Sản phẩm xanh – xu hướng tiêu dùng mới
(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi môi trường đang trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, tiêu dùng xanh được xem là giải pháp hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
7a5ex97b7xb1fdxa7bcx8f93xf53bxf140xcb0fxe036xX7xf414x1161bxabffxade5xb1fexc81fxX5x8dd6xXax10b2cxd208x89f2x11263xX3xXbxX1x10270xa2f3xX3xc520xX6xX15xX1xX3x113eaxX3xX1cxc21axX3xX1xf587xbe5exX15x1014bxX3xXexXdx9865xX24xX3xbc03x111edxX15xX2axX3xX1axX28xXdxX0xd0e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1042fxX10xX6xX31xXaxX12x9fcexX1xXdxX3xX1axdab1xXdxX3xXexf146xX27xa648xX15xX2axX3x11306xX6xX15xX2axX3xXexX58x109adxX3xXexX1xf4b7xX15xX1xX3xX1axcc62xXdxX3xe135xX24xX6xX15xX3xXexdda2xX1axX3xX4xeb97xX6xX3xXex90e3xX69xX15xX3xX1cxa46axX3xX1xbe5cxXdx93a3xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX5exX27xf098xX4xX3xX1cxX10xX1axX3xX5xX69xX3xX2axXdxX14xXdxX3xXbxX1x10bcfxXbxX3xX1xXdxc652xX24xX3xX71xX24xX14xX3xX2axc79dxXbxX3xXbxX1xbe2axX15xX3xeb30xX14xX7fxX3x7cd6xXb2xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xXc6xX69xX3xX7x9b49xX4xX3x8bdaxX1xfb8fxX10xX3xX4xX87xX15xX2axX3xX5ex8c24xX15xX2axd6e8xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdf3xX7fxX31xb410xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xXexX1xX24xX1axXc2xX3xXdx11137xX10xX15xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXax1055fxXdxX31xXexX1xe704xX3x10d28xb8ccxX12axXbxX1cxe705xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX127xX3x1081fxX2xf60fxXbxX1cxX12exXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXc6xXe9xXc2xX6xX7fxXexX1xX6xX15xX1xX1xX7fxX6xXe9xXc6xX15xX3axX15xX10xX122xX7xX3axb7cdxX2xX2xX138xX3axX2xa7c2xX164xX31x869fxX2xX12axX2xX129xX2xed03xXexX138xX13axX129xX129xX5xX138x11c2cxa4c1xXe9xf441xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX21xX3xX1cxX24xX3xX1xX27xX28xX15xX2axX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1axX28xXdxXaxX3xX122xXdxX31xXexX1xX9xXaxX129xX12axX12axXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX138xX2xX13axXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX7fxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xXexe147xXdxX3x8161xX113xX1xX9cxX3xX15xX1xXddxX3xX6xX15xX3xX5xX69xX15xX1xb798xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX5exXbaxX15xX3xX15xX1x10e80xX15xXe9xX3x11c83xX15xX1xX127xX3xX113xXcx1114axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX0xX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xX5xX2exX15xX3xX15xX2axX54xXdxX0xX3axX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xXcxX58xX27xX28xX4xX3xX15xX1x110c4xX15xX2axX3xX5xX7fxX3xX15xX2axX201xXdxX3xXc6xc64cxX3xX7xe99fxX3xX2axXdxX6xX3xXex886exX15xX2axX3xX4xX7bxX6xX3xX5exXe6xX3xX15xX1xX2bbxX6xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1axX87xXexX3xX5xXbfxX15xX89xX3xX15xX1xX2abxX15xX2axX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xX58xX6xX3xX5exX5axXdxX3xX5exX6xX15xX2axX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1xX27xX65xX15xX2axX3xXd8xX15xX2axXe9xX3xX49xX69xX15xX2axX3xX5xX7fxX201xXexX3xX4xXadxX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXdxXb2xX15xX3x11cecxX4xX1xX3xX15xX1xX27xX127xX3xX6exX15xX2axX3xX1xcdaaxXexX3xXexX58xX10xX89xX3xXc2xa06fxX15xX1xX3xXexX1xX7bxXfcxX3xXexXdxX15xX1xX89xX3xXc2xX368xX15xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXexX58xX10xX89xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xX2axX201xX7fxX89xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xX2axXdxfc66xXfcxX89xX3xX5xXfcxX3xX2axXdxX39dxXfcxX3xXc6xX