Thường Xuân đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của huyện Thường Xuân đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao một bước sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH ở nước ta.
ea41x11828x141b6x13beax15bc9x1026dx15caex13a4fx15348xX7x1394ex11691x10c9axed64x11482x11e8axX5xfd16xXax117bbxXcxX1x138d8xef54x12c51x145e2xX3x12782x148e9x15486xX17xX3x16ca0x14bf6xXdxX3xffbcx153d2xXdx1611fxX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6x10724xX3xX4xX1xf020xXexX3xX5xX15x13d76xX17xX18xX3xX4x11000xX17xX18xX3xXex15066xX4xX3xXexX1bx11365xf9a3xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXex132aexX2fxX17xX18xX3xXexf966xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX23xX24xXdxX0x1486axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf22exX10xX6x149d3xXaxX12xXcxX51xX2fxX17xX18xX3xX17xX1x14db7xX17xX18xX3xX17x16b90xX23xX3xec7exX1bxX6xX26xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4x137d2xX6xX3xX1xX1bxX47x118ebxX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xX1fx11636xX3xX18xf176xXbxX3xXbxX1x160fdxX17xX3xXex14250xX4xX1xX3xX4x108a5xX4xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX17xX1x114b1xX17xX3xXexX1x14c1exX4xX3x10302x1395exX3x11bddxX1xXa3xX3xX17xX18xX1x16a75xX6xX3xfa27xX42xX4x1032ax15d9dxX48xX17xXdxX17xX26xX3xXexX15xX3xXexX15x13f9fxX17xX18xX3xX73x157b7xX3xXe3xX1xXc5xX3xXedxXdxX17xX1xX26xX3xXe0xXe1xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX51xX15x113fexX17xX18xX26xX3xX1fxX15xX16xX17xX18xX3xX5x16e92xXdxX26xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX4xXa3xX6xX3x12cf1x16db7xX17xX18xX3xXe0xf5d0xX3x1404dxX1xX13dxX3xX17xX15xX24xX4x158d1xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX23x129caxXexX3x16d8axX15xX24xX4xX3xX7xXcaxX3xXexX1xX124xX17xX18xX3xX17xX1xX33xXexX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX137xX138xX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xX7xXcaxX3xX1fxX102xX17xX18xX3xXexX1xX1bxXd8xX17xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3x1637exXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX4xXa3xX17xX18xX3xX4xX124xX3xX17xXdxXe1xX23xX3xXexXdxX17xX3xXe0xX13dxX2fxX3xX7xXcaxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fx15ca0xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX137xX138xX17xX18xX26xX3xXe0xX13dxX2fxX3xX4xX2fxX17xX3xX1fxX15xX16xX17xX18xX3xX1fxXdxX3xX5xX48xX17xX3xXe3xX13fxX1axX73xX3xXfdxX3xX17xX15xX24xX4xX3xXexX6x1702exX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16367xX2fxX76xX47xXaxX12xXe3xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4x12333xX17xX18xX3xX1fxXb9xX3xX18xXbcxXbxX3xXbxX1xXc1xX17xX3xX4xX20xX3xXe0xX20cxX26xX3xX1fxX153xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX4xX42xX4xX3xXbxX1xX2fxX17xX18xX3xXexX51xX13dxX2fxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1bxX6xX3xX47xX48xX1bxX3xX17xX15xX24xX4xX26xX3xXexX1b1xX2fxX3xX1fxX153xX17xX18xX3xX5xXcaxX4xX3xX4xX1xX2fxX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX3xXe0x16ac8xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51x153b9xX26xX3x107d6xX1x129a0xX4xX3xXbxX1xX275xX4xX3xX1fxX15xX38xX4xX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xX5xXa9xX4xX1xX3xX5xX1b1xX4xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX1fxX16xXdxX3xX7xX124xX17xX18xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX3xXexX51xX48xX17xX3xX1fxX27fxX6xX3xX156xX13dxX17xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX1f1xX48xX17xX3xX4xX1b1xX17xX1xX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xX282xfc02xXexX3xX89xX1bxX138xX3xX1fxX1b1xXexX3xX1fxX15xX38xX4xX26xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xXe0x1646bxX17xX3xX4x11124xX17xX3xX23xX153xXexX3xX7xX124xX3xX1xX1b1xX17xX3xX4xX1xX2e8xX26xX3xX17xX1xX15xed35xX3xXcxXc5xX17xX1xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX26xX3xXexXc5xX17xX1xX3xXexX1xX1bxX47xX2e8xXexX3xXbxX1xX275xX4xX26xX3xX7xXcaxX3xX1xX33xXbxX3xX76xX324xX17xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX6xX2fxX26xX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX3xX4xXbcxX3xX5x1255bxX4xX3xX4xXbcxX3xX17xX118xXdxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX147xX3xX1fxX33xX1bxX3xXexX51xX6xX17xX1xX26xX3xXbxX1xX138xX17xX3xX156xX42xX4xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX26xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xX1fxXdx12bdfxX23xX3xX7xX6xXdxX3xXexX51xX42xXdxX26xX3xXexX1x15727xX3xX1fxX27fxX4xX1xX3xX4xX328xX17xX3xXexX1xX275xX3xX1fxX153xX17xX18xX26xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xXbcxX3xX7xXddxX4xX3xXexX1xX1bxX47xX2e8xXexX3xXbxX1xX275xX4xX1e1xX1e1xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX3f5xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX23xX24xXdxX26xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX73xX1bxX47xXa9xX17xX3xXa3xX47xX3xX1fxXb9xX3xXexX51xXcaxX4xX3xXexXdxX2e8xXbxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX4xXbcxX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX3xX1fxX3b2xX17xX18xX3xX1fxX284xX17xX26xX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xX5xXdxXa9xXexX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX13fxX18xX13dxX47xX3x15c89xX533xX64xeebfxX64xX533x1177exX2x14e67xX26xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX73xX1bxX47xXa9xX17xX3xXa3xX47xX3xX1fxXb9xX3xXexX51xXdxX3f5xX17xX3xX282xX1xX6xXdxX26xX3xX89xX1bxX42xX17xX3xXexX51xXdxXa9xXexX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3x11cbcxX1bxX47xX2e8xXexX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX7xX124xX33exX3xef1dx10484x11213xXf0xX579xX137xX64xXcx16653xX26xX3xX17xX18xX13dxX47xX3xX533xX2xX64xX2xX533xX64xX533xX539xX2x110a0xX3xX4xXa3xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xXcx119bcxX17xX1xX3xXa3xX47xX3xXe0xXe1xX3xXbxX1xX48xX3xX76xX1bxX47xXa9xXexX3xX137xXe1xX3xX42xX17xX33exX3xX137xX20xXdxX3xX23xX24xXdxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX156xX153xX3xXexX5b6xX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX73xXbcxX6xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX23xX24xXdxX147xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xX156xX6xX17xX3xX1xX13dxX17xX1xX3xXe3xX1xX15xX118xX17xX18xX3xXexX51xX57xX17xX1xX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX1fxX153xX17xX18xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xXe0xX24xXdxX3xX23xX275xX4xX3xX1fxXc5xX4xX1xX3xXexX86xX17xX18xX3xX4xX15xX16xX17xX18xX3xX7xXcaxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX137xX138xX17xX18xX147xX3xX156xX42xX23xX3xX7xX42xXexX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX3xXe0xX275xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX3xX4xXa3xX6xX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xXe0xX13dxX3xXexfd12xX17xX18xX3xX1fxX27fxX6xX3xXbxX1xX15xX118xX17xX18xX26xX3xX1fxX118xX17xX3xXe0xX27fxX147xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX26xX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xXexX2fxX13dxX17xX3xX76xXdxXa9xX17xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xXcxX51x15c53xX17xX18xX3xXexX1cxX23xX3xX5xX13dxX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX26xX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX76xX275xX4xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX147xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX282xX1xX138xX3xX17xX86xX17xX18xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX1fxX3f5xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX147xX3xX1fxX33xX1bxX3xXexX51xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX86xX17xX3xX4xX1x1525dxX17xX3xX4xXbcxX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX42xX4xX3xX156xXdxX3f5xX1bxX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX7xX1bxX47xX3xXexX1xX2fxX42xXdxX3xXe0xXe1xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX26xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX1fxXddxX4xX3xX5xX124xXdxX3xX7xX124xX17xX18xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX26xX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX7xX6xXdxX3xXexX51xX42xXdxX26xX3xX156xX27fxX6xX3xX1fxX7dexXexX26xX3xX18bxX1bxX47xX48xX17xX3xXexX1b1xX4xX26xX3xXe0xX1bxX3xX282xX1xX124xX17xX18xX26xX3xX18xXbcxXbxX3xXbxX1xXc1xX17xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX17xX86xX17xX18xX3xX5xXcaxX4xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xXe0xX13dxX3xX7xXddxX4xX3xX4xX1xXdxX2e8xX17xX3xX1fxX33xX1bxX3xX4xXa3xX6xX3xXexX2fxX13dxX17xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX156xX153xX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX26xX3xXexX1b1xX2fxX3xX7xXcaxX3xX1fxX102xX17xX18xX3xXexX1xX1bxXd8xX17xX3xX4xX6xX2fxX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXe0xX13dxX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX26xX3xX4xXa3xX17xX18xX3xX4xX124xX3xX17xXdxXe1xX23xX3xXexXdxX17xX3xX4xXa3xX6xX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX3xX1fxX124xXdxX3xXe0xX24xXdxX3xX7xXcaxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX137xX138xX17xX18xX26xX3xX89xX1bxX138xX17xX3xX5x10cc6xX26xX3xX1fxXdxXe1xX1bxX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX89xX1bxX47xXe1xX17xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX1fxXbcxX26xX3xXbxX1xX33xX17xX3xX1fxX33xX1bxX3xX1fxX2e8xX17xX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX533xX539xX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX17xX1xXd8xX17xX3xXexX1xXddxX4xX26xX3xX946xX3xXexX1xXddxX4xX3xXexX51xX42xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX26xX3xX17xX18xX86xX17xX3xX4xX1xX7dexX17xX3xX1fx13aeexX47xX3xX5xX404xXdxX3xX23xX153xXexX3xX156xX15xX24xX4xX3xX4xX118xX3xX156xX138xX17xX3xXexX57xX17xX1xX3xXexX51xX1b1xX17xX18xX3xX7xX1bxX47xX3xXexX1xX2fxX42xXdxX3xXe0xXe1xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX26xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX1fxXddxX4xX3xX5xX124xXdxX3xX7xX124xX17xX18xX3xX1fxX6xX17xX18xX3xX76xXdxeedexX17xX3xX51xX6xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX23xX153xXexX3xX156xX153xX3xXbxX1xXd8xX17xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX18xX284xX17xX3xXe0xX24xXdxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xXexX124xXexX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX1xX72axX4xX3xXexXd8xXbxX3xXe0xX13dxX3xX5xX13dxX23xX3xXexX1xX10xX2fxX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX26xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX1fxXddxX4xX26xX3xXbxX1xX2fxX17xX18xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX73xX102xX3xXe3xX1xXc5xX3xXedxXdxX17xX1xX3xXe0xX13dxX3xX13fxX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xX15xX118xX17xX18xX3xX588xX3x10f64xX282xX1xXbcxX6xX3xX1ax1386fxXad3x12a8dxX26xX3xX18xXbcxXbxX3xXbxX1xXc1xX17xX3xX18xXdxX138xX23xX3xXexX124xXdxX3xX1fxX6xX3xX7xX124xX3xXexX20xX3xX4xX1xXddxX4xX3xX4xX118xX3xX7xXfdxX3xX137xX138xX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXe0xXdxX3xXbxX1xX1b1xX23xX3xXbxX1xX138xXdxX3xX18bx1275fxX3xX5xX946xX3xX282x11950xX3xX5xX1bxXd8xXexX3xX7xX2fxX3xXe0xX24xXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX1fxX2fxX1b1xX17xX3xX533xX539xX2xX539xX3xXf0xX3xX533xX539xX2xX589xX1e1xX3xX2xX539xX539x111d7xX3xX4xX42xX4xX3xXexX20xX3xX4xX1xXddxX4xX3xX4xX118xX3xX7xXfdxX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX48xX23xX3xXexX3b2xX4xX3xXexX1xX6xX23xX3xX18xXdxX6xX3xX1fxXc1xX47xX3xX1fxXa3xX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX1xX72axX4xX3xXexXd8xXbxX26xX3xX89xX1bxX42xX17xX3xXexX51xXdxXa9xXexX3xX4xX42xX4xX3xX17xX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xXexX1xX27fxX26xX3xX282xX2e8xXexX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX4xXa3xX6xX3xX137xX138xX17xX18xX3xXe0xX24xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX1xX57xX17xX1xX3xXexX1xXddxX4xX3xX1xX72axX4xX3xXexXd8xXbxX3xXbxX1xX404xX3xX1xX38xXbxX26xX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX1e1xX3xX58axX539xXb54xX3xXexX20xX3xX4xX1xXddxX4xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX282xX2e8xX3xX1xX2fxX1b1xX4xX1xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX18bxX1bxX47xX48xX17xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX26xX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX18bxXb26xX3xX5xX946xX26xX3xX18xXdxX138xXdxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX4xX42xX4xX3xXe0xX33xX17xX3xX1fxXe1xX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