Lời Bác năm xưa: Dân ta xin nhớ chữ đồng
(vhds.baothanhhoa.vn) - ... Nguồn sáng kỳ diệu được thắp nên bởi muôn triệu trái tim từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về miền Nam, về Thành phố mang tên Bác để sưởi ấm miền Nam lúc đang “ốm mệt” vì COVID-19.
a19exa57cx12f79x152e3xca9exdd3bx12700xfc63x133dbxX7x114efxcb75xb86dxb6e3xea5ex11704xX5x1175bxXaxa1c3xX0xX7xXex110c8xd31cxbc1exddedxX12x14eacxef39xXdxX3x106fcxa681xX4xX3xX18xd7ecx107dfxX3xa6a4xce6axX6xde44xX3x130b6x110d5xX18xX3xXexX6xX3xX27xXdxX18xX3xX18xX1xb3d1xX3xX4xX1xb1d5xX3x1057ex156c9xX18xX19xX0x116dbxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1203bxX10xX6xaf97xXaxX12xbfb1xX62xX62xX3x1284bxX19xf9aexX40xX18xX3xX7xX20xX18xX19xX3xbb14xde25xX3xX5fxXdxd53axX68xX3xX3fxX28x14dd7xX4xX3xXexX1xb47bxXbxX3xX18xdcafxX18xX3x11bd6xb50cxXdxX3xX25xX68x1464bxX18xX3xXexX16xXdxX76xX68xX3xXexX16xX20xXdxX3xXexXdxX25xX3xXex131b7xX3xX71xX1xX80xXbxX3xX25xa46bxXdxX3xX25xXdx12721xX18xX3xXcx14470xX3xc25axX68xe0b3xX4xX3xX19xcf13xXdxX3x14331xXadxX3xX25xXdxXadxX18xX3xX66xX6xX25xac83xX3xXbcxXadxX3xXcxX1x11c72xX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX25xX6xX18xX19xX3xXexX84xX18xX3xX1fxX20xX4xX3xX3fx14a43xX3xX7xX28xX88xXdxX3xb580xX25xX3xX25xXdxXadxX18xX3xX66xX6xX25xX3xX5x14cd0xX4xX3xX3fxX6xX18xX19xX3x1106bxXb5xX25xX3xX25xX76xXex106a6xX3xXbcxf5ffxX3x10581x11a34xaa4fxd07axX2cxeccexX2xb097xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxe86exXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX68xX25xX87xX3xXdxX10cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXax127e6xXdxX5fxXexX1xX2axX3xe253xa4d2xX155xXbxX27x13f29xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2axX3x1552fx11c24xX163xXbxX27xX159xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXbcxX62xX87xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX62xXbcxX18xX44xX18xX10xX14dxX7xX44xX164xX2xX164xfa11xX44xX2xX155xX163xX5fxX155xX2xX113xX155xX164xX2xX154xXexX113xX163xX164xX113xX5xX18cxX111xX164xX2xX164xb9faxX18cxX2xa7c2xX155xc280xX111xX1a7xX163xX2xX2xX155xX1a9xX18cxX113xX1a4xX1a9xX62xeb94xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX3xX18xX24xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX6xX3xX27xXdxX18xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xXaxX3xX14dxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX154xX155xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX163xX164xX163xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX66xX1xX2dxX18xX3xX5fxX2dxX18xX3xXcxX1xe459xX3xXexX16xXebxX18xX3x15417xXa0xX18xX19xX3xXcxX1xX8dxX18xX19xX3xd31exe521xX8dxX18xX19xX3x13dc9xa49exX18xeafbxX3xX4xX1xX88xX3xX18xX1xX68xX3xX127xe187xX68xX3xXbxX1xf3f1xX25xX3xX3fxX24exX18xX3xX3fxXdxXe4xX25xX3xXex15686xXbxX3xX71xX24exXexX3xe1ffxX18xX19xX3xX1x108b7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX3xXcx12b70xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xf242xX3xf1cexXdxX18