Nhiều bất cập tại bãi rác huyện Lang Chánh
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều năm trôi qua, bãi rác tập trung của huyện Lang Chánh tại thôn Nê Cắm (xã Đồng Lương) luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
aa1fx10c2bx110b0xcbccxae63x12a48xe50dx12304xcf91xX7xc1fbx1327cx10563xe560xad3ax13819xX5xde8bxXaxecfexb2adxX1xXdx10096xc8e2xX3xd30dx12032xXexX3xX4x10a39xXbxX3xXex11aecxXdxX3xX19xc08exXdxX3xaa9ax13211xX4xX3xX1xX17x10f61xbddfxc699xX3xf826xX6xX31xf5bbxX3xcab0xX1xX2axX31xX1xX0xb893xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd744xX10xX6x110fdxXaxX12xd5b3xX26xX3xX31xX1xXdxX16xX17xX3xX31x10b59xdbf1xX3xXexX29xe2cdxXdxX3xc3c0xX17xX6xc53cxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1exXbxX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX4xb5b7xX6xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xX62xX31xX3xX13x13b19xX3xX38xe19bxX5exX3xcc5ex11ef1xX26xX3xX53xc740xX31xX36xX3xX33x119fdxaf34xX31xX36x10d2axX3xX5xX17xX62xX31xX3xXexX29x10730xX31xX36xX3xXexf6d0xX31xX1xX3xXexX29xX22xX31xX36xX3xX65xX17xX2axX3xXexef2bxXdxX68xX3xX36x12799xX2fxX3xX62xX3xX31xX1xXdx1204exX5exX3xX5exX62xXdxX3xXexX29xXabxf16fxX31xX36xX3xX31xX36xX1xXdxX9bxX5exX3xXexX29xd2fdxX31xX36xX68xX3xXccxX31xX1xX3xX1xXabxf568xX31xX36xX3xX7xecb2xX4xX3x13a54xX1xe99bxX10xX3xX4xX7dxX6xX3xX31xX36xXabxXe3xXdxX3xX50xXd1xX31xd35dxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10093xXb8xX50xX2fxXaxX12xX0xXdxX5exX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX17xX5exX19xX3xXdxX38xX10xX31xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax10cf6xXdxX50xXexX1xe9ebxX3x10abaxe3a0xX2xXbxXa2xc5e1xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX153xX3x11fb9xX2x12abcxXbxXa2xX15axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3exX3exXdx116ecxX115xX19xX6xXb8xXexX1xX6xX31xX1xX1xXb8xX6xX115xX174xX31xX3exX31xX10xX14exX7xX3exf578xX18axX2xX155xX3exX18axX156xX156xX50xX156xX18axX18axX156xX164xX164xX18axXexeddexX166xe5c8xX166x10cd2xX5xX156xX115xe60dxXbxX36xaceaxX29xX9xe218xX18axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX4xX1exXbxX3xXexX22xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xXaxX3xX14exXdxX50xXexX1xX9xXaxX155xX156xX2xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX164xX2xX166xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXb8xX31xXaxX12xX125xX26xXdxX3xX4xX1xX100xX6xX3xX29xX2axX4xX3xX36xXd1xX2fxX3xX62xX3xX31xX1xXdxXd9xX5exX3xX5exX62xXdxX3xXexX29xXabxXe3xX31xX36xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xX62xX31xX3xX13xX9bxX3xX38xX9exX5exX68xX3xXa2xX26xX3xX53xXa6xX31xX36xX3xX33xXabxXacxX31xX36xX68xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xXexXbdxX5exX3xX1xXdxb827xX17xX68xX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX31xf3c7xX2fxX3x10