Thể lệ Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm lựa chọn khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng với mọi công dân Việt Nam. Báo VH&ĐS xin giới thiệu thể lệ cuộc thi này.
1fbex334ax7797x758cx4d19x73bfx470cx21a9x9002xX7x270bx2cd6x4022x87c4x94ebx31d6xX5x330cxXax5348xXcxX1x87edxX3xX5x99e9xX3x6b3dx877cx560fxX4xX3xXexX1xXdxX3x5a59x53abx6e82x9e41xX3xXexX24xX4xX3x42c9xX1x9b02xX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3x347fxX7xX5x97cbxX26xX6xX25x85daxX3xXex274axX25xX1xX3x8898x70c2xX3xa32dx2c77xX6xX3xa62ax8f39x6c23xX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX0x6a4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c9dxX10xX6x6febxXaxX12x352dxX1x37eax5fabxX3xX5x8c6exX6xX3xX4xX1x94a8xX25xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xXbxX1x44f1xX3xX1x22f9xXbx932bxX3x6c19x7765xX4xX3xXex9422x5382xX25xX26xX92xX3x7416xX25xX3xXexX9axX90xX25xX26xX3xXbxX1xa325xX4xX3x7ac2xXaaxX3xX4x7368xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xXexX1bx9bb1x339cxX25xX3xXexX99xX1bxXbbx86c4xX25xX92xX3x8e01xX1bx8a33xX25xX26xX3x2d13xX24xX3xX1x7f72xX25xX1xX3xXc9xX25xX1xX92xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX3xXex47bdxX3xX4xX1x525fxX4xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX3xX24xXbxX3xX67xXaaxX25xX26xX3xXadx55a8xXdxX3xX6dxX75xXdxX3xX4xXb1xX25xX26xX3xX67x5577xX25xX3xX4cxXdxX18xXexX3xX6axX6xX6dx82a2xX3xX44xX24xX39xX3xX4cxX64x9d5dx845bxX23xX3x4262xXdxX25xX3xX26xXdxX13exXdxX3xXexX1xXdxX18xX1bxX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX45xXbbxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bx61b1xX39xX25xXexX4bx6214xX10xXdxX26xX1xXex7bc0xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX5xX18xX3xX1axX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX23xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX1ax6699xX25xX3xX4xXf6xX3x7740x4b9exX3xX1xX39x8892xX4xX1xX3x649ax7c33xX55xX223xX64xX4bxX44xXcxX1axX3xX25xX26xX45xXbbxX3x36f6x84c2xX55xX22cxX55xX23bx53baxX2x4927xX3xX4x76c5xX6xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX44xX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXcdxX24xX39xX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX92xX3xX4xXaaxX3xXexX1xX15xX3xX25xX1xX9axX3xX7xX6xX1bxX1b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12x6fb4xX156xX15fx4c69xX340xX3xXcx27d0x3d80xX6ax96dbxX92xX3xX23xX343xX3x8a98xX347xX348xX6axX34axX3xXcx46edxX1axX3x79a7xX64x3597xa511xX3x8a40x953cxX3xXcxX64xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX2xX156xX15fx201bxXdxX3xXexX9axX90xX25xX26xX1b8xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xXcxX9fxXexX3xX4xXc9xX3xX4xXb1xX25xX26xX3xX67xX14bxX25xX3xX4cxXdxX18xXexX3xX6axX6xX6dxX3xX94xXc3xX1bxX3xX4x4b26xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX26xXdxX6xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX92xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xXbxX1xX14bxX25xX3xXcdxXdxX18xXexX3xX5xXf6xX6xX3xXexX1bxXf2xXdxX92xX3xXexX1xX45xX25xX1xX3xXbxX1xa6d9xX25xX92xX3xXexXb1xX25xX3xX26xXdxX24xX39xX3xX36xXexX99x599axX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xX45xX25xX1xX3xXadxXdxXbcxX25xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX92xX3xX1xX1cxXdxX3xX94x610exX25xX26xX3xXexX1xX2exX6dxX3xX94xX48xX25xX1xX3dxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX23bxX156xX23xX3a9xX3xX5xX9axX90xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX0xX55xXcdxX12xX1b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX1axX24xX4xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX92xX3xX4xX24xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX67xX70xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3e9xX3xXexX1xX15xX3xX26x21a5xXdxX3xX25xX1xXdxXc3xX1bxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX92xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX1xX228xX25xX3xX4xX1xX224xX3xXadxXc3xX3xX7xX3a9xX3xX5xX9axX90xX25xX26xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX340xX340xX156xXcxX64x76bexX340xX3xX34axX340x4f2dxX6axX3xXcx2711xX3xX1axX64x3e6exX1axX92xX3xX15fx78a4xX572xX3xX15fxX340x2f25xX35dxX3xX6axX64x5109xX6axX3xXcxX357xX1axX3xX35axX64xX35cxX35dxX3xX35fxX360xX3xXcxX64xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX2xX156xXcxX1x6abcxXdxX3xX26xXdxX6xX25xX1b8xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xXbxX1xX24xXexX3xX94xX1cxX25xX26xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX434xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX23bxX55x3d24xX55xX23bxX241xX2xX243xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xX25xX1xa67bxX25xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX1b8xX3xXexX434xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX23bxX55xX629xX55xX23bxX241xX2xX243xX3xX94xX224xX25xX3xX1xX224xXexX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX23bx1fe8xX55xX23cxX55xX23bxX241xX2xX243xX156xX3xX36xX15fxX3a9xXdxX3xXadxX13exXdxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX26xX4fexXdxX3xXc7xX1bxX6xX3xX94xX9axX5e0xX25xX26xX3xXcdxX9axX1bxX3xX94xXdxX18xX25xX3xX7x2b32xX3xX5xX9fxXbbxX3xX25xX26xX45xXbbxX3xXexX99xXbcxX25xX3xX67xX9fxX1bxX3xXcdxX9axX1bxX3xX94xXdxX18xX25xX3xX94xX15xX3xXex6430xX25xX1xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX25xX1cxXbxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3dxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xX4xX1xX9fxX6dxX3xX7x44b7xX3xX2cxX1xXc9xX39xX1b8xX3xXexX434xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX23bxX55x55ffxX55xX23bxX241xX2xX243xX3xX94xX224xX25xX3xX2xX2xX55xX243xX55xX23bxX241xX2xX243xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xXexX99xX9axX25xX26xX3xXcdxX45xXbbxX3xX5xX9fxXbbxX3x91dfxX3xX2cxXdxX224xX25xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX67xX14bxX25xX1b8xX3xXexX434xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX2xX23bxX55xX72fxX55xX23bxX241xX2xX243xX3xX94xX224xX25xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX2xX22cxX55xX243xX55xX23bxX241xX2xX243xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xX4xX1xX1bxX25xX26xX3xX2cxX1xXc9xX39xX3xXadxX45xX3xXexX99xX6xX39xX3xX26xXdxXc9xXdxX1b8xX3xXexX434xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX23bxX629xX55xX243xX55xX23bxX241xX2xX243xX3xX94xX224xX25xX3xX25xX26xX45xXbbxX3xX2xX2xX55xX684xX55xX23bxX241xX2xX243xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX23bxX156xX15fxX48xX6xX3xX94xXdxX15xX6dxX3xX25xX1xX651xX25xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX1b8xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX44xX45xXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX26xX4fexXdxX3xXc7xX1bxX6xX3xX94xX9axX5e0xX25xX26xX3xXcdxX9axX1bxX3xX94xXdxX18xX25xX3xX1xX39xX95xX4xX3xX25xX1cxXbxX3xXexX99xX70xX4xX3xXexXdxX224xXbxX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xX26xXdxX5e0xX3xX1xX45xX25xX1xX3xX4xX1xX6d9xX25xX1xX3xXexX228xXdxX3xXcxX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xXexX99xX70xX4xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX1b8xX3xX23x58a1xX3xX4cxX21dxX25xX3xX1xX3e9xX6xX3xXadxX45xX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX39xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xa52cxX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX15fxX48xX6xX3xX4xX1xX40xX1b8xX3xX7xX3a9xX3xX241xX2xX3xX35axX1xX228xX6dxX3xX4cxX21dxX25xX3xX15fxX457xX25xX26xX92xX3xXbxX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xX35axX1xX9axX13exX4xX3xXcxX99xX1bxX25xX26xX92xX3xXexX1xX45xX25xX1xX3xXbxX1xX3a9xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX92xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX15fxXdxX18xX25xX3xXexX1xX39xX228xXdxX3xX241xX23bxX22dxX629xX22cxX243xX22dxX72fxX241xX23cxX629xX156xX3x6606xX6dxX6xXdxX5xX1b8xXbxX1xX39xX25xX26xXc7xX1bxX6xX25xX5xXbbxXadxX6xX25xX1xX39xX6xXcdxX99xXadxXexa6e4xX26xX6dxX6xXdxX5xX156xX4xX39xX6dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX340xX340xX340xX156x2eaax32dex51a8xX3xX1ax71d1xXa15xX3xX15fxX343xX340xX3xX4cx395bxX340xX3xXcxX357xX1axX3xX35axX64xX35cxX35dxX3xX35fxX360xX3xXcxX64xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX2xX156xX6axX1cxXdxX3xX67xX1bxX25xX26xX1b8xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX99xXbcxX25xX3xX25xXc3xX25xX3xXcdxXdxX15xX1bxX3xXexX9axX90xX25xX26xX3xX4xX246xX6xX3xXexX40xX25xX1xX3xX7xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xX25xX26x5118xX25xX3xX26xX75xX25xX92xX3xXcdxXc9xX39xX3xX94xXc9xX6dxX3xXexX6d9xX25xX1xX3xX94xX95xX4xX3xXexX99xX9axX25xX26xX92xX3xX5xX39xX26xXdxX4xX92xX3xX9fxX25xX3xXexX9axX90xX25xX26xX92xX3xXbxX1xX8dxX3xX1xX90xXbxX92xX3xX67x64ddxX3xX25xX1xX13exX92xX3xX67xXb0exX3xX1xXdxX15xX1bx2af1xX3xX25xX1cxXdxX3xX67xX1bxX25xX26xX3xXexX1bxXbbxXbcxX25xX3xXexX99xX1bxXbbxXc3xX25xX92xX3xXc7xX1bxXc9xX25xX26xX3xXcdxX24xX3xXadxXc3xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX1xX15xX3xX1xXdxX18xX25xX3xXcdxX6cxX25xX26xX3xX23bxX3xX36xX1xX6xXdxX3dxX3xXcdxXc9xX25xX3xX2cxX1xX24xX4xX3xX25xX1xX6xX1bxX1b8xX3xX2xX3xX36xX6dxX1cxXexX3dxX3xXcdxXc9xX25xX3xXexXdxX224xX25xX26xX3xX4cxXdxX18xXexX3xXadxX45xX3xX2xX3xX36xX6dxX1cxXexX3dxX3xXcdxXc9xX25xX3xXexXdxX224xX25xX26xX3xX572xX25xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX3xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX23bxX156xX64xX457xX7xX71dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX156xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX1axX24xX4xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX26xX4fexXdxX3xX1xX457xX3xX7xX90xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xXcdxX6xX39xX3xX26xX457xX6dxX1b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX35axX1xXdxX224xX1bxX3xX94xX21dxX25xX26xX3xX2cxX771xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX36xXexX1xX10xX39xX3xX6dx22d0xX1bxX3xXadxX45xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX3e9xX3xX4xX1x2e37xX3xX2cxX771xX3xX4xX246xX6xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX4cxX21dxX25xX3xXcdxXc9xX25xX3xXexX1x2320xX6xX3xXexX1xX1bxX651xX25xX3xX4xX246xX6xX3xXexX651xXbxX3xXexX1xX15xX3xX4xX24xX4xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX246xXbbxX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX4xX1xX39xX3xX6dxX1cxXexX3xX1xX39xX95xX4xX3xX6dxX1cxXexX3xX25xX1xX3e9xX6dxX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX94xXf6xX25xX26xX3xX99xX6xX3xX94xX228xXdxX3xX67xXdxX18xX25xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX36xX94xX3a9xXdxX3xXadxX13exXdxX3xXexX1xXdxX224xXexX3xX2cxX224xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1bxX1cxX4xX3xX25xX1xXdxXc3xX1bxX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX1axX24xX4xX3xXcdxX45xXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX94xX9axX90xX4xX3xXdxX25xX3xXexX99xXbcxX25xX3xXexX5e0xX3xX26xXdxX9fxXbbxX3xX572xX629xX156xX3xX6dx290exXdxX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX2cx6e0dxX6dxX3xXexX1xX10xX39xX3xX6dxX1cxXexX3xXcdxXc9xX25xX3xXexX1xX1bxXbbxX224xXexX3xX6dxXdxX25xX1xX3xX771xX3xXexX9axX8eaxX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX64xXd1xX25xX1xX3xXc9xX25xX1xX3xX7xXc9xX25xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX36xXdxX25xX3xX6dxX45xX1bxX3xX94x790exX25xX26xX3xXadxX13exXdxX3xX6dxX45xX1bxX3xXexX1xXdxX224xXexX3xX2cxX224xX3xXexX99xXbcxX25xX3xX6dxX24xXbbxX3xXadxXdxX3xXexX6d9xX25xX1xX3xXexX1xX10xX39xX3xX6dxXc78xX1bxX3xX94xX6d9xX25xX1xX3xX2cxXd97xX6dxX3xXadxX45xX3xXdxX25xX3xX6dxX1cxXexX3xX6dxX95xXexX3dxX92xX3xXexX1xX15xX3xX1xXdxX18xX25xX3xX99x7a24xX3xX771xX3xXexX9axX8eaxX25xX26xX3xX7xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX92xX3xX771xX3xX25xX26xX1x5dcexX6xX3xX4xX246xX6xX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX36xXexX99xXbcxX25xX3xX1adxXdxX5xX10xX3xX39xX1adxX1adxXdxX4xX10xX3xX1b2xX39xX99xX67xX3dxX92xX3xX4xX9fxX1bxX3xXexX228xX39xX3xX6dxX45xX1bxX3xX7xXad3xX4xX3xX36xX26xX1xXdxX3xX99xXe31xX3xX6dx8062xX3xX6dxX45xX1bxX3xX4xX246xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX18xX3xX6dxX45xX1bxX3xX47xX34axX44xX92xX3xX1axX35dxX223xXa13xX223xX92xX3xX35axX572xX6axXcx4c8bxX6axX9adxX3dxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX2xX3xX94xXe4axX6xX3xX1axX35fxX3xX4xX1xXf6xX6xX3xX94xX70xX25xX26xX3xX4xX24xX4xX3xX25xX1cxXdxX3xX67xX1bxX25xX26xX1b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX44xX45xXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX94xX48xX25xX1xX3xX67xX228xX25xX26xX3xX1adxXdxX5xX10xX3x34ddxX35axX9adxX34axX3xX2cxX6d9xX4xX1xX3xXexX1xX9axX13exX4xX3xX2xX241xX241xX241x5339xX2xX241xX241xX241xX3xXbxXdxX162xX10xX5xX7xX3xXexX99xX8eaxX3xX5xXbcxX25xX92xX3xX94xX1cxX3xXbxX1xX14bxX25xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXexX3a9xXdxX3xXexX1xXdxX15xX1bxX3