Hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhìn từ cách làm của xã Đông Thanh
(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều công dân từ các vùng có dịch cũng như vùng có nguy cơ dịch tự ý về quê dưới nhiều hình thức khiến cho công tác phòng, chống dịch thời điểm này rất khó khăn. Tuy nhiên trong sự khó khăn ấy cách làm của xã Đông Thanh (Đông Sơn) đang cho thấy những hiệu quả nhất định.
7e15xbb71xc8ddx8122xdb59x10fefx93f7x7e42x105dexX7x10fe3x9d78xa571xbb6cxdbbdxfb52xX5xa3aexXax86f0xX0xX7xXexb8fbx11202xc95dxe6d1xX12xX0xb29dxX12x8d32xXdxd2cbx9bc8xX3xd157xX21x10549xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1x954axX18xX19x10ac5xX3xX4xX1xc422xX18xX19xX3xd7d7x1091dxX4xX1xX32xX3xX18xX1xfee3xX18xX3xXexbfc8xX3xX4x90e8xX4xX1xX3xX5xeaf9x9ce8xX3xX4xe846xX6xX3x83faxf2c2xX3x881axc66cxX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xe562xX1cxX12xX0xX63xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX3axXaxX12x1001cxX3bxX4xX1xX3x111e1x96d9x9832x8242xX85xc40bxX2xcae7xX3x10f41xX6xX18xX19xX3xX4xe21cxX3xX18xX1xc36fxX18xX19xX3xX3axXdxb2a7xX18xX3xX1cxXdxd049xX18xX3xXbxX1xac5bxX4xX3xXexd49exXbxX32xX3xX18xX1xXdxa208xX21xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axc53axX18xX3xXexX46xX3xX4xX49xX4xX3x928axc383xX18xX19xX3xX4xX99xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX4xc540xX18xX19xX3xX18xX1x96d8xX3xXcbxXccxX18xX19xX3xX4xX99xX3xX18xX19xX21xd80fxX3xX4xb01fxX3xX3axX3bxX4xX1xX3xXexc1d4xX3xf1f4xX3xXcbxXb8xX3xX23xX21xa51dxX3xX3axXdfxa60fxXdxX3xX18xX1xXdxXb8xX21xX3xX1xX42xX18xX1xX3xXexX1xXadxX4xX3xec0axX1xXdxXa8xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX59xX18xX19xX3xXexX49xX4xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xXexX1xb50axXdxX3xX93xXdxda12xX4fxX3xX18xX4exXecxX3xX16x8407xXexX3xX117xX1xX99xX3xX117xX1x8e0fxX18x1137fxX3xXcxX21xXecxX3xX18xX1xXdxX100xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xXf7xX3xX117xX1xX99xX3xX117xX1xX154xX18xX3xX14bxXecxX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xadd7xX58xX59xX18xX19xX3xbc2cxXefxX18xd2c5xX3xX93xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX14bxXecxX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX3xX18xX1xX14bxXexX3xX93xX3bxX18xX1xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe452xX17xX3axXecxXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX1cxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axXexX1xX21xX4fxX1cxX3xXdxX8axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxf133xXdxX3axXexX1x11019xX3x91b7xbc85xX20fxXbxX55xab41xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20cxX3xbdcbxc57bx8ad9xXbxX55xX213xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcbxX156xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX156xXcbxX18xX63xX18xX10xX207xX7xX63xX21fxX2x906bxX20fxX63xX21fxX20fxX21fxX3axX21exX20fxX20exX21fxX91xX245xX91xXex8772xX20fxX254xX91xb8b1xX5xX20fxX156xebc2xXbxX19x10859xX16xX9xX21exX21dxX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX32xX3xX18xX1xX42xX18xX3xXexX46xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX207xXdxX3axXexX1xX9xXaxX20exX20fxX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21dxX21exX21fxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX1cxX12xX0xX63xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xbfd0xX1xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXex9b6bxXbxX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX117xX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX32xX3xX93xX49xXbxX3xXadxX18xX19xX3xX93x10ec5xXecxX3xX93xX52xX3xX18xX1xX21xX3xX4xX330xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX20exX3xX19xXdxX13exX3xX7xX49xX18xX19xX32xX3xXexXdxXa8xX18xX19xX3xX5xX17xX6xX3xXexX16xX21xXecxXb8xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX55xX56xX3xXbxX1xX49xXexX3xX93xXdxX3xXexX1xX59xX18xX19xX3xX1cxX49xX17xX3xX19xXdxX6xX3xX93xX42xX18xX1xX3xX59xX18xX19xX3xf514xX19xX21xXecxXa3xX18xX3xX8cxX154xX18xX3xd2f9xX3xX4xX99xX3xX4xX17xX18xX3xXexX46xX3xXex85a1xX18xX1xX3xX1d3xX42xX18xX1xX3xX85xXdfxXefxX18xX19xX3xXcbxXb8xX32xX3xX93xX56xX3xX117xX1xX6xXdxX3xX1cxX49xX17xX3xXexXb1xXdxX3xXecxX3xXexXa8xX3xXcbxX4exX3xX93xXdfx10934xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexX1xX10xX17xX3xX93xf187xX18xX19xX3xX23xX21xXecxX3xX93xX3bxX18xX1xX156xX3xXcxX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX18xX1xX4exX3xX59xX18xX19xX3xf6dfxX100xX3xX8cxX154xX18xX3xX1exX3xX1xXdxX20xX18xX3xX4xX99xX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xXexX1xX21xb703xX4xX3xX3axXdxX20xX18xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexXb1xXdxX3xX18xX1xX4exX32xX3xX93xXb8xX3xX18xX19xX1xX3bxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX100xX4fxX3xXexX1xX10xX17xX3xX23xX21xXecxX3xX93xX3bxX18xX1xf641xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX3a0xX1xXdxXb8xX21xX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xX18xX99xXdxX3xXcbxX104xXdxX3xX18xX1xX6xX21xX3xX16x10d98xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX1cxX25xX17xX3xX18xX1xX4exX3xX59xX18xX19xX3xXcxX3xX4xXd9xX18xX19xX3xX7xf7bcxXbxX3xX4xX99xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX17xX4exXdxX3xX1exX4exX3xX3a0xX431xXdxX3xXcbxXb8xX156xX3xX1exX59xX4fxX3xX23xX21xX6xX3xXexX1xX14bxXecxX3xX4xX49xX18xX3xX1cxX431xX3xX55xX56xX3xXcbxX4exX17xX3xX18xX1xX4exX3xX18xX1xX4bdxX4xX3xX18xX1xcf5cxX3xX18xXa8xX21xX3xXcbxXb8xX3xX23xX21xX100xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX93xXa8xX18xX3xX117xX1xX6xXdxX3xX1cxX49xX17xX3xXecxX3xXexXa8xX3xX18xX19xX6xXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12x10edbxX58xX3f6xX18xX19xX3xX5xX4exX3xX117xX1xX59xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX100xX4fxX32xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX3axX56xX3xX5xXc1xXecxX3xX5xX6xX18xX3xXexX1xX42xX470xX3xX18xX19xX21xXecx10b44xc9daxX32xX3xX4fxX431xXexX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xX3axXc1xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX100xX4fxX3xX1cxX25xX17xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX8cxXdxX20xX4xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX93xX56xX3xXexX16xX4fexX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xX4fxX431xXexX3xXecxX100xX21xX3xX4xX330xX21xX3xX16xX14bxXexX3xX117xX1x83c0xX18xX3xXexX16xXdfxXefxX18xX19xX32xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX55xX56xX3xX4xXd9xX18xX19xX3xX18xX1xX2ffxX18xX3xXexX1xXadxX4xX3xX93xXdfxX3e5xX4xX3xX7xXf7xX3xX4xX14bxXbxX3xX1cxX49xX4xX1xX3xX18xX4exXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX207xXdxX3axXexX1xX20cxX3xX20exX20fxX20fxXbxX55xX213xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20cxX3xX21exX20fxX20fxXbxX55xX213xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcbxX156xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX156xXcbxX18xX63xX18xX10xX207xX7xX63xX21fxX2xX245xX20fxX63xX21fxX20fxX21fxX3axX21exX20fxX20exX245xX2xX245xX20exXexX21dxX91xX258xX21exX254xX5xX20fxX156xX25cxXbxX19xX25fxX16xX9xX21exX258xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX32xX3xX18xX1xX42xX18xX3xXexX46xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX207xXdxX3axXexX1xX9xXaxX20exX20fxX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21exX20fxX20fxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xeb23xX18xX19xX3xX417xX100xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1exX25xXdxX32xX3xX8axX1xX52xX3xXexX3bxX4xX1xX3xec1axX1d3xX3a0xX85xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX58xXdfxX3e5xX4xX3xX1cxXdxXa8xXexX32xX3xX93xX143xX3xX93xX25xX4fxX3xX1cxX25xX17xX3xX4xX59xX18xX19xX3xXexX49xX4xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX32xX3xX117xXdxX143xX4fxX3xX7xX17xX49xXexX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xX4xX99xX3xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX32xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX93xX6xX18xX19xX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX3axe67bxX18xX19xX3xXcxX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX4fxX330xX4fxX3xX18xX17xX18xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX5xX4exX4fxX3xX117xX1xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX117xXecxX3xXecxX3xXexXa8xX3xXexX2ffxXbxX3xXexX16xX21xX18xX19xX32xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX4xX99xX3xX2xX254xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xX93xX6xX18xX19xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX156xX3xcd40xXdxX100xX18xX19xX3xX4xX49xX4xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexXb1xXdxX3xX18xX1xX4exX3xX5xX4exX3xX254xX245xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX32xX3xX3axX17xX3xX4xX49xX4xX3xXex8e8fxX3xX8axX8bxX8cxX8dxX85xX8fxX2xX91xX3xX4xX431xX18xX19xX3xX93xd36exX18xX19xX3xX93xX3bxX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xX19xXdxX49xX4fxX3xX7xX49xXexX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX71axX18xX19xX3xX417xX100xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1exX25xXdxX32xX3xX8axX1xX52xX3xXexX3bxX4xX1xX3xX735xX1d3xX3a0xX85xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxXa8xXexX20cxX3xXcxX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX59xX18xX19xX3xX1cxX49xX17xX3xX4xX52xX6xX3xX735xX1d3xX3a0xX85xX3xX1xX21xXecxX20xX18xX3xX58xX59xX18xX19xX3xX198xXefxX18xX32xX3xX117xX1xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexX2ffxXbxX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX52xX6xX3xX1xX21xXecxX20xX18xX3xX93xX56xX3xX23xX21xX49xX3xXexX25xXdxX156xX3xX1exX21xXecxX20xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxX20xX4fxX3xXcbxX7c9xX3xX4xX1xX17xX3xX55xX56xX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX3axX7c9xX18xX19xX3xX4xX49xX4xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX4fxX330xX4fxX3xX18xX17xX18xX3xX5xX4exX4fxX3xX117xX1xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX58xX36xXdxX3xXcbxX104xXdxX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX32xX3xXexX1xX21xX2ffxX18xX3xX5xX3e5xXdxX3xX117xX1xXdxX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX4fxX330xX4fxX3xX18xX17xX18xX3xX4fxX104xXdxX3xX93xXdfxX3e5xX4xX3xX55xXc1xXecxX3xX3axXf7xX18xX19xX32xX3xX4xXefxX3xX7xX4fexX3xXcbxX2ffxXexX3xX4xX1xX14bxXexX3xX117xX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX156xX3xX8axX49xX4xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xX4xX99xX3xXcbxX20xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX117xX1x8f84xXbxX3xX117x929exX18xX3xX1cxX100xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX32xX3xXexX1xX21xX2ffxX18xX3xXexXdxX20xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xX117xX1xX59xX18xX19xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX93xXdxX3xX5xXb1xXdxX3xX18xX1xXdxXb8xX21xX32xX3xXexX16xX49xX18xX1xX3xX5xXc1xXecxX3xX18xX1xXdxXa3xX4fxX3xX4xX1xXa22xX17xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX207xXdxX3axXexX1xX20cxX3xX20exX20fxX20fxXbxX55xX213xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20cxX3xX21dxX21fxX91xXbxX55xX213xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcbxX156xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX156xXcbxX18xX63xX18xX10xX207xX7xX63xX21fxX2xX245xX20fxX63xX21fxX20fxX21fxX3axX21exX20fxX20exX245xX245xX21dxX21fxXexX245xX20exX2xX2xX245xX5xX20fxX156xX25cxXbxX19xX25fxX16xX9xX2xX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX32xX3xX18xX1xX42xX18xX3xXexX46xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX207xXdxX3axXexX1xX9xXaxX20exX20fxX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21dxX21fxX91xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX59xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX93xXdfxX3e5xX4xX3xXbxX1xX49xXexX3xXexX16xX100xX18xX3xX5xX17xX6xX3xXexX16xX21xXecxXb8xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX5xXdxX100xX18xX3xXexX7c9xX4xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX21xX86exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX4exXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX417xX4exX3xX93xX3bxX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xX4xX99xX3xX18xX1xXdxXb8xX21xX3xX4xX17xX18xX3xX10xX4fxX3xX93xXdxX3xX5xX4exX4fxX3xX154xX18xX3xX55xX6xX3xXcbxX42xX3xXcbxX2ffxXecxX3xXcbxXdxX20xX4xX3xX117xXdxX143xX4fxX3xX7xX17xX49xXexX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xX93xXdxX32xX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xX93xXa8xX18xX3xX5xX4exX3xX1xXa8xXexX3xX7xXadxX4xX3xXcbxX14bxXexX3xXcbxX25xX156xX3xf47axX56xX3xX93xX56xX3xX18xX1xXdxXb8xX21xX3xX5xX330xX18xX3xX1xc237xXbxX3xX1cxX4exX18xX3xXcbxX4exX3xXexX42xX4fxX3xX16xX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xX49xX18xX3xXbxX1xXdxXa8xX21xX3xXexX1xX59xX18xX19xX3xX1cxX49xX17xX32xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX19xXdxX49xX4fxX3xX7xX49xXexX3xX4xX431xX18xX19xX3xX93xX87fxX18xX19xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX82fxXdxX100xX18xX19xX3xX93xX36xXdxX3xXcbxX104xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xXexX46xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXcbxXccxX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX93xXdxX3xX55xX10xX3xX16xXdxX100xX18xX19xX3xXcbxXb8xX32xX3xXexX1xX42xX3xX1d3xX6xX18xX3xX8axX1xX3b8xX3xX93xXb1xX17xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xXecxX100xX21xX3xX4xX330xX21xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexX2ffxXbxX3xXexX16xX21xX18xX19xX156xX3xX3a0xX1xX9dxX18xX19xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xXcbxXb8xX3xX93xX3bxX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xXexX46xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXexX3b8xX18xX1xX32xX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