f02xXabx10025xX4xX3xX65xX17xX2fxX3xX1xXb8xX22xX4xX1xX3xX174x13acdxXdxX3xX50xXdxX30xX31xX3xXexe698xX4xX1xX3xX19dxX3xX1xX6xX3xXexX29xX9bxX31xX3xX297xffd3xX6xX3xX19xX294xX31xX3xXexX1xX62xX31xX3xX13xX9bxX3xX38xX9exX5exX68xX3xXa2xX26xX3xX53xXa6xX31xX36xX3xX33xXabxXacxX31xX36xX68xX3xX5xX294xX3xX31xXacxXdxX3xXexX1exXbxX3xX103xe902xXexX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX103xX1xX17xX3xX174xee55xX4xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX29xX1axX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX3xX174xX294xX3xX5ex125bdxXexX3xX7xde9dxX3xXa2xX26xX3xX5xXd1xX31xX3xX4xX1exX31xX115xX3xb249xX2axX4xX3xX297xXabxX299xX4xX3xXa2xd968xX3xX5x12884xX3xX19xba52xX31xX36xX3xX1xXbdxX31xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xX4xX1xX62xX31xX3xX5xX1axXbxX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12x12b52xXb8xX3xX5xXabxX299xX31xX36xX3xX29xX2axX4xX3xX31xX36xX294xX2fxX3xX4xX294xX31xX36xX3xX31xX1xXdxX16xX17xX68xX3xX4xX31axX31xX36xX3xXexX1xX9bxX5exX3xX5exX31axXexX3xX7xX31exX3xX31xX36xXabxXe3xXdxX3xX4xX1xXfbxX3xX29xX2axX4xX3xX297xX2eexX31xX3xX297x12b0bxX3xX103xX1xX62xX31xX36xX3xXexX1xX10xXb8xX3xX65xX17xX2fxX3xX297xX2bfxX31xX1xX68xX3xX103xX1xXdxX2eexX31xX3xX4xX1xXb8xX3xXexXbdxX31xX1xX3xXexX29xX22xX31xX36xX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX65xX17xX2axX3xXexXccxXdxX68xX3xX36xXd1xX2fxX3xX62xX3xX31xX1xXdxXd9xX5exX3xX5exX62xXdxX3xXexX29xXabxXe3xX31xX36xX68xX3xXccxX31xX1xX3xX1xXabxXfbxX31xX36xX3xX297xX2eexX31xX3xX7xX100xX4xX3xX103xX1xX105xX10xX3xX174xX294xX3xX1xXb8xX22xXexX3xX297xX31axX31xX36xX3xX7xXccxX31xX3xXa2xX17xX1axXexX3xX4xX7dxX6xX3xX31xX36xXabxXe3xXdxX3xX50xXd1xX31xX3xX297xX2bfxX6xX3xXbxX1xXabxXacxX31xX36xX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xbb89xeb15xX4xX3xX50x12979xX3xX297xXabxX299xX4xX3xX65xX17xX2fxX3xX1xXb8xX22xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2eexXexX68xX3xX19xX294xXdxX3xX19xXccxX31xX68xX3xXexX1xX2ffxX4xX3xXexX2eexX3xX103xX1xX17xX3xXexX1exXbxX3xX103xX2eexXexX3xX29xX2axX4xX3xX4xX1xbcb5xX3xX5xX294xX3xX103xX1xX17xX3xX297xX1axXexX3xX297xXa6xXdxX68xX3xXa2xX17xX31xX36xX3xX65xX17xX6xX31xX1xX3xX103xX1xX62xX31xX36xX3xX4xe7edxX3xX1xX294xX31xX36xX3xX29xX294xXb8xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX9exX31xX68xX3xX31xX36xX6xX2fxX3xXexc5eexX3xX4xXb8xX31xX3xX297xXabxXe3xX31xX36xX3xX31xX1xX105xX3xX50xabf7xX31xX3xX174xX294xXb8xX3xX103xX1xX17xX3xXexX1exXbxX3xX103xX2eexXexX68xX3xX29xX2axX4xX3xX31xX33cxX5exX3xX31xX36xX3aaxX31xX3xX31xX36xX6xX31xX36xX3xX50xXf0xX4xX3xX19xX9bxX31xX3xX297xXabxXe3xX31xX36xX68xX3xXbxX1xX2b0xX6xX3xXexX29xXb8xX31xX36xX3xX19xX31exX4xX3xX5exX45fxXdxX3xX1xX62xXdxX3xXexX1xX31exXdxX3xX31xXa6xX31xX36xX3xX31xX45bxX4xX115xX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX174xX2bfxX3xXexX29xX2b0xX3xX103