Tỉnh đoàn Thanh Hóa tri ân Anh hùng liệt sỹ Lê Đình Chinh
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15/2, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh - chiến sĩ đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
ec2cx14e38x152bdx10dd9xf070x16c55x1271ax16511x1119exX7x10408x17489x14770x1276dxef47x17a26xX5x12098xXax12f0bxXcxfec2x108a6xX1xX3x1510fx1493dx135d4xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x11951x129faxX6xX3xXexeca7xXdxX3x169a6xX15xX3x17525xX15xX1xX3xX1x16b86xX15x137c8xX3xX5xXdxffecxXexX3xX7x120f2xX3x13a33x17d26xX3x117c0x138ddxX15xX1xX3x10cbdxX1xXdxX15xX1xX0xfaa0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6x1530axXaxX12xf4baxX35xX1ax1516exX3xX2x161c6xX4dx13785x10749xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4x124daxX15xX35xX3xXex1741exX4xX3xX4xf7c4xX6xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX18x1029bxX3xX18x12b0fxX15xX3xX5fxX2bxX15xX35xX3xX1x15c0axf141xX15xX35xX3xXexX28xXdxX3xX2bxX15xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX33xX15xX35xX3xX5xXdxX39xXexX3xX7x171fdxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX47xX1xXdxX15xX1xX3x1087fxX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX7xXbbxX3xX18x1238dx10aefxX3xXexXdxX40xX15xX3xX1xX65xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX28xX19xX15xX35xX3xX4xXd8x167caxX4xX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xXexX28xX6xX15xX1xX3x1151ax13138xX19xX3x158f9xX39xX3xXfexXdxX40xX15xX3xX35xXdx17cdaxXdxX3xXbxX1x128a5xX6xX3x142a0x123a8xX4x1156axX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX19xX5fxX65xXaxX12xXcx15cf9xXdxX3xX15xX1xX1axX3xX4xX7cxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX33xX15xX35xX3xX5xXdxX39xXexX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX47xX1xXdxX15xX1xX6bxX3xXbxX1xXa0x1337cxX15xX35xX3xX42xX73xX15xX35xX3x123d8xX39xX3xXcbxX3xXcx178fcxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX24xX6xX6bxX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX73xX15xX35xX3xXexX78xX4xX3xX18xX94xX3xX5fxX2bxX15xX35xX3xX15x1107fxX15xX3xXexX2bx11dfexX3xX15xX1xX6xX15xX35xX3xXexXa0x13775xX15xX35xX3xX15xX1xX10cxX6bxX3xXfexX1axX65xX3xXex12ba8xX3xX5xf0b4xX15xX35xX3xXfexXdxX97xXexX3xXa1xX15xX6bxX3xX7x13062xX3xXexX28xXdxX3xX2bxX15xX3xX7xX2bxXd8xX3xX7xX115xX4xX3xX18x120aaxXdxX3xX102xX10cxXdxX3xX15xX35xXa0xX15cxXdxX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX7xX3dxX3xX5fx100c2xX15xX35xX3xX4xXffxX194xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX19xX5fxX65xXaxX12xX0xXdxX194xX35xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX102xX117xXfexX6xX19xXexX1xX6xX15xX1xX1xX19xX6xX117xX102xX15xX4dxX15xX10x14f03xX7xX4dxX2x12425x125adx16cc9xX4dx14edfx14cc7xX5fxX68xX6axX6axX6axX22bxX228xX228xXexX22cxX228xX229xX6axX2x127d5xX22cxX5xX2xX117x1281axXbxX35xXaxX3xX4dxX12xX42xX19xX1axX15xX3xX4xX73xX15xX35xX3xXexX78xX4xX3xX4xX7cxX6xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX24xX6xX3xXex12d22xX15xX35xX3x105cdxXd8xX1axX3xX4xX1xX19xX3xXfexX1axX3x15577xX1xXa0xXa1xX15xX35xX3xXcxX1x141e0xX3xX47xX1xXd8xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX19xX5fxX65xXaxX12xX2exX15xX1xX3xX1xX33xX15xX35xX3xX5xXdxX39xXexX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX47xX1xXdxX15xX1xX3xX5xX1axX3xX4xX19xX15xX3xX4xXffxX3xXexX28xX19xX15xX35xX3xX194xXefxXexX3xX35xXdxX6xX3xX18xX43xX15xX1xX3xX4xX73xX15xX35xX3xX15xX1xX2bxX15xX3xX15xX73xX15xX35xX3xXexX28xXa0xX15cxX15xX35xX3xX4xX24xX3xX229xX3xX15xX35xXa0xX15cxXdxX3xX4xX19xX15xX117xX3xX2exX15xX1xX3xX15xX35xX94xX3x160fexXd8xX1cfxX15xX35xX3x17c61xX1xXdxX3xX194xX10cxXdxX3xXexX28xX1afxX15xX3xX2xX22cxX3xXexXd8x16d18xXdxX6bxX3xX5xX1axX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX7xXbbxX3xX18xXd7xXd8xX3xXexXdxX40xX15xX3xX1xX65xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX28xX40xX15xX3xX194xX26exXexX3xXexX28x14c46xX15xX3xXfexXdxX40xX15xX3xX35xXdxX10cxXdxX3xXbxX1xX111xX6xX3xX114xX115xX4xX117xX3xX62xX35xX1axX65xX3xX23bxX228xX4dxX22cxX4dxX2xX227x12febxX22cxX3xX6xX15xX1xX3xX18xXa0x14232xX4xX3xX47xX1xX7cxX3xXexX286xX4xX1xX3xX15xXa0xX10cxX4xX3xXexX28xXd8xX65xX3xXexX26exX15xX35xX3xX5fxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX39xXd8xX3xX2exX15xX1xX3xX1xX33xX15xX35xX3xX5xX1bdxX4xX3xX5xXa0xX37bxX15xX35xX3xX102xX1e6xX3xXexX28xX6xX15xX35xX3xX15xX1xX2bxX15xX3xX5fxX2bxX15xX3xX102xX43xX3xX18xX94xX3xX5xX34fxXbxX3xX18xXa0xX37bxX4xX3xX15xX1xXdx142a3xXd8xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXexX111xX4xX1xX3xXexX28xX19xX15xX35xX3xX4xXd8xXefxX4xX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX18x1623fxXd8xX3xX102xX1axX3xXbxX1x16215xX4xX3xX102xX3ffxX3xX4xX1xXdxX97xX15xX3xX18xX3f7xXd8xX3xX4xX1xX1cfxX15xX35xX3xXfex1150axX15xX3xX30bxX2bxX194xX3xX5xXa0xX37bxX4xX3xX194xX10cxXdxX3xX19exX3xXfexXdxX40xX15xX3xX35xXdxX10cxXdxX3xXbxX1xX111xX6xX3xX114xX115xX4xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX19xX5fxX65xXaxX12x14b93xX6xXd8xX3xX23bxX68xX3xX15x14d66xX194xX3xX15xfc5fxX194xX3xX19exX3xX15xXa1xXdxX3xX18xX286xX6xX3xX18xXd7xXd8xX3xX4xX7cxX6xX3xXcxX323xX3xX272xXd8xX1cfxX4xX6bxX3xX15xX35xX1axX65xX3xX229xX4dxX228xX2xX4dxX6axX228xX2xX23bxX6bxX3xX1xX1axXdxX3xX4xX1cfxXexX3xX5xXdxX39xXexX3xX7xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX1xX3xX47xX1xXdxX15xX1xX3xX18xX94xX3xX18xXa0xX37bxX4xX3xX18xXa0xX6xX3xX102xX3d7xX3xX6xX15xX3xXexX78xX15xX35xX3xXexX12exXdxX3xX62xX35xX1xXbbxX6xX3xXexX28xX6xX15xX35xX3xX3fxXdxX39xXexX3xX7xXbbxX3xX23xX1axX194xX3xf456x1094dxX15xX35xX6bxX3xXcxX16bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX23xX24xX6xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexX2bxX194xX3xX15xX35xXd8xX65xX39xX15xX3xX4xX7cxX6xX3xX194x17611xX3xX6xX15xX1xX3xXcbxX3xX4xX3ffxX3xX27dxX1xXa0xXa1xX15xX35xX3xXcxX1xX286xX3xX47xX1xXd8xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX19xX5fxX65xXaxX12xX42xX19xX1axX15xX3xX4xX73xX15xX35xX3xXexX78xX4xX3xX4xX1e6xX15xX35xX3xX18xX94xX3xX2bxX15xX3xX4xXd7xX15xX3xXexX1xX458xX194xX3xX1xX1acxXdxX6bxX3xX18xXefxX15xX35xX3xX102xXdxX40xX15xX3xX102xX1axX3xXexX26exX15xX35xX3xX272xXd8xX1axX3xX4xX1xX19xX3xX4xX3ffxX3xX27dxX1xXa0xXa1xX15xX35xX3xXcxX1xX286xX3xX47xX1xXd8xX117xX3xX42xX4dcxX15xX35xX3xXexX1xX15cxXdxX6bxX3xX194xX19xX15xX35xX3xX194xXd8xX1cfxX15xX3xXfexX1axX3xX7x12465xX3xX7xX1cfxX15xX35xX3xX5xX2bxXd8xX6bxX3xX7xX1cfxX15xX35xX3xX311xX1xX1acxX10xX3xX1xXa1xX15xX3xX15x17413xX6xX3xX18xfa34xX3xX42xXffxX15xX35xX6bxX3xX62xX1xX1axX3xX15xXa0xX10cxX4xX3xX102xX1axX3xX4xX19xX15xX3xX4xX1xX78xXd8xX3xX4xX24xX3xXexX1xX40xX194xX3xXexX1xX15cxXdxX3xX35xXdxX6xX15xX3xX18xX5bexX3xX4xX1xX458xX194xX3xX7xX24xX4xX6bxX3xX6xX15xX3xX5fxXa0x10d93xX15xX35xX3xX15xX1xX45cxX194xX3xX18xX3d7xX15xX3xX18xX78xXbxX3xX15xX1xX5baxX15xX35xX3xX1xX65xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX102xX1axX3xX4xX73xX15xX35xX3xXa1xX15xX3xX194xX1axX3xfd96xX503xX3xX102xX1axX3xX35xXdxX6xX3xX18xX43xX15xX1xX3xX18xX94xX3xX5fxX1axX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX18xX3f7xXexX3xX15xXa0xX10cxX4xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exXd8xXexX1xX19xX28xXaxX12xX165xX117xX2exX0xX4dxXbxX12
V.A