Yên Định: Điều động, thuyên chuyển theo nguyện vọng của giáo viên
(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên quan đến nhiều bất thường trong thuyên chuyển giáo viên tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) trong thời gian vừa qua, ngày 23/9, Chủ tịch UBND huyện này đã có buổi đối thoại trực tiếp với các giáo viên có đơn thư khiếu nại và cho biết sẽ giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của giáo viên.
df91x145b3x16876x17904x147d7x16eb5x15966x146f0xf0d3xX7x11918x133c0x13c43xf6bcx1294axf354xX5x16435xXaxfb08x12e00x11b5ex13774xX3x16100x13cb2xX15xX1x10806xX3xX17xXdxeee4x12e62xX3x17d9dxe727xX15xef4dx12737xX3xXexX1xX20xe8c1xX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bx15e1fxX15xX3xXexX1xX10x12806xX3xX15xX25xX20xX2bx17542xX15xX3x13993xeaefxX15xX25xX3xX4x16115xX6xX3xX25xXdx16c4cxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX0x137a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101e6xX10xX6xe7bbxXaxX12x146b3xXdxX14xX15xX3x13e1cxX20xX6xX15xX3xX22xecc9xX15xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xef13x10031xXexX3xXexX1x11ccbxf17axX15xX25xX3xXex175c2xX39xX15xX25xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX3xXex128d3xXdxX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3x12dffxXcxX1xX6xX15xX1xX3xX64x12f80xX6x16680xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xXexX1xX85xXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xX42x15098xX6xX3xX6fxX20xX6xX26xX3xX15xX25x11e0exX2bxX3xed95x117e5xX55x1419fxX26xX3x14541xX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3x170fbx11329xf840x17c74xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX15xXe1xX2bxX3xX22x14d85xX3xX4xXc2xX3xX7exX20xff86xXdxX3xX22x14ffcxXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX3xXexX8axf580xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX42x12811xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX3xX4xXc2xX3xX22x1193exX15xX3xXexX1xX84xX3x106a7xX1xXdxX75xX20xX3xX15xXa8xXdxX3xX42xXe1xX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX75xXexX3xX7x15700xX3xX25xXdx14971xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xX4xX1x17ccbxX15xX1xX3xX22xX4dxX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15x11b30xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX6axX84xX20xX3x11e6bx16b78xX3xX6ax11af9x1128cxX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX75xXexX1bxX3xX1c2xXe1xX39xX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe4xXe5xX55xXe7xX26xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX22xX103xX3xXexX10axX3xX4xX1x10448xX4xX3xX7exX20xX10axXdxX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX3xXexX8axX119xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX42xX122xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX3xXbax10741xX1c2xXc4xX18bxX3xXcxXa8xXdxX3xX7exX20xX10axXdxX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX26xX3xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX26xX3x12716xX1xXc2xX3xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xXbxX1xe0acxX3xXexX8axX4dxX4xX1xX3xX13exX1xX10exXdx1427fxX3xX4xX4dxX15xX3xX7exX23xX26xX3xX5xX103xX15xX1xX3xX22xXa8xX39xX3xX25cxX1x131e4xX15xX25xX3xX22exXf6x17b34xX17xXcxX26xX3xX25cxX1xX297xX15xX25xX3xXf5xX23xXdxX3xX42xX276xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX8axX6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX22xX103xX3xX4xXc2xX3xX4xX20xX23xX4xX