Thưởng nóng cho Công an huyện Tĩnh Gia
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 10/8, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã chúc mừng và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Công an Tĩnh Gia về thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng Mai Văn Tỉnh đang vận chuyển 192kg thuốc nổ trên địa bàn đi tiêu thụ.
ba24xf213xd7d4xdd9ax160fexee40x10f04x10e72x11e5cxX7xbdf4xede8xf851xf518x14ec5xcafbxX5x10930xXax1098exXcxX1x14f83x163a6x146b2x15c31xX3xX17xd381xX17xX18xX3xX4xX1xe009xX3xdd48x1381bxX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1x126d2x1495fx154d0xX17xX3xXcx110acxX17xX1xX3xeec6xXdxX6xX0xd038xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147dcxX10xX6x10cd3xXaxX12x14f45x10499xX49x15c98x12c8axec4ax15107xX3xX23xX1xXdx154cdxX2cxX3xX2x10387xX3axe271xeaabxX3xX24xX17xX18xX3x1403exX18xX2cxX2dxe592xX17xX3xXcxXdx13a3cxX17xX3x1583cx12aa2xX17xX18xX3x13e75xX3xX23xX1x107ccxX3xXex12f8bxX4xX1xX3xbfafxe26fxX67xX73xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX3xX4fxXcxX1xX6xX17xX1xX3xX49xX1bxX6xX55xX3xef24xd02bxX3xX4xX1x130fbxX4xX3xc0e7x10fa1xX17xX18xX3xd671xe4b0xX3xXexd4f2xX6xX21xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX7xd7cdxX3xXexXdxX5axX17xX3xX2xX5exX3xXexXb4xXdxX2exX2cxX3xXa3xda7bxX17xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX23xX24xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX3xXb0xX5axX3xXexX1xXb1xX17xX1xX3xXex1242dxX4xX1xX3xXa3xXdxX5axX2cxX3xXexXb4xX6xX61xX3xf727x151daxXexX3xX18xXdxde7axX3xXa3xXc0xXdxX3xXexX15x14a44xX17xX18xX3xedc7xX6xXdxX3xX50xeb8bxX17xX3xXcx10405xX17xX1xX3xXa3xX6xX17xX18xX3xXb0x11a1cxX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxd25dxX17xX3xX2x11b65x151bax14a94xX18xX3xXexX1xX2cxXc0xX4xX3xX17x12df4xX3xXexXb4x12d08xX17xX3xXa3xX7fxX6xX3xX102xXb1xX17xX3xXa3xXdxX3xXexXdxX142xX2cxX3xXexX1x14ab6xc8bbxX0xX3axXbxX12xX0xX4cxXdxXb0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxe332xX21xXb4xX4cxX54xX10xX4xXexXdxX21xX17xX2xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX21xX4cxX2dxXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxXabxX18xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXb0xX158xX102xX6xX21xXexX1xX6xX17xX1xX1xX21xX6xX158xXb0xX17xX3axX17xX10xf5f6xX7xX3axX2xc877xf39bxX133xX3axdbb0xX60xX4cxfe31xX2xX1afxX1b3xX5exX5exX5exXexX1b0xX5exX5exX1b3xe8b5xX1b3xX5exX5xX2xX158x15d4axXbxX18xXaxX3xX3axX12x12836xX17xX18xX3xX67xX18xX2cxX2dxX6bxX17xX3xXcxXdxX70xX17xX3xX73xX74xX17xX18xX3xX78xX3xX23xX1xX7cxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX83xX84xX67xX73xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX3xXexd20cxX17xX18xX3xX1xX21xX6xX3xXb0xXb1xX3xXexXb4xX6xX21xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX7xXc0xX3xXexXdxX5axX17xX3xX2xX5exX3xXexXb4xXdxX2exX2cxX3xXa3xXd1xX17xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX102xX6xX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxX142xX17xX3x10fc0xX17xX158xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX21xX4cxX2dxXaxX12xXcx13205xXdxX3xX102xX2cxX13exXdxX3xX5xX6bxX61xX3xX24xX17xX18xX3xX67xX18xX2cxX2dxX6bxX17xX3xXcxXdxX70xX17xX3xX73xX74xX17xX18xX3xXa3xXa4xX3xX102xXdxX12exX2cxX3xX4cxX15xcfe6xX17xX18xX61xX3xX134xX1xX10xX17xX3xX17xX18xX110xXdxX3xX17xX1xX108xX17xX18xX3xXexX1xXb1xX17xX1xX3xXexXf4xX4xX1xX3xd2b0xX2cx12cbbxXexX3xX7xX103xX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX240xX17xX3xX102x16801xX61xX3xX4xX1xXdxX70xX17xX3xX7x11f03xX3xX23xX24xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXexXb4xX21xX17xX18xX3xXb0xXdxX2exX4xX3xXa3xX2a6xX2cxX3xXexXb4xX6xX17xX1xX61xX3xXexXb4xX2a6xX17xX3xX240xXbxX3xXexX2b6xXdxX3xXbxX1xX259xXabxX61xX3xX18xXdxX108xX3xXb0xX108xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexXb4xX127xXexX3xXex11063xX3xXexXb4xX142xX17xX3xXa3xX7fxX6xX3xX102xXb1xX17xX158xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX21xX4cxX2dxXaxX12xXcxXb4xX15x14887xX4xX3xXa3xX1bxX61xX3xXb4xX259xX17xX18xX3xX7xX240xX17xX18xX3xX17xX18xXb1xX2dxX3xX1afxX3axX60xX61xX3xX23xX24xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX3xXa3xXa4xX3xX102xX103xXexX3x1660cxX2cx164bfxX3xXexX6xX17xX18xX3xXa3xXc0xXdxX3xXexX15xX110xX17xX18xX3xX114xX6xXdxX3xX50xX119xX17xX3xXcxX11dxX17xX1xX3xX4fxX54xX67xX2xX132xX60xX132xX61xX3xXexXb4xXa8xX3xXexX259xXdxX3xX2a4xXa4xX3xXcxXb4xX15x1608exX17xX18xX3x14d06x121edxXabxX61xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX55xX3xXa3xX6xX17xX18xX3xXb0xX127xX17xX3xX4xX1xX2cxX2dxX12exX17xX3xX2xX132xX133xX3xX134xX18xX3xXexX1xX2cxXc0xX4xX3xX17xX13exX3xXexXacxX3xX134xX1xX21xX3xX4xX7cxX6xX3xX2xX3xX4xX24xX17xX18xX3xXexX2dxX3xX7xX371xX17xX3xX2a4xX2cxX2a6xXexX61xX3xX4xX1xX70xX3xX102xXdxX70xX17xX3xXa3xX240xX3xXexXb4xX142xX17xX3xXa3xX7fxX6xX3xX102xXb1xX17xX3xX2a4xXa4xX3xXcxX3abxX17xX3xXcxXb4xX15xX3a6xX17xX18xX61xX3xX1xX2cxX2dxX2exX17xX3xXcxX32xX17xX1xX3xX36xXdxX6xX3xXa3xXdxX3xXexXdxX142xX2cxX3xXexX1xX157xX158xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX21xX4cxX2dxXaxX12xX0xX102xX12xX53x1356fxX17xX1xX3xX36xXdxX6xX17xX18xX0xX3axX102xX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axX4cxXdxXb0xX12