xX1xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12x123cfxX24exXexX3xXexX1xXf8xX4xX3xX87xXcexXdxX3xXexX1xX241xX3xX100xX1bxX228xX4xX1xX3xX7xXb9xX3xX18xX28xX39xX4xX3xXexX6xX107xXc7xX3xX1fxX20xX4xX3xX5cxX40xX3xXbcxXdxX24exXexX2axX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12xX100xX5cxd34exXdxX3xX6xXdxX3xX4xX17xX18xX3xX4xX1xX20xX68xX3xX22fxX40xX18xX19xX3xXcxXdxX84xX18x15521xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12xX281xX6xX68xX3xX25xX6xX68xX3xX3fxX17xXcexX18xX3xX71xX24exXexX3xXbcxX3dxX18xX19xX3xX87xXadxX18xX3xX4xe54exX18xX19xX3xX18xX1xX6xX68xX62xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12xX1fxXebxXexX3xX71xX72xX3xX18xX6xX25xX3xX18xX3dxXc7xX3xX18xX19xX1xf982xX17xX3xX19xXdxXcexX68xXc7xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12xX1fxXebxXexX3xX71xX72xX3xX19xXdxXcexX3xXexX16xf642xX3xX4xX370xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX68xX3xX71xX24exXexX3xX3fxX17xXcexX18xX62xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12x10d98xX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX6xX3xX27xXdxX18xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX111xX6xX5xXdxX19xX18xX2axX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX159xXaxX12xX0xX10xX25xX12xX23bxX40xX18xX19xX3xXexX10axX18xX1xXc7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX7xe848xX4xXc7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX5xc881xX18xX19xXc7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX25xXdxX18xX1xX107xX62xX0xX44xX10xX25xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX1fxXcexXdxX3xXexX1xX241xX3xX3fxX28xX7bxX4xX3xX1fxX20xX4xX3xX7xX20xX18xX19xX3xXexX20xX4xX3xX18xX24xX25xX3xX2xX113xX1a9xX164xXc7xX3xX5fxe981xX68xX3xX1xX8dxX25xX3xX18xX6xX127xX3xX1xX17xXcexX18xX3xX4xc4a5xX18xX1xX3xX5xX228xX4xX1xX3xX7xXb9xX3xX4xX267xX6xX3xX3fxXebxXexX3xX18xX28xX39xX4xX3xX3fx112cfxX3xX71xX1xX20xX4xXc7xX3xX18xX1xX28xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xXexX1xX8dxX18xX19xX3xX3fxXdxX76xXbxX3xXbcxXadxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x13a25xX18xX3xX127xX84xX68xX3xX18xX28xX39xX4xXc7xX3xX5xX4d1xX18xX19xX3xXexa329xX3xX1xXcexX17xX3xXbcxXadxX3xX5xX228xX4xX1xX3xX7xXb9xX3xXbcxX414xX3xXbcxX6xX18xX19xX3xX4xX267xX6xX3xX5fxX2dxX18xX3xXexX26cxX4xX3xXbcxXcexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX574xX18xX3xX3fxf4abxXdxX3xX3fxX17xXcexX18xX3xX71xX24exXexXc7xX3xXbcxX520xX18xX3xX18xX19xX1cxXdxX3xX7xX20xX18xX19xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xXcxX1xX8dxX18xX19xX3xX3fxXdxX76xXbxX3xXebxX127xXc7xX3xX4xX1xbf34xX18xX19xX3xXbxX1xX531xXdxX3xX3fxX54bxX3xXbcxXcexX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX5xXcexX3xX18xX19xX68xX40xX18xX3xX7xX20xX18xX19xX3xX71xX72xX3xX5fxXdxX76xX68xX3xX3fxX28xX7bxX4xX3xXexX1xX80xXbxX3xX18xX84xX18xX3xX87xX88xXdxX3xX25xX68xX8dxX18xX3xXexX16xXdxX76xX68xX3xXexX16xX20xXdxX3xXexXdxX25xX3xXexXa0xX3xX71xX1xX80xXbxX3xX25