xX1xX4c1xXdxX3xX174xX4edxX31xX3xXd1xX5exX3xX49dxX68xX3xX19xX31exX4xX3xX5xX9bxX31xX3xX103xX1xce72xXexX3xX5x13404xXexX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xX13xX36xXabxXe3xXdxX3xX50xXd1xX31xX3xXexX29xXb8xX31xX36xX3xXexX1xX62xX31xX3xX13xX9bxX3xX38xX9exX5exX3xX4xX1xXb8xX3xX19xXdxX2eexXexX3xX31xX1x13206xX31xX36xX3xX1xX62xX5exX3xXexX29xXe3xXdxX3xX31xX9exX31xX36xX3xX1xXf0xX3xX19xX2bfxX3xXexX29xX6xX3xXexX1axX31xX3xX19xXfbxXdxX3xX5exX45fxXdxX3xX1xX62xXdxX3xXexX1xX31exXdxX3xXexX1xX10xXb8xX3xX36xXdxX4c1xX3xXexX1xX3aaxXdxX3xXexX1xb497xX31xX36xX3xX174xX294xXb8xX3xX31xX1xX294xX68xX3xX50xXb8xX3xX103xX1xX62xX31xX36xX3xX4xX4c1xX3xX1xX30xX3xXexX1xX31exX31xX36xX3xXa2xX336xX3xX5xX339xX3xX31xXabxX2a7xX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX31xX9bxX31xX3xX174xX294xXb8xX3xX5exX45fxX6xX3xX5exXabxX6xX3xX31xXabxX2a7xX4xX3xXexX29xX294xX31xX3xX29xX6xX3xX31xX36xXb8xX294xXdxX68xX3xX36xXd1xX2fxX3xX62xX3xX31xX1xXdxXd9xX5exX3xX31xX36xX1xXdxX9bxX5exX3xXexX29xXf0xX31xX36xX115xX3xXcxX1xX62xX31xX36xX3xX65xX17xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX17xX31axX4xX3xXexXdxX2eexXbxX3xXa2xb763xX4xX3xX4xX336xX3xXexX29xXdxX68xX3xX31xX36xXabxXe3xXdxX3xX50xXd1xX31xX3xXexX29xXb8xX31xX36xX3xXexX1xX62xX31xX3xX297xX26xX3xX103xXdxX2eexX31xX3xX31xX36xX1xX2bfxX3xX31xX1xXdxX16xX17xX3xX5xe180xX31xX68xX3xXexX17xX2fxX3xX174xX1exX2fxX3xX297xX2eexX31xX3xX31xX6xX2fxX3xX174xX4edxX31xX3xX4xX1xXabxX6xX3xX4xX4c1xX3xX19xXdxX30xX31xX3xXbxX1xX2axXbxX3xXa2xX336xX3xX5xX339xX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xX0xXdxX5exX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX31xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX50xXexX1xX153xX3xX155xX156xX156xXbxXa2xX15axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX153xX3xX164xX2xX166xXbxXa2xX15axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX174xX115xX19xX6xXb8xXexX1xX6xX31xX1xX1xXb8xX6xX115xX174xX31xX3exX31xX10xX14exX7xX3exX18axX18axX2xX155xX3exX18axX156xX156xX50xX156xX18axX18axX156xX166xX19fxX19bxXexX2xX166xX18axX19dxX19dxX5xX156xX115xX1a3xXbxX36xX1a6xX29xX9xX155xX19fxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX4xX1exXbxX3xXexX22xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xXaxX3xX14exXdxX50xXexX1xX9xXaxX155xX156xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX164xX2xX166xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXb8xX31xXaxX12xX32cxX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX68xX3xXexX29xXb8xX3xX36xX49dxX3xX7xX6xX17xX3xX103xX1xXdxX3xX297xX31exXexX3xX103xX1xX62xX31xX36xX3xX297xXabxX299xX4xX3xX4xX1xX62xX31xX3xX5xX1axXbxX68xX3xXa2xX336xX3xX5xX339xX3xXexX29xX294xX31xX3xX31xX36xX1exXbxX3xX1xX6xXdxX3xX19xX9bxX31xX3xX297xXabxXe3xX31xX36xX3xX50xX4edxX31xX3xX174xX294xXb8xX3xX103xX1xX17xX3xXexX1exXbxX3xX