69xX3xX4xXadxX4xX3xX5xX7fxX201xXdxX3xXc2xXadxXexX89xX3xX5exa9b5xX6xX89xX3xX1xX87xXbxX3xX5exX2bbxX15xX2axX3xXexX1xXd8xX4xX3xX2c2xX15xX3xX5xX69xX1axX3xXexb363xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xXc2xX84xX3xX1axX351xX6xe6d0xX3xX58xX6xX3xX5exX5axXdxX3xX15xX2axX69xXfcxX3xX4xX69xX15xX2axX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axbe68xX4xX3xXexXdxX2exX24xX3xXexX1xX6xXfcxX3xXexX1xef73xX3xX4xX1xX7fxX3xX5exXe6xX3xX15xX1xX2bbxX6xXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xcbfbxX69xX3xX2xX3xXexX58xX7fxX15xX2axX3xX15xX1xX2abxX15xX2axX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX15xX3xXbxX1xX7fxX15xX2axX3xX2axXdxX14xX1axX3xX58xXadxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xX15xX1xX2bbxX6xX3x1121dxbef4xXcxf92ax7d8axX3xXexX201xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXbaxX6xX3xXexX3d5xX3xXc6xXdxXb2xX4xX3xXexX201xX7fxX3xX58xX6xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXc2xab21xX15xX2axX3xXexX58xX10xX89xX3xXexX1xX6xXfcxX3xXexX1xX416xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXc2xX49axX15xX2axX3xX15xX1xX2bbxX6xX89xX3xX6xX15xX1xX3xX439xX2exX3xf934xX24xX77xX15xX3xX439xX77xX1axX89xX3x97c2xXdxXadxX1axX3xX5exX6exX4xX3xX113xX54xX15xX2axX3xXexXfcxX3xXcxX471xX49xX49xX3xX23cx9fccxXf9xadd2xXf9xeb1dxX3xX46exXexX1xX54xX15xX3xX15exX89xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX3xX439xX9cxXdxX89xX3xX1cxX84xX3xXcxX77xX15xX3xXcxX1xX69xX15xX1xX89xXcxX1xX27xX5axX15xX2axX3xX4c6xX24xX77xX15xX472xX3xXexX58xX14xXdxX3xX5xebc0xX15xX2axX127xX3xX204xX471xX416xX24xX3xX1axb652xXdxX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX6xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xX4xXbaxX3xX1xX69xX15xX1xX3xX5exX87xX15xX2axX3xXdbx10595xXbxX3xXexX1xX5axXdxX3xX5ex10b93xX3xX15xX2axX2c2xX15xX3xX46fxXcxX471xX89xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX7xXd8xX4xX3xXdbxX1xXddxX10xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX6xX3xXc6xX69xX3xX4xX7fxX15xX3xX4xX1xXadxX24xX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX6xX3xX7x9719xX3xXc2xX54cxX3xX5exX10xX3xX31x112a4xX6xX3xX15xX2axX1xXdxX2exX1axX3xXexX58xX5a2xX15xX2axXe9xX3xX23cxX368xX3xXc6xX231xXfcxX89xX3xX5exX555xX3xX2axXbaxXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX2axXdxX14xX1axX3xXexX1xXdxX555xX24xX3xX46fxXcxX471xX3xX15xX1xX27xX3xX5xX5axXdxX3xXdbxX2exX24xX3xX2axX5a2xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xXcxX58xX24xX15xX2axX3xX27x9619xX15xX2axX89xX3xX4xX7bxX6xX3xXexc351xX15xX1xX89xX3xXexX54xXdxX3xX15xX2axX1xX3bbxX3xX4xXbfxX15xX3xXexX1xX6xXfcxX3xX5exba54xXdxX3xX1cxX24xX3xX1xX27xX28xX15xX2axX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axXe9xX3xX113xX1xX351xX15xX1xX3xXexX3d5xX3xX7xX24xXfcxX3xX15xX2axX1xX3bbxX3xX5exXbaxX89xX3xXexX54xXdxX3xX5exX84xX3xX4xX1xX5a2xX15xX3xXexX58xX10xX3xX5xX69xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xX5exX555xX3xXexX201xX7fxX3xX58xX6xX3xX4xX1xXdxX416xX4xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axXe9xX3xXcxX1xX231xXexX3xXc6xX24xXdxX3xXc6xX368xX3xf9d9xX3xXexX27xX65xX15xX2axX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX54xXdxX3xXbxX1xX32xX3xX1xX9cxXbxX3xXc6xX28xXdxX3xX7xX2bbxX3xX31xX54cxX4xX1xX3xX4xX1xX24xXfcxX555xX15xX3xXexX27xX3xX31xX24xXfcxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX4xX7bxX6xX3xX1cxX84xX3xX1xX87xXdxX89xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXdbxX1xXadxX4xX1xX3xX1xX69xX15xX2axX3xX5exXbaxX15xX3xX15xX1xX231xX15xXe9xX3xX49xXdxXb2xX15xX89xX3xX1axX52cxXdxX3xXexX1xXadxX15xX2axX3xX4xX54xX15xX2axX3xXexXfcxX3xX4xX24xX15xX2axX3xXd8xX15xX2axX3xXdbxX1xX7fxX14xX15xX2axX3xX13axX12axX12axX3xX15xX2axX69xX15xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXc2xX49axX15xX2axX3xXexX58xX10xX3xX5exX416xX15xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axXe9xX3xX471xX2axX7fxX69xXdxX3xX5xX69xX1axX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXc2xX49axX15xX2axX3xXexX58xX10xX89xX3xX4xX54xX15xX2axX3xXexXfcxX3xX4xX521xX15xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX58xX6xX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXdbxX1xXadxX4xX3xX15xX1xX27xX127xX3xXexX1xX368xX6xX3xXexX58xX10xX89xX3xXc2xX35fxXexX3xXexX58xX10xX89xX3xX4xX6exX4xX3xXexX58xX10xX89xX3xX15xX1xX69xX3xX65xX3xXc2xX49axX15xX2axX3xXexX58xX10xXe9xXe9xXe9xX3xXc6xX69xX3xX5exX2b8xX24xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXdbxX1xXadxX4xX1xX3xX1xX69xX15xX2axX3xX5exXbaxX15xX3xX15xX1xX231xX15xX3xXc6xX69xX3xX5exXadxX15xX1xX3xX2axXdxXadxX3xX4xX6xX7fxXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX1ax9612xXexX3xX1xX69xX15xX2axX3xXexX3d5xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xXexX1xXdxX2exX15xX3xX15xX1xXdxX2exX15xX89xX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX4xa5f1xX15xX2axX3xX5xX69xX3xX1xX27xX28xX15xX2axX3xX5exXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xX31xX7fxX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX89xX3xX49xXcxX4c6xX89xX3xXexX613xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX4xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX89xX3xXexXdxX555xX24xX3xXexX1xX7bxX3xX4xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX3xXexX58xX2exX15xX3xX5exX54cxX6xX3xXc2xX69xX15xX3xXexX5fbxX15xX1xX3xX5xX2bbxX6xX3xX4xX1xX5a2xX15xX89xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX4xX5f1xX3xX71xX24xX6xX15xX3xX4xX1xX24xXfcxX2exX15xX3xX1axX54xX15xX3xXc6xX69xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX5exXadxX15xX1xX3xX2axXdxXadxX3xX4xX6xX7fxXe9xX3xXcxX58xX7fxX15xX2axX3xX5exXbaxX3xXbxX1xX14xXdxX3xXdbxX555xX3xX5exX416xX15xX3xXc2xX87xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX58xX613xX3xX4xXbaxXdxX3xX16dxX3xX4xX1xXdxX416xX4xX3xXc6xX69xX3xXc2xX368xX15xX1xX3xX1xX7fxX6xX3xXc2xX49axX15xX2axX3xX4xXbaxXdxX3xX4xX7bxX6xX3xX113xX54xX15xX2axX3xXexXfcxX3xX113xc6faxX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX4xX1xX416xX3xXc2xXdxX416xX15xX3xX4xXbaxXdxX3xX1cxX24xX39dxXexX3xXdbxX1xX19xX24xX3xX23cxXdxXb2xXexX3xX4e9xX15xX1xX3xX46exX471xX2axX6xX3xX13xX5f1xX15xX472xX12exX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX35fxXdxX89xX3xX1axX867xX3xX5xX69xX1axX3xXexX3d5xX3xXc2x9c67xX7fxX3xXexX77xXfcxX89xX3xXc2x9c1axX3xX15xX2axX54xX3xX4xX7bxX6xX3xX113xX54xX15xX2axX3xXexXfcxX3xXcxX471xX49xX49xX3xXcxX1xX27xX5f1xX15xX2axX3xX1axX201xXdxX3xX31xX54cxX4xX1xX3xXc6xX407xX3xX471xX54xX15xX2axX3xX969xX1xX35fxX3xX46exX23cxX3bbxX15xX1xX3xX439xX87xX4xX472xXe9xXe9xXe9xX3xXf9xX2exX15xX3xX4xX201xX15xX1xX3xX5exXbaxX89xX3xXexX58xX2exX15xX3xX5exX54cxX6xX3xXc2xX69xX15xX3xXexX5fbxX15xX1xX3xX5exX84xX3xXc6xX69xX3xX5exX6xX15xX2axX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX1xXdxXb2xX15xX3xX15xX2axX69xXfcxX3xX4xX69xX15xX2axX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xX4xXadxX4xX3xX1axX54xX3xX1xX368xX15xX1xX89xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXexX1xXdxX416xXexX3xXdbxX416xX89xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xXexX1xX7bxX3xX4xX54xX15xX2axX3xXexX3d5xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xX4xXbaxX3xX7xe05axX15xX3xXexX3d5xX3xXexX1xXdxX2exX15xX3xX15xX1xXdxX2exX15xX89xX3xX15xX1xX27xX127xX3xXexX58xX10xX89xX3xX15xXd8xX6xX89xX3xX2axX52cxX3xXc6xX69xX3xX4xXadxX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX416xX3xX5xX69xX1axX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX4xXadxX4xX3xX1axXbaxX15xX3xX71xX24xX69xX3xX5xX27xX24xX3xX15xXdxXb2xX1axX89xX3xX5exXe6xX3xXexX58xX6xX15xX2axX3xXexX58xX351xX89xX3xX5exXe6xX3xX31xX32xX15xX2axX3xXc6xX28xXdxX3xX69exX3xXexX27xX65xX15xX2axX3xX5exX87xX4xX3xX5exXadxX7fxX89xX3xX7xXadxX15xX2axX3xXexX201xX7fxXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX0xX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX471xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX7bxX15xX2axX3xX1xX87xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX0xX3axX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX113xXbaxX3xX1axX827xXexX3xXexX201xXdxX3xX204xX113xX1xX9cxX3xX15xX1xXddxX3xX6xX15xX3xX5xX69xX15xX1xX214xX3xX7xX6exX3xX164xX164xX164xX89xX3xXcxX1xX54xXdxX3xX49xX2abxX24xX89xX3xXbxX1xX27xX5axX15xX2axX3xX471xX2axX5a2xX4xX3xXcxX58xX201xX7fxX3xX46exXcxX969xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXbaxX6xX472xX3xXc6xX69xX7fxX3xXbxX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1xX9cxX3xX5exXbfxX24xX3xXexXdxX2exX15xX3xX4xX7bxX6xX3xX15xX2c2xX1axX89xX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX54xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX1xX521xX6xX3xXc6xX69xX7fxX3xX31xX521xX15xX2axX3xX4xX1xX14xXfcxX3xX15xX1xX87xX15xX3xX15xX1xX54cxXbxX3xX2axXdxX2abxX6xX3xXdbxf272xX3xXc2xXadxX15xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xX1axX24xX6xXe9xX3xa396xX6xX15xX2axX3xX4xX1xX5a2xX15xX3xX1axX24xX6xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX58xb264xX6xX3xX4xX1x105d1xX15xX3xXc2xXadxXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5a2xX4xX89xX3xX4xX1xX54cxX3xX439xX2exX3xXcxX24xXfcxX416xXexX3xXcxX58xXdxX15xX1xX89xX3xXbxX1xX27xX5axX15xX2axX3xXc35xXdxXb2xX15xX3xXf9xXdxX2exX15xX3xX46exXcxX969xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXbaxX6xX472xX89xX3xX4xX1xX7fxX3xXc2xXdxX416xXexX127xX3xX204xXcxX54xXdxX3xX4xX1xX5a2xX15xX3xX1axX24xX6xX3xX5xX7fxX201xXdxX3xX15xX27xX28xX4xX3xX58xXc49xX6xX3xX4xX1xXc4exX15xX3xXc2xXadxXexX3xX15xX69xXfcxX3xXc6xX368xX3xX1xX27xX5f1xX15xX2axX3xX5xXdxXb2xX24xX3xX1xX7fxX69xX15xX3xXexX7fxX69xX15xX3xXexX2bbxX3xX15xX1xXdxX2exX15xX89xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xX4xX1xXd8xX6xX3xX4xX1xX39dxXexX3xXexX19xXfcxX3xX58xXc49xX6xX89xX3xX14xX15xX1xX3xX1xX27xX65xX15xX2axX3xX5exX416xX15xX3xX7xXd8xX4xX3xXdbxX1xXddxX10xX3xX15xX1xX27xX3xX1axX87xXexX3xX7xX6exX3xX5xX7fxX201xXdxX3xX15xX27xX28xX4xX3xX58xXc49xX6xX3xXc2xXadxXexX3xXexX1xX54xX15xX2axX3xX31xX407xX15xX2axX3xXdbxX1xXadxX4xXe9xX3xX13xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX15xX69xXfcxX89xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xX4xX1xX5fbxX3xXexX6exXexX3xX4xX1xX7fxX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xX7xXc49xX3xX31xX407xX15xX2axX3xX1axX69xX3xX4xX521xX15xX3xX2axXbaxXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX1xX201xX15xX3xX4xX1xX416xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xX5exX87xX4xX3xX1xX201xXdxX3xX58xX6xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX214xXe9xX3xa6cexX32xX3xX5exX6xX15xX2axX3xXexX39dxXexX3xXc2xX231xXexX89xX3xXc2xXddxX3xX4xXadxX4xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXc6xX3d5xX6xX3xX1axX24xX6xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXc6xX69xX7fxX3xXexX58xX7fxX15xX2axX3xXexX35fxXdxX3xX2axXdxX39dxXfcxX89xX3xX4xX1xX54cxX3xX471xX2axX24xXfcxa52fxX15xX3xXcxX1xX54cxX3xX439xX6xX15xX89xX3xXbxX1xX27xX5axX15xX2axX3xXc35xX54xX15xX2axX3xXcxX1xX5a2xX3xX46exXcxX969xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXbaxX6xX472xX3xX1xXe6xX3xX1xX65xXdxX127xX3xX204xda0exX24xX6xX3xX2axXdxX28xXdxX3xXexX1xXdxXb2xX24xX3xX4xX7bxX6xX3xX1axX87xXexX3xXc6xX69xXdxX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXc2xX201xX15xX89xX3xXexX54xXdxX3xXc2xXdxX416xXexX3xX5exX416xX15xX3xXbxX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1xX9cxX3xX15xX69xXfcxXe9xX3xXc35xX77xXfcxX3xX5xX69xX3xX5xXbfxX15xX3xX5exXbfxX24xX3xXexXdxX2exX15xX3xXexX54xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX2axXdxX6xX3xX15xX1xX27xX15xX2axX3xX4xX14xX1axX3xXexX1xX39dxXfcxX3xX58xX39dxXexX3xXexX1xX35fxX3xXc6xX54cxX89xX3xX1xX39dxXbxX3xX31x7aebxX15xX3xX65xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xX2axXdxX6xX15xX89xX3xX4xXadxX4xX1xX3xXc2xX69xXfcxX3xXexX58xX351xX3xX2axXdxX6xX15xX3xX1xX69xX15xX2axX89xX3xX7xX2bbxX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xX4xX7bxX6xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXc2xXadxX15xXe9xX3xXe2dxX24xX6xX15xX3xXexX58xX5a2xX15xX2axX3xX15xX1xX39dxXexX3xX5xX69xX3xX1axX368xX15xX1xX3xX4xX14xX1axX3xXexX1xX39dxXfcxX3xXfcxX2exX15xX3xXexX77xX1axX89xX3xXexXdxX15xX3xXexX27xX65xX15xX2axX3xXc6xX2b8xX3xX4xX1xX39dxXexX3xX5xX27xX9cxX15xX2axX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXc2xX69xXfcxX3xXc2xXadxX15xX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX5xX28xX15xX3xX5xX69xX3xXexX3d5xX3xXexX2bbxX3xX15xX1xXdxX2exX15xX89xX3xX1xX7fxX827xX4xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX5xX69xX1axX3xXexX3d5xX3xX4xXadxX4xX3xXbxX1xX27xX5f1xX15xX2axX3xXbxX1xXadxXbxX3xXexX1xX7bxX3xX4xX54xX15xX2axX3xXexX58xX24xXfcxX2b8xX15xX3xXexX1xX6exX15xX2axX89xX3xX5xX201xXdxX3xX4xXbaxX3xX1cxX24xX39dxXexX3xX1cxXd8xX89xX3xX15xX2axX24xXe6xX15xX3xX2axX6exX4xX3xX58xbf97xX3xX58xX69xX15xX2axX214xXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX204xX113xX1xX9cxX3xX15xX1xXddxX3xX6xX15xX3xX5xX69xX15xX1xX214xX3xXexX24xXfcxX3xX4xX1xX5fbxX3xXexX613xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX1axX87xXexX3xX5xXbfxX15xX3xXc6xX69xX7fxX3xX15xX2axX69xXfcxX3xX4xX1xX7bxX3xX15xX1xX231xXexX3xX5exXbfxX24xX3xXexXdxX2exX15xX3xX1axX52cxXdxX3xXexX1xXadxX15xX2axX89xX3xXexX201xXdxX3xX71xX24xXadxX15xX3xX4xX6xa4eexX10xX3x9fd8xX15xX4xX10xX5xX3xX15xX1xX27xX15xX2axX3xXdbxX1xXadxX4xX1xX3xX1xX69xX15xX2axX3xX4xXbaxX3xX4xX5f1xX3xX1xX87xXdxX3xX4xX1xX5a2xX15xX3xX5xX2bbxX6xX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xX31xX521xX15xX2axX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX89xX3xX6xX15xX3xXexX7fxX69xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX7xXd8xX4xX3xXdbxX1xXddxX10xX3xXc6xX69xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX15xX1xX27xX127xX3xXc35xXe6xX3xXexX1xX7bxX3xX4xX54xX15xX2axX3xX1axd08exX3xX15xX2axX1xXb2xX3xXexX58xX24xXfcxX2b8xX15xX3xXexX1xX6exX15xX2axX89xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX58xXc49xX6xX3xX4xX1xXc4exX15xX3xXc2xXadxXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5a2xX4xX89xX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX27xX5f1xXdxX89xX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX4xX1xX416xX3xXc2xXdxX416xX15xX89xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX15xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX3xX1xX2abxX24xX3xX4xX5f1xXe9xXe9xXe9xX3xXcxX39dxXexX3xX4xX14xX3xX5exX2b8xX24xX3xX4xXbaxX3xXexX10xX1axX3xX15xX1xX84xX15xX3xXexX1xX10xX7fxX3xX71xX24xXfcxX3xX4xX1xX24xX19xX15xX89xX3xX15xX2axX24xXe6xX15xX3xX2axX6exX4xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xX58xXfbaxX3xX58xX69