Thị trường hoa, cây cảnh đang “nóng” lên
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 202 2 đang đến gần, thời điểm này thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu “nóng” lên với nhiều loại hoa, cây cảnh được nhập về bày bán với đa dạng chủng loại.
a81dx13e21x138fdxbf37xd4fax1481ax112dfxadf2x14acbxX7xb7f7xbf1dx10309x13ef8x13c52xeadfxX5xdf9cxXax14a5cxX0xX7xXexb6a3x1231dx1038cxe6d8xX12xXcxX1xa823xX3xXexX16x107ecx1329exX18xX19xX3xX1xX17xX6x12088xX3xX4xd38fxdbddxX3xX4xc4d8xX18xX1xX3x12e38xX6xX18xX19xX3xf055xX18xd1ebxX18xX19xc64fxX3xX5xcbf9xX18xX0xcafcxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10dd6xX10xX6x12636xXaxX12xX0xX10xd157xX12xXcxe61axXexX3xfd18xX19x1126bxX2dxX41xX18xX3xX34x143ebxX18xX3xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xX6axX1xX2cxX64xX3xce2exe151xX18xX3xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xf18axee8fxX90xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xX90xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX34xX67xX18xX3xX19xX84xX18xX29xX3xXexX1xX22xXdxX3xX34xXdxcc39xX64xX3xX18xbcedxX2dxX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xXexX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3x10933x11b6bxXexX3xX34xX84xX6cxX3xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xX3xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX10xX64xX12x1220bx14949xXdxX3xX18xX1xXdxe4a9xX6cxX3xX5xX17x135a6xXdxX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX21x124aexX4xX3xX18xX1x14554xXbxX3xX109xX110xX3xXe4xXc0xX2dxX3xXe4xX72xX18xX3xX109xX10axXdxX3xX34xX6xX3xX5fxX115xX18xX19xX3xX4xX1x11e1axX18xX19xX3xX5xX17xX115xXdx11012xX0xX44xX10xX64xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e22xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcdf5xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxad15xXdxX5fxXexX1x125b2xX3x14542xX91xX91xXbxbb8dx125a5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3x14c19xd4eaxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xbf41xX19fxX91xXexX2x13212xX18fxX90xX19exX5xX91xX151x124d2xXbxX19xbb47xX16xX9xef04xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX22xXdxX3xX34xXdxXbcxX64xX3xX18xXc0xX2dxX3xX4xX72xX4xX3xX18xX1xXc0xX3xX109xX21xX22xX18xX3xX34xac8cxX3xX18xX19xX12dxXbxX3xXexX16xXc0xX18xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX29xX3xXexb4f1xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX17xXc0xXdxX3xX1xX17xX6xX3x1459dxX6cxX10xX18xX3xXexX1xX6cx103f0xX4xX3xX34xX67xX18xX3xX18xX1x14f2exX18xX19xX3xX5xX17xXc0xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX5xX115xX3xX64xXe5xXexX3xX34xXbcxX3xXbxX1x141bcxX4xX3xX109xX2c3xX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX5fxX2cxX18xX3xX34xX3bxX18xX3xXexX67xXexX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX1d1xX91xX91xXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xX1d1xX19exX18fxXexX1d6xX2xX90xX19fxX90xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX90xX19exX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1d1xX91xX91xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX83x13f95xX4xX3xXexX6cxX2dxX67xX18xX3xX34xX21xX22xX18xX19xX3xX6axX19xX6cxX2dxe1d0xX18xX3xXcxX16xX265xXdxX29xX3xXbxX1xX21xX22xX18xX19xX3x145a5xX1x12adexX3xa98axd809xX18xX3x14659xXcxX3f2xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5cxX3bxX6xc9f6xX3xX4xX3bxX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX4xX1xX2c3xX4xX3xX1xX2a1xX3xbe5axXdxX18xX1xX3xX5fxX17xX6xX18xX1xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xXbxX1xX2c3xX4xX3xX109xX2c3xX3xXexX67xXexX3xX109xX10axXdxX3xX7xdb4fxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX3f4xX3xX4xX1xX149xX18xX19xX3xX5xX17xX115xXdxX29xX3xX19xXdxX72xX3xX4xX30xX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xb7f1xX19fxX1d6xXexX2xX18fxX91xX1d1xX1d6xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX1d6xX2xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX179xX72xX4xX3xX19xXdxd854xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX10xX17xX3xX64xXc0xX6cxX3xX7xXe5xX4xX3xX16xX443xX4xX3xX16x10f76xX29xX3xX19xXdxX72xX3xX16xbfdfxXexX3xX39xXe4xb15exX18xX1xX3xX5fxX2cxX18xX3exX3xXexX28axX3xX19exX91xX151xX91xX91xX91xe29cxX90xX91xX91xX151xX91xX91xX91xX3xX34x11518xX18xX19xX44xX4xX1xX12dxX6cxX3xX34xX21xX128xX4xX3xX18xX1xXdxX110xX6cxX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX64xX6cxX6xX3xX109xX110xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xf832xX3xX5fxX1dxXbxX3xXexX67xXexX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xX18fxX90xX2xXexX19exX1e3xX1d6xX90xX1d6xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX2xX2xX90xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xd359xXdxX72xX3xX64xd82bxXdxX3xX4xX1xX12dxX6cxX3xX5xX6xX18xX3xX64xXdxX18xXdxX3xX4xX1xbe0fxX3xX28axX3xX1d1xX91xX151xX91xX91xX91xX3xX34xX67xX18xX3xX19exX91xX91xX151xX91xX91xX91xX3xX34xX59cxX18xX19xX29xX3xX4xX1xX22xX3xX419xX1xX72xX4xX1xX3xX39xX16xXdxX18xX1xX3exX3xX109xX110xX3xX4xX1xX3f7xXdxX3xXexX67xXexX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xX1d6xX2xX19exXexX18fxX19fxX91xX19fxX19exX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX1d1xX1d1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX6axX1xX2aaxX18xX19xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX6cxX2dxX110xX18xX3xXexX1xb8c4xX18xX19xX3xX18xX1xX21xX3xX1xX17xX6xX3xX1xX59cxX18xX19xX29xX3xX1xX17xX6xX3xX34xX59cxX18xX19xX3xXexXdxX110xX18xdc19xX3xX34xX21xX128xX4xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xX149xX3xX4x13b5cxX6xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xXexX5c5xX4xX1xX3xX4xX443xX4xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX109xX110xX3xXe4xX72xX18xX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX2xX1d1xX91xX19exXexX2xX19fxX19fxX18fxX90xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX1e3xX1e3xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX5cxX17xX6xX3xX19xXdxX57bxX2dxX3xX4xb9a6xX18xX19xX3xX5xXc0xX3xX5xX17xXc0xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX34xX21xX128xX4xX3xX21xX6cxX3xXexX1xX5c5xX4xX1xX3xXe4xeb84xXdxX3xX64xXc0xX6cxX3xX7xXe5xX4xX3xX16xX443xX4xX3xX16xX573xX3xX109xXc0xX3xX34xX2a1xX3xXe4xX110xX18xX3xX4xX149xX6xX3xX1xX17xX6xX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX91xX1d6xX1e3xX1d6xXexX1d6xX1e3xX4dcxX2xX90xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX4dcxX1d6xX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX179xX72xX4xX3xX4xX1xX149xX3xX109xX21xX22xX18xX3xXexX57bxXexX3xXe4xX12dxXexX3xXexX21xX10axXdxX29xX3xX4xX1x11b07xX64xX3xX7xX3bxX4xX29xX3xXexX6daxX6xX3xX4xXc0xX18xX1xX29xX3xX5xXc0xX64xX3xX19xXdxXc0xX18xX3xX34xXbcxX3xX18xX1xX2aaxX18xX19xX3xX4xX2cxX2dxX3xX1xX17xX6xX3xX34xX21xX