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX3xX42xX122xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX22exX1c2xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12x1444exX6xX20xX3xX13exX1xXdxX3xX15x14675xX1c7xX3xX7exX2fexXexX3xXexX1xX7fxX20xX3xX22xX4dxX39xX3xXexX1c6xX1c7xX3xXexX84xX26xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX22exX1c2xX3xX42xXe1xX3x138c3xX3xX13exXdxX75xX15xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xXbxX1xX297xX15xX25xX26xX3xX7exX6xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX1c7x1760axX15xX26xX3xX13exX75xXexX3xXexX1x14a61xX4xX3xX7exX20xX10axXdxX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX26xX3xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX6axX84xX20xX3xX1c2xX1c3xX3xX6axX1c6xX1c7xX3xX22xX103xX3xX13exX75xXexX3xX5xX20x156a7xX15xX26xX3xX7xX155xX3xX25xXdxX159xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX1c7x144d3xXdxX3xX22exX1c2xX18bxX3xXcxX8axX39xX15xX25xX3xX22xXc2xX26xX3xe231xX3xX22exX1c2xX26xX3xX25x13744xX1c7xX1bxX3xXeaxX352xX3xXcxX8axX18xX15xX1xX3xXcxX1xX18xX3xX64xX20xX2bxX26xX3xX22exX1c2xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX64xX84xX15xX25xX282xX3xX4xX352xX3xXf5xX25xX20xX2bx124cbxX15xX3xXcxX1xX18xX3xXcxX1xX20xX397xX15xX26xX3xX22exX1c2xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX6axXdxX14xX15xX282xX3xX4xX352xX3xX1c2x12ba2xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcx1478fxX15xX1xX26xX3xX22exX1c2xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX6axX39xX15xX25xX3xX42xXe1xX3xXexX1xed52xX2bxX3xXcxX8axX18xX15xX1xX3xX1c2x10639xX15xX3xXcxX1xX48xX2bxX26xX3xX22exX1c2xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xXcxX47cxX15xX25xX3xX7xX155xX3xX22xX84x17dd4xX4xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX26xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX42xX1fxX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX4xX1c3xX3xX1xX39xff30xX4xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX25xX472xX15xX3xX15xX1xXe1xX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX26xX3xXexX8axX84xX122xX4xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe4x16332xX55xX2xX502xX55xXe4xX502xX2xXe7xX18bxX3x17db4xXdxX14xX15xX25xX3xX22xX10exXdxX3xX42xX122xXdxX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX1xX4a7xXbxX3xX4xX48xX6xX3xX4xX352xX3xX64xX39xXe1xX15xX25xX3xXcxX1xX18xX3x1279fxXdxX15xX1xX3xXf5xX25xXe1xX26xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxX64xXeaxX2f5xX3xX13xX14xX15xX3xXf4xX4dxXdxX3xX7xX155xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX25xXdxX159xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xXexX8axX84xX122xX4xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe5xX2xX55xX2xXe4xX55xXe4xX502xX2xXe7xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX15xX14xX20xX3xX6fxX20xX6xX15xX3xX22xXdxX33xX1c7xX1bxX3xfb73xXeaxX4dxX4xX3xX22exX1c2xX3xX13exXdxX75xX15xX3xX15xX25xX1xX18xX3xXexXd7xX3xX4xX20xX10exXdxX3xXexX1xX4dxX15xX25xX3x15060xX26xX3xX22xX4dxX15xX25xX3xX8axX6xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX25xXdxX159xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX15xX25xX6xX2bxX26xX3xX15xX1xX84xX15xX25xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX25xXdxX159xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX67xX1ffxXexX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xX1c7xXe1xX3xX4xX1ffxX3xXexX8axX159xX3xX5xX85xXdxX3xX7ex15d8exX15xX25xX3xX42xX47cxX15xX3xX