4xed8fxX3xX22xXdxX46xX15xX3xX219xXdxX17xX18xX3xXexX1xX15x11842xX18xX3xX5xX206xXdxX3xX1xX6bxX18xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX42xX1f0xX4xX3xX4xX82xX18xX3xX4xX81xXdx11dbaxXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xXcxXbdxX82xX18xX1exX3xX219xX458xX3x10055xX4xX54xX3xX7cxX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX219xX1xX52xX18xX1exX3xX452xX15xXf8xX18xX3xX18xX1xeb1axX18xX1exX3xX18xX75xX1axX3xXexX1xX81xX18xX1exX3xX219xX1xXc5xX18xX3xX219xX1xX513xX54xX3xX219xX1xXdxX3xX52xX18xX1exX3xX7cxX49xX3xX18xX15xX52xXdxX3xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xX75xX18xX3xX1xX2dxX4xX54xX3xX4xX1xXd7xXexX3xX4xX1xX2fexX18xX1exX3xX18xX1xX588xX18xX1exX3xXexX1xXdxX29xX15xX3xXexX1xXc5xX18xX54xX3xX4xX81xXdxX3xX75xX18xX3xX4xX81xXdxX3xX1axX34cxX4xX3xX4xX21exX18xX3xX4xX1xX86xX6xX3xX22xX357xXa0xX3xXa2xXdxX1f3xX18xX1exX3xX42xXecxX16xX3xXexXbdxXf8xX18xX3xX5xXb9xXbxX54xX3xXb8xX46xX3xX18xX1xX49xX3xX7cxX49xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX5xXecxXdxX3xXexX1xXf8xX1axX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX4xX1xXecxX16xX3xX4xX1xX206xX3xX22xX3ccxX3xX5xX82xX3xXexX82xX6xX18xX3xX4xX15xX1bxX4xX3xX1axX86xX15xX3xX7xXdxX18xX1xXa0xX3xX4dxX1xX513xX3xX219xX1xX75xX18xX3xX5xX49xX3xXb8xX522xX16xX3xX18xX1xX86xX18xX1exX3xX1xX6xXdxX3xX52xX18xX1exX3xX7cxX49xX3xXb8x102d2xX18xX3xX22xX1bxX18xX1exX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xX18xX1xX6xX15xX54xX3xX4xXc5xX3xX1exX317xX18xX1exX54xX3xX18xX32bxX3xX5x165ddxX4xX3xXb8xX86xX206xXexX3xX452xX15xX6xX3xX22xX3ccxX3xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xX219xX1xX52xX18xX1exX3xX6xXdxX3xX7cxX2adxX3xXexX1xXdxX17xXexX3xXexX1xX21exXdxXa0xX3x13d71xX15xX6xX18xX3xXexXbdxX2dxX18xX1exX3xX5xX49xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX82xX18xX3xXbxX1xX1f3xXdxX3xX22xX86xX206xX4xX3xX22xX29xX18xX3xXexXbdxX86xXfexX18xX1exX54xX3xX1xX2dxX4xX3xX4xX82xX18xX3xX4xX1xX588xX3xXb8xX49xX3xX1xX2dxX4xX3xX5xX49xX1axX3xX18xX1exX86xXfexXdxXa0xX3xX45xX46xX3xX7xX6xX15xX3xX18xX49xX16xX54xX3xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xX4xX357xX6xX3xX52xX18xX1exX3xX7cxX49xX3xX22xX46xX15xX3xX22xX32bxX3xX22xXecxXexX54xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXexX49xXdxXa0xX3xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xX5xX49xX3xX143xX3xX4xX26fxX3xX18xX1xX273xX18xX3xX45axX3xX4xX81xX4xX3xXexXbdxX86xXfexX18xX1exX3xX22xXecxXdxX3xX1xX2dxX4xX3xX5xXb9xX18xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX18xX86xXb9xX4xX3xXb8xX49xX3xX452xX15xXc5xX4xX3xXexX29xXa0xX3xX3fxX2dxX3xX22xX46xX15xX3xX22xX57xX3xXexXbdxX86xX45axX18xX1exX3xXexX1xX49xX18xX1xX54xX3xX4xX513xX3xX7xX695xX3xX18xX1exX1xXdxX17xXbxX3xXb8xX588xX18xX1exX3xXb8xX49xX18xX1exX54xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX22xX513xX3xX4xX513xX3xX2xX3xX22xXecxXdxX3xXexX81xX54xX3xX416xX3xXexX1xX86xX206xX18xX1exX3xXexX81xX54xX3xX178xX3xX219x14b39xX3xX7xX86xX3xXb8xX49xX3xX178xX3xX1exXdxX1f3xX18xX1exX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xX22xXecxXdxX3xX1xX2dxX4