Phát động Cuộc thi sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN Việt Nam vừa phát động Cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai trước bối cảnh COVID-19” và đề cử các gương mặt phụ nữ, sáng kiến về bình đẳng giới trong phòng, chống thiên tai”.
af0x1a58x5bcdx35dcx3177x57dcx2386x30f5x8127xX7x592ax18c1x365ax2c92x8bbcx4e0fxX5x67f3xXax51f7xX0xX7xXex7c93x3ee7x78afx770dxX12x3526xX1x64b8xXexX3x8930x6d17xX18xX19xX3x48e9x6ce4xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1x1722xX18xX19xX3xX20xXdx67c2xXbxX3xXexX16xX26x2611x788cxX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3x4f60xX46xX3x8874x8f1fxX18xX1xX3xX20x3902xX18xX19xX3xX19xXdx3fc1xXdxX3xX4fx30dfxX3xX20xX46xX3xX4x4176xX3xX4xX1dxX4xX3xX19x78d9x8c0bxX18xX19xX3x10c2x8d6cxXexX3xXbxX1x97d4xX3xX18x91d7x6c60xX3xX7xX1dxX18xX19xX3x6091xXdx3498xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX0x2b48xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1cc1xX10xX6xe32xXaxX12xXb4xX21xXdxX3x2be0xXb4xX1bx6794xX3x12cexXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX3xX4fx5773xX6xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3x8d85x397cxX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX3xXexX16xX26xX45xX46xX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1x9661xX18xX19xX7exX3xX4xX1x2d2cxX18xX19xX3xXexX1xXdx871exX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX16xX6fxX5exX4xX3xX52xX126xXdxX3xX4x942bxX18xX1xX3xX25x40c3xXc3x6db9x2fb5x481dxX2x48e4x147bxX3xX4fxX62xX3xX20xX46xX3xX4xX68xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX6fxX70xX18xX19xX3xX74xX75xXexX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX7exX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX7exX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX14bx6388xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ae0xX17xXb7xX45xXaxX12xX0xXdxX74xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb7xXexX1xX26xX74xX52xX3xXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXax2e50xXdxXb7xXexX1x6e53xX3x5141x7d69xX1e6xXbx891fx511dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1e3xX3x3410x2e44xX1e6xXbxX1e9xX1eaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9cxX9cxXdxX4fxX1a5xX52xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a5xX4fxX18xX9cxX18xX10xX1dexX7xX9cx7c65xX21axX1e6xX2xX9cxX2xX1f4xX14axXb7x90d5xX21axX2xX1f5xX1e6xX2x12d0xXexX1e5xX14axX1f4xX229xX5xX1e6xX148xX21ax5310xX1e6xX21axX223xX1f4xX233xX223xX1e5xX148xX2xX1f4xX14axX223xX1e6xX21axX1f5xX223xX233xX1f4xX1a5x3dd2xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX3xXexX16xX26xX45xX46xX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xX4fxX62xX3xX20xX46xX3xX4xX68xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX6fxX70xX18xX19xX3xX74xX75xXexX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX7exX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxXaxX3xX1dexXdxXb7xXexX1xX9xXaxX1e5xX1e6xX1e6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f4xX1f5xX1e6xXaxX3xX9cxX12xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX62xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xXbxX1xX126xXdxX3xX1x8df3xXbxX3xX4x2cd2xX6xX3xXb4xX21xXdxX3xXbexXb4xX1bxXc1xX3xXc3xXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX3xX4fxX62xX3xX4xX70xX3x540fxX26xX6xX18xX3xXbexXdxX12dxX18xX3xX1xX31fxXbxX3xX33exX26xX126xX4xX3xX4fxX46xX3xX1b5xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