Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch COVID-19
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ vừa ra thông báo số 210/TB-DSTNH ngày 8-5-2021 về việc tạm dừng không đón khách tham quan tại các điểm di tích thuộc khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
121cx6610xabc9x50a9x1233x78b2x9ed2x7cfax50d1xX7x43f2x579cxb088x6b01x93c5xa7edxX5x98d9xXax428dx3555xXdxX3xX7x925cx5b50xX3xXcxX1x6540xX3x356cxXdx4921xXdxX3xXcxX1x125exX18xX1xX3x46c3xX1xX25xX3xacb5x5156xX3xXex710bx9201xX3x3b23x5397xX18xX1exX3xae0fx4613xX18xX3x4249xX1x1d7cxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3x4068x161cxX6xX18xX3xX39x7d16xX3xXbxX1x81cdxX18xX1ex851cxX3xX4xX1x32d1xX18xX1exX3xX34x8be8xX4xX1xX3x93c4x15d5x58a7x9645xX13x77c1xX2x3da0xX0x6816xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xX34xXaxX12xXcx8dbbxX49xX18xX1exX3xXex2443xX32xX3x1628xX17x2839xX3xXexX2exX18xX3xX13xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX3x4443xX35xX6xX3xX81xX6xX3xXexX1x58dfxX18xX1exX3x2c1bxX3fxX8cxX3xX7xX59xX3x14f0xX2x6f48xX6bxXcxX8axX67xX13x7573xXcxX29xX2dxX3xX18xX1exX25x8860xX3x994bxX67x7d55xX67xXbaxXbcxXbaxX2xX3xXa6x3237xX3xXa6xXdx9beaxX4xX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX3dxX1xXafxX18xX1exX3xX39xX3axX18xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xX49xX6xX18xX3xXexX31xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX39xXdxX4exX32xX3xX34xXdxX3xXex141cxX4xX1xX3xXexX1xX49xab22xX4xX3xX3dxX1xX49xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXa6x99f5xX18xX3xX1xX3axX6xX3xXexX1xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2ex2261xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX8cxX34xXcaxXaxX12xX0xXdxX32xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX18xXexX10xX81xX3xX34xXexX1xX49xX32xXb3xXaxX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXax4ab3xXdxX34xXexX1xac8axX3xXccxXbcxXbcxXbx5eafx6ca6xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX6bxX6bxXdxXa6xX143xXb3xX6xX8cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX8cxX6xX143xXa6xX18xX6bxX18xX10xX17cxX7xX6bxXbaxX2xX2xX69xX6bxX2xX69x4585xX34xX2xX2xXbcxX2xXbax241exXcexXexX1b7xXbaxXbcxXcexX5xXccxX143x222fxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX39xX3axX18xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xX49xX6xX18xX3xX39xX4exX3xXbxX1xX52xX18xX1exX55xX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xXaxX3xX17cxXdxX34xXexX1xX9xXaxXccxXbcxXbcxXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX8cxX18xXaxX12xXcxX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX39xX3axX18xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xX49xX6xX18xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX8cxX34xXcaxXaxX12x2299xX18xX1exX3xX29xX1exX49xXcaxae0axX18xX3xX8axX3fxX3x64f7xXdxX18xX1xX55xX3x4bfaxXdxX3fxX32xX3xX39xX59xX4xX3xXcxX81xX49xX18xX1exX3xXexX87xX32xX3xX8axX17xX8cxX3xXexX2exX18xX3xX13xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX3xX4xX1xX8cxX3xXb3xXdxX1cxXexX181xX3xXcxX81x23fcxX20xX4xX3xXex97d3xX18xX1xX3xX1xX2d7xX18xX1xX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX3xX39xX6xX18xX1exX3xX34xXdxX28bxX18xX3xXb3xXdxX1cxX18xX3xXbxX1x9485xX4xX3xXexX31xXbxX55xX3xX39xX4exX3xX39xX17xX32xX3xXb3xX17xX8cxX3xX6xX18xX3xXexX8cxX25xX18xX3xX4xX1xX8cxX3xX34xX49xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXa6xX25xX3xX4xX118xX18xX1exX3xX39xX2exX18xX1exX55xX3xXexX1x70c3xX4xX3xX1xXdxXdaxX18xX3xX4xXafxX18xX1exX3xXa6xX127xX18xX3xX4x7ea6xX6xX3xXc2x9842xX3xX64xX127xX18xX3xX1xX3axX6xX55xX3xXcxX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX3xXa6xX25xX3xX13xX49xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXa6xXd6xX3xXa6xXdxXdaxX4xX3xXexX81xXdxX4exX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX32xX118xXexX3xX7xX59xX3xXb3xXdxXdaxX18xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX4x73c3xXbxX3xXb3xX3fxX4xX1xX3xXbxX1xX52xX18xX1exX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX3xXexX81xX8cxX18xX1exX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX8cxX31xXexX3xX39xX118xX18xX1exX3xXa6xX127xX18xX3xX1xX3axX6xX55xX3xXexX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX3xXa6xX25xX3xX34xX49xX3xX5xX5exX4xX1xX55xX3xXcxX81xX49xX18xX1exX3xXexX87xX32xX3xX8axX17xX8cxX3xXexX2exX18xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX3xX7x3224xX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX3dxX1xXafxX18xX1exX3xX39xX3axX18xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xX49xX6xX18xX3xXexX31xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX39xXdxX4exX32xX3xX34xXdxX3xXexX111xX4xX1xX3xXexX1xX49xX118xX4xX3xX3dxX1xX49xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXa6xX127xX18xX3xX1xX3axX6xX3xXexX1xX1cxX3xX1exXdxX20xXdxX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX3xXb3x95abxXexX3xX39x5235xX49xX3xXexX35xX3xX2xX1b0xX3xX1exXdx34cdxX3xXbcxXbcxX55xX3xX18xX1exX25xXcaxX3xX1b0xX67xXcexX67xXbaxXbcxXbaxX2xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX8cxX34xXcaxXaxX12xXcxX81xX2d2xX20xX4xX3xX39xX3axX55xX3xX18xX1exX6xXcaxX3xX7xX6xX49xX3xX3dxX1xXdxX3xX1exX1xXdxX3xX18xX1x8ecaxX18xX3xX4xX6xX3xX32xX476xX4xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX3xXexX81xX8cxX18xX1exX3xX4xX118xX18xX1exX3xX39xX2exX18xX1exX55xX3xXexX59xXdxX3xafd2xX67xXcexX67xXbaxXbcxXbaxX2xX55xX3xX8axX6xX18xX3xXcxX1xX2d2xX485xX18xX1exX3xXa6x3d2bxX3xXcx8b24xX18xX1xX3xX349xXcaxX3xX81xX6xX3xX4xXafxX18xX1exX3xX39xXdxXdaxX18xX3xX7xX59xX3xXbcxXbaxX67xX62x3c24xX6bxXcx9a6fxX3xXcax8958xX49xX3xX4xX47axX49xX3xXexX127xX18xX1exX3xX4xX2d2xX485xX18xX1exX3xX4xX3fxX4xX3xXb3xXdxXdaxX18xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xXbxX1xX52xX18xX1exX55xX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX3xXexX81xX52dxX18xX3xX39xX5exX6xX3xXb3xX25xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2dxX3axX6xX143xX3xX29xX1exX25xXcaxX3xX1b0xX67xXcexX67xXbaxXbcxXbaxX2xX55xX3xXc2xX34dxX3xX64xX127xX18xX3xX1xX3axX6xX55xX3xXcxX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX3xXa6xX25xX3xX13xX49xX3xX5xX5exX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX2dxX3axX6xX3xX39x4e6bxX3xXb3xX6xX18xX3xX1xX25xX18xX1xX3xXa6xX127xX18xX3xXb3xX17xX18xX3xX7xX59xX3xX2xX4f3xXbax8479xX6bxXc2xX64xX2dxXcxXcxX13xX291xX67xX29xXc2xX64xX2dxX297xX527xX3xX18xX1exX25xXcaxX3xX1b0xX67xXcexX67xXbaxXbcxXbaxX2xX3xXa6xXd6xX3xXa6xXdxXdaxX4xX3xXexX81xXdxX4