Thiết thực "Ngày hội đọc sách" trong phạm nhân
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 28/6, Thư viện tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Ngày hội đọc sách” trong phạm nhân.
a511xbc36xfb94x1070fx108a2xaf89xb2e0xb915xce8exX7xd6b6xdcebx120f4x115dfxb960x10a6fxX5x10cc7xXaxd372xXcxX1xXdxf305xXexX3xXexX1x125c5xX4xX3xXax11adbxb79axe66dxec42xX3xX1x11f06xXdxX3x10ce2xbdcfxX4xX3xX7xcb8axX4xX1xXaxX3xXexe34dx1292bx114fexX20xX3xXbxX1xd4b9xe8efxX3xX35xX1xe854xX35xX0xfb54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb76xX10xX6xfb9exXaxX12xX1fxX20xX21xX22xX3x1021dx11278xX42x10ea1xeee0xX3xXcxX1xc57dxX3xc725xXdxb251xX35xX3xXexbbe3xX35xX1xX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX51x125b5xX6xX3xX4xX1xX34xX3xcdc5xXdxX16xXexX60xX3xX28x11449xX35xX3xX66xe2c2xX3xX28x10cc9xX3xXbxX1xc09axXdxX3xX1xe4c8xXbxX3xXexbbf7xX3xX4xX1x1299axX4xX3xX51xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX3fxX35xX3xf690xX1x10b64xee2fxX3xX1xX77xX6xX3xcd34xX1fxX20xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX7xX2dxX4xX1xf917xX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xab3axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd953xX34xX54xX22xXaxX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX66xXd7xX7exX6xX34xXexX1xX6xX35xX1xX1xX34xX6xXd7xX66xX35xX42xX35xX10xd6e6xX7xX42xX2xX5dxX5cxX5fxX42x10c13xX5dxX54xX115xX5cx10c54xa872xX115xX11bxX11bxXex117e2xX2xX5cxX5fxX115xX2xX120xX5xX2xXd7x11b8axXbxX20xXaxX3xX42xX12x12414xX35xX20xX3xdab5xa6e3xX3xXcxX1xXdxX68xX35xX3x10081xX64xX85xX35xX20xX3xd70cxX3xbf88xX1xX77xX3xed80xXdxX2dxX3bxX3xX28xX90xX4xX3xXcxX1xX64xX66xXdxX68xX35xX3xXexX6cxX35xX1xX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX51xX77xX6xX3xXexbb25xX35xX20xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX2dxX4xX3xX28xX25xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX20xXdxX6xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX28xX77xX60xX3xX35x12052xX3bxX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xX4xX1xXaex124fexXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX34xX3axXexX3xX28xX25xX35xX20xX3xX1xX64xe394xX35xX20xX3xXexX1cexXdxX3xXabxb022xX3xX35xXdxX68xX3bxX3xX115xX11bxX3xX35xcf07xX3bxX3xXexX1xX21xX35xX1xX3xX5x10890xXbxX3xXcxX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX146xX1xX34xX35xX20xX60xX3xX7xX2dxX35xX20xX3xX35xX20xX21xX22xX3xX2xX120xX42xX5fxX60xX3xXcxX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX146xX1xX34xX35xX20xX60xX3xX1xXaexX22xX68xX35xX3xX1fx10f2exX35xX20xX3x1103axX90xX35xX20xX3xX28xX8cxX3xX54xXdxf656xX35xX3xX33xX6xX3xX51xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX3fxX35xX3xXabxX1xXadxXaexX3xX1xX77xX6xX3xXb4xX1fxX20xX21xX22xX3xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX4xX3xX7xX2dxX4xX1xXc6xX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xX3xX35xX1e2xX3bxX3xX5cxX11bxX2xX5dxXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xX238xXaexX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xX35xX21xX22xX3xX35xX1afxX3bxX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xXabxX16xX3xX1xX34xX3axX4xX1xX3xXexX98xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX34xX3axXexX3xX28xX25xX35xX20xX3xX66xX1e2xX35xX3xX1xX77xX6xX3xX66xX1e2xX35xX3xX35xX20xX1xX68xX60xX3xXexX1x11ee5xX3xX54xd73axX4xX3xXexX1xX2e9xX3xXexX1xX6xX34xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX60xX3xXexX33xX3axXdxX3xXexX3axX3bxX3xX20xXdxX6xX3bxX60xX