xX4fxX62xX3xXexX16xX6xX17xX3xX33exX26xX45xX46xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX3x674cx443fxXc1xX3x1551xX17xX74xX10xX18x5ae5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX85xX1xX26xX39xX18xX3xX85xX1x429cxX3xXb7x5ee7xX3xX1dxX18xX3x3ddaxX74xX1bxX17xX1dexX10xX16xX7exX3xX19x5342xXbxX3xXbxX1x4727xX18xX3xXexX1xX398xX4xX3xX1xXdxX3fxX18xX3xX4xX1xX323xX3xX20xX46xX3xX4xX323xX6xX3xXc1xX19xX62xX45xX3x28d0xX26xX126xX4xX3xXexX87xX3xX1bxX1xX7axX3xX18xX7dxX3xX1e5xX148xX223xX148xX21axX1e6xX21axX21axX3xX20xX6fxX31fxX4xX3xXbexXdxX12dxX18xX3xX1xX31fxXbxX3xX33exX26xX126xX4xX3xX5xX398xX6xX3xX4xX1x7597xX18xX3xX5xX62xX3xXe3xX1b5xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX1xX39xX74xX3xX18xX6xX45xX3xX4fxX53xX3xX74xX21xXexX3xX18xX19xX62xX45xX3xX74xX6xXdxX3xX52xX46xX18xX3xX4fxX7dxX18xX19xX14bxX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX6fxX5exX18xX19xX3xXexX5exXdxX3xX7xX398xX3xXexX1xX6xX74xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX323xX6xX3xX4xX39xX18xX19xX3xXb7x6dcaxX18xX3xXc3xXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4fxX62xX3xX18xX19xX17xX62xXdxX3xX18xX6fxX5exX4xX7exX3xX18xX1x2b9fxX74xX3xXexX1x7fbcxX4xX3xX20x7d68xX45xX3xX18xX46bxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1x46afxX18xX3xXexX1x6f46xX4xX3xX4xX323xX6xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX20x7d58xX18xX19xX3xX4fxX46xX3xX4fx5884xX18xX3xX20xX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX7exX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX16xX6fxX5exX4xX3xX52xX126xXdxX3xX4xX13fxX18xX1xX3xX25xX144xXc3xX146xX147xX148xX2xX14axX3xX4fxX62xX3xX4fxX46xX3xX4fxX6xXdxX3xXexX16xX11fxX7exX3xX20xX3a7xX18xX19xX3xX19xX3a7xXbxX3xX4xX323xX6xX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX17x96dcxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX7exX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX7exX3xXexX1x9054xX4xX1xX3xX4aaxX18xX19xX3xX52xXdxX87xX18xX3xX20xX395xXdxX3xX85xX1xX55axX3xX1xX4a5xX26xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXc1xX21xXdxX3xXb7xX26xX18xX19xX3xXe3xXe4xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX3xXexX16xX26xX45xX46xX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX16xX6fxX5exX4xX3xX52xX126xXdxX3xX4xX13fxX18xX1xX3xX25xX144xXc3xX146xX147xX148xX2xX14axX14bxX7exX3xX19xX4b7xX74xX1e3xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX9cxX20xX17xX538xX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX9cxX85xX1xX497xX26xX3xX1xXdxX3fxX26xX3xX4xX395xX3xX20xX21xX18xX19xX1eaxX3xXcxX1xX70xX9cxX4fx989cxX18xX3xX4fxX3acxX18xX3xX18xX19x43b7xX18xX3xX19xX3faxX18xX7exX3xX7xX493xX4xX3xXexX55axX4xX1xX7exX3xXb7x61f9xX3xX1xXdx4523xX26xX1eaxX3xX25xX5xXdxXbxX3xX1xX53xX18xX1xX3xX13fxX18xX1xX3xX18xX3a7xXdxX9cxX4xX1xXdxX6xX3xX7x5b75xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX1a5xX3xX25xX70xX3xX4xX4bfxX26xX3xX19xXdxX13fxXdxX3xXexX1xX6fx4d59xX18xX19xX3xX19xX4b7xX74xX3xX2xX3x85f6xXdxX13fxXdxX3xXc1xX1xX4bfxXexX7exX3xX2xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xXc1xX1xX53xX7exX3xX2xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xX1b5xX6xX7exX3xX21axX3xX696xXdxX13fxXdxX3xfd9xX1xX26xX45xX87xX18xX3xX85xX1xX55axX4xX1xX7exX3xX2xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xX1b5xX53xX18xX1xX3xX4xX1xX3faxX18xX3xXexX16xX12dxX18xX3x8497xX6xX18xXbxX6xX19xX10xX3xXb4xX21xXdxX3xXbexXdxX12dxX18xX3xX1xXdxX3fxXbxX3xX1