xX5xX45xX3xX22cxX241xX241xX3xX67xXbxXdxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12x2e34xXdxX5xX10xX3xXexX1xXdxX224xXexX3xX2cxX224xX3xX4xX39xX99xX10xX5xX3xX67xX99xX6xX1b2xX92xX3xXdxX5xX5xX1bxX7xXexX99xX6xXexX39xX99xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX241xX2xX3xXbxX1xX39xX25xX26xX3xXcdxXd1xX3xX25xX1xXcb9xX36xX67xX24xX25xX3xX7x5fcdxX25xX3xXexX10xX6dxX92xX3xX26xX1xXdxX3xX99xXe31xX3xX1xX75xX3xXexXbcxX25xX92xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xX40xX92xX3xX6dxX6xXdxX5xX92xX3xX7xX3a9xX3xX94xXdxX18xX25xX3xXexX1xX39xX228xXdxX3xX4xX246xX6xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX94xX15xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX5xXdxXbcxX25xX3xX1xX18xX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX424xX25xX3xXexX1xXdxX224xXexX3dxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX9fxXexX3xX4xXc9xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX94xX3e9xX25xX26xX3xX26xX3e9xXdxX92xX3xX25xXdxXbcxX6dxX3xXbxX1xX39xX25xX26xX92xX3xX4xX3e9xX3xX4xX1xXc88xX3xX2cxX771xX3xX4xX246xX6xX3xX25xX26xX9axX5e0xXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX92xX3xXcdxXbcxX25xX3xX25xX26xX39xX45xXdxX3xX26xX1xXdxX3xX99xXe31xX3x7fbcxXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xXexX1xX6xX6dxX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX907xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bx3d58xX3xXadxX45xX3xX26xX4fexXdxX3xX94xX224xX25xX3xXexX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xXexX99xX70xX4xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX340xX340xX340xX156xX1ax7c10xX3xX1ax46c9xXa15xX3xX34axX340x9b89xX340xX3xXcxX64xX347x9129xX6axX34axX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX1axX24xX4xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX92xX3xX4xX24xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX94xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX94xX9axX90xX4xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXexX99xX6xX39xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXexX1xX9axX8eaxX25xX26xX92xX3xXbxX1xX424xX25xX3xXexX1xX9axX8eaxX25xX26xX3xX26xX457xX6dxX1b8xX3xXexXdxXc3xX25xX3xXexX1xX9axX8eaxX25xX26xX92xX3xX26xXdxX9fxXbbxX3xX4xX1xXf6xX25xX26xX3xX25xX1xX651xX25xX3xXadxX45xX3xXcdxX6cxX25xX26xX3xX2cxX1xX10xX25xX3xX4xX246xX6xX3xXa15xX44xX6axX35fxX3xXexX40xX25xX1xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX2xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX25xX1xX9fxXexX1b8xX3xX22dxX241xX156xX241xX241xX241xX156xX241xX241xX241xX3xX94xX457xX25xX26xX92xX3xX26xXdxX9fxXbbxX3xX4xX1xXf6xX25xX26xX3xX25xX1xX651xX25xX92xX3xXcdxX6cxX25xX26xX3xX2cxX1xX10xX25xX3xX4xX246xX6xX3xX1axX1xX246xX3xXexX48xX4xX1xX3xXa15xX44xX6axX35fxX3xXexX40xX25xX1xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX2xX241xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX2cxX1xX1bxXbbxX224xX25xX3xX2cxX1xX6d9xX4xX1xX1b8xX3xX2xX241xX156xX241xX241xX241xX156xX241xX241xX241xX3xX94xX457xX25xX26xX3xX2cxXd97xX6dxX3xX26xXdxX9fxXbbxX3xX4xX1xXf6xX25xX26xX3xX25xX1xX651xX25xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX4cxX340xX156x7fe3xXa15xXa13x6a5exX6axX3xX4cx738axX3xXcxX47xX357xX1axX64xX3xX6axX64xX340x66fexX35dxX3xX1ax7ba8xX572xX3xX6axX34axX347xX56dxX340xX3xX35fxX360xX3xXcxX64xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX2xX156xX4cxXdxX18xX4xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX26xX4fexXdxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX4xX39xXdxX3xX25xX1xX9axX3xX4xX1xX9fxXbxX3xX25xX1xX651xX25xX3xX6dxX75xXdxX3xXc7xX1bxXbbxX3xX94xX48xX25xX1xX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX156xX3xX6axX26xX9axX5e0xXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX48xX1bxX3xXexX99xX24xX4xX1xX3xX25xX1xXdxX18xX6dxX3xXadxXc3xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXadxX45xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX5xXdxXbcxX25xX3xXc7xX1bxX6xX25xX3xXexX1xX10xX39xX3xXc7xX1bxXbbxX3xX94xX48xX25xX1xX3xX4xX246xX6xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX1bxX651xXexX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX23bxX156xX1axX24xX4xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX92xX3xX4xX24xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xXexX1bxX14bxX25xX3xXexX1xX246xX3xX4xX24xX4xX3xXc7xX1bxXbbxX3xX94xX48xX25xX1xX3xX4xX246xX6xX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xX94xX3e9xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xXcdxXc9xX39xX3xX94xXc9xX6dxX1b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX23xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX26xX4fexXdxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX5xX45xX3xX94xX3a9xXdxX3xXexX9axX90xX25xX26xX3xXexX99xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX9fxXbxX3xXcdxXc9xX25xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX23xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX26xXdxX4fexX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX9axX6xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX4fexX3xX67xXaaxX25xX26xX92xX3xX4xX1xX9axX6xX3xX162xX1bxX9fxXexX3xX1xXdxX18xX25xX3xXexX99xXbcxX25xX3xXcdxX9fxXexX3xX2cx9bdcxX3xXbxX1xX9axX71dxX25xX26xX3xXexXdxX18xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xXddfxX25xX26xX3xX25xX45xX39xX3xX8eaxX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xXadxX45xX3xX25xX26xX39xX45xXdxX3xX25xX9axX13exX4xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxXcxX99xX39xX25xX26xX3xXexX1xX5e0xXdxX3xX26xXdxX6xX25xX3xX67xXdxXb0exX25xX3xX99xX6xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX92xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX4fexX3xX67xXaaxX25xX26xX3xX4xX24xX4xX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX45xXbbxX3xX94xX15xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX67xX70xX3xXcdxX9fxXexX3xX2cxX150bxX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX45xX39xX3xX2cxX1xX24xX4xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX6axX224xX1bxX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX94xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX25xX1xX9fxXexX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX45xXbbxX92xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX4fexX3xX67xXaaxX25xX26xX3xXadxX45xX39xX3xXcdxX9fxXexX3xX2cxX150bxX3xX9fxX25xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xXexX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xX1xX39xX95xX4xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX45xX39xX3xX2cxX1xX24xX4xX156xX3xX4cxXdxX18xX4xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX92xX3xX7xX4fexX3xX67xXaaxX25xX26xX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xXexX1xX1bxX1cxX4xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX4xX246xX6xX3xXa15xX44xX6axX35fxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX907xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX22cxX156xXcxX99xX39xX25xX26xX3xXexX99xX9axX5e0xX25xX26xX3xX1xX90xXbxX3xX4xX3e9xX3xXexX99xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX9fxXbxX3xXcdxXc9xX25xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXbxX1xX24xXexX3xX7xXdxX25xX1xX3xX7xX6xX1bxX3xX2cxX1xXdxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX94xX39xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX94xX9axX90xX4xX3xX4xXb1xX25xX26xX3xXcdxX3a9xX92xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX1xX48xX1bxX3xX1xX39xX45xX25xX3xXexX39xX45xX25xX3xXexX99xX24xX4xX1xX3xX25xX1xXdxX18xX6dxX3xXexX99xX9axX13exX4xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX1bxX651xXexX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX629xX156xXcxX99xX39xX25xX26xX3xXexX99xX9axX5e0xX25xX26xX3xX1xX90xXbxX3xX94xXe8axX3xX25xX1cxXbxX3xX1xX457xX3xX7xX71dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX25xX1xX9axX25xX26xX3xX6dxX1bxX3a9xX25xX3xX99xXddfxXexX3xX2cxX1xXcb9xXdxX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX92xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXcdxX24xX39xX3xX94xX224xX25xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXcdxX6cxX25xX26xX3xXadxX21dxX25xX3xXcdxXc9xX25xX3xXexX99xX9axX13exX4xX3xX2cxX1xXdxX3xX1xX224xXexX3xX1xX228xX25xX3xX25xX1cxXbxX3xX1xX457xX3xX7xX71dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX22dxX156xX1axX1xXdxX3xXbxX1xX6d9xX3xX25xX1xX651xX25xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXadxX45xX3xX4xX24xX4xX3xX2cxX1xX39xXc9xX25xX3xXexX1xX1bxX224xX3xXexX1xX1bxX3xX25xX1xX651xXbxX3xX5xXdxXbcxX25xX3xXc7xX1bxX6xX25xX3xX94xX224xX25xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXexX1xX9axX8eaxX25xX26xX3xX94xX9axX90xX4xX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxX18xX25xX3xXexX1xX10xX39xX3xXc7xX1bxXbbxX3xX94xX48xX25xX1xX3xX4xX246xX6xX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX1bxX651xXexX92xX3xX67xX39xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX1xX39xX95xX4xX3xX4xX24xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX94xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX99xXc9xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX23cxX156xX44xX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX7xX6b8xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXcdxX1bxXf2xXdxX3xX5xXb0exX3xXexX99xX6xX39xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXadxX45xX3xX6dxX5e0xXdxX3xX4xX24xX4xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX92xX3xX4xX24xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX94xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX92xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX71dxX3xXc7xX1bxX6xX25xX3xXexX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX67xX70xX3xXadxX45xX3xX94xX9axX6xX3xXexXdxX25xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX4cxX340xX340xX156xX3xX12e4xXa15xXa13xX12e7xX6axX3xX23xX1149xX3xX64x5e18xXa15xX3xX15fxX343xX340xX3xX4cxXa20xX340xX3xXcxX357xX1axX3xX35axX64xX35cxX35dxX3xX15fxXeafx8a92xXcxX3xX34axX340xX1143xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX2xX2xX156xXa15xX44xX6axX35fxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX8eaxX3xX1xXc88xX1bxX3xXcdxXc9xX25xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXadxXb1xX3xXexX1xX5e0xXdxX3xX1xX228xX25xX3xX4xX4dxX25xX26xX3xX25xX1xX9axX3xXexX39xX45xX25xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX94xX21dxX25xX26xX3xX2cxX771xX3xX7xX8eaxX3xX1xXc88xX1bxX3xXexX99xX6d9xX3xXexX1bxX18xX3xX94xX3a9xXdxX3xXadxX13exXdxX3xX6dxXc78xX1bxX3xXexX1xXdxX224xXexX3xX2cxX224xX3xX94xX39xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX23bxX156xX44xX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX4xX3e9xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXbbxXbcxX1bxX3xX4xX424xX1bxX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xX7xX4fexX6xX3xX94xXf2xXdxX92xX3xXcdxXf2xX3xX7xX1bxX25xX26xX3xX6dxX1cxXexX3xX7xX3a9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX224xXexX3xX4xX246xX6xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX67xX70xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX39xX3xXbxX1xX8dxX3xX1xX90xXbxX92xX3xX1xXdxX18xX1bxX3xXc7xX1bxXc9xX3xX1xX71dxX25xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX22cxX156xX44xX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX4xX1xX48xX1bxX3xXexX99xX24xX4xX1xX3xX25xX1xXdxX18xX6dxX3xXadxXc3xX3xX25xX1xXc88xX25xX26xX3xXexX99xX6xX25xX1xX3xX4xX1xX9fxXbxX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXadxX45xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX5xXdxXbcxX25xX3xXc7xX1bxX6xX25xX156xX3xX6axX224xX1bxX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xXdxX18xX25xX3xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3xX94xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXadxXdxX3xXbxX1xX228xX6dxX3xXcdxXc9xX25xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX92xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX4xX3e9xX3xXc7xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX1xX246xXbbxX3xXcdxXcb9xX3xX2cxX224xXexX3xXc7xX1bxXc9xX3xXadxX45xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX457xXdxX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXexX1xX9axX8eaxX25xX26xX3xX94xX3a9xXdxX3xXadxX13exXdxX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX94xX3e9xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX629xX156xX44xX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX1xX39xX45xX25xX3xXexX99xXc9xX3xX5xX228xXdxX3xX94xX3a9xXdxX3xXadxX13exXdxX3xX25xX1xXc88xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX2cxX1xXb1xX25xX26xX3xX94xX39xX228xXexX3xX26xXdxXc9xXdxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX4cxX340xX340xX340xX156xX0xX55xXcdxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX0xX55xXcdxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX64xa2b8xX6axX64xX3xXcxX64xX57axX1axX3x24e5x683dxXcxX3xX1axX64xa644xX6axX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX1cecx6492xXexX3xX4xX1xX75xX25xX92xX3xX4xX1xX9fxX6dxX3xXc7xX1bxX6xX3xX22cxX3xXadxa3d6xX25xX26xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX4cxX1d23xX25xX26xX3xX2xX1b8xX1axX1xX9fxX6dxX3xXadxX45xX3xX4xX1xX75xX25xX3xX99xX6xX3xX22dxX241xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX4cxX1d23xX25xX26xX3xX23bxX1b8xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX7xX6b8xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXexX99xX9axX25xX26xX3xXcdxX45xXbbxX3xX22dxX241xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX94xX9axX90xX4xX3xXcdxX6xX25xX3xX26xXdxX24xX6dxX3xX2cxX1xXc9xX39xX3xX5xX70xX6xX3xX4xX1xX75xX25xX3xXc7xX1bxX6xX3xXadxX1d23xX25xX26xX3xX2xX3xXexX228xXdxX3xXcxX99xX1bxX25xX26xX3xXexX14bxX6dxX3xX4cxX21dxX25xX3xX1xX3e9xX6xX3xXexX40xX25xX1xXb1cxX3xXbxX1xX3a9xXdxX3xX1xX90xXbxX3xXadxX13exXdxX3xX15fxX45xXdxX3xX35axX1xX24xXexX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xXadxX45xX3xXcxX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX1xXd1xX25xX1xX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xX44xX24xX39xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX907xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX3xX26xXdxX13exXdxX3xXexX1xXdxX18xX1bxX3xXadxXc3xX3xXcdxXdxX15xX1bxX3xXexX9axX90xX25xX26xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX5xX70xX6xX3xX4xX1xX75xX25xX3xX94xX15xX3xXexX99xX9axX25xX26xX3xXcdxX45xXbbxX92xX3xX5xX9fxXbbxX3xX771xX3xX2cxXdxX224xX25xX3xX4xX24xX25xX3xXcdxX1cxX92xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX67xX14bxX25xX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xXexX39xX45xX25xX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xX25xX26xX39xX45xXdxX3xXexX40xX25xX1xX3xXadxX45xX3xX5xX9fxXbbxX3xX771xX3xX2cxXdxX224xX25xX3xXexX99xXbcxX25xX3xX1b2xX10xXcdxX7xXdxXexX10xX3xXexX99xXbcxX25xX3xX4xXf2xX25xX26xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xX94xXdxX18xX25xX3xXexX4fexX3xX4xX246xX6xX3xXa15xX44xX6axX35fxX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xXexX99xXbcxX25xX3xX44xX24xX39xX92xX3xX15fxX45xXdxX3xX35axX1xX24xXexX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xXadxX45xX3xXcxX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX1xXd1xX25xX1xX3xXexX40xX25xX1xX156xX3xXcxX99xXbcxX25xX3xX4xX71dxX3xX7xX8eaxX3xXcdxXcb9xX3xXbxX1xXdxX224xX1bxX3xX4xX1xX9fxX6dxX3xX4xX1xX75xX25xX3xX4xX246xX6xX3xXcdxX6xX25xX3xX26xXdxX24xX6dxX3xX2cxX1xXc9xX39xX3xXadxX45xX3xX7xX3a9xX3xXbxX1xXdxX224xX1bxX3xXcdxX424xX1bxX3xX4xX1xX75xX25xX3xX4xX246xX6xX3xX25xX1xX14bxX25xX3xX67xX14bxX25xX92xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX5xX70xX6xX3xX4xX1xX75xX25xX3xX22cxX241xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xXadxX45xX39xX3xXadxX1d23xX25xX26xX3xX22cxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX4bxX4cxX1d23xX25xX26xX3xX22cxX1b8xX3xX1axX1xX9fxX6dxX3xXadxX45xX3xX4xX1xX75xX25xX3xX99xX6xX3xX2xX2xX3xXexX24xX4xX3xXbxX1xX2exX6dxX3xX94xX15xX3xXexX99xX6xX39xX3xX26xXdxXc9xXdxX3xX36xX4xX71dxX3xX4xX9fxX1bxX3xX26xXdxXc9xXdxX3xXexX1xX10xX39xX3xXexX1xXf6xX3xXexX70xX3xXexX1xX6xX25xX26xX3xX94xXdxX15xX6dxX3xXexX434xX3xX4xX6xX39xX3xX162xX1bxX3a9xX25xX26xX3xXexX1xX9fxXbxX3dxX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX0xXcdxX3xX7xXexXbbxX5xX10xX9xXaxX6dxX7xX39xX4bxXcdxXdxX67xXdxX4bxX1adxX39xX25xXexX4bxX1b2xX10xXdxX26xX1xXexX1b8xX25xX39xX99xX6dxX6xX5xXaxX12xX4cxX340xX340xX340xX156xX3xXcxX64x392cxX6axX34axX3xXcxX340xX6axX3xX1axX64xX340xX3xXcxX340x81b3xXcxX3xX4cxX12e7xX3xX1axXa15x2259xX1axX3xXcxX64xX340xX0xX55xXcdxX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX35dxX75xXdxX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xX5xXdxXbcxX25xX3xXc7xX1bxX6xX25xX3xX94xX224xX25xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX6b8xX3xX94xX9axX90xX4xX3xXexX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xX162xX1bxXbbxXbcxX25xX3xX4xX651xXbxX3xX25xX1xX651xXexX3xXadxX45xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXcdxX24xX39xX3