103xX2eexXexX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xX53xXabxX299xX4xX3xX19xXdxX2eexXexX68xX3xXexX22xXdxX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX19xXbdxX31xX1xX3xX5xXabxX299xX31xX36xX3xX31xXabxX2a7xX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX7xXdxX31xX1xX3xX1xXb8xX22xXexX3xX297xX62xX3xXexX1xX2bfxX3xXbxX1xX2axXexX3xX7xXdxX31xX1xX3xX103xX1xXb8xXccxX31xX36xX3xX19bxX19fxX156xX68xX164xX3xX5exX19dxX3exX31xX36xX294xX2fxX3xX297xX9bxX5exX15axX3xXexX3aaxX31xX36xX3xX5xXabxX299xX31xX36xX3xX4xX1xX1axXexX3xXexX1xXccxXdxX3xX29xX9exX31xX3xX7xXdxX31xX1xX3xX1xXb8xX22xXexX3xXbxX1xX2axXexX3xX7xXdxX31xX1xX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX19xXbdxX31xX1xX3xX103xX1xXb8xXccxX31xX36xX3xX19bxX68xX164xX155xX3xXexX1axX31xX3exX31xX36xX294xX2fxX115xX3xX32cxXdxX9bxX31xX36xX3xX103xX1xX17xX3xX174xX2ffxX4xX3xX31xX62xX31xX36xX3xXexX1xX62xX31xX68xX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX19xXbdxX31xX1xX3xXbxX1xX2axXexX3xX7xXdxX31xX1xX3xX103xX1xXb8xXccxX31xX36xX3xX19dxX18axX68xX166xX3xXexX1axX31xX3exX31xX36xX294xX2fxX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xXcxX1xX2ffxX4xX3xX1xXdxX30xX31xX3xee0exX17xX2fxX2eexXexX3xX297xX2bfxX31xX1xX3xX7xX31exX3xX19dxX19fxX156xX19bxX3exX96exX53xc672x11da8xX125xX13xX368xX3xX31xX36xX294xX2fxX3xX156xX155xX983xX1a9xX983xX18axX156xX18axX2xX3xX4xX7dxX6xX3xX984xX125xX13xX368xX3xXexX49dxX31xX1xX3xX174xX16xX3xX65xX17xX2fxX3xX1xXb8xX22xX4xX1xX3xX65xX17xXccxX31xX3xX5xX339xX3xX4xX1xX1axXexX3xXexX1xXccxXdxX3xX29xX9exX31xX3xXexX29xX9bxX31xX3xX297xX2bfxX6xX3xX19xX294xX31xX3xXexX49dxX31xX1xX68xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX3xX4xX4c1xX3xX18axX3xX19xX26xXdxX3xX4xX1xX62xX31xX3xX5xX1axXbxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX68xX3xX31xX36xXb8xX294xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexX22xXdxX3xXexX1xX62xX31xX3xX13xX9bxX3xX38xX9exX5exX68xX3xXa2xX26xX3xX53xXa6xX31xX36xX3xX33xXabxXacxX31xX36xX3xXa1xXexXdxX2eexXbxX3xX31xX1xX1exX31xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX4xX7dxX6xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX29xX1axX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX68xX3xX4xX2axX4xX3xXa2xX26xX3xX53xXa6xX31xX36xX3xX33xXabxXacxX31xX36xX68xX3xXcxXd1xX31xX3x136efxX1xX67cxX4xX68xX3x12f57xXdxX6xXb8xX3x13318xX31xX68xX3xXa80xXdxX6xXb8xX3xXcxX1xXdxX30xX31xX3xX174xX2a7xXdxX3xX103xX1xX31exXdxX3xX5xXabxX299xX31xX36xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX19xXbdxX31xX1xX3xX103xX1xXb8xXccxX31xX36xX3xX155xX3xXexX1axX31xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3exX31xX36xX294xX2fxXafxX15axX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX4xaea7xX31xX3xX5xX22xXdxX3xX31xX33cxX5exX3xXexX22xXdxX3xX19xXccxX31xX3xX13xX36xX294xX5exX68xX3xXa2xX26