xX93xX6xX18xX19xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX1xXdxX20xX18xX3xX19xXdxX56xX18xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX1xX17xeeffxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexe4c5xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX8axX1xX3b8xX3xXexX1xX3bxX3xX2xX21exX3xX4xX52xX6xX3xXcxX1xX52xX3xXexXdfxX104xX18xX19xX3xX8axX1xXa26xX18xX1xX3xXbxX1xX52xX3xXexX1xX42xX3xX18xX19xX6xXecxX3xX5xX2ffxXbxX3xXexXadxX4xX3xX5xX14bxXecxX3xX4fxd4c7xX21xX3xX55xXa22xXexX3xX18xX19xX1xXdxX20xX4fxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX58xX143xX3xX4xX59xX18xX19xX3xXexX49xX4xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX4xX99xX3xX1xXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX32xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX93xX56xX3xXexX16xXdxX143xX18xX3xX117xX1xX6xXdxX3xX93xXa8xX18xX3xXexX1xX59xX18xX3xXcbxX4exX3xXexX86exX3xX8axX8bxX8cxX8dxX85xX8fxX2xX91xX3xX4xX431xX18xX19xX3xX93xX87fxX18xX19xX32xX3xX93xXdxX3xX93xXa8xX18xX3xXexX46xX18xX19xX3xX18xX19xb91fxX32xX3xX19xXe95xX3xXexX46xX18xX19xX3xX18xX1xX4exX32xX3xXexX1xX10xX17xX3xX3axXe95xXdxX3xX3axXdxX3xX1cxXdxXa8xX18xX3xX93xX431xX18xX19xX32xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xX5xX4exX4fxX3xX154xX18xX3xX55xX6xX32xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xXcbxXb8xX3xXcbxX4exX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xX18xX19xXdfxX13exXdxX3xX93xXdxX3xX117xX1xXdb3xXdxX3xX93xX3bxX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX4xX2ffxXbxX3xX18xX1xX2ffxXexX32xX3xX1cxX49xX17xX3xX4xX49xX17xX3xX5xXdxX100xX18xX3xXexX7c9xX4xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8axX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX207xXdxX3axXexX1xX20cxX3xX20exX20fxX20fxXbxX55xX213xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20cxX3xX21dxX2xX2xXbxX55xX213xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcbxX156xX1cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX156xXcbxX18xX63xX18xX10xX207xX7xX63xX21fxX2xX245xX20fxX63xX21fxX20fxX21fxX3axX21exX20fxX20exX245xX21fxX21fxX21dxXexX254xX21fxX21dxX254xX258xX5xX20fxX156xX25cxXbxX19xX25fxX16xX9xX2xX20fxX21fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1exXdxX20xX21xX3xX23xX21xX25xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX32xX3xX18xX1xX42xX18xX3xXexX46xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xX4exX4fxX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX58xX59xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX207xXdxX3axXexX1xX9xXaxX20exX20fxX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21dxX2xX2xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xaf0dxX1xX21xX18xX3xXexX1xX21xX36xX4xX3xX117xX1x8299xX3xXexX16xXccxX18xX19xX3xXexX16xXdfxX104xX4xX3xX117xX1xXdxX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX3axX7c9xX18xX19xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xXcxXb1xXdxX3xX4fx104d5xXdxX3xXexX1xX59xX18xX3xX93xXb8xX21xX3xX4xX99xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXbxX1xXdxXa8xX21xX3xX1cxX49xX17xX3xX4xX49xX17xX3xXexX42xX18xX1xX3xX1xX42xX18xX1xX3xXcbxXb8xX3xX55xX56xX3xX18xX19xX4exXecxX3xX4fxX431xXexX156xX3x971exXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX16xXdfxX4fexX18xX19xX3xXexX16xXb1xX4fxX3xXecxX3xXexXa8xX3xX5xX4exX4fxX3xXexX1xXdfxX13exX18xX19xX3xXexX16xXf7xX4xX32xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX18xX1xX2ffxX18xX3xXexX17xX4exX18xX3xX1cxX431xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXbxX1xXdxXa8xX21xX3xX1cxX49xX17xX3xX4xX49xX17xX3xX4xX52xX6xX3xXexX1xX59xX18xX32xX3xX4xX59xX18xX19xX3xX3axXc1xX18xX3xXcbxXb8xX3xXexX42xX18xX1xX3xX1xX42xX18xX1xX3xX5xXdxX100xX18xX3xX23xX21xX6xX18xX3xX93xXa8xX18xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX1cxX20xX18xX1xX32xX3xXcbxXa26xX3xX3axX7c9xX3xX18xX1xXdfxX20cxX3xX1exX59xX4fxX3xX18xX6xXecxX3xX4xX99xX3xX6xXdxX3xXcbxXb8xX32xX3xX6xXdxX3xX16xX6xX3xX117xX1xXdb3xXdxX3xX93xX3bxX6xX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX32xX3xX4xX99xX3xX1cxX6xX17xX3xX18xX1xXdxX100xX21xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX32xX3xX1xXa8xXexX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX470xX3xX8axX154xX18xX3xX4xXadxX3xXcbxX4exX17xX3xX93xX99xX3xX1xX20xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX16xX21xXecxXb8xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX7x7ff4xX3xXbxX1xX49xXexX3xX93xXdxX3xXexX1xX59xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX1xX59xX4fxX3xX18xX6xXecxX3xX4xX99xX3xX1cxX6xX17xX3xX18xX1xXdxX100xX21xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xXcbxXb8xX32xX3xX93xXdxX213xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXexX16xXdfxX13exX18xX19xX3xX1xX3e5xXbxX3xX4xX7c9xX3xXexX1xX143xX3xX18xX4exX17xX3xX93xX56xX32xX3xX93xX6xX18xX19xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xXexXb1xXdxX3xX18xX1xX4exX470xX3xX93xX143xX3xX3a0xX1xXc1xX18xX3xX3axXc1xX18xX3xX1cxXdxXa8xXexX3xXcbxX4exX3xX19xXdxX49xX4fxX3xX7xX49xXexX3xX5xXdf4xX18xX3xX18xX1xX6xX21xX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d3xX17xX3axXecxXaxX12xX53cxX8cxX104xXdxX3xXbxX1xXdfxXefxX18xX19xX3xXbxX1xX49xXbxX3xXbxX1xXdxXa8xX21xX3xX1cxX49xX17xX3xX4xX49xX17xX213xX3xXexX17xX4exX18xX3xX3axXc1xX18xX3xX19xXdxX49xX4fxX3xX7xX49xXexX32xX3xX1cxX6xX18xX3xX93xX330xX21xX3xX1d3xX6xX18xX3xX8axX1xX3b8xX3xX93xXb1xX17xX3xXbxX1xX2fxX18xX19xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xX3axX3bxX4xX1xX3xX8axX8bxX8cxX8dxX85xX8fxX2xX91xX3xX4xX52xX6xX3xX55xX56xX3xX93xX56xX3xXexXdxXa8xXbxX3xX18xX1xX2ffxX18xX3xX18xX1xXdxXb8xX21xX3xX4xX21xX431xX4xX3xX93xXdxX20xX18xX3xXexX1xX17xXb1xXdxX3xXbxX1xX25xX18xX3xX49xX18xX1xX32xX3xX16xX4a0xX18xX19xX3xXexX1xX42xX3xX18xX1xX4exX3xX18xX4exXecxX3xX93xX6xX18xX19xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXecxX3xX4fxX4exX3xX59xX18xX19xX3xX3abxX32xX3xX59xX18xX19xX3xX1d3xX3xX16xX6xX3xX117xX1xXdb3xXdxX3xX18xX1xX4exX213xX3xX59xX18xX19xX3xX3abxX32xX3xX59xX18xX19xX3xX1d3xX3xX23xX21xXa8xXexX3xX4xX86exX18xX19xX3xX117xX1xX59xX18xX19xX3xX93xX10xX17xX3xX117xX1xX5cdxX21xX3xXexX16xX6xX18xX19xX470xX3xX8axX1xX3f6xX18xX19xX3xXexX59xXdxX3xX93xX56xX3xX18xX19xX6xXecxX3xX5xX2ffxXbxX3xXexXadxX4xX3xXbxX1xX49xXexX3xXexX16xX100xX18xX3xX5xX17xX6xX3xXexX16xX100xX18xX3xXexX16xX21xXecxXb8xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX100xX3xX1cxX42xX18xX1xX32xX3xX4xX25xX18xX1xX3xX1cxX49xX17xX470xX3xX18xX19xX6xXecxX3xX5xX2ffxXbxX3xXexXadxX4xX3xX18xX1xX9dxX18xX19xX3xXcbxXdxX3xXbxX1xXb1xX4fxX3xX14bxXecxX3xX117xX1xX59xX18xX19xX3xXexX49xXdxX3xX3axXdxXa3xX18xX3xX18xX9dxX6xX56dxX32xX3xX59xX18xX19xX3xX1exX25xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxXdxXa8xXexX156xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3abxX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xX198xXefxX18xX3xX58xX42xX18xX1xX0xX63xXbxX12
Sơn Đình