Hội viên nông dân tỉnh Thanh Hóa hướng về thành phố mang tên Bác
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam được Nhân dân Thanh Hóa theo dõi sát sao. Bởi vậy, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, HND tỉnh đã kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan và hệ thống HND trong toàn tỉnh cùng hưởng ứng.
4b3x1767x9accx6a24x5e54x34c6x8c8ex11fex116axX7x758bx6b88x3d4dx177fx1f4bx5b9axX5x3042xXax9c80xX0xX7xXex28dcx3a50x8da5x5a8fxX12x7899x2417xXdxX3x3701xXdx3ef1xX18xX3xX18x3bc1xX18xX19xX3x4420x16c7xX18xX3xXex98bcxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bx6f6xX6xX3xX1x2c8dx1bd8xX18xX19xX3xX1fx44faxX3xXexX1x79c2xX18xX1xX3xXbxX1x6174xX3x25b8xX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3x6bb7x9195xX4xX0x5752xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX29xXaxX12x671cxX1x35e2xX18xX19xX3xX18xX19xX47x1fd4xX3x5e4ex3114xX6xX3xXexX1xX25xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXex14abxX18xX1xX3xX1xX94xX18xX1xX3xX29x3479xX4xX1xX3x8164x51dcxX18xX1xX3x18a3x9111x8906x513bx761fx54d5xX2x1a44xX3xXexX16xX21xX18xX3x3087xX9exX6xX3xXa2xX47xX18xX3xXcxX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX1bx35fexX3xXa7xX1x1859xX3x4d78xXdxX18xX1xX3xX1fxX47xX3xX4xX59xX4xX3xXexX2exX18xX1x54d4xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xXbxX1xXccxX6xX3xX7axX6xX4fxX3xXb5xX3dx926dxX4xX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xXexX1xX10xX17xX3xX29x8c80xXdxX3xX7xX59xXexX3xX7xX6xX17x4a56xX3xX58x80cexXdxX3xX1fx35bbxX83xXdexX3x723bxX1xXdxX3x5324xX83xX3xXa2xX6xX18xX3xXcexXcxXcx3588xX3xXa9xXdxXa3xXexX3xX7axX6xX4fxX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xXbxX1xX59xXexX3xXb5xX1cxX18xX19xX3xX1xX3dxX11exX18xX19xX3x1c62xX18xX19xX3xXexX86x2903xX18xX3xX5x1261xX3x4e69xX1bxX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4x6250xXdexX3xX1bxX7axXabxX3xXexX2exX18xX1xX3xXb5x5838xX3xX126xX21xX86xX3xX19x5846xXdxXdexX3xX1fxX122xX18xX3xXb5xX1cxX18xX19xX3xX4xX59xX18xX3xXa2xX1cxXdexX3xX4xX25xX18xX19xX3xX4xX1xX15exX4xXdexX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX4xX1xX15exX4xXdexX3xX18xX19xX3dx105exXdxX3xX5xX6xX17xX3xXb5xX1cxX18xX19xXdexX3xXb5xX17xX47xX18xX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX4xX25xX18xX19xX3xXb5xX17xX47xX18xX3xX4x959xX3xX85xX86xX6xX18xX3xX1fxX47xX3xX1xXa3xX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX7axXabxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX47xX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xX4x7c50xX18xX19xX3xX1xX3dxX11exX18xX19xX3xX15exX18xX19xX11bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXexX1xX86xX4fxXa2xX3xXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXax41a0xXdxX29xXexX1x125exX3x8cf4x86d5xX264xXbx5314x154dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3x6439xc01xX264xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cx49a6xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX273xX273xX264xX272xX273xXex30c1xX263x6ea8xX2xXaexX5xX264xX11bx85e2xXbxX19x1422xX16xX9x31a0xX298xXaexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX272xX273xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x304fxXc8xX18xX19xX3xX4xX1xXccxX3xXcxX16xX164xX18xX3xX58xX94xX18xX1xX3xX134xX86xX2axX18xXdexX3xXcxX2exX18xX1xX3x82e5xX83xX3xX1fxXdxX21xX18xXdexX3xXa7xX1xX354xX3xXexX9exX4xX1xX3xX1bxX1cxXdxX3xX7axX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xXdexX3xXexX16xX6xX17xX3xX18xX1xX86xX3xX83x8ecaxX86xX3xXbxX1x65dcxX4fxX3xX29xX17xX3xX4xX59xX18xX3xXa2xX1cxXdexX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xXdexX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXcx91d1xX3xX1bxXc8xX3xXa7xX1xXccxX3xXcexXdxX18xX1xX3xXex8a07xXdxX3xXa7x43c0xX18xX19xX3xX134xX86xX4dxX4xX3xXexX383xX3xX7axX19xX1xXdxX3x375exX1eexX18xX11bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX29xXexX1xX261xX3xX263xX264xX264xXbxX267xX268xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3xX2abxX264xX264xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cxX298xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX273xX273xX273xX272xX272xXexX2a9xX272xX2a9xX273xX2abxX5xX264xX11bxX2b1xXbxX19xX2b4xX16xX9xX2xX2a9xX2a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2abxX264xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX3d8xXdxX3xX1bxX7axXabxX3xX4xX59xX4xX3xX1xX86xX83xXa3xX18xXdexX3xXexX1xX9exX3xX267xX197xXdexX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX2exX18xX1xXdexX3xX1xX3dxX11exX18xX19xX3xX15exX18xX19xX3xXbxX1xX59xXexX3xXb5xX1cxX18xX19xX3xX4xX354xX6xX3xX12axX83xX3xXa2xX6xX18xX3xXcexXcxXcxX134xX3xX4xX59xX4xX3xX4x806fxXbxX3xXb5xX197xX3xXb5xXc8xX18xX19xX3xX5xX17xX3d8xXexX3xX126xX21xX86xX3xX19xX19exXdxX3xX4xX59xX18xX3xXa2xX1cxXdexX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xXdexX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xX1fxX47xX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xX4xX216xX18xX19xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX19xXdxX6xX11bxX3xXcxXccxX18xX1xX3xXb5xX383xX18xX3xX18xX19xX47xX83xX3xX298xX298xXacxX2b7xXdexX3xX7xX6xX86xX3xX273xX3xX18xX19xX47xX83xX3xX1fxX122xX18xX3xXb5xX1cxX18xX19xXdexX3xX1xXa3xX3xXexX1xX4dxX18xX19xX3xX1bxX7axXabxX3xX4xX59xX4xX3xXb5xX1eexX18xX3xX1fxX9exX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX47xX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXb5xX197xX3xX85xX86xX83xX21xX18xX3xX19xX39xXbxX3xXb5xX3dxXf5xX4xX3xX1xX47xX18xX19xX3xXexX16x6437xX4fxX3xXexX556xX18xX3xX18xX25xX18xX19xXdexX3xX5xX2axX4fxX3xX7xX3dcxX18xXdexX3xXexX1x31edxX4xX3xXbxX1xX388xX4fxX3xX4xX354xXdexX3xX85xX86xX3dcxX3xX4xX59xX4xX3xX5xX17xX3d8xXdx686fxX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX2xX2xX3xXex7f96xX3xXb5xXc8xX18xX19xX11bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX29xXexX1xX261xX3xX263xX264xX264xXbxX267xX268xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3xX2abxX264xX264xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cxX298xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX273xX273xXaexX273xX264xXexX298xX2xX2b7xX263xX2b7xX5xX264xX11bxX2b1xXbxX19xX2b4xX16xX9xXaexX263xX2a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2abxX264xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXa7x