exX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX32xX118xXexX3xX7xX59xX3xXb3xXdxXdaxX18xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX4xX391xXbxX3xXb3xX3fxX4xX1xX3xXbxX1xX52xX18xX1exX55xX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX3xXexX81xX8cxX18xX1exX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX8cxX31xXexX3xX39xX118xX18xX1exX3xXa6xX127xX18xX3xX1xX8cxX3fxX55xX3xXexX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX3xXa6xX25xX3xX34xX49xX3xX5xX5exX4xX1xX143xX3xXcxX1xX10xX8cxX3xX39xX3axX55xX3xX4xX3axX3xX18xX118xXdxX3xX34xX49xX18xX1exX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xXex7ac9xX3xX4xX1xX2ffxX4xX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX8cxX31xXdxX3xX1xX2d7xX18xX1xX3xX5xX28bxX3xX1xX118xXdxX188xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX8cxX31xXexX3xX39xX118xX18xX1exX3xXa6xX127xX18xX3xX1xX3axX6xX55xX3xXexX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX55xX3xX1exXdxX6xX3xX39xX2d7xX18xX1xX188xX3xX4xX3fxX4xX3xX1exXdxX17xXdxX3xXexX1xXdxX3xX39xX391xX49xX3xXexX1xX4exX3xX34xX509xX4xX3xXexX1xX4exX3xXexX1xX6xX8cxX3xX48xX49xX47axX18xX3xX4xX1x2904xX18xX1exX3xXa6xX25xX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX337xX3xX3dxXdxXdaxX18xX3xXexX4cbxXbxX3xXexX81xX49xX18xX1exX3xX39xXafxX18xX1exX3xX18xX1exX2d2xX485xXdxX3xX39xX4exX3xXexX4cbxXbxX3xXexX81xX49xX18xX1exX3xXexX81xXdxX4exX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xXb3xXdxXdaxX18xX3xXbxX1xX3fxXbxX3xXbxX1xX52xX18xX1exX55xX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX188xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX32xX118xXexX3xX7xX59xX3xX34xX5exX4xX1xX3xXa6xX509xX3xX3dxX1xXafxX18xX1exX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xXcaxX1cxX49xX3xX39xX4exX3xXbxX1xX52xX18xX1exX55xX3xX4xX1xX59xX18xX1exX3xX34xX5exX4xX1xX3xX62xX63xX64xX65xX13xX67xX2xX69xX143xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX8cxX34xXcaxXaxX12x7206xX52dxX49xX3xX4xX47axX49xX3xX8axX6xX18xX3x8827xX49xX6xX18xX3xX5x4858xX3xX34xXdxX3xXexX111xX4xX1xX3xX291xX6xX32xX3x6e8fxXdxX18xX1xX55xX3xXcxX81xX49xX18xX1exX3xXexX87xX32xX3xX8axX17xX8cxX3xXexX2exX18xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXa6xX127xX18xX3xX1xX8cxX3fxX3xXexX50cxX18xX1xX55xX3xXcxX81xX49xX18xX1exX3xXexX87xX32xX3xX8axX17xX8cxX3xXexX2exX18xX3xX34xXdxX3xX7xX17xX18xX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX29xX1xX25xX3xX2dxX2exX55xX3xX8axX17xX8cxX3xXexX25xX18xX1exX3xXexX50cxX18xX1xX55xX3xXcxX1xX2d2xX3xXa6xXdxXdaxX18xX3xXexX50cxX18xX1xX55xX3xXcxX81xX49xX18xX1exX3xXexX87xX32xX3x1ee5xX1xX3fxXexX3xX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xXdxX32xX3xXa6xX25xX3xX62xX1xXdxX1cxX49xX3xXb3xX3axX18xX1exX3xXexX31xX32xX3xX34xX35xX18xX1exX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX8cxX31xXexX3xX39xX118xX18xX1exX3xXbxX1xX509xX4xX3xXa6xX509xX3xX3dxX1xX3fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX32xX3xX48xX49xX6xX18xX55xX3xXb3xX31xX18xX3xX39x3f0axX4xX55xX3xX3dxX1xX3fxX18xX3xX1exXdxX17xX3xX187xX10xX32xX3xXbxX1xXdxX32xX55x2b35xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7e2xX49xXexX1xX8cxX81xXaxX12xXcxX1xX49xX3xXcxX1xX349xXcaxX0xX6bxXbxX12
Thu Thủy