xX3xc7c3xX9bxX31xX3xXcxX1xX9exX31xX36xX3xX174xX2a7xXdxX3xX5xXabxX299xX31xX36xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xXexXdxX2eexXbxX3xX31xX1xX1exX31xX3xXexX29xX17xX31xX36xX3xX19xXbdxX31xX1xX3xX2xX3xXexX1axX31xX3xX29xX2axX4xX3exX31xX36xX294xX2fxX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xX53xX2axX31xX36xX3xX4xX1xX67cxX3xX339xX68xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX31xX294xX2fxX3xX4xX1xXabxX6xX3xX297xXabxX299xX4xX3xX297xX6b0xX17xX3xXexXabxX3xXa2xXd1xX2fxX3xX50xX2ffxX31xX36xX3xX1xX22xX3xXexX6b0xX31xX36xX3xX1xXb8xX294xX31xX3xX4xX1xX49dxX31xX1xX3xXexX1xX10xXb8xX3xX65xX17xX2fxX3xXexX29xXbdxX31xX1xX3xX103xdee5xX3xXexX1xX17xX1exXexX3xX174xX16xX3xX4xX1xX62xX31xX3xX5xX1axXbxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX1xX299xXbxX3xX174xX30xX3xX7xXdxX31xX1xX68xX3xX1xXdxX30xX31xX3xX297xX6xX31xX36xX3xX5xX294xX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX5xX31axX3xXexX1xXdxX9bxX31xX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xX0xXdxX5exX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX31xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX50xXexX1xX153xX3xX155xX156xX156xXbxXa2xX15axX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX153xX3xX164xX2xX19bxXbxXa2xX15axXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX174xX115xX19xX6xXb8xXexX1xX6xX31xX1xX1xXb8xX6xX115xX174xX31xX3exX31xX10xX14exX7xX3exX18axX18axX2xX155xX3exX18axX156xX156xX50xX156xX18axX18axX156xX19bxX19fxX164xXexX19dxX1a9xX155xX156xX19bxX5xX156xX115xX1a3xXbxX36xX1a6xX29xX9xX19dxX164xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axXexX3xX4xX1exXbxX3xXexX22xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xXaxX3xX14exXdxX50xXexX1xX9xXaxX155xX156xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX164xX2xX19bxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXb8xX31xXaxX12xX45axX31axXexX3xX1xX31axX3xX50xXd1xX31xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX29xX1axX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX3xX297xX6xX31xX36xX3xXbxX1xXd1xX31xX3xX5xXb8xX22xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xXexX22xXdxX3xX31xX36xX17xXa6xX31xX3xXexX29xXabxX2a7xX4xX3xX103xX1xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX297xXabxX6xX3xX297xXdxX3xXexX1exXbxX3xX103xX2eexXexX115xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xXb8xX50xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX62xX31xX36xX3xX13xX36xX17xX2fxXd9xX31xX3xe1cbxXdxX2eexXexX3xXcxX1xX9exX31xX36xX68xX3xXcxX29xXabxXfbxX31xX36xX3xXbxX1xXaddxX31xX36xX3xXcxX13x12721xX45axXcxX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX33xX6xX31xX36xX3xX38xX1xX2axX31xX1xX68xX3xX297xX287xX3xX1xX22xX31xX3xX4xX1xX2eexX3xXexXbdxX31xX1xX3xXexX29xX22xX31xX36xX3xX62xX3xX31xX1xXdxXd9xX5exX