Mua cái chổi kè
(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu mua cho nhà dùng, em chạy láng ra chợ, ba phút sau là có. Nhưng đây là của công, nên một nghìn đồng chi ra cũng phải đúng thủ tục.
e6fcx12475x11c99x163a9xee23x161d9x172f3x143b9x13ac2xX7x176c8x12960x125aax10f78xe765x135bexX5xff79xXax13689xX0xX7xXex178ffx177fbxfc7fx14bc7xX12x15ec0x175ffxX6xX3xX4x1776cxXdxX3xX4xX1x120ecxXdxX3xe969x15b57xX0x15195xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10562xX10xX6x10079xXaxX12xf457x112c8xX1cxX3x144c6xX1cxX6xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1x11a0exX3xX46x1010exX18xX19xe728xX3xX10xX4dxX3xX4xX1x127bfx137c5xX3xX5xX20xX18xX19xX3xX16xX6xX3xX4xX1x13b14xX5dxX3x155ccxX6xX3xXbxX1x1000exXexX3xX7xX6xX1cxX3xX5xX57xX3xX4x12a31x1185bxX3xX49xX1x16a2dxX18xX19xX3xf81dx15f55xX65xX3xX5xX57xX3xX4xe7c5xX6xX3xX4x1070fxX18xX19xX5dxX3xX18xf5f4xX18xX3xX4dx105d5xXexX3xX18xX19xX1x12e2exX18xX3xX8dx1521bxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX4x17bf8xX18xX19xX3xXbxX1x124bexXdxX3xX8dxX79xX18xX19xX3xXexX1xX95xX3xXex13f1axX4xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10960xX17xX46xX65xXaxX12xX0xXdxX4dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf149xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXax126b2xXdxX46xXexX1xec3bxX3x13a86x164a9xX108xXbx160edx13f8fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX105xX3x12069x15da8xX107xXbxX10bxX10cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX2bxX2bxXdx11aa5xX85xX74xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX85xX126xX18xX2bxX18xX10xX100xX7xX2bx10249xX13cxX2xX2xX2bxX2x15aa7xX2xX46xX2xX2xX117x10e56xX107xX116xX116xXexX116xX13cxX2xX5xX13cx14789x1128dxX17xX16xX10xXexX152xX46xX10xX152xX1xX6xX65xX10xX152xX148xX2xX85x148c7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX6xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX28xX29xXaxX3xX100xXdxX46xXexX1xX9xXaxX107xX108xX108xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX116xX117xX107xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x11f5cx147e0xX18xX1xX3xX4dxXdxX18xX1xX3xX1x16225xX6xf12fxX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX152xX3xed47xX4dxX3xXexX1x17930x12e64xX85xX85xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xXf1xX1xX79xX3xX10xX4dxX3xX1xX1bdxX3xXexX99xXdxX3xXbxX1xXccxX3xXexX16xX20xX4xX1xX3xX4xX99xX18xX19xX3xXexX20xX4xX3xf519xX17xX57xX18xX3x14f24xX3xXexX1xX99xX18xX3xX8dx1662bxX3xX4dx15906xXexX3xXexedefxX6xX3xXexX6xXdxX5dxX3xX4xX1x10cccxX3xXexX6xX65xX3xXexX1x100aaxX18xX19xX3xX5xX9fxX18xX3xX4xX20xXdxX3xX74xX84xX18xX19xX3xX8dxXdx132f0xX18xX3xX8dx128e2xX3xXexX1xX1cxX65xX4axXexX3xXbxX1xXccxX4xX3xX4xX1xX79xX18xX19xX3xXexX99xXdxX3xXexXdxX18xX3xX4xX8exX1cxX3xX4xX1xX1cxX65xX251xX18xX5dxX3xX16xX57xX18xX1xX3xX16xX57xX18xX1xX3xX5xX57xX3xX4xX1xX1cxX65xX251xX18xX3xXexX4axX1cxX3xXexX20xX17xX3xX4dxX57xX3xX18xX84xX3xX28xX255xX85xX3xX49xX84xX3xX4xX57xX18xX19xX3xX5xX57xX4dxX3xX4dxX228xXexX3xX18xX19xX1xXdxX9fxX4dxX3xXexX79xX4xX5dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX4dxX3xX4xX57xX18xX19xX3xX74xX1cxXadxX18xX3xX4xX89xeabexXdxX85xX3xX49xX84xX3xX74xXbfxX17xX3xX18xX84xX3xX8dxXdxX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX3xX74xX6xX3xX4dxX89x127dcxXdxX3xX18xX19xX1xXa9xX18xX3xX8dxXadxX18xX19xX5dxX3xX4dxX57xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX10bxXdxX18xX3xX7xX20xX1cxX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1x1785dxX3xX28x11d2exX5dxX3xX4xX1xXbfxX3xX28xX1xX99xX18xX19xX3xX5xX57xX3xX4xX1xX1cxX65xX251xX18xX3xXexX4axX1cxX3xXexX1xXa9xX3xX5xX57xX3xX19xXa9xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xXf1xX1xX1cxX65xX251xX18xX3xX5xX57xX3xXexX1xX4axX3xX18xX57xX65xX5dxX3xX218xXbfxX18xX19xX3xX1cx15c49xX5dxX3xf55fxXdexX49x10059xX3xX10bxf4ecxX3xXexX99xXdxX3xX126xeeb6xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xXf1xX1xXdxX3xX8dxX17xX57xX18xX3xXexX1xX99xX18xX3xX18xX84xX3xXbxX1xXccxX3xXexX16xX20xX4xX1xX3xX4xX99xX18xX19xX3xXexX20xX4xX3xX126xX251xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX99xX18xX19xX3xX7xX21dxX3xX10bxX37cxX85xX3xX218xXadxX18xX19xX3xXexX1xX2d2xXdxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX1cxX99xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXf1xX1xXdxX3xX8dxX17xX57xX18xX3xXexX16xX20xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX251xX4dxX3xX74xXbfxX17xX3x130b6xX1cxXbfxX18xX3xX46xXccxX18xX19xX3xX4xXccxX3xX126xX251xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxX99xXdxX3xXexX16xX89xX2d2xX18xX19xX5dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX8dxX84xX3xX4xX84xX3xX2xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX85xX3x11979xX1xX1cxX99xX18xX3xX126xXdxX9fxX18xX3xX4xX99xX18xX19xX3xX7xX21dxX3xX10bxX37cxX3xXexX99xXdxX3xX4xX84xX3xXexXdxX4axX18xX19xX3xX5xX57xX3xXexX17xX5dxX3xX16xXa3xX18xX19xX3xX18xX9fxX18xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX46xX5axX18xX19xX3xX4xX1xX25xXdxX3xX28xX29xX3xX4dx127f9xXdxX3xX28xX1xX6xX4dxX3xX18xX25xXdxX5dxX3xX5xXdxX6xX3xX5xXdxX6xX3xX126xX57xXdxX3xX8dxX89xX2d2xX18xX19xX3xX5xX57xX3xX19xX17xX4dxX3xX8dxX89xX71xX4xX3xX4xXbfxX3xX8dxX383xX18xX19xX3xX5xX20xX3xX4xX8exX65xX85xX3xX379xX21dxX3xX4dxXa3xXexX3xX4xX20xXdxX3xX5xX57xX3xX28xX1xX1cxX99xX18xX3xX126xXdxX9fxX18xX3xX4xX95xX6xX3xX10bxX37cxX3xX8dxX89xX71xX4xX3xX8dxX25xX3xX74xX9fxX3xXexX99xX18xX19xX5dxX3xX18xX9fxX18xX3xX4xX1xX236xX3xX4dxXa3xXexX3xXexX1xX2d2xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX18xX19x107adxX18xX3xX5xX57xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX4dx10a10xX18xX3xX126xfeaexXexX5dxX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX1xX25xXdxX3xX4dxX47axXdxX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX152xX3xXf1xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX4xX84xX3xX74xX6xX3xX4dxX89xX2f8xXdxX3xX18xX19xX1xXa9xX18xX85xX3xX49xX4axX1cxX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX57xX3xX46xX