3xX4xX85xX3xX7xa528xX3xX20xXdxX2dxX34xX3xX54xX2ecxX4xX3xX7ex106bdxXexX3xX7exXaexX25xX4xX3xX66xX21xX3xXexX33xX64x1030bxX35xX20xX3xX20xXdxX2dxX34xX3xX54xX64x1266axX35xX20xX3xX20xXdxX6xXdxX3xX28xX34xX3axX35xX3xX5cxX11bxX2xX115xX144xX5cxX11bxX2xX5dxX3xX4x11539xX6xX3xXcxX98xX35xX20xX3xX4xX2ecxX4xX3xd301xX378xX378xX3x10b11xXe7xX25xX3xX238xX234xX35xX20xX3xX6xX35xdce2xX60xX3xX28xX64xX94xX4xX3xXcxX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX146xX1xX34xX35xX20xX3xX66xX21xX3xXcxX1xX64xX3xX66xXdxX68xX35xX3xXexX6cxX35xX1xX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX51xX77xX6xX3xXbxX1xX2dxXexX3xX28xX25xX35xX20xX3xX66xX21xX34xX3xXexX1xX2dxX35xX20xX3xX115xX42xX5cxX11bxX2xX5dxXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX66xXd7xX7exX6xX34xXexX1xX6xX35xX1xX1xX34xX6xXd7xX66xX35xX42xX35xX10xX10dxX7xX42xX2xX5dxX5cxX5fxX42xX115xX5dxX54xX115xX5cxX11axX11bxX115xX11bxX11bxXexX120xX2xX5cxX5fxX115xX2xX120xX5xX5cxXd7xX12axXbxX20xXaxX3xX42xX12x105ccxX25xXexX3xXexXdxX2e9xXaexX3xXbxX1xc7a3xX3bxX3xX28xX16bxX4xX3xX7xX33axX4xX3xXexX3axXdxX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xXcxX1xX64xX3xX66xXdxX68xX35xX3xXexX6cxX35xX1xX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX51xX77xX6xX3xX28xX8cxX3xX1xX1bbxX3xXexX33xX94xX3xX1xX85xX35xX3xX2xXd7xb17dxX11bxX11bxX3xX7exb7fexX35xX3xX7xX2dxX4xX1xX60xX3xX7exX6xX34xX3xX20xd448xX3bxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX2e9xX3xX5xX34xX3axXdxX3xX35xX1xX64xf102xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xXaexX1ecxXexX60xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1xXaexX22xX136xX35xX3xX28xa639xX3xX51xX29xX4xX3xXexX1ecxXbxX3xX66xX21xX3xX5xX21xX3bxX3xXexX1xX10xX34xX3xXexXadxX3bxX3xX20xX64xX85xX35xX20xX3xX28xX3axX34xX3xX28xX9cxX4xX60xX3xXbxX1xX34xX35xX20xX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX51xX4a6xX3xX238xX1xc61axX3xX434xXdxX35xX1xce38xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXabxfd67xX3xX35xX1e2xX35xX20xX3xX7xX90xX35xX20xX60xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX1xX29xX4xX3xX5xX21xX3bxX3xX35xX20xX64xX348xXdxX517xX3xX33xac92xX35xX3xX5xXaexX22xX68xX35xX3xXabxX51fxX3xX35xX1e2xX35xX20xX3xX7xX90xX35xX20xX60xX3xX28xX89xX35xX1xX3xX1xX64xX1cexX35xX20xX3xX35xX20xX1xX4d8xX3xX35xX20xX1xXdxX68xXbxX60xX3xX66xXdxX68xX4xX3xXexX2dxXdxX3xX1xX34xX21xX3xX35xX1xX1ecxXbxX3xX4xX25xX35xX20xX3xX28xX4a6xX35xX20xbfddxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xde31xX6xXaexX3xX1xX85xX35xX3xX5cxX3xXexX1xX2dxX35xX20xX60xX3xXe7xX6xX35xX3xXexX98xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX28xX8cxX3xX35xX1xX1ecxX35xX3xX28xX64xX94xX4xX3xX1xX85xX35xX3xX493xX11bxX11bxX3xX7exX21xXdxX3xX66xXdxX16xXexX3xX54xX1bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX36cxX6xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xXcxX3axXdxX3xX51xX25xXdxX3xXexX1xXdxX60xX3xXe7xX6xX35xX3xXcxX98xX3xX4xX1xX9cxX4xX3xX28xX8cxX3xXexX33xX6xX34xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xX3xX4xX77xX3xX7exX21xXdxX3xX66xXdxX16xXexX3x12366xXaexXadxXexX3xX7xX33axX4xX3xX35xX1xXadxXexX60xX3xX66xX21xX3xXexX33xX6xX34xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX2dxX4xX3xX28xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1bxX4xX3xX1xXdxX68xX35xX3xX7xX3fxX35xX3xXabxX1xXadxXaexX3xX1xX77xX6xX3xX35xX1xf4e2xX35xX20xX3xX4xX498xX3bxX3xX35xX1xX1ecxX35xX3xX66xX4d8xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX36cxX6xX3xX3bxab41xX35xX1xX3