xXexX99xXbcxX25xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX9axX71dxX25xX26xX3xXexXdxX18xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xX94xX228xXdxX3xX4xX1xXddfxX25xX26xX1b8xX3xX44xX24xX39xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX907xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxXb1cxX3xX15fxX45xXdxX3xX35axX1xX24xXexX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xXadxX45xX3xXcxX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xX1xXd1xX25xX1xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxXb1cxX3xX4xXb1xX25xX26xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xX94xXdxX18xX25xX3xXexX4fexX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX92xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xX40xX1b8xX3xX0xX6xX3xX1xX99xX10xX1adxX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX55xXaxX12xX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX0xX55xX6xX12xXb1cxX3xX23xX8eaxX3xXcxX1xXb1xX25xX26xX3xXexXdxX25xX3xXadxX45xX3xXcxX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xX40xX1b8xX3xX0xX6xX3xX1xX99xX10xX1adxX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xX7xX39xXexXexXexXexX156xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX55xXaxX12xX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xX7xX39xXexXexXexXexX156xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX0xX55xX6xX12xXb1cxX3xX23xX8eaxX3xX4cxX21dxX25xX3xX1xX3e9xX6xX3xXadxX45xX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX39xX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xX40xX1b8xX3xX0xX6xX3xX1xX99xX10xX1adxX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xX7xX39xXadxX1xXexXexX156xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX55xXaxX12xX1xXexXexXbxX1b8xX55xX55xX7xX39xXadxX1xXexXexX156xXcdxX6xX99xXdxX6xX4bxXadxX1bxX25xX26xXexX6xX1bxX156xX26xX39xXadxX156xXadxX25xX0xX55xX6xX12xX3xX1xX39xX95xX4xX3xX5xXdxXbcxX25xX3xX1xX18xX3xXexX99xX70xX4xX3xXexXdxX224xXbxX3xXadxX13exXdxX3xXcxX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xXexX99xX70xX4xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX36xX23xX8eaxX3xX4cxX21dxX25xX3xX1xX3e9xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX1xX6xX39xX3dxX92xX3xX94xX48xX6xX3xX4xX1xX40xX1b8xX3xX7xX3a9xX3xX241xX2xX3xX35axX1xX228xX6dxX3xX4cxX21dxX25xX3xX15fxX457xX25xX26xX92xX3xXbxX1xX9axX5e0xX25xX26xX3xX35axX1xX9axX13exX4xX3xXcxX99xX1bxX25xX26xX92xX3xXcxX35axX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX92xX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxXb1cxX3xX94xXdxX18xX25xX3xXexX1xX39xX228xXdxX1b8xX3xX241xX23bxX22dxX629xX22cxX243xX22dxX72fxX241xX23cxX629xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX39xX67xXbbxXaxX12xX15fxX15xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX1xX651xX25xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX70xX3xXc7xX1bxX6xX25xX3xXexX14bxX6dxX92xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX26xXdxX6xX92xX3xX1xX9axX8eaxX25xX26xX3xXf6xX25xX26xX3xX25xX1xXdxX18xXexX3xXexXd1xX25xX1xX3xX4xX246xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxXc9xX3xXexX99xX39xX25xX26xX3xXadxX45xX3xX25xX26xX39xX45xXdxX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xXcdxX6xX25xX3xXexXf2xX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX99xX9fxXexX3xX6dxX39xX25xX26xX3xX25xX1xX651xX25xX3xX94xX9axX90xX4xX3xX7xX70xX3xX1xXd8cxX3xXexX99xX90xX3xX94xX9axX6xX3xXexXdxX25xX92xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xXcdxX24xX39xX3xXexX1xX15xX3xX5xX18xX3xX4xX1bxX1cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX24xX25xX26xX3xXexX24xX4xX3xX2cxX1xX2exX1bxX3xX1xXdxX18xX1bxX3xX36xX7xX5xX39xX26xX6xX25xX3dxX3xXexX40xX25xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4bxX3xX4cxX4dxX25xX26xX3xXcxX45xX1bxX3xXexX99xXbcxX25xX3xX4xX24xX4xX3xXbxX1xX9axX71dxX25xX26xX3xXexXdxX18xX25xX3xXexX99xX1bxXbbxXc3xX25xX3xXexX1xXb1xX25xX26xX3xX4xX246xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX40xX25xX1xX92xX3xXexX1xX45xX25xX1xX3xXbxX1xX3a9xX3xXexX99xXbcxX25xX3xXbxX1xX228xX6dxX3xXadxXdxX3xX4xXc9xX3xX25xX9axX13exX4xX156xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX572xX1bxXexX1xX39xX99xXaxX12xX44xX44xXcxX0xX55xXbxX12
BBT