5axX18xX19xX5dxX3xX10xX4dxX3xX4xX1xX64xX65xX3xX5xX20xX18xX19xX3xX16xX6xX3xX4xX1xX71xX5dxX3xX74xX6xX3xXbxX1xX79xXexX3xX7xX6xX1cxX3xX5xX57xX3xX4xX84xX85xX3xX49xX1xX89xX18xX19xX3xX8dxX8exX65xX3xX5xX57xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX99xX18xX19xX5dxX3xX18xX9fxX18xX3xX4dxXa3xXexX3xX18xX19xX1xXa9xX18xX3xX8dxXadxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX16xX6xX3xX4xXb9xX18xX19xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX8dxX79xX18xX19xX3xXexX1xX95xX3xXexXccxX4xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX218x161fdxX65xX5dxX3xXexX1x1630axX18xX19xX3xX10xX4dxX3xXexX99xXdxX3xX18xX84xX3xX28xX255xX3xX1xX5axX18xX19xX3xX1xXadxX18xX5dxX3xX4xX228xX18xX3xX28x15609xX5dxX3xX18xX1xX89xX3xX4xX20xX18xX3xX74xXa3xX3xX18xX1xX57xX3xX18xX89xX47axX4xX3xX4xX84xX3xXexX1xX8exX4dxX3xX18xXdxX9fxX18xX3xXexX1xX4axX3xX8dxX5f6xX65xX85xX3xXf1xX1xX4fexX4xX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX1xX25xXdxX3xX18xX1xXdxX1ddxX1cxX3xX5xea88xX18xX3xX16xXadxXdxX5dxX3xX18xX9fxX18xX3xX18xX84xX3xXexX1xX64xX17xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX152xX3xXdexX6xX18xX3xX8dxX65exX1cxX3xX10xX4dxX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX126xXdxX4axXexX3xX4xX20xXdxX3xX19xXdxX5f6xX65xX3xX8dxX1ddxX3xX18xX19xX1x123e5xX3xX376xXdexX49xX379xX3xX10bxX37cxX3xX1x17946xX3xXexX16xX71xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX22cxX3xX4dxX1cxX6xX3xX46xXccxX18xX19xX3xX4xXccxX3xX126xX251xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxX99xXdxX3xXexX16xX89xX2d2xX18xX19xX85xX3xX49xX1xX89xX18xX19xX3xXexX16xX89xX47axX4xX3xX28xX1xXdxX3xXexX16xXa9xX18xX1xX3xX376xXdexX49xX379xX3xX10bxX37cxX5dxX3xX6xX18xX1xX3xXdexX22cxX3xXexX1xX89xX3xX218xX17xX57xX18xX3xX10bxX37cxX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX28xXdxX255xX4dxX3xXexX16xX6xX3xX4xX20xXdxX3xX4xX1xX25xXdxX5dxX3xX126xXdxX4axXexX3xX4dxX5f6xX65xX3xX4xX8exX1cxX3xX8dxX1ddxX3xX18xX19xX1xX6adxX5dxX3xX16xXadxXdxX3xX28xX320xX3xX126xX57xX17xX3xX19xX84xX4xX85xX3x172d9xXadxXdxX3xX5xX9fxX18xX3xX10bxXdxX18xX3xX320xX3xX28xXdxX4axX18xX3xXf1xX1xX95xX3xXexX6adxX4xX1xX3xX10bxX37cxX85xX3xXf1xX1xX79xX3xX5f6xX65xX3xX126xXdxX4axXexX3xX4dxX5f6xX65xX3xX4xX8exX1cxX5dxX3xX28xX320xX3xX5xX9fxX18xX3xX19xX84xX4xX3xXexX16xX20xXdxX3xX4xX20xXdxX3xX19xXdxX5f6xX65xX3xX8dxX1ddxX3xX18xX19xX1xX6adxX5dxX3xX16xXadxXdxX3xX18xX84xXdxX3xX10xX4dxX3xX4xX1xX1cxX65xX255xX18xX3xX10bxX1cxX383xX18xX19xX3xX28xX4axX3xXexX17xX20xX18xX85xX3xX1d8xX4dxX3xX5xX64xXdxX3xX10bxX1cxX383xX18xX19xX3xX74xX20xX4xX3xX28xX4axX3xXexX17xX20xX18xX3xX10bxXdxX18xX3xX5xX57xX4dxX3xX4xX1xfedexX18xX19xX3xXex16e4fxX85xX3xXdexX20xX4xX3xX28xX4axX3xXexX17xX20xX18xX3xX5xX57xX4dxX3xX4xX1xX7f2xX18xX19xX3xXexX7f7xX5dxX3xX28xX320xX3xXexX20xX3xX10bxX17xX18xX19xX3xX10bxX1cxX99xXdxX5dxX3xX18xX84xXdxX3xX10xX4dxX3xX4xX1xX1cxX65xX255xX18xX3xX5xX9fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xXf1xX1xX95xX3xXexX6adxX4xX1xX3xX28xX320xX3xX4xX1xXdxX85xX3xXf1xX1xX79xX3xXf1xX1xX95xX3xXexX6adxX4xX1xX3xX28xX320xX3xX126xX57xX17xX3xX4xX1xX7f2xX18xX19xX3xXexX7f7xX3xX10bxX17xX18xX19xX5dxX3xX10xX4dxX3xX4dxX47axXdxX3xX4xX65exX4dxX3xX4xX1xX7f2xX18xX19xX3xXexX7f7xX3xX126xX57xX3xX19xXdxX5f6xX65xX3xX8dxX1ddxX3xX18xX19xX1xX6adxX3xX1xX6b8xX3xXexX16xX71xX3xX28xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX22cxX3xX10bxX1cxX383xX18xX19xX3xXexX1xX95xX3xX3f8xX1cx10cfcxX3xX18xX1x105a9xX18xX3xXexXdxX1ddxX18xX85xX3xXf1xX1xX6adxX3xXexX1xX95xX3xX3f8xX1cxX8afxX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexXdxX1ddxX18xX5dxX3xX18xX84xXdxX3xX10xX4dxX3xX8dxX4axX4dxX3xX8dxX95xX5dxX3xX28xX320xX3xX18xX1xX8b3xX18xX3xX16xXadxXdxX3xX19xXdxX31dxX3xX4xX1xX7f2xX18xX19xX3xXexX7f7xX3xX19xX383xX4xX85xX3xX218xX5f6xX65xX5dxX3xX16x1010axX3xX16xX57xX18xX19xX3xX4xXbfxX3xX10xX4dxX3xX28xX320xX3xX18xX31dxX6xX3xX5xX57xX3xX117xX3xX18xX1x1100dxX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX43xX4axXexX3xX4xX20xXdxX3xX8dxX255xX3xX74xX4fexXexX3xX74x144f6xX5dxX3xX4xX1xX79xX18xX19xX3xXexX99xXdxX3xX4xX1xX236xX3xXexX6xX65xX3xX16xX6xX3xX4xX20xXdxX3xX28xX1xX1cxX99xX18xX3xX126xXdxX9fxX18xX3xX4xX99xX18xX19xX3xX7xX21dxX3xX10bxX37cxX5dxX3xX1xX225xXdxX3xX7xX6xX17xX3xX4xX84xX3xXexXdxX1ddxX18xX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX1xX25xXdxX3xX16xXadxXdxX3xX4dxX57xX3xX4xX20xXdxX3xX7xX8exX18xX3xX4xX99xX18xX19xX3xX7xX21dxX3xX10bxX37cxX3xX18xX19xX8b3xXbxX3xX5xX20xX3xX4xX8exX65xX3xX5xX9fxX18xX3xXexX1xX4axX85xX3xXcxX1xX5fcxX18xX19xX3xX10xX4dxX3xXexX99xXdxX3xX4dxX228xXexX3xXexX236xX18xX1xX3xX3f8xX1cxX10xX17xX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX17xX46xX65xXaxX12xX152xX3x11bcfxX3xX1xX6xX65xX5dxX3xX8dxX5f6xX65xX3xX5xX57xX3xXexX16xXa9xX18xX1xX3xXex1280fxX3xXexX1xX95xX3xXexXccxX4xX3xX18xX84xX3xXbxX1xXbfxXdxX3xXexX1xX4axX85xX3xXf1xX1xX7f2xX5dxX3xX4xX1xX79xX3xXf1xX1xX95xX3xXexX6adxX4xX1xX3xX1xX4axXexX3xX8dxXdxX3xX1xX1bdxX4xX3xX16xXadxXdxX3xX8dxXdxX3xX1xX1bdxXbxX3xX21dxX3xX1xX1cxX65xX251xX18xX5dxX3xX21dxX3xXexX236xX18xX1xX85xX3xXdexX20xX4xX3xX28xX4axX3xXexX17xX20xX18xX3xX4dxX5f6xX65xX3xX1xX99xX4dxX3xX18xX6xX65xX3xX18xX19xX1xX236xX3xX21dxX3xX18xX1xX57xX3xX8dxXdxX1ddxX1cxX3xXexX16xX6adxX3xX4xX1xX7f2xX18xX19xX3xXf1x12084xe954xed4bxX379x10b26xX3xXf1xX1xX89xX6xX3xX8dxX95xX3xX117xX3xX4xX1xX31dxX3xX28xX320xX5dxX3xX5xX57xX4dxX3xX7xX6xX17xX3xX10xX4dxX3xX4xX84xX3xXexXdxX1ddxX18xX3xX4dxX1cxX6xX3xX4xX1xX25xXdxX3xX4dxX57xX3xX3f8xX1cxX921xXexX85xX3xXa8exX47axXdxX3xX5xX64xXdxX5dxX3xX4dxX5axX6xX3xX18xX57xX65xX3xX3f8xX1cxX921xXexX3xX8dxX5fcxX18xX19xX3xXexX16xX89xX47axX4xX5dxX3xX5xX20xX3xX16xXccxX18xX19xX3xX8dxX5fcxX18xX19xX3xX7xX6xX1cxX5dxX3xX126xXa3xXdxX3xX5xX57xX4dxX3xX19xXa9xX3xX1xXbfxX3xX6xX18xX1x17acexX1dexX85xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154aaxX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX49xX19xX1cxX65xX9fxX18xX3x176dbxX1xX17xX18xX19xX0xX2bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX2bxXbxX12
Nguyên Phong