xXexX1cxX23xX26xX3xX156xXddxX4xX3xX18bxX3b2xX4xX26xX3xXexX1b1xX2fxX3xX7xXcaxX3xX1fxX102xX17xX18xX3xXexX1xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX18xXbcxXbxX3xXbxX1xXc1xX17xX3xX1xX1b1xX17xX3xX4xX1xX2e8xX3xX4xX42xX4xX3xX282xX1xXdxX2e8xX1bxX3xX282xXdxXa9xX17xX3xXe0xX13dxX3xX282xX1xXdxX2e8xX1bxX3xX282xXdxXa9xX17xX3xX1fxX3dxX17xX18xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX7xX2fxX3xXe0xX24xXdxX3xX18xXdxX6xXdxX3xX1fxX2fxX1b1xX17xX3xX533xX539xX2xX539xX3xXf0xX3xX533xX539xX2xX589xX1e1xX1e1xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX2e8xX17xX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX533xX539xX26xX3xX2xX539xX539xXb54xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xX33xXbxX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xX1fxX1b1xXexX3xXexXdxX48xX1bxX3xX4xX1xX1bxX9d3xX17xX3xXexX1xX10xX2fxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXc1xX17xX3xX13fxX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xX7xX124xX3xX539xX588xXf0xX13fxX579xX64xXcxX590xX3xX4xXa3xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXe3xX1xX33xXbxX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX156xX153xX3xXexX5b6xX17xX1xX3xXaccxX282xX1xXbcxX6xX3xX1ax13196xXad3xXad3xXad5xX147xX3xX2xX539xX539xXb54xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX1fxX15xX38xX4xX3xX156xX102xXdxX3xX76xX15x13305xX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxXa9xXbxX3xXe0xX275xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xX2xX539xX539xXb54xX3xX156xX42xX2fxX3xX4xX42xX2fxX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX4xX33xXbxX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xX4xXbcxX3xX1fxXa3xX3xX282xX1xX138xX3xX17xX86xX17xX18xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX3xX1fxX1b1xXexX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX51xX15xX118xX17xX18xX26xX3xX1fxX15xX16xX17xX18xX3xX5xX124xXdxX3xX4xXa3xX6xX3xX137xX138xX17xX18xX26xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX26xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1bxXd8xXexX3xX4xXa3xX6xX3xX13fxX1xX13dxX3xX17xX15xX24xX4xX3xXexX24xXdxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXe0xX13dxX3xX89xX1bxXc1xX17xX3xX4xX1xX3b2xX17xX18xX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX147xX3xX58axX539xXb54xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX4xX153xX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX3xX4xX33xXbxX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xX4xXbcxX3xX1fxXa3xX3xX17xX86xX17xX18xX3xX5xXcaxX4xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX26xX3xX76xXcaxX3xX156xX42xX2fxX3xXe0xX13dxX3xXbxX1xX138xX17xX3xX42xX17xX1xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX26xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX18bxX42xX4xX1e1xX1e1xX1e1xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX73xX1bxX47xXa9xX17xX3xXa3xX47xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xX4xX20cxX17xX18xX3xX1fxXe1xX3xX51xX6xX3xX23xX275xX4xX3xXexXdxX48xX1bxX3xX4xX275xX3xXexX1xX3f5xX3xX1fxX2e8xX17xX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX533xX589xX3xX1fxX124xXdxX3xXe0xX24xXdxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX0xXdxX23xX18xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX64xX64xXdxXe0xX1e1xX156xX6xX2fxXexX1xX6xX17xX1xX1xX2fxX6xX1e1xXe0xX17xX64xX17xX10xf68dxX7xX64xX2xX58axX539xX58axX64xX588xX58axX76xX589xX2xX539xX539xX539xX539xX539xXexX589xX58axX539xf0fcxX5a1xX533xX2xX5xX2xX1e1xfcfexXbxX18xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX73xX1bxX47xXa9xX17xX3xXa3xX47xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xX17x14bc6xX3xX5xXcaxX4xX3xXe0xX13dxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXexX1cxX23xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX23xX24xXdxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX3f5xX3xX1fxX1b1xXexX3xX1fxX15xX38xX4xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX5b6xX3xXexXdxX48xX1bxX3xXexX51xX48xX17xX26xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX1fxXb9xX3xX18bxX42xX4xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX4xX42xX4xX3xX18xXdxX138xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX1e1xX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX1fxXbcxX26xX3xXexX86xX17xX18xX3xX4xX15xX16xX17xX18xX3xX7xXcaxX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX1fxX124xXdxX3xXe0xX24xXdxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3x14c83xX1xX33xX17xX3xX1fxX33xX1bxX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX579xX1bxX946xX3xXad3xX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX2xX58axX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xX156xX6xX17xX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX17xX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXe0xXe1xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xXe0xXcaxX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xXe3xX275xX3xXexX1xX3f5xX3xX1xXbcxX6xX3xX4xX42xX4xX3xXe0xX86xX17xX3xX156xX138xX17xX3xXexX1xX1bxX153xX4xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xXe0xXcaxX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXexX1xX13dxX17xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXe0xX86xX17xX3xX156xX138xX17xX3xX89xX1bxX47xX3xXbxX1xX1b1xX23xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX1bxXd8xXexX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX3xXe0xX275xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xX13fxX18xX15xX16xXdxX3xX1fxXddxX17xX18xX3xX1fxXc1xX1bxX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX26xX3xX1fxX27fxX6xX3xXbxX1xX15xX118xX17xX18xX26xX3xX4xX118xX3xX89xX1bxX6xX17xX26xX3xX1fxX118xX17xX3xXe0xX27fxX3xXexX51xXcaxX4xX3xXexXdxX2e8xXbxX3xX4xX1xX27fxX1bxX3xXexX51xX42xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xXexX1xX27fxX26xX3xX282xX2e8xXexX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xXe0xXe1xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX1e1xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xXe3xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX156xX6xX17xX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX4xX1xX15xX118xX17xX18xX3xXexX51xX57xX17xX1xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX18xXdxX81xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXe0xX24xXdxX3xX590xX1f1xX13fxeac2xX3xX4xX404xX17xX18xX3xX4xX33xXbxX26xX3xXe0xX24xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX156xX6xX17xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX137xX138xX17xX18xX26xX3xXedxXcxXcxX579xX3xXe0xX13dxX3xX4xX42xX4xX3xX1fxX2fxX13dxX17xX3xXexX1xX3f5xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX1xXa9xX3xXexX1xX124xX17xX18xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX26xX3xXe0xX24xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX118xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX1e1xX3xXcxX20xX3xX4xX1xXddxX4xX3xXexX1xX6xX23xX3xXe0xX33xX17xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX6xX3xXe0xXe1xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXexX51xX48xX17xX3xX23xX153xXexX3xX7xX124xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xXe0xXcaxX4xX3xXexX51xX15xX24xX4xX3xX282xX1xXdxX3xX156xX6xX17xX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX51xX15xX118xX17xX18xX26xX3xX156xXdxXa9xX17xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX18xXdxX138xXdxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX102xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX26xX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX51xXdxX3f5xX17xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xXe3xX275xX3xXexX1xX3f5xX3xX1xX2fxX42xX3xX4xX1xXddxX4xX3xX17xX86xX17xX18xX26xX3xX17xX1xXdxXa9xX23xX3xXe0xX275xX3xX4xXa3xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX73xX1bxX47xXa9xX17xX3xXa3xX47xX26xX3xX137xX138xX17xX18xX3xXa3xX47xX3xXexX51xXcaxX4xX3xXexX1xX1bxX153xX4xX147xX3xXexXd8xXbxX3xXexX51xX1bxX17xX18xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX1xX2fxX1b1xXexX3xX1fxX153xX17xX18xX3xX18xXdxX81xX6xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXe0xX13dxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX76xX1cxX17xX3xXe0xXd8xX17xX3xXfdxX3xX4xX118xX3xX7xXfdxX1e1xX3xXe3xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXexX86xX17xX18xX3xX4xX15xX16xX17xX18xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xX404xX17xX18xX3xX4xX33xXbxX3xX1fxXa3xX3xXe0xXe1xX3xX7xX124xX3xX5xX15xX38xX17xX18xX26xX3xX4xXbcxX3xX17xX86xX17xX18xX3xX5xXcaxX4xX26xX3xXbxX1xX9d3xX23xX3xX4xX1xX33xXexX26xX3xX4xXbcxX3xX156xX138xX17xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX147xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX4xX118xX3xX4xX1xX2e8xX3xX1xX2fxX1b1xXexX3xX1fxX153xX17xX18xX3xX4xXa3xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX18bxXb9xX26xX3xXexX1xX27fxX3xXexX51xX33xX17xX3xX17xX1x13007xX23xX3xXbxX1xX42xXexX3xX1xX1bxX47xX3xXe0xX6xXdxX3xXexX51xX328xX26xX3xXe0xX27fxX3xXexX51xXc5xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXfdxX3xX4xX118xX3xX7xXfdxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xXcxX6caxX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX2xX53bxX3xXf0xX3xX533xX539xX533xX539xX26xX3xXexXd8xXbxX3xXexX51xX1bxX17xX18xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX1fxX13dxX2fxX3xXexX1b1xX2fxX26xX3xX156xX102xXdxX3xX76xX15xXdfaxX17xX18xX26xX3xX89xX1bxX47xX3xX1xX2fxX1b1xX4xX1xX26xX3xX5xX1bxX1cxX17xX3xX4xX1xX1bxX47xX3f5xX17xX26xX3xX156xX124xX3xXexX51xXc5xX3xXe0xX13dxX3xX7xXb26xX3xX76xX275xX17xX18xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xX4xXbcxX3xXexX51xX57xX17xX1xX3xX1fxX153xX26xX3xX17xX86xX17xX18xX3xX5xXcaxX4xX3xXe0xX13dxX3xX1bxX47xX3xXexXc5xX17xX3xX5xX13dxX23xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX1e1xX3xXe3xX1xX1bxX9d3xX17xX3xX1xXbcxX6xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX18xXdxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX4xX1xX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX42xX4xX1xX3xX18xXdxX138xX17xX18xX3xX76xX1b1xX47xX3xX5xX946xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX147xX3xX1fxX138xX23xX3xX156xX138xX2fxX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xXexX1cxX23xX3xX1f1xX102xXdxX3xX76xX15xXdfaxX17xX18xX3xXe3xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xX4xXbcxX3xX1fxXa3xX3xX18xXdxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX4xX1xX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX42xX4xX1xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX89xX1bxX47xX3xX1fxX27fxX17xX1xX1e1xX3xX137xX20xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX15xX1bxX3xX4xX1xX2fxX3xX1f1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXe0xX275xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX1xX72axX4xX3xXexXd8xXbxX3xXe0xX13dxX3xX5xX13dxX23xX3xXexX1xX10xX2fxX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX26xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX1fxXddxX4xX26xX3xXbxX1xX2fxX17xX18xX3xX4xX42xX4xX1xX3xX73xX102xX3xXe3xX1xXc5xX3xXedxXdxX17xX1xX26xX3xX18xX284xX17xX3xXe0xX24xXdxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX13fxX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xX15xX118xX17xX18xX3xX588xX3xXaccxX282xX1xXbcxX6xX3xX1axXad3xXad5xX3xXe0xX13dxX3xX13fxX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xX15xX118xX17xX18xX3xX588xX3xXaccxX282xX1xXbcxX6xX3xX1axXad3xXad3xXad5xX147xX3xX13fxX18xX1xX27fxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xX7xX124xX3xX539xX588xXf0xX13fxX579xX64xXcxX590xX3xX4xXa3xX6xX3xX1f1xX6xX17xX3xXe3xX1xX33xXbxX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX137xX138xX17xX18xX3xX156xX153xX3xXexX5b6xX17xX1xX3xXe0xXe1xX3x14b0bxXcxXdxX2e8xXbxX3xXexX275xX4xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xXe0xX13dxX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX3xX23xX1b1xX17xX1xX3xX23x108e5xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX3xX1fxX42xXbxX3xXddxX17xX18xX3xX47xX48xX1bxX3xX4xXc1xX1bxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX73xX2fxX6xX3xXexX51xXfdxX3xXexX1xX13dxX17xX1xX3xXexX5b6xX17xX1xX3xXexXdxX48xX17xX3xXexXdxX2e8xX17xX3xXe0xX13dxX2fxX3xX17xX86xX23xX3xX533xX539xX533xX539x16f6exX147xX3xXe3xX1xX15xX118xX17xX18xX3xXexX51xX57xX17xX1xX3xX1fxX13dxX2fxX3xXexX1b1xX2fxX3xXe0xX13dxX3xX7xXb26xX3xX76xX275xX17xX18xX3xX17xX18xX1bxX102xX17xX