7exX159xX15xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xXexX1x14170xX6xX3xX22xX4dxX15xX25xX3xX15xX14xX15xX3xX1c7xX122xXdxX3x15f2fxX159xX2bxX3xX8axX6xX3xXexe8d2xX15xX1xX3xXexX8axXa8xX15xX25xX3xX13exX1xXdxX75xX20xX3xX15xXa8xXdxX3xX13ex13e59xX39xX3xX67xXe1xXdxX18bxXaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12x12319xX15xX25xX3xX6axX1c6xX1c7xX3xX4xX1c3xX15xX25xX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX75xXexX3xXexX1xX14xX1c7xX1bxX3xXaxXcxX122xXdxX3xX22xX1c6xX2bxX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX7xX155xX3xX13exXdxX33xX1c7xX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xXexX8axX4dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxX3fxX1c7xX26xX3xX22xX3d7xX15xX25xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX6fxX20xX2bxX3xX22xX18xX15xX1xX3xX4xX48xX6xX3xX1c7xX661xX15xX1xX3xX4xXc2xX3xX15xX23xXdxX3xX67xX20xX15xX25xX3xX15xXe1xX39xX3xX4xX1xX84xX6xX3xXbxX1x160fcxX3xX1xX4a7xXbxX3xX42xX122xXdxX3xX6fxX20xX2bxX3xX22xX18xX15xX1xX3xX4xX48xX6xX3xXexe753xX15xX1xX26xX3xX4xX48xX6xX3xXeaxX1xX175xX15xX1xX3xXbxX1xX48xX3xXexX1xX661xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX7x16d7exX6xX18bxX3xXeaxX276xX3xXexX1xX33xX3xX15xX1xX84xX3xX22exX1c2xX3xX22xX103xX3xX22xXdxX3xX1c7xXdxX1fxX15xX3xX15xX35cxXdxX26xX3xX7exXdxX14xX15xX3xX25xXdxX122xXdxX3xXexX1xX661xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX84xX20xX3xXexXdxX14xX15xX3xX4xX1xX1ffxX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xXexX1xX33xX3xXexX175xX15xX1xX3xX42xXe1xX39xX3xXexXdxX14xX20xX3xX4xX1xX175xX3xX659xX676xXexX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xX22xX84xX4a7xX4xXaxX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX4xX1c3xX15xX25xX3xX25xXdxX159xXdxX3xXexX1xX175xX4xX1xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX22xX10axXdxX3xX1xX137xX15xX3xXe4xX502xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xX5xXe1xX3xX67xX39xX3xX4xXc2xX3xX1c7xX23xXexX3xX7xX10exX3xX22exX1c2xX3xXexX1xX649xX6xX3xXexX1xX20xX397xX15xX3xX22xX10axXdxX3xX4xX1xX39xX3xX15xX1xX6xX20xX3xX1xX39xX4d2xX4xX3xX4xXc2xX3xX25xXdxX6xX3xX22xX661xX15xX1xX3xX4xX1xX3d7xX15xX25xX3xX22xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX42xX4a7xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX0xXdxX1c7xX25xX3xX7xX8axX4xX9xXaxX55xX55xXdxX42xX18bxX7exX6xX39xXexX1xX6xX15xX1xX1xX39xX6xX18bxX42xX15xX55xX15xX10xf47fxX7xX55xX2xXe7xXe5xXe7xX55xX3d0xX5dfxX67xX2xX2xXe5xX502xX502xX502xX502xXex1194axX5dfxX3d0xX2xXe7xX5dfx11925xX5xX2xX18bx14a8axXbxX25xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXeaxX4dxX4xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX3xX7xX6xX20xX3xX7exX20xX10axXdxX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX3xXexX8axX119xX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX42xX122xXdxX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe4xXe5xX55xXe7xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX2f5xX6xX20xX3xX7exX20xX10axXdxX3xX22xX10exXdxX3xXexX1xX39xXa8xXdxX26xX3xXexX1c6xX1c7xX3xX5xX330xX3xX5xX39xX3xX5xX2fexX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX4dxX4xX3xX22exX1c2xX3xXbxX1xX472xX15xX3xX15xXe1xX39xX3xX22xX103xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX25xXdxX159xXdxX3xXexX649xX6xX18bxX3xXeaxX352xX3xX1c2xX442xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX44bxX15xX1xX26xX3xX22exX1c2xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX6axX39xX15xX25xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX26xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX22xX75xX15xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX8axX20xX15xX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe17cxX1bxX3xX5bfxXeaxX1xX35cxX15xX25xX3xXexX352xXdxX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX1xX1ffxX6xX3xX7xX155xX3xX25xXdxX159xXdxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xXexX8axX84xX122xX4xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe4xX502xX55xX2xX502xX18bxX3xX2f5xX6xX20xX3xX7exX20xX10axXdxX3xX5xXe1xX1c7xX3xX42xXdxX3fxX4xX26xX3xX4xX4dxX3xX15xX1xX1c6xX15xX3xXexX352xXdxX3xX4xX159xX1c7xX3xXexX1xX7fxX2bxX3xXexX1c6xX1c7xX3xX5xX330xX3xX7exX1ffxX4xX3xX659xX35cxX4xX26xX3xX1xX39xX6xX15xX25xX3xX1c7xX6xX15xX25xX26xX3xX7exX7fxXexX3xX7exX661xX15xX1xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX15xX1x10e0axX15xX25xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xX6fxX20xX6xX3xX22xX103xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX25xXdxX159xXdxX3xXexX649xX6xX18bxX3xX64xX2bxX3xX42xX43xX15xX25xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX25xXdxXa8fxX3xX5xX85xXdxX3xX1xX1ffxX6xX3xX42xXe1xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xXexX1xX10xX39xX3xX22xX35cxX15xX25xX3xX6fxX20xX2bxX3xX22xX18xX15xX1xX3xX22xX33xX3xX4xX1xX35cxX15xX25xX3xXexX352xXdxX3xX2bxX14xX15xX3xXexX1c6xX1c7xX3xX4xX352xX15xX25xX3xXexX4dxX4xX26xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX276xX4xX3xX4xX10exX15xX25xX3xX1xXdxX75xX15xX3xXexX1c6xX1c7xX3xX7xX1ffxX4xX3xX4xX48xX6xX3xX1c7xX661xX15xX1xX3xX4xX1xX39xX3xX7xX119xX3xX15xX25xX1xXdxX3fxXbxX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX67xX276xX4xXaxX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXcxX20xX2bxX3xX15xX1xXdxX14xX15xX26xX3xX42x11e11xX15xX3xX4xX297xX15xX3xX1c7xX23xXexX3xX7xX10exX3xX7exX7fxXexX3xX4xX397xXbxX3xX22xX103xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xXbxX1xXc2xX15xX25xX3xX42xXdxX14xX15xX3xXexX8axX6xX39xX3xX22xX10axXdxX26xX3xX15xX1xX84xX1bxX3xXcxXa8xXdxX3xX7xX6xX39xX3xX22xX103xX3xX7exX6xX15xX3xX1xXe1xX15xX1xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xXexXd7xX3xX15xX25xXe1xX2bxX3xXe4xXe7xX55x14b9dxX3xX15xX1xX84xX15xX25xX3xX22xX75xX15xX3xX25xXdxXa8fxX6xX3xXexX1xX4dxX15xX25xX3xX5dfxX3xXexX1xX661xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xXb64xX15xX3xX7exX6xX15xX3xX1xXe1xX15xX1xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX3xX22xX10exXdxX3xX42xX122xXdxX3xX1c7xX23xXexX3xX7xX10exX3xX22exX1c2xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX4xXc2xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX67xX6xX15xX1xX3xX7xX4dxX4xX1xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25x13fe0xX3xXcxXa8xXdxX3xX7xX6xX39xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxX64xXeaxX2f5xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX4dxXdxX3xX4xX297xX15xX3xX4xXc2xX3xXexX661xX15xX1xX3xXexX8axXa8xX15xX25xX3xX22xX6xX15xX25xX3xX67xX352xXdxX3xX67xX84xX3xX22exX1c2xX3xX7exX23xX3xX1c7xX352xX15xX3xX1c2xX47cxX15xX3xX13exX1xXdxX75xX15xX3xX2xX3xX22exX1c2xX3xXbxX1xX159xXdxX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX7xX6xX15xX25xX3xX5xXe1xX1c7xX3xX4xX352xX15xX25xX3xXexX4dxX4xX3xXexX1xX84xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xX15xX1xX84xX15xX25xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX15xXe1xX2bxX3xX42xXb64xX15xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX276xX4xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX3xXe4xX3xX22exX1c2xX3xX1c2xX47cxX15xX3xX13exX1xX4dxX4xX3xX42xX1fxX18bxX3xX2f5xX6xX20xX3xX13exX1xXdxX3xX22xX84xX6xX3xXe4xX3xX22exX1c2xX3xX1c7xX122xXdxX3xX42xX1fxX3xXexX1xX661xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX15xXe1xX2bxX3xX4xXc2xX3xXexX122xXdxX3xX8a9xX3xX22exX1c2xX3xX1c7xX352xX15xX3xX1c2xX47cxX15xX3xX4xX1xX39xX3xXbc6xX3xX5xX122xXbxX18bxX3x1020exX4dxXdxX3xX39xX47cxX1c7xX3xX5xXe1xX3xX67xX711xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX4xX1xX729xX3xX4xXc2xX3xX2xX3xX22exX1c2xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX330xX26xX3xXexX1xX75xX3xX15xX1xX84xX15xX25xX3xX15xX47cxX1c7xX3xX1xX43xX4xX3xX1c7xX122xXdxX3xX15xXe1xX2bxX26xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX5xXa8xXdxX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX3xX22exX1c2xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX330xX3xX15xXe1xX2bxX3xX22xX75xX15xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX13exX1xX4dxX4xX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xX13exX1xXdxX75xX15xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX15xXe1xX2bxX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX4xX297xX15xX3xX22exX1c2xX3xX67xXa8xX2bxX3xX17xX18xX6xX3xX5xX330xX18bxX3xX17xX33xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX42xXb64xX15xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX1xX43xX4xX3xX1c7xX352xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX330xX26xX3xX25cxX1xX297xX15xX25xX3xX22exXf6xX29dxX17xXcxX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX2bxX14xX20xX3xX4xX472xX20xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxX64xXeaxX2f5xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX1xX4dxXdxX3xXbxX1xX159xXdxX3xX7exX10exX3xXexX8axX175xX3xX22exX1c2xX3xX1c2xX47cxX15xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX22xX6xX15xX25xX3xX67xX352xXdxX3xX67xX84xX3xX7xX6xX15xX25xX3xX67xXa8xX2bxX18bxX3xX64xXdxX3fxX15xX3xXexXa8xXdxX26xX3xXe4xX3xX22exX1c2xX3xX67xXa8xX2bxX3xX1c2xX47cxX15xX3xXexXa8xXdxX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX15xXe1xX2bxX3xXbxX1xX159xXdxX3xX7xX6xX15xX25xX3xX22xX159xX1c7xX3xX15xX1xXdxX3fxX1c7xX3xX1c7xX352xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX330xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX17xX4dxX15xX25xX3xX15xXc2xXdxX26xX3xX67xX711xX3xX4xX1xX48xX3xXexX8axX84xX137xX15xX25xX3xX5xXe1xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xXexX1xX10xX39xX3xXexX175xX15xX1xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX7exX2fexX4xX3xX4xX472xX20xX3xX22xX33xX3xX25xXdxX159xX1c7xX3xX4xX20xX15xX25xX3xX22xX84xX85xX15xX25xX3xX4xX1xX39xX3xX4xX4dxX4xX3xX22exX1c2xX3xX15xX1xX84xX15xX25xX3xXexX8axX14xX15xX3xXexX1xX119xX4xX3xXexX75xX26xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX22exX1c2xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX22xX75xX15xX3xX42xXe1xX3xX22xXdxX3xX22xX1fxX20xX3xX4xXc2xX3xX4xX20xX15xX25xX3xX22xX84xX85xX15xX25xX3xX659xX6xX3xX1xX137xX15xX3xX13exX1xXdxX3x1458dxX3xX42xX18xX3xXexX8axX175xX3xX4xX1c3x16b56xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX1c2xX1fxX3xX15xX1xXa8fxX15xX25xX3xX42xX7fxX15xX3xX22xX1fxX3xXexX8axX14xX15xX26xX3xXeaxX1xX48xX3xXexX18xX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX7xX155xX3xX4xX1xX39xX3xX8axXe1xX3xX7xX39xX4dxXexX3xX42xXe1xX3xX13exXdxX33xX1c7xX3xXexX8axX6xX3xX5xXa8xXdxX18bxX3xXf5