xXa0xX3xXcxXbdxX82xX18xX1exX3xX7xXc5xX3xX2xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX1xX81xX15xX3xX18xX1bxXdxX54xX3xX18xX1exX82xXecxXdxX54xX3xX1xXdxX17xX18xX3xX4xX513xX3xX183xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX22xX57xX3xXexXc5xXexX3xX18xX1exX1xXdxX17xXbxX3xX22xXecxXdxX3xX1xX2dxX4xX54xX3xX4xX513xX3xX4xX52xX18xX1exX3xX75xX18xX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX5xX49xX1axX3xXafxX18xX3xX22xX2adxX18xX1xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7x12630xX3xXb8xX46xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1exX1xX46xX54xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX2dxX4xX3xX4xX357xX6xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX82xX18xX54xX3xX7cxX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX219xX1xX52xX18xX1exX3xX1exXdxXd7xX15xX3xX22xX86xX206xX4xX3xX18xXdxX46xX1axX3xXexX695xX3xX1xX49xX82xXa0xX3x13006xX18xX3xX5xXecxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX98xX3xX5xX49xX3xX18xX1xX23xX18xX3xX5xXecxXdxX3xX1axX1bxXexX3xX4xX15xX1bxX4xX3xX1xX49xX18xX1xX3xXexXbdxX23xX18xX1xX3xX1exXdxX6xX18xX3xX219xX1xX513xX54xX3xX18xX1xX588xX18xX1exX3xXexX1xX81xX18xX1exX3xX18xX1exX49xX16xX3xX4xX1xX317xXexX3xX4xX1xXdxX15xX54xX3xX22xX1ebxX1axX3xX7cxX2dxX4xX3xX18xX15xX52xXdxX3xX143xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xX75xX18xX3xX1xX2dxX4xX54xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xX18xX1exX86xXfexXdxXa0xX3xX45xX522xX16xX3xX18xXf8xX18xX54xX3xX42xX1ebxX3xX5xX49xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX56xX86xX6xX3xX18xX1xX317xX4xX3xX5xXecxXdxX54xX3xX18xX1xX86xX18xX1exX3xX18xX1xX588xX18xX1exX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xX452xX15xX1f3xX3xX1axX49xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX7cxX49xX3xX22xXecxXexX3xX22xX86xX206xX4xX54xX3xX22xX29xX18xX3xX1xX52xX1axX3xX18xX6xX16xX54xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX42xX273xX18xX3xX45axX3xX5xX49xX18xX1exX3xX4dxXdxX1axX3xX51xX52xXdxX3xXb8xX675xX18xX3xX5xXd7xX16xX3xX22xX513xX3xX5xX49xX1axX3xX1exX86xX6bxX18xX1exX3xX22xX3ccxX3xX22xX1bxX18xX1exX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xX4xX82xX18xX54xX3xX4xX1xX81xX15xX3xX1xX2dxX4xX3xX1xX49xX18xX1xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX4dxX1xX52xX18xX1exX3xXexXecxX82xX3xX81xXbxX3xX5xX695xX4xX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX1xX2dxX4xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX82xX18xX0xX30xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX45xXb9xXdxX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xXexX1xX568xX3xX153xX54xX3xX84xX1xX513xX3xX1xXdxX17xX15xX3xXexXbdxX86xX45axX18xX1exX3xXcxXbdxX86xXfexX18xX1exX3xX13xX6xX82xX3xX22x12dfdxX18xX1exX3xX1daxX1exX1xX46xX3xX4xX52xX18xX1exX3xX18xX1exX1xXdxX17xXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX3fxX513xX6xX54xX3xX6xX18xX1xX3xX1e3xX6xX3xX1daxX1exX2dxX4xX3xXcxX15xXd7xX18xX54xX3xX7cxXc5xX3xX1ax1313fxX3xX5xX49xX3xXexXd7xX1axX3xX1exX86xX6bxX18xX1exX3xXb8xX46xX3xX22xXecxX82xX3xX22