Giá xăng tăng mạnh quanh mức 1.400 đồng/lít
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 17 giờ ngày hôm nay 2/4.
8609x144d7xac81x9997xd9eaxe9baxdc66x112a6x99f4xX7x11cabxc6b6x14a7ax11b1exd431x1197cxX5xe100xXax104d0x16380xXdx1280cxX3x1402dx1345cx15af3x10662xX3xXexX18xX19xX1axX3x14b53xf56cxX19xX1xX3x11aabx14bacxX6xX19xX1xX3xX21x882bxX4xX3xX2x135d1x163aex8f4cxX33xX3x15e9bx158fdxX19xX1ax13971xX5xb0e0xXexX0xX3axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc92dxX10xX6x97f4xXaxX12xf19axXdx11fd4xX19xX3xa0cdx12540xX3xd3c8x12809xX19xX1axX3xXcxX1x12cc8xd5e1xX19xX1axX3xebfbxX3xXcx8d8cxXdxX3xX4xX1xX3cxX19xX1xX3xd72dxec6cxX6xX3xX4xX5dxX19xX1axX3xbd72xfbc6xX3xX36xXdxc7e7xX27xX3xX1xX6bxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xb65fxX27xX3xf4f2xaf77xX3xXexX75xX3xX2x9cf5xX3xX1axXdx15e92xX3xX19xX1axX6bxfc4axX3xX1xX5dxX21xX3xX19xX6xXa7xX3x122d0xX3axX32xX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59x9867xX51xXa7xXaxX12xX0xXdxX21xX1axX3xX7xa0f9xX4xX9xXaxX3axX3axXdxX74xX31xX7dxX6xXc5xXexX1xX6xX19xX1xX1xXc5xX6xX31xX74xX19xX3axX19xX10x9688xX7xX3axX2xe734xX2xa3c3xX3axX32x16140xX51xXb1xXb1xXb1xXf0xXeexX33xX33xXexX9exX9exX2x141f6xXb1xXf0xX9exX5xX2xX31xce6dxXbxX1axXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xc372xX19xX1xX3xX21xXdxX19xX1xX3xX1x13ba7xX6xX3x155edxX123xX19xX1xacb8xX3xX4exX4ex14b0axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX36xbd24x11f43xX3xX7xX6xX27xX3xX97xX1xXdxX3xXexX1xaf7axX4xX3xX1xXdxd304xX19xX3xXexXd0xX3cxX4xX1xX3xX5x13ddaxXbxX3xX74xX6bxX3xX4xX1xXdxX3xX7x142f5xX3xX51x11b39xX19xX1axX3xe7bbxX27x9f9fxX3xX59xdaa9xX19xX1xX3x1177exX19xX155xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xd5d2xX100xc54bxd868xfbd3xXeexXb1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX31xXf0xX9exX9exX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXex11ff1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19axX19bxX19cxXeexX100xX68x9885xX1c0xX1c0xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX31xX32xXf3xX32xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3x9ecdxX94xX27xX3xX51xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX33xX31xX33xX100x893cxX134xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX31xXb1xX2xXeexX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX1d9xX94xX27xX3xX1x13b42xX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX31xX33xXf3xe6c6xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX74xX6bxX3xX51xX94xX27xX3xX21xX6xb23fxX27xXexX3xX2xXf3xX33xX5cxX1e8xXcxX3xXf0xX31xX100xX1e8xX134xX3xXexX18xX19xX1axX3xX2xX31xX2xXb1xX9exX3xX36xX37xX19xX1axX3axX97xX1axX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX54xXdxX56xX19xX3xX59xX5axX3xX5cxX5dxX19xX1axX3xXcxX1xX63xX64xX19xX1axX3xX68xX3xXcxX6bxXdxX3xX5cxX1xX3cxX19xX1xX155xX3xX7dxX187xX19xX1xX3xX26xX27x114cbxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX6bxX19xX1xX3xXbxX1x139b7xX21xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xXexX1x139f5xX3xX1axXdx13648xXdxX3xXexXd0xXc5xX19xX1axX3xX2xX100xX3xX19xX1axX6bxXa7xX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX19xX1axX6bxXa7xX3xX33xXb1xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX32xX3xX19xX18xX21xX3xXb1xX33xX2xXeexX3xX5xX6bxX134xX3xX9exX32xX155xXeexX33xXeexX3x15f46xX1e8xX1d9xX3axXexX1x14f47xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19axX19bxX19cxXeexXb1xX3xX51xX2eexX19xX1axX3xX36xX98xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX2a9xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX198xX100xX19axX19bxX19cxXeexXb1xX3xX130xXexX18xX19xX1axX3xXf0xX155xX211xX33xXb1xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX155xX3xXexX63xX64xX19xX1axX3xX36xX63xX64xX19xX1axX3x13f28xX100xX155xX33xX100xf945xX3xX7xXc5xX3xX74xX2adxXdxX3xX97x12f71xX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX138xX1b3xX3xX9exX211xX155xX32xXf0xX32xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19axX19bxX19cxXeexX100xX3xX130xXexX18xX19xX1axX3xXf0xX155xX100xX33xXeexX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX155xX3xXexX63xX64xX19xX1axX3xX36xX63xX64xX19xX1axX3xX33dxX32xX155xXf3xX2xX342xX3xX7xXc5xX3xX74xX2adxXdxX3xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX138xX1b3xX3xXf3xX33xX155xX2xXb1xX211xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX51xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX33xX31xX33xX100xX1e8xX3xX130xX1axXdxa2c4xX21xX3xX33xX155xXf0xX2xX100xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX155xX3xXexX63xX64xX19xX1axX3xX36xX63xX64xX19xX1axX3xX68xX33xX155xXf0xXeexX342xX3xX7xXc5xX3xX74xX2adxXdxX3xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX138xX1b3xX3xX9exXeexX155xXf3xX9exXf3xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX1xX205xX6xX3xX130xX1axXdxX3d3xX21xX3xX33xX155xX2xXf0xXf3xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX1xX2eexX19xX1axX155xX3xXexX63xX64xX19xX1axX3xX36xX63xX64xX19xX1axX3xX68xX33xX155xX2xX9exX342xX3xX7xXc5xX3xX74xX2adxXdxX3xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX138xX1b3xX3xX32xXb1xX211xX155xX100xXeexXf0xX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexb865xX19xX3xX51xX94xX27xX3xX21xX6xX226xX27xXexX3xX2xXf3xX33xX5cxX1e8xXcxX3xXf0xX31xX100xX1e8xX3xX130xX1axXdxX3d3xX21xX3xX211xX155xX100xXf0xXeexX3xX2e8xX1e8xX1d9xX3axXexX46exX19xX155xX3xXexX63xX64xX19xX1axX3xX36xX63xX64xX19xX1axX3xX68xX2xX155xX100xX2xX342xX3xX7xXc5xX3xX74xX2adxXdxX3xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX138xX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX10xXexX6xX19xXc5xX5xX3xX198xX2xX33xX33xX3xX36xX63xX6xX3xX74xX6bxXc5xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX64xX3xX7xaa67xX3xX21x140d5xXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX198xX100xX19axX19bxX19cxXeexXb1xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX5cxX5dxX19xX1axX3xX74xX18xX19xX3xX7xX7exX3xXf0xXb1xXf3xX3axX59xXcxX5cxX68xX182xX54xX13xX3xX19xX1axX6bxXa7xX3xX33xXb1xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX32xX3xX19xX18xX21xX3xXb1xX33xX2xXeexX3xX4xf245xX6xX3xX59xX5axX3xXcxX6bxXdxX3xX4xX1xX3cxX19xX1xX3xX74xX82xX3xX36xXdxX82xX27xX3xX1xX6bxX19xX1xX3xX97xXdxX19xX1xX3xX51xXc5xX6xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX5xX6bxX3xX2xX32xX31xX9exXb1xX100xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX3xX130xX4xX1xX63xX6xX3xX4xX154xX3xXexX1xX27xX2a9xX3xX13xXcxX13xXcxX138xX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xX19cxX1xX63xX3xX74xX170xXa7xX155xX3xX1axXdxX15xX3xX7dxX15xX19xX3xX4xX15xX4xX3xX21xX4fdxXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xXexXdxX56xX27xX3xX51xX2eexX19xX1axX3xXbxX1xX18bxX3xX7dxXdxX2a9xX19xX3xXexXd0xX56xX19xX3xXexX1x9991xX3xXexXd0xX63xXa2xX19xX1axX3xX19xX1xX63xX3xX7xX6xX27xX134xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX198xX100xX19axX19bxX19cxXeexXb1xX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX64xX19xX3xX2xXf3xX31xX100xXf3xXf3xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19axX19bxX19cxXeexX100xX68xX1c0xX1c0xX1c0xX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX64xX19xX3xXb1xX33xX31xX33xXf0xXf0xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX51xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX33xX31xX33xX100xX1e8xX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX64xX19xX3xX2xX9exX31xX33xXf3xX9exX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX1xX205xX6xX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX64xX19xX3xX2xX100xX31xXeexX9exX2xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX21xX6xX226xX27xXexX3xX2xXf3xX33xX5cxX1e8xXcxX3xXf0xX31xX100xX1e8xX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX64xX19