bxX1xX7axX3xX18xX7dxX3xXc3xXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXc1xX21xXdxX3xXb7xX26xX18xX19xX3xXe3x42e9xX46xX3xX4xX68xX3xX4xX1dxX4xX3xX696xX6fxX70xX18xX19xX3xX74xX75xXexX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX3xX4fxX62xX3xXe4xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX7exX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX14bxX7exX3xX19xX4b7xX74xX1e3xX3xX1b5xX62xXdxX3xX4fxXdxX87xXexX3xX85xX1xX39xX18xX19xX3xX33exX26xX1dxX3xX2xX1a5xX1e6xX1e6xX1e6xX3xXexXcdxX7exX3xX85x83ccxX74xX3xX1xX53xX18xX1xX3xX13fxX18xX1xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX46bxX18xX9cxXexX4a5xXbxX3xXexX1xX653xX3xX20xX6fxX31fxX4xX3xXexX39xX18xX3xX4fxXdxX18xX1xX1eaxX3xXc3xXdxXb7xX10xX17xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX85xX1xX39xX18xX19xX3xX33exX26xX1dxX3xX2xX1e6xX3xXbxX1xX493xXexX3xX4fxX46xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX46bxX18xX9cxXexX4a5xXbxX3xXexX1xX653xX3xX20xX6fxX31fxX4xX3xXexX39xX18xX3xX4fxXdxX18xX1xX7exX3xX85xX7a4xX74xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexX1xX26xX45xX87xXexX3xX74xXdxX18xX1xX3xX18xX21xXdxX3xXb7xX26xX18xX19xX1a5xX3xX25xX70xX3xX4xX4bfxX26xX3xX19xXdxX13fxXdxX3xXexX1xX6fxX68cxX18xX19xX3xX19xX4b7xX74xX1e3xX3xX1f4xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xXc1xX1xX4bfxXexX7exX3xX1f4xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xXc1xX1xX53xX7exX3xX1f4xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xX1b5xX6xX7exX3xX1e5xX3xX696xXdxX13fxXdxX3xX6bfxX1xX26xX45xX87xX18xX3xX85xX1xX55axX4xX1xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xX0xXdxX74xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxX1dexXdxXb7xXexX1xX1e3xX3xX1e5xX1e6xX1e6xXbxX1e9xX1eaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1e3xX3xX1f4xX1f5xX1e6xXbxX1e9xX1eaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX9cxX9cxXdxX4fxX1a5xX52xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1a5xX4fxX18xX9cxX18xX10xX1dexX7xX9cxX21axX21axX1e6xX2xX9cxX2xX1f4xX14axXb7xX223xX21axX2xX1f5xX2xX2xX233xXexX1f4xX229xX1f4xX21axX5xX21axX148xX21axX233xX1e6xX1e5xX1e6xX1f4xX223xX223xX1e5xX148xX2xX1f4xX14axX223xX1e6xX21axX1f5xX223xX1e6xX233xX1a5xX247xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX4xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX20xXdxX3fxXbxX3xXexX16xX26xX45xX46xX18xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xX4fxX62xX3xX20xX46xX3xX4xX68xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX6fxX70xX18xX19xX3xX74xX75xXexX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX7exX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxXaxX3xX1dexXdxXb7xXexX1xX9xXaxX1e5xX1e6xX1e6xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1f4xX1f5xX1e6xXaxX3xX9cxX12xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXc1xX19xX17xX62xXdxX3xX16xX6xX7exX3xX21axX3xX19xXdxX13fxXdxX3xXc1xX1xX4bfxXexX3xX68cxX3xX21axX3xX1xX538xX18xX19xX3xX74xX7axX4xX3xXe4xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX3xX4fxX46xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX20xX58xX18xX19xX3xX19xXdxX5exXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX11fxX18xX19xX7exX3xX4xX1xX126xX18xX19xX3xXexX1xXdxX12dxX18xX3xXexX6xXdxX3xX37cxXexX4a5xXbxX3xXexX1xX653xX3xX4fxX62xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX46bxX18xX385xX3xX7x763bxX3xX20xX6fxX31fxX4xX3xX1x4ec9xX3xXexX16xX31fxX3xX85xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX55axX3xX20xX653xX3xXexX395xX3xX4xX1xX4aaxX4xX3xXexX1xX398xX4xX3xX1xXdxX3fxX18xX3xX1xX17xX75xX4xX3xXb7xX26xX45xX3xXexX16xX53xX3xX4xX1dxX4xX3xX7xX1dxX18xX19xX3xX85xXdxX87xX18xX1a5xX3xXcxX395xX18xX19xX3xXexX16x98acxX3xX19xXdxX1dxX3xX19xXdxX13fxXdxX3xXexX1xX6fxX68cxX18xX19xX3xX4xX323xX6xX3xX25xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX1e3xX3xX2xX1f5xX1e6xX1a5xX1e6xX1e6xX1e6xX1a5xX1e6xX1e6xX1e6xXc3xXc1xX728xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXcxX1dxX4xX3xX19xXdxX13fxX3xX19xX68xXdxX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX497xX74xX3xXb7xX398xX3xXexX1xXdxX3xX4fxX46xX3xX1b5xX6xX18xX3xXcxX26xX45xX12dxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX7exX3xXb4xX21xXdxX3xXbexXb4xX1bxXc1xX3xXc3xXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX7exX3xX229xX1e5xX3xXc1xX19xX26xX45xX64fxX18xX3xX25xX1xX55axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX7exX3xXb4xX62xX3xXc1xX21xXdxX3xX37cxX18xX1xX4a5xX18xX3xX52xX13fxX18xX3xX4xX4aaxX18xX19xX385xX3xX4fxX62xX3xX33exX26xX6xX3xX39dxX74xX6xXdxX5xX1e3xX3xX7xX6xX18xX19xXexX6xX4xXexXb7xXexXexX1a5xX19xX74xXbxX18xX21axX1e6xX21axX2x8631xX19xX74xX6xXdxX5xX1a5xX4xX17xX74xX3xX37cxX18xX1xX4a5xX18xX3xX52xX13fxX18xX3xX74xX46xX74xX385xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXcxX1x4b5bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4fxX62xX3xX18xX1xX4a5xX18xX3xX52xX62xXdxX3xXb7xX398xX3xXexX1xXdxX1e3xX3xXcxXcdxX3xX18xX19xX62xX45xX3xX21axX14axX148xX2xX21axX148xX21axX1e6xX21axX2xX3xX20xX87xX18xX3xX223xX2xX148xX223xX148xX21axX1e6xX21axX21axX3xX4fxX62xX3xX52xX53xX18xX1xX3xX4xX1xX3faxX18xX3xXexX16xX12dxX18xX3xX6e3xX6xX18xXbxX6xX19xX10xX3xXb4xX21xXdxX3xXbexXb4xX1bxXc1xX3xXc3xXdxX3fxXexX3xXc1xX6xX74xX3xX37cxX1xXexXexXbxX7xX1e3xX9cxX9cxX52xXdxXexX5xX45xX1a5xX4xX17xX74xX1a5xX4fxX18xX9cxX14axX14axX1xX19xX2xX6xX385xX1e3xX3xX728xX87xX18xX3xX21axX1e6xX1xX1e6xX1e6xX3xX18xX19xX62xX45xX3xX223xX2xX148xX223xX148xX21axX1e6xX21axX21axX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX17xXb7xX45xXaxX12xXb4xX21xXdxX3xXbexXb4xX1bxXc1xX3xXex5817xX18xX1xX3xX20x2669xX3xXexX16xXdxX653xX18xX3xX85xX1xX6xXdxX3xX20xX87xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX4bfxXbxX3xX1xX21xXdxX3xXbexXb4xX1bxXc1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXc63xX18xX1xX3xX4fxX62xX3xX20xX497xX45xX3xX74xX538xX18xX1xX3xXexX26xX45xX12dxX18xX3xXexX16xX26xX45xX46xX18xX3xX4fxX46xX3xX74xX7axX4xX3xX20xX55axX4xX1xX7exX3x88f2xX3xX18xX19xX1x6886xX6xX3xX4xX323xX6xX3xX4xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX7exX3xX18xX1xX48exX74xX3xXexX538xX17xX3xXexX1xX62xX18xX1xX3xX20xX31fxXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX538xXexX3xX4xX1xX55axX18xX1xX3xXexX16xXa94xX3xX7xX46bxX26xX3xX16xX21xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX3acxX18xX19xX3xX5xX5exXbxX3xXbxX1xX7axX3xX18xX7dxX7exX3xX20xX4b7xX18xX19xX3xXexX1xXb99xXdxX3xX4xX1xXc63xX3xX20xX538xX17xX7exX3xX20xX39xX18xX3xX20xX126xX4xX3xX85xXdxX653xX74xX3xXexX16xX6xX3xX1xX6fxX68cxX18xX19xX3xX4aaxX18xX19xX3xX4xX26xX21xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX323xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX4bfxXbxX3xX1xX21xXdxX3xX18xX1xX48exX74xX3xX20xX538xXexX3xX1xXdxX3fxX26xX3xX33exX323xX6xX3xX4xX6xX17xX1a5xX0xX9cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3748xX26xXexX1xX17xX16xXaxX12xXbexX12dxX3xXb4xX62xX0xX9cxXbxX12
Lê Hà