xX568xX4xX3xXb8xX49xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX8dxX18xX3xX4xXc5xX18xX1exX3xX1xXdxX29xX18xX3xX1xX29xXexX3xX1axX23xX18xX1xX3xX4xX1xX82xX3xX7xX695xX3xX18xX1exX1xXdxX17xXbxX3xXexXbdxX2fexX18xX1exX3xX18xX1exX86xXfexXdxXa0xX3x15d23xX18xX1xX3xX18xX1xXb9xX3xX5xXecxXdxX141xX3xX498xX51xXc5xX3xX1axXad6xX3xXexX52xXdxX3xX5xX49xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX18xX1exX1xXdxXf8xX1axX3xX219xX1xX317xX4xX3xX18xX1xX86xX18xX1exX3xX4xX1xX86xX6xX3xX7cxX6xX82xX3xX1exXdxXfexX3xX22xX81xX18xX1xX3xX4xX82xX18xXa0xX3xX13xX513xX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX1exX23xX3xX219xX1xX52xX18xX1exX3xXb8xX3b2xX6xX3xX5xX21exX18xX1exX54xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xX3xX4xX98xX18xX1exX3xX1exX2dxXdxX3xX1axXd7xX16xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX1axX3xX5xXecxXdxX3xXbxX1xX273xX18xX3xXex15ffexX4xX1xX54xX3xX18xX1xX317xX4xX3xX18xX1xX45axX3xX18xX1xXad6xX3xX18xX1xX49xX18xX1exXa0xX3xX59xXc5xXdxX3xXb8xXb9xXdxX3xXb8xXdxX17xX4xX3xX1xX2dxX4xX54xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xX3xX22xX3ccxX3xX4xX1xX50axX18xX1exX3xXexX52xXdxX3xX4xX1xX357xX3xX22xX1bxX18xX1exX54xX3xX219xX1xX52xX18xX1exX3xXexXecxX82xX3xX81xXbxX3xX5xX695xX4xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX82xX18xX3xX4xX81xXdxXa0xX3xX1daxX1xX86xX18xX1exX3xX6xX18xX1xX3xX10xX1axX3xX5xX15xX52xX18xX3xXexX695xX3xX458xX3xXexX1xX568xX4xX3xXb8xX49xX3xXexX695xX3xX1exXdxX81xX4xX3xX1xX2dxX4xXa0xX3xX4dxX1xX52xX18xX1exX3xXbxX1xX1f3xXdxX3xX52xX18xX3xX18xX1exX1x112c7xX82xX3xX219xX3ccxX3xX219xX1xXafxX3xX18xX1xX86xX18xX1exX3xX18xX1xXb9xX3xX5xXecxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX56xX86xX6xX54xX3xX4xX513xX3xX452xX15xX57xX18xX1exX3xXexX1xXfexXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX42xX49xXdxX3xXexX1xXdxX29xX15xX3xX1exXecxX82xX3xX4xX1xf5b0xX3xX75xX18xX3xX219xX1xX82xX6xXdxX54xX3xX75xX18xX3xX7xX317xX18xX54xX3xX18xX1xX86xX18xX1exX3xX5xX50axX4xX3xX18xX49xX82xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xX3xX4xX98xX18xX1exX3xX22xX1bxX18xX1exX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xX18xX1exX1xXc57xX82xX3xX4xX1xX82xX3xX7xXecxX4xX1xX54xX3xXbdxX81xX4xX1xX3xX4xX1xX82xX3xXexX1xX6bxX1axX54xX3xXbxX1xX1f3xXdxX3xX1exXdxX588xX3xX1exX23xX18xX3xX18xX46xX18xX3xX18xX29xXbxX3xX1exXdxX6xX3xXbxX1xX82xX18xX1exXaxXa0xXa0xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xXb2bxX18xX1xX3xXcxX15xXd7xX18xX3xX4xX1xX82xX3xX7cxXdxX29xXexX3xXexX1xXf8xX1axX54xX3xX1xXdxX17xX18xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX22xXecxXdxX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX513xX3xX2xX2xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX82xX18xX3xXexX1xX10xX82xX3xX18xX1exX1xX46xX3xX4xX357xX6xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xXa0xX3xXcxXbdxX82xX18xX1exX3xX143xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX1axX3xXexX1xX23xX3xX152xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX4xX52xX18xX1exX3xXexX81xX4xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX18xX1exX49xX18xX1xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX42xX1f0xX4xX3xX64xX178xX3xX1exXdxX1f3xX18xX1exX3xXb8xXdxXf8xX18xX3xX22xXecxXdxX3xX1xX2dxX4xX54xX3xX178xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX5xX49xX1axX3xX452xX15xX1f3xX18xX3xX5xX458xX6dxX3xX4xX21exX18xX3xX5xXecxXdxX3xX5xX49xX3xX4xX82xX18xX3xX42xX273xX15xX54xX3xXbdxX3ccxX3xX4xX98xX18xX1exX3xX1exX317xX18xX3xX7cxX513xX3xXb8xXb9xXdxX3xX18xX1exX1xX46xX3xX1exXdxX81xX82xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12x1455fxX57xX3xX59xX52xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXafxXdxX3xXexXdxX29xX18xX1exX3xX5xX49xX3xX22xXd7xXexX3xX1xX2dxX4xXa0xX3xXcxX1xXfexXdxX3xXbxX1xX82xX18xX1exX3xX219xXdxX29xX18xX54xX3xX59xX52xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX22xX57xX3xX22xX513xX18xX1exX3xX1exX513xXbxX3xX143xX3xX7cxX522xX4xX3xX22xXecxXdxX3xX219xX1xX82xX6xX3xXb8xX49xX3xX1xX6bxX18xX3xX416xX144xX3xX4xX26fxX3xX18xX1xX273xX18xX3xX4xX1xX82xX3xX22xXd7xXexX3xX18xX86xXb9xX4xXa0xX3xXcxX1xX10xX82xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX219xXf8xX3xX4xX1xX86xX6xX3xX22xX8dxX16xX3xX22xX357xX54xX3xXexXbb4xX18xX1xX3xXexX3b2xX3xX18xX75xX1axX3xX2xX183xX153xX189xX3xX22xX29xX18xX3xX18xX6xX16xX54xX3xX56xX57xX3xX59xX52xX18xX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX513xX3xX219xX1xX82xX1f3xX18xX1exX3xX189xX144xX3xX18xX1exX86xXfexXdxX3xX5xX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX7xX86xX54xX3xXbxX1xX513xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX7xX86xX54xX3xXexXdxX29xX18xX3xX7xf705xX54xX3xXexX1xXecxX4xX3xX7xXf1fxX3xXb8xX49xX3xX1xX49xX18xX1exX3xXexXbdxX75xX1axX3xX4xX26fxX3xX18xX1xX273xX18xXa0xX3xXcxXbdxX82xX18xX1exX3xX22xX513xX54xX3xX42xX21exX18xX1exX3xX1xX2dxX3xX1e3xX6xX3xX4xX513xX3xX22xX513xX18xX1exX3xX1exX513xXbxX3xX5xXb9xX18xX3xX4xX1xX82xX3xXexXbdxX15xX16xX46xX18xX3xXexX1xXc5xX18xX1exX3xX1xXdxX29xX15xX3xX1xX2dxX4xX3xX22xX2adxX6xX3xXbxX1xX86xX6bxX18xX1exXa0xX3xX8e0xX18xX1exX3xX1daxX1exX15xX16xX2a8xX18xX3xXcxX1xX49xX18xX1xX3xX1eaxX52xX18xX54xX3xX13xX1xX357xX3xXexX2adxX4xX1xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4dxX1xX15xX16xX29xX18xX3xX1xX2dxX4xX3xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX59xX52xX18xX1exX3xX6axX6bxX18xX54xX3xX4xX1xX82xX3xX7cxXdxX29xXexX141xX3xX498xX1daxX1xX317xX4xX3xX22xX29xX18xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX52xX18xX1exX3xX1e3xX6xX3xX45xX75xX18xX3xX1eaxX1ebxXdxX3xXb8xX49xX3xX7cxX49xX3xX1daxX1exX15xX16xX2a8xX18xX3xXcxX1xX2adxX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX5xX49xX3xX18xX513xXdxX3xX22xX29xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xXb8xX75xX18xX3xX1xX513xX6xX54xX3xXexXbdxXbb4xX3xXexX1xX568xX4xX54xX3xX1axX1bxXexX3xXexXd7xX1axX3xX1exX86xX6bxX18xX1exX3xX4xX1xX82xX3xX18xX1xXdxX46xX15xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX1xX2dxX4xX3xXexX522xXbxXa0xX3xX13xX81xX4xX1xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX42xX1f0xX4xX3xX4xX82xX18xX3xX4xX357xX6xX3xX52xX18xX1exX3xX7cxX49xX3xXb8xX675xX18xX3