33a1xX3xXexX1x1aa2xX3xX18xX1xX3dxX261xX3xX1bxX7axXabxX3xX1xX86xX83xXa3xX18xX3xX1bxX17x5fe7xX18xX19xX3xX1bxX39xX6xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX273xX2abxX3xXexX556xX18xX3xX19xX3d8xX17xXdexX3xX273xXdexX298xX3xXexX556xX18xX3xX5xX3d8xX4xX3xX18xX1xX2axX18xXdexX3xX19xX164xX18xX3xX2xX264xX3xXexX556xX18xX3xX4fxXdxX383xX18xX63exX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX2xXdexX273xX3xXexX651xX3xXb5xXc8xX18xX19xX268xX3xX1bxX7axXabxX3xX1xX86xX83xXa3xX18xX3xX7axX19xX19exX4xX3xa218x59daxX4xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX272xX2xX3xXexX556xX18xX3xX19xX3d8xX17xXdexX3xX298xXdexX2a9xX3xXexX556xX18xX3xX5xX3d8xX4xX3xX18xX1xX2axX18xXdexX3xX2xXdexX2xX3xXexX556xX18xX3xX4fxXdxX383xX18xX63exX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX263xX264xX264xX3xXexX16xXdxXa3xX86xX3xXb5xXc8xX18xX19xX268xX3xX1bxX7axXabxX3xX1xX86xX83xXa3xX18xX3xXa9x8760xX18xX1xX3xX7e2xX1cxX4xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX2abxX263xXdexXaexX3xXexX556xX18xX3xX19xX3d8xX17xXdexX3xX2xXdexX273xX3xXexX556xX18xX3xX5xX3d8xX4xX3xX18xX1xX2axX18xXdexX3xX2a9xXdexXaexX3xXexX556xX18xX3xX4fxXdxX383xX18xXdexX3xX272xXdexX2b7xX3xXexX556xX18xX3xXb5xXc8xX3xX126xX1xX25xX3xX4xX59xX4xX3xX5xX17xX3d8xXdxX63exX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX2xXdexX2xX3xXexX651xX3xXb5xXc8xX18xX19xX63exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX29xXexX1xX261xX3xX263xX264xX264xXbxX267xX268xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3xX2abxX264xX264xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cxX298xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX2abxX264xX298xX2xX298xXexX273xX298xX2xX264xX272xX5xX264xX11bxX2b1xXbxX19xX2b4xX16xX9xX2xX298xX263xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2abxX264xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX7axXabxX3xX1xX86xX83xXa3xX18xX3xX134xX86xX3dcxX18xX19xX3x1153xX3dxX1eexX18xX19xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX2xX298xX273xX3xXexX556xX18xX3xX1xX47xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX4xX59xX4xX3xX5xX17xX3d8xXdxX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX2xXdexX2b7xX273xX3xXexX651xX3xXb5xXc8xX18xX19xX268xX3xX1bxX7axXabxX3xX1xX86xX83xXa3xX18xX3xXcxX1xX3d8xX4xX1xX3xXcxX1xX47xX18xX1xX3xX354xX18xX19xX3xX1xX1cxX3xX2xX264xX2b7xX3xXexX556xX18xX3xX1xX47xX18xX19xX3xX1xX39xX6xX3xX4xX59xX4xX3xX5xX17xX3d8xXdxXdexX3xXexX16xX9exX3xX19xXdxX59xX3xXexX16xX21xX18xX3xX298xX3xXexX651xX3xXb5xXc8xX18xX19xX63exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX29xXexX1xX261xX3xX263xX264xX264xXbxX267xX268xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3xX2b7xX2a9xX263xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cxX298xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX2abxX264xX272xX2a9xX298xXexX263xX2xX264xX264xX2b7xX5xX264xX11bxX2b1xXbxX19xX2b4xX16xX9xX272xX2abxX2b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2b7xX2a9xX263xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x37cexX18xX19xX3xXa9x6e46xX3xXcxXdxX383xX18xX3xXabxXb6cxX18xX19xXdexX3xXa7xX1xX354xX3xXexX9exX4xX1xX3xXa7xX25xX18xX19xX3xXb5xX17xX47xX18xX3xX4xX1eexX3xX85xX86xX6xX18xX3xX1bxX7axXabxX3xXexX2exX18xX1xXdexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x35e6xX261xX3xX7axX1xX7cxX18xX19xX3xX18xX60exX4fxX3xX85xX86xX6xXdexX3xX4fx9af8xXdxX3xX126xX1xXdxX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX19xX7e3xXbxX3xX126xX1xX39xX3xX126xX1xX60exX18xXdexX3xXexX1xXdxX21xX18xX3xXexX6xXdxXdexX3xX29xX9exX4xX1xX3xXa2xXa3xX18xX1xXdexX3xX336xX3dcxX18xX19xX3xXa2xX1cxXdexX3xX4xX1xXccxX18xX1xX3xX85xX86xX83xX43xX18xX3xX1fxX47xX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXcxX3c9xX3xX1bxXc8xX3xXa7xX1xXccxX3xXcexXdxX18xX1xX3xX5xX86xX25xX18xX3xX126xX9exXbxX3xXexX1xX1ccxXdxX3xXb5xX1cxX18xX19xX3xX1fxXdxX21xX18xXdexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXba4xXdexX3xX1xXbb7xX3xXexX16xXf5xX3xX1fxX43xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX164xX18xX3xX1fxX47xX3xX1fxX122xXexX3xX4xX1xX556xXexX3xX16xX556xXexX3xX5xX3exX18xX3xX19xXdx57b4xXbxX3xXb5x5d20xX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1fxX3dxXf5xXexX3xX85xX86xX6xX11bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX17xX29xX83xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX25cxXdxX29xXexX1xX261xX3xX263xX264xX264xXbxX267xX268xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX261xX3xX272xX273xX264xXbxX267xX268xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX1fxX11bxXa2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX11bxX1fxX18xX5cxX18xX10xX25cxX7xX5cxX298xX2xX298xXaexX5cxX2xX272xX263xX29xX273xX2xX273xX273xX272xX264xX264xXexX2a9xX273xX272xX263xX264xX5xX264xX11bxX2b1xXbxX19xX2b4xX16xX9xX2abxX2xX263xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX2exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX39xX6xX3xX1xX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xXaxX3xX25cxXdxX29xXexX1xX9xXaxX263xX264xX264xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX272xX273xX264xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58xX77bxX18xX19xX3xXexX94xX18xX1xX3xX4xX3dcxX4fxXdexX3xXexX16xX59xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXa3xX4fxX3xX4xX354xX6xX3xX4fxX94xX18xX1xXdexX3xX4xX59xX4xX3xX4xX556xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xX18xX25xX18xX19xX3xX29xX2axX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX2exX18xX1xX3xXexXccxX4xX1xX3xX4xX626xX4xX3xX1xX3dxX11exX18xX19xX3xX15exX18xX19xX3xXexX86xX164xX18xX3xX5xX168xX3xX16axX1bxX3dxX3exX18xX19xX3xX1fxX43xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXexX21xX18xX3xX58xX59xX4xX18axX3xX18xX1xX77bxX4fxX3xX19xX39xXbxX3xXbxX1xX164xX18xX3xX4xX216xX18xX19xX3xX336xX3dcxX18xX19xX3xXa2xX1cxXdexX3xX7axX1xX2axX18xX3xX29xX2axX18xX3xXcxX3c9xX3xX1bxXc8xX3xXa7xX1xXccxX3xXcexXdxX18xX1xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX39xX18xX19xX3xX126xX1xX4dxX18xX19xX3xX4xX1xX383xX3xX1fxX47xX3xXb5xX388xX83xX3xX5xX216xXdxX3xX29xX9exX4xX1xX3xXa2xXa3xX18xX1xX3xXa7xXa8xXa9xXaaxXabxXacxX2xXaexX11bxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1f6xX86xXexX1xX17xX16xXaxX12xX3c9xX1xX6xX18xX3xX7axX19xX6xX0xX5cxXbxX12
Phan Nga