xX15xX2axX89xX3xX5exX6exXdxX3xXc6xX28xXdxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX4xXbaxX3xX58xXfbaxX3xX71xX24xXfcxX3xXexX58xX368xX15xX1xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexXadxX4xX89xX3xX4xX1xXd8xX15xX2axX3xX15xX1xX231xX15xX3xX6xX15xX3xXexX7fxX69xX15xX3xXc6xXb2xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX89xX3xX1xX368xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX4xX5f1xX3xX7xX65xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX3xXc6xX69xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xX7xXc49xX3xX31xX407xX15xX2axX3xXbxX1xX407xX3xX2axXdxX6xX3xXc6xX54xX3xX4xX5f1xXe9xX3xXf9xX2exX15xX3xX4xX201xX15xX1xX3xX5exXbaxX89xX3xX5exX2b8xX3xX4xX6xX7fxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbfxX15xX3xX204xX1cxX6xX15xX1xX3xX175xX3xX7xX201xX4xX1xX3xX175xX3xX5exX9c1xXbxX214xX89xX3xX204xX113xX1xX9cxX3xX15xX1xXddxX3xX6xX15xX3xX5xX69xX15xX1xX214xX3xXdbxX1xX24xXfcxX416xX15xX3xXdbxX1xX351xX4xX1xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xX1axX24xX6xX3xX1xX69xX15xX2axX3xXc6xX69xX3xX4xXadxX4xX3xX2axXdxX6xX15xX3xX1xX69xX15xX2axX3xX1xX201xX15xX3xX4xX1xX416xX3xX7xXc49xX3xX31xX407xX15xX2axX3xXexX35fxXdxX3xX15xXdxX5xX7fxX15xX89xX3xX1cxX14xX3xX58xXadxX4xX3xX58xX6xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xXexX3d5xX3xXexX58xX27xX28xX4xX89xX3xXexX58xX7fxX15xX2axX3xXc6xX69xX3xX7xX6xX24xX3xXdbxX1xXdxX3xX31xXdxXdf9xX15xX3xX58xX6xX3xXbxX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1xX9cxXe9xXe9xXe9xX3xX23cxX368xX3xXc6xX231xXfcxX89xX3xX4xXadxX4xX3xXdbxX1xXadxX4xX1xX3xX1xX69xX15xX2axX3xX5exX416xX15xX3xXexX1xX6xX1axX3xX71xX24xX6xX15xX89xX3xX1axX24xX6xX3xX7xbe32xX1axX3xX5exX2b8xX24xX3xX58xX39dxXexX3xX27xX15xX2axX3xX69exX3xXc6xX28xXdxX3xX15xX1xX2abxX15xX2axX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1axX69xX3xX1axX368xX15xX1xX3xX5xX2bbxX6xX3xX4xX1xX5a2xX15xX3xX1axX24xX6xX3xX65xX3xXbxX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1xX9cxX3xX15xX69xXfcxXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX46fxX5axXdxX3xX204xX113xX1xX9cxX3xX15xX1xXddxX3xX6xX15xX3xX5xX69xX15xX1xX214xX89xX3xX4xX1xX35fxX15xX2axX3xXexX54xXdxX3xXdbxX1xX14xX7fxX3xX7xXadxXexX3xXexX201xXdxX3xX1axX87xXexX3xX7xX6exX3xX4xXc49xX6xX3xX1xX69xX15xX2axX89xX3xXexX58xX24xX15xX2axX3xXexX77xX1axX3xXexX1xX27xX5f1xX15xX2axX3xX1axX201xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xXexX5fbxX15xX1xX3xX15xX1xX27xX127xX3xXf9xXdxX2axX113xX89xX3xX113xX7fxXe9xX7fxXbxX1axX6xX58xXexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX49xXbaxX6xX89xX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xX1axX827xXexX3xX1xX69xX15xX2axX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX15xX1xX27xX127xX3xXcxX35fxXdxX3xX5exX2bbxX15xX2axX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXbxX1xX77xX15xX3xX1xX7bxXfcxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5a2xX4xX89xX3xX6exX15xX2axX3xX1xX35fxXexX3xXexX58xX10xX89xX3xX4xX6exX4xX3xX4xX1xXc4exX15xX3xX5xX69xX1axX3xXc2xX49axX15xX2axX3xX2axXdxX39dxXfcxX3xXc6xX69xX3xX4xXadxX4xX3xXc2xXadxXexX89xX3xX5exX3bbxX6xX89xX3xX1xX87xXbxX3xX5exX2bbxX15xX2axX3xXexX1xXd8xX4xX3xX2c2xX15xX3xXexX3d5xX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xXc2xX84xX3xX1axX351xX6xX3xX5exX84xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXc2xX69xXfcxX3xXc2xXadxX15xX3xXc6xX69xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXdbxX1xXadxX4xX1xX3xX1xX69xX15xX2axX3xXexX351xX4xX1xX3xX4xX2bbxX4xX3xX1xX27xX65xX15xX2axX3xXd8xX15xX2axX89xX3xX15xX1xX39dxXexX3xX5xX69xX3xXexX35fxXdxX3xX5exX2bbxX15xX2axX3xXexX1xX2bbxX4xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXbxX1xX77xX15xX3xX1xX7bxXfcxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX5a2xX4xXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xX113xXbaxX3xXexX1xX555xX3xX15xXbaxXdxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX4xXbaxX3xX5xX9cxXdxX3xX4xX1xX7fxX3xX7xXd8xX4xX3xXdbxX1xXddxX10xX3xX5exX6xX15xX2axX3xX5xX69xX3xX1cxX24xX3xX1xX27xX28xX15xX2axX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX71xX24xX6xX15xX3xXexX77xX1axX89xX3xX5xX2bbxX6xX3xX4xX1xX5a2xX15xXe9xX3xXcxX24xXfcxX3xX15xX1xXdxX2exX15xX89xX3xX5exX555xX3xX4xXbaxX3xX5exX27xX9cxX4xX3xX15xX1xX2abxX15xX2axX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX89xX3xXdbxX1xX54xX15xX2axX3xXbxX1xX14xXdxX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX15xX69xX7fxX3xX4xX867xX15xX2axX3xX4xXbaxX3xX5exX27xX9cxX4xXe9xX3xXf9xX65xXdxX3xXc6xX368xX89xX3xX15xX2axX7fxX69xXdxX3xX2axXdxXadxX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX4xX6xX7fxX89xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX4xX1xX27xX6xX3xXexX1xX54xX15xX2axX3xX31xX407xX15xX2axX3xX15xX1xX27xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX54xX15xX2axX3xXexX1xX27xX5axX15xX2axX89xX3xXexX58xX7fxX15xX2axX3xXdbxX1xXdxX3xX5exXbaxX3xX5exX6xX3xX7xX6exX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xX31xX77xX15xX3xX4xX1xX27xX6xX3xX1xXdxX555xX24xX3xX5exX27xX9cxX4xX3xXexX1xX416xX3xX15xX69xX7fxX3xX5xX69xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX4xX867xX15xX2axX3xX15xX1xX27xX3xX69exX3xX15xX2axX1xX3bbxX6xX3xXc6xX69xX3xX1axX407xX4xX3xX5exX351xX4xX1xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axXe9xX3xX23cxX368xX3xXc6xX231xXfcxX89xX3xX5exX555xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX6xXfcxX3xXexX1xX416xX3xX1xX7fxX69xX15xX3xXexX7fxX69xX15xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xXexX1xX54xX15xX2axX3xXexX1xX27xX5axX15xX2axX3xX2axX77xXfcxX3xX54xX3xX15xX1xXdxXdf9xX1axX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX15xX2axX7fxX69xXdxX3xX5exX19xXfcxX3xX1axX201xX15xX1xX3xXexX24xXfcxX2exX15xX3xXexX58xX24xXfcxX2b8xX15xX89xX3xXexX1xX6xXfcxX3xX5exX613xXdxX3xX1xX69xX15xX1xX3xXc6xXdxX3xX4xX7bxX6xX3xXexX7fxX69xX15xX3xX1cxX84xX3xX1xX87xXdxX3xXexX58xX7fxX15xX2axX3xXc6xXdxXb2xX4xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX89xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1cxX6xX15xX1xX89xX3xX2axXbaxXbxX3xXbxX1xXbfxX15xX3xXc2xX14xX7fxX3xXc6xXb2xX3xX7xXd8xX4xX3xXdbxX1xXddxX10xX89xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX3xX7xX6exX15xX2axX89xX3xX471xX1xX69xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX4xXbfxX15xX3xX1cxX77xXfcxX3xX31xX2bbxX15xX2axX89xX3xX1xX7fxX69xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXdbxX1xX24xX15xX2axX3xXbxX1xXadxXbxX3xX5xX69exX89xX3xX4xX1xX351xX15xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX7xX6xX7fxX3xX4xX1xX7fxX3xX5exXe6xX15xX2axX3xXc2xX87xX89xX3xX15xX1xX39dxXexX3xX71xX24xXadxX15xXe9xX3xXcxX58xX7fxX15xX2axX3xX5exXbaxX89xX3xX5exX27xX6xX3xX58xX6xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX1xX351xX15xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xXdbxX1xX24xXfcxX416xX15xX3xXdbxX1xX351xX4xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX89xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX58xXdxX555xX15xX3xX15xX1xX2abxX15xX2axX3xX15xX2axX69xX15xX1xX3xX15xX2axX1xX2b8xX89xX3xX5xX3bbxX15xX1xX3xXc6xX2bbxX4xX3xXadxXbxX3xX31xX407xX15xX2axX3xX4xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXb2xX3xX7xX201xX4xX1xX12exX3xX5exX19xXfcxX3xX1axX201xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX1xXbaxX6xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX89xX3xX27xX24xX3xXexXdxX2exX15xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX58xXdxX555xX15xX3xX15xX2c2xX15xX2axX3xX5xX27xX9cxX15xX2axX3xXexXadxXdxX3xXexX201xX7fxX89xX3xX7xXc49xX3xX31xX407xX15xX2axX3xXexXdxX416xXexX3xXdbxXdxXb2xX1axX3xX1xXdxXb2xX24xX3xX71xX24xX14xX3xXexX69xXdxX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX89xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX58xXdxX555xX15xX3xX4xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXb2xX3xX1cxX6xX15xX1xX12exX3xX15xX1xX77xX15xX3xX58xX87xX15xX2axX3xX4xXadxX4xX3xX1axX54xX3xX1xX368xX15xX1xX3xX31xX7fxX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX3xX1cxX6xX15xX1xX3xXc6xX69xX3xX4xXbaxX3xX4xX1xX351xX15xX1xX3xX7xXadxX4xX1xX3xXdbxX351xX4xX1xX3xX4xXbfxX24xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX5exX6exXdxX3xXc6xX28xXdxX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX15xX69xXfcxXe9xX3xX113xXadxX4xX3xX31xX7fxX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX3xX4xX867xX15xX2axX3xX4xXbfxX15xX3xX4xX1xX39dxXbxX3xX1xX69xX15xX1xX3xXexX6exXexX3xX4xXadxX4xX3xX71xX24xXfcxX3xX5exX54cxX15xX1xX3xXc6xX2b8xX3xXc2xX14xX7fxX3xXc6xXb2xX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axX89xX3xX4xX1xX7bxX3xX5exX87xX15xX2axX3xX4xX14xXdxX3xXexXdxX416xX15xX3xX71xX24xXfcxX3xXexX58xX368xX15xX1xX3xX7xX14xX15xX3xX1cxX24xX39dxXexX89xX3xX5exX613xXdxX3xX1axX28xXdxX3xX4xX54xX15xX2axX3xX15xX2axX1xXb2xX89xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX58xXdxX555xX15xX3xX15xX2axX24xXe6xX15xX3xX15xX2c2xX15xX2axX3xX5xX27xX9cxX15xX2axX3xX7xX201xX4xX1xX89xX3xX15xX2c2xX15xX2axX3xX5xX27xX9cxX15xX2axX3xXexXadxXdxX3xXexX201xX7fxX89xX3xX27xX24xX3xXexXdxX2exX15xX3xX7xXc49xX3xX31xX407xX15xX2axX3xX15xX2axX24xXfcxX2exX15xX3xX5xXdxXb2xX24xX3xX5exXbfxX24xX3xXc6xX69xX7fxX3xXexX1xX77xX15xX3xXexX1xXdxXb2xX15xX3xXc6xX28xXdxX3xX1axX54xXdxX3xXexX58xX27xX5axX15xX2axXe9xXe9xXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX12xXc35xX555xX3xXexX1xX6xXfcxX3xX5exX613xXdxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX71xX24xX10xX15xX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX7xX599xX3xX1axX39dxXexX3xX15xX1xXdxX2b8xX24xX3xXexX1xX5axXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX15xX1xX27xX15xX2axX3xXc6xX28xXdxX3xX7xX2bbxX3xX7xXa90xX15xX3xX7xX69xX15xX2axX3xX4xX7bxX6xX3xX15xX2axX27xX5axXdxX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX89xX3xX7xX2bbxX3xXc6xX69xX7fxX3xX4xX24xX87xX4xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX5f1xX3xX71xX24xX6xX15xX3xX71xX24xX14xX15xX3xX5xX69exX3xX471xX1xX69xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXc6xX69xX3xX7xX2bbxX3xX4xX6xX1axX3xXdbxX416xXexX3xX4xX1xX24xX15xX2axX3xXexX6xXfcxX3xX4xX7bxX6xX3xX31xX7fxX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1xXdxXb2xXbxX89xX3xX4xX1xX12ffxX4xX3xX4xX1xX12ffxX15xX3xX1cxX24xX3xX1xX27xX28xX15xX2axX3xXexXdxX2exX24xX3xX31xX32xX15xX2axX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX7xX599xX3xX15xX2axX69xXfcxX3xX4xX69xX15xX2axX3xX5xX6xX15xX3xXexXddxX6xX3xXc6xX69xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX58xXdxX555xX15xX3xX1axX201xX15xX1xX3xX1axX599xX3xX1xX5f1xX15xXe9xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX7fxX31xXfcxXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX175xX6xX5xXdxX2axX15xX127xX3xX58xXdxX2axX1xXexX12exXaxX12xX0xX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX3x87b8xXdxX15xX1xX3xX4c6xX24xXfcxX2exX15xX0xX3axX7xXexX58xX7fxX15xX2axX12xX0xX3axXbxX12