xX75xX20xX3xX22xX35cxX15xX25xX3xXexX1xX119xX4xX3xXexX75xX3xX7xX155xX3xX4xX1xX39xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX729xX15xX1xX18bxX3xX693xX15xX25xX3xX6axX1c6xX1c7xX3xX4xX1c3xX15xX25xX3xX13exX1xe6c4xX15xX25xX3xX22xX18xX15xX1xX26xX3xX6fxX20xX6xX15xX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xX4xX48xX6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX5xXe1xX3xX4xX472xX20xX3xXexX1xX18xX26xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xX661xX3xX7xX746xX6xX26xX3xX22xX159xX1c7xX3xX7exX159xX39xX3xX6fxX20xX2bxX1fxX15xX3xX5xX4a7xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX64xX2f5xX26xX3xX22exX1c2xX18bxX3xX64xX20xX2bxX3fxX15xX3xX7xX155xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX276xX4xX3xX659xX10xX1c7xX3xX659xX676xXexX26xX3xX13exXdxX33xX1c7xX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xX22xX10exXdxX3xX42xX122xXdxX3xX15xX1xXa8fxX15xX25xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX1xX4a7xXbxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXa8xX1c7xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1c7xX1ffxX4xX3xX22xX23xX3xXexX1xX6xX1c7xX3xX1c7xX84xX20xX3xX42xXe1xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX18bxX3xX2f5xX119xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xX5xX472xX15xX3xX15xXe1xX2bxX3xX4xX1c3xX15xX25xX3xX7xX155xX3xX5xXe1xX3xX7exXe1xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX13exXdxX15xX1xX3xX15xX25xX1xXdxX3fxX1c7xX3xX22xX33xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX22xX39xXa8xX15xX3xXexX122xXdxX26xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xXexX8axXdxX33xX15xX3xX13exX1xX6xXdxX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xXexX10exXexX3xX1xX137xX15xX26xX3xX1xXdxX3fxX20xX3xX6fxX20xX159xX3xX1xX137xX15xX3xX4xX1xX48xX3xXexX8axX84xX137xX15xX25xX26xX3xX22xX18xX15xX1xX3xX1xX84xX122xX15xX25xX26xX3xX6fxX20xX2bxX3xX22xX18xX15xX1xX3xX4xX48xX6xX3xXexX729xX15xX1xX26xX3xX4xX48xX6xX3xX15xX25xXe1xX15xX1xX26xX3xX4xX48xX6xX3xX22xX18xX6xX3xXbxX1xX84xX137xX15xX25xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX4xX352xX15xX25xX3xXexX4dxX4xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX26xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX4xX4dxX15xX3xX7exX23xX26xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX42xXdxX14xX15xX26xX3xX15xX1xX1c6xX15xX3xX42xXdxX14xX15xX3xX1xXe1xX15xX1xX3xX4xX1xX175xX15xX1xX3xXf92xX3xX4xX4dxX4xX3xX22xX137xX15xX3xX42xX18xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xXcxX8axX84xX122xX4xX3xX22xXc2xX26xX3xX15xX1xX84xX3xX22xX103xX3xXexX1xX352xX15xX25xX3xXexXdxX15xX26xX3xXexX8axX84xX122xX4xX3xX13exX1xXdxX3xX7exX84xX122xX4xX3xX42xXe1xX39xX3xX15xX47cxX1c7xX3xX1xX43xX4xX3xX1c7xX122xXdxX3xXe4xX502xX2xXe7x10be0xXe4xX502xXe4xX502xX26xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX22xX103xX3xX7exX6xX15xX3xX1xXe1xX15xX1xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xXe4xX3d0xXe4xX3xX22exX1c2xX3xXf92xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX8axX84xX85xX15xX25xX3xX1xX43xX4xX3xXexX8axX14xX15xX3xX22xX18xX6xX3xX7exXe1xX15xX26xX3xX15xX1xX635xX1c7xX3xX7xX2fexXbxX3xX659xX75xXbxX3xX5xXa8xXdxX3xX22xX23xXdxX3xX15xX25xX1c3xX3xX22exX1c2xX18bxX3xXcxX20xX2bxX3xX15xX1xXdxX14xX15xX26xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX4xX1xX84xX6xX3xX8axX4dxX39xX3xX1c7xX119xX4xX3xXexX1xX661xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX5xXa8xXdxX3xX7exX7fxXexX3xX15xX25xX