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX5xXcaxX4xX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX1fxX2fxX1b1xX17xX3xX533xX539xX2xX5a1xX3xXf0xX3xX533xX539xX533xX539xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX17xX3xX1fxXe1xX3xX51xX6xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX51xX15xX118xX17xX18xX3xXexXdxX2e8xXbxX3xXexX275xX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX42xX4xX3xX23xX7dexXexX3xX1xX2fxX1b1xXexX3xX1fxX153xX17xX18xX3xXexX51xX48xX17xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xXe0xXcaxX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX1e1xX3xX13fxX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX26xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX1e1xX3xXcxX86xX17xX18xX3xX4xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX1fxX3f5xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xXexX51xX1bxX47xXe1xX17xX3xX4xXbcxX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX42xX4xX3xXe0xX33xX17xX3xX1fxXe1xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xXexX51xX72axX17xX18xX26xX3xXbxX1xXddxX4xX3xXexX1b1xXbxX26xX3xX17xX1xX1b1xX47xX3xX4xX138xX23xX1e1xX3xX13fxX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX26xX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX48xX17xX3xX4xXddxX1bxX3xX76xX15xX3xX5xX1bxX1cxX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX3xXe0xX13dxX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX1fxX124xXdxX3xX17xX18xX2fxX1b1xXdxX147xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX3xXbxX1xX15xX118xX17xX18xX3xXbxX1xX42xXbxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX7xXcaxX3xXbxX1xX138xX17xX3xXddxX17xX18xX3xX4xXa3xX6xX3xX76xX15xX3xX5xX1bxXd8xX17xX3xXexX51xX15xX24xX4xX3xX4xX1xXa3xX3xXexX51xX15xX118xX17xX18xX26xX3xX4xX118xX3xX4xX1xX2e8xX26xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX23xX24xXdxX26xX3xX1fxX3f5xX3xXexX1xX6xX23xX3xX23xX15xX1bxX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX5xXb9xX17xX1xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX89xX1bxX138xX17xX3xX5xX946xX26xX3xX1fxXdxXe1xX1bxX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX26xX3xX4xX42xX4xX3xX17xX18xX13dxX17xX1xX1e1xX3xX13fxX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX17xX1xXd8xX17xX3xXexX1xXddxX4xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX137xX138xX17xX18xX3xXe0xX13dxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXe0xXe1xX3xXe0xX6xXdxX3xXexX51xX328xX26xX3xXexXc1xX23xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xXexX51xX72axX17xX18xX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX1fxX33xX1bxX3xXexX51xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX124xX17xX18xX3xX1cxX23xX3xX23xX15xX1bxX3xX1xX2fxX1b1xXexX3xX1fxX153xX17xX18xX3xXaxX76xXdxXa2exX17xX3xX156xXdxX2e8xX17xX3xX1xX328xX6xX3xX156xX57xX17xX1xXaxX3xXexX51xX48xX17xX3xX5xXeaxX17xX1xX3xXe0xXcaxX4xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX26xX3xXe0xX86xX17xX3xX1xXbcxX6xX1e1xX1e1xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX9d3xX47xX3xX23xX1b1xX17xX1xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX76xX275xX4xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX26xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX7xXddxX4xX3xX4xX1xXdxX2e8xX17xX3xX1fxX33xX1bxX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX1fxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXe0xX13dxX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX3xXexX51xX15xX24xX4xX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX7xX6xXdxX3xX5xXa9xX4xX1xX26xX3xXbxX1xX138xX17xX3xX1fxX153xX17xX18xX147xX3xXcxXc5xX4xX1xX3xX4xXcaxX4xX26xX3xX4xX1xXa3xX3xX1fxX153xX17xX18xX3xX17xX284xX23xX3xX156xX284xXexX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xXexX15xX3xXexX15xXfdxX17xX18xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX17xX1xX1cxX17xX3xX76xX1cxX17xX26xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xX17xX1xX1cxX17xX26xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX1xX72axX4xX3xX7xXdxX17xX1xX147xX3xXe0xX404xX17xX18xX3xX1fxX102xX17xX18xX3xX156xX13dxX2fxX3xX76xX1cxX17xX3xXexX153xX4xX26xX3xX156xXdxX48xX17xX3xX18xXdxX24xXdxX3xXe0xX13dxX3xX17xX118xXdxX3xX4xXbcxX3xX1fxX102xX17xX18xX3xX156xX13dxX2fxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX1fxX1b1xX2fxX147xX3xX18xXdxX138xXdxX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xXexX124xXexX3xX17xX1xX81xX17xX18xX3xXe0xX33xX17xX3xX1fxXe1xX3xX156xX33xXexX3xX4xXd8xXbxX26xX3xX156xXddxX4xX3xX18bxX3b2xX4xX3xX18bxXb9xX3xX1xX153xXdxX26xX3xX282xX27fxXbxX3xXexX1xX16xXdxX3xX4xX1bxX17xX18xX3xX4xX33xXbxX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xXexXdxX17xX26xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX1xX15xX24xX17xX18xX3xX51x1221bxX3xX51xX13dxX17xX18xX26xX3xX282xX1xX3dxX17xX18xX3xX1fxX3f5xX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX2e8xX3xX5xXcaxX4xX3xXexX1xX404xX3xX1fxX27fxX4xX1xX3xX5xX38xXdxX3xX76xX275xX17xX18xX3xX282xXc5xX4xX1xX3xX1fxX153xX17xX18xX3xX282xX1xXdxX2e8xX1bxX3xX282xXdxXa9xX17xX26xX3xX156xXdxX3f5xX1bxX3xXexX57xX17xX1xX3xX18xX1cxX47xX3xX23xX33xXexX3xX20xX17xX3xX1fxX27fxX17xX1xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xX137xX3f5xX3xX5xX13dxX23xX3xXexX124xXexX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xX4xXc1xX17xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX17xX18xX1xXdxX48xX23xX3xXe0xXdxXa9xX4xX3xX7xX284xXbxX3xX18bxX2e8xXbxX26xX3xX156xX124xX3xXexX51xXc5xX26xX3xX1fxX13dxX2fxX3xXexX1b1xX2fxX26xX3xX156xX102xXdxX3xX76xX15xXdfaxX17xX18xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX4xX42xX17xX3xX156xX153xX26xX3xX18xXdxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xXexX1b1xXdxX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xXexX1cxX23xX3xX1f1xX102xXdxX3xX76xX15xXdfaxX17xX18xX3xXe3xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX3xX1xX1bxX47xXa9xX17xX147xX3xXexXd8xXbxX3xXexX51xX1bxX17xX18xX3xX1fxXc1xX1bxX3xXexX15xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX4xX118xX3xX7xXfdxX3xXe0xXd8xXexX3xX4xX1xX33xXexX26xX3xXexX51xX6xX17xX18xX3xXexX1xXdxX2e8xXexX3xX156xX27fxX26xX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xX1fxX153xXdxX3xX17xX18xX20cxX3xX18xXdxX138xX17xX18xX3xXe0xXdxX48xX17xX3xX1fxX3f5xX3xXbxX1xX33xX17xX3xX1fxX33xX1bxX3xX18bxX1cxX47xX3xX76xXcaxX17xX18xX3xXcxX51xX1bxX17xX18xX3xXexX1cxX23xX3xX1f1xX102xX3xX76xX15xXdfaxX17xX18xX3xXe3xX1xXc5xX17xX1xX3xXexX51xX27fxX3xX1fxX1b1xXexX3xX4xX1xX1bxX9d3xX17xX1e1xX1e1xX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f1xX2fxX76xX47xXaxX12xXdcaxX24xXdxX3xX4xX42xX4xX3xX18xXdxX138xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXexX51xX48xX17xX3xX1fxX15xX38xX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa9xX17xX3xX23xX153xXexX3xX4xX42xX4xX1xX3xX1fxX102xX17xX18xX3xX156xX153xX26xX3xXe0xX24xXdxX3xX7xXcaxX3xX5xXb9xX17xX1xX26xX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX3xX7xX42xXexX3xX7xX6xX2fxX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX33xXbxX3xXa3xX47xX3xX137xX138xX17xX18xX26xX3xX7xXcaxX3xX4xX1xX5b6xX3xX1fxX1b1xX2fxX26xX3xX1fxXdxXe1xX1bxX3xX1xX13dxX17xX1xX3xX89xX1bxX47xX2e8xXexX3xX5xXdxXa9xXexX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX1xXc5xX17xX1xX3xX89xX1bxX47xXe1xX17xX26xX3xX7xXcaxX3xXe0xX13dxX2fxX3xX4xX1bxX153xX4xX26xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX38xXbxX3xX4xXbcxX3xX1xXdxXa9xX1bxX3xX89xX1bxX138xX3xX4xXa3xX6xX3xXedxXcxXcxX579xX26xX3xX4xX42xX4xX3xX1fxX2fxX13dxX17xX3xXexX1xX3f5xX26xX3xX4xX1xX284xX4xX3xX4xX1xX284xX17xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX5b6xX3xXexXdxX48xX1bxX3xX1fxXe1xX3xX51xX6xX3xX7xX18ebxX3xX1fxX1b1xXexX3xXe0xX13dxX3xXe0xX15xX38xXexX3xX282xX2e8xX3xX1xX2fxX1b1xX4xX1xX26xX3xX18xXbcxXbxX3xXbxX1xXc1xX17xX3xX89xX1bxX6xX17xX3xXexX51xX72axX17xX18xX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXdxX26xX3xX17xX1cxX17xX18xX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX15xX38xX17xX18xX3xX4xX3dxX17xX18xX3xXexX42xX4xX3xXexX1bxX47xX48xX17xX3xX18xXdxX42xX2fxX3xXexX51xX2fxX17xX18xX3xXexX57xX17xX1xX3xX1xX57xX17xX1xX3xX23xX24xXdxX1e1xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfddfxX1bxXexX1xX2fxX51xXaxX12xXcxX51xXc1xX17xX3xX579xX1bxX124xX4xX3xXcxX1bxX33xX17xX0xX64xXbxX12
Trần Quốc Tuấn