3xX5exX62xXdxX3xXexX29xXabxXe3xX31xX36xX3xXexX22xXdxX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX62xX31xX3xX13xX9bxX3xX38xX9exX5exX68xX3xX984xX125xX13xX368xX3xX1xX17xX2fxX30xX31xX3xX297xX26xX3xX7dxX2fxX3xX65xX17xX2fxX16xX31xX3xX984xX125xX13xX368xX3xX4xX2axX4xX3xXa2xX26xX68xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX29xX1axX31xX3xX103xX339xX3xX1xX299xXbxX3xX297xXa6xX31xX36xX3xX174xX2a7xXdxX3xX38xX62xX31xX36xX3xXexX2fxX3xX4xX3aaxX3xXbxX1xX6b0xX31xX3xXexX2ffxX3xX297xX31axX31xX36xX3xX1xX4c1xX6xX3xX53xX100xX4xX3xXa85xX31xX1xX3xX297xX287xX3xXexX1xX17xX3xX36xXb8xX5exX68xX3xXa2xX336xX3xX5xX339xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX3xX29xX9exX31xX3xX7xXdxX31xX1xX3xX1xXb8xX22xXexX3xX1xX294xX31xX36xX3xX31xX36xX294xX2fxX115xX3x10986xX336xX3xX50x12008xX31xX36xX3xXa2xX10xX3xX4xX1xX17xX2fxX9bxX31xX3xX50xXe74xX31xX36xX68xX3xXexX1xX17xX3xX36xXb8xX5exX68xX3xXexX1exXbxX3xX103xX2eexXexX3xX18axX3xX31xX36xX294xX2fxX3exX5xX6b0xX31xX68xX3xX174xX1exX31xX3xX4xX1xX17xX2fxX287xX31xX3xX297xX2eexX31xX3xX19xX26xXdxX3xX29xX2axX4xX3xX297xX287xX3xXa2xX336xX3xX5xX339xX3xX4xX1xX62xX31xX3xX5xX1axXbxX3xX19xX33cxX31xX36xX3xX5exX2axX2fxX3xX5exX67cxX4xX68xX3xX7xX6xX17xX3xX297xX4c1xX3xX29xXccxXdxX3xX174xX62xXdxX3xX19xX31axXexX68xX3xXbxX1xX17xX31xX3xX1xX4c1xX6xX3xX4xX1xX1axXexX3xX103xX1xX336xX3xXexX29xX45fxX31xX36xX68xX3xX50xXdxX30xXexX3xX29xX17xXa6xXdxX3xX5exX17x12447xXdxX3xX29xXa6xXdxX3xX297xX10xX5exX3xX297xX31exXexX115xX3xX53xXa6xX31xX36xX3xXexX1xXe3xXdxX68xX3xXexX17xX2fxX9bxX31xX3xXexX29xX17xX2fxX16xX31xX68xX3xX1xXabxX2a7xX31xX36xX3xX50xX4edxX31xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX31axX3xX50xXd1xX31xX3xX31xXd1xX31xX36xX3xX4xX6xXb8xX3xX339xX3xXexX1xX100xX4xX3xXexX1xX17xX3xX36xXb8xX5exX68xX3xXbxX1xXd1xX31xX3xX5xXb8xX22xXdxX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xXccxXdxX68xX3xX4xX1xX67cxX3xXexX29xXf0xX31xX36xX3xXa2xXd1xX2fxX3xX50xX2ffxX31xX36xX68xX3xX4xXccxXdxX3xXexX22xXb8xX3xX1xX30xX3xXexX1xX31exX31xX36xX3xXexX1xXb8xX2axXexX3xX31xXabxX2a7xX4xX3xX103xX1xX17xX3xX50xXd1xX31xX3xX4xXabxX68xX3xXexX1xX2ffxX4xX3xX1xXdxX30xX31xX3xXexX31exXexX3xX103xX2eexX3xX1xXb8xX22xX4xX1xX3xXexX29xXa6xX31xX36xX3xX29xX4dcxX31xX36xX3xXexX1exXbxX3xXexX29xX17xX31xX36xX68xX3xXexX29xX62xX31xX36xX3xX4xXd1xX2fxX3xXbxX1xXd1xX31xX3xXexX2axX31xX3xX1xX294xX31xX36xX3xX31xX5dxX5exX68xX3xX36xX4c1xXbxX3xXbxX1xX6b0xX31xX3xXexX5dxX31xX36xX3xX297xX31axX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX7dxX3xX29xX4dcxX31xX36xX68xX3xX19xXccxXb8xX3xX174xX30xX3xX5exX62xXdxX3xXexX29xXabxXe3xX31xX36xb176xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa85xX17xXexX1xXb8xX29xXaxX12xXcxX32cxX984xX13xXa80xX3xXcxX4dxc77bxXaf9xX3xX983xX3xX96exX984xXaf9x12dcfxXcxX3xXcxX4dxdbe7xX13xXa80xX0xX3exXbxX12
TRUNG THỦY - QUYẾT THẮNG