85xX3xXexX1xX20xX3xX1xX3d7xXdxX3xXe4xX8afxX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX26xX3xX22xX3d7xX15xX25xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX15xX23xXdxX3xX67xX20xX15xX25xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX6fxX20xX2bxX75xXexX3xX22xX18xX15xX1xX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX22exX1c2xX18bxX3xX17xX4d2xX4xX3xX7exXdxX3fxXexX26xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX7xX10exX3xX15xX1xXa8fxX15xX25xX3xX22exX1c2xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX22xX10axXdxX3xXexX1xX10xX39xX3xX15xX25xX20xX2bxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX25xX26xX3xX4xXc2xX3xX15xX1xXa8fxX15xX25xX3xX22exX1c2xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX15xX635xX1c7xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX67xXdxX3fxX15xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX84xX20xX3xXexXdxX14xX15xX18bxX3xXcxX8axX39xX15xX25xX3xX13exX1xXdxX3xX22xXc2xX26xX3xX15xX1xXa8fxX15xX25xX3xX22exX1c2xX3xXexX1xX84xX85xX15xX25xX3xX659xX20xX2bxX14xX15xX3xX7exX18xX3xX10exX1c7xX3xX22xX6xX20xX26xX3xX22xX103xX3xXexXd7xX15xX25xX3xX4xX352xX15xX25xX3xXexX4dxX4xX3xXf92xX3xX42xX711xX15xX25xX3xX13exX1xXc2xX3xX13exX1xX47cxX15xX18bxX18bxX18bxX3xX15xX1xX84xX3xX4xX352xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xXf5xX25xX20xX2bxX412xX15xX3xXcxX1xX18xX3xXcxX1xX20xX397xX15xX26xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxXdxX33xX20xX3xX1xX43xX4xX3xX17xX18xX15xX1xX3xX6axXdxX14xX15xX26xX3xX4xX352xX3xXf5xX25xX20xX2bxX412xX15xX3xXcxX1xX18xX3xX537xXdxX15xX1xX3xXf5xX25xXe1xX26xX3xXcxX8axX84xX85xX15xX25xX3xXcxX64xXeaxX2f5xX3xX13xX14xX15xX3xXf4xX4dxXdxX26xX3xX4xX352xX3xXcxX8axX18xX15xX1xX3xXcxX1xX18xX3xX64xX20xX2bxX26xX3xXexX1xX472xX2bxX3xXcxX8axX18xX15xX1xX3xX1c2xX47cxX15xX3xXcxX1xX48xX2bxX18bxX18bxX18bxX3xX5xXa8xXdxX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX22xX84xX4a7xX4xX3xX659xX10xX1c7xX3xX659xX676xXexX18bxX3xX17xXdxX1fxX20xX3xX15xXe1xX2bxX3xX13exX1xXdxX75xX15xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX1xX472xX2bxX26xX3xX4xX352xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX13exX1xX649xXdxX3xX7exX1ffxX4xX3xX659xX35cxX4xX26xX3xX7exX7fxXexX3xX7exX661xX15xX1xX3xX42xXe1xX3xX25xX1c6xX2bxX3xXexX1c6xX1c7xX3xX5xX330xX3xX1xX39xXe1xXdxX3xX15xX25xX1xXdxX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX67xX84xX3xX5xX20xX397xX15xX3xX42xX1fxX3xX42xXdxX3fxX4xX3xX5xXe1xX1c7xX3xXexX1xXdxX75xX20xX3xX1c7xXdxX15xX1xX3xX7exXa8xX4xX1xX26xX3xX67xX1c6xX15xX3xX4xX1xX48xX18bxX18bxX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX537xX276xX4xX3xX22xX175xX4xX1xX3xX4xX48xX6xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX26xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xXeaxXf4xX26xX22exX1c2xX3xX5xXe1xX3xX15xX1xX635xX1c7xX3xX7xX2fexXbxX3xX659xX75xXbxX3xX1xX4a7xXbxX3xX5xX330xX3xX22xX23xXdxX3xX15xX25xX1c3xX26xX3xXexXd7xX15xX25xX3xX7exX84xX122xX4xX3xX1xXa8xX15xX3xX4xX1xX75xX3xX13exX1xX39xX159xX15xX25xX3xX4xX4dxX4xX1xX3xX22xXdxX3xX5xXe1xX1c7xX3xX6fxX20xX4dxX3xX659xX6xX3xX4xX48xX6xX3xXeaxXf4xX26xX22exX1c2xX26xX3xX7exX159xX39xX3xX22xX159xX1c7xX3xX7xX119xX3xX10axX15xX3xX22xX18xX15xX1xX3xX22xX10exXdxX3xX42xX122xXdxX3xXexXd7xX15xX25xX3xX22xX137xX15xX3xX42xX18xX26xX3xX6fxX20xX6xX3xX22xXc2xX26xX3xX15xX1c6xX15xX25xX3xX4xX6xX39xX3xX1xXdxX3fxX20xX3xX6fxX20xX159xX3xX6fxX20xX159xX15xX3xX5xX330xX26xX3xX4xX1xX7fxXexX3xX5xX84xX4a7xX15xX25xX3xX25xXdxX4dxX39xX3