xXa8xXdxX3xX25xXdxXadxX18xX3xXcxXb1xX3xXb3xX68xXb5xX4xX3xX19xXb9xXdxX3xXbcxXadxX3xX25xXdxXadxX18xX3xX66xX6xX25xXc7xX3xXbcxXadxX3xXcxX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX25xX6xX18xX19xX3xXexX84xX18xX3xX1fxX20xX4xX3xX3fxXe4xX3xX7xX28xX88xXdxX3xXebxX25xX3xX25xXdxXadxX18xX3xX66xX6xX25xX3xX5xXf8xX4xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX100xXb5xX25xX3xX25xX76xXexX107xX3xXbcxX10axX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX66xX19xX6xX127xX3xX7xX6xX68xX3xX71xX1xXdxX3xaba6xX127xX3xX87xX6xX18xX3xX281xXcxXcxaf02xX3xXex11b47xX18xX1xX3xXbxX1xX20xXexX3xX3fxX26cxX18xX19xXc7xX3xXexX16xXdxXe4xX18xX3xX71xX1xX6xXdxX3xXexX68xX574xX18xX3xX5xa568xX3xX100xX5cxX28xX39xX18xX19xX3xXbcxXadxX3xXexX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX25xX6xX18xX19xX3xXexX84xX18xX3xX1fxX20xX4xX107xXc7xX3xX18xX19xX28xX1cxXdxX3xX5fxX2dxX18xX3xXb3xX68xX84xX3xXexX8dxXdxX3xX3fxX54bxX3xX18xX8dxX3xX18xX4c7xX4xX3xX25xX6xX18xX19xX3xXexXdxXadxX18xXc7xX3xX18xX1xX68xX3xX127xX24exX68xX3xXbxX1xX253xX25xX3xXbcxXadxX3xX4xX20xX4xX3xX3fxXdxXe4xX25xX3xXexXdxX24exXbxX3xX18xX1xX260xX18xX3xX267xX18xX19xX3xX1xX26cxX62xX3xX10cxdd93xX3xX4x12cdcxX3xX19xXdxXcexXc7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2xX3xX18xX19xXcexX127xX3xX163xX3xX5xX574xX18xX3xX3fxX5baxXbxX3xX27xX10xX3xX4xX1xX88xX3xX1xXcexX18xX19xX3xX3fxX24exX18xX3xX267xX18xX19xX3xX1xX26cxXc7xX3xX71xX1xXdxX3xXexX1xX10axX3xX87xX68xX40xX18xX19xX3xX4xX1xX68xXb5xXdxXc7xX3xX87xX10axX3xX19xX5baxX17xXc7xX3xX5xXf8xX4xX3xX27fxXexX3xXb3xX68xX531xX3xXexX16xX4c7xX18xX19xX3xX19xXcexXc7xX463xX3xX66xX19xX1xa630xX6xX3xX5xXcexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXcexXc7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbcxX28xX1cxX18xXc7xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX19xX10axX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX3xX25xXdxXadxX18xX3xX66xX6xX25xX3xX4xX788xX3xXexX1xXe4xX3xX4xX574xX18xXc7xX3xX5xXcexX3xX4xX78bxX3xX5xX260xXbxX3xXexX4c7xX4xX3xX25xX6xX18xX19xX3xX3fxX24exX18xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5fxXexX1xX2axX3xX154xX155xX155xXbxX27xX159xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2axX3xX1a9xX1a4xX154xXbxX27xX159xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXbcxX62xX87xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX62xXbcxX18xX44xX18xX10xX14dxX7xX44xX164xX2xX164xX18cxX44xX2xX155xX163xX5fxX155xX2xX113xX155xX1a7xX155xX2xXexX2xX2xX164xX154xX2xX5xX155xX62xX1b6xXbxX19xcf8cxX16xX9xX154xX1a7xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX3xX18xX24xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX6xX3xX27xXdxX18xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xXaxX3xX14dxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX154xX155xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a9xX1a4xX154xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX10cxX78bxX3xX8dxX18xX19xX3xX88xX3xXcxX1xX228xX3xXexX16xXebxX18xX3xX22fxXa0xX18xX19xX3xXcxX1xX8dxX18xX19xX3xX23axX23bxX8dxX18xX19xX3xX240xX241xX18xX243xX3xX2xX3xX18xX19xXcexX127xX3xX163xX3xX5xX574xX18xX3xX4xX1xX88xX3xX16xX6xX68xXc7xX3xX4xX267xXc7xX3xXb3xX68xX531xXc7xX3xXexX1xX587xX4xX3xXbxX1xX253xX25xX3xX3fxX24exX18xX3xX3fxXdxXe4xX25xX3xXexX260xXbxX3xX71xX24exXexX3xX267xX18xX19xX3xX1xX26cxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX66xX1xX28xX3xX25xX26cxXexX3xX5x11c92xX3xXexXebxXexX3xX18xX1xXdxX84xX18xXc7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX587xX3xX1xX24xX18xX19xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX267xX6xX3xX5xX39xXbxX3xXexX16xX414xXc7xX3xX7xX587xX3xX40xX18xX3xXcexX17xX3xX4xX267xX6xX3xX4xX20xX18xX1xX3xX4xX1xX228xX3xX10xX25xX3xXbxX1xX78bxX3xX18xX3dxX3xX3fxX6xX18xX19xX3xXexX1xX17xX24xX18xX3xXexX1xX17xX80xXexX3xX3fxX8dxXdxX3xXexX6xX127xXc7xX3xX16xX5baxX18xX19xX3xX16xX302xX3xX20xX18xX1xX3xX25xX80xXexXc7xX3xX18xX78bxX3xX4xX28xX1cxXdxX3xXbxX1xX2dxX18xX3xX5xX17xX5baxXdxXc7xX3xX3fxX788xX18xX19xX3xXexX1xX370xX18xX19xX3xX1xXcexX18xX19xX3xX1xX788xX6xXc7xX3xXexX1xX10axX3xX1xX10axX18xX1xX3xX531xX18xX1xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX4xX78bxX3xX8dxX18xX19xXc7xX3xX4xX78bxX3xX87xXcexX3xXexX6xX127xX3xX27xX20xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX3xX19xXcexXc7xX3xXb3xX68xX531xX3xX87xX27fxXc7xX3xX87xX788xX3xX16xX6xX68xX463xX3xX4xX1xX260xX25xX3xX16xX54bxXdxX3xXexXdxX24exX18xX3xXbcxXadxX3xX3fxXdxXe4xX25xX3xXexX260xXbxX3xX71xX24exXexX3xX1xXcexX18xX19xXc7xX3xX87xX6xX17xX3xX19xXdxX1cxX3xX4x140c4xX18xX19xX3xX5xXcexX3xX7xX587xX3xX3fxX26cxX18xX19xX3xXbcxXdxX84xX18xXc7xX3xX71xX1xX27fxX4xX1xX3xX5xX76xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX574xX18xX3xX16xXebxXexX3xX5xX39xX18xX62xX3xX281x125c1xXdxX3xX71xX1xXdxX3xX3fxXebxXexX3xX18xX28xX39xX4xX3xX4xX574xX18xXc7xX3xX5xX39xXbxX3xX5xX39xXbxX3xXbxX1xX78bxX3xX5xX54bxX17xX3xX5xX5baxXdxX3xX100xXex111e3xX6xX3xX87xX788xX18xX19xX3xX4xX531xX107xXc7xX3xXexXdxX24exXbxX3xXexX1xX84xX25xX3xX3fxX26cxX18xX19xX3xX5xX587xX4xXc7xX3xX18xXdxXadxX25xX3xXexXdxX18xX3xX87x148a6xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX7f7xX6xX3xX4xXb9xX3xX25xX26cxX4xX3xX25xX5baxX4xXc7xX3xX19xXdxX531xX18xX3xX5fxX228xX3xX25xXcexX3xXebxX25xX3xX20xXbxX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX10cxX4d1xX18xX3xX87xXdxX24exXexX3xX87xX6xX17xX3xX100xX18xX19xXa8xX18xX3xX5xXb9xX6xX107xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xXexX1xX80xXbxX3xX5xX84xX18xX3xX87xX88xXdxX3xX100xX87xXebxXexX3xX71xX72xX3xX18xX6xX25xX3xX18xX3dxXc7xX3xX18xX19xX1xX3c5xX17xX3xX19xXdxXcexX68xXc7xX3xX19xXdxXcexX3xXexX16xX414xX107xX62xX3xX23bxX788xX3xX5xXcexX3xX1xX10axX18xX1xX3xX531xX18xX1xX3xX18xX19xX28xX1cxXdxX3xXbxX1xX78bxX3xX18xX3dxX3xXexX16xX68xX18xX19xX3xX18xXdxX84xX18xX3xX88xX3xX27xX54bxX3xXcxX2dxX18xX3xX1bxX17xX18xX19xXc7xX3xX1xX68xX127xX76xX18xX3xX5cxX28xX39xX18xX19xX3xX5cxX788xX6xX3xX23axX6edxX68xX531xX18xX19xX3xXcxX16xX228xX243xX3xX4xX1xX88xX3xX3fxX24exX18xX3xXexX16xX78bxX3xX7xX88xX3x12effxX1fxX66xX2cxX3xX27xX54bxX3xXcxX2dxX18xX3xX1bxX17xX18xX19xX3xX2xX3xX4xX17xX18xX3xX5xX7bxX18xX3xX1xX241xX18xX3xX2xX164xX155xX71xX19xXc7xX3xX3fxXe4xX3xX267xX18xX19xX3xX1xX26cxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xXc7xX3xXbcxX39xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX414xX3xXexX1xX260xXexX3xX19xXdxX531xX18xX3xX5fxX228xXc7xX3xXexX1xX260xXexX3xX4xX1xX2dxX18xX3xXexX1xXcexX18xX1xX2axX3xX100xXcxX8dxXdxX3xX4xX788xX3xX1xXb4fxXdxX3xX5xX54bxX18xX1xX3xX3fxX5baxX17xX3xX27xX54bxXc7xX3xX267xX18xX19xX3xX1xX26cxX3xX4xX17xX18xX3xX5xX7bxX18xX3xX71xX1xX17xX531xX18xX19xX3xX2xX164xX155xX71xX19xX3xX3fxX28xX7bxX4xX3xX71xX1xX8dxX18xX19xX62xX3xX281xXebxX127xX3xX6xX18xX1xX3xX18xX788xXdxX3xX3fxX28xX7bxX4xXc7xX3xXb3xX68xX20xX3xXexXb5xXexX62xX3xX10exX10axX3xX4xX788xX3xXexX1xXe4xX3xXexX1xX228xXexX3xX5xX7bxX18xX3xX3fxXe4xX3xX5xXcexX25xX3xX25xX68xXb5xXdxX3xX16xX68xXb5xX4xX3xX7xX531xXc7xX3xX19xXb9xXdxX3xXbcxXcexX17xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX28xX1cxXdxX3xX5fxX2dxX18xX3xX88xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX107xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX1bxXcexX3xX1xX10axX18xX1xX3xX531xX18xX1xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX3xXcxX2dxX127xX3xX66xX19xX68xX127xX84xX18xX3xX3fxX26cxXdxX3xX25xX28xX6xX3xX4xX370xX18xX19xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xXdxX24exX18xX3xX7xX7f7xX3xX4xX8dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX68xX3xX1xX17xX5baxX4xX1xX3xX16xX6xX68xXc7xX3xX4xX267xXc7xX3xXb3xX68xX531xX3xX3fxXe4xX3xX71xX228xXbxX3xX4xX1xX68xX127xXe4xX18xX3xX3fxX24exX18xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX71xX1xX68xX3xXbcxX587xX4xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX5xX127xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexXb4fxX6xXc7xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX87xX24exXbxX3xX24xX18xX3xXexXa0xX3xXexX1xXdxX76xX18xX3xXexX5baxXdxX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX1bxXcexX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX87xX5baxX18xX3xXexX16xX414xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX87xX26cxX3xX3fxX40xX18xX19xX3xXbxX1xX78bxX4xX3xX25xXcexX68xX3xXexX27fxX25xX3xX4xX370xX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX8dxX18xX19xX3xX5fxX2dxX18xX3xXbcxX370xX18xX19xX3xX3fxX574xX25xX3xXbxX1xX20xX3xXcxX6xX25xX3xb8e9xXdxX6xX18xX19xXc7xX3xX1xX68xX127xX76xX18xX3xX6edxX68xX531xX18xX19xX3xX23bxXdxXadxX18xX3xX23axXcxX1xXa0xX6xX3xXcxX1xXdxX84xX18xX111xX5cxX68xX24exX243xX3xX19xX17xX25xX3xX18xX19xXcexX18xX3xX1xX26cxXbxX3xX25xX68xXb5xXdxX3xX7xX531xX3xXbcxXcexX3xX1xX241xX18xX3xX2xX155xX155xX71xX19xX3xX16xX6xX68xXc7xX3xX4xX267xX3xXb3xX68xX531xXc7xX3xX4xX1xX24exX3xX87xXdxX24exX18xX3xX16xX4d1xX18xX19xX3xX16xX54bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