xX22xX86xX206xX4xX3xX18xX1xX317xX4xX3xX22xX29xX18xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX4xX81xX4xX3xX4xX15xX1bxX4xX3xX1exX34cxXbxX3xX1axX34cxXexX3xX42xX21exX18xX1exX3xX1xX2dxX3xX22xX8dxX15xX3xX56xX15xX273xX18xX54xX3xX1xX1bxXdxX3xX18xX1exX1xX2adxX3xX219xX1xX15xX16xX29xX18xX3xX1xX2dxX4xXaxXa0xXa0xXa0xX3xXa2xXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX7cxX49xX3xX1exXdxX81xX82xX3xX84xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xX4xX98xX18xX1exX3xXexX1xX86xXfexX18xX1exX3xX56xX15xX16xXf8xX18xX3xXexXbb4xX4xX1xX3xX4xX695xX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1exXdxX6xX3xX4xX81xX4xX3xXbxX1xX82xX18xX1exX3xXexXbdxX49xX82xX3xX4xX357xX6xX3xX5xX49xX18xX1exX54xX3xX56xX57xXa0xX3xX59xX34cxX4xX3xX7cxXdxX17xXexX54xX3xXexXbdxX82xX18xX1exX3xX4xX1xX86xX6bxX18xX1exX3xXexXbdxX23xX18xX1xX3xX56xX273xX16xX3xX42xX695xX18xX1exX3xX18xX52xX18xX1exX3xXexX1xX52xX18xX3xX1axXb9xXdxX54xX3xX1exXdxX6xX3xX22xX23xX18xX1xX3xX7cxX49xX3xX22xX57xX3xX22xX513xX18xX1exX3xX1exX513xXbxX3xX1xX49xX18xX1exX3xX4xX1xX1f0xX4xX3xX1ax15f2fxXexX3xXb8xX15xX52xX18xX1exX3xX22xXd7xXexX3xX22xX3ccxX3xX5xX49xX1axX3xX22xX86xXfexX18xX1exX3xX1exXdxX6xX82xX3xXexX1xX52xX18xX1exX3xX18xX52xX18xX1exX3xXexX1xX52xX18xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX12xX51xXc5xX3xX1axXad6xX3xX5xX49xX3xXexXd7xX1axX3xX1exX86xX6bxX18xX1exX3xX22xX3ccxX3xX4xX82xX18xX3xX4xX81xXdxX3xX1xX2dxX4xX3xXexX522xXbxXa0xX3xX13xX82xX18xX3xX4xX81xXdxX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xX22xXecxXexX3xX5xX49xX3xX18xXdxX46xX1axX3xXexX695xX3xX1xX49xX82xX3xX4xX357xX6xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xXa0xX3xXcxX52xXdxX3xX18xX1xXb9xX3xX22xX29xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX88axX3xX4xX357xX6xX3xX6xX18xX1xX3xX1e3xX6xX3xX1daxX1exX2dxX4xX3xXcxX15xXd7xX18xX141xX3xX498xX45xX46xX3xX7xX6xX15xX3xX18xX49xX16xX54xX3xX4xX1xX50axX18xX1exX3xXexX52xXdxX3xX42xXecxX16xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX82xX18xX3xXexX3b2xX3xX4xX1xXbb4xX18xX1xX3xX18xX1xX588xX18xX1exX3xX219xXdxX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdxX17xX1axX3xX4xX357xX6xX3xX7cxXc5xX3xX1axXad6xX3xX22xX57xX3xX42xXecxX16xX3xX1axX23xX18xX1xXa0xX3xX13xX15xX1bxX4xX3xX7xXc5xX18xX1exX3xX1xX52xX1axX3xX18xX6xX16xX3xX4xX513xX3xX18xX1xX588xX18xX1exX3xX22xXdxX46xX15xX3xX219xXdxX17xX18xX3xXexX1xX15xX522xX18xX3xX5xX206xXdxX3xX1xX6bxX18xX3xXexX1xX23xX3xX4xX49xX18xX1exX3xXbxX1xX1f3xXdxX3xX7cxXdxX29xXexX3xXexXbdxX273xX18xX3xXexXbdxX2dxX18xX1exX54xX3xX1exX23xX18xX3xX1exXdxX588xX3xXb8xX49xX3xXbxX1xX81xXexX3xX1xX15xX16xX3xX1exXdxX81xX3xXexXbdxX2adxX3xX22xXecxX82xX3xX22xX568xX4xX54xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX8dxX18xX3xX1xXdxX29xX15xX3xX1xX2dxX4xXa0xXa0xXa0xX548xX3xXa0xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX82xX42xX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX26axX6xX5xXdxX1exX18xX141xX3xXbdxXdxX1exX1xXexX148xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX45xXdxX3xXb2bxX18xX0xX30xX7xXexXbdxX82xX18xX1exX12xX0xX30xXbxX12