xX3xX2xX100xX31xXb1xX2xX33xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX97xX1axX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xX54xXdxX56xX19xX3xX59xX5axX3xX4xba27xX19xX1axX3xX26xX27xXa7xX2a9xXexX3xX36xX5f7xX19xX1xX3xX1axXdxa1e3xX3xX19xX1axX27xXa7xX56xX19xX3xX21xX2dxX4xX3xXexXd0xX3cxX4xX1xX3xX5xX170xXbxX3xX182xX27xX184xX3xX59xX187xX19xX1xX3xX18bxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX36xX7exXdxX3xX74xX2adxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX21xX4fdxXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX19xX1xX63xX3xX1xXdxX166xX19xX3xX1xX6bxX19xX1xX31xX3xf69fxX37xX19xX1axX3xXexX1xXa2xXdxX3xX54xXdxX56xX19xX3xX7dxX5axX3xX26xX27xXa7xX2a9xXexX3xX36xX5f7xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX17bxX3xX51xX17exX19xX1axX3xX182xX27xX184xX3xX7dxX187xX19xX1xX3xX18bxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX74xX2adxXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX198xX100xX19axX19bxX19cxXeexXb1xX3xX5xX6bxX3xXb1xX31xX33xX32xXb1xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX3xX130xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXb1xX31xXf3xX33xX2xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX138xX1b3xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19axX19bxX19cxXeexX100xX134xX3xX2xX31xXf0xX33xX32xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX3xX130xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXb1xX31xX33xX211xX2xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX138xX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX51xXdxX10xX7xX10xX5xX134xX3xX33xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX3xX130xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX31xXf0xX32xXf0xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX138xX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX1xX205xX6xX134xX3xX33xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX3xX130xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX31xX33xX211xX100xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX5xX3cxXexX138xX1b3xX3xX51xX94xX27xX3xX21xX6xX226xX27xXexX134xX3xXf0xX211xXb1xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX97xX1axX3xX130xX97xX34cxX3xXexXd0xX63xX2adxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX31xX211xX32xX33xX3xX36xX37xX19xX1axX3axX97xX1axX138xX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xXc5xX51xXa7xXaxX12xXcxX1xXa2xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexXd0xX3cxX4xX1xX3xX5xX170xXbxX3xX74xX6bxX3xX4xX1xXdxX3xX7xX17bxX3xX51xX17exX19xX1axX3xX182xX27xX184xX3xX59xX187xX19xX1xX3xX18bxX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX36xX7exXdxX3xX74xX2adxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX21xX4fdxXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX15xXbxX3xX51xX17exX19xX1axX3xXexX75xX3xX2xX9exX3xX1axXdxXa2xX3xX19xX1axX6bxXa7xX3xXb1xX3axX32xX3axXb1xX33xX2xXeexX31xX3x1473cxXdxX166xX4xX3xX36xXdxX82xX27xX3xX4xX1x12815xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX7dxX15xX19xX3xX4xX15xX4xX3xX21xX4fdxXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX51xXc5xX3xXexX1xX63xX64xX19xX1axX3xX19xX1xX28cxX19xX3xX36xX94xX27xX3xX21xX7exXdxX3xX97xXdxX19xX1xX3xX51xXc5xX6xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX3xX26xX27xXa7xX3xX36xX5f7xX19xX1xX3xX19xX1xX63xX19xX1axX3xX97xX1xX5dxX19xX1axX3xX7xX2adxX21xX3xX1xX64xX19xX3xX2xX9exX3xX1axXdxXa2xX3xX19xX1axX6bxXa7xX3xXb1xX3axX32xX3axXb1xX33xX2xXeexX3xX36xX7exXdxX3xX74xX2adxXdxX3xX4xX15xX4xX3xX21xX4fdxXexX3xX1xX6bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX94xX27xX31xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1516cxX27xXexX1xXc5xXd0xXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX51xX6xX19xX1axX4xXc5xX19xX1axX7xX6xX19xX31xX74xX19xX0xX3axXbxX12
Theo dangcongsan.vn