xX66xX1cexXdxX3xX2xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX35xX1xXadxXexX60xX3xX2xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX35xX1xX6a9xX60xX3xX2xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX7exX6xX3xX66xX21xX3xX5cxX3xX20xXdxX498xXdxX3xXabxX1xXaexX22xX16xX35xX3xXabxX1xX511xX4xX1xXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xX0xXdxX3bxX20xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX66xXd7xX7exX6xX34xXexX1xX6xX35xX1xX1xX34xX6xXd7xX66xX35xX42xX35xX10xX10dxX7xX42xX2xX5dxX5cxX5fxX42xX115xX5dxX54xX115xX5cxX11axX11bxX115xX11bxX11bxXexX120xX2xX5cxX5fxX115xX2xX120xX5xX11axXd7xX12axXbxX20xXaxX3xX42xX12xed74xX3axXdxX3xXexX2dxX3xX1fxX20xXaexX22xX242xX35xX3xX744xX9cxX4xX3xX51xX64xX35xX20xX3xX144xX3xX146xX1xX77xX3xX238xX2ecxX4xX3xXexX33xX64xX32exX35xX20xX3xX238xX2ecxX4xX3xX238xX5dxX5fxX60xX3xXcxX98xX35xX20xX3xX4xX2ecxX4xX3xc869xX378xX378xX378xX3xX144xX3xXe7xX25xX3xX238xX234xX35xX20xX3xX6xX35xX3xXexX33xX6xX34xX3xX20xXdxX498xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX2dxX4xX3xX28xX25xXdxX3xXexX1xXdxXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xX34xX54xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXcxX1xX64xX94xX35xX20xX3xXexX2dxX3xX146xX1xX3axX3bxX3xX77exX1e2xX35xX3xX1fxX20xX1xX89xX3xX144xX3xXe7xX511xX3xXexX1xX64xX3xX744xX498xX35xX20xX3xX36cxX22xX60xX3xX14axXdxX2dxX3bxX3xXexX1xX89xX3xXcxX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX146xX1xX34xX35xX20xX4b9xX3xXcxX1xX234xX35xX20xX3xced4xXaexX6xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX20xXdx10817xXbxX3xX3bxX1bbxXdxX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xX3xX28xX6xX35xX20xX3xX4xX1xXadxXbxX3xX1xX21xX35xX1xX3xX2dxX35xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX3axXdxX3xXcxX33xX3axXdxX3xX20xXdxX6xX3bxX3xXcxX1xX6xX35xX1xX3xX146xX1xX34xX35xX20xX3xX4xX77xX3xXexX1xX136xX3bxX3xX35xX1xX1ecxX35xX3xXexX1xX9cxX4xX60xX3xX1xXdxX2e9xXaexX3xX7exXdxX16xXexX60xX3xX7xXaexX22xX3xX35xX20xX1x1190axX60xX3xX1xX21xX35xX1xX3xX28xX25xX35xX20xX3xX66xX21xX3xX4xX2dxX4xX1xX3xX9cxX35xX20xX3xX64ax105d3xX3xXexX33xX64xX1cexX4xX3xX35xX1xX68fxX35xX20xX3xX66xXadxX35xX3xX28xX4d8xX3xX54xXdxX242xX35xX3xX33xX6xX3xX64axXaexX35xX20xX3xX814xXaexX6xX35xX1xX3xX4xXaexX25xX4xX3xX7xX90xX35xX20xXd7xX3xXe7xX136xX35xX3xX4xX3axX35xX1xX3xX28xX77xX60xX3xX1xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x120c2xX35xX20xX3xX1xX6a9xX35xX1xX3xXexX1xX21xX35xX1xX60xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX33xXdxX2e9xX35xX60xX3xX54xXaexX22xX3xXexX33xX6a9xX3xX66xX1e2xX35xX3xX1xX77xX6xX3xX28xX29xX4xX3xXexX33xX34xX35xX20xX3xXbxX1xX3axX3bxX3xX35xX1xX3fxX35xX60xX3xX20xXdxX822xXbxX3xX1xX29xX3xX35xX3fxX35xX20xX3xX4xX6xX34xX3x108d4xX3xXexX1xX9cxX4xX3xX1xXdxX2e9xXaexX3xX7exXdxX16xXexX3xX66xX4d8xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5xXaexX1ecxXexX60xX3xXexX3axX34xX3xX3bxX234xXdxX3xXexX33xX64xX348xX35xX20xX3xX20xXdxX2dxX34xX3xX54xX2ecxX4xX3xX5xX21xX35xX1xX3xX3bxX3axX35xX1xX60xX3xXexX511xX4xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX29xX4xX3xXexX1ecxXbxX60xX3xX5xX6xX34xX3xX28xX25xX35xX20xX60xX3xX4xX498xXdxX3xXexX3axX34xX3xXexXdxX16xX35xX3xX7exX25xX60xX3xX7xX1cexX3bxX3xXexX33xX32exX3xX66xX4d8xX3xX1x11b4fxX6xX3xX35xX1xX1ecxXbxX3xX66xX1cexXdxX3xX20xXdxX6xX3xX28xX6a9xX35xX1xX3xX66xX21xX3xX64axX8cxX3xX1xX25xXdxXd7xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffb3xXaexXexX1xX34xX33xXaxX12xX135xXd7xX51xX0xX42xXbxX12
L.H