Những điểm đến hấp dẫn ở xứ Thanh mùa hè 2021
(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Thanh Hóa còn được biết đến với nhiều địa điểm du lịch mùa hè hấp dẫn làm say lòng biết bao du khách.
d312xd796x10453xe79bx17272x17197x15c6bx11335x14131xX7xe45cx1207exdd39x13dfex15531x16780xX5x170b5xXaxeae6x10f03xX1x15cbcxf87bxf937xX3x10ec4xXdx15e8cxdd17xX3xX19x15111xX16xX3xX1x15ea7xXbxX3xfc85x1284exX16xX3x10ef8xX3x15167x12790xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1cx151ccxX6xX3xX1x134c7xX3xe2a9x163a3xX3cxX2xX0x1021dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11636xX10xX6xX26xXaxX12x113e3xX1x10f1axX16xX17xX3xX4xX1x1394fxX3xX5xfbebxX3x1167cxX36xX16xX17xX3xX19xX23xXexX3x11f7cxX19x13be7xX6xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX16xX1xf7f0xX16xX3xf290xXdxec16xXex14482xe5f9xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX50x14210xX6xX3xX4x1089axX16xX3xX19x149c6x146c0xX4xX3xdd61xXdxX1fxXexX3xX19xX1fxX16xX3xX63x11486xXdxX3xX16xX1xXdxf786xda7fxX3xX19xX6exX6xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX26xXa6xX3xX5xX6exX4xX1xX3xX1cxX36xX6xX3xX1xX3axX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX16xX3xX5xX61xX1cxX3xX7xX6xfcd9xX3xX5xX8dxX16xX17xX3xX95xXdxX1fxXexX3xX95xX6xd9acxX3xX26xXa6xX3xX7bxX1xf98bxX4xX1x16475xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124bexXdcxX26xXcexXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xXa6xX1cxX95xX3xX26xX1xXdxX26xX10xX3xXdx17232xX10xX16xXexX10xe048xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX63xXe6xX95xX6xXdcxXexX1xX6xX16xX1xX1xXdcxX6xXe6xX63xX16xX41xX16xX10x15c2axX7xX41xX3cxX2xX2xd99bxX41xX2x11abfx14723xX26xd41cxX3dx1521fxX2xX145xX3cxX147xXexX147xX147xX143xX3dxX5xX142xXe6x139dbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX16xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1cxX36xX6xX3xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3cxX2xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xXdcxX26xXcexXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX116xX10xX16xXexX10xX11bxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX63xXe6xX95xX6xXdcxXexX1xX6xX16xX1xX1xXdcxX6xXe6xX63xX16xX41xX16xX10xX139xX7xX41xX3cxX2xX2xX13fxX41xX2xX142xX143xX26xX145xX3dxX147xX2xX145xX3cxX142xXexX142xX142xfde3xX5xX142xXe6xX154xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX1cxX3xX19xX1fxX16xX3xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX16xX3xX2axX3xX2cxX2dxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX1cxX36xX6xX3xX1xX3axX3xX3cxX3dxX3cxX2xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbb3xXa6xXexX1xXdcxX11bxXaxX12xeb3fxX6xXdxX3xX50xXa6xXcexXa5xX16xX0xX41xXbxX12
Mai Huyền