xX574xX18xX3xX2xX3xXexX68xX574xX18xXc7xX3xX3fxXe4xX3xX71xX228xXbxX3xX4xX1xX68xX127xX24exX18xX3xX27xX10xX3xX19xXb9xXdxX3xXexX39xXdxX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX1xX3dxX18xX19xX3xX18xX19xX28xX1cxXdxX3xX5xXcexX25xX3xX87xXb5xX4xX3xXbcxX20xX4xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xXexX20xX3xXexXf8xX4xX3xXexX5baxXdxX3xX4xX20xX4xX3xXbxX1xX4d1xX18xX19xX3xXexX16xXa8xX3xX88xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX10cxX1xX80xX4xX3xX4xX1xX80xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xXcexX18xX19xX3xXexX16xXdxX76xX68xX3xX18xX19xXa8xX18xX3xX5xXb9xX6xX3xX3fxX788xXc7xX3xX4xX788xX3xX18xX19xXa8xX18xX3xX5xXb9xX6xX3xX7xX20xX18xX19xX3xXexX10axX18xX1xX3xX18xX19xX28xX1cxXdxX3xX27xX4c7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexXb4fxX6xX3xX16xX6xX3xXexXa0xX3xX20xX18xX1xX3xX25xX80xXexXc7xX3xX18xX78bxX3xX4xX28xX1cxXdxX3xX4xX267xX6xX3xX18cxX113xX3xX127xXc7xX3xX87xX20xX4xX3xX7xX7f7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5cxX788xX6xX3xX4xX370xX18xX19xX3xX1xXcexX18xX19xX3xX18xX19xX1xX10axX18xX3xX4xX20xX18xX3xX87xX26cxXc7xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xXbcxXdxX84xX18xX3xX127xX3xXexX24exX3xX4xX788xX3xXexX16xX10axX18xX1xX3xX3fxX26cxX3xX4xX1xX68xX127xX84xX18xX3xX25xX8dxX18xX3xX7xX2dxX68xX3xX3fxX54bxX3xX27xX68xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbcxXcexX17xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX3xX1xXb24xX3xXexX16xX7bxX3xXbxX1xX4d1xX18xX19xXc7xX3xX4xX1xXb5xX18xX19xX3xX5fxX228xX4xX1xX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX3xX3fxX54bxX3xXbcxX10axX3xX4xX531xX3xX18xX28xX39xX4xX3xXbcxXcexX3xX4xX531xX3xX18xX28xX39xX4xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX1xX28xX39xX18xX19xX3xXbcxXadxX3xXexX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xXbcxX39xXdxX3xX87xXdxX24exXexX3xX87xX6xX17xX3xX127xX84xX68xX3xXexX1xX28xX241xX18xX19xXc7xX3xX87xXdxX24exXexX3xX87xX6xX17xX3xX18xXdxXadxX25xX3xXexXdxX18xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX25xX76xXexXc7xX3xX18xX1xX28xX18xX19xX3xX25xXb24xXdxX3xX4xX8dxX18xX19xX3xX5fxX2dxX18xX3xXexX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX100xX3fxX40xX18xX19xX3xXexX10axX18xX1xXc7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX7xX4c7xX4xXc7xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX5xX4d1xX18xX19xX107xXc7xX3xX100xX4xX1xXb5xX18xX19xX3xX5fxX228xX4xX1xX3xX18xX1xX28xX3xX4xX1xXb5xX18xX19xX3xX19xXdx10814xX4xX107xX3xX87xXb7axX18xX19xX3xX4xX531xX3x14803xX3xX4xX1xX27fxXc7xX3xX1xXcexX18xX1xX3xX3fxX26cxX18xX19xX3xXbcxXcexX3xX7xX587xX3xX71xXdxX84xX18xX3xXexX16xX10axX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5fxXexX1xX2axX3xX154xX155xX155xXbxX27xX159xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2axX3xX163xX164xX163xXbxX27xX159xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXbcxX62xX87xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX62xXbcxX18xX44xX18xX10xX14dxX7xX44xX164xX2xX164xX18cxX44xX2xX155xX163xX5fxX155xX2xX113xX155xX1a7xX1a9xX1a4xXexX154xX1a7xX18cxX1a9xX5xX1a4xX111xX164xX2xX155xX154xX154xX164xX154xX1a9xX164xX111xX113xX154xX18cxX163xX163xX155xX1a7xX1a9xX1a4xX164xX62xX1b6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxX20xX4xX3xX18xX24xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX18xX3xXexX6xX3xX27xXdxX18xX3xX18xX1xX39xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX40xX18xX19xXaxX3xX14dxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX154xX155xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX163xX164xX163xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX10cxX20xX4xX3xX5xX587xX4xX3xX5xX28xX7bxX18xX19xX3xX88xX3xXexX68xX127xX24exX18xX3xX3fxX574xX68xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX4xX24xX18xX19xX3xX25xX10axX18xX1xX3xX1xX17xX5baxXexX3xX3fxX26cxX18xX19xX62xX3xX66xX84xX18xX3xXebxX25xX3xX20xXbxX3xX87xXdxX24exXexX3xX87xX6xX17xX3xX1xX10axX18xX1xX3xX531xX18xX1xX3xXexX10axX18xX1xX3xX18xX19xX68xX127xX76xX18xX3xXbcxXdxX84xX18xX3xX23bxX26cxXdxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX68xX18xX3xX71xX1xXb9xX3xX71xX1xX68xX253xX18xX3xXbxX1xX531xX18xX3xX4c7xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXbxX1xX4d1xX18xX19xX3xX4xX1xXb5xX18xX19xX3xX5fxX228xX4xX1xX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX3xX4xX267xX6xX3xXcxX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX4xX1xX17xXcexX18xX19xX3xXbcxX6xXdxX3xX18xX1xX6xX68xX3xX5fxX28xX39xXdxX3xX5xXcexX18xX3xX25xX28xX6xX3xXexX574xX25xX3xXexX54bxX62xX3xXcxXdxX18xX3xX127xX84xX68xX3xX87xXdxX24exXexX3xX87xX6xX17xX3xX1xX10axX18xX1xX3xX531xX18xX1xX3xX4xX531xX25xX3xX3fxX26cxX18xX19xX3xX4xX267xX6xX3xX18xX3dxX3xX87xX20xX4xX3xX7xX7f7xX3xX1fxX76xX18xX1xX3xXbcxXdxX76xX18xX3xXcxX16xX28xX18xX19xX3xX10exX28xX241xX18xX19xX3xX25xX11c5xX4xX3xX3fxX40xX3xX87xX531xX17xX3xX1xX26cxX3xX71xX27fxX18xX3xX25xX27fxXexX3xXexXa0xX3xX3fxX574xX68xX3xX3fxX24exX18xX3xX4xX1xX2dxX18xXc7xX3xX18xX1xf066xX3xX18xX1xXcexX18xX19xX3xX8dxX25xX3xXbcxXcexX3xX4xX1xX17xX3xX87xX76xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX154xX3xXexX1xX20xX18xX19xX3xXexX68xXb1xXdxX3xX25xX80xX4xX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX3xX68xXb5xX18xX19xX3xX7xX3dxX6xX62xX3xX23bxXdxXadxX68xX3xX3fxX11c5xX4xX3xX87xXdxX76xXexX3xX5xXcexX3xX18xX3dxX3xX87xX20xX4xX3xX7xX7f7xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xXbxX1xX531xXdxX3xXexX5baxX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX27xX6xX3xX3fxX4c7xX6xX3xX4xX17xX18xX3xXexX16xX6xXdxX3xX4xX1xX6f0xX3xX25xX39xXdxX3xX1xX241xX18xX3xX2xX155xX3xXexX1xX20xX18xX19xX3xXexX68xXb1xXdxXc7xX3xX4xX4d1xX18xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX87xXf8xX3xX7xX3dxX6xX3xX25xX1432xXc7xX3xX27xX20xX4xX1xX3xXbcxX6xX5xXdxX3xXbcxXcexX17xX3xX5xXcexX25xX3xXbcxXdxX76xX4xX3xXbcxXcexX3xX88xX3xX18xX19xX6xX127xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX87xX76xX18xX1xX3xXbcxXdxX76xX18xX3xX7xX6xX68xX3xX71xX1xXdxX3xX87xX76xX18xX1xX3xXbcxXdxX76xX18xX3xX4xX1xX68xX127xXe4xX18xX3xX4xX8dxX18xX19xX3xX18xX24xX18xX19xX3xX3fxXdxXadxX68xX3xXexX16xX228xX3xX4xX1xX17xX3xX87xX76xX18xX1xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xX25xX80xX4xX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX62xX3xX1fxX88xXdxXc7xX3xX100xX66xX1xX10axX18xX3xX19xXdxXb5xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX25xX10axX18xX1xX3xX18xX84xX18xX3xXexX1xX28xX241xX18xX19xX3xX5xX80xX25xX107xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX10cxX20xX4xX3xX87xX24exXbxX3xX24xX18xX3xX25xXdxX710xX18xX3xXbxX1xX27fxXc7xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXb9xX6xX3xX1xXcexX18xX19xX3xX155xX3xX3fxX40xX18xX19xXc7xX3xXexX267xX3xX5xX5baxX18xX1xX3xX4xX26cxX18xX19xX3xX3fxX40xX18xX19xXc7xX3xX4xX20xX4xX3xe437xXcxX281xX3xX19xX5baxX17xXc7xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xX68xX127xX24exX18xX3xX27xX10xX3xX18xX19xX1xX7f7xX6xX3xXexX10axX18xX1xX3xXc7xX3xX100xX27xX10xX3xX4xX241xX25xX3xX5fxXdxX3xX3fxX26cxX18xX19xX3xX25xXdxX710xX18xX3xXbxX1xX27fxX107xXc7xX3xX100xX4xX1xX68xX127xX24exX18xX3xX27xX10xX3xX18xX19xX1xX7f7xX6xX3xXexX10axX18xX1xX463xX3xX4xX4c7xX3xX5xX11c5xX18xX19xX3xX5xX9e4xX3xX16xX6xX3xX3fxX1cxXdxX3xXbcxXcexX3xX4xXebxXbxX3xXexXb5xX4xX3xX3fxXdxX3xXbcxXcexX17xX3xX1xX17xX5baxXexX3xX3fxX26cxX18xX19xX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX17xX5fxX127xXaxX12xX240xX4c7xX4xX3xX25xX5baxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX24exX18xX3xX3fxXebxX68xX3xXbcxXcexX3xX18xXdxXadxX25xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xXdxX24exX18xX3xXexX1xX80xX18xX19xX3xX3fxX5baxXdxX3xX5fxX228xX4xX1xX3xX10cxX10dxX10exX10fxX2cxX111xX2xX113xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX7xX39xX25xX3xX18xX1xXebxXexXc7xX3xX3fxX28xX7bxX4xX3xX18xX1xX2dxX18xX3xX5xX84xX18xX3xXbcxXcexX3xX5xX6xX18xX3xXexXb4fxX6xX3xXexXa0xX3xX3fxX788xX62xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX5baxX18xX3xX18xX5baxX18xXc7xX3xX4xXcexX18xX19xX3xXexX1xX84xX25xX3xXexX1xXebxX68xX3xX1xXdxXe4xX68xX3xX18xX19xX1xX7f7xX6xX3xX3fxX40xX18xX19xX3xX87xXcexX17xX62xX3xXcxX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xXcxX278xX3xX5cxX40xX3xX10cxX1xX27fxX3xX281xXdxX18xX1xX3xX3fxX54bxX3xXbcxX10axX3xX4xX531xX3xX18xX28xX39xX4xX3xXbcxXcexX3xX4xX531xX3xX18xX28xX39xX4xX3xX3fxX6xX18xX19xX3xX1xX28xX39xX18xX19xX3xXbcxXadxX3xXcxX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX62xX3xXcxX1xXcexX18xX1xX3xXbxX1xXb5xX3xX7xX9e4xX3xX4xX1xX788xX18xX19xX3xX71xX1xXb4fxX10xX3xX5xX84xX18xX3xXexX1xX8dxXdxX31axX31axX31axX62xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15d7xX68xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX66xX19xX68xX127xX84xX18xX3xX278xX1xX17xX18xX19xX0xX44xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xXbxX12
Nguyên Phong