xX67xX276xX4xX18bxX3xXcxX20xX2bxX3xX15xX1xXdxX14xX15xX26xX3xX5xXe1xX1c7xX3xXexX1xX75xX3xX15xXe1xX39xX3xX22xX33xX3xXexXa8xX39xX3xX7xX119xX3xX22xX3d7xX15xX25xX3xXexX1xX20xX397xX15xX26xX3xX7xX119xX3xXexXdxX15xX3xXexX84xXf92xX15xX25xX3xX42xX1fxX3xX4xX4dxX4xX1xX3xX5xXe1xX1c7xX26xX3xX4xX4dxX4xX1xX3xX6fxX20xX159xX15xX3xX5xX330xX3xX4xX48xX6xX3xX15xX25xXe1xX15xX1xX3xX4xX1xX1ffxX4xX3xX15xX47cxX15xX25xX26xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX1xX175xX15xX1xX3xX6fxX20xX2bxX1fxX15xX3xX22xX18xX6xX3xXbxX1xX84xX137xX15xX25xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX1c7xX3bfxXdxX3xXeaxXf4xX22exX1c2xX3xX42xXe1xX3xX67xX84xX3xX5xX20xX397xX15xX3xX659xX103xX3xX1xX23xXdxX3xX5xXe1xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX8axX7fxXexX3xX6fxX20xX6xX15xX3xXexX8axX43xX15xX25xX18bxX3xXcxX1xX119xX4xX3xXexX75xX3xX22xX103xX3xX4xX1xX1ffxX15xX25xX3xX1c7xXdxX15xX1xX26xX3xX4xX352xX15xX25xX3xX13exX1xX6xXdxX3xX42xXe1xX3xX1c7xXdxX15xX1xX3xX7exXa8xX4xX1xX3xX5xXe1xX3xX1xX6xXdxX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX15xX1xXdxX1fxX20xX3xX2bxX14xX20xX3xX4xX472xX20xX3xX7exX2fexXexX3xX7exX20xX23xX4xX3xX42xXe1xX3xX6fxX20xX6xX15xX3xXexX8axX43xX15xX25xX3xX4xX48xX6xX3xX6fxX20xX2bxX3xXexX8axX661xX15xX1xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX26xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX3xX22exX1c2xX26xX3xX22xX297xXdxX3xX1xX649xXdxX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX7fxXbxX26xX3xX15xX25xXe1xX15xX1xX3xXbxX1xX159xXdxX3xXexX1xX119xX4xX3xXexX1xXdxX3fxX20xX3xX15xX1xX635xX1c7xX3xX10axX15xX3xX22xX18xX15xX1xX3xXexX661xX15xX1xX3xX1xX661xX15xX1xX26xX3xXexX8axX4dxX15xX1xX3xX25xX1c6xX2bxX3xX7exX1ffxX4xX3xX659xX35cxX4xX26xX3xXbxX1xXb64xX15xX3xX15xX23xX3xXexX8axX39xX15xX25xX3xX67xX84xX3xX5xX20xX397xX15xX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX39xX67xX2bxXaxX12xX6axXdxX14xX15xX3xX6fxX20xX6xX15xX3xX22xX75xX15xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xXexX1xX20xX2bxX14xX15xX3xX4xX1xX20xX2bxX33xX15xX26xX3xX22xXdxX1fxX20xX3xX22xX23xX15xX25xX3xX22exX1c2xX3xXexXa8xXdxX3xX1xX20xX2bxX3fxX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1xX26xX3xX352xX15xX25xX3xX64xX39xXe1xX15xX25xX3xX1c2xX47cxX15xX3xXcxX1xXdxX3xX126exX3xX25cxX1xXc2xX3xX22exXdxX4dxX1c7xX3xX22xX10exX4xX3xX2f5xXf92xX3xX22exXf6xX29dxX17xXcxX3xXexX729xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX64xXc2xX6xX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX75xXexX1bxX3xXaxX1c2xX1fxX3xXbxX1xX175xX6xX3xX2f5xXf92xX3xX22exXf6xX29dxX17xXcxX26xX3xX7xX6xX20xX3xX13exX1xXdxX3xX15xX2fexX1c7xX3xX7exX2fexXexX3xX7xX119xX3xX42xXdxX3fxX4xX26xX3xX22xX103xX3xX7exX4dxX39xX3xX4xX4dxX39xX3xX42xX276xX3xX42xXdxX3fxX4xX3xX42xX122xXdxX3xXf3xXf4xXf5xXf6xX3xXexX729xX15xX1xX18bxX3xXcxX122xXdxX3xX22xX1c6xX2bxX26xX3xX4xX1xX35cxX15xX25xX3xXexX352xXdxX3xX7xX155xX3xXexXdxX75xXbxX3xXexX276xX4xX3xX22xX1fxX3xX15xX25xX1xX18xX3xX22xX18xX6xX3xXbxX1xX84xX137xX15xX25xX3xX8axXe1xX3xX7xX39xX4dxXexX3xX42xXe1xX3xX13exX1xX2fexX4xX3xXbxX1xX276xX4xX18bxX3xXf5xX75xX20xX3xX13exX1xX352xX15xX25xX3xX659xX746xX3xX5xX330xX3xX67xX1ffxXexX3xX22xXdxX33xX1c7xX3xX7xX155xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xXe1xX15xX1xX3xX5xX397xXbxX3xX22xX39xXe1xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX8axX6xX3xX42xXe1xX39xX3xX4xX20xX23xX4xXaxX18bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17dbbxX20xXexX1xX39xX8axXaxX12xX64xXa8xX3xX6axX6xX15xX0xX55xXbxX12
Hạ Lan