128xX4xX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX16xXdxXbcxX18xX3xXexX81exXexX3xX18xX1xX57bxXexX29xX3xX18xX98bxX3xX34xX3f4xX18xX19xX3xX5fxX1dxXbxX3xXexX67xXexX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX2xX91xX1e3xX90xXexX1d1xX18fxX2xX91xX1d1xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX1d6xX18fxX1d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xfa05xX18xX1xX3xX179xX21xX22xX18xX19xX29xX3xX4xX1xX149xX3xX4xX84dxX6xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xac3cxXdxX41xX18xX3xX179xX21xX22xX18xX19xX3xX3faxX34xX21xX22xX18xX19xX3xX6axX19xX6cxX2dxX3e2xX18xX3xXcxX16xX265xXdxX29xX3xXbxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX3f2xX1xX3f4xX3xX3f6xX3f7xX18xX407xX3xX4xX1xX17xX3xXe4xXdxX67xXexX18dxX3xX179xX84dxX6xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX34xX265xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX109xX110xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX109xX115xX18xX3xX4xX2cxX2dxX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xXbxX1xX2c3xX4xX3xX109xX2c3xX3xXexX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xXexX67xXexX29xX3xX34x13776xX4xX3xXe4xXdxb45dxXexX3xX4xX1xX3f4xX3xXexX16xX3cfxX18xX19xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX18xX1xX2aaxX18xX19xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX34xXcaaxX4xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX16xXdxX41xX18xX19xX3xX18xX19xXc0xX2dxX3xXexX67xXexX3xX18xX1xX21xX3xX5xX6xX18xX29xX3xX34xX59cxX18xX19xX3xXexXdxX110xX18xX83dxX29xX3xX18xX19xX17xXc0xXdxX3xX16xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xXexX1xXdxX41xX18xX3xX109xX110xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX149xX2dxX3xX34xX21xX128xX4xX3xX21xX6xX3xX4xX1xX6cxX2a1xX18xX19xX3xX18xX1xX21xX3xX4xX2cxX2dxX3xX419xXdxX64xX3xX18xX19xX2cxX18xX29xX3xXexX1xX72xXbxX3xX4xX2cxX2dxX3xXbxX1xX72xXexX3xXexXc0xXdxX83dxX3xX34xX21xX128xX4xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX109xX110xX3xX18xX1xXdxX110xX6cxX151xX3xde19xX10axXdxX3xX19xXdxX72xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX18xXabfxX64xX3xX18xX6xX2dxX3xXexX21xX3f7xX18xX19xX3xX34xX21xX3f7xX18xX19xX3xX18xXabfxX64xX3xX18xX19xX17xX72xXdxX29xX3xXbxX1xa9d8xX3xX1xX128xXbxX3xXexX3f4xXdxX3xXexXdxX110xX18xX3xX4xX149xX6xX3xX18xX1xXdxX110xX6cxX3xX18xX19xX21xX22xXdxX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX2xX2xX19exX19fxXexX1d1xX19fxX19exX19exX2xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX18fxX1d6xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX6cxX2dxX3xX18xX1xXdxX41xX18xX29xX3xX5fxX17xX3xX30xX18xX1xX3xX1xX21xX98bxX18xX19xX3xX4xX149xX6xX3xX5fxX1dxX4xX1xX3xXe4xXcafxX18xX1xX3xX179xb2a9xXd79xe8b5xX83xX592xX2xX1d6xX3xX18xX41xX18xX3xX1xX17xX115xXexX3xX34xX2a1xX18xX19xX3xX64xX6cxX6xX29xX3xXe4xX72xX18xX3xX4xX72xX4xX3xX5xX17xX115xXdxX3xX64xXcaaxXexX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX4xX149xX6xX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX5fxX2cxX18xX3xXexX1xX22xXdxX3xX34xXdxXbcxX64xX3xX1xXdxXcafxX18xX3xXexX115xXdxX3xX4xX1xX12dxX64xX3xX1xX3f7xX18xX3xX7xX17xX3xX109xX10axXdxX3xX64xX3cfxXdxX3xX18xXabfxX64xX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX2xX19fxX1e3xX19fxXexX1e3xX19fxX18fxX2xX1d6xX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX1e3xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX179xX1xX1dxX3xX5cxX6cxX2dxX110xX18xX29xX3xX4xX1xX149xX3xX4xX84dxX6xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX19xXdxX81exX18xX19xX3xX4xX2cxX2dxX3xXexX16xX59cxX18xX19xX3xX5cxXc0xX3xX5cxX6cxX2dxX110xX18xX3xX3faxX34xX21xX22xX18xX19xX3xX6axX19xX6cxX2dxX3e2xX18xX3xXcxX16xX265xXdxX29xX3xXbxX1xX21xX22xX18xX19xX3xX3f2xX1xX3f4xX3xX3f6xX3f7xX18xX407xX3xX4xX1xX17xX3xXe4xXdxX67xXexX18dxX3xX5cxX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX21xX128xX4xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX109xX110xX3xXexX28axX3xX64xXdxX110xX18xX3xX6axX6xX64xX29xX3xX64xX2a1xXexX3xX7xX81exX3xX5xX17xX115xXdxX3xX4xd36cxX18xX3xX34xX21xX128xX4xX3xX18xX1xX12dxXbxX3xX109xX110xX3xXexX28axX3xX18xX21xX10axX4xX3xX18xX19xX17xXc0xXdxX3xX18xX41xX18xX3xX16xX57bxXexX3xX34xX6xX3xX5fxX115xX18xX19xX3xX109xX110xX3xX4xX1xX149xX18xX19xX3xX5xX17xX115xXdxX151xX3xXcxX6cxX2dxX3xX18xX1xXdxX41xX18xX29xX3xX5fxX17xX3xX30xX18xX1xX3xX1xX21xX98bxX18xX19xX3xX4xX149xX6xX3xX5fxX1dxX4xX1xX3xXe4xXcafxX18xX1xX3xX179xXef2xXd79xXef4xX83xX592xX2xX1d6xX3xX18xX41xX18xX3xX18xX19xX6cxX59cxX18xX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX4xX96cxX18xX19xX3xX419xX1xX6xX18xX3xX1xXdxX67xX18xX3xX109xXc0xX3xX7xb31dxX4xX3xX64xX6cxX6xX3xX4xX96cxX18xX19xX3xX19xXdxX30xX64xX3xX7xX17xX3xX109xX10axXdxX3xX4xX72xX4xX3xX18xXabfxX64xX3xXexX16xX21xX10axX4xX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX17xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX64xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX188xXdxX5fxXexX1xX18dxX3xX18fxX91xX91xXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18dxX3xX19exX19fxX19fxXbxX193xX194xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX109xX151xXe4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX151xX109xX18xX44xX18xX10xX188xX7xX44xX90xX2xX19exX91xX44xX90xX91xX2xX5fxX19fxX90xX19fxX2xX1e3xX19fxX1e3xXexX2xX91xX19exX1d1xX19exX5xX91xX151xX1ddxXbxX19xX1e0xX16xX9xX4dcxX2xX4dcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX34xX6xX18xX19xX3xX39xX18xX3bxX18xX19xX3exX3xX5xX41xX18xXaxX3xX188xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX18fxX91xX91xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19exX19fxX19fxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX179xXdb9xX18xX19xX3xX109xX10axXdxX3xX4xX72xX4xX3xX64xXcaaxXexX3xX1xXc0xX18xX19xX3xXexXdxX41xX6cxX3xX5fxXdb9xX18xX19xX3xXexX1xXdxX67xXexX3xX2dxX67xX6cxX29xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX5xXc0xX3xX64xXcaaxXexX3xX1xXc0xX18xX19xX3xX419xX1xf889xX18xX19xX3xXexX1xXbcxX3xXexX1xXdxX67xX6cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5fxX1dxXbxX3xXexX67xXexX29xX3xX5fxX17xX3xX109xX12dxX2dxX3xXexX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX29xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX30xX18xX1xX3xX5xXc0xX3xXexX1xX1dxX3xXexX16xX21xX22xX18xX19xX3xX34xX84xX2dxX3xXexXdxX110xX64xX3xX18xXabfxX18xX19xX29xX3xX34xX21xX128xX4xX3xX18xX1xXdxX110xX6cxX3xX18xX19xX21xX22xXdxX3xX5xX443xX6xX3xX4xX1xX3cfxX18xX3xX419xXdxX18xX1xX3xX5fxX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5fxX1dxXbxX3xXcxX67xXexX151xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc08xX6cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX5cxX21xX3f7xX18xX19xX3xXcxX1xX149xX2dxX0xX44xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX44xXbxX12
Hương Thủy