Thơm, giòn chả tôm xứ Thanh
(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi tiếng bởi nem chua, bánh gai Tứ Trụ... xứ Thanh còn có món chả tôm thơm ngon, hấp dẫn bởi hương vị đặc trưng, ít nơi nào có được.
37a4xf672x5e1cx4b32x8b85x9b55x8e01xc441x4b8fxX7xce46x7851xfc15xccb9x85ccxcb17xX5x929bxXaxb66bxX0xX7xXex5294x4a02x10c8exb7fdxX12xXcxX1x877cxfceexd0dexX3xX19xXdx6845xX18xX3xX4xX1x545fxX3xXexd9a4xX1exX3xf1c8x39c6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xeb0cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ac8xX10xX6x498fxXaxX12x3ca6xX1xX2bxX18xX19xX3xX4xX1xd9b0xX3xX18xc919xXdxX3xXexXdxeb90xX18xX19xX3x6f0dx5c02xXdxX3xX18xX10xX1exX3xX4xX1xfd47xX6xX1fxX3xX69xd9a7xX18xX1xX3xX19xX6xXdxX3xXcxX2fxX3xXcxX16xccd4xe76cxX86xX86xX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX23xX18xX3xX4x6ebfxX3xX1exX98xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xXexX1xX1dxX1exX3xX18xX19xX17xX18xX1fxX3xX1x6a00xXbxX3xX52xecf6xX18xX3xX69xX6axXdxX3xX1xde63xX1dxX18xX19xX3x88c8x4b2cxX3x11036xf270xX4xX3xXexX16xXbexX18xX19xX1fxX3x627bxXexX3xX18xX1dxXdxX3xX18x3f27xX17xX3xX4xX98xX3xXc6xXbex6a9cxX4xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5268xX17xX52xade5xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx8563xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXax4823xXdxX52xXexX1x5e53xX3x112dbx40e7xX11dxXbxX2exd18cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xf391x555ex11549xXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xd46bxX2xX12dxX12cxX37xX2x98cfxX12cxX52xX12dxX2xX12cxX2xX2xX11dxX151xXexX151xX2xX12cxX11dxX11dxX5xX11dxX86x8008xXbxX19xc7d5xX16xX9xX157xX11cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX18xX1x537exX18xX19xX3xX18xX19xXbex1102dxXdxX3xX5xXd9xX1exX3xX18xX19xX1x7982xX3xX5xc666xX73xX3xX18xe5f7xX1exX1fxX3xX4xX78xX4xX1xX3xX5xXd9xX1exX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX17xX78xX3xa68dxX1xX2bxX18xX19xX3xcc46xX73xX78xX3xX208xX1xX98xX3xX18xX1xXbexX18xX19xX3xX5xa707xXdxX3xXc6xX23xXdxX3xX1xecddxXdxX3xX7x6115xX3xXexX5dxX3xX1exX5dxX3xXex9e07xX3xX208xX1xX1e5xX73xX3xX4xX1xed42xX18xX3xX18xX19xX73xXf6xd16fxX18xX3xX5xXdx849fxX73xX3xX4xX1xX17xX3xXexe7e3xXdxX3xX4xX1xX65xX3xX69xXdxX65xX18xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bx9861xX11cxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX11cxX11dxX2xXexX12cxX11dxX157xX151xX12cxX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX12cxX12dxX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX2a3xX11cxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX2bxX1exX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX4x67faxX18xX3xXexX17xX3xX18xX1xXbexX18xX19xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1xef75xXexX3xXexXbexX1dxXdxX1fxX3xX7xX6xX73xX3xX208xX1xXdxX3xX16xf490xX6xX3xX7xX21dxX4xX1xX3xX7xb29fxX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX1xXb2xXbxX3xX1xX17xXc7xX4xX3xX5xX73xd6dbxX4xX3xX7xX1dxX3xX20exX73xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX52xf2cdxX3xX69xX98xX4xX3xXc3xX225xX1fxX3xX69xX225xX3xXc6xX34cxX73xX1fxX3xXc6xX73xX2bxXdxX3xXc3xXd9xX3xXbxX1xX34cxX18xX3xX4xX1xX5dxX3xXc6xX10xX18xX3xX6axX3xX7xad61xX18xX19xX3xX5xXbexX18xX19xX3xX16x10a98xXdxX3xX19xXdx7147xX3xX18xX1xX225xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX12dxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX11cxX151xX12dxXexX12cxX151xX12bxX2xX157xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX2xX11cxX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX106x100e2xX18xX19xX3xXc3xX24fxXdxX3xXexX2bxX1exX1fxX3xXbxX1xX34cxX18xX3xX18xX1xX1e5xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX23xX18xX3xX4xX98xX3xXexX1xXc4xXexX3xX69xX6xX3xX4xX1xX5dxX3xX2exX6xXf6xX3xX5xXb6xX18xX3xXc3xX24fxXdxX3xX1xXd9xX18xX1xX3xX208xX1xX2bxX86xX3xad6exX1xX1e5xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1xXb2xXexX3xXc6xXc4xX18xX1xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX4xX98xX3xXexX1xX242xX1exX3xX4xX1xfeacxXexX3xX1xX21dxXexX3xXexXdxX242xX73xX3xXc6x6112xX3xXexX21dxX17xX3xXc3xXc4xX3xX4xX6xXf6xX3xXexX1xX1dxX1exX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX11dxX157xXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX2xX151xX2xX12cxXex4e90xX2a3xX12bxX11dxX151xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX11cxX5c4xX11cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX11dxX157xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX505xX19xX17xXd9xXdxX3xX16xX6xX1fxX3xX18xX65xX73xX3xX1exX73xX3c5xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX98xX3xX1exXd9xX73xX3xXc6x68b7xXbxX3xX1ex85b4xXexX3xXc3xXd9xX3xXexX16xX2bxX18xX19xX3xX1xXb2xXbxX3xX52xXb6xX18xX3xX1xX1dxX18xX3xX4xX98xX3xXexX1xX534xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX242xX1exX3xX4xX1xX527xXexX3xX19xXb2xX4xX3xXc3xXd9xX17xX3xXc3xXd9xX3xXexX16xX38cxX18xX3xXc6xX1e2xX73xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX12dxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX11cxX12bxX157xXexX2xX12dxX12cxX12bxX2a3xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX12cxX11dxX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xee00xX1xX34cxX18xX3xXc3xX225xX3xX4xa3e0xX6xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX5xXd9xX1exX3xXexX232xX3xX69xX78xX18xX1xX3xXbxX1xX6axX1fxX3xX1ex8881xXdxX3xX1exXdxX65xX18xX19xX3xXc3xX225xX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX4xX64fxXexX3xX4xX1xX232xX18xX19xX3xX12dxX2exX5c4xX4xX1exX86xX3xa335xX17xX21dxXdxX3xX69xX78xX18xX1xX3xXbxX1xX6axX3xX52xX4c1xX18xX19xX3xXexX1xXbexX1d8xX18xX19xX3xX1xX1dxXdxX3xX52xXd9xXf6xX3xXc3xXd9xX3xX52xX6xXdxX3xX1exX38cxXexX3xX4xX1xX527xXexX3xXc6xX534xX3xX208xX1xXdxX3xX4xX73xX3c5xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX69xXc4xX3xX16xX78xX4xX1xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX11dxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX2xX151xX12cxX151xXexX5c4xX12cxX157xX151xX157xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX5c4xX12cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX11dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf8d7xX24fxXdxX3xX1xX1dxX18xX3xX12cxX11dxX3xX18xX1e9xX1exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1e2xX1fxX3xX69xXd9xX3xX505xX19xX2bxX3xXcxX1xXc4xX3xb5c9xXbexX1d8xXdxX1fxX3xX106xX1xX77fxX3xX20exX73xX78xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xXcxX1xX28xX17xX3xX91fxXbexX1d8xXdxX1fxX3xX2xX12dxX3xX505xX1xXd9xX3xXcxX1xX1d8xX1fxX3xXbxX1xXbexX1d8xX18xX19xX3xXcxX16xXbexX1d8xX18xX19xX3xXcxX1xXdxX1fxX3xXcxX776xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4fxX98xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX69xXdxX65xXexX11axX3x8fd2xX505xX19xX17xXd9xXdxX3xX7xX229xX3xXexX5dxX3xX1exX5dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXc3xXdxX247xX4xX3xX4xX1xX23bxX18xX3xX18xX19xX73xXf6xX242xX18xX3xX5xXdxX247xX73xX3xXexX1x8c44xX3xX208xX1xXdxX3xX4xX73xX3c5xX18xX1fxX3xX18xX19xXbexX1d8xXdxX3xXexX1xXe1xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1xX35fxXexX3xX208xX1xe391xX17xX3xX5xX9c7xX17xX86xX3xXf3xX6axXdxX3xX18xX1xX1e5xX18xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX16xX28xXdxX3xX18xX1xX1e5xX18xX3xXc6xX1e2xX73xX1fxX3xX5xX527xX4xX3xX4xX73xX3c5xX18xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1xX35fxXexX3xX18xX1xX64bxX3xXexX6xXf6xX3xX4xX1xX17xX3xX1exXdxX65xX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX69xXc4xX3xX16xX78xX4xX1xX1fxX3xX18xX1xXbexX18xX19xX3xXc3xXb6xX18xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXc6xX28xX1exX3xX69xX28xX17xX3xX4xX1xX28xX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX4xX73xX38cxX18xX3xXexX1xX35fxXexX3xX4xX1xX64fxX4xX1fxX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX69xXc4xX3xX5xX247xX4xX1xX1fxX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX69xXc4xX3xX1xX6axX3xXc3xXd9xX3xXc6xX1e2xX73xX3xX1xX6xXdxX3xX69xX242xX18xX3xXexX1xX9a5xX3xX208xX1xXdxX3xX18xXbexX24fxX18xX19xX3xX1exX24fxXdxX3xX4xX1xXd1xX18xX3xXc6xX1e2xX73xcf51xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12dxX151xXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX2xX5c4xX12dxX11cxXexX12bxX11dxX2a3xX12bxX2xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX157xX12dxX2a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12dxX151xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX106xX1xX28xX3xX7xX6xX73xX3xX208xX1xXdxX3xX4xX73xX3c5xX18xX3xX2exX17xX18xX19xX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xX18xXbexX24fxX18xX19xX3xX5xX242xX18xX3xXexX1xX6xX18xX3xX1xX17xX6xX1fxX3xX18xX19xXbexX1d8xXdxX3xX18xXbexX24fxX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX5xX35fxXexX3xX5xXdxX242xX18xX3xXexX85xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX1exXdxX65xX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX1xXd1xX18xX3xXc6xX1e2xX73xX3xXc3xXd9xX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xX69xXc4xX3xX4xX1xX78xXf6xX86xX3xX106xX2fxX3xXexX1xX65xX1fxX3xX18xXbexX24fxX18xX19xX3xXexX24fxXdxX3xX208xX1xXdxX3xXbxX1xX34cxX18xX3xXc3xX225xX3xX69xX242xX18xX3xX18xX19xX17xXd9xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX7xX9c7xX1exX3xX18xX1xX64bxX1fxX3xX5xXb2xXbxX3xX5xX98xX3xXbxX1xX34cxX18xX3xX18xX1xX1e5xX18xX3xXc3xXd9xX18xX19xX3xXc6xX225xX3xX1xXb2xXbxX3xX52xXb6xX18xX1fxX3xX1exX4c1xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX18xX19xXd9xX17xX3xX18xX19xX21dxXexX3xX5xXd9xX3xX4xX1xX28xX3xXc6xX3d4xX3xX4xX1xXd1xX18xX3xXc3xX232xX6xX3xX18xX19xX17xX18xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xX3xX52xXexX1xX73xX1exX69xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX12dxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX157xX12bxX2a3xXexX12bxX2xX12cxX12cxX2xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX12bxX12dxX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX55xX1xXdxX3xX4xX1xXd1xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX98xX3xX1exXd9xX73xX3xXc3xXd9xX18xX19xX3xXc6xX225xX1fxX3xX1exX4c1xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX18xX19xXd9xX17xX3xX18xX19xX21dxXexX1fxX3xXc3xX225xX3xX69xX242xX18xX3xX18xX19xX17xXd9xXdxX3xX7xX9c7xX1exX3xX18xX1xX64bxX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX12dxXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX2a3xX12dxX151xXexX2xX2xX2xX12bxX11cxX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX151xX2xX151xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX12dxXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX69xXd9xX3xX91fxXbexX1d8xXdxX1fxX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX18xX19xX17xX18xX3xX18xX1xXb2xXexX3xX5xXd9xX3xX208xX1xXdxX3xX1e9xX18xX3xX18xX98xX18xX19xX86xX3xX55xX1xXdxX3xXc6xX98xX1fxX3xX1exX4c1xXdxX3xXexX1xX1dxX1exX3xXc3xXd9xX3xX1xXbexX1dxX18xX19xX3xXc3xXc4xX3xX4xX77fxX6xX3xX1exXdxX65xX18xX19xX3xX4xX1xX28xX3xX5xXd9xX3xX4xX1xX1e5xX18xX3xXexX1xX229xX4xX3xX18xX1xXb2xXexX1fxX3xX1xXb2xXbxX3xX52xXb6xX18xX3xX18xX1xXb2xXexX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12cxX2xXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX2xX12cxX11dxX5c4xXexX2a3xX11dxX12bxX12bxX5c4xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX12cxX12bxX12cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12cxX2xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xa83axXc7xX4xX3xX69xXdxX247xXexX1fxX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX208xX1xX2bxX18xX19xX3xXexX1xX534xX3xXexX1xXdxX65xX73xX3xXc6xXbexXe1xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX18xXbexX24fxX4xX3xX4xX1xXb2xX1exX3xXbxX1xX6xX3xX5xX17xX3d4xX18xX19xX3xX4xX1xX73xX6xX3xX4xX6xXf6xX3xX1exXc7xX18xX3xX18xX19xX23bxXexX1fxX3xX1e9xX18xX3xX208xce4bxX1exX3xXc3xX24fxXdxX3xX7xX73xX18xX19xX3xX1exX73xX3c5xXdxX3xX1xX6xXf6xX3xX52xXbexX6xX3xX19xX98xXbxX3xXc6xX73xX3xXc6xX77fxX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX52xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX52xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11dxXbxX2exX121xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX11axX3xX12bxX12dxX2xXbxX2exX121xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX37xX37xXdxXc3xX86xX69xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX86xXc3xX18xX37xX18xX10xX115xX7xX37xX151xX2xX12dxX12cxX37xX2xX157xX12cxX52xX12dxX2xX12cxX11dxX5c4xX151xX2a3xXexX151xX2xX12cxX151xX157xX5xX11dxX86xX16axXbxX19xX16dxX16xX9xX151xX151xX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX1exX1fxX3xX19xXdxX23xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xX2exX2fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xXaxX3xX115xXdxX52xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX12bxX12dxX2xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX1d8xXdxX3xXexXdxX65xXexX3xX7xX10xX3xX5xX21dxX18xX1xX3xX4xX1xXd1xX18xX1xX3xX5xXd9xX3xXexX1xX1d8xXdxX3xXc6xXdxX534xX1exX3xX4xX229xX4xX3xX208xe10cxX3xXexX1xXd1xX4xX1xX3xX1xXe1xXbxX3xXc6xX534xX3xXexX1xX229xX4xX3xX208xX1xX78xX4xX1xX3xXexX1xXbexX6axX18xX19xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1exX98xX18xX3xX4xX1xX28xX3xXexX2bxX1exX3xXc6xX38cxX4xX3xXc6xX78xX17xX3xX18xXd9xXf6xX86xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10307xX73xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX4fxX17xXd9xXdxX3xXcxX1xX73xX3x9d96xX3xXcxX1xX73xX3xX4fxXd9xX0xX37xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX37xXbxX12
Hoài Thu - Thu Hà